Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR
Str. Aleea Constructorului , nr. 1, Loc. Cugir, Jud. Alba, cod.515600, Tel./Fax0258/751075

Anunt
privind selecția cadrelor didactice
care doresc să participe la activitățile
Proiectului de Parteneriat Strategic , Acțiunea Cheie 1, ,,EARTHWORM,
schimb de bune practici, parteneriate doar între școli
2017-2019

nr. de referinţă: 2017-1-IS01-KA219-026523_4

Școala Gimnazială nr. 3 Cugir desfășoară, în perioada 2017-2019, proiectul


„EARTHWORM”, Programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 - proiecte de parteneriat strategic în
domeniul școlar, schimb de bune practici, în colaborare cu instituţii educaţionale din Islanda, Spania
și Lituania. La nivel local, proiectul se va derula în Grădinița cu Program Normal Vinerea și
Grădinița cu Program Normal nr. 5 Cugir, deoarece se adresează educației timpurii-Early Childhood
Education and Care (ECEC) La nivel de parteneriat, organizaţia coordonatoare este Lundabol
Preschool din Gardabaer, Islanda.
Scopul acestui proiect este crearea unui suport pentru educația preșcolară cu privire la
modalitatea de educare a cadrelor didactice în ceea ce privește sustenabilitatea, astfel încât cadrele
didactice să fie capabile să învețe copii despre și în acest concept, apoi copii să poată transmite aceste
cunoștințe părinților, prin aceasta proiectul vizând și adaptarea la sistemul educațional european.
În vederea implementării proiectului, Școala Gimnazială nr. 3 Cugir va realiza selecţia
participanților la proiect, după cum cum urmează: având în vedere calendarul de desfășurare al
proiectului, care cuprinde 3 mobilități în activități de învățare și două reuniuni transnaționale de
proiect, pentru fiecare vor fi selectate cadre didactice participante care doresc să își depună
candidatura.

Pentru activitatea de învățare care va avea loc în mai 2019 în Lituania, cadrele didactice care doresc să
participe pot să își depună candidatura conform anexei 1-d
Pentru reuniunea transnațională care va avea loc în iunie 2019 în Bruxelles, cadrele didactice vor putea
să își depună candidaturile conform anexei 1-e

Cadrele didactice care vor fi selectate vor avea următoarele atribuții:

- să participe la ateliere de lucru (workshop-uri);


- să elaboreze rapoartele solicitate ;
- să contribuie la organizarea de expoziţii ;
- să contribuie la organizarea de reuniuni de diseminare ;
- să contribuie la realizarea altor produse finale propuse și materiale de informare;
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR
Str. Aleea Constructorului , nr. 1, Loc. Cugir, Jud. Alba, cod.515600, Tel./Fax0258/751075

-să participe la evaluarea internă din toate etapele proiectului și să transmită rezultatele evaluării;
- să organizeze/ să participe la activităţi de informare, de diseminare și de exploatare a rezultatelor
proiectului.

CRITERII DE SELECŢIE
• Participantul trebuie să fie cadru didactic al Școlii Gimnaziale nr. 3 Cugir sau al uneia din structurile
arondate
• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

CONDIŢII DE SELECŢIE:
• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;
• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii
• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire,
consiliere);
• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2-dovedit de pasaportul
lingvistic

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :


• Cerere de înscriere (formular tip);
• CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); pasaport lingvistic
• Formular candidatură semnat de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la
proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în cadrul participării la
mobilitatea ce se va desfășura în cadrul proiectului;
Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul
nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.);
• Vor fi selectaţi suplimentar câte un cadru didactic să existe pe lista de rezervă, pentru fiecare flux în
vederea completării grupului de participanți, în cazul neparticipării unuia dintre cei selectați deja pentru
mobilitate, în ideea eliminării oricărui risc;
• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

IMPORTANT:
Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie Internă de către
conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură.

A 4-a activitate de învățare-Lituania , mai 2019


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR
Str. Aleea Constructorului , nr. 1, Loc. Cugir, Jud. Alba, cod.515600, Tel./Fax0258/751075

N
NOTA: PENTRU UN MANAGEMENT EFICIENT a fost necesară realizarea selecţiei după caledarul
de mai jos, deoarece trebuie să ne încadrăm în costurile programului. Deciziile au fost luate în cadrul
echipei de proiect.

ANEXA 1. ETAPELE DE SELECŢIE


A 4-a activitate de învățare-C4-Lituania ,25-30 mai 2019

1-d
Etapa Termen Observații
Informarea cadrelor didactice 11-13 ianuarie 2019
Depunerea dosarelor și analiza lor 14-16 ianuarie 2019
Selecția participanților și a rezervelor 17 ianuarie 2019
Afișarea rezultatelor și a listei de rezervă 21 ianuarie 2019
Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin 22 ianuarie 2019
publicarea listei finale

A 2-a reuniune/întâlnire transnațională,Bruxelles, iunie 2019

1-e
Etapa Termen Observații
Informarea cadrelor didactice 14-15 ianuarie2019
Depunerea dosarelor și analiza lor 17-18 ianuarie 2019
Selecția participanților și a rezervelor 21 ianuarie 2019
Afișarea rezultatelor și a listei de rezervă 22 ianuarie 2019
Depunerea contestațiilor și soluționarea 23 ianuarie 2019
acestora prin publicarea listei finale