Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT , TINERET ȘI SPORT DROCHIA

LICEUL TEORETIC ”VICTOR COȚOFANĂ ” DIN S. CHETROSU

PROIECT DIDACTIC
la educația muzicală

Realizat de :

Liliana Cîșlaru ,

profesor de ed.muzicală ,

Grad didactic Întîi

2013
Data 29.11. 2013

Clasa a VI -a

Tema generală Muzica și natura

Subiectul lecției „ Imaginea naturii în creații de muzică populară (creații instrumentale, folclor
ocazional ).

Competența specifică
- Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală în corespundere cu rolul fiecăruia în redarea imaginii
artistice și a mesajului ideatic al lucrării
Subcompetența Identificarea procedeelor de redare a imaginilor muzicale ale naturii : imitații directe
(onomatopeice ) și indirecte , reproduceri și desrieri muzicale , sugestii muzicale spațiale , de lumină ,
culoare , de statism și mișcare .

Obiective operaționale:.
1. Cunoștințe :
1.1.Să cunoască creațiile muzicale populare ( creații instrumentale și din folclorul ocazional) în care
sînt redate imaginile naturii .

2.Competențe :
2.1 .Să determine temele muzicale care reflectă imaginea naturii din creațiile „ Ciocîrlia ” și
„ Dimineața în sat ”
2.2.Să identifice mijloacele de expresivitate muzicală și procedeele de redare a imaginilor naturii în
muzica populară ( creații instrumentale și creații ale folclorului ocazional ) .
2.3. Să interpreteze expresiv creațiile muzicale : Colindul , Sorcova ,Lăzărelul , Caloianul , Paparuda ,
Drăgaica .

3.Atitudini :
3.1 .Să manifeste interes pentru creațiile muzicale populare din folclorul ocazional.

Strategii educaționale :
a) Metode :
Clasice – conversația , discuția dirijată ,interogare multiprocesuală , exercițiul .
Moderne - asalt de idei , problematizare,ciorchinele ,diagrama Venn.
Specifice învățămîntului muzical – metoda acțiunii emoționale , metoda creării ambianței artistice ,
analiza și caracterizarea muzicală , .
b) Conținut muzical : A .Botoșanu „ Dimineața în sat ” , Colindul , Sorcova ,Lăzărelul , Caloianul ,
Paparuda , Drăgaica
c) Resurse : calculator , PPT , poster „ Folclor ocazional ”, „ Imaginea naturii în cîntecul popular ” ,
fișe , atribute conform creațiilor folclorului ocazional , clopoței , manual de ed.muzicală cl.VI-a ( editura
„ Știința ” 2006 ‚și 200 - ).
d) Tehnici de evaluare : individual , în grup , frontal .
Scenariul lecției :

Etapa Secvențele Ob . Activitatea profesorului și elevului Strategii Evaluarea


lecției oper didactice
.
Evocarea Marcarea 1.Salutarea . Metoda Observarea
începutului 2.Propun elevilor să vizioneze un mic acțiunii interesului
lecţiei fragment - imagini video „ Frumusețile emoționale și a
Captarea naturii-pentru suflete frumoase ” . gradului de
atenției Determinarea : participare
Asalt de
Impresii despre fragmentul vizionat : la subiectul
idei
- Ce dispoziție , sentimente , emoții v-a propus
trezit acest fragment ?
- Imaginile cărui anotimp au fost
reprezentate ?
Anunţarea 2. Anunț subiectul lecției . Expunerea
subiectului Cugetări : „ Frunza verde este simbolul
lecţiei naturii, prin care omul și-a exprimat în toate
timpurile marea lui dragoste de viață ”
Reactualiza 3.Reactualizarea cunoștințelor Interogarea
rea Tema generală „ Muzica și Natura ” multiprocesual
cunoştinţel Interogare multiprocesuală – muzica și natura, ă Aprecierea
or natura – izvor de inspirație , cea mai autentică cunoștințelor
dovadă – folclorul muzical . acumulate și
4.Audiție fragmentară - melodia populară aplicarea lor .
„ Ciocîrlia ” .
O Determinarea :
2.1. -titlul , instrumentul care a interpretat , forma
muz ., genuri ale muz , imaginea naturii .
Mijloacele de expresivitate și procedeelor de
redare a imaginilor muzicale ale naturii : Aprecierea
imitații directe (onomatopeice ) și indirecte , culturii de
O reproduceri și desrieri muzicale , sugestii interpretare
2.2. muzicale spațiale , de lumină , culoare , de vocal-
statism și mișcare- rolul lor la edificarea corală.
imaginii muzicale . Exercițiu
Cunoștințele elevilor despre „ Ciocîrlia ” –
interpretarea de către diferiți interpreți ,
instrumente .Tematica „Ciocîrliei ” în creații
vocale – Maria Ciobanu . Interpretare
Imaginea naturii în cîntecele populare
( Poster ):
- Cîntecul de iubire , liric ....(lăcrămioară,
busuioc, sulfină ) = dragoste
- Cîntecul cu subiect eroic , faptele unui viteaz
...(frunze de brad, stejar , bujor )=puterea și
tinerețea voinicului , curaj , etc
- Cîntecul de durere , bocet ....( mărăcin , mohor,
pelin )= jalea , tristețea , durerea .
- Balade , cîntece în care figurează copile
frumoase ...( viorele, trandafir , micșunele ) =
frumusețea, gingășia

