Sunteți pe pagina 1din 93

1

Că s-a născut pe pământ


Fiul Tatălui Cel Sfânt.

1. D-auzi gazdă

D-auzi gazdă, ori n-auzi


Toaca-n cer şi slujba-n rai.

Toaca-n cer cum o bătea, 2. Mare minune


Slujba-n rai cum o făcea.

Dumnezeu cum cuvânta, Mare minune s-arată


Maica Sfântă se ruga. La Vifleem astă dată
De îngeri şi de păstori
Şi să stai să tot priveşti Ciobănaşii de la oi.
Cum făcea slujbe cereşti. (* se repetă ultimele 2 versuri)

Îngerii ţiind stâlpări


Cântau sfintele cântări. Aduce-se laudă multă
Lângă peştera cea sfântă,
Pentr-un Fiu ce s-a născut Cântau păstorii toţi, tare,
Domnul nost’ fără-nceput. Laudă Domnului prea mare!
(* se repetă ultimele 2 versuri)
Cum lumini-L lumina
Cum cobuze răsuna. Rânduită este-acuma
1
Spre Răsărit la Maghi numa,
O stea mândră, prea frumoasă "Mergeţi de vă închinaţi!
Şi cu raze luminoase. De aflaţi, veste să-mi daţi,
Ca să pot şi eu să vin
Iar Irod cel ce domnia, Şi Lui ca să mă închin".
La inimă îl strignia,
Cu dureri îl săgeta Se repetă strofa a doua!
Şi crailor le zicea:

3. Sus în vârful muntelui

Sus în vârful muntelui Care unde mă găseşte (*)


Ai, lerui Doamne (*), De icoane mă croieşte.
În mijlocul codrului.
Pe margini mă zugrăveşte (*)
Îmi sunt două lemnişoare: (*) Cu aur mă poleieşte.
Bradul verde, teiul alb.
Şi-n biserică mă bagă (*)
Şi-amândouă se sfădesc. (*) Toată lumea mi se roagă;
Zise bradul către tei: La biserică mă duce (*)
Tot poporu-şi face cruce.
„Măi teiule frate-mi eşti, (*)
Cu mine ce te sfădeşti? În biserică mă pune (*)
Oamenii să mi se-nchine.
Că eu sunt un lemn de brad (*)
La toţi oamenii li-s drag. Tu bradule răşinos (*)
Tu nu eşti nici de-un folos.”
Tu eşti tei putregăios (*)
Şi nu eşti nici de-un folos”. „Ba eu sunt un lemn de treabă(*)
Că toţi meşterii mă-ntreabă,
„Ba eu sunt un lemn de treabă (*)
Că toţi meşterii mă-ntreabă, Care unde mă găseşte (*)
De şindrilă mă croieşte.
2
Şi-ar fi amar de cinstea ta.”
Din mine fac şindrila (*)
De-acopăr biserica. Acesta-i bradul stufos (*)
Acesta-i Domnul frumos.
Că de n-ar fi şindrila (*)
În biserică-ar ploua, Aceasta-i tufa stufoasă (*)
Aceasta-i Doamna frumoasă.
Aurul ţi s-ar strica (*)

4. Prag de beserică Şi te-am botezatu.

Prag de beserică Nume Ţi-am d-aflatu


Mândră masă-ntinsă Şi Ţi mi l-am datu:
Doi domni după masă (*) 5. Trei crai de la răsărit

Beau şi libovescu Trei crai de la răsărit


Trei zile deplinu. Spre stea-au călătorit
Şi-au mers după cum citim,
Şi ei nu se ştiu, Până la Ierusalim.
Care şi-şi mai mare. Acolo dac-au ajuns,
Steaua-n nori li s-a ascuns;
Iion Sântionu: Şi le-a fost a se plimba,
-Pot să fiu mai mare Prin oraş a întreba:

De noi, de-amândoi; „Unde s-a născut?” zicând,


Că cât ai născutu, „Un Crai mare de curând?”
Iară Irod împărat,
Din iesle de boiu, Auzind, s-a tulburat;
Io mi Te-am luatu Pe crai grabnic i-a chemat
Şi în taină i-a-ntrebat.
Pe dalb braţ al meu Ispitindu-i, vru setos
Şi Te-am dus la râu, Ca să afle pe Hristos.

La râu la Iordanu Craii dacă au plecat


3
Steaua iar s-a arătat Pe Hristos dac-au aflat
Şi a mers pân-a stătut Cu daruri s-au închinat
Und-era pruncul născut Ca unui Mare-mpărat.
Şi cu toţi s-au bucurat

Domnul ceruluiu
Şi-al pământuluiu.

6. La Vifleem colo-n jos 7. Închinarea păstorilor

La Vifleem colo-n jos, Noi umblăm şi colindăm,


Cerul arde luminos, Florile dalbe, (*)
Preacurata, naşte astăzi pe Hristos. Pe Dumnezeu căutăm, (*)
Alergarăm şi-L aflarăm (*)
Naşte-n ieslea oilor, În iesle la boi născut. (*)
Pe-mpăratul tuturor,
Preacurata, stă şi plânge-ncetişor. Vântul dulce tragănă, (*)
Pruncul de mi-L leagănă. (*)
N-are scutec de-nfăşat Ploaia caldă Fiul scaldă, (*)
Nici hăinuţe de-mbrăcat, Neaua ninge nu-L atinge. (*)
Preacurata, pentru pruncul de-mpărat.
Pruncul mâinile-şi întinde, (*)
Nu mai plânge maica mea, Maica Sfântă le sărută, (*)
Scutecele noi ţi-om da, La pământ plecându-ne, (*)
Preacurată, pruncul sfânt de-i înfăşa. Şi noi sărutându-le. (*)

Ceru-i scutec luminos, Bucuroşi să-l prăznuim, (*)


Dragostea-i veşmânt frumos, Cu daruri să-l dăruim. (*)
Preacurată, pentru mirele Hristos. Cu steble albe de flori (*)
Şi-o oaie cu miel prior. (*)

4
8. Să fie de bine – Muntenia (după A. Pann)

Să fie de bine, la mic şi la mare,


La toţi câţi se află în ast-adunare;
Poftim sănătate, la toţi, totdeauna,
Dragoste întreagă şi inimă bună.

Cine, ce doreşte, să i-l împlinească


Fără-ntârziere, Pronia cerească.
Vivat, să trăiască toţi câţi sunt în casă
Şi să ospătează la această masă.

9. Iată vin colindători 10. Scoală gazdă din pătuţ

Iată vin colindători, Scoală gazdă din pătuţ


Florile-s dalbe, (*) Florile dalbe, (*)
Noaptea pe la cântători. Şi ne dă un colăcuţ.
Florile, florile dalbe. (**)
Şi ei vin mereu mereu (*)
Şi ne-aduc pe Dumnezeu. Că mămuca n-o făcut (*)
Sâtă rară n-o avut. (**)
Dumnezeu adevărat, (*)
Care pe noi ne-a-nvăţat. Pe când sâta-o căpătat, (*)
Covata i s-o crăpat. (**)
Cum e bine să trăim, (*)
Prin El să ne mântuim. L-o sfădit mama pă tata, (*)
Di ce s-o crăpat covata, (**)

Când covata s-o lichit, (*)


Cuptioru s-o prăhulit. (**)

Când cuptioru o tocmit, (*)


Anu Nou o şi zânit. (**)

11. Mulţămim la gazda nostru


5
Mulţămim la gazda nostru
Gazdă bună
Mulţămim la gazda nostru!
Că ne-o omenit frumosu’,
Gazdă bună
Că ne-o omenit frumosu’
C-un colac şi cu cârnaţu’,
Gazdă bună
Şî o vadră de vin arsu’

12. Dumnezeu şâ Pătru Sfânt

Dumnezău şâ Pătru Sfânt, colindăm


Coborât-o pe pământ
Cel Domnuţu-i bun.

În mijlocul satului, colindăm


La casa bogatului
Cel Domnuţu-i bun.

“Bună sara om bogat, colindăm


Gata-i cina de cinat?”
Cel Domnuţu-i bun.

„Gata-i cina, nu-i de voi, colindăm


Că-i de alţi boieri ca noi.”
Cel Domnuţu-i bun.

Dumnezău s-o supărat, colindăm


De la bogat o plecat.
Cel Domnuţu-i bun.

La marginea satului, colindăm


La casa săracului:
Cel Domnuţu-i bun.
6
„Bună sara om sărac, colindăm
Gata-i cina de cinat?”
Cel Domnuţu-i bun.

„Gata-i cina cât o fi, colindăm


Cât o fi, om împărţi”
Cel Domnuţu-i bun.

Dumnezeu s-a bucurat, colindăm


Şi pe toţi i-a săturat
Cel Domnuţu-i bun.

13. La portiţa Raiului


14. Colo sus la răsărit

La portiţa Raiului (bis)


Şade Maica Domnului (bis) Colo sus la răsărit
Zi de judecată
Trec îngerii şi-o întreabă (bis) Mândră zare s-o zărit
Ce suspini Măicuţă dragă? (bis) Greu va fi odată.

Că sunt oameni pe pământ (bis) Dar nu-i zare, nici lumină


Fără leac de crezământ (bis) Zi de judecată
Că-i Hristos cu cartea-n mână
Dimineaţa când se scoală (bis) Greu va fi odată.
Nici pe obraz nu se spală (bis)
Priveşte lumea păgână
Şi se duc la făgădău (bis) Zi de judecată
Înjurând pe Dumnezău (bis) Tot citeşte şi suspină.
Greu va fi odată.
Vai, săracilor de voi (bis)
Cum v-aş trimite-un război (bis) Ziua duminici-i mare
Zi de judecată
Vai, Doamne ce v-aş tuna (bis) Dar bisericile-s goale
Dar copii ce s-or fa?(bis) Greu va fi odată.

Vai, Doamne ce v-aş trăsnii(bis) Hai creştini să ne rugăm


Dar mi milă de copii (bis) Zi de judecată
7
Nu ştim câte zile avem Greu va fi odată. (de 2 ori)

15. Întreabă şi-ntreabă

Întreabă şi-ntreabă sfinţi pă Dumniezău, sfinţi pă Dumniezău:


„Din ce s-o făcutu pita şi vinulu şi-a treia mirulu?”
„Dar voi dragi de sfinţii ce mă întrebaţu şi mă ispitiţu?
Că voi bine ştiţu, bine ca şi Mine, bine ca şi Mine
Din ce s-o făcutu pita şi vinulu şi-a treia mirulu.”
Domnu şi Fiulu şi Sfântu Duhulu cei niedespărţiţii
Ca ei să trăiţî, să fiţi fericiţî, să fiţi fericiţî.

16. Asta-i casa cea frumoasă

Asta-i casa cea frumoasă,


Florile dalbe, (*)
Cu icoanie luminoase.
Florile, florile dalbe. (**)
La fereşti cu flori domnieşti, (*)
Pă la uşi cu flori die rugi. (**)
La obloace busuioace, (*)
La obloace busuioace, (**)
Păstă masă cruce trasă, (*)
Păstă pat cruce de brad, (**)
Iar la masă cinie şede? (*)
Şede gazda ce frumoasă. (**)
Cu-n pahar de vin în mână, (*)
La ci-n-vin la toţi le-nchină. (**)
În cea mână busuiocu, (*)
Să aibă gazda norocu. (**)

17. Trei crai de la răsăritu’


– varianta scurtă-

Trei crai de la răsăritu’ dup-o ste-au călătorit.


Când în cale purcedeau steaua încă
Ce le-o fost dor die-ntrebară de-o naştere
„Unde ştiţi că s-a născutu, un crai tânăr?

8
Noi steaua Lui am văzutu’ sus la Rusa
După dânsa c-am venitu’, Viflaimu’ ”
Patrusprezece de miu de la doi ani
Să-L taie şi pe Hristosu, Viflaimu’
Si tăt omu lăcrimară: Mergi acasă!
Vai cine se tânguiră, o, Iroade
Foc din cer să să scoboare: Mergi acasă!
Foc din cer să să d-aprindă şi pe Irod
Foc să fie îngerească, pe Irod să
E mândruşca lui domnie, s-o scăpat de
’Mpărăţia cea cerească n-o fo’ vrednic
Şi de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie.

18. Doamne a Tale cuvinte

Doamne a Tale cuvinte Pe Iisus Îl străjuiesc


Care le-ai zis mai-nainte, Şi cu drag Îl preaslăvesc
S-au plinit precum se scrie Îngerii cu cântecele
Moise la cartea întâie, Păstorii cu fluierele. (*)
O minune, o minune! (*)
Craii-n peşteră intrară
De la răsărit răsare Lui Mesia se-nchinară
O stea cu lumină mare Daruri scumpe-i dăruiră
Razele îşi răspândeşte Şi smerenia-i admiră. (*)
Pe trei crai povăţuieşte. (*)
Magii daruri îi îmbie
Steaua semnul lui Hristos Aur, smirnă şi tămâie,
Străluceşte prea frumos Maica Sfântă mulţumeşte
De la stea s-a cunoscut Şi pe crai blagosloveşte. (*)
Că Mesia s-a născut. (*)
Bucurie-ntru mulţime
Steaua magi călăuzeşte Slavă sus întru-nălţime,
Viflaimul îi primeşte Pe pământ împăciuire
Şi acolo cum intrară La oameni bunăvoire. (*)
Prunc pe Mesia-L aflară. (*)

19. Adă maică cea cheiţă

Adă maică cea cheiţă


9
Hoi lerui da lerui

Şi cu, să deschid eu cea lădiţă (*)


Şi cu, să iau poale şi cătrînţă(*)
Şi cu, şi ia din două iţe (*)
Şi cu chişchineu din pânză albă(*)
Şi cu, baieraş şi salba dalbă(*)
Şi cu, şi să-mi iau şi cununare(*)
Şi cu, să mă impodobesc cu iare(*)
Şi cu ...

