Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:....................................... Data:...............................

FIŞĂ DE EVALUARE
(fructe de toamnă şi poziţii spaţiale)
Denumeşte şi colorează fructele specifice anotimpului toamna!
Taie cu o linie “intrusul”!
Aşază strugurele în coş!
Desenează o prună lângă coş!
Aşazăza mărul pe raftul de sus şi para pe cel din mijloc!
Desenează o nucă pe raftul de jos!