Sunteți pe pagina 1din 11

DEZIDERATELE UNUI

ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR:
PREDARE VS. ÎNVĂŢARE

© 2013-2014, Concursul ”Didactica Nova”, University of Bucharest –


initiative by Marin Vlada, Olimpius Istrate (CNIV Project) and Ovidiu Pânişoară (FPSE)

http://www.unibuc.ro/d-nova/
Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea
oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare
superficială
Context / Interdependenţă / Flux formativ
Context / Interdependenţă / Flux formativ
domenii de cunoaştere, competenţe,
rezolvarea de probleme, analize şi
studii, concepere şi elaborare de
proiecte.

CURRICULUM

Profesorul trebuie să-şi


îmbunătăţească activitatea abilităţi pentru rezolvarea de
didactică, având mereu în vedere probleme, capacitate de gândire
evaluarea rezultatelor învăţării, critică, de lucru în echipă, de
autonomia studentului, capacitatea integrare într-o organizaţie după
lui de gândire critică, de rezolvare a absolvire.
problemelor, de lucru în echipă, de
integrare într-o organizaţie după
absolvire. PIAŢA MUNCII

PROFESORUL STUDENTUL

profesii, domenii de activitate,


domeniul public / privat, firme,
organizaţii, instituţii.
Piramida cunoaşterii: Procesul
învăţării în rezolvarea problemelor.
Taxonomia Bloom & Anderson –
1956, 2001
Stil de predare-Teorie-Aplicaţii Comportamentul
PROFESORULUI

 stilul de predare şi abordarea teoriei şi a aplicaţiilor


practice trebuie să-i motiveze pe studenţi să participe
activ şi cu plăcere la activităţile de învăţare;
 profesorul trebuie să înlocuiască prelegerile
plictisitoare, eventual cu un dialog pe care îl lansează
studenţilor în timpul unui curs sau în clasa unde au loc
activităţi didactice;
 conţinutul cursurilor trebuie să includă atât teorie
(concepte, termeni, metode, tehnici, etc.), cât şi
aplicaţii şi exemple practice pentru acumularea de
cunoştinţe şi competenţe;
 ponderea între teorie şi practică va fi prezentă şi la
evaluarea finală (examen sau proiect).
Conţinut orientat către competenţe Comportamentul
PROFESORULUI

 conţinutul cursurilor şi activităţile didactice vor avea


ca obiective capacitatea studenţilor de a acţiona în
rezolvarea diverselor probleme prin următoarele:
gândirea critică, gandirea logică, experimentul şi
creativitatea, lucrul la proiecte (lucrul în echipă);
 profesorul trebuie să-şi adapteze metodele pentru ca
să-i determine pe studenţi să elimine învăţarea prin
memorare şi prin activităţi ineficiente şi plictisitoare;
 specialiştii în pedagogie recomandă ca pentru
învăţarea profundă, profesorul să descrie pentru
fiecare concept studiat –în limita posibilităţilor,
evoluţia, istoricul şi rolul acestuia în contextul teoriei
studiate; în felul acesta studenţii au posibilitatea să
înţeleagă mai clar conceptele ce trebuie să le aplice, şi
să elimine învăţarea superficială.
Interactivitate în prezentare şi dialog Comportamentul
PROFESORULUI

 prezentarea unui curs trebuie să se realizeze cu


mijloace moderne (slide-uri de tip PowerPoint sau
Prezi, simulări de procese, utilizarea de produse
software specializate în calcule, reprezentări, etc.)
pentru a avea un caracter interactiv şi pentru ca
studenţii să participe la un dialog în care să poată
contribui cu idei privind subiectele abordate;
 contrar obiceiurilor de predare prin prelegeri, este
mult mai eficientă metoda prin care studenţii sunt
invitaţi de către profesor să formuleze întrebări
privind subiectele dezbătute şi explicate la curs.
Metode de predare şi învăţare profundă Comportamentul
PROFESORULUI

 profesorii trebuie să se comporte cu


studenţii ca nişte prieteni, să găsească
metodele adecvate şi cât mai eficiente
pentru ca să-i ajute să înţeleagă atât
teoria, cât şi aplicaţiile practice;
 se recomandă ca la clasă studenţii cu
dificultăţi în elaborarea sarcinilor de
învăţare, să fie ajutaţi să depăşească
momentele privind neînţelegerile teoriei sau
aplicaţiilor practice.
Motivaţii şi învăţare Comportamentul
STUDENTULUI

 studenţii trebuie să aibă o preocupare


permanentă în găsirea de motivaţii
pentru a participa la cursuri şi la toate
activităţile didactice care decurg din
curriculum;
 familia şi şcoala trebuie să-i ajute să
aibă receptivitate la sarcinile de
învăţare şi participare activă la
rezolvarea aplicaţiilor practice.
Participare activă şi solidaritate Comportamentul
STUDENTULUI

 consultarea şi utilizarea resurselor educaţionale


recomandate de profesor atât pentru teorie, cât şi
pentru elaborarea aplicaţiilor practice;
 studenţii trebuie să aibă o participare activă la
toate activităţile colaborative la care sunt solicitaţi,
să manifeste solidaritate în cadrul acelor echipe de
lucru ce necesită eforturi complexe;
 să contribuie la eliminarea neînţelegerilor diverselor
concepte prin formularea de întrebări adecvate
atunci când se află în dialog cu profesorul sau cu
colegii.
Pregătire sistematică, etică şi morală Comportamentul
STUDENTULUI

 crearea unui regim de învăţare care să


determine o preocupare permanentă pentru
învăţare, pentru participarea săptămânală
la toate îndatoririle corespunzătoare
cursurilor din programul de studii;
 pregătirea sistematică pentru evaluările
periodice sau pentru evaluarea finală;
 să manifeste intoleranţă faţă de fraudele de
orice fel, să aibă un respect special pentru
toţi profesorii şi să se comporte civilizat
faţă de colegi, prieteni şi familie.