Sunteți pe pagina 1din 4

TEST

OSTILITATE

Nume _________________________ Vârsta ________________________


Prenume _______________________ Studii _________________________
Postulpropus ___________________ Data __________________________

Aveţi 66 propoziţii - afirmaţii. Hotărâţi care din eleesteadevăratăsaufalsăprinreferire la


propriadv.persoană. Citiţi-le perândşiconsemnaţi A (adevărat) sau F ( fals) îndreptulfiecăreia.

NR. AFIRMAȚIA A F
CRT.
1. Pânăce nu suntrugat(ă) frumos, nu facceeacevreaaltul.
2. Nu-mi dauseama de ceeace mi se întâmplă.
3. Uneoribârfescoamenii care nu-mi plac.
4. Nu mă pot abţineuneori de a-ilezapealţii.
5. Știucăoameniitindsăvorbeascădespre mine înspatelemeu.
6. Îmipierduşorfirea, darîmirevinrepede.
7. Cânddezaprobpurtareaprietenilormei, îifacsăştieaceasta.
8. Cândcinevaimpune o regulă cu care nu sunt de acord, sunttentatsă o încalc.
9. Oamenii par să se distrezetottimpul.
10. Niciodată nu-mi ies din fire astfelîncâtsăarunc cu obiecte.
11. Nu cred căexistăvreunmotivpentru a lovipecineva.
12. Tindsăfiuprudent(ă) cu oamenii care suntmaiprietenoşidecâtmăaştept.
13. Sunttotdeaunarăbdător cu alţii.
14. Adeseasimtcăsuntîndezacord cu oamenii.
15. Cândcinevacomandă, fac invers decâtcere el.
16. Cândmăgândescretrospectiv la ce mi s-aîntâmplatmie, am
senzațiaunorușoareresentimentefață de trecut.
17. Cândîmipierdfirea, trântescușile.
18. Cândcinevamăjignește, facșieu la fel.
19. Există un număr de oameni care par să nu măînghitădeloc.
20. Suntmultmaiiritat(ă) decâtîșidauseamaoamenii.
21. Nu insist cu argumentecândcinevaesteîndezacord cu mine.
22. Cândoameniiîmicomandă, nu ezitsă le arătcă am înțelescăîmicomandă.
23. Aproapeînfiecaresăptămânăvădpecineva care-mi displace.
24. Nu jocniciodatăjocuri de noroc.
25. Cine măinsultăsauîmiinsultăfamiliacaută scandal.
26. Există un număr de oameni care par să fie geloșipe mine.
27. Clocoteștesângeleîn mine cândcinevarâde de persoana mea.
28. Cercaoameniisă-mi respectedrepturile.
29. Uneori, cândmăenerveazăcineva, îiaplicun ”tratament calm”.
30. Deși nu arăt, măroadeuneorigelozia.
31. Cândsuntsupărat(ă), uneoribombănesc.
32. Oamenii care tederanjeazăcontinuucer un pumnînnas.
33. Uneori am sentimentulcăoameniirâd de mine.
34. Dacăcineva nu mătrateazăcorect, nu mălasenervat(ă) de asta.
35. Chiardacămăenervez, nu folosescun ”limbajdur”.
36. Nu ştiu un ompe care să-l urăscdeplin.
37. Uneorifacmutredacă nu pot face cum vreaueu.
38. Rareoriluptpe la spate dacăcinevamăjigneşte.
39. Deviza mea este: ”Niciodatăsă nu aiîncredereînstrăini”.
40. Uneorioameniimăderanjeazădoarpentrucăsuntînpreajma mea.
41. Cândcinevamăenervează, suntcapabil(ă) să-i spun ceeacegândescdespre el.
42. Dacăi-așlăsapeoamenisăvadăceeacesimteu, aşconsiderat(ă) o persoanădificilă.
43. De la 10 ani nu mi-am pierdutfirea.
44. Cândîntr-adevărîmipierdfirea, suntîn stare săpălmuiescpecineva.
45. Când o persoană se poartăsau face cevadrăguţpentru mine,
măgândesccemotivascuns are.
46. Adeseamăsimtca un butoi de pulberegatasăexplodeze.
47. Cândoameniiţipă la mine, ţipşieu la ei.
48. Uneorisimtcă am luat din viaţăparteaeicrudă.
49. Nu ţinmintesă fi avut o stare de enervareaşa de mare încâtsăiau un lucru de lângă
mine şisă-l sparg.
50. Intruîn dispute tot atât de des caşicei din jurul meu.
51. Obişnuiamsă cred cămajoritateaoamenilor spun adevărul, daracumştiucă nu
esteaşa.
52. Adeseaîmiasumrăspunderimari.
53. Cândîmipierdfirea, spun lucruriantipatice, ameninţătoare.
54. Uneoriîmiarătsupărareabătândînmasă.
55. Dacătrebuiesărecurg la violenţăfizicăpentru a-mi apăradrepturile, o fac.
56. Nu am duşmani care sămălezeze.
57. Mi-e greusă nu fiupuţingrosolan(ă) cu oamenii care nu-mi plac.
58. Nu aşputeasă pun pecineva la locullui, chiardacăarmeritaasta.
59. Știuoameni care m-au împinsaşa de departeîncât am ajunsla bătaie.
60. Rareorisimtcăoameniiîncearcăsămăenervezesausămăinsulte.
61. Nu lascalucrurineimportantesămăirite.
62. Adeseaameninţfărăcarealmentesă pun înpracticăaceleameninţări.
63. Înultimavreme am fostiritat(ă), nemulţumit(ă).
64. Cândaducargumente, tindsăridicvocea.
65. În general, îmiascundpărereaproastădesprealţii.
66. Prefer săcedezdecâtsăapelez la argumentedespre un lucru.
RĂSPUNS

