Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
SPECIALIZAREA: HORTICULTURĂ

PROIECT
AMPELOGRAFIE

Student:
Suciu Aurel

Coordonator:
Conf. dr. ANCA CRISTINA BABEȘ

CLUJ-NAPOCA
2018
SUCIU Aurel Înființarea unei plantații viticole

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA
Str. Mănăştur Nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca, România
tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
SPECIALIZAREA:HORTICULTURĂ

PROIECT AMPELOGRAFIE
ÎNFIINȚARE UNEI PLANTAȚIEI VITICOLE ÎN PODGORIA
NICOREȘTI CU O SUPRAFAȚĂ DE 52 DE HECTARE, ÎN
SISTEMUL DE CULTURĂ SEMIÎNALTĂ CU FORMA DE
CONDUCERE GUYOT CU BRAȚE CU ÎNLOCUIRE PERIODICĂ

Student:
Suciu Aurel

Conducător Științific:
Conf. dr. ANCA CRISTINA BABEȘ

CLUJ-NAPOCA
2018