Sunteți pe pagina 1din 2

Modificări ale codului fiscal 2018 pentru Cabinetul Individual de Psihologie

Ca la începutul fiecărui an, persoanele fizice care desfășoară activități independente se pregătesc să
depună declarațiile de venit referitoare la anul anterior, dar și la anul în curs. Cele 3 declarații principale
sunt:

Declaratia 200 privind veniturile realizate în România pentru anul 2017 – termen de depunere 25 mai
2018

Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit anual pentru anul 2018

 în termen de 15 de zile de la începerea activității (pentru persoanele fizice care încep


activitatea în cursul anului fiscal)
 până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat
(declaratia 200) , în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care,
au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive
obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal
anterior

Declarația 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii – termenul inițial de depunere 31
ianuarie 2018, a fost amânat până la data de 31 martie (mai multe detalii aici)

 sunt obligate să depună această declarație doar persoanele fizice care au realizat în anul 2017
venituri nete cumulate de minim 12 salarii brute pe economie – 22.800 lei

Modificări ale codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2018 care afectează persoanele fizice care
desfășoară activități independente, între care se încadrează și Cabinetele Individuale de
Psihologie (PFA, PFI, II, IF, profesii liberale):

Persoanele fizice care desfășoară activități independente plătesc în acest an contribuții la stat dacă
au obținut în anul anterior venituri nete cumulate de minim 12 salarii brute pe economie – 22.800 lei.
(Salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018) în
acest fel:

1. Contribuția pentru pensii (CAS) de 25% dintr-un venit ales de către contribuabil, care să fie
cel puţin egal cu salariul minim brut (1.900 de lei)

Acest procent reprezintă un stagiu complet de cotizare, nu mai există cele trei opțiuni valabile înainte
de 2018 (10,5% și 26,3%).

2. Contribuția la sănătate (CASS) de 10% din salariul minim pe economie (1.900 lei)

Acest procent nu se mai calculează din venitul net obținut, ci din salariul minim pe economie.

3. Indiferent de venitul realizat în anul anterior, se plătește și impozitul pe venit de 10% din
suma totală a venitului net. Respectiv 10% din norma de venit.

Această cotă de impozitare a scăzut de la 16% la 10%. Venitul net reprezintă diferența dintre veniturile
încasate și cheltuielile deductibile realizate.
Introducerea Declarației 600
O dată cu publicarea Ordinului 4140 din 29 decembrie 2017, persoanele fizice care desfășoară
activități independente trebuie să depună “Declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează
contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” – în următoarele cazuri:

– dacă venitul net lunar realizat în 2017 este cel puțin egal cu de 1900 lei, respectiv 22800 lei pe an

– pentru un PFA care își începe activitatea în cursul anului 2018, dacă venitul net estimat a se realiza
este cel puțin egal cu 1900 lei/lună. În acest caz, declarația 600 se depune în termen de 30 de zile de
la înregistrarea fiscală.

– dacă la schimbarea sistemului de impozitare, prin trecerea de la norma de venit la sistem real, se
estimeaza un venit net mai mare decat 22.800 lei

Registrul de evidență fiscală


Persoanele fizice care desfășoară activități independente au obligația începând din acest an să
completeze Registrul de evidență fiscală. Acest registru trebuie completat înainte de depunerea
Declaratiei 200 privind veniturile realizate, care are termenul de depunere 25 mai 2018 . În acest
registru se vor completa sumele în baza cărora se calculează și determină impozitul pe venit
datorat de persoana fizică.

Textul Ordinului 3254/2017, publicat în Monitorul Oficial privind Registrul de Evidență Fiscală (modul
de completare, conținutul și modelul registrului) este disponibil aici:

https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkmbrgi3a/ordinul-nr-3254-2017-privind-registrul-de-evidenta-fiscala-
pentru-persoanele-fizice-contribuabili-potrivit-titlului-iv-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal

S-ar putea să vă placă și