Sunteți pe pagina 1din 9

Trei Cuvinte

Numele, prenumele
Trei Cuvinte
elevului
1 S.L Mediu
2 C. A. Scăzut
3 C. S. Mediu
4 R. T. Scăzut
5 B. V. Mediu
6 G. D. Mediu
7 F. V. Scăzut
8 F. D. Scăzut
9 M. M. Înalt
10 M. M. Scăzut

11 M. C. Mediu

12 P. V. Înalt
13 P. E. Înalt
14 R. L. Înalt
15 R. M. Scăzut
16 S. A. Scăzut
17 S. I. Înalt
18 T. D. Înalt
19 Ț. F. Înalt
20 V. A. Înalt

Grupa experimentala
Trei cuvinte

40%
35%

25%

INALT MEDIU SCAZUT

Trei cuvinte
Numele, prenumele
Nr. Trei Cuvinte
elevului
1 B. D. Scăzut
2 B. D. Scăzut
3 C. N. Scăzut
4 C. M. Mediu
5 C. C. Scăzut
6 D. C. Mediu
7 D. V. Mediu

8 H. V. Înalt

9 I. V. Mediu
10 M. A. Scăzut
11 M. D. Înalt
12 M. D. Mediu
13 N. I. Mediu
14 O. A. Înalt
15 P. C. Înalt
16 P.O. Înalt

Grupa de control
Trei cuvinte
Trei cuvinte

37.50%

31.25% 31.25%

Inalt Mediu Scazut

Nivelu initial de dezvoltare a creativitatii dupa testul Trei cuvinte care evalueaza imaginație
reproductiva și creativa a eleviloor.S-a constatat la grupa experimentala 8 elevi 40% nivelul
inalt,7 elevii 35% nivelul scazut ,5 elevii 25% nivelul mediu
S-a constatat nivelul initial la grupa de control unde 6 elevii 37,50 % nivelulmediu, 5 elevii
31,25 % nivelul inalt si 5 elevii 31,50% nivelul scazut.
Comparind nivelul initial de dezvoltare la elevii din grupul experimental si control observam ca
grupa experimentala are un nivel mai inalt de dezvoltare fata de grupul de control.

Completarea figurilor
Numele, Grupa experimentală
prenumele
elevului Completarea figurilor
1 S.L Mediu
2 C. A. Scăzut
3 C. S. NIV F.Înalt
4 R. T. Mediu
5 B. V. Mediu
6 G. D. Mediu
7 F. V. Scăzut
8 F. D. NIVFScăzut
9 M. M. Nivel F.Înalt
10 M. M. Scăzut
11 M. C. Mediu

12 P. V. Mediu
13 P. E. Înalt
14 R. L. Înalt
15 R. M. nivelfScăzut
16 S. A. Înalt
17 S. I. Mediu
18 T. D. Mediu
19 Ț. F. Înalt
20 V. A. Mediu
grupa experimentală
50%
45%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10% 10%
5%
0%
Nivelul foarte înalt Nivelul înalt Nivelul mediu Nivelul scăzut Nivelul foarte scăzut

grupa experimentală

Numele,
Nr. prenumele Grupa de control
elevului Completarea figurilor

1 B. D. NFScăzut
2 B. D. Scăzut
3 C. N. Mediu
4 C. M. Inalt
5 C. C. Mediu
6 D. C. Înalt
7 D. V. Mediu

8 H. V. NFÎnalt

9 I. V. Mediu
10 M. A. Scazut
11 M. D. Înalt
12 M. D. Înalt
13 N. I. Mediu
14 O. A. Mediu
15 P. C. Mediu
16 P.O. Înalt
grupa de control
50%
44%
45%
40%
35% 31%
30%
25%
20%
15% 13%
10% 6% 6%
5%
0%
Nivelul foarte înalt Nivelul înalt Nivelul mediu Nivelul scăzut Nivelul foarte scăzut

grupa de control

Nivelul initial de dezvoltare a creativitati dupa testul Completarea figurilor (varianta


modificata ,dupa E.Torrance) .
Prelucrarea și intrepretarea datelor experimentale a permis constatarea nivelul de dezvoltare
creativitati a grupul experimental ce alcatueste 9 elevii 45% nivelul mediu 4 elevii 20% nivelul
inalt, 2 elevii 10% nivelul foarte scazut.
La grupul de control datele privind constatarea dezvoltarii creativitatii sunt 7 elevii 44% nivelul
mediu si 5 elevii 31% nivelul inalt,1 elev 6% nivelul foarte scazut.

Comparind nivelul initial de dezvoltare la elevii din grupul experimental si controldupa Torrance
observam ca ambele clase se afla la nivelul mediu de dezvoltare.

Construirea tabloului

Numele, prenumele Construirea


elevului tabloului
1 S.L originalitate
2 C. A. elaborare
3 C. S. originalitate
4 R. T. flueditate
5 B. V. flueditate
6 G. D. elaborare
7 F. V. originalitate
8 F. D. elaborare
9 M. M. flueditate
10 M. M. originalitate

11 M. C. flueditate

12 P. V. elaborare
13 P. E. elaborare
14 R. L. elaborare
15 R. M. elaborare
16 S. A. flueditate
17 S. I. flueditate
18 T. D. flueditate
19 Ț. F. flueditate
20 V. A. elaborare

grupa experimentala
construirea tabloului
45%
40%
40% 40%
35%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
5%
0%
elaborare originalitate flueditate

elaborare originalitate flueditate


Numele,
Nr. prenumele Construirea tabloului
elevului
1 B. D. originalitate
2 B. D. elaborare
3 C. N. originalitate
4 C. M. flueditate
5 C. C. elaborare
6 D. C. elaborare
7 D. V. originalitate

8 H. V. elaborare

9 I. V. flueditate
10 M. A. elaborare
11 M. D. flueditate
12 M. D. elaborare
13 N. I. flueditate
14 O. A. elaborare
15 P. C. elaborare
16 P.O. flueditate
grupa de control
construirea tabloului
60%

50%
50%
40%

30%
31%
20%
19%
10%

0%
elaborare originalitate flueditate

elaborare originalitate flueditate

Prelucrarea si interpretarea datelor experimentale a permis constatarea nivelul de dezvoltare a


creativitatii grupului experimental si de control in acest sens am constatat ca aplicînd testul
construirea tabloului la grupa experimentala am obtinut 40% -8 copiii au elaborat si au
aptitudinea de a dezvolta, lărgi şi îmbogăți ideile,4 copiii 20% sunt originali,8
copiii 40% flueditate ideilor e mare.

Aplicînd testul construirea tabloului la grupa de control am obtinut 50% -8 copiii au elaborat si
au aptitudinea de a dezvolta, lărgi şi îmbogăți ideile,3 copiii 19% sunt originali,5
copiii 40% flueditate ideilor e mare.
Comparind nivelul initial de dezvoltare la elevii din grupa experimentala si control aplicat dupa
testul construirea tabloului am observant ca sunt la acelasi nivel de dezvoltare.