Sunteți pe pagina 1din 13

TESTUL DE CREATIVITATE VERBALA

Activitatile stimul au urmarit:


1. producerea divergenta de unitati simbolice
,, Cuvinte care incep cu sunetul R”
2. capacitatea de a produce unitati semantice
,, Ce are culoarea galbena? “
3. calitati ale obiectelor
,, Obiecte care au forma patrata “
4. aptitudinea de producere divergenta, in clase semantice ( utilizari
posibile, altele decat cele obisnuite pentru un obiect banal )
,,Ce poti face cu un cui ? “
Desfasurarea testului de creativitate verbala:
Avand in vedere ca este vorba de varsta 5-6 ani, aplicarea testului a
necesitat crearea unei atmosfere potrivite, adica a atmosferei ludice.
Reusita activitatii la gradinita este dependenta desigur si de interesul
copilului pentru activitate. Aceasta a fost indeplinita prin prezentarea unei
surprize: mesagerul trimis de iepuras cu o carte ce contine intrebari. Dupa
ce s-au asigurat conditiile necesare aplicarii testului: absenta factorilor
perturbatori, organizarea copiilor in grupe de cate 5, a fost accentuat
caracterul ludic al actiunilor.
Respectand particularutatile de varsta si individuale, testele au fost
astfel concepute incat sa nu necesite o durata mai mare de 30
minute.Probele s-au desfasurat de la simplu la complex, asemeni tuturor
celorlalte activitati din gradinita. Intrebarile care au constituit probe in
testul aplicat au fost adresate in mod direct, iar raspunsurile inregistrate.
Utilizarea acestor instrumente a permis masurarea nivelului
performantelor creative prin intermediul a 4 variabile. Acestea sunt
variabile operationale si se definesc in sfera gandirii pe axa convergent-
divergent, fiind denumite de Guilford factori intelectuali. In continuare
vom descrie acesti factori:
- fluiditatea = indicator al rapiditatii, usurintei in asociere in planul
gandirii a imaginilor, cuvintelor, sunetelor, indicele de fluiditate fiind dat
de numarul de raspunsuri corecte ale subiectului
- flexibilitatea = indicatorul capacitatii de resructurare a gandirii in
raport cu noile situatii, indicele de flexibilitate fiind dat de numarul total
de categorii diferite in care se integreaza raspunsurile primite. Ele sunt fie
un atribut al adaptabilitatii (apartine trasaturilor de personalitate), fie o
caracteristica a gandirii, care permite depasirea imitatiei si reinterpretarea
informatiilor.
- originalitatea = indica raritatea raspunsurilor prin raportare la o
repartitie procentuala. Generarea de alternative neuzuale presupune si
impunerea unor solutii originale.
Cotarea s-a facut dupa cum urmeaza:
PASUL I
Se calculeaza scorurile pentru factorii fluiditate, flexibilitate,
originalitate. Scorarea se face pe o scara de la 0-5 puncte
La factorul fluiditate:
Pentru intrebarea 1: 18-20 raspunsuri – 5 puncte
15-17 raspunsuri – 4 puncte
12-14 raspunsuri – 3 puncte
9-11 raspunsuri – 2 puncte
6- 8 raspunsuri – 1 punct
Pentru intrebarea 2: 18-20 raspunsuri – 5 puncte
15-17 raspunsuri – 4 puncte
12-14 raspunsuri – 3 puncte
9-11 raspunsuri – 2 puncte
6- 8 raspunsuri – 1 punct
Pentru intrebarea 3: 13,14 raspunsuri – 5 puncte
11,12 raspunsuri – 4 puncte
9,10 raspunsuri – 3 puncte
7,8 raspunsuri – 2 puncte
5,6 raspunsuri – 1 punct
Pentru intrebarea 4: 6 raspunsuri – 5 puncte
5 raspunsuri – 4 puncte
4 raspunsuri – 3 puncte
3 raspunsuri – 2 puncte
2 raspunsuri – 1 punct
La factorul flexibilitate:
Pentru intrebarile 1, 2, 3, 4 s-au acordat puncte astfel:
6 categorii – 5 puncte
5 categorii – 4 puncte
4 categorii – 3 puncte
2 categorii – 2 puncte
1 categorie – 1 punct
La factorul originalitate scorarea se face pe o scara intre 0-5 puncte,
corespunzatoare frecventelor de aparitie a aceluiasi raspuns:
4 % - 5 puncte
8 % - 4 puncte
12 % - 3 puncte
16 % - 2 puncte
20 % - 1 punct
PASUL AL II-LEA
Operatiile finale de scorare. Utilizarea foii de cotare.
Foaia de cotare individuala
- se marcheaza scorurile pentru factorii:
fluiditate
intrebarea 1 + intrebarea 2 + intrebarea 3 + intrebarea 4=
flexibilitate
intrebarea 1 + intrebarea 2 + intrebarea 3 + intrebarea 4=
originalitate
intrebarea 1 + intrebarea 2 + intrebarea 3 + intrebarea 4=
TOTAL=
TESTUL DE CREATIVITATE FIGURALA IN DESEN
S-a lucrat in grupe de cate 5 copii, apelandu-se la formula ,,
Scrisoare pentru iepuras’’. S-au impartit foile de lucru, in numar de trei,
precizandu-se ca inainte de a incepe trebuie sa asculte explicatiile
educatorului. Acestea au fost: intuirea fiselor de lucru si pregatirea
creioanelor colorate. Motivatia pentru desfasurarea activitatii exiistand,
educatorul mai precizeaza doar ca este necesar ca lucrarile sa fie cat mai
frumoase si sa nu semene cu ale colegilor.
Activitatile stimul au cuprins:
1. Test de transformari
,, Completeaza tabloul si da-i un nume”
2. Verificarea aptitudinii de aproduce divergent, prin implicatii
figurative
,, Orneaza covorul”
3. Perceperea unei figuri simple intr-o figura complexa
,, Folosind cercul deseneaza o alta figura, imaginata de tine”
Probele aplicate au avut o durata de 30 minute, atat cat dureaza o
activitate la aceasta grupa de varsta.

