Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr.

LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

METROMAT SRL
prin Laborator Etalonări
Săcele, Str. Ady Endre nr. 44, judeţul Braşov

A. Etalonări în localuri permanente

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
LUNGIME
1. LUNGIME / 0,5 mm la 100 mm 0,08 μm + 1x10-6xL
-/PE-04 L - valoare
Cale și calibre
>100mm la 500 mm ed.1/rev.3 0,1 μm + 1x10-6xL măsurată
plan paralele
2. LUNGIME /
Calibru neted inel
2 mm la 250 mm 0,5 μm + 4x10-6xD
(diametrul
interior)
LUNGIME / -/PE-22
D - valoare
Calibru neted ed.1/rev.1
0,1 mm la 200 mm 0,5 μm + 4x10-6xD măsurată
tampon (diametrul
exterior)
LUNGIME /
Calibru neted tip 0,1 mm la 100 mm 0,5 μm + 4x10-6xD
sferă
3. LUNGIME /
Calibru filetat tip
1 mm la 200 mm 1 μm + 2x10-6xD
tampon (diametrul
mediu) -/PE-27 D - valoare
LUNGIME / ed.1/rev.0 măsurată
Calibru filetat tip
3,5 mm la 100 mm 1 μm + 2x10-6xD
inel (diametrul
mediu)
4. LUNGIME /
Șubler mecanic 0 mm la 500 mm 20 μm + 15x10-6xL
sau digital, de -/PE-05 L - valoare
exterior, interior, ed.3/rev.2 măsurată
adâncime >500 mm la 1000 mm 10 μm + 35x10-6xL
înălțime
5. LUNGIME /
Micrometru
-/PE-07 L - valoare
mecanic sau 0 mm la 300 mm 2,7 μm + 11x10-6xL
ed3/rev.1 măsurată
digital de exterior
și de adâncime
6. LUNGIME /
Comparator 0 mm la 30 mm 0,8 μm + 3,5x10-6xL
mecanic sau
-/PE-08 L - valoare
digital și
ed.3/rev.2 măsurată
comparator 31 mm la 100 mm 1 μm + 3,5x10-6xL
electronic

7. -/PE-06 L - valoare
LUNGIME / 0 mm la 50 mm 6 μm + 4x10-6xL
ed.3/rev.0 măsurată
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 1 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
Aparat mecanic
sau digital de
masurat grosimi
8. LUNGIME /
Micrometru
mecanic sau
-/PE-34 L - valoare
digital de interior 2 mm la 250 mm 3 μm + 10x10-6xL
ed.1/rev.0 măsurată
cu contact în 3
puncte, pentru
alezaj
MASĂ
9. Etalonare cu
0,001 g la 1 kg 2x10-6xM*
greutati cl. E1
MASĂ /
2x10-6xM* Etalonare cu
Aparat electronic >1 kg la 5 kg
greutati cl. E2
de cântărit cu PE-02 ed.3/rev.5
Etalonare cu
funcționare >5 kg la 60 kg 1x10-5xM*
greutati cl. F1
neautomată
Etalonare cu
>60 kg la 1500 kg 6x10-5xM*
greutati cl. M1
10. 1 mg 0,003 mg
2 mg 0,003 mg
5 mg 0,003 mg
10mg 0,003 mg
20 mg 0,003 mg
50 mg 0,004 mg
100 mg 0,005 mg
200 mg 0,007 mg
Clasa E2
500 mg 0,008 mg
Conform OIML
1g 0,010 mg
R111
2g 0,012 mg
MASĂ / -/PE-23
5g 0,016 mg
Greutăți etalon ed.1/rev.3
10 g 0,020 mg
20 g 0,025 mg
50 g 0,03 mg
100 g 0,05 mg
200 g 0,10 mg
500 g 0,25 mg
1 kg 0,5 mg
2 kg 3 mg
Clasa F1
5 kg 8 mg
Conform OIML
10 kg 16 mg
R111
20 kg 30 mg
11.
1g la 5g
0,14 mg
MASĂ / M –valoare
>5g la 50 g
Greutăți speciale 0,25 mg măsurată
5x10-6xM
> 50 g la 26 kg
PRESIUNE
12. PRESIUNE -230 Pa la 230 Pa -/PE-01 0,04Pa+3x10-3xP P – valoare
RELATIVĂ/ -2,3x103 2,3x103 ed.4/rev.0 masurată.
la 0,04Pa+3x10-3xP
Aparat mecanic și Pa Pa
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 2 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
electronic de -1x105 Pa la 1x105 Pa 2,5x10-4xP Mediu de lucru
măsurat 1x105 Pa la 7x105 Pa 2,5x10-4xP gaz
presiunea relativă 34x105
>7x105 Pa la 3,0x10-4xP
Pa
100 x105
5 x105 Pa la 2,5x10-4xP P – valoare
Pa
masurată.
>100 x105 1000 -/PE-01
la 1,5x10-4xP
Pa x105 Pa ed.4/rev.0
Mediu de lucru
>1000 2500
la 2x10-3xP lichid
x105 Pa x105 Pa
2 Pa la 200 Pa 0,1 Pa+2x10-2xP P – valoare
35x103 masurată.
20x102 Pa la 3x10-4xP
PRESIUNE Pa
-/PE-01
ABSOLUTĂ/ >35x103 35x104 3x10-4xP Presiune
la ed.4/rev.0
Aparat mecanic și Pa Pa absoluta
electronic de >35x104 35x105 3x10-4xP Mediu de lucru
la
măsurat Pa Pa gaz
presiunea P– valoarea
absolută 100 x105 -/PE-01 3x10-4xP masurata.
5 x105 Pa la
Pa ed.4/rev.0 Mediu de lucru
lichid
DEBIT
13. DEBIT/ 0,8%
Anemometru -/ PE-33 dar nu mai mic de
0,5 m/s la 40 m/s
(viteza curenților ed.1/rev.0 0,03 m/s
de aer)
FORȚĂ
14. FORȚĂ/
0,1 N la 1200 N 0,04 %
Dinamometru de -/ PE-25
tracțiune și ed.1/rev.2
>1,2 kN la 100 kN 0,15 %
compresiune
MOMENTUL FORȚEI
15.
0,1 N·m la 2,0 N·m 0,6 %