20. La sfârşitul luminii

La sfârşitul luminii Nici cu aur, nici cu-arginţi


Trâmbiţa-vor îngerii Numai suflet drept şi sfânt
La mulţi ani, la mulţi ani La mulţi ani, la mulţi ani
Trâmbiţa-vor îngerii Numai suflet drept şi sfânt

Din patru colţuri de lume


La tot omul pe-al lui nume Pă cei buni unde i-or punie
La mulţi ani, la mulţi ani Nu-i judecă după nume
La tot omul pe-al lui nume La mulţi ani, la mulţi ani
Nu-i judecă după nume
Să iasă la Judecată
Morţii cu cei vii deodată I-o judeca cu dreptate
La mulţi ani, la mulţi ani Pă oricare după fapte
Morţii cu cei vii deodată La mulţi ani, la mulţi ani
Pă oricare după fapte
Judecata-i mare bice
Domnii şi-mpăraţi or plânge La binele din început
La mulţi ani, la mulţi ani Unde-o fost Adam de mult
Domnii şi-mpăraţii-or plânge La mulţi ani, la mulţi ani
Unde-o fost Adam de mult
Cum om sta şi ne-om uita
Noi nu ne-om răscumpăra Pă cei răi unde i-or punie
La mulţi ani, la mulţi ani Nu-i judecă după nume
Noi nu ne-om răscumpăra La mulţi ani, la mulţi ani
Nu-i judecă după nume
10
La mulţi ani, la mulţi ani
Judeca-i-or ca pă-o piatră Numai noapte-ntunecată!
Lumina să n-o mai vadă
La mulţi ani, la mulţi ani
Lumina să n-o mai vadă

21. Colo sus şi mai în sus

Colo sus şi mai în sus (bis)


Colindăm Doamne, Colind (*)
Este-o dalbă mănăstire. (bis) (*)
Şi întrânsa cine şade? (bis) (*)
Şade Maica Precesta (bis) (*)
Cu-n prunc mic ce tot plângea. (bis) (*)
Maica Sfântă-aşa-I zicea: (bis) (*)
Taci pruncule, nu mai plânge, (bis) (*)

Că Maica Ţie-ţi va da (bis) (*)


Două mere, două pere (bis) (*)
Să mi te joci cu ele. (bis) (*)
Şi cheile raiului, (bis) (*)
Raiul sfânt să-l stăpâneşti, (bis) (*)
Pământul să-l moşteneşti, (bis) (*)
Pe noi să ne mântuieşti. (bis) (*)

22. La porţile lui Crăciun

La porţile lui Crăciun (bis)

Raria măraria, dăi cu dăi cu daria


11
Domnu-i bun, Domnu-i bun (*)

S-a născut un Domn prea bun. (*)


Numele lui e Crăciun. (*)
S-a născut un Domn frumos. (*)
Numele lui e Hristos. (*)

23. Sculaţi, sculaţi gazde mari 24. Coborâta, coborât

Sculaţi, sculaţi gazde mari Coborâta, coborât


Hai ler, floare de măr Florile dalbe de măr (*)
Sculaţi voi români plugari(bis) Coborâta, coborât
Maica Sfântă pe pământ
Că vă vin colindători Florile dalbe de măr (*)
Hai ler, floare de măr Maica Sfântă pe pământ.
Sara pi la cântători (bis)
Şi-o umblat din casă-n casă (*)
Ei nu vă fac nici un rău Nimeni, de mas, nu o lasă (*)
Hai ler, floare de măr Când o fost colea de seară (*)
Dar v-aduc pe Dumnezeu (bis) Şi-o aflat o poiecioară (*)
Şi-aşternut de fân uscat (*)
Ş-un porumb mândru lăit Şi-o născut mândru Împărat (*)
Hai ler, floare de măr Care ne-o răscumpărat (*)
Di la Apus o vinit (bis) De la muncile din iad. (*)

Cu-o creangă de busuioc


Hai ler, floare de măr
Să aibă gazda noroc (bis)

Cu-o creangă de măgerean


Hai ler, floare de măr
Să trăiască, la mulţi ani (bis)

12
25. De când Domnu’ S-o născutu’

De când Domnu’ S-o născutu’ Este-un leagăn de mătasă (*)


Domnului Doamne Dar în leagăn cine-mi doarme
Şi pământu’ l-o făcutu’
Doarme, doarme om bun (*)
Şi ceru’ l-o ridicatu’ (*)(bis) Vine-un cârd de rândunele

Patru stâlpi l-a răzimatu (*) Cu glasuri de păsărele (*)


În patru stâlpi de-argintu’. Şi-mi cântară, îmi colindară

Şi frumos l-a împodobitu' (*) Pe cest om bun mi-l sculară (*)


Tot cu stele mărunţele. Vine-un cârd de porumbei

Cu luceferi printre ele (*) Cu glasuri de feciorei (*)


Şi cu luna, cu lumina. Şi-mi cântară, îmi colindară

La fântâna sfinţilor (*) Pe cest om bun mi-l sculară (*)


La doi brazi-mbinuraţi. Scoală om bun de vezi tu

Şi-n tulpini întulpinaţi (*) Pruncul Sfânt cum se născu (*)


La tulpină depărtaţi. Mititel, înfăşeţel
Curge mirul după El (*) (bis)
La vârfuri amestecaţi (*)
Dar în ramurile lor Cârpele-s de flori de măr (*)
Faşa dalbă de mătasă.

13
Sta surâzând tăcut {bis}
Iar mama Sa îl legăna
Şi toţi se bucurau {bis}

Şi cerul sfânt şi-acest pământ


S-au luminat prin Prunc {bis}
Şi s-au sfinţit şi s-au slăvit
Acei ce L-au primit {bis}

Iar noi văzând,ne închinăm


Şi chipu-I sărutăm {bis}
Cu dor ai Lui voind să fim
Şi-n veci să Il slăvim {bis}

Din cer senin, un cor divin


Se-aude lin cântând... {bis}

27. Lerui ler

26. Din cer senin


– Maicile de la Cămârzani - Lerui lerui lerui lerui ler

Sus pe cerul înstelat


Din cer senin, un cor divin Mândra stea s-a arătat
Se-aude lin cântând... {bis} Şi cu flori de măr în mână
Păstori cu har, pe culmi apar, Se coboară peste stână
Miei albi în dar ducând... {bis} Îngerii cântând din cer
Lerui ler
O stea din zări, veghind cărări,
Spre depărtări arzând... {bis} Într-un grajd sărac de lemn
Conduce magi, cu daruri dragi, Din cetatea Betleem
În albi desagi ducând... {bis} Într-o iesle-n rece scut
Domnul lumii s-a născut
Şi-un prunc plăpând cu chipul Iar afară-i frig şi ger
blând Lerui ler
14
Lui Mesia de se-nchină,
Merg păstorii de se-nchină Steaua Domnului lumină
Celui ce-adus lumină Strălucind ca prins pe cer
Şi peste acest pământ Lerui ler, leru-i ler
Pace de la Domnul Sfânt
Lăudând pe cei din cer
Lerui ler

Iară dinspre răsărit


Trei magi, trei crai au pornit

28. În cetatea împărătească


29. Viflaime, Viflaime
În cetatea împărătească
Florile sunt dalbe (*) Viflaime, Viflaime
Vruta Domnul să se nască (*) Cum de n-ai primit în tine
Însă nu e rug în floare (*) Pe Fecioara Maria
E Preasfânta Născătoare. (*) Să nască pe Mesia.
Lângă Maica-n legănel (*) (* se repetă ultimele 2 versuri)
Doarme Pruncul mititel (*)
Iar în jurul Pruncului (*) N-ai ştiut tu Viflaime
Creşte floarea rugului (*) În casele tale bune
Printre rugii înfloriţi (*) Să-i dai un pic de sălaş
Cresc şi spinii ascuţiţi (*) Celui mai sfânt copilaş.
Pruncul în somn se mişcă lin (*)
I-a ajuns mânuţa-n spini (*) N-ai ştiut tu Viflaime
Din mânuţă Îi curge sânge (*) Cu câtă dragoste vine
Pruncuşorul începe a plânge (*) Cea mai sfântă între fecioare
Taci cu maica, Fiul meu (*) A Domnului Născătoare.
Că-ţi va fi cu mult mai greu (*)
Ucenicul când Te-o vinde (*) Pat moale şi scutece
Şi pe cruce Te-or întinde (*) I-au dăruit vitele
Atunci naşterea de-acum (*) Lumină I-a oferit
Îţi va face-un aspru drum (*) O stea de la răsărit.
Când sudoarea Îţi va curge (*)
Să ne ierţi Iisuse dulce. (*) Peştera întunecoasă
A fost a Domnului casă
La venirea Sa în lume
15
Din vina ta Viflaime.

Ca şi noi să ne bucurăm
De marea-I mântuire.

Mărturisindu-i vina grea


La El aflăm iertare
Şi vom vedea o nouă stea
30. În noaptea sfântă de Crăciun Pe cer cum ne răsare.
(Maici Ţeţu)

În noaptea sfântă de Crăciun


Pe drumul lin de lună
Trei magi călări cu suflet bun
Aleargă împreună.
(* se repetă ultimele 2 versuri)
Lerui,lerui, lerui 31. În căsuţa cea săracă
Lerui,lerui,ler
Lerui,lerui,lerui În căsuţa cea săracă
Lerui Domn din cer. La Betleem unde-i grăjduţul
În ieslea în care şi azi uitată
De unde vin, cum se numesc Mai stau măicuţa şi pruncuţul.
Ce doruri îi frământă
Spre iesle ei călătoresc Colindă colindă
Şi cerurile cântă. Nu-i nimeni să aprindă
O lampă la grindă
Şi cântă inimile lor Şi-o flacără în tindă
Aprinsă-i bucuria Şi-i noapte-n poiată
Că s-a născut Mântuitor Şi ieslea îngheţată
Azi s-a născut Mesia. Şi iarna se-ntinde
Şi geru-i cuprinde
Venim şi noi să-L lăudam Colinde, colinde, colinde. (*)
Pe Domnul cu iubire
Fiori de frig pătrund prin oase
16
Şi tainic se înfioară fânul Stau tot in ieslea îngheţată. (*)
Când numai vitele sfioase
Suflând îşi încălzesc Stăpânul. (*) Au îngeraşii în cer să meargă
Şi păstoraşii îşi au căsuţa
S-au dus la ceruri îngeraşii Şi magii o ţară unde aleargă
Care au cântat Osana dulce Dar pruncul n-are nici măicuţa. (*)
S-au dus la turme păstoraşii
Pe lângă focuri să se culce. (*) O drag pruncuţ fără de ţară
Şi singuratică Măicuţă
S-au dus şi magii fără teamă Veniţi la mine-n inimioară
Spre casa lor îndepărtată Şi staţi în casa mea călduţă. (*)
Doar Sfântul Prunc şi Sfânta Mamă

32.Creştinilor noi astăzi

Creştinilor noi astăzi


Un praznic mare-avem
Ca să-l putem cunoaşte,
Veniţi la Viflaim!

Că a născut în lume
Pe-acel ce-l aşteptăm,
Maria, Maica Sfântă,
Veniţi ca să-l vedem!

Pe paie, între vite, 33. Oaspeţi cu azur în gene


Iisus este străin,
Să-i ducem şi noi daruri Oaspeţi cu azur în gene
Veniţi la Viflaim! Şi zăpadă pe opinci
Se iviră la fereastră
Cu colinde şi tilinci.
Să mergem cu păstorii
Şi să Îl preamărim,
Cântec legănat şi fraged,
Ca pentru noi el s-a născut, Înfloriri de ghiocei
Veniţi la Viflaim! Umbre mari ţineau isonul
Albăstrind pe după ei.
Creştinilor, noi astăzi
Degrabă s-alergăm, Se părea că-n zvon de aripi
Spre-a noastră mântuire Şi miros de tămâier
Veniţi la Viflaim! În colindă mi se-ngână
Pui de om cu pui de cer.

17
Porumbeii nu visează
Şi cântară, şi urară Vânt de uliu căpcăun.
Şi plecară ca un dor,
Strălucea un puf de înger Şi zăvozii şi dulăii
Risipind pe urma lor. Să mai lărmuie se tem,
Boii rumegă cu botu-n
Şi era o pace albă, Ieslea de la Betleem.
Ca ninsoarea, şi era
O sfială ce din stele Fă-mi-te numai ureche
Până-n inimi tremura. Ca s-auzi, bătrân pământ:
Sus, în leagăn prins de stele,
Bacii lepădară grija: Gângureşte Pruncul Sfânt.
Astăzi lupii ţin ajun,

34. Pleacă Lina la fântână

Pleacă Lina la fântână


Dăliană fată dalbă (*)

Şi căntuţa duce-n mână (*) bis


La fântâna din lunceţu (*)
Unde apa curge-ncetu’ (*) bis
Găsi apa tulburată (*)

Şi fântâna-nconjurată (*) bis 35. Ciucur verde de mătase


De trei cai cu fecioreiu (*)
Românaşi şi frumuşeiu (*) bis
Un călare atunci grăiară (*) Ciucur verdie die mătasă
Lino, Lino scumpa meară (*) bis Slobozînie gazdă-n casă.
De mi-ai da inelul tău (*) Asta-i sara die Crăciun
De pe dălbu degeţelu’ (*) bis C-afară plouă die varsă.
De mi-ai da cununea tare (*)
Să mă-ncunune cu eare (*) bis Deşchide gazdă uşa
Să fii Lino sănătoasă (*) Că vinim cu colinda.
Să primeşti colinda noastră. (*)bis Asta-i sara die Crăciun
Şâ mai multie vom ura.

Să fii gazdă sănătoasă


Să primeşti colinda noastră.
Asta-i sara die Crăciun
18
Noi merem la altă casă.
Rămâi gazdă sănătoasă
Cu-n colac die grâu frumos Şi tu obştie vesăloasă.
Şâ pă faţă şâ pă dos. Asta-i sara die Crăciun (bis)
Asta-i seara die Crăciun Noi merem la altă casă.
Că ţ-am colindat frumos.

De ni da de nu ni da
La anul om colinda.
Asta-i sara die Crăciun
Şâ mai multie vom ura.

37. Doamne, ler Domnului Doamne


36. Sculaţi, sculaţi boieri mari - cu solist -

Sculaţi, sculaţi boieri mari Doamne, ler Domnului Doamne (*)


Hristos s-a născut (*) Ia ieşiţi boieri afară (*) bis
De vedeţi ce se scoboară (*) bis
Sculaţi voi români plugari Să scoboară două flori (*) bis
Că vă vin colindători (*) Da nu-s flori, că-s frăţişori (*) bis
Noaptea pe la cântători (*) Da-i Ion şi Văsăl bun (*) bis
Şi v-aduc pe Dumnezeu (*) Să întorc de la rogie (*) bis
Să vă mântuie de rău (*) Mamă-sa când îi vedeare (*) bis
Dumnezeu adevărat (*) Caii în grajd de-i băgare (*) bis
Soare-n raze luminat (*) Vin roşuţă de le dare. (*) bis
El vă zice să trăiţi (*)
Întru mulţi ani fericiţi. (*)

38. Colo sus, pe lângă lună

Colo sus pe lângă lună,


Corinde-ne, Doamne (*)

Este un scaun de odihnă. (*)


Iar pe scaun, cine şade? (*)
Şade, şade Maica Sfântă (*)
Cu-n Fiuţ frumos în braţe. (*)
Fiul plânge, Maica-i zice: (*)
Taci Fiule, taci dragule, (*)

19
Că Ţie mama Ţi-a dare (*)
Două mere, două pere (*)
Şi Ti-i juca'n Rai cu ele, (*)
Şi cheile Raiului (*)
Şi-i deschide şi-i inchide. (*)

Lerui Doamne,
Întru mulţi ani fericiţi.

40. Gimineaţa lui Crăciunu’

39. Astă sară-i sară mare Gimineaţa lui Crăciunu


Florile-s dalbe de măru’ (*)
Astă sară-i sară mare (bis) Gimineaţa lui Crăciunu.
Lerului Doamne,
Asta-i sara lui Crăciun Vine Crăciun cel bătrânu’ (*)
Vine Crăciun cel bătrânu.
Lui Crăciun celui bătrân (bis)
Lerului Doamne, Şi el vine tot mereu (*)
Lui Crăciun celui bătrân Că-i calu ciumpăvitu’.

Când s-o născut Domnul Sfânt (bis) Şi-ar trebui potcoviţiu’ (*)
Lerului Doamne, Cu potcoave ge colacu’.
Când s-o născut Domnul Sfânt
Ş-ar trebui adăpatu’ (*)
Domnul Sfânt pe-acest pământ (bis) Cu o vadră ge vin arsu’.
Lerui Doamne,
Domnul Sfânt pe-acest pământ Rămâi gazdă sănătoasă (*)
Să primeşti colinda noastră.
Noi vă zîcem să trăiţi (bis)
Lerui Doamne,
Noi vă zîcem să trăiţi

Întru mulţi ani fericiţi (bis)

20
41. Domnului, Doamne
– Ioan Bocşa -

Domnului Doamne, (*)


Ia ieşiti boieri afară (*)
De-L vedeţi pe Dumnezău (*)
Cum scoboară de mereu (*)
De mereu şi de frumosu (*)
Parcă-i Domnu Hristosu (*)
Mâna stângă crucea sfântă (*)
Şi-n direapta cu găleata (*)
Şi cu-n fir de busuiocu (*)
Dă-i Doamne gazdii norocu (*)

42. Sus în-naltul cerului


– Furdui Iancu -

Sus în-naltul cerului


La porţile raiului
Este-un pom mare înflorit
Cu petale d-aurit.

