Sunteți pe pagina 1din 4

Construirea tabloului (Ovciarova R.

V)

Scopul:determinarea particularităților individuale ale creativitații.

Virsta:de la 6 ani.

Modolitatea desfășurări individual și un grup.

Durata : nelimitat.

Instructiuni: Deseneaza un cloun ,o casa,o fața și un obiect la dorința,folosind


doar figurile de mai jos.O figura poate fi folosita de mai multe ori.Dimensiunile
și poziția figurilor pot fi modificate ,dar nu pot fi utilizate alte figure,decit cele
de mai jos:

Nota: Fiecare obiect se deseneaza pe foi separate.


Interpretarea rezultatelor
Se analizeaza:
1.Fluiditatea - cu cît mai multe variante a gasit subiectul,cu atît este mai
mare fluiditatea ideilor.
Pentru fiecare variant se acorda 1 punct.
2.Originalitatea-varianta se considera originala,daca este doar una
singura la toti subiectii prezenti la proba. Pentru o variant originala se
acorda 4 puncte.
3.Elaborare – aptitudinea de a dezvolta, lărgi şi îmbogăți ideile;
Completarea figurilor (varianta modificata ,dupa E.Torrance)

Scopul :determinarea nivelului de dezvoltare a creativitati


Vîrsta: de la 6 ani.
Modalitatea desfasurari : individual si in grup
Durata: nelimitata.

Instrucțiuni:Ai în față 10 figuri. Modifica aceste figure astfel ca sa se


obțina din ele diferite imagini.
Interpretarea rezultatelor:
Desenul este cotat în felul urmator:
0-2 puncte:Subiectul nu a completat figurile.A desenat ceva alaturi de
figurile propuse (linii nedeterminate).
3-4 puncte: Subiectul a desenat ceva simplu,neorigional.Fantezia este
slab manifestata.Desenul este lipsit de detalii.
5-7 puncte: Subiectul a reprezentat obiecte separate ce conțin anumite
detalii.
8-9 puncte: Subiectul deseneaza cîteva obiecte conform unui subiect
imaginar.
10 puncte: Subiectul construește o imagine cu subiect,corelînd
elementele separate.
Modalitați de cotare
Nivel foarte înalt 10 puncte
Nivel înalt 8-9 Puncte
Nivel mediu 5-7 Puncte
Nivel scazut 3-4 Puncte
Nivel foarte scazut 0-2 puncte
Completarea Figurilor (Fisa de lucru)

Data_______________Virsta_________Nume,Prenume___________

TREI CUVINTE
Scopul:evaluarea imaginație reproductive și creative.
Virsta: de la 5-7 ani oral, 8 ani în scris.
Modalitatea desfășurări: individual,grup
Instructiuni:Ai in fața 3 cuvinte.Alcătuește și scrie cît mai multe
enunturi cu sens astfel ca fiecare enunt să conțina toate cele 3 cuvinte si
toate enunțurile împreună să formeze o povestire.
Nota:Se propun 3 seturi de cuvinte.În timpul evaluarii se utilizeaza un
set de cuvinte,celelalte pot fi utilizate în cazul unei evaluari repetate sau
ca exercitii de dezvoltare a creativității.
Interpretarea rezultatelor:Numarul enunțurilor alcătuite demonstrează
nivelul dezvoltării creativități.

Criterii de cuantificare.
5 Puncte Enunt original și ingenios
4 Puncte Combinație logică și corecta a
cuvintelor,dar nu în toate
enunțurile se conțin cele 3 cuvinte
3 Puncte Enunț banal
2 Puncte Există legătura logică între 2
cuvinte
1Puncte O combinație de cuvinte fara sens.

TREI CUVINTE SETURI:


Palat,Bunica,Clovn
Hoț,Oglinda,Cățel
Tort,Lac,Pat.