>2,0 N·m la 4,0 N·m 0,8 %


MOMENTUL
FORȚEI / Pentru sensul de
>4,0 N·m la 11,3 N·m -/PE-03 0,7 %
Cheie și strângere:
ed.2/rev.1
șurubelniță în sensul acelor
>11,3 N·m la 67,8 N·m 0,6 %
dinamometrică de ceasornic
>67,8 N·m la 542 N·m 0,6 %
1000
>542 N·m la 0,6 %
N·m
16. MOMENTUL
FORȚEI /
Aparat de
-/PE-31
măsurat
0,1 N·m la 550 N·m ed.1/rev.0 0,15%
momentul forței

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 3 / 15


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
DURITATE
17. DURITATE /
Aparat pentru
încercarea statică
a durităţii la
0 100
cauciucului, -/PE-26 0,8
unităti unităti
maselor plastice ed.1/rev.1 unităti
Shore Shore
(Shore) Shore
Tip A; A0; D
18. HV0,2; HV1;
HV5; HV10/
DURITATE
PE-29
VICKERS /
ed.1/rev.0
Mașină/aparat
70 HV la 900 HV ISO 6507-2:2018 1,3 % Metoda indirectă
pentru încercarea
ASTM E92;
statică a durității
ASTM E384
metalelor
DIN 50157-
2:2008
19. HBW 2,5 / 187,5
HBW 5 / 750
DURITATE
HBW 10 / 3000
BRINELL/
PE-30
Maşină/aparat 400
100 HBW ed.1/rev.0 1,5 % Metoda indirectă
pentru încercarea HBW
la ISO 6506-2:2017
statică a durităţii
ASTM E10
metalelor
DIN 50157-
2:2008
20. -/PE-28
DURITATE 30 HRA 85 HRA 0,7 HRA
la ed.1/rev.0
ROCKWELL /
SR EN ISO
Maşină/aparat
20 HRB la 90 HRB 6508-2:2015 1,0 HRB Metoda indirectă
pentru încercarea
ASTM E18
statică a durităţii
20 HRC la 70 HRC DIN 50157- 0,7 HRC
metalelor
2:2008
VOLUM
21. VOLUM/ 5 µl la 10 µl 0,006 µl+1x10-2xV V – valoare
-/PE-09
Aparat volumetric >10 µl la 2000 µl 0,09 µl+2,5x10-3xV masurată
ed.2/rev.1
cu piston >2 ml la >100 ml 1,8 µl+1,5x10-3xV
22. VOLUM/ 1 ml la 10 ml 0,002 ml+2x10-4xV
V – valoare
Măsuri de volum >10 ml la 100 ml -/PE-20 0,01 ml+2x10-4xV
masurată
din sticlă cu reper >100 ml la 1000 ml ed.1/rev.1 0,01 ml +2x10-4xV
sau scară gradată >1000ml la 2000 ml 0,01 ml +2x10-4xV
TEMPERATURĂ
23. -80 °C la -60 °C 0,5 °C În baie lichidă
omogenizată –
>-60 °C la -20 °C 0,2 °C
alcool etilic
În punct fix la
TEMPERATURĂ/
0°C -/ PE-11 0,06 °C temperatura de
Termometru din
ed.3/rev.2 topire a gheții
sticlă cu lichid
În baie lichidă
la omogenizată –
-20 °C 200 °C 0,08 °C
alcool; apă; ulei
siliconic
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 4 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
În calibrator cu
200 °C la 500 °C 1,0 °C
bloc metalic
În aer în camera
-30 °C la 100 °C 0,4 °C
de climă
24. 0,1 °C
În baie lichidă
(+0,2°C pt.
-80 °C la -20 °C omogenizată –
termometre cu
alcool etilic
termocuplu)
0,018 °C
În punct fix la
(+0,2°C pt.
0°C temperatura de
TEMPERATURĂ/ termometre cu
topire a gheții
Termometru termocuplu)
electronic, 0,08 °C În baie lichidă
termorezistentă, (+0,2°C pt. omogenizată –
-30 °C la 200 °C
termistor, termometre cu alcool; apă și
-/PE-12
termograf termocuplu) ulei siliconic
ed.3/rev.2
electronic cu 0,15 °C
afisaj și/sau cu (+0,2°C pt.
200 °C la 320 °C
transmitator de termometre cu
semnal electric, termocuplu) În calibrator cu
termometru cu 0,4 °C bloc metalic
termocuplu (+0,2°C pt.
320 °C la 500 °C
termometre cu
termocuplu)
0,4 °C
(+0,2°C pt. În aer în cameră
-70 °C la 100 °C
termometre cu de climă
termocuplu)
25. TEMPERATURĂ/
Termometru
(Termohigrometru În aer în cameră
-30 °C 100 °C -/PE-15 0,4 °C
-termohigrograf la de climă
ed.3/rev.0
mecanic și
electronic)
26. TEMPERATURĂ/
Indicator și
simulator
electronic de
temperatură -200 °C la 1350 °C 0,1 °C
pentru termocuplu
din metale
comune :
tip K, J, E, N, T Carateristici
-/PE-14
TEMPERATURĂ/ conf.
ed.4/rev.0
Indicator și SR EN 60584
simulator
electronic de
0 °C la 1700 °C 0,5 °C
temperatură
pentru termocuplu
din metale nobile:
tip R, S
TEMPERATURĂ/

