Sunteți pe pagina 1din 1

Unde se afla Grădina Edenului?

Acest loc idilic, care chiar a dat naștere unui fenomen complex
numit de specialiști simptomul paradisului pierdut, este nu de
puține timp în atenția oamenilor. Unii teologi și specialiști
considera că pasajul care vorbește despre Grădina Edenului
este simbolic, alții sunt de părere că locul chiar a existat.Biblia
oferă unele indicii cu referire la locația sa. Versetele din cartea
Facerii menționează amplasarea geografică atât a Edenului,
grădina celor patru râuri biblice (Pison, Gihon, Tigru și Eufrat), cât
și a celor trei regiuni biblice (Havila, Asiria si Kush). Așadarexistă
ipoteze ce indică poziția Edenului în zona izvoarelor râurilor Tigru
și Eufrat sau în Golful Persic. Alții au amplasat această grădină în
Africa, ca să fie mai apropiată de noile teorii ale evoluției umane.
În timp ce adevarăta locație rămâne un mister, exista un amănunt
ce merită menționat:Etiopia apare ca fiind în apropierea sau
împrejmuind Grădina Edenului în Geneza 2:13 ("Și numele celui
de-al doilea râu este Gehon, același care a urzit tărâmul Etiopiei").