Sunteți pe pagina 1din 9

POLIATLONUL ALTETIC ŞCOLAR

STUDENT-MASTERAND: BRÂNZĂ NICOLAE


PROFESOR: CONF.UNIV.DR. CORNELIU SCURT
PLAN DE PREGĂTIRE A
ECHIPEI DE TETRATLON

ETAPA TOAMNĂ - IARNĂ

1-14 15 oct. – 12 nov. – 16 dec. 17 dec. – 13 ian. 14 ian. – 4 feb. – 3 mar.


INTERVAL oct. 11 nov. 3 feb.

NR.ETAPE I II III IV V VI

NR.CICLURI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CARACTER P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
PERIOADĂ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VACANȚĂ
Verificare

Verificare
Legendă: P – caracter de pregătire
X – perioadă de pregătire
PLAN DE PARTICIPARE LA COMPETIŢII A
ECHIPEI DE TETRATLON

ETAPA COMPETIŢIONALĂ

INTERVAL 3 – 30 mar. 31 mar. – 28 apr. 29 apr. – 26 mai


NR.ETAPE VII VIII IX
NR.CICLURI 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
CARACTER C C C C C C C C C C C C
PERIOADĂ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Etapa pe localitate

Etapa regională
Etapa pe judeţ

Finala pe ţară
VACANȚĂ

Legendă: C – caracter competițional


X – perioadă competițională
SCHEMA SIMPLIFICATĂ A CICLURILOR SĂPTĂMÂNALE DE ANTREMANENT DIN DIFERITE ETAPE

Ziua ETAPA PREGĂTITOARE DE ETAPA COMPETIȚIONALĂ


TOAMNĂ-IARNĂ
Luni

Marţi - consolidarea tehnicii alergării de viteză - perfecţionarea alergării de viteză.


- educarea/dezvoltarea forţei explozive - perfecționarea aruncării mingii de oină

Miercuri

Joi - consolidarea tehnicii săriturii în lungime cu elan - perfecționarea săriturii in lungime cu elan.
- educarea/dezvoltarea rezistenţei - perfecționarea alergării de rezistenţă

Vineri - consolidarea tehnicii alergării de garduri. - perfecţionarea alergării de garduri.


- consolidarea tehnicii aruncării mingii de oină.
- educarea/dezvoltarea vitezei
Sâmbătă - consolidarea tehnicii alergării de rezistenţa - verificarea potenţialului elevilor la probele din cadrul
- educarea/dezvoltarea îndemânării tetratlonului atletic şcolar
INTERPRETARE:

Am ales în cadrul săptămânilor specifice acestei perioade, zilele de marți, joi, vineri și sâmbătă pentru a se desfășura
antrenamentele echipei de poliatlon (tetratlon) sportiv școlar, în primul rând deoarece sala de sport a fost oferită pentru aceste activități
doar în zilele menționate. Pentru a ajuta elevii și a nu îi pune la drumuri în plus până la liceu, am ales ca lecțiile de antrenament să se
desfășoare după terminarea programului, și anume de la ora 14:30, până la ora 16:00.

Calitățile și deprinderile motrice au fost îmbinate în așa fel încât să se respecte cerințele programelor, dar și pentru a acorda
musculaturii elevilor participanți la aceste antrenamente să se refacă. De aceea, pentru zilele de joi, vineri și sâmbătă, unde
antrenamentele sunt în zile succesive, a fost alternat efortul depus la aceste lecții. Astfel că în ziua de joi, calitatea motrică rezistența,
care necesită un nivel de efort ridicat, este cuplată cu îmbunătățirea tehnicii săriturii în lungime cu elan, deprindere care presupune
elanuri scurte și sărituri și care executate înainte de prima parte menționată mai sus, permite o încălzire benefică a musculaturii
picioarelor (și nu numai), și, deci, o angrenare a organismului în efortul ce va urma în partea secundă a lecției.
Pentru ziua de vineri, însă, avem preconizate 3 teme în cadrul verigii principale, prima și ultima axându-se pe musculatura trenului
inferior, pe când cea din mijloc oferă o scurtă pauză picioarelor și angrenează musculatura brațelor. Se poate observa aici și
introducerea alergării de garduri, probă sportivă atletică ce nu se regăsește, însă, în cadrul probelor tetratlonului școlar, dar care ajută
la îmbunătățirea tehnicii alergării, motiv pentru care o și regăsim în aceste lecții. Sâmbătă, după ce elevii au avut parte de orele de
somn necesare, se vor întâlni la lecția de antrenament, unde vor lucra la tehnica alergării de rezistență, precum și la dezvoltarea
îndemânării, permitând o scurtă relaxare în combinație cu efortul depus la tema anterioară. De aici, elevii vor avea pauză timp de două
zile, pentru a-și recupera forțele și a începe săptămâna în forță cu un cuplu de teme format din alergarea de viteză și forța explozivă,
iar pauza de o zi de după aceasta permite revenirea în favoarea celor 3 zile consecutive cu lecții de antrenament.