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 5 / 15


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
Indicator și
simulator 400 °C la 1700 °C 0,7 °C
electronic de
temperatură
pentru termocuplu
din metale nobile
Tip B
TEMPERATURĂ/
Indicator și
Caracteristici
simulator
-200 °C la 800 °C 0,06 °C conf.
electronic de
SR EN 60751
temperatură pt.
termorezistente
UMIDITATE
27. UMIDITATE Etalonare în
RELATIVĂ/ generator de
Higrometru, 10 % la 95 % 1,0 % umiditate cu
higrograf, -/PE-15 două presiuni
termohigrometru, ed.3/rev.0 (20...30)°C
termohigrograf 10 % la 50 % 2,2 % Etalonare în
mecanic și 51 % la 70 % 2,5 % camera de climă
electronic 71 % la 90 % 3,2 % (22...28)°C
ELECTRICE
28. TENSIUNE 0 mV la <220mV 0,8µV+10x10-6xU
ELECTRICĂ ÎN 0,22 V la <2,2 V 1µV+8x10-6xU
-/PE-10 U-valoare
CC-Măsurare/ 2,2 V la <22 V 10µV+8x10-6xU
ed.2/rev.2 masurată
Multimetru, 22 V la <220 V 100µV+9x10-6xU
voltmetru 220 V la 1000 V 1mV+22x10-6xU
29. TENSIUNE 0 mV la <220mV 0,8µV+10x10-6xU
ELECTRICĂ ÎN 0,22 V la <2,2 V 1µV+8x10-6xU
CC –Generare/ 2,2 V la <22 V -/PE-10 10µV+8x10-6xU U-valoare
Calibrator de 22 V la <220 V ed.2/rev.2 100µV+9x10-6xU masurată
tensiune, surse
de tensiune 220 V la 1000V 1mV+22x10-6xU
30. INTENSITATE 0µA la <220µA 2nA+60x10-6xI
CURENT 0,22mA la <2,2mA 10nA+60x10-6xI
ELECTRIC ÎN 2mA la <22mA -/PE-10 0,1µA+60x10-6xI I-valoare
CC-Măsurare/ 22mA la <220mA ed.2/rev.2 1µA+70x10-6xI masurată
Multimetru, 0,22A la <2,2A 30µA+95x10-6xI
ampermetru 2,2A la 20A 1mA+250x10-6xI
31. INTENSITATE 0µA la 100µA 0,8nA+30x10-6xI
CURENT >0,1mA la 1mA 5nA+30x10-6xI
ELECTRIC ÎN >1mA la 10mA 50nA+30x10-6xI
-/PE-10 I-valoare
CC- Generare/ >10mA la 100mA 0,5µA+50x10-6xI
ed.2/rev.2 masurată
Calibrator de >0,1A la 1A 10µA+95x10-6xI
curent, surse de >1A la 7A 10µA+108x10-6xI
curent >7A la 20A 10µA+110x10-6xI
32. REZISTENȚĂ 1 mΩ 2,1 µΩ Etalonare cu
ELECTRICĂ ÎN 10 mΩ 300x10-6xR rezistoare de
-/PE-10
CC-Măsurare/ 100 mΩ 120x10-6xR valoare unică/
ed.2/rev.2
Multimetru, 1Ω 32 x10-6xR Fluke 5700
ohmmetru 1,9 Ω 130 x10-6xR
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 6 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
10 Ω 23 x10-6xR R- valoare
19 Ω 35x10-6xR masurată
100 Ω 20 x10-6xR
190 Ω 25 x10-6xR
1kΩ 15 x10-6xR
1,9kΩ 20 x10-6xR
10kΩ 14 x10-6xR
19kΩ 20 x10-6xR
100kΩ 16 x10-6xR
190kΩ 20 x10-6xR
1MΩ 23 x10-6xR
1,9MΩ 30 x10-6xR
10MΩ 40 x10-6xR
19MΩ 70 x10-6xR
100MΩ 70 x10-6xR
1GΩ 3 x10-4xR
0Ω la 10 Ω 0,06mΩ+26x10-6xR
>10 Ω la 100 Ω 0,2mΩ+21x10-6xR Etalonare cu
>100 Ω la 1000 Ω 0,4mΩ+21x10-6xR rezistoare în
