Sunteți pe pagina 1din 7

NERVUL TRIGEMEN

1. Nervul maxilar: este in intregime 2. Nervul mandibular: mixt,


senzitiv. Traverseaza baza craniului preponderant senzitiv. Traverseaza
prin gaura rotunda, pana patrunde in baza craniului, prin gaura ovala,
spatial pterigo-maxilar si da ramuri pantrunde in compartimentul pterigo-
secundare: mandibular al fosei infratemporale si
- Nervul zigomatic: pentru da ramuri secundare:
regiunea temporala anterioara si - Ramuri motorii pentru muschii
unghiul lateral al orbitei masticatori
- Nervii alveolari superiori si - Nervul bucal: pentru tegumentele
posteriori: pentru molarii si mucoasa din dreptul molarilor
superiori, osul alveolar si - Nervul alveolar inferior: care
mucoasa vestibulara patrunde in canalul mandibulei
- Nervii alveolari superiori prin gaura mandibulara si
mijlocii: inconstanti, pentru inerveaza dintii si osul unei
premolarii superiori, osul jumatati de mandibula
aoveolar si mucoasa vestibulara - Nervul mentonier – ram terminal-
- Nervul infraorbitar – ram mucoasa vestibulara de la primul
terminal- pentru canin si incisivii Premolar la linia mediana, buza
superiori, osul alveolar, mucoasa inferioara si regiunea mentoniera
vestibulara - Nervul lingual: pentru moaca
- Nervul nazopalatin: strabate orala pana la linia mediana si
gaura incisiva si inerveaza 1/3 jumatate de limba, anterior de “v”
anterioara a mucoasei palatine lingual.
- Nervul palatin mare: strabate
gaura palatina si inverveaza 2/3
post ale mucoasei palatine
1. Anestezia plexala
- Consta in injectarea substantei anestezice intre mucoasa si periost; substanta anestezica
strabate periostul si corticala osoasa, ajungand la apexul nervos peridentar care inconjoara
treimea apicala a radacinii.
Indicatii:
- Anestezia tuturor dintilor arcadei superioare cu exceptia primului si eventual celui de al 2
lea molar superior.
- Pentru premolarii superiori, anestezia pelxala reprezinta metoda de electie datorata
traseului variabil al nervilor dentari superiori mijlocii
- Anestezia dintilor frontali inferiori.
Tehnica:
- Pacientul va fi asezat cu capul in usoara extensie;
- Se departeaza partile moi labio-geniene cu mana stanga sau cu oglinda dentara;
- Se usuca si antiseptizeaza mucoasa vestibulara in dreptul dintelui in cauza
- Se inteapa mucoasa mobile la limita ei si se patrunde, fara a intepa periostul, in dreptul
apexului dintelui vizat, acul fiind parallel cu axul dintilor
- Substanta anestezica va fi lasata in regiunea periapicala.
1. Anestezia nervilor alveolari 2. Anestezia nervului nazopalatin
postero superiori (tuberozitate) (gaura incisiva)
Pozitia pacientului: fotoliul ridicat, capul
Pozitia pacientului: fotoliul ridicat,
in usoara extensie, gura intredeschisa
capul in usoara extensie, gura larg
Repere: creasta zigomato-alveolara, deschisa.
radacina meziala a M2, mucoasa mobila, Reperele gaurii incisive: papila
fundul santului vestibular superior, planul incisiva, linia mediana a palatului
de ocluzie al arcadei superioare. anterior, incisivii centrali superiori.
Punctia: inapoia incisivilor centrali
Punctia: in santul vestibular superior, in superiori, la marginea papilei
mucoasa mobile, deasupra radazinii incisive.
meziale a M2, distal de creasta zigomato- Tehnica anesteziei:
alveolara. - La pacientului cu gura larg deschisa
Tehnica anesteziei: se inteapa marginea papilei incisive,
dinspre partea opusa celei in care
- la pacientul cu gura intredeschisa, se dorim sa obtinem anestezia, imediat
palpeaza cu indexul (dreapta) sau cu inapoia incisivilor centrali
policele (stanga), indepartand partile - Acul are o directive sus, inapoi, in
moi labio-geniene. afara, paralelcu axul IC.