Sub pom şade Dumnezeu


Judecând pe robul său
„Ştii tu Adame ce ţi-am spus
Când în rai Eu te-am adus. 43. Trei flori sfinte

Din toţi pomii să mănânci În mijloc de Raiu, (bis)


De unul să nu te-atingi Corindăm corinda (*)
Dar tu nu M-ai ascultat Stau tri flori sfinte (bis) (*)
Şi din pomi tu ai mâncat.
Stau şi se pârăscu
Pentru tine Moş Adame Şi se-adeverescu (*)
Mi-au bătut piroane-n palme
În palme şi în călcâie Cari sunt mai mari
Mila Domnului să fie.” Cari sunt mai tari (*)

Floarea vinuluiu (bis) (*)

21
Că fără de mine
Nu închină nime (*) Zice Domnu' Sfântu' (bis) (*)

Floarea grâuluiu (bis) (*) Nu vă mai părâtu


Ci v-adeveritu (*)
Că fără de mine
Nu mănâncă nime (*) Că voi toate trele
Sunteţi ale Mele (*)
Floarea miruluiu (bis) (*)

Că fără de mine
Nu creştină nime (*)
Nu-i mai bun ca boul bunu (bis)(*)
El îşi trage brazdă neagră
Şi ne face pâine dalbă. (*)
Ce-i mai bun p-acest pământu?
Nu-i mai bun ca calul bunu. (*)
El calea de nouă zile
Ţi-o calcă în două zile. (*)
Ce-i mai bun p-acest pământu?
44. Sus, la'naltul ceruluiu Nu-i mai bun ca oaia bună (*)
– Banat -

Sus la'naltul ceruluiu


La mijlocul Raiuluiu
Corindeleşi Doamne, corinde (*) 45. Ce sară-i d-aiastă sară
În vârful la nouă meri – Furdui Iancu –
Arde-şi nouă lumânări. (*)
Pică nouă picături Ce sară-i da-i astă sară (bis)
Trei de vin şi trei de mir. (*) Asta-i sara de născutu
Trei de apă limpejoară Când s-o născut Domnul Sfânt.
Să facă de-o băişoară. (*)
Dar în ea cine se scaldă În iesluţa boiloru (bis)
Scaldă bunul Dumnezeu (*) Boii bine-l apărau
Tot se scaldă, se'mbăieşte, Coarnele îl zurăiau.
Cu apă se limpezeşte, (*)
Cu sfânt mir se miruieşte Vine, vine moş Crăciunu (bis)
Şi cu vinul se grijeşte. (*) Ca să dăie la boi fânu
Tot se scaldă şi se-ntreabă: Vede ieslea strălucind.
Ce-i mai bun pe-acest pământ? (*)
22
Iar în floarea fânuluiu Şi-o venit Domnu Hristosu
Şede Maica Domnuluiu Soarele cel luminosu.
Cu un prunc niebotezat
Ce la Iordan L-a dat

Şi-o venit pe aiest pământu


Pruncu păcii cel Preasfântu
Ea cu brânza te hrăneşte
Şi cu lâna, te'ncălzeşte. (*)

46. Tot umbla Petre pe Raiu’

Tot umbla Petre pe Raiu’ Tot solind şi trâmbiţând.


Florilor dalbe (*) Să-şi afle vun neam de-a luiu’, (*)
Tot solind şi trâmbiţând. Neam de-a lui nu şi-o aflat.
Să-şi afle vun neam de-a luiu’, (*) Pân-la poarta Raiuluiu’ (*)
Neam de-a lui nu şi-o aflat. Acol-era maica lui
Pân-la poarta Raiuluiu’ (*) Maică-sa din grai, grăie(*)
Acol-era tatăl său. Petre, Petre fătu meu
Tatăl său din grai, grăie (*) Fă-mi şi mie loc în Rai (*)
Petre, Petre fătu meu Loc în Rai cu mine n-ai.
Fă-mi şi mie loc în Rai (*) Cât ai trăit pe pământu’ (*)
Loc în Rai cu mine n-ai. Tăt făgădăriţă ai fo’.
Cât ai trăit pe pământu’ (*) Lăzile goale le-ai datu’ (*)
Tot birău domnesc ai fost Plata de pline ai luat. (*)
Pe săraci tare i-ai trasu’ (*)
Pe săraci afar’ i-ai dat.
Tot umbla Petre pe Raiu
Florilor dalbe (*)
Tot umbla Petre pe Raiu’ Tot solind şi trâmbiţând.
Florilor dalbe (*) Să-şi afle vun neam de-a luiu’, (*)
23
Neam de-a lui nu şi-o aflat. Cât ai trăit pe pământ
Pân-la poarta Raiuluiu’ (*) Ţi-o fo’ casa lângă drumu’ (*)
Acol-era sora lui. Pe setoşi ai adăpat.
Sora-sa din grai grăie (*) Pe flămânzi ai săturatu’ (*)
Fă-mi şi mie loc în Rai. Raiu ţi l-ai căpătat.
Tu soră loc în Rai ai (*)

47. Gazde mari, nu mai dormiţi

Gazde mari, nu mai dormiţi


Lilioară trandafir (*)
Că nu-i vremea de dormit.

Da-i vremea de colindat (*)


Şi cocoşii au cântat.

Da-i vremea de împodobit (*)


Şi Crăciunul a sosit.

48. Colo-n dealu după dealu – solo ...Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane

Colo-n dealu după dealu (bis)

Mărului, părului
Haida ler şi-a mărului (*)

Pare-n soare că răsare, (bis) (*)


Acela că nu-i soare (bis) (*)
Că-i voinic din altă ţară (bis) (*)
24
Şi-o vinit în astă ţară (bis) (*)
Că mi-i june tinerelu (bis) (*)
Tinerel tras prin inelu. (bis) (*)
Şi pe-un cal cam porumbelu. (bis) (*)
Murgu-ncepe a nechezare: (bis) (*)
Tăt aştept de adăpare (bis) (*)
Cum aştept de însurare (bis )(*)
Pe tine te-oi adăpare (bis) (*)
Cu vin roşu strecuratu (bis) (*)
Cu ovăzu împrejuratu (bis) (*)
Cu apa din tri fântâni (bis) (*)
Cu iarba din tri grădini. (bis)(*)

49. Ce-aţi văzut păstori?

Ce-aţi văzut păstori sculaţi până-n zori?


Am văzut pe Nou-născutul
Prunc Iisus din cer venitul
Fiu dumnezeiesc, Fiu dumnezeiesc.

Ce palat era unde Domnul sta?


Peşteră săracă rece,
Peşteră de dobitoace
Palatul era, palatul era.

Ce-avea de-aşternut micul nou-născut?


Ieslea Îi era culcuşul
Fân şi paie aşternutul
Micului Iisus, micului Iisus.

Cine sta cu El, Domnul mititel?


Sta Maria maica Sfântă
Sta Iosif cu faţa-i blândă
Stau şi se-nchinau, stau şi se-nchinau.

Cine Îi cânta, cine-L preaslăvea?


25
Îngerii din cer veniră
Vesele cântări doiniră
Micului stăpân, micului stăpân.

50. Aseară pe-nserate

Aseară pe-nserate O încălziră boii


Fecioara Maria, Cu aburii suflând
În Viflaim cetate, Şi îngerii din ceruri
Călătorind venea. O preaslăveau cântând.

Şi fiind obosită Se-aude blând spre seară


Lăcaşul şi-l cerea Al clopotelor cânt
Şi-n Viflaimul mare Căci vine, vine iar
Nimeni n-o primea. Iisus pe-acest pământ.

Atunci Sfânta Fecioară El vine-n leagăn verde


Din oraş ieşea De îngeraşi purtat
Şi-n câmp într-o poiată Să spele lumea aceasta
Fecioara atunci intra. De rău şi de păcat.

Şi între dobitoace Sculaţi creştini degrabă


Pe fânul cel stufos Şi-aduceţi-I prinos
Preasfânta Născătoare Şi-I faceţi loc la masă,
Născut-a pe Hristos. Iubitului Hristos.

26
51. Cetiniţă, cetinioară

Cine coase la fereastrã Coroanã de trandafiri


O coroanã prea frumoasã. Care-aveau sã fie spini. (*)
Cetiniţã, cetinioarã dragã (*)
O tu Maicã nici visezi
Este Maica lui Hristos Cum o sã te întristezi. (*)
Mesia Chip luminos. (*)
Coroanã de trandafiri
Coroanã de îngeraşi Va fi mâine pãtimiri. (*)
Pentru Iisus Copilaş. (*)

52. Pe strada din Viflaim

Pe strada din Betleem, Ca la un mare-mpărat. (*)


Venea Maica cu Iosif Şi atunci era spe seară
Iisus s-a născut, în sara de Crăciun Şi acolo s-aşezară. (*)
(*) Într-un grajd sărăcăcios
S-a născut Domnul Hristos. (*)
La orice poartă bătea, Dar o stea din cer lucea
Nimeni nu deschidea. (*) Mai frumos decât alta. (*)
Şi când din oraş să iasă, Era steaua lui Hristos
Se opriră la o casă. (*) Care strălucea frumos. (*)
În poartă un tânăr sta, Steaua frumos strălucea
Şi frumos îi întreba: (*) Îngerii frumos cânta. (*)
De unde veniţi drumeţi? Filozofii se-nchina
Tocmai de la Nazaret. (*) Şi cu toţi se bucura. (*)
Fie-ţi milă tânăr bun Şi cântau cântec frumos
Şi nu ne lăsa în drum. (*) De naşterea lui Hristos. (*)
Afară e frig şi noapte Şi-un cântec de bucurie
Maica Sfântă nu mai poate. (*) Pace şi bunăvoire. (*)
Acolo-afară în oraş Iată acum s-a împlinit
Are tatăl meu un grajd. (*) Ce Gavril bine-a vestit. (*)
Eu acolo duce-voi Că s-a naşte-un Fiu înalt
Pat moale aşterne-voi. (*) La toată lumea-mpărat. (*)
Pat moale de grâu curat
27
53. Corindă-ne, Doamne

Cu lapte o fost hrănit


La Viflaim s-o născut Cel ce fiere o primit, (*)
Pruncul Cel făr’ de-nceput
Corindă-ne, Doamne(*) În scutece s-o-nfăşat
Cel în giulgiu îngropat, (*)
Pe braţe o fost purtat
Cel pe cruce ridicat, (*) Din Fecioară s-o-ntrupat
Şi din morţi o înviat, (*)
De îngeri o fost slăvit
Cel de oameni răstignit, (*) Într-o iesle o venit
Şi pe noi ne-o mântuit. (*)

54. O, ce veste minunată

O, ce veste minunată Şi să crească


În Vifleem ni se-arată Să ne mântuiască.
Astăzi S-a născut
Cel făr’ de-nceput Păstorii cum auziră
Cum au spus prorocii. Spre locaşul sfânt porniră
Unde au aflat
Că la Vifleem Maria Pruncul minunat
Săvârşind călătoria Şi Îl preamăriră.
Într-un mic sălaş
Lâng-acel oraş E Iisus Păstorul mare
A născut pe Mesia. Turmă ca El nimeni n-are
Noi Îl lăudăm
Pe Fiul în al Său nume Şi I ne-nchinăm
Tatăl L-a trimis în lume Cu credinţă tare.
Să se nască

55. Jos în Ţara Românească

28
Jos în Ţara Românească - bis

Negura, negura, dâmbra dobra elibra


Foaie verde a iedera.(*)

Este o grădină domnească -bis(*)


Iar domnu’ so Iunaşu -bis(*)
S-o făcut călugăraşu -bis(*)
La colighie la Blaju -bis(*)
Iar doamna sa Iuoniţa -bis(*)
S-a făcut călugăriţa -bis(*)
La colihie la Bistriţa -bis(*)

În trup se arată.
Noaptea din lume R
Zi se face-ndată. (*)
56. Cerul şi pământul
Hristos se naşte R
Cerul şi pământul, R Veniţi la închinare.
În cântări răsună. Cu vesel suflet R
Îngeri şi oameni, R Veselă cântare. (*)
Cântă împreună.

Hristos se naşte, Domnul coboară,


Îngerii cântă, magii îl adoară
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară. (*)

În Viflaim azi R
E mare minune
Vergură curată R 57. Bucură-te-acest Domn bun
Fiu născu în lume. (*)
Bucură-te-acest Domn bun
Din răsărit vin R C-am ajuns Sfântu’ Crăciun
Magi cu bucurie. Naşterea l-acest Domn bun (bis)
Cu dar de smirnă R
Aur şi tămâie. (*) Bucură-te-acest Domn mare
Care-n lume seamăn n-are
Din cer cuvântul R Decât numai Sfântul Soare (bis)
29
Sfântul soare lumină De la fir de lintă creaţă
De îngeri înconjura Dă-i Doamne gazdei viaţă
Sfântul Soare luminos De la fir de busuioc
Pe nume-l cheamă Hristos Dă-i Doamne gazdei noroc

Îngerii frumos îi cântă Şi găzdoaia să trăiască


Hristos şade şi ascultă C-a ajuns seară frumoasă
Hristos pe scaun şedea Rămâi gazdă sănătos
Şi din grai aşa grăia Că te-am colindat frumos

„O dragi mieluşeii mei Şi la anul când venim


Veniţi că sunteţi ai mei Sănătoşi să vă gasim!
Haideţi şi voi mieluşele
Că şi voi sunteţi a mele”

58. Deschide uşa creştine

Deschide uşa creştine Mai târziu găsi apoi


Că venim din nou la tine, Un staul frumos de oi. (*)
La mulţi ani mulţi ani cu bine. (*)
Şi acolo pe fân jos
Drumu’-i greu şi-am obosit S-a născut Domnul Hristos. (*)
De departe am venit. (*)
Cete de îngeri coboară
Şi la Viflaim am fost Staulul de-l înconjoară. (*)
Unde s-a născut Hristos. (*)
Păstorii cu flori în mână
Şi-am văzut şi pe-a Sa mamă Împletesc mândră cunună. (*)
Pe care Maria-o cheamă. (*)
Pe cunună-i scris frumos
Cum umbla din casă-n casă Astăzi s-a născut Hristos. (*)
Ca pe Fiul ei să-L nască. (*)
Care cu puterea Sa
Umbla-n sus şi umbla-n jos Va împărăţi lumea. (*)
Ca să nască pe Hristos. (*)

Umbla-n jos şi umbla-n sus


Ca să nască pe Iisus. (*)
30
59. Larg deschideţi poarta

Larg deschideţi poarta Merele de aur,


Sufletelor voastre Merele din sate
N-am venit să cerem S-au cules azi-noapte
Am venit să dăm De colindători.

S-au cules din munţii


Dalbe şi iar dalbe flori adevărate Unde veşnic merii
Ca şi vestea bună ce vi-o colindăm (*) Roditori de aur
Cresc nemuritori.

60. Oarecând la răsărit


Foarte mult s-a tulburat
Sara-i mare de Crăciun
Oarecând la răsărit (bis)
O stea mare s-au ivit Pe boieri i-a adunat (bis)
Şi magi după ea-au venit Despre Prunc i-a întrebat
Sara-i mare de Crăciun Şi îndată a aflat
Sara-i mare de Crăciun
Şi cu bucurie mare (bis)
În Ierusalim intrară
De Mesia întrebară
Sara-i mare de Crăciun

Unde Pruncul s-a născut (bis)


Împăratul cel prea Sfânt
Că noi steaua i-am văzut Că în Betleem Maria (bis)
Sara-i mare de Crăciun Cum arată proprocia
Ca să-l nască pe Mesia
Iar Irod daca-u aflat (bis) Sara-i mare de Crăciun.
Despre Pruncul Împărat
31
Magii de Prunc cum aflară (bis) Şi darurile i-au dat
Din Ierusalim plecară Sara-i mare de Crăciun.
Steaua iar li se-arătară
Sara-i mare de Crăciun. Aur, smirnă şi tămâie (bis)
Întru mare bucurie
Şi în Betleem i-a dus (bis) Ca la mare-mpărăţie
Unde s-a născut Iisus Sara-i mare de Crăciun.
Apoi steaua s-au ascuns
Sara-i mare de Crăciun.