Pe perioada vacanțelor, 23 decembrie – 3 ianuarie și 15-21 aprilie, nu se for desfășura antrenamente, însă elevii vor fi îndemnați
spre a își păstra forma fizică prin desfășurarea unor scurte antrenamente statice pentru menținerea forței musculare și a supleței
articulare, precum și printr-un meniu permisiv, dar nu cu un nivel caloric excesiv.

În cadrul etapei competiționale, se poate observa o trecere de la consolidarea deprinderilor și de la educarea și dezvoltarea
diferitelor calități motrice, la perfecționarea deprinderilor motrice specifice probelor de tetratlon sportiv. Astfel, pentru ca elevii să fie
pregătiți înainte de începerea competițiilor, se vor realiza simulări ale acestora, unde se vor înregistra performanțele lor, urmând a se
lucra la carențele pe care aceștia le prezintă.
CONŢINUTURI
Calități motrice:

1. Viteza - de reacţie şi de execuţie:


- la stimuli vizuali;
- la stimuli auditivi;
- de deplasare:
- pe direcţie rectilinie;
- cu schimbări de direcţie;
- în regim de îndemânare.

2. Îndemanarea:
- coordonarea segmentelor faţă de corp;
- coordonarea acţiunilor în spaţiu şi timp specifică ramurilor de sport.

3. Forţa:
- forţa explozivă.
- forța musculară locală.

4. Rezistenţa:
- rezistenţa musculară locală;
- rezistenţa generală;
- rezistenţa în regim de forţă.
- rezistența în regim de viteză

Deprinderi motrice sportive:

1.Alergarea de viteză:
- pasul alergător de accelerare;
- pasul alergător lansat de viteză;
- startul de jos.
2.Alergarea de rezistenţă:
- pasul alergător lansat de semifond;
- startul din picioare şi lansarea de la start;
- alergarea pe teren variat.

3.Săritura în lungime cu un pas și jumătate:


- Aterizarea;
- Elanul;
- Bătaia;
- Desprinderea;
- Aterizarea;
- Execuția cumulată a celor de mai sus.

4.Aruncarea mingii de oină cu elan:


- aruncarea de pe loc;
- paşii de elan;
- mişcarea de azvârlire.

5.Cunoştinte:
- regulamentul probelor și, repectiv, a concursului;
- regim zilnic de viată;
- alimentație și nutriție specifică;
- parametrii de efort.

6.Probe şi norme de control:


- alergarea de viteză 30 și 50 de metri;
- săritura în lungime cu elan cu un pas și jumătate;
- aruncarea mingii de oină cu elan;
- alergarea de rezistenţa.
TABEL CU PARTICIPĂRILE LA COMPETIȚII

DENUMIREA COMPETIȚEI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI


Etapa pe școală Tot parcursul anului
Etapa pe localitate B/F (urban+rural) 16.03.2019
Campionatul Național de Marș - Iarna 24.03.2019
Etapa pe județ B/F (urban+rural) 30.03.2019
Etapa regională B/F (urban+rural) 12-14.04.2019
Etapa pe țară B/F (urban+rural) 10-13.05.2019
Concurs de alergare “Brasov International Marathon” 19-20.05.2019
Concursul Național de Primăvară și Campionatul Național 26-27.05.2019
Școlar
Bibliografie

1. Corneliu Scurt - POLIATLONUL ATLETIC ŞCOLAR – EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA – BRAŞOV - 2009;
2. CALENDARUL COMPETIȚIONAL AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ATLETISM 2018 – Federația Română de Atletism;
3. CALENDARUL COMPETIŢIILOR SPORTIVE ŞCOLARE DIN CADRUL OLIMPIADEI NAŢIONALE A SPORTULUI
ŞCOLAR ŞI OLIMPIADEI GIMNAZIILOR ETAPA MUNICIPALĂ - ANUL ŞCOLAR 2018-2019 – Ministerul Educației
Naționale;
4. CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE ŞCOLARE NAȚIONALE - ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 - Ministerul
Educației Naționale;
5. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - CALENDAR COMPETIȚIONAL - ANUL ȘCOLAR 2018-2019 -
Ministerul Educației Naționale;
6. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A „TETRATLONULUI ȘCOLAR PE ECHIPE” DIN CADRUL
COMPETIȚIEI SPORTIVE ȘCOLARE „OLIMPIADA GIMNAZIILOR” – Federația Română de Atletism.