Sunteți pe pagina 1din 2

Sugestii

Competența Conținuturi Texte


metodologice
1.1. Exprimarea − Elemente specifice Călătoriile lui Jules Analiza comparativă
unui punct de argumentării (teză, Verne a textelor prin
vedere propriu ipoteză, justificare, metoda grafică
privind probă/exemplu) Robinson Crusoe
reprezentarea -Strategii de concepere
aceleiaşi teme în și de comprehensiune a
texte diferite, în textului oral:
vederea evaluării compararea ideilor, a
informațiilor, a punctelor de vedere, a
intențiilor de intențiilor de
comunicare și a comunicare, a
atitudinilor emoțiilor, a atitudinilor
comunicative și a scopurilor
comunicative
2.1. Evaluarea -Strategii de Floare albastră Mihai Metoda cadranelor
informațiilor și a comprehensiune: Eminescu Metoda cubului
intențiilor de compararea a două sau Analiza SWOT
comunicare din mai multe texte sub
texte literare, aspectul conținutului și
nonliterare, al structurii
continue, -Strategii de
discontinue și interpretare:
multimodale interpretarea limbajului
figurat (aliterația,
hiperbola, antiteza),
interpretări multiple;
argumentarea punctelor
de vedere pe marginea
textelor citite; dezbateri
pe marginea textelor
citite.
3.1. Redactarea – Etapele scrierii, cu Vizita –Ion Luca Planul textului
unui text complex, accent pe: a) prezentarea Caragiale Imagini în baza
în care să îşi textului în faţa unui cărora să redacteze
exprime puncte de public; b) evaluarea
vedere feedbackului primit; c)
argumentate, pe integrarea sugestiilor într-
diverse teme sau cu o nouă formă a textului
referire la diverse
sau în textele viitoare.
texte citite
– Modalități de exprimare
a preferințelor și a
opiniilor
4.1. Folosirea − Construcţii sintactice: • Mircea Eliade – Exerciții de
achizițiilor privind construcţii Adolescentul miop identificare a
structuri active/construcţii pasive funcțiilor sintactice
morfosintactice cu verbul a fi;
complexe ale -Realizări propoziționale
limbii române ale unor funcții sintactice:
literare, pentru atributiva, completiva
înţelegere corectă
directă, completiva
şi exprimare
indirectă și
nuanţată a
intenţiilor prepozițională,
comunicative circumstanțiala de loc, de
timp, de mod, cauzala,
finala
5.1. Exprimarea − Modele Aventurile lui Tom Vizionare de film
unui punct de comportamentale în Soer brainstorming
vedere față de textele literaturii
valori ale culturii universal
naționale sau ale − Valori culturale
unei alte culturi, românești în lume
identificate în
cărțile citite