>1000 Ω la 10000 Ω 1mΩ+21x10-6xR decade și
>10 kΩ la 100 kΩ 10mΩ+21x10-6xR ohmmetru etalon
>100 kΩ la 1 MΩ 0,1Ω+25x10-6xR
>1 MΩ la 10 MΩ 160Ω+ 0,11x10-3xR R- valoarea
>10 MΩ la 100 MΩ 0,3x10-3xR măsurată
>100MΩ la 1GΩ 1,5x10-3xR
33. 50V; 100V;
10 kΩ la 100 kΩ 250V/ PE-10 1kΩ+50x10-6xR
ed.2/rev.2
50V; 100V;
250V; 500V/
>100 kΩ la 1 MΩ 2kΩ+40x10-6xR
PE-10
ed.2/rev.2
50V;100V; 250V;
>1 MΩ la 10 MΩ 500V; 1kV/ PE- 0,02MΩ+40x10-6R
10 ed.2/rev.2
50V; 100V;
250V; 500V,
REZISTENȚĂ
>10 MΩ la 100 MΩ 1kV/ 0,2MΩ+30x10-6xR R- valoare
ELECTRICĂ ÎN
PE-10 masurată;
CC-Măsurare/
ed.2/rev.2
Megohmmetru
50V; 100V;
250V; 500V;1kV;
>100MΩ la 1GΩ 2,5kV; 5kV; 0,2MΩ+6,5x10-6xR
10kV/ PE-10
ed.2/rev.2
50V; 100V;
250V; 500V;1kV;
>1GΩ la 10GΩ 2,5kV; 5kV; 0,02GΩ+5x10-3xR
10kV/PE-10
ed.2/rev.2
50V; 100V;
>10GΩ la 100GΩ 0,5GΩ+5x10-3xR
250V; 500V;1kV;
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 7 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
2,5kV; 5kV;
10kV/ PE-10
ed.2/rev.2
500V; 1kV;
2,5kV; 5kV;
>100GΩ la 1TΩ 5GΩ+20x10-3xR
10kV/ PE-10
ed.2/rev.2
1kV; 2,5kV; 5kV;
>1TΩ la 10TΩ 10kV/ PE-10 0,1TΩ+29x10-3xR
ed.2/rev.2
34. REZISTENȚĂ >0Ω la 10Ω 0,06mΩ+26x10-6xR
ELECTRICĂ ÎN >10Ω la 100Ω 0,2mΩ+21x10-6xR
CC-Simulare/ >100Ω la 1000Ω 0,4mΩ+21x10-6xR
Calibrator >1kΩ la 10kΩ 1mΩ+21x10-6xR
-/PE-10 R- valoare
multifunctional, >10kΩ la 100kΩ 10mΩ+21x10-6xR
ed.2/rev.2 masurată
rezistoare de >100kΩ la 1000kΩ 0,1Ω+21x10-6xR
valoare unica,
rezistoare in >1MΩ la 10MΩ 64x10-6xR
decade
35. 10Hz/ PE-10
0,7x10-3xU+10µV
ed.2/rev.2
30Hz/ PE-10
0,3x10-3xU+6µV
ed.2/rev.2
40Hz; 55Hz;
1kHz; 20kHz
0,2x10-3xU+6µV
/PE-10
1 mV la <22 mV
ed.2/rev.2
50kHz/
PE-10 0,5x10-3xU+6µV
ed.2/rev.2
100kHz/
PE-10 1,1x10-3xU+10µV
ed.2/rev.2
TENSIUNE
10Hz/ PE-10
ELECTRICĂ ÎN 0,7x10-3xU+16µV
ed.2/rev.2
CA (V rms)-
30Hz/ PE-10 U- valoare
Măsurare/ 0,3x10-3xU+10µV
ed.2/rev.2 masurată
Multimetru,
40Hz; 55Hz;
voltmetru
1kHz; 20kHz /
0,15x10-3xU+10µV
PE-10
22 mV la <220 mV
ed.2/rev.2
50kHz/
PE-10 0,45x10-3xU+10µV
ed.2/rev.2
100kHz/
PE-10 1,1x10-3xU+30µV
ed.2/rev.2
10Hz/ PE-10
0,7x10-3xU+150µV
ed.2/rev.2
30Hz/ PE-10
0,22 V la <2,2 V 0,24x10-3xU+30µV
ed.2/rev.2
40Hz; 55Hz;
0,095x10-3xU+7µV
1kHz; 20kHz /
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 8 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
PE-10
ed.2/rev.2
50kHz/
PE-10 0,18x10-3xU+20µV
ed.2/rev.2
100kHz/ PE-10
0,35x10-3xU+80µV
ed.2/rev.2
10Hz/ PE-10
0,7x10-3xU+1mV
ed.2/rev.2
30Hz/ PE-10
ed.2/rev.2 0,2x10-3xU+0,3mV
40Hz; 55Hz;
1kHz; 20kHz /
PE-10 0,095x10-
2,2 V la <22 V
ed.2/rev.2 3xU+0,07mV

