Sunteți pe pagina 1din 57

Nicoletta Huştiuc Noemi Tinea

Cristina Oros Ileana Godiciu Runcan


Viorica Urzica Claudia Mihalceanu
Flavia Oniga Agnes Costea

ECOLOGIE IN EDUCATIA
PRESCOLARA /
ECOLOGY IN PRESCHOOL
EDUCATION
Proiectul internațional etwinning este parte integrantă
a proiectului Erasmus+ EARTHWORM. Acest proiect
etwinning dorește să lucreze pe cei patru stâlpi ai
sustenabilității. Acești stâlpi sunt:
Societate
Cultură
Mediul înconjurător-ecologie
Economie
Deci, am hotărât ca prima dată să gădim logo ul
acestui proiect etwinning, apoi să lucrăm efectiv cu
copiii pe aceste teme ale sustenabilității pentru o mai
bună înțelegere a sustenabilității în educația
preșcolară

The international etwinning project


Earthworm-living together a sustainable life is a part of
the Erasmus+ project EARTHWORM.
This etwinning project want to work on the fourth pillars
of sustainability. This pillars are:
Society
Culture
Environment
Economy
So, we decided as well to find first the logo of the
project, then to work effectively whit the children on this
themes of the sustainability for a better understanding
of the sustainability in preschool education.
ECOLOGIE/MEDIUL
INCONJURATOR

ECOLOGY /
ENVIRONMENT
Care este semnificația ecestui desen?
Care sunt urmările consumului exagerat de apă?
Colorează imaginea!
What is the meaning of this drawing? What are the
consequences of excessive water consumption? Color the
picture!
Colorează imaginea!
Crează o poveste scurtă inspirată din această imagine!
Color the picture! Create a short inspired story
from this picture!
Colorează imaginea respectând legenda!
Trasează drumul spre tomberonul potrivit!
Cum putem îngriji pâmântul?
Colorează imaginea!
Desenează un tablou cu titlul ”Lumea minunată a copacilor”
Draw a picture titled “A Wonderful Tree`s World"
Colorează ființele din imagine!
Imaginează-ți un scurt dialog între copii și necuvântătoare!
Colour the kids from picture!
Imagine a short dialogue between the children and the
animals!
Găsește drumul obiectelor spre tomberon!

Find the way of the objects to the tomberon!


Colorează imaginea!
Ce fac cei doi copii?
Ce putem face noi pentru a avea un Pământ fericit?
Color the picture!
What are the two kids doing?
What can we do to have a Happy Earth?
Să povestim despre lumea copiilor!
Colorează imaginea!
Let`s talk about children`s world!
Color the picture!
De ce crezi că își dau cei doi mâna?
Colorează imaginea!
Why do you think they are shaking their hands?
Color the picture1
O floare are nevoie de apă, căldură și lumină pentru a crește
armonios.Dar pământul?
A flower needs water, warm, and light to grow up in harmony.What
about the Earth?
What can you do with them? Recycle!
Emumeră obiecte care pot fi reutilizate și obiecte care pot fi
reciclate!
Ce mai poti face pentru ca Pământul să aibă un viitor frumos?
Count the objects that can be reused and the objects that can be
recycled! What can you do that the Earth to have a beautiful future?
A store owner wants to sell paper bags to his customers. Help him
decorate, so that customer`s prefer plastic ones.
Draw clean Earth!
Color the image that makes Earth happy!
Draw what you think the boy wets with the sprinkler and color the
picture.
Form the crowd of friends of the Earth friends! Color the favourite
image!
Color the objects that can be transformed into compost!
Color the flower using the numbers! Complete the picture with another
flowers!
1 blue 2 green 3 brown 4 rosu
Color the pictures in which the baby saves energy!
Ana planted 5 flowers. Andrew planted two less flowers. Color how
many flowers have planted the kids together.
Decorates Nature's Fairy dress with images that represent her friends.
Forms pairs:
Draw the place where the happy fish lives!
What can you do with them? Recycle!
Color the image that shows the right place for animals!
Which is the right place? Color the right images!
Cut with a line that does not fit in the landscape! Color the picture!
Draw a line from the trash to the right basket!
Make a poster to encourage people to protect the earth!
Tidy boy fight against enemies of the planet. Help him to discover and
draw some of them!
Colorează obiectele pe care le poți refolosi!
Color the objects you can reuse!
Trasează drumul spre robinet!
Ce putem face pentru a evita risipa de apă?
Draw the way to the tap. Whatc can we do to avoid
waste water?
Care sunt animalele tale preferate?
Imaginează-ți și desenează o lume fericită pentru ele!
Which are your favourite animals? Imagine and draw a happy
world for them!
Trace lines between garbage and the right containers!
Match the points and find out what the girl is collecting.
Tell how you do the cleanliness in your room!
How does a plant arise? What is the order of action.
,,Nature- my home,,
Who finds the house in nature?
Circle as many flowers as you have eyes.
Unites the dotted figures in ascending order.

S-ar putea să vă placă și