- Se inteapa mucoasa mobila, distal de - Este necesara patrunderea in
creasta zigomato-alveolara, cu interiorul canalului 0,5 cm, lasand o
seringa la un unghi de 45 fata de cantitate de 0,2-0,3 ml.
planul de ocluzie al arcadei
superioare. Teritoriul anesteziat:
- Acul patrunde sus, inapoi, inauntru 2- - Mucoasa din 1/3 anterioara a boltii
2,5 cm pastrand contactul cu osul. palatine, pana in dreptul caninului.
Cantitatea de aestezic 1,7-2 ml.
- Se aspira si se injecteaza Solutia
anestezica, daca in seringa nu vine
sange, in cazul inteparii unui vas.
Teritoriul anesteziat:
- Molarii superiori, parodontiul, osul,
mucoasa vestibulara din zona lor si
peretele postyerior al sinusului
maxilar.
3. Anestezia nervilor alveolari - Luand contact cu osul, acul are o
supero-anteriori (nervul directive in sus, inapoi, in afara. Se
infraorbital – gaura infraorbitara) patrunde 6-10 mm in canalul
intraorbitar si se lasa o cantitate mica
Localizarea gaurii infraorbitare:
de anestezic.
- 6-8 mm sub marginea inferioara a
Teritoriu anesteziat:
orbitei
- La unirea celor 2/3 externe cu 1/3 - Dintii si osul alveolar in regiunea
interna a marginii inferioare a orbitei, incisivo-canina, mucoasa vestibulara
sub sutura zigomato-maxilara. anterior de premolari, buza superioara
- La 0,5 cm medial de linia medio- pana la kinia mediana superioara,
pupilara pleoapa inferioara si peretele anterior
- Pe linia verticala care trece intre cei al sinusului.
doi Pm.
- Pe aceeasi vertical care uneste gaura
supraorbitara cu gaura mentoniera.
Pozitia pacientului: fotoliul ridicat, capul
in usoara extensie, gura interdeschisa
Repere: fundul santului vestibular
superior, caninul superior, linia mediana
interincisiva, marginea incizala a
incisivilor centrali superiori
Punctia: in santul vestibular superior (in
fosa canina), in mucoasa mobile,
deasupra radacinii caninului superior.
Tehnica anesteziei:
- La pacientul cu gura intredeschisa, se
departeaza cu policele de la mana
stanga partile moi labio-geniene,
expunandu-se fundul santului
vestibular superior
- Cu indexul de la mana stanga se
palpeaza marginea inferioara a orbitei
si se impinge in acelasi timp globul
ocular in si sis pre posterior pentru a
evita inteparea acestuia
- Se inteapa in fundul santului
vestibular superior, in mucoasa
mobile, deasupra radacinii caninului.
4. Anestezia nervului palatin anterior
(nervul palatin mare- gaura
palatina)
Pozitia pacientului: fotoliul ridicat, capul
in usoara extensie, gura lard geschisa
Reperele gaurii palatine mari: unghiul
diedru dintre ceasta alveolara superioara
si palatal dur, la 0,5 cm anterior de
marginea posterioara a palatului dur, in
dreptul ultimului molar, la 1 cm anterior
de carligul apofizei pterigoide. In dreptul
gaurii palatine mari, pe mucoasa se
observa o depresiune uin forma de palnie.
Punctia: in unghiul dintre creasta
alveolara superioara si bolta palatine,
putin mai anterior fata de proiectia
orificiului osos, in dreptul M2.
Tehnica anestezica:
- Pacientul cu gyra larg deschisa se
inteapa in unghiul dintre creasta
alveolara superioara si bolta palatine
la 0,5-0,8 cm de marginea posterioara
a palatului dur.
- Se imprima acului o directie sus,
inapoi, in afara, se lasa depozitul
anestezic 0,5 ml.
Teritoriul anesteziat:
- Mucoasa din cele 2/3 posterioare ale
boltii palatine, oana in dreptul Pm1.
1. Anestezia nervului alveolar inferior Teritoriul anesteziat:
(Spix)
- Hemimandibula de partea respectiva:
Pozitia pacientului: fotoliul coborat, osul, dintii si parodontiul; mucoasa de
capul drept sau in usoara extensie, gura pe versantul vestibular al crestei
larg deschisa. alveolare inferioare din dreptul C
pana la linia mediana, buza inf, si
Repere: plica pterigo-mandibulara,
partile moi mentoniere; mucoasa de
creasta temporala a ramului ascendent a
pe versantul lingual al crestei
mandibulei, planul de ocluzie al molarilor
alveolare inf, planseul bucal si
inferiori.
hemilimba anterior de “v” lingual.
