Sunteți pe pagina 1din 1

FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO - ELVETIAN FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA Privind securitatea si sanatatea in munca si situatii de urgenta Intocmita

azi
Subsemnaul/ta ................................................................................avand functia de ......................................................... am procedat la instruirea unui numar depersoane conform tabelului nominal de mai jos,in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatii de urgenta,pentru vizita (prezenta) in cadrul FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO - ELVETIAN in ziua/zilele de .. In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale: Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ( Dosarul IIG ) Legea 307/2006 a apararii impotriva incendiilor(Dosarul SU) HG 1 425/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 31 9/2006 (Dosarul IIG ) OMAI 163/2007 - - Norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 (Dosarul SU ) Riscurile la locul de munca Evaluari de risc (Dosarul Evaluari de Risc SSM ) Instructiuni proprii SSM si SU(Dosarul IP si Dosarul SU) ). Masuri de primul ajutor (Dosarul Prim Ajutor) Notiuni privind stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ( Dosarul PSI/PSU ). Prezenta fisa de instructaj se va pastra la FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO - ELVETIAN Verificat, Semnatura celui care a efectuat instruirea . .

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire


Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta si ne obligam sa la respectam intocmai. Nr. Crt. Numele si prenumele Act identitate /grupa sanguina Semnatura 1 2 3 4 5 6. 7. 8. 9. 10.