50kHz/
PE-10
ed.2/rev.2 0,18x10-3xU+0,2mV
100kHz/
PE-10
ed.2/rev.2 0,35x10-3xU+0,4mV
10Hz/ PE-10
0,7x10-3xU+10mV
ed.2/rev.2
30Hz/ PE-10
0,2x10-3xU+3mV
ed.2/rev.2
40Hz; 55Hz;
1kHz; 20kHz
0,1x10-3xU+1mV
/ PE-10
22 V la <220 V
ed.2/rev.2
50kHz/
PE-10 0,3x10-3xU+4mV
ed.2/rev.2
100kHz/
PE-10 0,75x10-3xU+10mV
ed.2/rev.2
50Hz; 400Hz;
1kHz
220 V la 700 V 0,1x10-3xU+10mV
/ PE-10
ed.2/rev.2
36. 55Hz,
300Hz,1kHz/ PE- 0,16x10-3xI+0,025µA
10 µA la <220µA 10 ed.2/rev.2
INTENSITATE 5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+1µA
CURENT ed.2/rev.2
ELECTRIC ÎN CA 55Hz,
(Arms)-Măsurare/ 300Hz,1kHz/ PE- 0,18x10-3xI+0,04µA
Multimetru, 0,22 mA la <2,2mA 10 ed.2/rev.2
ampermetru 5kHz/ PE-10 I- valoare
0,9x10-3xI+2µA
ed.2/rev.2 măsurată
55Hz,
2,2mA la <22mA 300Hz,1kHz/ PE- 0,18x10-3xI+0,4µA
10 ed.2/rev.2