ANALIZA PRODUSELOR ACTIVITATII

Aceasta metoda permite punctarea corecta si corespunzatoare a


creatiilor copiilor. In cazul nostru produsele sunt reprezentate de desene
realizate la activitatea ,, Scrisoare pentru iepuras”, punctarea lor fiind
facuta astfel:
PASUL I
Se determina prezenta trasaturilor creative, acordandu-se bonificatii.
Vom prezenta cotarea pentru fiecare trasatura si exemplificarea prin
desene.
1. Expresivitatea emotionala a desenului ( exprimarea de
sentimente si emotii in desen ) – sentimentele pot fi
reprezentate doar prin desene sau, doar prin titlu sau prin
ambele. Ele pot fi evidentiate de o caracteristica a figurii din
desen care denota tristete, bucurie, singuratate. Indicatiile
nonverbale din desen sunt mai subtile si mai greu de descris.

Desen 1
2. Gradul de complexitate a desenului: persoanele creative
comunica in mod clar si puternic. Pentru a comunica o idee
trebuie sa existe suficiente detalii.Chiar si un obiect poate
spune o poveste daca exista indicatori. Desenul trebuie sa arate
o relatie de interactiune intre elementele lui. Aceasta trasatura
indica abilitatea de a reprezenta un un tablou general care
comunica efectiv ceva.
Desen
2
3. Miscare si actiune in desen: este o trasatura usor de
recunoscut. Miscarea poate fi sugerata de titlu, pozitia
persoanelor si a obiectelor din desen. Indicatorii cei mai
comuni ai miscarii includ alergarea, zborul.

Desen 3
4. Capacitatea de a depasi limitele induse de stimul: reprezinta
utilizarea desenului dat ca element intr-un alt desen.
Desen 4
5. Umor in titluri si desene: uneori este dat de absurditatea
desenului insusi, de maniera in care e desenat. De regula
aceasta trasatura este recunoscuta prin simplul fapt ca te face
sa zambesti.

Desen 5
6. Bogatia imageriei: aici se acorda punctaj pentru varietate,
intensitate. Se deosebesc de raspunsurile comune. Imaginile
dotate cu aceasta trasatura creeaza in mintea privitorului o
imagine clara, distincta.
Desen 6
7. Bogatia coloristicii: unele raspunsuri pot fi bogate imagistic si
colorate, altele pot fi colorate fara a fi bogate imagistic.
Coloristica este excitanta in ispitirea simturilor gustului,
pipaitului, vazul.

