Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU”

CATEDRA STOMATOLOGIE ORTOPEDICĂ "Ilarion Postolache"


Şef catedra Dr. st. med., conferentiar universitar Oleg Solomon

FIŞA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ

PACIENTUL: Berzoi Zinaida

CONDUCATORUL GRUPEI: ASISTENT UNIVERSITAR - Terentieva Maria


Student(a) : Zorilă Melania, S1505

CHIŞINĂU 2019
A. DATE ADMINISTRATIVE

1.Numele, prenumele – Berzoi Zinaida


2. Sexul – feminin
3. Locul şi anul naşterii – or.Briceni , 09.09.1964
4. Adresa – or.Briceni
5. Profesia –Pensionară

B. EXAMENUL SUBIECTIV

1. Motivaţia bolii: Pacienta acuză lipsa totală a dinţilor la maxilă şi mandibulă,


dereglări de masticaţie, deglutiţie, fizionomie, fonaţie și schimbarea
protezelor totale mobilizabile vechi.

2. Anamneza actualei maladii: Din spusele pacientei, modificările la nivelul


cavității bucale au început în urma bolii parodontale. Pacienta treptat a
început să-și piardă dinții în mod progresiv ca urmare a complicațiilor cariei
dentare si a afecțiunilor parodonțiului, insotite de dureri, dereglari de
masticatie, estetica si fonetica.
Pacienta a avut un tratament ortopedic prin proteze totale mobilizabile la maxilă
și proteze totale mobilizabile la mandibulă .

3. Anamneza vieţii: Pacienta a crescut şi s-a dezvoltat armonios. Condițiile de


muncă au fost favorabile de-a lungul întregii vieți. Dintre maladiile generale
pacienta nu suferă de nimic si nu a suportat intervenții chirurgicale.
Condiţiile de trai sunt bune. TBC, HIV, Hepatită – neagă. Obiceiuri vicioase –
neaga. Nu prezintă reacţii alergice la medicamente. Caracterul alimentaţiei –
satisfăcătoare, mixtă.

C. EXAMENUL OBIECTIV

1. Examenul exobucal

Examenul general – starea generală a pacientului este satisfăcătoare.


Conştiinţa este clară, se orientează liber în timp şi spaţiu, răspunde adecvat la
întrebările adresate, comportamenul este coordonat, poziţia activă si este
cooperant.

Examenul loco-regional – Etajele fetei nu sunt simetrice, etajul inferior este


mai mic ,DVO ne fiind pastrata. Forma fetei este alungită. Profil – convex.
Tegumentele regiunii maxilo-faciale sunt de culoare roz-pală, calde la palpare,
turgorul - normal. Din cauza absentei dintilor în totalitate, are loc prabusirea
obrajilor bilateral și a buzelor ce confera aspectul de „obraji supti”. La
inspecţie nu se depistează procese patologice sau cicatrici. Buzele sunt roşii,
umede, subţiri, linia de contact a buzelor este continuă. La nivelul comisurii
bucale nu sunt prezente fisuri sau procese patologice. Plicele nazo-geniene si
labio-geniene sunt accentuate.

Examenul ATM. La inspecția regiunii ATM se observă simetria ambelor


articulații. Caracterul deschiderii și închiderii este fără devieri de la linia
mediană, excursia condililor este simetrică. La palparea bilaterală a
articulaţiei temporo-mandibulare nu se determină dureri articulare.
Auscultația ATM nu prezintă: crepitații și cracmente, salturi și subluxații a
condililor articulari.

Examenul mușchilor. La inspecție se observă că muşchii masticatori sunt


bine dezvoltaţi, simetric bilateral. La palpare bilaterală a mușchilor
mobilizatori ai mandibulei se evidențiază un ușor hipertonus muscular.

Ganglionii limfatici regionali (submandibulari, sublinguali, retroauriculari


şi cervicali) nu se palpează, indolori. La palparea glandelor parotide nu se
determină modificări patologice, palparea fiind indoloră.

2.Examenul endobucal

Examenul mucoasei cavităţii bucale – Mucoasa cavităţii bucale este umedă,


de culoare roz-pală, fără modificări patologice (ulcere, fisuri, hiperkeratoză,
erupţii, maceraţii, formaţiuni tumorale).
Vestibulul bucal la inspecţie: formaţiuni patologice/abcese/fistule/cicatrici/tumori
nu prezintă; culoare rosie mai vie decât gingia fixa (normal); -frenurile buzei
superioare/inferioare/frenul lateral (bucal)-insertie aproape pe vârful crestei; la
palpare: -noduli patologici-absenți. Nu sunt zone dureroase.
Rugile palatine sunt practic sterse.
Mucoasa jugala la inspecţie: culoare roz-pală, fără modificări patologice (ulcere,
fisuri, hiperkeratoză, erupţii, maceraţii, formaţiuni tumorale); la palpare: -noduli
patologici în grosimea obrazului-absenți.
Limba este de volum ușor mărit (ocupa spatiile edentate), aspect normal,
formaţiuni patologice nu prezintă .
Planşeul bucal la inspecţie: fără formaţiuni patologice; inserţie medie a planşeului;
frenul lingual: -inserţie aproape vârful crestei; la palpare: planşeu suplu(normal);
mucoasa faringiană: aspect normal.

