Sunteți pe pagina 1din 5

testul Torrance.

Creativitatea de Torrance este sensibil la problemele, deficitele și lacunele de


cunoaștere, dorința de a uni informații diverse (Din creatio Latină - - creație.);
Creativitatea aduce dizarmonie asociate cu elementele problemei, caută soluții lor,
include sugestii și ipoteze cu privire la soluțiile posibile; examinează și respinge ipoteza,
le modifică, le dovedește definitiv valori nu se abat rezultatul.
Oferite atentia dat seama de test E. Torrance este destinat pentru adulți, studenți și
copii de la 5 ani. Acest test este format din trei sarcini. Răspunsuri la toate sarcinile date
sub formă de desene și legende.
Timpul de sarcină rula nu este limitată, deoarece procesul de creație implică o
organizare liberă a componentei timp a activității creatoare. Nivelul artistic al
performanței în figuri nu sunt luate în considerare.
testul Torrance de creativitate:
Instrucțiuni - descriere a testului Torrance, materialul stimul:
Subtestului 1. „Desenați o imagine.“
Desenați o imagine, în același timp, ca bază pentru desen ia fața locului ovale colorate,
decupate din hârtie colorată. ovale de culoare selectate de unul singur. figura Stimuli
are o formă și dimensiune normală ouă de găină. De asemenea, este necesar să se
dea numele desenului.

2. subtestul „Completarea cifrelor.“


zece piese neterminate de stimul. Gândiți-vă doar un nume pentru fiecare model.
Subtestului 3. "Recurring line."
Fotografie Stimuli sunt 30 de perechi de linii verticale paralele. Pe baza fiecărei perechi
de linii este necesară pentru a crea un model (non-recurente).
Prelucrarea rezultatelor testului implică o evaluare a cinci indicatori: „fluenta“,
„originalitate“, „elaborarea“, „Rezistența scurt“ și „nume abstract“.
„Fluența“ - caracterizează productivitatea creativă a unei persoane. Se estimează
numai în timpul subtests 2 și 3, în conformitate cu următoarele reguli:
1. Pentru a evalua necesitatea de a contoriza numărul total de răspunsuri (modele),
datele de testare.
2. La calcularea indicelui ia în considerare numai răspunsuri adecvate.
Dacă imaginea din cauza nepotrivirea ei primește nici un scor pentru „fluență“, este
exclus de la toate calculele ulterioare.
Următoarele modele inadecvate sunt recunoscute:
· Desene, cu crearea, care a sugerat stimulare (neterminat sau linii de desen cuplu) nu
a fost utilizată ca o componentă a imaginii.
· Desene, care sunt lipsite de sens abstractizare cu numele de sens.
· Semnificativ, dar repetate de mai multe ori cifrele sunt considerate ca fiind un singur
răspuns.
3. În cazul în care două (sau mai multe) cifre în subtest neterminate 2 utilizate pentru a
crea o singură imagine, numărul calculat de puncte care corespund numărului de piese
folosite, deoarece acesta este un răspuns neobișnuit.
4. Dacă două (sau mai multe) perechi de linii paralele în subtests 3 utilizate pentru a
crea o singură imagine, atunci un singur scor este calculat ca o idee exprimată.
„Originalitatea“ - cel mai important indicator al creativității. Gradul de originalitate
prezinta originalitate, unicitate, specificitatea testului creative. Indicatorul „originalitate“
sunt calculate în toate cele trei sub-teste în conformitate cu normele:
1. Evaluarea „originalității“ se bazează pe un răspuns raritate statistică. Răspunsurile
ordinare, comune sunt estimate la 0 puncte, toate celelalte la un punct.

