Sunteți pe pagina 1din 1

Fata ----->

------------------
BILET DE VOIE

D-nul/a…………………………………………………………….………….

Este invoit/a astazi ……………………de la ora…………. la ora………….

Pentru interes………………………………………………………………………

Iesit la ora…………………….

Inapoiat la ora……………….. Sef ierarhic,

………………………..

Verso ----

---------------------------

Conform art. 23 alin. 1 lit h) din Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca “imi asum
deplina raspundere pentru sanatatea si integritatea mea fizica” pentru perioada de invoire.

Format A6 (¼ din A4)