Examenul arcadelor dentare –Arcada dentară superioară are o formă


semieliptică, cu prezența edentatiei totale la maxilă clasa II Schroder. Arcada
dentară inferioară are o formă hiperbolică, la fel prezentind edentație totală la
mandibulă clasa III Koler .
Se atestă pierderea eficacităţii masticatorii de 100% după Agapov.
Examenul dinţilor restanţi –Lipsa totală a dinților pe arcadele dentare.

Examenul ţesutului osos –La maxilă suportul osos reprezintă – apofiză


alveolară de atrofie medie, depășind cu puțin nivelul bolții palatine.
Tuberozitățile maxilare sunt mai puțin exprimate, plica trecătoare și locul de
inserție a mușchilor se găsesc aproape de suprafața apofizei alveolare. La
mandibulă apofizele alveolare prezinta o usoara atrofie, fiind inguste.
La maxilă - clasa II după Schroder și la mandibulă clasa III după Koller.

Examenul raportului ocluzal şi al ocluziei:


Formula dentara

L L L L L L L L L L L L L L
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
L L L L L L L L L L L L L L

D. DIAGNOZA: În baza acuzelor pacientei: dificultate de masticație, deglutiție,


fonație și fizionomie. In urma examenului clinic: absența totală a dinților pe
arcadele dentare ca urmarea a cariei dentare și a complicației acesteea , cît și a
bolii parodontale, pronuntarea plicilor nazolabiale si mentoniera, atrofia
apofizelor alveolare a fost stabilita diagnoza de : Edentație totală la maxilă
clasa II Schroder, edentație totală la mandibulă clasa III Koler în urma
cariei dentare și a complicațiilor acesteea și a bolii parodontale , cu
dereglări de masticație , fonație , fizionomie , deglutiție cu pierderea
eficacității masticatorii 100 % după Agapov și cu atrofia proceselor
alveolare.

E. Planul de tratament
Realizarea protezelor totale mobilizabile din acrilat la maxilă ți mandibulă .

F. Zilnicul

06.03.2019
Examenul clinic al pacientului si analiza valorii morfologice si fiziologice a
campului protetic, stabilirea diagnozei şi a planului de tratament.
Amprentarea preliminară a cimpului protetic la maxilă și mandibulă cu
linguri standart.

07.03.2019
Proba și adaptarea lingurii individuale , oformarea marginilor lingurii
individuale ,amprentare funcțională a cimpului protetic .

11.03.2019
Adaptarea șabloanelor cu bordură de ocluzie , identificarea DVO, fixarea
șabloanelor cu bordura de ocluzie în relație centrică prin metoda la rece .

13.03.2019
Proba machetei de ceară a viitoarelor proteze totale mobilizabile la maxilă și
la mandibulă

15.03.2019
Proba machetelor protezelor din acrilat in cavitatea bucala la maxila si
mandibula

15.03.2019
Aplicarea si adaptarea protezelor la cimpul protetic, recomandari de utilizare
si igienizare a acestora.

G. Epicriza
Pacienta Berzoi Zinaida, s-a adresat la Clinica Universitară nr.1 cu
următoarele acuze: lipsa totală a dinților pe arcadele dentare, dificultate în
alimentație, aspect estetic neplăcut. În baza datelor examenului clinic și
paraclinic s-a stabilit diagnosticul: Edentație totală la maxilă clasa II Schroder,
edentație totală la mandibulă clasa III Koler în urma cariei dentare și a
complicațiilor acesteea și a bolii parodontale , cu dereglări de masticație ,
fonație , fizionomie , deglutiție cu pierderea eficacității masticatorii 100 %
după Agapov și cu atrofia proceselor alveolare.

H. Recomandari
1. Atentionarea pacientului ca este necesara o perioada de adaptare mai
indelungata cu protezele.
2.Adresarea la medic o dată în săptămînă pentru adaptarea protezei
3. Igienizarea zilnica a protezelor.
4. In caz ca apare careva discomfort, adresarea imediata la medical
stomatolog.
5. Pe timp de noapte proteza se pastreaza intr-un recipient cu apa.
6. Alimentatia cit mai atenta si alegerea alimentelor moi.
7. Mentionarea ca miscarile cavitatii bucale sa fie coordinate astfel incit partile
moi sa nu desprinda proteza din cavitatea bucala.
8. Prezentarea la medicul stomatolog o dată la 6 luni pentru control și
profilaxie.