2. Cifra estimată, dar nu și numele!


3. Evaluarea generală a originalității se obține prin adăugarea estimărilor pentru toate
desenele.
răspunsuri la lista de 0 puncte pentru „originalitate“:
Notă: În cazul în care lista de răspuns non-original este răspunsul „față umană“, iar cifra
corespunzătoare sa transformat într-o față, acest model devine 0 puncte, dar dacă
acest lucru este o cifră neterminat sa transformat într-o mustață sau buze, care devin
apoi o parte a unei persoane, răspunsul este în valoare de 1 scor.
· Subtestului 1 - estimează doar subiectul care a fost elaborat pe baza de culoare lipite
cifre, mai degrabă decât complot ca întreg - pește, nor, nor, flori, ouă, animale (corp
întreg, fata), lac, fața sau figura unui om.
· Subtestului 2 - nota toate cifrele remarcabile au numerotarea lor, de la stânga la
dreapta și de sus în jos: 1, 2, 3. 10.
1 - cifre (i), litera (e), pahare, față umană, o pasăre (orice), mar.
2 - Litera (e), copac sau o parte, o persoană sau o figură umană, o măturică, o praștie,
floare, cifre (e).
3. - cifre (e), litera (e), undele sonore (unde radio), roata (s), luna (luna), fața unei
persoane, navă care navighează, barcă, fructe, fructe de pădure.
4 - litera (e), valuri, șarpe, semn de întrebare, fața sau figura unui om, o pasăre, un
melc (vierme omidă), coada animalului, trunchiul unui elefant, cifre (e).
5. - cifre (i), litera (e), buzele, umbrelă de soare, navă, barcă, fața omului, mingea
(mingea), feluri de mâncare.
6. - o vază, fulger, furtuna, pas scara, litera (e), numărul (cifre).
7 - cifre (i), litera (e), chei auto, ciocan, ochelari de protecție, ciocan, lopata (găleată).
8 - cifre (i), litera (e), fată, femeie, persoană, sau figura unui om, rochie, racheta, floare.
9 - cifre (i), litera (literele), valuri, munți, dealuri, buzele și urechile animalelor.
10. - cifre (i), litera (e), copac, ramuri de copac, cioc de pasăre, o vulpe, fața unei
persoane, botul animalului.
· Subtestului 3: carte, notebook-uri, aparate, ciuperci, lemn, usi, casa, gard, caseta de
creion, o persoană sau o figură umană, ferestre, mobilier, veselă, rachete, numere.
„Numele Abstract“ - exprimă capacitatea de a aloca mai important, capacitatea de a
înțelege esența problemei, care este asociat cu procesele de gândire de sinteză și
generalizare. Acest indice este calculat în subtests 1 și 2.
Evaluarea are loc pe o scară de la 0 la 3.
· 0 puncte: evident numele, titlurile simple (titluri), declarându-o clasă de care aparține
obiectului de desen. Aceste nume constau dintr-un singur cuvânt, cum ar fi „Garden“,
„Munții“, „Bun“, etc.
· 1 punct: nume descriptive simple, care descriu proprietățile specifice ale desen obiecte
care exprimă doar ceea ce putem vedea în imagine, sau descrie ceea ce o persoană,
un animal sau lucru face în imagine, sau care sunt ușor de dedus numele clasei la care
grupul obiect - "Murka" (pisică), "Pescărușul Flying", "pom de Crăciun", "Sayan"
(munte), "băiatul este bolnav" etc.
· 2 puncte: figurativa titlu descriptiv „Curiosul Mermaid“, „SOS“, numele care descrie
sentimentele, gândurile, „Hai să jucăm“ ...
· 3 puncte: abstract, numele filosofic. Aceste nume exprimă esența imaginii, sensul său
profund „echo meu“, „De ce du-te oriunde te-ai întoarce în seara.“
„Rezistența scurt“ - show „capacitatea de mult timp să rămână inovarea deschisă și
diversitatea de idei suficient de lungi pentru a amâna o decizie finală pentru a face un
salt mintal și de a crea o idee originală.“ Calculat numai subtest 2. Evaluarea de la 0 la
2 puncte.
· 0 puncte: cifra se închide cea mai rapidă și mai ușoară cale: cu o linie dreaptă sau
curbă, umbrire solidă sau vopsirea literele și numerele ca fiind egal cu 0 puncte.
· 1 punct: Soluția depășește forme simplu circuit. Testul se închide rapid și simplu cifra,
dar după ce completează părțile sale din afara. În cazul în care elementele sunt
adăugate numai într-o figură închisă, răspunsul este 0 puncte.
· 2 puncte: figura Stimul nu este închisă deloc, rămânând o parte deschisă a desenului
sau cifra este închisă printr-o configurație complexă. Două puncte atribuite, de
asemenea, dacă cifra stimul rămâne deschisă o parte dintr-o figură închisă. Literele și
cifrele - 0 puncte, respectiv.
„Elaborarea“ - reflectă capacitatea de a elabora idei inventate. Se estimează în toate
cele trei subteste. Baza de măsurare:
· 1. Un punct este acordat pentru fiecare detaliu desene esențiale completează figura
originală a stimulului, precum și detaliile referitoare la aceeași clasă sunt evaluate doar
o singură dată, de exemplu, o mulțime de petale de flori - petale toate simt ca o singură
piesă. De exemplu: o floare are un miez (1 punct), 5 petale (1 punct), tija (1), două
frunze de (1), petale, frunze și fuzionare eclozat (1 punct) total: 5 puncte pentru desen.
· 2. Dacă imaginea conține mai multe obiecte identice, elaborarea estimată a uneia
dintre ele + un punct mai mult pentru ideea de a atrage alte astfel de elemente. De
exemplu, in gradina poate fi mai mult, aceleași copaci, cer - același nor, etc. Un punctaj
suplimentar este dată pentru fiecare detaliu important de flori, copaci, păsări, și un
punct pentru o idee pentru a desena același păsări, nori, etc.
· 3. În cazul în care elementele sunt repetate, dar fiecare dintre ele are un element
distinctiv, trebuie să dea un punct pentru fiecare element distinctiv. De exemplu: o
mulțime de culori, dar fiecare culoare - un punct nou pentru fiecare culoare.
· 4. imagine foarte primitiv cu minim „elabora“ în valoare de 0 puncte.
Adăugați punctajele obținute în evaluarea tuturor celor cinci factori ( „fluență“,
„originalitate“, „numele abstract“, „circuit de rezistență“ și „elaborarea“) și împărți
această sumă de cinci.
Acest rezultat indică următorul nivel de creativitate Torrence:
30-34 - sub normal
35-39 - ușor sub norma
61-65 - ușor peste normal
66-70 - peste norma