In pesteră au intrat (bis)


Pruncului s-au închinat
Şi mâine-i Moş Crăciun.
Acum te las fii sănătos
Şi vesel de Crăciun.
Dar nu uita când eşti voios
Creştine să fii bun

61. Din an în an

Din an în an sosesc mereu


La geam cu Moş Crăciun, 62. Fluierul cel păstoresc
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei străbun.
Azi cu strămoşii cânt în cor Fluierul cel păstoresc
Colindul sfânt şi bun, Cântă-n glas dumnezeiesc
Tot Moş era şi-n vremea lor Cu viers dulce, mângâios
Bătrânul Moş Crăciun. Că azi s-a născut Hristos.

E sărbătoare şi e foc Veniţi dar la Vifleem


În casa ta acum, Lucru mare să vedem
Dar sunt bordeie fără foc Pe al lumii împărat
32
În iesle pe fân culcat. Şi-au mers până au stătut
Unde era prunc născut
Şi trei crai mânaţi de dor Şi-nţelegând că-i Hristos
Lăsând ţări în urma lor S-au închinat până jos.
După stea călătoresc
Să găsească prunc ceresc.

C-ai născut Fiu făr’de tată.

Mai întâi şi mai cinstită


Decât soarele mai sfântă
Eşti ieslea sălăşluită
Şi cartea pecetluită.

Cartea ne scrie cu drepţii


Unde doresc întelepţii
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie.

63. Colind basarabean


64. Colind bătrânesc

Tu eşti lumina cea sfântă


Precista blagoslovită Asta-i seara de Crăciun
Că ai născut pre Fiul Sfânt Să te veseleşti om bun
Oamenilor pre pământu’. Naşterea de bucurie
La mulţi ani cu veselie.
Tu eşti cinstea îngerească
Şi slava apostolească Seara sfântă de Crăciun
Biruinţa sihăstrească Când s-a născut Domnul bun
Nădejdea călugărescă. Să alunge-a lumii jale
Pentru-a lui Adam greşale.
Tu eşti izvor de viaţă
Adăpi bine cu dulceaţă Că Adam când a greşit
Şi eşti maică adevărată Domnul de Rai l-a lipsit:
33
“Du-te Adame de la Mine, De mireasma florilor
Cum te-ai lipsit de-al tău bine”. De cursul izvoarelor
De dulceaţa sfinţilor”.
Dar Adam a prins a plânge
Şi din gură a prins a zice: Asta-i seara de Crăciun
“Raiule, gradină dulce, Să te veseleşti om bun
Nu mă-ndur a mă mai duce. Naşterea de bucurie
La mulţi ani cu veselie.
De verdeaţa pomilor

Ca să-L taie pe Hristos


65. Noi umblăm şi colindăm Ca să-L taie pe Hristos

Noi umblăm şi colindăm Pe Hristos nu L-a tăiat


Să mergem şi să vedem Dumnezeu L-a apărat
În oraşul Viflaeem Dumnezeu L-a apărat
Ref: Fiul Sfânt, Duhul Sfânt ٪
Fiul cel prea Sfânt 66. La tătă casa-i lumină

Din sămânţa lui David


Cum proroci au prorocit La tătă casa-i lumină
Cum proroci au prorocit Zîurel de zîuă (*)
La tăt omu-i masa plină(*)
Din Fecioara Maria
Ca să mântuie lumea Noi umblăm şi colindăm (*)
Ca să mântuie lumea Pe Dumnezeu lăudăm. (*)

Irod a auzit minunea Să aveţi roade la vară (*)


Ş-a temut împărăţia Linişte şi pace-n ţară. (*)
Ş-a temut împărăţia
La tineri înţelepciune (*)
El a dat poruncă-n ţară La bătrâni griji mai puţâne. (*)
Pe toţi pruncii să-i omoară
Pe toţi pruncii să-i omoară Şi la anu om veni (*)
Dintre noi care-om mai fi. (*)
De doi ani şi mai în jos
34
Varsă Doamne har şi bine (*) Peste oamenii din casă. bis(*)
Har şi bine de la Tine(*)

Peste casă, peste masă (*)

67. Îi Sara Crăciunului

Îi Sara Crăciunului Asta-i sara de Crăciun


Şi vremea umblatului Că’aceia ne- or ţâne saţ
Asta-i sara de Crăciun
Pă uliţa satului Că mi-i frig a colinda
Că mi s-o spart optinca
Noi băgăm colinda-n casă Asta-i sara de Crăciun
Găzdoaia să ne-o plătească Tare mult nu putem sta
Asta-i sara de Crăciun
De-i place colinda noastră
M-oi duce la mama acasă
Să ne daţi vreo două poame Şi-oi zîce-o să mi-o domnească
Că suntem vo cinci cocoane Asta-i sara de Crăciun
Asta-i sara de Crăciun Unde-i ruptă să-mletească
Şi sântem moarte de foame
Să pot mere a colinda
Suflă vânt pă sub târnaţ Până mâin-dimineaţa
Gazda ne deie cârnaţ Asta-i sara de Crăciun
35
Să pot umple trăistuţa Asta-i sara de Crăciun
Şi mai multe vom ura
Să mi-o văd plină cu nuci
Cu poame, şâ mere dulci Rămâi gazdă sănătoasă
Asta-i sara de Crăciun Şi găzdoaia veseloasă
C-acelea le plac la prunci Asta-i sara de Crăciun
Noi merem la altă casă
De ni-i da, de nu ni-i da Asta-i sara de Crăciun
La anu vom colinda Noi merem la altă casă.

68. Colind bizantin

Cel făr’ de-nceput


Cel făr’ de-nceput Magii au plecat
Azi s-a pogorât Magii au plecat
Şi întru Fecioară s-a sălăşluit Pe Irod lăsând
Steaua luminând şi calea arătând
Eru rem, eru rem, eru reru reru rem
Leru-i Domn din cer (*) Venind la Iisus
Venind la Iisus
De la răsărit Ei s-au bucurat
De la răsărit Lăudând pe Domnul şi s-au închinat
Magii au venit
Daruri să aducă Stăpânului Aur au adus
Aur au adus
Unde-i Împaratul Smirn-au închinat
Unde-i Împarat Şi tămâie scumpă Celui Preaînalt
Au întrebat
Şi Irod atuncea mult s-a mâniat Îngerii cântau
36
Îngerii cântau Astăzi toată lumea
Păstori fluierau Astăzi toată lumea
Cerul şi pământu-ntreg se veseleau Se bucură
Pe Stăpânu-L cântă şi-L laudă

Veselind cu vesel bunu’


C-am ajuns acest Crăciunu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.

70. Colindiţa

Colindiţa nu-i mai multă


Să trăiască cine-ascultă.
69. De trei zile Sus la ceruri s-o-nălţăm,
Şi la gazde s-o-nchinăm.
O-nchinăm cu veselie
De trei zile tot venimu’ Şi cu mare bucurie
De trei zile tot venimu’ C-am ajuns seara de-ajun,
Sara-i bun-a lui Crăciun. A bătrânului Crăciun.
Sus, mai sus v-am înălţat,
N-auzim cocoş cântându’ Ce-am ştiut noi v-am cântat,
N-auzim cocoş cântându’ Să rămâneţi sănătoşi
Sara-i bun-a lui Crăciun. Sănătoşi şi bucuroşi.
C-am ajuns ziua cea sfântă,
Numai oameni veselindu’ Când colindele se cântă,
Numai oameni veselindu’ Sărbătoarea lui Hristos,
Sara-i bun-a lui Crăciun. Să ne fie de folos.

71. Steaua spre Răsărit străluceşte

37
Steaua spre Răsărit străluceşte,
Steaua-mpăratului se iveşte.
Steaua cu raze mari luminează,
Sfânta Naştere adeverează.
Că s-a născut astăzi Cel prea veşnic,
Mesia Cel prea puternic.
Din Fecioara Maria Curata
Astăzi este lumea desfătată.
Magii, steaua, pe cer, cum zăriră,
Câte trei, spre ea călătoriră.
De la stea, precum se învăţară,
Lui Hristos, cu daruri, se-nchinară.
Daruri, aur, smirnă şi tamâie
Şi luară mare bucurie.

72. La nunta din Cana Galileii

La nunta ce s-a-ntâmplat
În Cana Galileii (*)

Fost-a şi Iisus chemat. (*)


Iar maica lui Iisus (*)
Văzând că nu-i vin de-ajuns, (*)
Zise: Fiul meu iubit, (*)
Vinul li s-a isprăvit. (*)
Atunci Hristos s-a sculat (*)
Şi slugile El le-a chemat. (*)
Apa-n şase vase-au pus (*)
Şi le-au umplut până sus, (*)
Hristos le-a blagoslovit, (*)
Apa-n vin s-a prefăcut. (*)
Atunci toţi s-au bucurat, (*)
Pe Hristos dac-au aflat. (*)

73. Mărire-ntru cele-nalte

Mărire-ntru cele-nalte
Toate stelele să salte
38
Salte cerul şi pământul
Şi să laude cuvântul.

Această zi preasfinţită
Şi sărbătoare slăvită
Urăm la toţi să vă fie,
’Ntru mulţi ani cu bucurie. (*)

Întru cei de sus mărire


Şi pe pământ păciuire
La toţi oamenii să fie
De acum până-n vecie. (*)

39
74. Bună sara lui Crăciun

Colo jos şi mai în josu- bis D-ăia soră nu-s nori grei- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Este-o ceaţă şi-o verdeaţă- bis C-ăia-s peţitorii tăi- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Da` nu-i ceaţă nici verdeaţă- bis Vin la min` te cer pe tine- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Că-i turma Lui Dumnezău- bis Nu ştiu, da-te-om, nu te-om dare.- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Da` turma cine-o păzeşte- bis Cer prea mult din partea tare- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Dumnezău cu sfântu` soare- bis Cere car cu patru boii- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Şi cu sora sa cea mare- bis Noi te-om da numai` cu doi- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Zice soră cătră frate: - bis Cere turma jumătate- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Ui` mă frate ce nori greii,- bis Noi ţi-om da a tria parte.- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun.

40
75. Bună seara c-a-nserat

Bună seara c-a-nserat, Voi vă duceţi dragi părinţi


Noi cu plugul am plecat, Cu anii de suferinţi,
Pe la case ca-n alţi ani Noi rămânem după voi
Cum o zis badea Traian. Lângă plug şi lângă boi.

La mulţi ani cu sănătate, Să vă pomenim oricât


Să vă dea Domnul de toate! Cât vom trăi pe pământ.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi!

Nu venim cu vre-un gând rău Nu mai este înc-o dată


Ci venim cu Dumnezeu, Noapte sfântă ca această.
Noul an să vi-l vestim Nu urăm pentru colaci
Azi, când cel vechi îl sfârşim. Nu-ngheţăm pentru pitaci.

Zile bune să vă dea Ci păstrăm deprinderi bune


Dumnezeu cu mila Sa! De la vremile străbune.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi!

Noul an care-a venit De urat am mai ura,


Nu ştim dacă-i fericit, Dar ne e c-om însera
Dar prin anii ce-au trecut Pe la casele dumneavoastră,
Tot mai bătrâni ne-am făcut. Departe de casa noastră.

Mâine poate, cine ştie, Că suntem înfriguraţi


Vom fi toţi în veşnicie. Şi cu daruri încărcaţi.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi!

Cât de grele suferinţi Busuioc verde pe jos,


Aţi îndurat voi părinţi, Rămâneţi dar sănătoşi,
Dar pe toate le-aţi răbdat Casa să vă fie plină
Domnul Sfânt v-a ajutat. De a cerului lumină.

Ne-aţi crescut plugari de neam Ziua Sfântului Vasile


Ca să vă urăm la geam. Să vă fie tot spre bine.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi.
76. Asta-i sară

Asta-i sară, sară ‚`naltă


Florile dalbe, flori de măr (*)
Unde binele stă baltă.

Casele-s acoperite (*)


Cu cârnaţi şi cu plăcinte. (*)

Uşile-s din turte dulci, (*)


Din oricare poţi să guşti. (*)

Laptele pâraie cură, (*)


Cui îi trebe cască gură(*)
Şi-l vântură cu lingura. (*)

Purcelu cu clisa grasă (*)


De măgan umblă prin casă, (*)

Cu cuţâtu’ în spinare, (*)


Poa’ să-şi taie fiecare. (*)

77. Dumnezeu dintru 'nceputu’

Tot cu stele mărunţele,


Dumnezeu dintr-u 'nceputu
Cu luceferi printre ele, (*)
Tot pământu' a făcutu
Daia lerui Domn. (*)
Şi cu luna cu lumina,
Soarele cu razele, (*)
Cerul sus la ridicatu,
Şi bine l-a răzimatu, (*)

Pe patru stâlpi de argintu,


Şi frumos l-a 'mpodobitu,(*)
78. Bună veste, gazdă-n casă

Mână sluga ai mai mică, (*)


Bună veste gazdă-n casă, Mână sluga ai mai mică.
Domnului, Domn de-al nostru(*)
Bună veste gazdă-n casă.

Să trăiţi, voi, juni frumoşii, (*) Să de fânu` junciloru, (*)


Să trăiţi voi juni frumoşii. Să de fânu` junciloru.

Ia treceţi de cam şedeţî, (*) Fânu` juncilor le-o datu, (*)


Ia treceţi de cam şedeţî. Fânu` juncilor le-o datu.

Noi n-am vint să cam şedemu`,(*) Şi pe Domnu` L-or aflatu`,(*)


Noi n-am vint să cam şedemu`. Şi pe Domnu` L-or aflatu`.

Noi am vint să vă-ntrebămu`,(*) În iesle de boi culcatu`,(*)


Noi am vint să vă-ntrebămu`. În iesle de boi culcatu`.

De Crăciunu` cel bătrânu`,(*) Unde Domnul să naştere, (*)


De Crăciunu` cel bătrânu`. Unde Domnul să naştere.

Mână sluga ai mai mare, (*) Nu te poţi aprochiere, (*)


Mână sluga ai mai mare. Nu te poţi aprochiere.

Să de paie boieloru, (*) De cântatu` sfinţiloru, (*)


Să de paie boieloru. De cântatu` sfinţiloru.

Paie, paie lor le-o datu, (*) De cântatu` albineloru, (*)


Paie, paie lor le-o datu. De cântatu` albineloru.

Şi nimica n-or aflatu, (*) De mirosu` floriloru, (*)


Şi nimica n-or aflatu. De mirosu` floriloru.
79. Colindăm colindători 80. Colindul bătrânului

Colindăm colindători Colo-n jos mai la hotară – bis(*)


Noaptea pe la cântători / bis Răsărit-o un nuc iarbă. (*)
Colindăm! Nucu-i mare, frunză n-are, (*)

Prin troiene greu răzbim Da-n vârfuţu’ nucului


La colindă noi pornim / bis Cântă puiu’ cucului.
Colindăm! Mai în jos, mai la tulpină, (*)
Cânt’ o pasăre străină. (*)
Colinda Crăciunului Mere cucu’ şi o’ntreabă: (*)
Pe uliţa satului / bis
Colindăm! De ce cânţi, pasăre dragă ? (*)
Da io cum nu m-oi cânta ? (*)
În noaptea Ajunului Trei rânduri de pui avui(*)
La Naşterea Domnului / bis Ş-amu nu-s a nimărui. (*)
Colindăm!
Puii-s puişorii mei(*)
Când în ceruri se cânta Când aţi fost voi mititei. (*)
Pruncul Cel Sfânt se năştea / bis Io m-am dus pă arătură(*)
Colindăm! Să vă strâng sămânătură. (*)

Îngerii Îl preamăreau Să vă dau la toţi pă gură


Păstorii se închinau / bis Să vă dau la toţi pă rând
Colindăm! Şi io m-am lăsat flămând.
D’amu dăc’am bătrânit, (*)
Mărire Lui Dumnezeu Penile mi s-o rărit, (*)
Mărire Fiului Său / bis Clonţu mi s-o bătucit. (*)
Colindăm! Ş’amu-s gata de pierit, (*)
Numa’ ceasu n-o sosât. (*)
Pre pământ pace să fie
De acum până-n vecie / bis Puii-s puişorii mei
Colindăm! Când aţi fost voi mititei.
81. Veseleste-te Domn bunu’

1.Veselește-te Domn bunu’ Crucea sfântă 'n mâna stângă.