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 9 / 15


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+10µA
ed.2/rev.2
55Hz,
300Hz,1kHz/ PE- 0,2x10-3xI+4µA
22 mA la <220 mA 10 ed.2/rev.2
5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+50µA
ed.2/rev.2
55Hz,300Hz,
1kHz/ PE-10 0,8x10-3xI+40µA
0,22 A la <2,0 A ed.2/rev.2
5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+100µA
ed.2/rev.2
55Hz,
2A la 20 A 300Hz,1kHz/ PE- 0,7x10-3xI+1mA
10 ed.2/rev.2
37. 10Hz/ PE-10
0,7x10-3xU+10µV
ed.2/rev.2
30Hz/ PE-10
0,3x10-3xU+6µV
1 mV la <22mV ed.2/rev.2
40Hz; 55Hz;
1kHz; 20kHz/ 0,2x10-3xU+6µV
PE-10 ed.2/rev.2
10Hz/ PE-10
0,7x10-3xU+16µV
ed.2/rev.2
30Hz/ PE-10
0,3x10-3xU+10µV
ed.2/rev.2
22 mV la <220 mV
40Hz; 55Hz;
1kHz; 20kHz /
0,15x10-3xU+10µV
PE-10
ed.2/rev.2
TENSIUNE
10Hz/ PE-10
ELECTRICĂ ÎN 0,7x10-3xU+150µV
ed.2/rev.2
CA (V rms)/
30Hz/ PE-10
Generare/ 0,24x10-3xU+30µV U- valoare
ed.2/rev.2
Calibrator de 0,22 V la <2,2 V masurată
40Hz; 55Hz;
tensiune, sursa
1kHz; 20kHz /
de tensiune 0,095x10-3xU+7µV
PE-10
ed.2/rev.2
10Hz/ PE-10
ed.2/rev.2 0,7x10-3xU+1mV
30Hz/ PE-10
ed.2/rev.2 0,2x10-3xU+0,3mV
2,2 V la <22 V
40Hz; 55Hz;
1kHz; 20kHz /
PE-10 0,095x10-
ed.2/rev.2 3xU+0,07mV

10Hz/ PE-10
0,7x10-3xU+10mV
ed.2/rev.2
30Hz/ PE-10
22 V la <220 V 0,2x10-3xU+3mV
ed.2/rev.2
40Hz; 55Hz;
0,1x10-3xU+1mV
1kHz; 20kHz

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 10 / 15


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
/ PE-10
ed.2/rev.2
50Hz; 400Hz;
1kHz
220 V la 700 V 0,1x10-3xU+10mV
/ PE-10
ed.2/rev.2
38. 55Hz,
300Hz,1kHz/ PE- 0,16x10-3xI+0,02µA
10 µA la <220µA 10 ed.2/rev.2
5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+1µA
ed.2/rev.2
55Hz,
300Hz,1kHz/ PE- 0,18x10-3xI+0,04µA
0,22mA la <2,2mA 10 ed.2/rev.2
5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+2µA
ed.2/rev.2
INTENSITATE 55Hz,
CURENT 300Hz,1kHz/ PE- 0,18x10-3xI+0,4µA
ELECTRIC ÎN CA 2,2mA la <22mA 10 ed.2/rev.2
(Arms)/Generare/ 5kHz/ PE-10 I- valoare
0,9x10-3xI+10µA
Calibrator ed.2/rev.2 măsurată
multifunctional, 55Hz,
sursa de curent 300Hz,1kHz/ PE- 0,2x10-3xI+4µA
22mA la <220mA 10 ed.2/rev.2
5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+50µA
ed.2/rev.2
55Hz,
300Hz,1kHz/ PE- 0,8x10-3xI+40µA
0,22 A la <2,2 A 10 ed.2/rev.2
5kHz/ PE-10
0,9x10-3xI+100µA
ed.2/rev.2
55Hz,
2,2 A la 20 A 300Hz,1kHz/ PE- 0,7x10-3xI+1mA
10 ed.2/rev.2
TIMP-FRECVENȚĂ
39. INTERVAL DE
TIMP/
Cronometru; 0s la 86400 s -/PE-24 0,04 s
temporizator ed.1/rev.2
-electronic

