Sunteți pe pagina 1din 1

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

BAREM DE CORECTARE
Comunicare în limba română
Clasa pregătitoare

Etapa I

Item Răspuns Punctaj


1 C 10
2 D 10
3 C 10
4 A 10
5 B 10
6 C 10
7 D 10
8 B 10
9 A 10
Oficiu 10
Total 100

Se acordă jumătate din punctajul exerciţiului pentru itemii la care elevul doar a încercuit/ colorat corect
imaginea din enunţ, dar nu a finalizat cerinţa problemei prin alegerea răspunsului corect (A, B, C sau D).

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa I – 2018-2019, Clasa pregătitoare


4