Că vă vin și junii buni
6. Și de-a dreapta, busuioc-u.
2.Junii buni, colindători, Și la brâu, un spic de grâu.
Ciocănind pe la chietori.
7. La pieptare, trandafir-u.
3. Așa mândrii 'mpodobiți, Dar-u, dar-u cui l-or da-re?
Cum sunt pomii înfloriți.
8. Cruce-or da bătrânilor-u,
4. Cât în casă au venit, Trandafiru' fetilor-u.
Casa toat' s'a veselit.
9. Busuioc feciorilor-u,
5. Dar-u, dar-u ce și aduc-u? Grâu or da câmpurilor-u.

82. Deschide nană, uşile

Deschide nană uşile În obloace copitoance


Că-ţi vin pruncii cu dobile În obloace copitoance, (*)
Corindele corind,corindele
corind(*) Da şi dacă ni-ţi primire
Viaţa vi so primenire, (*)
Că de-aseara stam pe-afara
Şi opincile-ndeţară, (*) Să fiţi gazdă sănătoşii
Să trăiţi ani mulţi, frumoşii, (*)
Ştreşinile-or picuratu'
De ne-o nins şi ne-o ploiatu',(*) Şi colinda ni-o plătiţâ
Să si-ţi gazde fericiţâ, (*)
Fă nană mai mare focu'
Să să vadă pa oblocu', (*) Corindele corind,corindele
corind
Fă nană lumină-n casă Corindele corind,corindele
Să sa vadă pă fereastră, (*) corind
Corindele corind,corindele
Dacă nu ne deschideţi corind
Pă pereţi crească bureţi, (*)
83. La poartă la Ştefan Vodă 84. Din colibe

La poartă la Ştefan Vodă Din colibe-n stânci ascunse


Lerului Domnului Pe cărări de lupi pătrunse
Boierii s-au strâns la vorbă. Vin ciobanii-n tropote
Cu colinda-n clopote.
Dar vorba de cine este
Lerului Domnului Scoală, gazdă, nu dormi !(*)
De Iisus născut în iesle.
Sună-n sat şi-n sat răsună
Atunci Ştefan domn cel sfânt Veste mare, veste bună.
Lerului Domnului Că-i cu miei şi piţărăi
De la rugă auzind. Şi cu Domnul printre ei. (*)

Pe boieri care vorbeau Moş Crăciun cu geru-n ie


Lerului Domnului I-i mustaţa de inie
Şi pe Domnul preamăreau. Iar toiagul i-i de sânger
Şi i-i sufletul de înger. (*)
El pe dată s-a plecat
Lerului Domnului
Cu boierii s-a-nchinat.

Şi cu glasu-i de supus
Lerului Domnului
A slăvit pe Domn Iisus.
85. Steaua care străluce 86. Scoală gazdă

Scoală gazdă, nu dormire


Steaua care străluce, Domnului Domnului Doamne(*)
Fiul Domnului(*) Scoală gazdă, nu dormire.
Veste bună aduce.
Fiul Domnului (*) Că ţi-o veni îngerire. (*)
Că ţi-o veni îngerire.
Peste cer, peste pământ, (*)
Întrupat din Duhul Sfânt(*) Cu calu` nepotcovitu`.(*)
Cu calu` nepotcovitu`.
Se va naşte-un Împărat(*)
Dumnezeu adevărat. (*) Scoală, gazdă potcoveşte(*)
Scoală, gazdă potcoveşte
Cel trimis de Tatăl Său(*)
Să ne mântuie de rău. (*) Cu potcoave de colaciu`.(*)
Cu potcoave de colaciu`.
În cetatea Betleem(*)
Veniţi fraţi să Îl vedem. (*) Şi cu cuie de cârnaţu`.(*)
Şi cu cuie de cârnaţu`.
În iesle de boi săracă(*)
Maica Sfânta va să-L nască. (*) Cu ciocane de răchie. (*)
Cu ciocane de răchie.
Îngerii-L slavoslovesc(*)
Magii daruri dăruiesc. (*) Ca să fie gazda vie. (*)
Ca să fie gazda vie.
Păstorii vin de se-nchină, (*)
Maica Sfântă Îl leagănă. (*)

Şi Pruncu-i blagosloveşte. (*)


Pacea Sa le dăruieşte, (*)

Veniţi să I ne-nchinăm(*)
Dar de le El să luăm. (*)
87. Îmbucură-te om bun

Îmbucură-te om bun
Hoi, leru-i, leru-i Doamne(*)
C-am ajuns Sfântu’ Crăciun –
Hoi,leru-i Domn. (**)
Eu vă spun la casa voastră(*)
Din Precista Maica noastră. (**)

S-o născut un Fiu frumos(*)


Pe Nume-L cheamă Hristos. (**)
În paiele grâului(*)
Şi-n florile fânului. (**)

Nu ca fiul domnilor, (*)


Ci-n poiata boilor. (**)
Încet, boii-L dudurară, (*)
Pântru coarne-L legănară. (**)

Toţi la El se închinară, (*)


Toţi la El se închinară, (**)
Toţi oamenii ce-au venit(*)
Din Apus şi Răsărit. (**)

Aceste zile senine(*)


Să le petreceţi cu bine. (**)
La mulţi ani, s-aveţi folos(*)
De Naşterea lui Hristos. (**)
88. Linu-i lin

1.Colindăm flămânzi şi goi


În pridvor de gând
Anii ce zac peste noi
Vise aprinzând

Linu-i lin cu dalbe flori


Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori. (*)

2. Zac la uşă drugii grei 5. Drept tămânie-am pregătit


Rănile ne dor Lacrimi grele-n căni
Lanţurile-s clopoţei Aur - lanţul ruginit
Ruga noastră-i cor. (*) Smirnă - sânge-n răni. (*)

3. Doamne, mâna să-Ţi întinzi 6. Suferinţa vom uita


Peste robii tăi Sub cereşti lumini
În adâncuri să ne-aprinzi Serafimii vor cânta
Stea de vâlvătăi. (*) Încărcaţi de crini. (*)

4. Vom porni din închisori 7. Inimile în cununi


Fulguiţi de nea, Vom aduce-n dar
Ca sa-ajungem până-n zori Peste jertfa lor s-aduni
Langă ieslea Ta. (*) Nimburi mari de har. (*)
89. Legănelul lui Iisus

Colo-n sus pe-un deal frumos


Unde-i cerul luminos } Fete

Într-un leagăn stă culcat


Fiul Maicii înfăşat
} Băieţi

Ref: Leagăn verde legănel


Tot din lemn de păltinel } Bis(*)

Raza blând-a soarelui


Scaldă faţa Domnului } Fete
}
Vântul dulce tragănă
Băieţi
Pruncul de mi-L leagănă

Ref: Leagăn verde legănel } Bis(*)


Tot din lemn de păltinel

Cântă îngerii în cor


Să vestească tuturor } Fete

Astăzi cerul s-a deschis


Pe Hristos ni L-a trimis. } Băieţi

Ref: Leagăn verde legănel } Bis(*)


Tot din lemn de păltinel (2x)
90. Noi în seara de Crăciun

Noi în seara de Crăciun- bis


Lăudăm pe Cel prea bun.
Bun eşti Doamne bun(*)

Colindăm colind duios- bis


Domnului Iisus Hristos. (*)

Noi umblăm să împlinim- bis


Obiceiul din bătrâni.(*)

Obicei de colindat- bis


Pe la case de urat. (*)

91. Sara vesăloasă

Sara vesăloasă, domnule plugariu- bis


Juni colindătoriu, domnule plugariu - bis
Pă ei să-i sloboziu, domnule plugariu - bis
În casa dumitale, domnule plugariu - bis
Că ei ţi-or aduce, domnule plugariu - bis
Leagăn din mătase, domnule plugariu - bis
De te-ai legănare, domnule plugariu - bis
Dumneata şi doamna, domnule plugariu. - bis
92. Luatu-s-o dusu-s-o

Luatus-o, dusu-s-o – bis


Corindem corinde, Luatu-s-o, dusu-s-o
Dumnezău cu Sânt Pătru – bis
Corindem corinde la casa bogatului.

- Bună zâua, bogat mare - bis


Corindem corinde, gata-i cina să cinăm ?
- Gata-i, da nu-i păntru voi - bis
Corindăm corinde, păntru domni mai mari ca voi.

Luatu-s-o, dusu-s-o – bis


Corindem corinde la casa săracului.
- Bună sara, om sărac ! - bis
Corindem corinde mulţi ani vouă, călători.

Gata-i prânzu’ să-l prânzâm ?- bis


Corindem corinde, prânzu-i gata puţinel.
Prânzu-i gata puţinel – bis
Corindem corinde, Nu ne-om ajunge cu el.

Cât cu el nu ne-om ajunge – bis


Corindem corinde, merge-om pe jos ş-om aduce
Luatu-s-o, dusu-s-o – bis
Corindem corinde pe marginea câmpului.

Când fu la mijloc de câmpu – bis


Corindem corinde, că-l întreabă Dumnezău:
- Ia vezi, Petre, în dreapta mea - bis
Corindem corinde, Spune-Mi, Petre, ce-i vedea.

Văd casa săracului – bis


Corindem corinde, în mijlocul Raiului
Pe dinluntru-i zugrăvită – bis
Corindem corinde, din afară-i văruită

Şi cest omu veseleşte


Corindem corinde, să’nchinăm cu sănătate !
93. Pă draniţa fântâniţî

Pă draniţa fântâniţî C-acele li-s dragi la fete, (*)


Florile dalbe(*) C-acele li-s dragi la fete.
Pă draniţa fântâniţî.
Da-ne-a un ticău de nuci, (*)
Este-un stâlp de busuioc(*) Da-ne-a un ticău de nuci.
Este-un stâlp de busuioc.
C-acele li-s dragi la prunci, (*)
Busuiocu` l-om ciunta,(*) C-acele li-s dragi la prunci.
Busuiocu` l-om ciunta.
Să fii gazdă, sănătoasă, (*)
Nu ştiu gazda ce ne-a da,(*) Să fii gazdă sănătoasă.
Ba ştiu gazda ce ne-a da.
C-ai primit colinda noastră,(*)
Da-ne-a un ticău de mere,(*) C-ai primit colinda noastră.
Da-ne-a un ticău de mere.

94. Drăguleană

Acasă-i gazda, nu-i acasă Şi-om aduce-o sus pă sus (*)


Drăguleană (*) Din locu’ unde s-o dus (**)
Acasă-i gazda, nu-i acasă
O, o, o, că dragă mi-i (**) Sus pă sus pă lângă lună (*)
Sus pă sus pă lângă lună (**)
Da’ de-i acasă, zî-i să iasă (*)
De-i acasă zî-i să iasă (**) Cu-o mână ţiind de lună (*)
Cu una-mpletind cunună (**)
Da’ de-i la jie, zî-i să vie (*)
De-i la jie, zî-i să vie (**) Da’ cununa nu-i aşi (*)
Aşa cum sânt gazdili (**)
Da’ de-i în codru şi-o vâna(*)
După ei cine-o mâna (**) Da’ Dumnezău să-i ocrotească
C’or primit colinda noastră (**)
Ne-om alege doi din noi (*)
Şi-om aduce-o înapoi (**) O, o, o, că dragă mi-i!
95. Sus în vârful muntelui

Sus în vârful muntelui- bis La biserică mă duce (*)


Ai, lerui Doamne (*), Tot poporu-şi face cruce.
În mijlocul codrului.
În biserică mă pune (*)
Îmi sunt două lemnişoare: (*) Oamenii să mi se-nchine.
Bradul verde, teiul alb.
Tu bradule răşinos (*)
Şi-amândouă se sfădesc. (*) Tu nu eşti nici de-un folos.”
Zise bradul către tei:
„Ba eu sunt un lemn de treabă (*)
„Măi, teiule, frate-mi eşti, (*) Că toţi meşterii mă-ntreabă,
Cu mine ce te sfădeşti?
Care unde mă găseşte (*)
Că eu sunt un lemn de brad (*) De şindrilă mă croieşte.
La toţi oamenii li-s drag.
Din mine fac şindrila (*)
Tu eşti tei putregăios (*) De-acopăr biserica.
Şi nu eşti nici de-un folos”.
Că de n-ar fi şindrila (*)
„Ba eu sunt un lemn de treabă (*) În biserică-ar ploua,
Că toţi meşterii mă-ntreabă,
Aurul ţi s-ar strica (*)
Care unde mă găseşte (*) Şi-ar fi amar de cinstea ta.”
De icoane mă croieşte.
Acesta-i bradul stufos (*)
Pe margini mă zugrăveşte (*) Acesta-i Domnul Cel frumos.
Cu aur mă poleieşte.
Aceasta-i tufa stufoasă (*)
Şi-n biserică mă bagă (*) Aceasta-i Doamna Cea frumoasă.
Toată lumea mi se roagă;
97. Sus în poarta Raiului

96. Slavă să aibă nesfârşită Sus în poarta Raiului


Florile dalbe, flori de mărgărit. (*)
Slavă să aibă nesfarşită Flori de măr , de mărgărit.
Dumnezeirea-ntreită
Unimea nedesparţită. Şade Maica Domnului (*)
Tatăl Atotţiitorul C-un Fiuţ pân` lângă Ea. (*)
Şi Fiul Izbăvitorul Dar Fiul tare plângea. (*)
Şi Duhul Mângâietorul. „Taci, Fiule nu mai plânge(*)
Unul fiind în trei feţe Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*)
S-a pogorât să ne-nveţe Două mere argintele
Să ne-arate cu blândeţe. Să Te joci, Fiuţ cu ele.” (*)
Să pricepem să-nţelegem Fiul Sfânt aşa zicea: (*)
Să cunoaştem să alegem „Nu plâng, Maică de-aceea (*)
La iad în munci să nu mergem. Ci, uită-Te Maică-n jos (*)
Că în cer sunt multe case Colo-n josu mai din jos (*)
Împodobite frumoase De vezi fauri făurind.” (*)
Tot cu raze luminoase, Şi Fiul Sfânt tot plângea (*)
Unde drepţii se aduna Maica Sfântă-l mângâia, (*)
Cu toţi sfinţii împreună „Taci, Fiule, nu mai plânge (*)
Şi işi fac, tot, voie bună. Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*)
Şi cântând c-o glăsuire Două mere aurele (*)
Dănţuiesc într-o unire Să Te joci, Fiuţ cu ele.” (*)
Dând lui Dumnezeu mărire. Fiul Sfânt aşa zicea: (*)
„Nu plâng, Maică, de-aceea, (*)
Ci uită-Te, Maică-n sus, (*)
Colo-n susu, mai sus (*)
Le vezi bărdaş bărduind (*)
Şi Mie cruce-Mi făcând.”(*)
98. La vârful la nouă meri

La vârful la nouă meri,


Hai, leronda, lerului Doamne (*) Se scăldară, se-mbăiară, (*)
Mi-arde nouă lumânări. 'N-apă lină se clătiră.

Iar din nouă lumânări, (*) Cu sfânt mir se miruiră, (*)


Pică nouă picături. Şi-n veştmânt se primeniră.

Iar din nouă picături, (*) Mai în jos de Dumnealui, (*)


Ruptu-s-au şi faptu-s-au. Scaldă-se şi Sfânt Vasile.

Ruptu-s-au şi faptu-s-au, (*) Se scăldară, se-mbăiară, (*)


Râu de vin şi altul de mir. 'N-apă lină se clătiră,

Dar în râu cine scălda ? (*) Cu sfânt mir se miruiră (*)


Scaldă-se Bun Dumnezeu. Şi-n veşmânt se primeniră.