-mecanic 0s la 1800 s 0,2 s

40. INTERVAL DE -/PE-10.1 t- interval de


10 µs la 5s 5ns+2x10-7xt
TIMP/Măsurare/ ed.1/rev.0 timp măsurat
Numărător, T – perioada
10ns la 5s 1x10-8xT
Milisecundometru -/PE-10.2 măsurată
INTERVAL DE ed.1/rev.0 Utilizând funcții
TIMP/Măsurare/ 2ns la 5s 0,01ns+2x10-6xT de măsurare
integrate

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 11 / 15


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
Osciloscop
Citire gradații
analogic/digital 2x10-2xT
ecran
41. INTERVAL DE -/PE-10.1
t- interval de
TIMP/ Generare: 10µs la 5s ed.1/rev.0 5ns+2x10-7xt
timp măsurat
Generator de
semnal,
T – perioada
Generator de 10ns la 1s 1x10-8xT
măsurată
funcţii
42. AMPLITUDINE/ 50 Ω /PE-10.2
6mV la 5V
Osciloscop ed.1/rev.0 U- valoare
2x10-3xU+200 µV
analogic/digital 1 MΩ/ PE-10.2 masurată
6mV la 60 V
ed.1/rev.0
43. FRECVENȚĂ-
-/PE-10.1
Măsurare/ f- valoare
1Hz la 1,3GHz ed.1/rev.0 1x10-8xf
Numărator, masurată
Frecvenţmetru
44. FRECVENȚĂ-
Generare/
-/PE-10.1
Generator de f- valoare
1Hz la 1,3GHz ed.1/rev.0 1x10-8xf
semnal, masurată
Generator de
funcţii
Nota: *M – valoarea masurata;
Incertitudinile raportate de laborator vor depinde de caracteristicile metrologice ale aparatului de cantarit cu functionare neautomata etalonat si
totodata nu vor fi mai mici decat incertitudinea greutatilor etalon utilizate la etalonare.

B. Etalonări la fața locului

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
LUNGIME-UNGHI
45. LUNGIME-
UNGHI/ 0,1 mm la 2 mm 1 μm
Microscop
universal sau de
-/PE-32 L – valoare
atelier >2 mm la 300 mm 2 μm + 10x10-6xL
ed.1/rev.1 măsurată
-măsurări lineare
-măsurări
10° la 90° 2’
unghiulare
46. LUNGIME-
UNGHI/ L – valoare
0,1 mm la 300 mm PE-32 ed.1/rev.1 2 μm + 10x10-6xL
Proiector de profil: măsurată
-măsurari lineare

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 12 / 15


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură

-măsurari
10° la 90° 2’
unghiulare

-mărirea imaginii 2x la 100x 0,08%

MASĂ
47. la Etalonare cu
MASĂ / 0,001 g 5 kg 2x10-6xM*
greutăți cl E2
Aparat electronic
la -/PE-02 Etalonare cu
de cântărit cu >5 kg 60 kg 1x10-5xM*
ed.3/rev.5 greutăți cl F1
funcționare
la Etalonare cu
neautomată >60 kg 1500 kg 6x10-5xM*
greutăți cl M1
PRESIUNE
48. -230 Pa la 230 Pa P- valoare
-2,3x103 0,1Pa+4x10-3xP măsurată
la 2,3x103 Pa
Pa
-0,35x105 0,35x105 Mediu de lucru
la gaz
Pa Pa
PRESIUNE -1x105 Pa la 2x105 Pa
RELATIVĂ/
-1x105 Pa la 5x105 Pa P- valoare
Aparat mecanic și -/PE-01
-1x105 Pa la 10x105 Pa 6x10-4xP măsurată
electronic de ed.4/rev.0 Mediu de lucru
măsurat 0 Pa la 40x105 Pa
gaz și lichid
presiunea
0 Pa la 200x105 Pa
0 Pa la 700x105 Pa P- valoare
1000x105 măsurată
0 Pa la
Pa Mediu de lucru
2500x105 lichid
0 Pa la 3x10-3xP
Pa
FORȚĂ
49. FORȚĂ/
Mașina de 1N la 1000 N 0,15 %
încercare statică a
materialelor la: -
-/PE-25
tracțiune și >1 kN la 100 kN 0,20 %
ed.1/rev.2
compresiune