Punctia: intre plica pterogi-mandibulara
si creasta temporala a ramului ascendent
mandibular, la 1 cm deasupra planului de 2. Anestezia nervului lingual
ocluzie al molarilor inf.
Pozitia pacientului: fotoliul coborat,
Tehnica anesteziei: capul drept, gura larg deschisa
- La pacientul cu gura larg deschisa, Repere: fata interna a corpului
pentru a pune in tensiune plica mandibular, ultimii molar, santul
pterigomandibulara, se palpeaza cu sublingual.
indexul sau cu policele creasta
Punctia: in 1/3 distala a santului
temporala a mandibulei
sublingual, in dreptul ultimilor molari.
- Se inteapa mucoasa intre creasta
temporala si plica Tehnica anesteziei:
pterigomandibulara la 1 cm deasupra
planului de ocluzie al molarilor - La pacientul cu gura larg deschisa se
inferiori (1,5 cm de creasta alveolara departeaza cu oglinda dentara limba
la edentate), acul avand directive pentru a se evidentia santul sublingual
sagitala, antero-posterior apoi corpul - cu acul orientat de sus in jos, dinspre
seringii ramanand paralel cu arcada anterior spre posterior se inteapa
inf. mucoasa in 1/3 distala a santului
- Acul atinge suprafata ocusului, dupa sublingual, profund 1 cm cu 0,5-0,8
care se deplaseaza circa 1,5-2 cm in ml subst an
profunzime, pastrand contactul cu - Se lasa depozitul anestezic imediat
fata interna a ramului ascendant sub mucoasa
mandibular, pana la intalnirea unui Teritoriul anesteziat:
obstacol, reprezentat de spina Spix. In
acest moment s retrage putin seringa, - jumatatea limbii, anterior de “v”
se ocoleste spina Spix si se patrunde lingual, mucoasa de pe versantul oral
cativa mm mai profund pana in zona al crestei alveolare inferioare si
situate imediat inapoia gaurii mucoasa planseului bucal, pana la
mandibulare, unde se lasa depozitul linia mediana.
anestezic.
3.Anestezia nervului bucal 4. Anestezia nervului mentonier
Pozitia pacientului: fotoliul ridicat, capul Pozitia pacientului: fotoliul coborat,
drept, gura larg deschisa capul pacientului drept, gura intredeschisa
Repere: marginea anterioara a ramului Repere: santul vestibular inferior,
ascentend mandibular, planul de ocluzie al premolarii inferiori.
arcadei sup.
Punctia: in santul vestibular inferior, in
Punctia: la punctual de intersectie dintre mucoasa mobile, in dreptul radacinii M a M1
planul ocluzal superior si marginea anterioara inf.
a mand.
Tehnica anesteziei:
Tehnica anesteziei:
- la pacientul cu gura intredeschisa se
- La pacientul cu gura larg deschisa, se departeaza cu indezul si policele
palpeaza marginea anterioara a mainii stangi sau cu oglinda, partile
ramului ascendant mandibular moi labio-geniene pentru a se
- Se inteapa mucoasa pe marginea evidentia santul vestibular inferior
anterioara a ramului ascendant - se inteapa mucoasa mobile a santului
mandibular, la baza apofizei vestibular inferior, in dreptul
coronoide, in dreptul planului de radacinii M a M1.
ocluzie al arcadei superioare - Acul are directe oblica in jos,
- Cu acul orientat orizonta, dinspre inauntru, inainte, se ia contact cu osul
anterior spre posterior, se patrunde si se patrunde in orificiul mentonier,
direct catre marginea osoasa 0,5-1 ml sol
- Se lasa depoztiul anestezic in
Teritoriu anesteziat:
vecinatatea marginii anterioare a
ramului ascendant, la baza apofizei - Daca se lasa depozitul anestezic in
coronoide, fara a intepa periostul. apropierea gaurii mentoniere, la
suprafata osului, se anesteziaza
Teritoriu anesteziat:
mucoasa vestibulara de la Pm1 pana
-mucoasa versantului vestibular al crestei la linia mediana, buza inf si partile
alveolare inferioare, in dreptul molarilor; moi mentoniere.
mucoasa jugala; pielea obrazului si a - Daca se patrunde in interiorul
regiunii labiocomisurale. canalului mentonier se anesteziata si
teritoriul nervilor incisivi, adica osul
si dintii de la Pm1 pana la linia
mediana.