Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTUL – CA METODA DE EVALUARE

Avantajele metodei:

 Este o metodă alternativă de evaluare ce pune elevii în situaţia de a acţiona şi rezolva


sarcini în grup, autotestându-ţi capacităţile cognitive şi practice;
 Oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte în mod adecvat cunoştinţele,
instrumentele şi materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse;
 Se dezvoltă abilităţi de cooperare şi comunicare între elevi;
 Creşterea responsabilizării elevului faţă de propria învăţare şi faţă de grup;
 Elevii învaţă unii de la alţii

Dezavantajele metodei:

 Rezolvarea sarcinilor necesită resurse mai mari de timp şi resurse materiale;


 Facilitează erorile de învăţare;
 Unii membrii ai grulului nu-şi realizeză sarcinile, membrii grupului preluându-le   pentru a
finaliza proiectul;
 Profesorul nu evaluează în întregime rezultatele.