Exerciții de înviorare a vocii :


- respirație liniștită „ Frunzele ” ,
- ex .ritmic conform „ Luncile s-au
deșteptat ” .
- gama DO , „ Acum e toamnă, da ! ”

5. Interpretare – verificare „ Luncile s-au


deșteptat ”.
O Interpretarea cîntecului cu toată clasa , apoi
2.3. în grupuri , cu acompaniament la tobă .
Concluzia : cîntînd frunza verde , în oricare
anotimp nu am fi ,în inima noastră se trezește
bucuria , fericirea , dragostea de natură .

Realizarea Aprofundar Conversație imaginea naturii în creații de Conversație Observarea


sensului ea temei muzică populară – creații instrumentale . interesului
generale A.Botoșanu – creație instrumentală „ pentru tema
abordarea Dimineața în sat ” nouă ,
subiectului 6.Audiție „Dimineața în sat ” . angajarea în
lecţiei Determinarea : discuții și
- unde am călătorit ? Explicație realizarea
- cum ați determinat ? sarcinilor
Dezvoltarea O - cînd se desfășoară acțiunea ? propuse.
unor 2.1. - teme muzicale , Problematizare Cunoștințe și
aspecte ale -instrumentul muzical deprinderi de
temei -forma muzicală. Analiza și analiză –
generale şi a -analiza –caracterizare a muzicii audiate : caracterizarea caracterizare
subiectului O mijloace de expresivitate muz , procedee de muzicală a creațiilor
lecţiei prin 2.2. redare a imaginii naturii . muzicale
activităţi TABLOU MUZICAL – creaţie muzicală cu Aprecierea
corespunzăt program, care are conţinut plastic sau culturii de
oare descriptiv, de obicei are o construcţie liberă. interpretare
Explicație – clarinetul( după manual ) pag.48. vocal-corală
Informații despre creația instrumentală
„ Dimineața în sat ” + A Botoșanu (pag.47- Angajarea în
48) discuție cu
Compararea cu tabloul „ Ciocîrlia ” Diagrama aprecieri ,
Lucian Blaga afirma : „ Veșnicia s-a născut la Venn judecăți logice
sat ” . Satul a fost leagănul tradițițiilor și .
obiceiurilor populare , care diferă de la o zonă
la alta , distingîndu-se prin originalitate ,
frumusețe și varietate .
Îndrăgostiți de natură , oamenii plaiului nostru
au creat cîntece ,jocuri populare și rituale ,
obiceiuri.
Folclorul ocazional sau folclorul obiceiurilor
O reprezintă o mărturie vie a prezenței naturii ,a
1.1. dragostei față de frumusețile ei , a satisfacției
sufletești conform fenomenelor și
anotimpurilor .
-Obiceiuri și datini de iarnă : colindul ,
Sorcova , Plugușorul ,Semănatul .
- Obiceiuri și datini de primăvară :
Lăzărelul , Floriile , Rusaliile .
- Obiceiuri și datini de vară : Caloianul ,
O Paparuda , Drăgaica .
2.3. 7.Interpretare „ Colind , Sorcova ,
Lăzărelul
2 , Caloianul , Paparuda ,
.Drăgaica ” .
Interpretarea cu toată clasa a creațiilor .
Determinarea imaginii naturii în cadrul
creaților muzicale interpretate .
Concluzii : folclorul ocazional – reflectare a
imaginii naturii .

Reflecția Generalizar O Revenirea la tema generală , subiectul și Ciorchinel Determinarea


ea şi 3.1. obiectivele lecției . e capacității de
consolidare înțelegere ,
a Posterul „ Imaginea naturii în folclorul precepere a
subiectului ocazional ” subiectelor
abordat în abordate .
contextul ( PPT – imagini referitor la obiceiurile de iarnă
temei , primăvară , vară ) Generalizarea
generale și
abstractizarea
cunoștințelor și
competențelor
, aplicarea lor
în viață .
Evaluarea Analiza activității elevilor în cadrul lecției prin Activismul,
aprecieri , autoaprecieri , aprecieri reciproce . participarea
Notarea elevilor . elevilor pe
parcursul
lecției
Extensia Tema pentru acasă
1. De realizat sarcina 5 de la pag.49 .
2. De pregătit materiale pentru a
confecționa Sorcova