Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare de evaluare la Geografie

clasa a IX-a Anul şcolar 2018-2019 Semestrul I 2) Determină coordonatele geografice ale oraşului
Hînceşti, utilizînd reţeaua de grade a hărţii. 4p
Numele, prenumele _________________ ____________________________________________
____________________________________________
I. Subliniază răspunsul corect:4p ____________________________________________
1. La categoria de resurse naturale epuizabile se _______________________________________
atribuie: 3) Încercuiţi varianta de răspuns pe care o consideraţi
a. energia eoliană b. energia solară c. corectă (poate fi numai una). 1p
gazele naturale d. apele minerale Oraşul Tiraspol este situate, faţă de oraşul Cahul:
a.Spre nord; b.Spre nord-est; c.Spre nord-
2.Densitatea medie a populaţiei cu valori mai mari în vest; d.Spre est.
ţara noastră se înregistrează în partea:
a.nordică b.centrală c.sudică d. estică IV. Se ştie că în sudul Republicii Moldova densitatea
populaţiei este mai mică, comparativ cu alte regiuni.
3. Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate reprezintă: Explicaţi trei cauze ce determină acest fapt 6p.
a. bilanţul natural b. mortalitatea infantilă ____________________________________________
c. mortalitatea d. natalitatea ____________________________________________
____________________________________________
4. Resursele de pajişti naturale se atribuie la : ____________________________________________
a. hidrosfera b. biosferă c. litosfera d. ____________________________________________
atmosferă _______________________________________
____________________________________________
II. Citeşte afirmaţia de mai jos. Dacă afirmaţia este ____________________________________________
adevărată, încercuieşte litera A. Dacă afirmaţia este ____________________________________________
falsă- încercuieşte litera F. Dacă ai încercuit litera F, ____________________________________________
scrie pe linie, în locul cuvîntului subliniat alt cuvînt ____________________________________________
care ar face afirmaţia adevărată 6p. ______________________________________

A F Deplasarea zilnică a populaţiei de la locul de VI. Se ştie că migraţia externă a atins proporţii mari
trai la locul de serviciu dimineaţa şi invers se în Republica Moldova. Identificaţi trei cauze care au
numeşte....navetă……………………………………… contribuit la emigraţia în masă a populaţiei, trei
consecinţe şi trei măsuri pentru soluţionarea
A F Localitatea mai dezvoltată din punct de problemei date (argumentaţi răspunsul 10p).
vedere social-economic, care are, de regulă, un ____________________________________________
număr mare de locuitori, din care majoritatea sunt _________________________________________
ocupaţi în industrie şi sectorul serviciilor se numeşte ____________________________________________
sat………………………………………………………………………… ____________________________________________
A F Schimbarea locului de reşedinţă a ____________________________________________
persoanelor, permanent sau temporar se numeşte ____________________________________________
bilanţ migratoriu………………………………… ____________________________________________
_________________________________________
III.Clasificaţi resursele naturale propuse după ____________________________________________
destinaţia economică : ___________________________________________
Apele minerale, cărbunii, petrolul, resursele ____________________________________________
agroclimatice, solul, fîneţele, minereuri, aer, peisajele _________________________________________
naturale, plajele. ____________________________________________
IV Utilizaţi harta pentru realizarea sarcinilor de mai jos ___________________________________________
(indică harta utilizată): ____________________________________________
1)Calculează distanţa în km, de la oraşul Hînceşti pînă ____________________________________________
la oraşul Soroca, utilizînd scara hărţii. 2p ____________________________________________
____________________________________________ __________________________________________
____________________________________________ ____________________________________________
____________________________________________ _________________________________________
____________________________________________ ____________________________________________
_________________________________________ ___________________________________________
____________________________________________
_________________________________________

Barem de notare
49-48 ,,10,,
47-44 ,,9,,
43-40 ,,8,,
39-33 ,,7,,
32-26 ,,6,,
25-17 ,,5,,
16-11 ,,4,,
10-5 ,,3,,
4-2 ,,2,,