Mai în jos de Dumnealor, (*) Cu sfânt mir se miruiră, (*)


Scaldă-se Sfântul Ion. Şi-n veşmânt se primeniră.

Se scăldară, se-mbăiară, (*) Busuioc verde pe masă, (*)


'N-apă lină se clătiră. Rămâi, gazdă, sănătoasă.

99. Colinde, colinde!

Colinde, colinde! Se bucur' copiii,


E vremea colindelor, Copiii şi fetele,
Căci gheaţa se-ntinde De dragul Mariei
Asemeni oglindelor Îşi piaptănă pletele.
Şi tremură brazii. De dragul Mariei
Miscând rămurelele, Şi-a Mântuitorului
Căci noaptea de azi-i Luceşte pe ceruri
Când scânteie stelele. O stea călătorului.
100. Velerim şi veler Doamne

După dealul cel mai mare


Velerim şi veler Doamne(*)
Răsărit’o mândrul soare(*)
Mândrul soare nu era(*)
Ci era o mânastire. (*)
Cu păreţii de-alamâie(*)
Şi cu uşa de tămâie. (*)
Dar întrânsa, Cine şade? (*)
Moş Crăciun cu Moş Ajun, (*)
Cu barba de ibricin, (*)
Cu mustăţile de fân. (*)
După dealul cel mai mare(*)
Răsărit’o mândrul soare. (*)

101. Scoală, scoală, gazdă bună!

Scoală, scoală, gazdă bună – bis

Zâurel de zâurel,
Zâurel de cătă zâuă. (*)

Că v-aducem o cunună- bis(*)


E cununa Domnului- bis(*)
Din grădina Raiului- bis(*)
E cununa lui Hristos- bis(*)
Adusă din Rai în jos- bis(*)
S-o lăsăm la voi în casă.- bis(*)
Să fii gazdă sănătoasă- bis(*)
C-ai primit colinda noastră.-bis(*)
Şi-l rugăm pe Dumnezeu- bis(*)
Să vă ducă-n Raiul Său.- bis(*)
102. Toată obştea creştinească

Toată obştea creştinească


Lerului Doamne, Lerului Doamne(*)
Astăzi să se veselească(*)
Că stea mare s-a ivitu(*)
Sus la Sfântu Răsăritu(*)

Şi strălucea cu tărie(*)
Vestea mare bucurie(*)
Măi Crăciune, măi Stăpâne(*)
S-aduci bucurie-n lume, (*)

Că veşnicul Dumnezeu(*)
A trimis pe Fiul Său(*)
Să se nască-n Vifleem(*)
Precum proorocit avem. (*)

Şi S-a născut pe pământ(*)


Astăzi Mesia Cel Sfânt, (*)
Ca să facă mântuire (*)
De la veşnica pieire. (*)

Ca lui Adam cel căzut, (*)


Cu tot neamul de demult. (*)
Scapă Doamne cu tărie, (*)
Pe cei ce se roagă Ţie. (*)

Măi Crăciune, măi stăpâne(*)


S-aduci bucurie-n lume. (*)
Pruncul Cel Prea luminat(*)
Toţi cu drag L-am aşteptat. (*)

Şi la toţi cu bucurie, (*)


Naşterea Lui să ne fie. (*)
De acum până-n vecie(*)
Amin Doamne, Slavă Ţie! (*)
103. Veniţi cu toţii 104. Praznic luminos

Veniţi cu toţii dimpreună Praznic luminos strălucind frumos,


Să ne facem voie bună Astăzi ne-a sosit şi ne-a veselit,
Să ne bucurăm de Domnul Că Mântuitorul şi Izbăvitorul,
Şi să strigăm cu tot omul. Cu trup s-a născut, cu trup s-a născut.

Că ne e Domn şi mântuinţă Raiul cel închis, azi iar s-a deschis


Şi să strigăm cu credinţă Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit
Lui din hotarele toate Şi strămoşii iară prin Sfânta Fecioară
I se închină ţări şi gloate. Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.

Că marea cu valuri înalte Îngerii cântau, păstori fluierau,


De-a Lui mână sunt lucrate Magii se-nchinau, toţi se bucurau,
De El sunt făcuţi şi munţii Dar Irod era că se tulbura
Şi brazii mari Şi mărunţii. De naşterea Sa, de naşterea Sa.

El a făcut tot pământul, El Îl căuta, voind morţii-a-L da


Singur numai cu Cuvântul Dar pruncul Iisus din ţară s-a dus
Şi nouă ne este Domnul Fie lăudat, binecuvântat
Împărat peste tot omul. De-a pururi, amin, de-a pururi, amin.

Iar câţi în El nu crezură


Ispitiră şi căzură.
Părăsiţi de Domnul fură
Căzând în dreapta Lui mână.
105. Dumnezeu umbla

Dumnezeu umbla şi ţi-L întreba -


Cheia raiului, Raza soarelui (*)
Râul cel curat, vinul strecurat-
Raza soarelui, Cheia raiului (**)
Mirul Tău cel sfânt c’estiu pe pământ (*)
Din ce sunt făcute de-s aşa plăcute? (**)
-Voi prea bine ştiţi, şi ce mai voiţi? (*)
Bine, foarte bine, căci aţi fost cu Mine, (**)
Până la Pilat, la casa de sfat. (*)
Legea Mi-o spunea, din lege ieşea. (**)
Să fiu răstignit şi batjocorit. (*)
Pe cruce de brad, precum vrea Pilat. (**)
Apoi Mă’ncingea, tare Mă strângea (*)
Şi Mă chinuia, carnea jos pica. (**)
Pe unde pica, grâul se făcea. (*)
În mâini şi-n picioare, Mi-au bătut piroaie, (**)
Cu cui de oţel dintr-un bai de fier. (*)
Şi de ce bătea sângele ţâşnea. (**)
Pe unde pica vinul se făcea. (*)
Şi spini aduna şi Mă-ncununa. (**)
Tare Mă-mpungea, sudoare curgea. (*)
Pe unde pica, mirul înflorea. (**)

106. Vine Crăciun cel bătrânu

Vine Crăciun cel bătrânu Şi cu cuie de cârnaţu(*) bis


Florile dalbe de măru(*) Şi-ar trebui adăpatu(*) bis
Vine Crăciun cel bătrânu. C-o găleată de jinarsu. (*) bis
Să ne treacă pe sub nasu(*) bis
Da el vine cam încetu, (*) bis Şi o cană de vin albu, (*) bis
Că i-e calul ciumpăvitu(*) bis S-o-nchinăm aici în casă. (*) bis
Şi-ar trebui potcovitu (*) bis Rămâi gazdă sănătoasă, (*) bis
Cu potcoave de colaciu(*) bis C-ai plătit colinda noastră.(*) bis
107. Hoi la

Hoi la hoi la hoi la la la la la Şi-am venit la dumneavoastră- bis


Hoi la hoi la hoi la la la la la (*) Că sunteţi gazdă aleasă- bis, (*)

Slobozâ-ne gazdă-n casă - bis La casa de oameni buni- bis


Nu ne ţâne la fereastră – bis, (*) Face Dumnezău minuni- bis, (*)

Slobozâ-ne gazdă-n tindă- bis Pune îngerii de pază- bis


N-auzi zarvă de corindă- bis, (*) Şi duşmanii nu cutează- bis, (*)

Noi umblăm a corinda- bis Amu merem mai departe- bis


Di la o casă la alta- bis, (*) Rămâneţi cu sănătate- bis, (*)

Şi-om mere la lelea Floare- bis Şî la anu om veni- bis


Că stă colea peste vale- bis, (*) Numa dacă ni-ţi pofti- bis, (*)

Lelea Floare nu ne lasă- bis Să trăiţi că ne-aţi primit- bis


Că-i facem tină în casă- bis, (*) Şî bine ne-aţi omenit- bis

Şi-om mere la domn primaru- bis Hoi la hoi la hoi la la la la la


Da el nu ne dă un banu- bis, (*) Hoi la hoi la hoi la la la la la- bis
108. În casă după cuptor
Maica-o binecuvântat.

În casă după cuptor, S-o dus în grajdu` cailor,


Domnului Domnului Doamne Domnului Domnului Doamne
În casă după cuptor. S-o dus în grajdu` cailor.

Că să naşte-un Domnişor,
Domnului Domnului Doamne
Că să naşte-un Domnişor. Staţi voi cai nu tropotiţi,
Domnului Domnului Doamne
Domnişor-un Crăişor, Liniştea o liniştiţi.
Domnului Domnului Doamne
Domnişor-un Crăişor. Şi caii n-or ascultat,
Domnului Domnului Doamne
În staulu` oilor, Şi caii n-or ascultat.
Domnului Domnului Doamne
În staulu` oilor. S-o dus în grajdu` boilor
Domnului Domnului Doamne
Oilor şi mieilor, S-o dus în grajdu` boilor
Domnului Domnului Doamne
Staţi ,voi, oi nu mai mâncaţi. Staţi, voi, boi nu rumegaţi
Domnului Domnului Doamne
Şi liniştea n-o curmaţi, Şi liniştea n-o curmaţi.
Domnului Domnului Doamne
Şi liniştea n-o curmaţi. Şi boii or ascultat
Domnului Domnului Doamne
Oile or ascultat Şi boii or ascultat.
Domnului Domnului Doamne
Oile or ascultat. Maica-o binecuvântat,
Domnului Domnului Doamne
Maica-o binecuvântat, Maica-o binecuvântat.
Domnului Domnului Doamne
109. Colea, colea, după deal

Colea, colea, după deal, bis


Este-un veşnic de păcurar. bis

Şi-o turmă di oi păştea; bis


El din fluieraş cânta. bis

Numai una, miorea, bis


Sta-n genunchi şi se ruga; bis

La Măicuţa Precista, bis


S-o scape de iarna grea. bis

S-o scoată din iarnă-n vară, bis


La drăguţa primăvară. bis

Că dar îi va dărui, bis


Şi frumos o va cinsti. bis

La Crăciun, cu lapte bun, bis


La Ispas, cu dulce caş. bis

110. Sculaţi, sculaţi, boieri mari

Sculaţi, sculaţi, boieri mari


Că vă vin colindători
Că v-aduc pe Dumnezeu
Să vă mântuie de rău.
C-un Dumnezeu nou născut,
Floare-n dalbe s-a născut
Dumnezeu adevărat
Floare, soare, luminat.
111. Sus boieri

Sus boieri nu mai dormiţi


O lerui Doamne
Vremea e să vă gătiţi
O lerui Doamne. (*)

Casa să vi-o măturaţi (*)


Masa să vi-o încărcaţi (*) bis

Nu dormiţi în astă seară (*)


Ci şedeţi la privegheară. (*)

S-aşteptăm pe Domnul sfânt, (*)


Ca să vie pe pământ. (*) bis

Tuturor ce sunt în casă, (*)


Şi se veselesc la masă. (*)

Să le dea Hristos de toate, (*)


Bucurie, sănătate. (*) bis

112. Sară bună, gazdă bună

Sara bună, gazdă bună,


Găzduţo, drăguţo,(*)
Şi-ţi mulţam de voie bună.

Şi de cină cu lumină, (*)


Şi de scaun de hodină.

Şi noi gazdă te-om rugare, (*)


De junii îs frumuşeiu.

De uşa să ne-o sloboziu, (*)


Că n-i noaptea întunecoasă.
Şi n-i calea lunecoasă, (*)
113. Doi boieri bătrâniu 114. Colinda colindătorilor

Doi boieri bătrâniu- bis Juni cu juni să-ntâlniară


Pre cum s-o rugatu- bis Junel, junelu-i bunu,
Dumnezău le-o datu- bis Juni cu juni să-ntâlniară,
Casa lângă drumu- bis Juni cu juni se sfătuiară.
Lângă casă-i masă- bis
Masă gălbioară Junel, junelu-i bunu,
Lumina de seară Juni cu juni se sfătuiară
Şi-un pom răsăritu La juni vor colindare,
Cu mere de-argintu Junel, junelu-i bunu.
Vântu drăgăla
Merele pica Juni la juni vor colindare
Îngeri le strângea Juni cu juni să şi sfiară
Şi le trimitea Junel, junelu-i bunu
Pe uşă de rai Juni cu juni să şi sfiară.
La fete de crai
Lumii dă lovere La urmă ce-şi dăruiare
Masă-ntrânsul iere Junel, junelu-i bunu
Îngeri s-auze- bis La urmă ce-şi dăruiare.
Maica le strângere
Şi le trimitere Numai junii ne-nsuraţî
Pe-un şiruţ de aier- bis Junel, junelu-i bunu,
La uşa de rai Numai junii ne-nsuraţî.
La fete de crai
La Domnul din cer- bis Toată, bine-i fericeare,
Junel, junelu-i bunu
Toată, bine-i fericeare

Şi văd junii veseliţî,


Junel, junelu-i bunu
Şi-o-nchinăm cu sănătate.
115. Colo jos, în prundurele

Colo jos în prundurele, C-am auzât pă tătare, (*)


Florile dalbe,(*) C-am auzât pă tătare.
Ardu-şi două luminele
Vorovind cu măicuţare, (*)
Da` ale nu-s luminele, (*) Că pă noi unde ne-o dare.
Că-s două surori a mele.
Pă una la răsăritu`,(*)
Una plânge, una râde, (*) Şi pă una la sfinţitu`.
Una plânge, una râde.
Noi atunci să ne-ntâlnimu`,(*)
Cea ce plânge flori cuprinde, (*) Noi atunci să ne-ntâlnimu`.
Cea ce râde mese-ntinde.
Când a face plopu` nucii, (*)
Dar soruţă numa plânge, (*) Când a face plopu` nucii.
Dar soruţă numa plânge.
Şi iedera mere dulcii, (*)
Dar di ce să nu mai plângu, (*) Ba atunci, ba nici atunci.
Dar di ce să nu mai plângu.

116. Am plecat să colindăm

Am plecat să colindăm, Că vă vin colindători (*)


Colindăm, colindăm. (*) Pe la miez de căutători. (*)
Pe la case să umblăm
Colindăm, colindăm. (*) Nu vă vin cu nici-un rău (*)
Ci v-aduc pe Dumnzeu (*)
Sculaţi, sculaţi boieri mari, (*) Mititel şi-nfăşeţel (*)
Că vă vin colindători, (*) În faşă de bumbăcel (*)
Şi sculaţi şi slugile (*)
Şi măturaţi curţile (*) Faşă dalbă de mătasă (*)
Rămâi gazdă sănătoasă (*)- bis
117. Leru-i Doamne ler

Leru-i Doamne ler din înaltul cer


Gavriil coboară la Sfânta Fecioară,
Cui să-i vestească ce Fiu va să nască
Fiul Omului, Fiul Domnului.

Leru-i Doamne ler din înaltul cer


Fiul Se coboară la Sfânta Fecioară
Şi prin Duhul Sfânt vine pe pământ
Vrea să pătimească, să ne mântuiască.

Leru-i Doamne ler din înaltul cer


Îngerii coboară la Sfânta Fecioară
Şi la cei păstori de lângă miori
Care-i asculta şi se bucura.

Leru-i Doamne ler, cerul de sub cer


Fecioara Maria naşte pe Mesia
Betleem primeşte pe paie-ntr-o iesle
Să nască Maria, astăzi pe Mesia.

Leru-i Doamne, pe pământ şi-n cer


Bucurie mare prin Sfânta Fecioară
Îngerii slăvesc, magii dănţuiesc,
Păstorii aleargă pe Hristos să-L vadă.

Leru-i Doamne, cerul de sub cer


Prin Sfânta Fecioară, bucurie mare
De la Fiul său, de la Dumnezeu
Peste voi să fie până-n veşnicie.