-compresiune 100 kN la 1 MN 0,20%

DURITATE
50. HV0,2; HV1;
HV5;HV10/
DURITATE
PE-29
VICKERS /
ed.1/rev.0
Mașină/aparat
70 HV 900 HV ISO 6507-2:2018 1,3 % Metoda indirectă
pentru încercarea
ASTM E92;
statică a durității
la ASTM E384
metalelor
DIN 50157-
2:2008
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 13 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură

51. HBW 2,5 / 187,5


HBW 5 / 750
DURITATE HBW 10 / 3000
BRINELL/ PE-30
Maşină/aparat ed.1/rev.0
100 HBW 400 HBW 1,5 % Metoda indirectă
pentru încercarea ISO 6506-2:2017
statică a durităţii la ASTM E10
metalelor DIN 50157-
2:2008

52.
30 HRA la 85 HRA -/PE-28 0,7 HRA
DURITATE
ed.1/rev.0
ROCKWELL /
SR EN ISO
Maşină/aparat
20 HRB la 90 HRB 6508-2:2015 1,0 HRB Metoda indirectă
pentru încercarea
ASTM E18
statică a durităţii
DIN 50157-
metalelor
20 HRC la 70 HRC 2:2008 0,7 HRC

TEMPERATURĂ
53. TEMPERATURĂ/
Termometru -/PE-12 Etalonare în baie
-10 °C la 120 °C 0,2 °C
electronic cu ed.3/rev.2 lichidă
sonda
54. TEMPERATURĂ/
Indicator
electronic de
-100 °C la 1200 °C 0,8 °C
temperatură
pentru termocuplu
tip J
TEMPERATURĂ/
Indicator
electronic de
-100 °C la 1200 °C 0,8 °C
temperatură
pentru termocuplu
tip K
TEMPERATURĂ/
Indicator -/PE-14
electronic de ed.4/rev.0
temperatură -100 °C la 400 °C 0,8 °C
pentru termocuplu
tip T

TEMPERATURĂ/
Indicator
electronic de
300 °C la 1600 °C 1,0 °C
temperatură
pentru termocuplu
tip S
TEMPERATURĂ/
Indicator -200 °C la 600 °C 0,15 °C
electronic de
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 14 / 15
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 008
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.11.2018

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt. de măsurare 2)
etalonării Procedură
temperatură
pentru
termorezistente
55. TEMPERATURĂ/
Incintă
-60 °C la 200 °C 0,8 °C
termostatată și
camera de climă
TEMPERATURĂ/
Incintă
termostatată –
-60 °C la 200 °C 0,2 °C
baie cu lichid
(apă, alcool, ulei,
etc)
-/PE-13
TEMPERATURĂ/
ed.1/rev.5
Incintă
termostatată- 110 °C la 140 °C 0,8 °C
Sterilizator cu
abur
TEMPERATURĂ/ 200 °C la 500 °C 2,5 °C
Incintă
Etalonare în
termostatată-
punctul de
cuptor de >500 °C la 1000 °C 5,0 °C
referință
laborator

UMIDITATE
56. UMIDITATE/ 10 % la 70 % -/PE-13 2,5%
Cameră de climă 70 % la 95 % ed.1/rev.5 3,0%
Nota: *M – valoarea masurata;
Incertitudinile raportate de laborator vor depinde de caracteristicile metrologice ale aparatului de cantarit cu functionare neautomata etalonat si
totodata nu vor fi mai mici decat incertitudinea greutatilor etalon utilizate la etalonare.

1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară.


2) Incertitudinea extinsă de măsurare:
- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare;
- este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2, corespunzător
unui nivel de încredere de aproximativ 95%.

Sfârşit document

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE


Alina Elena TAINĂ

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 27.04.2015 Pag. 15 / 15