Sunteți pe pagina 1din 6

Festivalului - Concurs Internaţional de Muzică Pop pentru Copii şi Tineret

,,Euro Pop Music Vision" - 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI
DESFĂŞURARE
Asociaţia Culturală Româno - Italiană Veronica Arts, în cadrul programului
"EURO MUSIC VISION" vă prezintă Regulamentul de organizare şi de
desfăşurare a Festivalului - Concurs Internaţional de Muzică Pop pentru Copii şi
Tineret "Euro Pop Music Vision" ce se va desfăşura pe 26 noiembrie 2016, în
Bucureşti, România.

Capitolul 1 - Dispoziţii generale


Art. 1 Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică Pop pentru Copii şi Tineret "EURO POP
MUSIC VISION" este o manifestare artistică la nivel internaţional organizat de Asociaţia
Culturală Româno-Italiană "Veronica Arts".
Art. 2 Scopul festivalului este promovarea creaţiei şi artei interpretative, cunoaşterea culturii
naţionale şi internaţionale a muzicii uşoare (pop), educarea cu ajutorul muzicii la dezvoltarea
imaginaţiei, a simţului estetic şi a bunului gust în rândul copiilor şi al tinerei generaţii.
Art. 3 Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică Pop pentru Copii şi Tineret "EURO POP
MUSIC VISION" are două secţiuni: CREAŢIE şi INTERPRETARE.

Capitolul 2 - Condiţii de participare


Art. 4 La secţiunea de CREAŢIE pot participa compozitori şi textieri, cu melodii în primă
audiţie (câte una pentru fiecare categorie de grupă de vârstă în parte) inspirate din viaţa copiilor,
adolescenţiilor şi tinerilor.
Art. 5 La secţiunea de INTERPRETARE pot participa copii, adolescenţi şi tineri cu vârste
cuprinse între 5 şi 35 de ani.
Art. 6 În funcţie de vârsta grupei, durata melodiilor va fi:
 la CREAŢIE, între 3:00 şi 3:45 minute;
 la INTERPRETARE, între 2:30 şi 3:30 minute.Art. 7 Pentru o bună dispersie a valori creative,
grupele de vârstă la secţiunea de CREAŢIE sunt:
 grupa 1 de vârstă: 05 ÷ 10 ani;
 grupa 2 de vârstă: 11 ÷ 17 ani;
 grupa 3 de vârstă: 18 ÷ 35 ani;
 grupa 4 de vârstă: Senior Over 35 ani.Art. 8 Pentru o bună dispersie a valori interpretative,
grupele de vârstă la secţiunea de INTERPRETARE sunt:
 grupa 1 de vârstă: 05 ÷ 07 ani;
 grupa 2 de vârstă: 08 ÷ 10 ani;
 grupa 3 de vârstă: 11 ÷ 13 ani.
 grupa 4 de vârstă: 14 ÷ 17 ani;
 grupa 5 de vârstă: 18 ÷ 35 ani;
 grupa 6 de vârstă: Senior Over 35 ani.Art. 9 Melodiile de la secţiunea de CREAŢIE şi soliştii
de la secţiunea de INTERPRETARE, vor trece prin 3 etape:

