Sunteți pe pagina 1din 4

PROBLEME REZOLVATE PRIN DIVERSE

METODE

I . PROBLEME CARE SE REZOLVĂ PRIN


METODA REDUCERII LA UNITATE

Din 24 kg de vişine se pot obţine 6 kg de dulceaţă . Câte kilograme


de vişine sunt necesare pentru a obţine 10 kg de dulceaţă ?

Rezolvare :

Primul pas constă în aflarea cantităţii de vişine necesară pentru a


obţine 1 kg de dulceaţă . Dacă 6 kg de dulceaţă se obţin din 24 kg de
vişine atunci 1 kg de dulceaţă se obţine din :

24 kg : 6 = 4 kg de vişine

Pasul următor ne conduce la aflarea cantităţii de vişine necesară


pentru 10 kg de dulceaţă . Dacă pentru 1 kg de dulceaţă sunt necesare 4
kg de vişine atunci pentru 10 kg de dulceaţă sunt necesare :

10 X 4 kg = 40 kg de vişine

● PROBLEME PROPUSE :

1 . Câţi lei costă 4 prăjituri , dacă pentru 3 prăjituri s-au plătit


720 lei ?

2 . Un elev aflat în excursie la Sibiu parcurge cu bicicleta 51 km


în 3 ore . Mergând la fel de repede , în cât timp va parcurge 85 km ?
3 . Pentru 3 l de benzină s-a plătit suma de 1350 lei . Câţi lei vor
costa 4 l de benzină ?

4 . Doi fraţi Mihai şi Vasile i-au ajutat pe bunicii lor să culeagă


merele din livadă . Mihai a cules 12 kg de mere în 3 ore , iar Vasile 10
kg de mere în 2 ore . Câte kilograme de mere va culege fiecare în 4
ore , dacă ei îşi vor păstra fiecare ritmul de muncă ? Care dintre ei va
culege mai multe mere ?

5 . Un muncitor are de săpat un şanţ pe care trebuie să-l


termine în 7 zile . Dacă sapă cu 2 m mai mult pe zi , termină de săpat
şanţul în 5 zile . Câţi metri de şanţ a avut de săpat ?

6 . Un gospodar are hrană pentru 2 vaci şi 18 oi , timp de 30 de


zile . Cantitatea zilnică de hrană necesară unei oi este de trei ori mai
mică decât cea necesară unei vaci . El vinde vacile . Câte zile îi va
ajunge hrana pentru cele 18 oi ?
II . PROBLEME CARE SE REZOLVĂ PRIN
METODA FIGURATIVĂ

Suma a trei numere ste 49 . Al doilea număr este cu 9 mai mic


decât primul şi cu 5 mai mare decât al treilea . Să se afle cele trei numere.

Rezolvare :

Vom reprezenta cele 3 numere prin 3 segmente de dreaptă :

5 9
I │_______________│_________│_____________│

5
II │_______________│_________│

III │_______________│

- primul număr , fiind cel mai mare , îl vom reprezenta prin


segmentul cel mai mare ;

- al doilea număr printr-un segment mai mic ( ”cu 9” ) decât


primul;

- al treilea prin alt segment mai mic ( ”cu 5” ) decât al doilea.

Dacă primul şi al doilea număr ar fi fost egale cu al treilea număr ,


suma s-ar fi micşorat cu :

9 + 5 + 5 = 19

În acest caz , am fi avut trei numere egale fiecare cu al treilea iar


suma lor ar fi fost :
49 – 19 = 30

Deci cel mai mic număr ( al treilea ) este :

30 : 3 = 10

Al doilea este cu 5 mai mare decât al treilea :

10 + 5 = 15

Al treilea număr este :

15 + 9 = 24