Sunteți pe pagina 1din 2

PAŞAPORTUL SĂNĂTĂŢII

Evidenţa dinamicii condiţiei fizice a elevului(ei) ___________________________, instituţia de


învăţămînt:_________________________,
Localitatea: ______________________________ . Născut(ă) la ____________, anul _______________

Dezv.fi Preg.funcţională Pregătirea fizică


Luna examinării, diferenţa

zică
Anul de învăţămînt

Indici Indici fiziometrici Indici motorici/ teste motrice de control: performanţe Not Niv.pr
Vîrsta elevului

antropo med g
indicilor

m fizice
Clasa

H Mas. Pulsul repaos Frecvenţa Alergarea de Alergar.rezis Săritură în Aplecare Ridica-rea Tracţiuni (b)
(cm) corp (puls/min) respiraţiei suveică 3*10 (min./sec.)30 lungime de pe înainte trunchiului timp flotări (f)
(kg) (act/min) (sec) loc (cm) (cm) de 30 de sec (n.rep.)
,60,100,800, (nr. rep.)
2000m
P N Nv P N Nv P N Nv P N N P N Nv P N N P N Nv P N Nv

v v

Septe
Mai
5

Rata
Sept.
Mai
6

Rata
Sept.
Mai
7

Rata
Sept.
Mai
8

Rata
Sept.
Mai
9

Rata
P- persormanţa demonstrată de către elevi; N – nota elevului; Nv – nivelul pregătirii fizice al elevului