Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristica

Eliberată studentei practicante a Universității de Stat din Tiraspol


Anul ll FACULTATEA DE PEDAGOGIE,
specialitatea - psihopedagogie
Godea Mihaela.

Studenta practicantă, Godea Mihaela, și-a desfășurat practica psihologică în perioada


05.11.2018- 07.12.2018, în cadrul liceului teoretic ,,A.Mateevici’’, Pîrlița, Ungheni la
psihologul Vatavu Lidia.
Pe parcursul desfășurării practicii psihologice, studenta practicantă, Godea Mihaela , și-a
orientat activitatea spre desfășurarea optimă și realizarea corespunzătoare a obiectivelor
practicii psihologice, ceea ce a implicat în mod necesar participarea efectivă și responsabilă
la toate direcțiile prioritare de activitate a psihologului școlar, activitățile extracurriculare,
programele înscrise în sistemul general al practicii psihologice, componentă
organică,esențială a pregătirii pentru profesiunea didactică. Astfel, în baza observărilor
sistematice, analizei activităților desfășurate, am constat că studenta practicantă,
Godea Mihaela, a dat dovadă de responsabilitate, perspicacitate, tenacitate în pregătirea
sistematică și riguroasă a demersului didactic; de o ținută corespunzătoare și adecvată
climatului educațional; de un limbaj corect, expresiv, accesibil elevilor; de competențe
cognitive în crearea unei atmosfere și climat afectiv-motivațional pe parcursul desfășurării
activităților.
Sintetizând constatările efectuate pe parcursul analizei tuturor demersurilor didactice,
conchid că activitățile au avut un caracter structurat, integrativ, orientat spre atingerea
obiectivelor propuse, prin apelul la metode didactice tradiționale, interactiv-participative,
de dezvoltare a creativității și a gândirii critice.
În perioada vizată, studenta practicantă, Godea Mihaela, a manifestat o atitudine conștientă
faţă de prezenţa sa la practică cât și de sarcinile puse de conducătorul practicii în termen și
calitativ, exprimând interesul de a se perfecţiona în domeniul dat.

Psiholog Vatavu Lidia


Director Ciupercă Romeo