ETAPA I-A: PRESELECŢIA – înscrierea


Compozitorii, în perioada 1 august ÷ 30 septembrie 2016, respectiv Interpreţii, în perioada 1
august ÷ 7 octombrie 2016, vor trimite următoarele documente:
 a) cerere de inscriere;
 b) copie după certificatul de naştere sau buletin;
 c) curriculum vitae (CV);
 d) 2 poze (bust / profil);
 e) CD (on-line) cu melodia în primă audiţie propusă, în format negativ şi pozitiv, partitură şi
text pentru CREAŢIE;
 f) CD (on-line) cu 2-3 melodiile propuse, negativ şi pozitiv pentru INTERPRETARE; alegerea
melodie se face după principiul: primul venit primul servit;
 g)clip video de prezentare; (Pentru prezentarea video a soliştilor din timpul festivalului, este
necesar ca interpreţii de la secţiunea CREAŢIE cât şi INTERPRETARE, să trimită o înregistrare
video cu o rezoluţie cât mai bună, având o durată de 15 secunde. Acest mesaj va avea forma:
forma de salut, prenumele, vârsta, localitatea, hobby, titlul melodiei, ţara pe care o
reprezintă. Exemplu: Bună. Sunt Andreea, am 9 ani şi vin din Piatra Neamţ. Îmi place să cânt şi
să pictez. În cadrul festivalului Euro Pop Music Vision voi interpreta melodia “Mai am un
singur dor” şi reprezint România.);
 h) plata taxei de preselecţie – organizatorii au hotărât că la această etapă să nu se plătească
taxa. Afişarea rezultatelor pentru melodiile şi interpreţii admişi la etapa a II-a se face în data de
3 octombrie 2016 pentru CREAŢIE, respectiv 10 octombrie 2016 pentru INTERPRETARE.

ETAPA A II-A: SELECŢIA


Juriul stabileşte melodiile şi interpreţii pentru Etapa a III-a, FINALA, ţinând cont de
îndeplinirea cumulativă a criteriilor:
 validarea comisiei de la Etapa I-a;
 plata taxei de selecţie, în cuantum de 50 lei pentru concurenţi români / 50 euro pentru
concurenţi străini, având termenul limită până la data de: 7 octombrie 2016 - pentru CREAŢIE,
respectiv 14 octombrie 2016 – pentru INTERPRETARE;
 notele de la jurizarea audiţiei pentru melodia propusă - pentru CREAŢIE;
 notele de la audiţia şi jurizarea interpreţilor - pentru INTERPRETARE, ce se face în data de
20 octombrie 2016. Afişarea rezultatelor Etapei a II-a se va face în perioada: 10 octombrie
2016 pentru CREAŢIE, respectiv 24 octombrie 2016 pentru INTERPRETARE.

ETAPA A III-A: FINALA


Etapa de evaluare a juriului ce stabileşte ordinea acordării distincţiilor (trofeul, premiile 1, 2 si
3, menţiuni, premiile speciale, etc) ţinând cont de îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:
 validarea comisiei de la Etapa I-a şi a juriului de la Etapa a II-a;
 plata taxei de finală, în cuantum de 150 lei pentru concurenţi români / 150 euro pentru
concurenţi străini, având termenul limită până la data de 14 octombrie 2016, pentru secţiunea de
CREAŢIE;
 plata taxei de finală, în cuantum de 120 lei pentru concurenţi români / 120 euro pentru
concurenţi străini, având termenul limită până la data de 28 octombrie 2016 pentru secţiunea de
INTERPRETARE;
 afişarea rezultatelor pentru melodiile şi interpreţii admişi la etapa a III-a se face în data de 1
noiembrie 2016;
 prestaţia live a melodiei propuse în faţa juriului de specialitate de către interpret;
 prestaţia live a interpretului în faţa juriului de specialitate;
 prezenţa pe toată durata festivalului. Semnarea contractelor de editare, multiplicare,
comercializare, etc., pentru cd festivalului se va face în perioada: 19 ÷ 31 octombrie 2016 pentru
secţiunea de CREAŢIE.