Desen
7
PASUL AL II- LEA:
Se calculeaza scorurile pentru factorii: fluiditate, flexibilitate,
originalitate.
Pentru factorul fluiditate:
La activitatile 1, 2: 12 forme si culori: - 5 puncte
10 forme si culori – 4 puncte
8 forme si culori – 3 puncte
6 forme si culori – 2 puncte
4 forme si culori – 1 punct
Pentru factorul flexibilitate:
La activitatile 1, 2: 6 categorii – 5 puncte
5 categorii – 4 puncte
4 categorii – 3 puncte
3 categorii – 2 puncte
2 categorii – 1 punct
Pentru factorul originalitate:
La activitatile 1, 2, 3: 4 % - 5 puncte
8 % - 4 puncte
12 % - 3 puncte
16 % - 2 puncte
20 % - 1 punct
PASUL AL III- LEA
Foaia de cotare individuala
Fluiditate
Activitatea 1 + activitatea 2=
Flexibilitate
Activitatea 1 + activitatea 2=
Originalitate
Activitatea 1 + activitatea 2 + activitatea 3=
Lista trasaturilor creative – punctaj=
TOTAL=
METODA JOCULUI
Jocul reprezinta forma de activitate preferata si adecvata
specificului activitatii realizate in gradinita. El satisface in cea mai mare
masura tendintele de manifestare si exprimare ale copilului, de aceea a
fost ales ca metoda de evaluare a performantelor creative. Jocul didactic
are un rol deosebit in amplificarea actiunii formative a gradinitei.
Justificarea acestei afirmatii isi are sorgintea in urmatoarele constatari:
- urmareste progresul inregistrat de copilul angajat in activitatile de
dezvoltare intelectuala
- permite manifestarea comportamentului real al copilului
- apare atat ca element al activitatii coordonate, cat si ca activitate
independenta.
Jocul didactic constituie un mijloc atractiv de realizare a diferitelor
sarcii pe care prescolarul trebuie sa indeplineasca concomitent cu
participarea la actiune. Experienta probeaza ca jocul didactic are o
eficienta formativa crescuta pentru cinsolidarea si evaluarea
cunostintelor.Sarcina lui se refera la continut, la structura, la o prpblema
ce urmeaza a fi rezolvata, care se adreseaza gandirii copiilor. Sudura
dintre sarcina si actiunea jocului o realizeaza regula. Acceptarea si
respectarea regulii, dupa cum observa si Jean Piaget, determina pe copil
sa participe la efortul comun al grupului din care face parte. Experienta
ne-a invatat ca eficienta jocurilor didactice este mai mare daca acestea se
desfasoara in grupuri mici de copii. Jocurile trezesc interesul pentru
sarcina dar si intretin efortul necesar pentru executarea lor. Jocul folosit
de noi a urmarit producerea de figuri cu ajutorul pieselor LOGI II.
Acesta s-a numit ,, Saculetul fermecat “ si a avut ca reguli:
- recunoasterea pieselor
- crearea unor figuri complexe si originale.
A fost realizata mai intai intuirea materialelor de lucru, apoi
prezentarea regulilor, copiii fiiind incurajati sa foloseasca cat mai multe
piese.

Poza 1 Poza 2
Cea de a doua activitate de masurare a creativitatii figurale in
constructii a fost conceputa tot sub forma de joc, cu numele: ,, Alege si
construieste”, el avand ca scop realizarea unor figuri originale. Regulile
lui:
- alegerea pieselor potrivite, de preferinta avand marimi diferite
- imbinarea lor pentru obtinerea unor figuri care au corespondent in
realitatea apropiata sau imaginara.

Poza 3
PASUL I
Punctarea s-a facut pe o scara de la 1la 5 puncte la cei trei factori:
Fluiditate
Jocul 1 si 2: 18-20 piese – 5 puncte
15-17 piese – 4 puncte
12-14 piese – 3 puncte
9-11 piese – 2 puncte
6- 8 piese – 1 punct
Flexibilitate
Jocul 1 si 2: 5 forme – 5 puncte
4 forme – 4 puncte
3 forme – 3 puncte
2 forme – 2 puncte
1 forma – 1 punct
Originalitate
Jocul 1 si 2: 4 % - 5 puncte
8 % - 4 puncte
12 % - 3 puncte
16 % - 2 puncte
20 % - 1 punct
PASUL AL II- LEA: intocmirea foii de cotare, rezultatele obtinute
la
- fluiditate: jocul 1 + jocul 2
- flexibilitate: jocul 1 + jocul 2
- originalitate: jocul 1 + jocul 2
TOTAL=