Sunteți pe pagina 1din 6

LISTA DE LUCRĂRI

2004 - 2009
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
 doctor în inginerie mecanică
 doctor în economie
 doctor în ştiinţe militare

A. Lucrări publicate în reviste din străinătate cotate ISI

1. NĂSTASE, I., G., IOAN, Ildiko, POPA, Cristina, The Scientific, Technical an Technological
Dimension of Naţional Security
Revista METALURGICA INTERNATIONAL, vol. XIV(2009), nr 5, p. 94-98
ISSN 1522 – 2214, www.metalurgica.ro
2. DOBRE, I., NĂSTASE, I., G.
Predictions Related to Ethical Decision in the Context of Globalization
Revista METALURGIA INTERNATIONAL, vol XIV(2009), nr 5, p. 120-123
ISSN 1522-2214, www.metalurgia.ro
3. NĂSTASE, I., G., BRAN, Florina, , PANĂ, A.., Management Approaches for Innovation
Revista METALURGIA INTERNATIONAL, vol XIV(2009), nr 6, p. 115-117
ISSN 1522-2214, www.metalurgia.ro

B. Lucrări în reviste necotate ISI

1. NĂSTASE, I., G., Asigurarea prin Lege a respectării drepturilor de proprietate industrială ale
inventatorilor
Revista CALITATEA, anul X, nr. 1-2, ianuarie-februarie 2009, p. 67
ISSN 1582-2559, www. srac.ro
Recunoscută CNCSIS, categoria B+
2. NĂSTASE, I., G., LEPĂDATU, Gh., Interdependenţe ale dezvoltării economice şi tehnologice
cu protecţia mediului
Revista CALITATEA, anul X, nr. 6, iunie 2009, p. 40-45
ISSN 1582-2559, www. srac.ro
Recunoscută CNCSIS, categoria B+
3. NĂSTASE, I., G., NĂSTASE, G., D., I., Formarea profesională a adulţilor în ţările Uniunii
Europene
Buletinul Ştiinţific al UC „DIMITRIE CANTEMIR” – Braşov, Editura INFOMARKET, Braşov, Nr.
10, 2009, p. 237-244
ISSN 1841-298x, www. editura-infomarket.ro
Acreditată de CNCSIS
4. NĂSTASE, I., G., NĂSTASE, G., D., I., Sistemul de formare profesională german
Buletinul Ştiinţific al UC „DIMITRIE CANTEMIR” – Braşov, Editura INFOMARKET, Braşov, Nr.
10, 2009, p. 245-263
ISSN 1841-298x, www.editura-infomarket.ro
Acreditată de CNCSIS
5. NĂSTASE, I., G.Rolul industriei extractive non-energetice în actualul context european al
unităţilor industriale
ECONOMISTUL, anul XVII, nr. 2615(3641), 5 mai 2008, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro

1
6. NĂSTASE, I., G., Sistemul de cercetare-dezvoltare, în prezent şi în perspectivă. Necesitatea
stopării procesului de erodare
ECONOMISTUL, anul XVII, nr. 2365(3391) – 2366(3392), 4-5 mai 2007, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
7. NĂSTASE, I., G., Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic. Asistenţă tehnică
pentru construcţie instituţională
ECONOMISTUL, anul XVII, nr. 2342(3368), 29 martie 2007, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
8. NĂSTASE, I., G., Eşecul unei reforme. Privatizarea societăţilor comerciale cu profil de
cercetare-dezvoltare
ECONOMISTUL, anul XVII, nr. 2312(3338), 15 februarie 2007, p. 3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
9. NĂSTASE, I., G., O considerabilă rezervă de petrol a României, pierdută prin privatizarea SC
PETROM SA
ECONOMISTUL, anul XVII, nr. 2310(3336), 13 februarie 2007, p. 6
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
10. NĂSTASE, I., G., O abordare generală privind subvenţia
ECONOMISTUL, anul XVI, nr. 2148 (3174) 20 iunie 2006, p.3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
11. NĂSTASE, I., G., Dimensiunea de securitate şi vulnerabilităţile inventicii româneşti
ECONOMISTUL, anul XVI, nr. 2120 (3146), 11 mai 2006, p.3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
12. NĂSTASE, I., G., Valorificarea creaţiei intelectuale
ECONOMISTUL, anul XVI, nr. 2043 (3069), 18 ian. 2006, p. 3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
13. NĂSTASE, I., G., Erodarea sistemului de cercetare-dezvoltare
ECONOMISTUL, nr. 2021/2022 (3047/3048), 8 decembrie 2005, p. 1 şi 6
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
14. NĂSTASE, I., G., Poziţionarea României în coridorul de transport Est-Vest ( Asia Centrală-
Europa)
ECONOMISTUL, anul XVI, nr. 2003 (3029), 15 noiembrie 2005, p. 12
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
15. NĂSTASE, I., G., Construcţia şi dezvoltarea infrastructurii specifice IMM-urilor
ECONOMISTUL, anul XVI, nr. 1937 (2963), 15 august 2005
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
16. NĂSTASE, I., G., Ucraina, în reţeaua euro-asiatică de furnizare a energiei
ECONOMISTUL, anul XVI, nr. 1920 (2946), 21 iulie 2005, p. 11
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
17. NĂSTASE, I., G., Ştiinţă, tehnologie şi inovare în IMM-uri europene
EUROCONSULTANŢĂ, nr.6, iunie 2005, p. 38-51
ISSN 1584 – 9694, www.tribunaeconomica.ro
18. NĂSTASE, I., G., Priorităţi strategice privind dezvoltarea IMM-urilor, cooperaţiei şi
comerţului interior
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1880 (2906), 26 mai 2005, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
19. NĂSTASE, I., G., România, pe traseul fluxurilor economice EUROPA-CAUCAZ-ASIA
CENTRALĂ
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1875(2901), 19 mai 2005, p. 10
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
20. NĂSTASE, I., G., Cercetarea ştiinţifică din învăţământul superior şi economia reală
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1871 (2897), 13-14 mai 2005, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro

2
21. NĂSTASE, I., G., Proiecte de viitor. O posibilă subtraversare rutieră şi feroviară a Dunării
între Giurgiu şi Russe
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1869 (2895), 11 mai 2005, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
22. NĂSTASE, I., G., Condiţii pentru pătrunderea firmelor româneşti pe piaţa UE
EUROCONSULTANŢĂ, anul I, nr. 4, aprilie 2005, p. 33-56
ISSN 1584 – 9694, www.tribunaeconomica.ro
23. NĂSTASE, I., G., IMM-urile italiene şi competiţia internaţională
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1843 (2869), 4 aprilie 2005, p.3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
24. NĂSTASE, I., G., Integrarea: avantaje şi pericole pentru industriile româneşti
EUROCONSULTANŢĂ, anul I, nr. 2, februarie 2005, p. 35-46
ISSN 1584 – 9694, www.tribunaeconomica.ro
25. NĂSTASE, I., G., Marcajul european
EUROCONSULTANŢĂ, anul I, nr. 1, ianuarie 2005, p. 39-45
ISSN 1584 – 9694, www.tribunaeconomica.ro
26. NĂSTASE, I., G., Măsuri de stimulare, promovare şi dezvoltare a iniţiativei antreprenoriale
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1789 (2815), 18 ianuarie 2005, p.3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
27. NĂSTASE, I., G., Invenţia românească între potenţial şi finalitate
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1788 (2814), 17 ianuarie 2005, p. 3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
28. NĂSTASE, I., G., Evoluţia alocării fondurilor de finanţare pentru domeniul cercetare-
dezvoltare
INVENTICĂ ŞI ECONOMIE, anul VIII, nr. 11(95)–12(96), noiembrie-decembrie 2004, p. 12-14
ISSN 1224 -7278, www. tribuna economica.ro29.
29. NĂSTASE, I., G., Industriile textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte se pregătesc pentru
“Revoluţia din 2005”
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1775(2801), 17-18 decembrie 2004, p. 8.
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
30. NĂSTASE, I., G., Consolidarea capacităţii tehnologice a IMM
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1739(2765), 1 noiembrie 2004, p. 6
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
31. NĂSTASE, I., G., Returnarea impozitului pe profitul reinvestit în susţinerea dezvoltării IMM
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1737(2763), 28 octombrie 2004, p. 6
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
32. NĂSTASE, I., G., Modalităţi de reglementare şi control în domeniul preţurilor în ţări vest-
europene
ECONOMISTUL, anul XV, nr. 1698(2724), 3-4 septembrie 2004, p. 11
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
33. NĂSTASE, I., G., Strategii ale întreprinderilor inovative
INVENTICĂ ŞI ECONOMIE, anul VII, nr. 5(89), mai 2004, p. 3-5
ISSN 1224 -7278, www. tribuna economica.ro
34. NĂSTASE, I., G., Evoluţia alocării fondurilor de finanţare pentru domeniul cercetare-
dezvoltare
INVENTICĂ ŞI ECONOMIE, anul VII, nr. 4(88), aprilie 2004, p. 8-10
ISSN 1224 -7278, www. tribuna economica.ro
35. NĂSTASE, I., G., Aplicaţiile electronice o provocare a IMM din industria textilă şi
îmbrăcăminte
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1623(2649), 21-22 mai 2004, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro

3
36. NĂSTASE, I., G., Microfinanţarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1607(2633), 29 aprilie 2004, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
37. NĂSTASE, I., G., Integrarea tinerilor în societatea informaţională
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1623(2649), 21-22 mai 2004, p.3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
38. NĂSTASE, I., G., Dezvoltarea IMM-urilor antidot pentru efectele negative ale globalizării
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1617(2643), 13 mai 2004, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro39.
39. NĂSTASE, I., G., Protecţia şi valorificarea proprietăţii industriale
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1598(2624), 16-17 aprilie 2004, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
40. NĂSTASE, I., G., Cooperarea univ. şi a centrelor de cercetare cu IMM-urile
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1592(2618), 8 aprilie 2004 p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
41. NĂSTASE, I., G., Cercetarea-dezvoltarea în confruntare cu provocările timpului
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1581(2607), 24 martie 2004, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
42. NĂSTASE, I., G., Privatizarea societăţilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare
ECONOMISTUL, anul VII, nr. 3(87), martie 2004, p. 6-11
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
43. NĂSTASE, I., G., Efecte economico-sociale ale politicilor ANIMMC
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1572(2598), 11 martie 2004, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
44. NĂSTASE, I., G., Politici şi strategii privind intrarea în exploatare a “Drumului Mătăsii”
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1568(2594), 5-6 martie 2004, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
45. NĂSTASE, I., G., IMM-urile inovative marea şansă a economiei româneşti pentru o dezv.
Durabilă
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1557(2583), 19 februarie 2004, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
46. NĂSTASE, I., G., Strategii ale întreprinderilor innovative
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1551(2577), 11 februarie 2004, p. 8
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
47. NĂSTASE, I., G., Finanţarea directă a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1505/1506(2531/2532), 4 decembrie 2003
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
48. NĂSTASE, I., G., Protecţia proprietăţii industriale
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1483(2509), 5 nov. 2003, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
49. NĂSTASE, I., G., Reglementări privind perfecţionarea cadrului instituţional al unităţilor de
cercetare-dezvoltare elaborate în baza Legii nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea O. G. nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
Revista MINELOR, nr. 11(149)/ 2003, p. 9-14
ISSN 1220 – 2053, www. infomindeva.ro
50. NĂSTASE, I., G., Analiza planului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1474(2500), 23 octombrie 2003, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
51. NĂSTASE, I., G., Perfecţionarea cadrului instituţional al unităţilor de cercetare-dezvoltare
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1429(2455), 21 august 2003, p.7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro

4
52. NĂSTASE, I., G., Cercetarea ştiinţifică – sursă pentru agricultură
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1419(2445), 7 august 2003 p.7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
53. NĂSTASE, I., G., Şansele cercetării de a fi finanţate la un nivel cât mai apropiat de cerinţe
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1418(2444), 6 august 2003 p.6
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
54. NĂSTASE, I., G., Educaţia şi cercetarea ştiinţifică, în contextul dezvoltării economico-
sociale durabile a României
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1415(2441), 1-2 august 2003, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
55. NĂSTASE, I., G., Sistemul de acreditare a unităţilor de C-D de interes naţional
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1411(2437), 28 iulie 2003, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
56. NĂSTASE, I., G., Planul de prevenire a autorităţilor locale şi centrale la acţiunea
cutremurelor puternice
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1400(2426), 11-12 iulie 2003,p. 3
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
57. NĂSTASE, I., G., Susţinerea financiară a instalaţiilor şi obiectivelor de interes naţional
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1399(2425), 10 iulie 2003, p. 6
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
58. NĂSTASE, I., G., Aspecte privind situaţia economico-financiară a institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1397(2423), 8 iulie 2003, p. 7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro
59. NĂSTASE, I., G., Protecţia brevetelor de invenţie componentă a sistemului de securitate
ECONOMISTUL, anul XIV, nr. 1390(2416), 27-28 iunie 2003,p7
ISSN 1221 – 8669, www. economistul.ro

C. Cărţi publicate la edituri de prestigiu din ţară

1. NĂSTASE, I., G., LORENŢ, Alex., Managementul inovării. Inventatori şi consilieri de brevete
Editura AGIR, Bucureşti, 2008
ISBN:978-973-720-183-6
Acreditată de CNCSIS
2. NĂSTASE, I., G., OLTENEANU, M., DUDEA, P., Personalităţi ale ştiinţei şi culturii. Familia
Leonida (ediţia a III-a revizuită şi adăugită)
Editura ION BASGAN
ISBN:978-973-886290-6
Editura AGIR, Bucureşti, 2008
ISBN:978-973-720-205-5
Acreditate de CNCSIS
3. NĂSTASE, I., G., NICOLAE, M., M., Provocările mileniului III. Elemente ale reformei
armatei României şi ale reconversiei industriei de apărare
Editura SOCIETATEA SCRIITORILOR MILITARI
ISBN: 973-8941-04-0
ISBN(13): 978-8941-04-5
Editura ION BASGAN, Bucureşti, 2006
ISBN: 973-86740-4-2
4. NĂSTASE, I., G., NICOLAE, M., M., România şi coridorul economic Asia Centrală – Europa
Editura PERFORMANTICA, Iaşi
ISBN: 973-730-080-7
Editura ION BASGAN – Bucureşti, 2005

5
ISBN: 973-86740-6-9
Acreditate de CNCSIS
5. NĂSTASE, I., G., Managementul inovării. Inovarea ştiinţifică şi tehnologică în contextul
dezvoltării durabile
Editura PERFORMANTICA, Iaşi, 2004
ISBN: 973-730-035-1
Acreditată de CNCSIS

D. Brevete naţionale de invenţii

1. ARGHIRESCU, Marius, NĂSTASE, I., Gabriel, MĂRUŢĂ, Alexandru, Aparat kirilian cu


efect de rezonanţă electromagnetică (30.11.2007. BOP1, nr. 11-2007)

E. Activităţi în cadrul AOŞR

NĂSTASE, I., G., NĂSTASE, G., D., I.,


1. Rolul interactiv al informaţiei
2. Centrala nuclear-electrică CANDU, un viitor al energeticii româneşti
Sesiunea ştiinţifică de primăvară a AOŞR. Societatea tehnologică şi informaţională – provocare a
secolului XXI, Târgovişte, 28-29 aprilie 2009.

Bucureşti
30.06.2009


În anul 2007 a fost propusă pentru premiul Academiei Române. Referatul asupra cărţii l-a întocmit Dr.ing. Ion I.
BASGAN, membru titular şi fondator al ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA (AOŞ R)