Sunteți pe pagina 1din 2

Redactorului-şef al revistei

«Monitorul Oficial»
___/____/2019

“TETRATRANSGROUP” S.A. solicită să publicaţi avizul cu informaţia privind


dizolvarea societății în limba de stat a Republicii Moldova. Textul avizului anexez. Achitarea
serviciilor Dvs. garantez.

Directorul/Lichidatorul “TETRATRANSGROUP” S.A. Vasile Tîltu

Tf. 069185253
Email: vasiletiltu@gmail.com
L.Ş.

Textul avizului
Se anunță dizolvarea S.A.“TETRATRANSGROUP” (IDNO-Cod Fiscal 1008607007087, sediul r-l
Florești, s.Ghindești, str. Uzinelor, 3) în baza hotărîrii adunării generale a acționarilor din 28/03/2019.
Pretenţiile creditor vor fi primite pe adresa societății în termn de 2 luni de la data publicării avizului.

1
Redactorului-şef al ziarului
«Capital Market»

___/____/2019

Administraţia “TETRATRANSGROUP” S.A. solicită să publicaţi avizul cu informaţia


privind hotărîrile aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii din
28/03/2019. Textul avizului anexez. Achitarea serviciilor Dvs. garantez.

Directorul/Lichidatorul “TETRATRANSGROUP” S.A. Vasile Tîltu


L.Ş.
Tf. 069185253
Email: vasiletiltu@gmail.com

Textul avizului
Hotărîrile aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor
“TETRATRANSGROUP” S.A. din 28/03/2019
La adunare a participat acționarul unic, Tîltu Vasile, care deţine 5152 acţiuni cu drept de vot (voturi) - 100%
din numărul total de 5152 acţiuni cu drept de vot ale societăţii. Restricţii la utilizarea dreptului de vot nu
sunt. Prin vot unanim pentru 5152 s-a aprobat:
- Alegerea cenzorului Popovschi Ana și acordarea împuternicilor de verificare a situațiilor financiare și
autentificare a semnăturilor pe procesul verbal al adunării acționarilor.
- Darea de seamă privind activitatea societății pentru anii 2017-2018 și planul de activitate pe anul 2019,
precum și dările de seamă financiare anuale pentru anii 2017 și 2018.
- Profitul net pentru anul 2018 n-a fost repartizat din cauza lipsei acestuia.
- Normative de repartizare a profitului net pe anul 2019: 100% la acoperirea pierderilor anilor precedenți.
- A dizolva “TETRATRANSGROUP” S.A.
- A desemna în funcție de lichidator al “TETRATRANSGROUP” S.A. pe directorul acesteia Tîltu Vasile.
- Raportul de evaluare a bunului imobil (Clădirea de producere împreună cu terenul alăturat de pămînt) în
valare totală de 354 mii lei.
- A împuternici lichidatorul societății să expună spre vînzare imobilul împreună cu terenul alăturat de
pămînt, să negocieze prețul final de vînzare a acestuia, să semneze contractul de vînzare cumpărare și
documentele aferente.