Art. 10 Organizatorii Festivalului „EURO POP MUSIC VISION” pot scuti de la plata taxei în
etapa a II-a şi a III-a, pentru cazurile speciale (copii institutionalizaţi şi cei a căror părinţi au
venituri foarte mici şi nu dispun de resurse financiare necesare participării, etc.).
Art. 11 Pentru a putea participa la etapa finală, concurenţi, vor trebui să aibă şi să furnizeze
organizatorului, acordul de folosinţă a melodiilor din partea autorilor acestora, în conformitate cu
legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.
Art. 12 Organizatorii vor stabili condiţiile de participare la fiecare secţiune în parte, în funcţie de
numărul participanţilor înscrişi, aceştia putând elimina una dintre etape sau organizând mai
multe etape.
Art. 13 Organizatori, în funcţie de numărul celor înscrişi în concurs, pot schimba încadrarea
grupelor pentru o mai bună dispersie a valori interpretative, atât la secţiunea de interpretare cât şi
la secţiunea de creaţie.
Art. 14 Organizatori Festivalului „EURO POP MUSIC VISION” vor reduce plata taxei, pentru
concurenţi care doresc să participe la ambele secţiuni (creaţie/interpretare) ale concursului:
 taxa pentru etapa de preselecţie – fãrã taxã;
 taxa pentru etapa de selecţie - 100 lei pentru concurenţi români / 100 euro pentru concurenţi
strãini;
 taxa pentru etapa finală - 200 lei pentru concurenţi români / 200 euro pentru concurenţi
strãini.Art. 15 Organizatori Festivalului „EURO POP MUSIC VISION” stabilesc următoare
grilă de plată a taxei pentru concurenţi care doresc să participe în grup la una dintre secţiuni
(creaţie sau interpretare):
 taxa pentru etapa de preselecţie – fãrã taxã;
 taxa pentru etapa de selecţie - 50 lei pentru concurenţi români / 50 euro pentru concurenţi
străini;
 taxa pentru etapa finală (în funcţie de secţiune), la care se adaugă câte 70 lei / 70 euro pentru
fiecare membru în plus, dupã primul membru;Art. 16 Plata sumelor se va face în contul
Asociaţiei Culturale Româno-Italiană "Veronica Arts", deschis la Banca Transilvania – Sucursala
Sebastian:
- Cont IBAN: RO35 BTRL RONC RT02 3807 0201 pentru lei
- Cont IBAN: RO82 BTRL EURC RT02 3807 0202 pentru euro
- CUI 32 38 85 99, cu următoarele menţiuni:
 taxa pentru etapa „Selecţie” reprezintă „Taxă de preselecţie la festivalul Euro Pop Music
Vision – 2016”;
 taxa pentru etapa „Finală" reprezintă „Donaţie pentru organizarea festivalului Euro Pop Music
Vision - 2016”.Art. 17 Prestaţiile soliştilor pot fi însoţite pe scenă de dansatori, cu acordul
organizatorilor.

Capitolul 3 - Grila de premiere


Art. 18 Organizatorii festivalului „EURO POP MUSIC VISION” vor acorda premii şi diplome
la cele două secţiuni, Creaţie şi Interpretare astfel:
 Trofeul festivalului (concurentul cu punctajul cel mai mare, indiferent de categoria de vârstă);
 Premiile de grupă: Trofeul, Locul 1, 2 şi 3, 3 menţiuni, cupe, diplome de finalişti;
 Premiul pentru debut la interpretare;
 Premiul pentru debut la creaţie;
 Premiul pentru cel mai tânăr interpret;
 Premiul pentru cel mai tânăr compozitor;
 Premiul publicului pentru cea mai frumoasa interpretare;
 Premiul publicului pentru cea mai frumoasa melodie la creaţie;
 Premii speciale;
 Diplome şi Certificate;
 Câştigătorul marelui trofeu şi câştigătorii trofeelor de grupă din cadrul Festivalului
Internaţional “Euro Pop Music Vision – România”, 2016, sunt calificaţi direct în finala
Festivalului Internaţional “Euro Pop Music Vision – Italia”, festival ce se va ţine în data de 16 ÷
19 iunie 2017, în oraşul Roccella Jonica , Calabria, Italia.