Leru-i Doamne ler


Pe pământ şi-n cer.
118. Colindă- Radu Gyr

Nu aduc colinde.
1. A venit şi-aici Crăciunul
Să ne mângâie surghiunul 5. Tremură albastre stele
Cade albă nea Peste lacrimile mele
Peste viaţa mea Dumnezeu de sus
În inimi ne-a pus
Peste suflet ninge
Cade albă nea Numai lacrimi grele
Peste viaţa mea Dumnezeu de sus
Care-aici se stinge. În inimi ne-a pus
Pâlpâiri de stele.
2. Steaua prinde să lucească
Peste ieslea-mpărătească 6. Maica Domnului Curată
Şi din nou trei magi Ad-o veste minunată
Varsă din desagi Înfloreşte-n prag
Smirnă şi tămâie Zâmbetul Tău drag
Îngerii de sus Ca o zi cu soare
Magilor le-a pus Zâmbetul Tău drag
Cerul sub călcâie. Îl aşteaptă-n prag
Cei din închisoare.
3. Lumea-n cântec se deşteaptă
Pe Mesia Îl aşteaptă 7. Peste fericiri apuse
Zâmbete cereşti Pune mila Ta Iisuse
Intră pe fereşti Cei din închisori
Şi în orice casă Te aşteaptă-n zori
Şi în orice gând Pieptul lor suspină
Arde tremurând Cei din închisori
Câte-o stea sfioasă. Te aşteaptă-n zori
Să le-aduci lumina.
4. Numai temniţa posacă
A-mpietrit sub promoroacă 8. O, Iisuse Împărate
Stăm în beznă grea Iartă lacrimi şi păcate
Pentru noi nu-i stea Vin de-alin uşor
Cerul nu s-aprinde Rănile ce dor
Îngerii grăbiţi Cerul ni-l descuie
Pentru osândiţi Noi te-om aştepta
Căci pe crucea Ta Stăm bătuţi în cuie.
119. Colo sus în vremea aceea

Colo sus în vremea aceea


Colo sus în vremea aceea

In frumoasa Galileea
In frumoasa Galileea

O fecioară vieţuia
Ce Maria se numea

Nazaret îi era oraşul


Unde ea -şi avea lăcaşul

Într-o zi Maria sta


Singură şi se ruga

Şi deodată ce văuse
Casa toată se umpluse

De-o lumină lucitoare


Ca lumina de la soare

Îngerul Gavril intrase


La Sfânta fecioară-n casă

Nu te-n spăimânta Maria


Că vei naşte pe Mesia

Fiul al Domnului va fii


Şi Iisus se va numii
120. Fericat ferice

Fericat, ferice, Doamne,


Fericat, ferice! Masă galbănă-re, Doamne
D-ai, colinde! Masă galbănă-re,
Fericat, ferice! D-ai, colinde!
Masă galbănă-re,
De cine-m` ferice, Doamne?
De cine-m` ferice, Galbănă-i, de ceară, Doamne
D-ai, colinde! Galbănă-i, de ceară,
De cine-m` ferice, D-ai, colinde!
Galbănă-i, de ceară,
De-un boier batrânu, Doamne,
De-un boier batrânu, Tare-i ca de piatră, Doamne,
D-ai, colinde! Tare-i ca de piatră.
De-un boier batrânu, D-ai, colinde!
Tare-i ca de piatră.
Ce locu mi-ş dare, Doamne
Ce locu mi-ş dare, Jur prejur de masă, Doamne,
D-ai, colinde! Jur prejur de masă,
Ce locu mi-ş dare, D-ai, colinde!
Jur prejur de masă,
Locşor bun de Rai, Doamne
Locşor bun de Rai, Scaune frumoasă, Doamne,
D-ai, colinde! Scaune frumoasă,
Locşor bun de Rai, D-ai, colinde!
Scaune frumoasă,
Da-n mijloc de Rai, Doamne
Da-n mijloc de Rai, Deasupra pă masă, Doamne,
D-ai, colinde! Deasupra pă masă,
Da-n mijloc de Rai, D-ai, colinde!
Deasupra pă masă,
Dobruz de matasă, Doamne, Ce să scorniară, Doamne,
Dobruz de matasă, Ce să scorniară,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Dobruz de matasă; Ce să scorniară,

Da-n cornur` de masă, Doamne, Dinspre lin, din josu, Doamne,


Da-n cornur` de masă, Dinspre lin, din josu,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Da-n cornur` de masă, Dinspre lin, din josu,

Ciucuri de matasă, Doamne, Doo vântur` de vară, Doamne,


Ciucuri de matasă, Doo vântur` de vară,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Ciucuri de matasă, Doo vântur` de vară,

Da-m mijloc de masă, Doamne, Vântu-m` tragana-re, Doamne,


Da-m mijloc de masă, Vântu-m` tragana-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Da-m mijloc de masă, Vântu-m` tragana-re,

Măru-i margaritu, Doamne, Măru-m` legăna-re, Doamne,


Măru-i margaritu, Măru-m` legăna-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Măru-i margaritu, Măru-m` legăna-re,

Mândru-i şî-mfloritu, Doamne, Florile-m` pica-re, Doamne,


Mândru-i şî-mfloritu, Florile-m` pica-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Mândru-i şî-mfloritu, Florile-m` pica-re.

Cu flori de d-argintu, Doamne, Merele-m` creştea-re, Doamne,


Cu flori de d-argintu, Merele-m` creştea-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Cu flori de d-argintu, Merele-m` creştea-re,
Şi să scornia-ră, Doamne, De-om vântuţ de toamnă, Doamne,
Şi să scornia-ră, De-om vântuţ de toamnă,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Şi să scornia-ră, De-om vântuţ de toamnă,

Dinspre Rai, din susu, Doamne, Vântu-m` traganare, Doamne,


Dinspre Rai, din susu, Vântu-m` traganare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Dinspre Rai, din susu, Vântu-m` traganare.

Boarea Raiului, Doamne, Măru-m` legănare, Doamne,


Boarea Raiului, Măru-m` legănare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Boarea Raiului. Măru-m` legănare,

Boare-m` secera-re, Doamne, Merle-m` picare, Doamne,


Boare-m` secera-re, Merle-m` picare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Boare-m` secera-re, Merle-m` picare,

Merele-m` cocea-re, Doamne, Boierii culegeare, Doamne,


Merele-m` cocea-re, Boierii culegeare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Merele-m` cocea-re, Boierii culegeare,

Ce să scorniară, Doamne, Mesă-m` grumurare, Doamne,


Ce să scorniară, Mesă-m` grumurare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Ce să scorniară, Mesă-m` grumurare,

Dinspre lin, din josu, Doamne, Dumnezeu grăiare, Doamne,


Dinspre lin, din josu, Dumnezeu grăiare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Dinspre lin, din josu, Dumnezeu grăiare:
Cui-ş m-am rugatu

D-ai, colinde!
- Cine ţi le-o datu, Doamne, Cui-ş m-am rugatu,
- Cine ţi le-o datu,
D-ai, colinde! Sfinţii-ş Duminici, Doamne,
Cine ţi le-o datu, Sfinţii-ş Duminici,
D-ai, colinde!
Cesta-i dar frumosu,? Sfinţii-ş Duminici,
Cesta-i dar frumosu?
D-ai, colinde! D-albe-s besericii, Doamne,
Cesta-i dar frumosu? D-albe-s besericii,
D-ai, colinde!
Boierii grăiară, Doamne D-albe-s besericii,
Boierii grăiară,
D-ai, colinde! Şi ţi-o-nvesăleşte, Doamne,
Boierii grăiară: Şi ţi-o-nvesăleşte,
D-ai, colinde!
Dată mi le-au datu, Doamne, Şi ţi-o-nvesăleşte,
Dată mi le-au datu,
D-ai, colinde! Hoi, boieri bătrânu, Doamne,
Dată mi le-au datu, Hoi, boieri bătrânu,
D-ai, colinde!
Cui-ş m-am rugatu, Doamne, Hoi, boieri bătrânu.

121. Crăciun tri slugi şi-o băgat


Ioan Bocşa

Crăciun tri slugi şi-o băgat Mână sluga mijlocie (*)


Lerului Doamne, lerului Doamne Să de la boi d emâncare (*)
Hoi Crăciune, hoi stăpâne, (*)
Mână sluga ai mai mare,(*) Nu mă poci aprochia (*)
Să de la boi de mâncare (*) Mână sluga ai mai mică (*)
Să de la boi de mâncare (*) Să de la boi de mâncare. (*)
Hoi, Crăciune, hoi stăpâne (*) Hoi, Crăciune, hoi stăpâne, (*)
Nu mă poci aprochia (*) Nu mă poci aprochia, (*)
De para făcliilor, (*) De-a mirosul florilor (*)
De fumu` tămâilor, (*) De zborul albinelor, (*)
122. Câtu ne-am d`umblat

Câtu ne-am d`umblatu Şî noi ne-om rugare


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Câtu ne-am d`umblatu, Şî noi ne-om rugare,
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

Tăt am întrebatu De jupânu gazdă


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Tăt am întrebatu, De jupânu gazdă,
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

Doară voi aflare Să ne lase-n casă


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Doară voi aflare, Să ne lase-n casă
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

Curtea lui Crăciunu Casă după masă


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Curtea lui Crăciunu, Casă după masă.
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

123. Pe cerul cu flori frumoase

Pe cerul cu flori frumoase Veste mare să le dă. (**)


Florile dalbe. (*) Că astăzi pe-acest pământ (*)
Grea turmă de oi se lasă S-a născut Pruncuţul Sfânt. (**)
Florile dalbe, florile dalbe. (**) Mândru şi frumos să crească (*)
Pe noi să ne mântuiască. (**)
Toată turmă se-ntorcea(*) Şi-acum gazdă dumneavoastră
Numai baciu-ntârzia. (**) (*)
Baciul stă, să înnoptă (*) Să plătiţi colinda noastră .(**)
Pe creştini să-i adună. (**) Să ne daţi colaci şi mere (*)
Pe creştini să-i adună (*) Să cântăm, s-avem putere. (**)
Să ne daţi colaci şi pâine (*) La mulţi cu sănătate (*)
Şi-om colinda până mâine. (**) Hristos să vă dea de toate. (**)
124. Ferice-i ferice

Colo sus pă vârf de munte, bis Ori vi-i iarba croştioasă,


Ferice-i, ferice, Ori vi-i apa glostioroasă? (*)
Da' cine-i ferice?(*)
Nu ni-i iarba croştioasă, bis(*)
Ferice de-un păcuraru',
Nici apa gloştioroasă, bis(*)
Ce stăte la oi cu anu, (*)
Ce stăte la oi pă munte, bis Ci-am auzât că ni-i vinde, bis(*)
Cu iarba până-n gerunte, (*)
D-apăi cum io să vă vându, bis(*)
D-apăi vântu' că suflale,
Tăte oile jucale, (*) Că de cand stau după voi,
M-o bătut multele ploi,
Numa' două nu jucale, bis (*) Ferice-i, ferice,
Da' cine-i ferice?(bis)
Da' voi di ce nu jucaţi? bis (*)
De-un bouar bătrân.

125. La o piatră roşlovată

Păi, la o piatră roşlovată


La o piatră roşlovată
Şede Maica supărat`.
Că şi vin Sfinţii şi o-ntreabă:
Şi vin Sfinţii şi o-ntreabă:
„Ce şezi, Maică, supărat` ?”
„Da, cum n-oi fi io supărată,
Cum n-oi fi io supărată,
Trei cocoşi negri or cântat.
Că Iuda-n talpă s-o sculatu
Iuda-n talpă s-o sculatu:
Răstigneşte-ni-L, Pilat !
Păi, că de nu ni-L răstigneşti
Că de nu ni-L răstigneşti
Nouă-mpărat nu ne eşti.”

126. Ia-mi ieşiţi voi, oameni buni

Ia-mi ieşiţi voi, oameni buni


Io, hai ler (*)
Ia de voi de vă uitaţi
Pe câmpu cu florile (*)
Că vine Sfânta Maria (*)
De departe îngenunchind (*)
Genunchind şi flori strângând (*)
Pe Fiuţu adormind (*)
Pe Fiuţu L-o băgat (*)
Tomna-n ieslea boilor (*)
De mirosu florilor (*)
De mâna păgânilor (*)
Şi cu mir L-a miruit (*)
Cu tămâie L-afuma (*)
Sus în Cer L-au înălţat (*)
Sus în Cer între îngeri (*)
Să hie El Domnul Ceriului (*)
Ceriului, pământului (*)
Şi de-al nostru tuturor (*)
Şi de-acum până-n vecie (*)
Mila Domnului să fie (*)
Tuturor de bucurie (*)
Şi de mare veselie (*)
Io hai ler
Hai, măi, leroi Domn.
127. Limbile să salte 128. Pe cărarea şerpuită

Limbile să salte Pe cărarea şerpuită


Cu cântări înalte. Prin zăpada mântuită
Vin cântând de sărbători
Te ne na ne na ne Cete de colindători. bis
Te ne na na ne, (*)
Să strige-n tărie Busuioc verde pe masă
N`glas de bucurie. (*) Dă-ne drumu gazdă-n casă
C-am umblat şi-am colindat
Lăudând pe Domnul Obosind din sat în sat. bis
Să strige tot omul. (*)
De la Betleem venim
Că Domnul e mare Pe Hristos să vi-L vestim
Şi Împărat tare. (*) Care S-a născut sărac
Într-o iesle a unui grajd. bis
Pe vârfuri de munte
S-aud glasuri multe. (*) S-a născut dintr-o Fecioară
Şi are ca El să moară
Cântaţi pe-mpăratul Are mult să pătimească
Că nu-i ca El altul. (*) Ca lumea să mântuiască. bis

Daţi rugi ne-ncetate Busuioc verde pe jos


Mila să-şi arate. (*) Te rugăm gazdă frumos
Un pitac să scoţi din pungă
Spre noi ticăloşii Că mai avem cale lungă. bis
Şi mult păcătoşii. (*)
Şi un colac să dăruieşti
Cântaţi să-nţeleagă Că de sus ai să primeşti
Peste lumea largă. (*) Plată de la Dumnezeu
Că cinsteşti pe Fiul Său. bis
Că Dumnezeu poate
A-mpărăţi toate. (*)
129. Plecat-or, plecat-or

Plecat-or, plecat-or, plecat-or, plecat-or


Dai, Domnului, dai.
Mici colindătorî, mici colindătorî
Dai, Domnului, dai.
Tăt din casă-n casă, tăt din casă-n casă,
Dai, Domnului, dai.
Pe cale ne iasă, în cale ne iasă
Dai, Domnului, dai.
Preasfânta Maria, Preasfânta Maria
Dai, Domnului, dai.
Ei i se-nchinară, ei i se-nchinară
Dai, Domnului, dai.
„Unde-i de Crăciunu, Fiul tău Preabunu?”
Dai, Domnului, dai.
„Fiul meu Preasfântu, umblă pe pământu
Dai, Domnului, dai.
La loc de-ncercare, s-aducă răbdare
Dai, Domnului, dai.
La loc de durere, s-aducă putere”
Dai, Domnului, dai.
„Noi om mai umblare, poate L-om aflare”
Dai, Domnului, dai.
„Fiul meu născutu, nu-i de pe pământu
Dai, Domnului, dai.
Ca Să-i ceară Luiu, poarta Raiului”
Dai, Domnului, dai.
Acolo-n vecie şi cu noi să fie
Dai, Domnului, dai.
130. Sosit-a praznicul iară

Sosit-a praznicul iară După ce se odihniră


De care ne bucurăm Cerul frumos strălucea, 2x
Că Iisus din cer coboară De o stea ce răsărea.
Să Se nască-n Vifleem. 2x
Să se bucure oricine
Din Maria, Maica De naşterea Lui Hristos
Sfântă, Mama, Lui Dumnezeu Căci ne-a scos din focul veşnic
2x
N-are loc să se-odihnească, 2x După cum prorooci-au spus.
Să nască pe Fiul Său.
Să se roage lumea-ntreagă
Ea umbla din casă-n casă Împăratului ceresc
Şi nimenea n-o lăsa Să trimită pacea sfântă 2x
Ea bătea din poartă-n La tot neamul omenesc.
poartă, 2x
Pâna din oraş ieşea. Noi dorim l-această gazdă
Unde-acuma colindăm
La pastori, când ei sosiră Şi la anul care vine 2x
Fericiţi să îi aflăm.
131. Rugat-o rugatu

