Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la informaticâ clasa IX

1. Uniţi prin săgeţi corespondenţa dintre fiecare constantă aflată în coloana A cu tipul său
aflat în coloana B:

A1) ’241’ B1) constantă întreagă


A2) 241.0 B2) constantă reală
A3) 241 B3) constantă caracter
A4) ’false’ B4) constantă booleană
A5) C B5) constantă şir de caractere
A6) true

2. Ce valoare afişează programul următor? Argumentaţi răspunsul:


Program verificare;
const a=4;
var x, y, z:integer;
begin
x:=2;
x:=x+6;
y:=x;
y:=3 *a;
z:=x-4*y;
writeln(z);
end.

3. Ştiind că a, b, c, d, x sînt variabile reale cu a<=b şi c<=d, scrieţi sub formă de expresie
Pascal: x € [a,b] sau x €[c,d]

4. Fie date declaraţiile:


Var a, b, c: integer;
Ce valoare va lua variabila c după execuţia secvenţei de program ce urmează, dacă se
consideră că a=3, b=7. Argumentaţi răspunsul.
if a>b then
if b<0 then c:=a else c:=b
else c:=a+b;

5. Să se calculeze valoarea funcţiei f definită pe mulţimea numerelor reale, pentru un x citit


de la tastatură.

x3, dacă x> 0


f=
x+1, dacă x<0

6. De la tastatură se introduce un caracter. Să se determine ce fel de caracter este: literă mare,


literă mică, cifră sau semn special. Se admit litere numai din alfabetul latin.

BAREM DE EVALUARE

Nr. Descrierea în detalii Punctaj Punctaj


sub. total
1. Pentru unirea corectă a punctelor în fiecare caz specificat- cîte un 1 6
punct 1
1
1
1
1

2. Cîte un punct pentru fiecare instrucţiune de atribuire argumentată 1 5


corect 1
1
1
Afişarea răspunsului corect 1

3. Pentru fiecare operaţie scrisă corect – cîte 0.5 puncte 0.5 5


0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Pentru scrierea corectă a parantezelor 1.5
4. Pentru răspuns corect- un punct 1 2
Pentru argumentarea răspunsului 1
5. Definirea şi declararea corectă a variabilelor şi tipurilor lor 1 4
Introducerea datelor corect 1
1
Algoritmul corect 1
Afişarea corectă a rezultatelor 1
6. Definirea şi declararea corectă a variabilelor şi tipurilor lor 1 6
Introducerea datelor corect 1

Algoritmul corect ( cîte un punct pentru determinarea corectă a 1


fiecărui caracter din condiţia problemei) 1
1
1

CONVERTIREA PUNCTELOR ÎN NOTE

nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. de 0-1 2-3 4-5 6-8 9-11 12-15 16-20 21-23 24-26 27-28
puncte