Capitolul 4 - Juriul şi criterii de jurizare


Art. 19 Juriul Festivalului Concurs Internaţional de Muzică Pop pentru Copii şi Tineret “Euro
Pop Music Vision” va fi format din personalităţi ale vieţii cultural-artistice şi mass-media
româneşti şi reprezentanţi internaţionali. Juriul va fi prezentat pe data de 1 noiembrie 2016.
Art. 20 Decizia Juriului este definitivă şi nu poate fi contestată.
Art. 21 Juriul va acorda puncte pentru fiecare criteriu:
 tehnică vocală (puncte de la 5 ÷ 10): intonaţie, ritm, dicţie, emisie vocală, originalitatea
timbrului vocal, vibrato;
 prezenţă scenică (puncte între 1 ÷ 5): atitudine - comunicarea cu publicul, expresivitate
emoţională şi transmiterea textului şi a muzicii, originalitate în interpretare, costumaţie şi
mişcare scenică;
 creaţie (puncte între 1 ÷ 10): originalitatea melodiei, structura piesei ca format, inspiraţie,
mesajul textului, unitate între text şi melodie, simplitate în memorare, orchestraţie.Art.
22 Punctele oferite la fiecare criteriu vor fi date cu 1 zecimală, la intervale de 0,1 puncte,
respectiv: 10; 9,9; 9,8; 9,7; 9,6 etc.
Art. 23 Nota finală la jurizare va fi media sumei punctelor acumulate de la fiecare criteriu în
parte.
Art. 24 Membri juriului nu vor avea compoziţii la secţiunea de creaţie.

Capitolul 5 - Obligaţii
Art. 25 Concurenţii de la secţiunea de creaţie şi interpretare sunt obligaţi:
 să respecte perioada termenelor de trimitere a documentelor şi a materialelor cerute, până la
ora 24:00 (miezul nopţii); documentele care vor fi primite după termenul limita nu vor fi luate în
consideraţie;
 să se încadreze în categoria de vârstă corespunzătoare;
 cântecul să corespundă grupei de vârstă a concurentului (text şi melodie);
 să trimită un link de internet pentru a vedea o înregistrare video cu o prestaţie live
reprezentativă sau un cd, pentru solişti de la secţiunea Interpretare;
 să respecte evoluţia tuturor concurenţilor;
 să achite taxele de participare.Art. 26 Organizatorii festivalului „EURO POP MUSIC
VISION” au obligaţia de a crea condiţii tehnice egale pentru toţi concurenţi participanţi în
concurs.

Capitolul 6 - Dispoziţi finale


Art. 27 A doua ediţie a Festivalului Concurs Internaţional de Muzică Pop pentru Copii şi Tineret
“Euro Pop Music Vision” – 2016 se va desfăşura în România, în Municipiul Bucureşti, la data de
26 noiembrie 2016, în sala mare a Casei de cultură a studenţilor „Grigore Preoteasa”, din strada
Calea Plevnei numărul 61, cu începere de la ora 10:00.
Art. 28 Concurenţii, prin participare lor în cadrul festivalului, nu vor emite pretenţii financiare
sau de orice natură, privind preluarea la radio, tv sau streaming.
Art. 29 Organizatorii festivalului vor asigura cheltuielile pentru 2 nopţi de cazare, doar pentru
concurenţi străini invitaţi, însoţitorii acestora suportând cheltuielile de cazare, masă şi transport.
Însoţitorii pot beneficia de oferta organizatorilor de cazare şi masă, la cerere. Aceste servicii
trebuie solicitate în fişa de înscriere şi transmise organizatorilor până la data de 7 octombrie
2016.
Art. 30 Prezentul „Regulament de organizare şi desfăşurare” este completat de „Regulamentul
de Ordine Interioară”, parte integrantă a acestei manifestări culturale.
Art. 31 Concurenţii şi însoţitorii acestora trebuie să respecte toate prevederile prezentului
regulament cât şi a „Regulamentul de Ordine Interioară”.
Art. 32 Prezentul regulament se supune legislaţiei romane în vigoare şi poate fi schimbat de
către organizatori în cazul unor situaţii neprevăzute.

Relaţii suplimentare se pot obţine:


 la adresa de e-mail: europopmusicvision@gmail.com;
 la telefon +393 496 850 940, persoană de contact: Adriana Marchese, pentru Internaţional;
 la telefon +40 736 494 578, persoană de contact: Aurel Petru Toma, pentru Români