Că, rugat-o rugat-o Ioi Domnului Doamne


Doamne pă cum s-o rugatu Două mere lua.
Ioi Domnului Doamne Că din mâini le purta
Dumnezeu i-o datu. Doamne, şi le-a mirosea.
Ioi Domnului Doamne,
I-o dat loc în Raiu Şi din grai grăiele:
Doamne unde-i bine traiu
Ioi Domnului Doamne Ioane, Ioane, Doamne,
Unde-s mese-ntinse. Mâna Sânt Ioane
Ioi Domnului Doamne,
Că făclii ard aprinse Că li-i rând de demultu.
Doamne, şi-mprejur de mese
Ioi Domnului Doamne Că cine-i mai demultu
Sunt scaune drese. Doamne, io, Sânt Ionu
Ioi Domnului Doamne,
Pe mijloc de mese. Din gură grăiele:
Doamne, crescut-o Născutu
Ioi Domnului Doamne Din rând de domnie
Măru-i mărgăritu. Doamne, Tu eşti Cel mai mare
Ioi Domnului Doamne,
Că bun nu-i de-nfloritu Că li-i rând de demultu.
Doamne, florile-s de-argintu
Ioi Domnului Doamne Că io mi-s mai demultu
Merele-s de aur. Doamne, ştii, Doamne nu ştii
Ioi Domnului Doamne,
Picura de susu Când Tu Te-ai născutu.
Doamne, gura-mi dadura.
Ioi Domnului Doamne La vatr-ai căzutu
Măru-mi clătina. Doamne, io sus Te-am luatu
Ioi Domnului Doamne,
Că merele pica Şi Te-am botezatu.
Doamne, masa se-ntorca
Ioi Domnului Doamne Că eu sus Te-am luatu
Dragul Dumnezeu. Doamne, şi Te-am botezatu
Ioi Domnului Doamne,
Că şezând şedere Numele Ţi-am pusu.
Doamne, mâna şi-o ţinel
Domnul Cel de susu Ioi Domnului Doamne,
Doamne, Domnul Ceruluiu Şi-al pământuluiu.
132. Urare

Iată ceata de flăcăi


Ce-a venit din şapte văi
Să vă spună dumneavoastră
O urare la fereastră

Ref: La la la la la...

În seara lui Vasile Sfântu’


Mi-o furat căciula vântu’
Şi mi-o dus-o sub fereastră
Chiar aici la dumneavoastră

Iată s-a-nserat şi noi am plecat


Să vă colindăm, să vă bucurăm
Şapte voinicei, toţi cu zurgălăi
Şapte feţi frumoşi, dragi şi inimoşi

Vă urăm din prag, vă urăm cu drag


Vouă gospodari, vouă oameni mari
Ani cu sănătate şi noroc în toate
Lungă fie viaţa, luminată faţa.

Tot ce vă urăm şi vă colindăm


Să vă împliniţi, să fiţi fericiţi
Numai bucurie pe la voi să fie
Să fiţi fericiţi, să ne mai primiţi.
133. Bună vremea la fereastră

Bună vremea la feresatră


Nu primiţi colinda noastră?

Am venit să colindăm
Ani mulţi buni să vă urăm (bis)

Gazdă bună, gazdă bună


Aşa-i datina străbună (bis)

Obiceiul strămoşesc
Pe plaiul moldovenesc (bis)

După ce vă colindăm,
În casă vrem să intrăm (bis)

Cu vin bun să ne cinstiţi


Ani mulţi gazdă, să trăiţi! (bis)

La ani şi la mulţi ani !

134. În mijlocul cerului/


Mândră-i sara de Crăciun

În mijlocul ceruluiu (bis)


Mândră-i sara de Crăciun.(*)

Este-un pom al raiuluiu (bis) (*)

În vârfuţu pomuluiu (bis) (*)

Din grădina raiuluiu (bis) (*)


Măi, mândră-i sara de Crăciun.
135. La săvârşitu' lumii

La săvârşitu' lumii
Haida ler şi-a lerui, Doamne
Trâmbiţa-v-or îngerii.

În patru colţuri de lume


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
La tăt omu p-a lui nume.

Şi şi-or trâmbiţa cu frice,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Domnii şi-mpăraţi-or plânge.

Da poi noi ce-om putea zice?


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Ne-om răscumpăra cu sânge.

Nici cu aur nici cu-argint,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Numa' sânge drept şi sfânt.

Pă cei buni unde i-or pune,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Pă cei buni unde i-or pune?

I-or încuie într-un nor,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
La binele tuturor.

Pă cei rai unde i-or pune,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Pă cei răi unde i-or pune?

I-or încuie într-o piatră,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Lumina ca să n-o vadă.

Si pe piatră muşchi or creşte


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
De lumină nu-i nădejde.
136. În seara de Moş Ajun

În seara de Moş Ajun


Toţi copiii se adun,
Şi ascultă cu folos
Ce se spune de Hristos.
Magii steau urmăresc,
Mergând ca să-L vadă,
Îngerii din cer privesc,
Cântând imn de slavă.
Asta-i seara lui Ajun,
Florile dalbe, flori de măr,
Mâine-i ziua lui Crăciun,
Florile dalbe, flori de măr.

137. Steaua sus răsare

Steaua sus răsare Şi dacă sosiră


Ca o taină mare Îndată-L găsiră
Steaua străluceşte La Dânsul intrară
Şi lumii vesteşte. Şi I se-nchinară.

Că astăzi Curata, Cu daruri gătite


Prea nevinovata, Lui Hristos menite,
Feciora Maria Luând fiecare
Naşte pe Mesia. Bucurie mare.

Magii cum zăriră Care bucurie


Steaua şi porniră, Şi aici să fie
Mergând după rază De la tinereţe
Pe Hristos să-L vază. Pân la bătrâneţe.
138. Nouă azi ne-a răsărit

Nouă azi ne-a răsărit


Domnul Iisus Hristos (*)
Mesia cel mult dorit,
Domnul Iisus Hristos. (*)

Din fecioară S-a născut (*)


Şi cu lapte s-a crescut (*)

În scutece S-a-nfăşat (*)


Şi în braţe S-a purtat. (*)

Cum e robul S-a smerit, (*)


Şi pe noi ne-a mântuit.(*)

139. Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a năcut Hristos,


Mesia chip luminos.
Lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi. (*)

Mititel şi-nfăşăţel,
În scutec de bumbăcel. (*)

Vântul bate nu-L răzbate,


Neaua ninge nu-L atinge. (*)

Şi de-acum până-n vecie,


Mila Domnului să fie. (**)
140. Sus la poarta Raiului

Sus la poarta Raiului, poarta raiului,


Paşti turma Tatălui, turma Tatălui.

Linu-i lin şi iară lin


Bate vântul funza lin,
Lin şi iară lin. (*)

Dar la turmă cine sta? Oare cine sta?


Sta chiar Maica Precista, Maica Precista. (*)

Lângă ea un legănel, leagăn legănel,


Cu un copilaş în el, copilaş în el. (*)

Copilaşul când plângea, puiul când plângea,


Maica Sfântă-L legăna, Maica-L legăna. (*)

Copilaşul când dormea, puiul când dormea,


Maica Sfântă lin cânta, Maica lin cânta. (*)

141. Trei păstori se întâlniră

Trei păstori se întâlniră R


Raza soarelui, floarea soarelui (*)
Şi aşa se sfătuiră:
Haideţi fraţilor să mergem, R (*)
Floricele să culegem.
Şi să facem o cunună, R (*)
S-o-mpletim cu voie bună.
Şi s-o ducem lui Hristos, R (*)
Să ne fie de folos.
Nouă şi la neamul nost’
De naşterea lui Hristos.
142. Auzit-am auzit

Auzit-am auzit că S-a născut de curând


Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că S-a născut de curând.
Un crai mare şî frumos, numele lui e Hristos
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, numele Lui e Hristos.
El e Fiul Tatălui şî nădejdea omului
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, şî nădejdea omului.
Când păgânii au aflat. pe Hristos L-au căutat
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, pe Hristos L-au căutat.
Ni L-au prins, ni L-au legat cu oţet L-au adăpat
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, cu oţet L-au adăpat.
Pe Cruce L-au răstignit cuie-n palme I-au bătut
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, cuie-n palme I-au bătut.
Sî pe cap ce i-au adus, coroană de spini i-au pus
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, coroană de spini i-au pus.
Îngerii când au văzut tare rău s-au năcăjât
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, să plângă au început.
Plângeţi îngeraşi mai tare că Hristos n-are greşale
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că Hristos n-are greşale.
Plângeţi cu lacrimi curate că Hristos n-are păcate
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că Hristos n-are păcate (bis).
143. Când cina Hristos la masă 144. Noroc să deie Dumnezeu

Când cina Hristos la masă Noroc să deie Dumnezeu


Domnulai Doamne,(*) Noroc şi bucurie
Jidovii pă după casă, (*) La toată casa de român
Când gătă Hristos cu cina, (*) Belşug şi veselie.
Ieşi afară-n grădină, (*)
Iuda după El s-o dusu’, (*) Bogată roadă la hotar
Jidovii pă din ascunsu’, (*) La vreme ploi şi soare
Şi când Iuda o strigatu’, (*) Şi viaţa să vă fie rai
Jidovii L-or şi legatu’, (*) Şi-o dalbă sărbătoare.
Judecată ce-o aflatu’, (*)
Pe la casa cea de sfatu’, (*) Norocul, pacea, binele
Pe cruce degrab L-or pusu’, (*) Să se sălăşluiască
Cu suliţa L-or împunsu’, (*) La toată casa de român
Şi mulţimea o strigatu’, (*) Şi-n Ţara Românească.
Sângele-i nevinovatu’, (*)
Soarele s-o-ntunecatu’, (*)
Luna-n sânge s-o scăldatu’, (*)
Oamenii s-o-spăimântatu’, (*)
Oamenii s-o-spăimântatu’, (*).
145. Sfânta Maică

Sfânta Maică Lui Iisus


Rătăceşte-n jos şi-n sus Şi de Domnul şi de mine
Colindăm Domnului Bun Şi de Fiul care vine
Rătăceşte-n jos şi-n sus Colindăm Domnului Bun
Şi de Fiul care vine
Pe câmpia unui râu
Printre lane până-n brâu Câte-un ceas voi să mâncaţi
Colindăm Domnului Bun Iar un ceas să rumegaţi
Printre lane până-n brâu Colindăm Domnului Bun
Iar un ceas să rumegaţi
Caută loc să se-odihnească
Şi pe fiul Sfânt să-l nască La umbră s-aveţi pas lin
Colindăm Domnului Bun La mâncare saţ deplin
Şi pe Fiul Sfânt să-l nască Colindăm Domnului Bun
La mâncare saţ deplin
La un grajd de boi soseşte
Jos în iesle poposeşte Pe la cântători târziu
Colindăm Domnului Bun Preaslăvita naşte-un fiu
Jos în iesle poposeşte Colindăm Domnului Bun
Preaslăvita naşte-un fiu
Boii blânzi la ea privesc
Şi suflând o încălzesc Şi când naşte maica Sfântă
Colindăm Domnului Bun Îngerii vin zbor şi cântă
Şi suflând o încălzesc Colindăm Domnului Bun
Îngerii vin zbor şi cântă
Odihnită Maica Sfântă
Din grai astfel le cuvântă Şi prin iesle cresc bujori
Colindăm Domnului Bun Fânul s-a schimbat în flori
Din grai astfel le cuvântă Colindăm Domnului Bun
Fânul s-a schimbat în flori
Bourenilor iubiţi
Binecuvântaţi să fiţi Ieslea cea cu fân pe jos
Colindăm Domnului Bun Se preschimbă-n rai frumos
Binecuvântaţi să fiţi Colindăm Domnului Bun
Se preschimbă-n rai frumos
Falnici crai din ţări străine
Iar grajdiul cel câmpenesc Pruncului să i se-nchine
În palat împărătesc Colindăm Domnului Bun
Colindăm Domnului Bun Pruncului să i se-nchine
În palat împărătesc
Maica trandafir la faţă
Mii făclii pe cer s-aprind Cuprinzându-şi pruncu-n braţe
Ca luceferii lucind Colindăm Domnului bun
Colindăm Domnului Bun Cuprinzându-şi pruncu-n braţe
Ca luceferii lucind
Săruta dezmierdătoare
Şi veneau moşnegi cărunţi Obrăjorii rupţi de soare
Juni păstori de oi din munţi Colindăm Domnului Bun
Colindăm Domnului Bun Obrăjorii rupţi de soare
Juni păstori de oi din munţi

146. Dimineaţa lui Crăciunu’

Dimineaţa lui Crăciunu' N-am venit ca să-ţi prânzescu', (*)


Zorile-s dalbe, zori de ziuă (*) N-am venit ca să-ţi prânzescu'
Dimineaţa lui Crăciunu' Nici pe scaun s-odihnescu',(*)
Să le-aduc l-acest om bunu', (*) Nici pe scaun sa odihnescu'
Să le-aduc la acest om bunu'. Ci-am venit sa-ti alduiescu', (*)
Intră-n casă, pune masă, (*) Ci-am venit sa-ti alduiescu'
Intră-n casă, pune masă S-aveti mesele incarcate, (*)
Că-i bun prânzu', jupâneasă, (*) S-aveti mesele incarcate
Că-i bun prânzu', jupâneasă Si de bine s-aveti parte, (*)
Mălindu' se fălinduse, (*) Si de bine s-aveti parte...
Mălindu' se fălinduse Si de bine s-aveti parte...
Dacă-i bun hai să-l prânzămu', (*)
Dacă-i bun hai să-l prânzămu'
Şi pe scaun s-odihnimu',(*)
Şi pe scaun s-odihnimu'
Mulţumescu-ţi prânzu' tău, (*)
Mulţumescu-ţi prânzu' tău
Şi mă-ntinde hodihnire, (*)
Şi mă-ntinde hodihnire
147. Leru-i da leru-i ler – Ştefan Hruşcă

Într-un câmp cu flori frumoase, leru-i da leru-i leru-i


Tri turme de oi să lasă, leru-i da leru-i ler
Da la oi cine-i păstoru, leru-i da leru-i leru-i
Gazda şî cu miezâoru, leru-i da leru-i ler
Încălţaţi c-opinci de seru, leru-i da leru-i leru-i
Cu fluier şi busuieru, leru-i da leru-i ler
Cu fluieru-i fluierare, leru-i da leru-i leru-i
Cu şuieru-i şuierare, leru-i da leru-i ler
De cu zâuă până-n sară, leru-i da leru-i leru-i
Tăte oile-nturnară, leru-i da leru-i ler
Num-o mială bălăioară, leru-i da leru-i leru-i
D-aceia-i mai târzioară, leru-i da leru-i ler
Iară gazda strunfăcară, leru-i da leru-i leru-i
Ce-i cu tine, mielăioară, leru-i da leru-i ler
De ce vii aşe târzâu, leru-i da leru-i leru-i
Da cum gazdă să nu viu, leru-i da leru-i ler
Câte vai p-aceştia munţii, leru-i da leru-i leru-i
Barba-mi bate pe jăruţă, leru-i da leru-i ler
Musteaţăle-mi rup braţele, leru-i da leru-i leru-i
Fânu-mi bate călcâiele, leru-i da leru-i ler
Miezâoru cuvântare, leru-i da leru-i leru-i
Bată-vă focu mioare, leru-i da leru-i ler
Cine s-ar d-afla la voiu, leru-i da leru-i leru-i
Bună plată plăti-oi, leru-i da leru-i ler
Să vă scoată la ogoare, leru-i da leru-i leru-i
Ca să paşteţi tămâioare, leru-i da leru-i ler