Cheia de calculare a scorului

NE RE IN AT SU IR VE
Negativism Resentiment Ostilitate Atentat Suspiciune Iritabilitate Ostilitate
Indirectă verbală
1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A
8.A 9.A 10.F 11.F 12.A 13.F 14.A
15.A 16.A 17.A 18.A 19.A 20.A 21.A
22.A 23.A 24.F 25.A 26.A 27.A 28.A
29.A 30.A 31.A 32.A 33.A 34.F 35.F
36.F 37.A 38.F 39.A 40.A 41.A
42.A 43.F 44.A 45.A 46.A 47.A
48.A 49.A 50.A 51.A 52.A 53.A
54.A 55.A 56.F 57.A 58.F
59.A 60.F 61.F 62.A
63.A 64.A
65.F
66.F

Test Ostilitate
Aveţi 66 propoziţii – afirmaţii. Hotărâţi care din ele este adevărată sau falsă prin referire la
propria dv. persoană. Citiţi-le pe rând şi consemnaţi A (adevărat) sau F ( fals) în dreptul fiecăreia.

Test Ostilitate

Interpretarea rezultatelor

Fiecare coloană reprezintă o subscală a ostilităţii generale. Se marchează fiecare răspuns


conform părerii personale. Se notează acele răspunsuri care concordă cu cele din cheie şi se
adună aceste concordanţe pentru fiecare coloană în parte. Apoi se adună scorurile pentru cele 7
coloane şi se obţine un scor total general.

Scorul total general este de obicei sub 38 (la femei fiind, de regulă, uşor mai scăzut) şi
reprezintă indicatorul de ostilitate generală. Dacă scorul este mai mare, nivelul de ostilitate este
crescut şi individul se implică în relaţii dificile şi dezagreabile. Dacă scorul este mai mic decât
38, trebuie urmărite subscorurile la cele 7 coloane, pentru a vedea dacă vreunul dintre ele
reprezintă o problemă.

Negativism (NE). Scor ridicat: 4 şi peste.


Negativismul este, de obicei, un comportament opozant faţă de autoritate. El implică refuzul de a
coopera şi se poate exprima printr-un şir de comportamente: de la lipsa de bunăvoinţă pasivă la
răzvrătire faţă de reguli şi convenţii.

Resentimentul (RE). Scor ridicat: 4 şi peste.

Resentimentul implică gelozia faţă de alţii, adesea la nivel de ură. Este, de cele mai multe ori, o
trăire de supărare, necaz faţă de lume pentru o tratare incorectă(imaginară sau reală).

Ostilitate indirectă (IN). Scor ridicat: 6 şi peste.

Ostilitatea indirectă implică un comportament care direcţionează ostilitatea către cineva într-un
mod ocolit. El poate fi necinstit prin aceea că persoana antipatizată primeşte ostilitate prin bârfeli
răutăcioase sau bancuri, dar nu poate face mare lucru prin asta. Alte comportamente indirecte, ca
de exemplu trântirea uşilor, pierderea firii etc., permit unui individ să-şi descarce trăirile generate
de ostilitate, care pot să nu fie îndreptate împotriva cuiva anume.

Atentat (AT). Scor ridicat: 6 şi peste.

Atentatul implică violenţă fizică reală şi voinţa de a folosi violenţa Împotriva altora. De obicei,
apare mai degrabă în dispute cu alţii decât în distrugerea obiectelor.

Suspiciune (SU). Scor ridicat: 4 şi peste.

Suspiciunea implică proiectarea ostilităţii asupra altora. Ea variază de la neîncredere şi prudenţă


faţă de alţii la convingerea că alţi oameni urmăresc să te lezeze.

Iritabilitate (IR). Scor ridicat: 8 şi peste.

Iritabilitatea este promtitudinea de a exploada la cea mai mică provocare. Se exprimă în


comportamente precum izbucniri de pierdere a firii,grosolănie, nemulţumire acută.

Ostilitate verbală (VE). Scor ridicat: 9 şi peste.

Ostilitatea verbală implică exprimarea verbală a trăirilor negative faţă de alţii (ceea ce spun şi
cum spun). Se observă atât în stilul de argumentare, în țipete, strigăte, cât şi în conţinutul verbal
al ameninţărilor, blestemelor, hipercriticismului.

Accesați: Catalogul probelor psihologice

Oxifobia (Aihmofobia, Aihurofobia)