Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCTIA pentru exploatarea mijloacelor de interventie - feroviar

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

1
Nr. 632
INSTRUCTIA
pentru exploatarea mijloacelor
de interventie
EDITURA FEROVIARA
-2000 -
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDINUL Nr. 679
Din 12.11.1999
pentru aprobarea "Instructiei pentru exploatarea mijloacelor de interventie"
In temeiul art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 alin. (3) din Ordonanta
de Urgenta nr. 12/1998 privind transporturile pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata prin
Legea nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Ministrul transporturilor emite urmatorul
ORDIN
Art. 1 Se aproba "Instructia pentru exploatarea mijloacelor de interventie", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul Ordin.
Art. 2 Ordinul se publica in Foaia Oficiala, iar anexa se va edita intr-un numar de 2000 de exemplare de catre Compania Nationala de Cai Ferate
"CFR"-S.A.
Art. 3 Prevederile prezentului Ordin intra in vigoare la data publicarii in Foaia Oficiala CFR.
Art. 4 Cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului Ordin, Instructia pentru exploatarea trenurilor de ajutor nr. 236, aprobata de catre
Consiliul Departamentului Cailor Ferate sub numarul 47-0/663/1982 din 13.IV.1982, precum si orice alta dispozitie contra isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art. 5 Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"-S.A. va aduce la indeplinire prevederile prezentului Ordin.
Ministru
Traian Basescu
DISPOZITII GENERALE
Prevederile prezentei instructii se aplica la Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA ca gestionar al infrastructurii feroviare publice, la
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa CFR Marfa SA ca
operatori nationali de transport feroviar de calatori si respectiv de marfa, precum si altor operatori feroviari de transport licentiati.
Instructia reglementeaza exploatarea mijloacelor de interventie utilizate pentru inlaturarea urmarilor evenimentelor de cale ferata si pentru
restabilirea circulatiei feroviare.
CAPITOLUL 1
MIJLOACE DE INTERVENTIE SI PERSONAL PENTRU INTERVENTII
Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, denumita in continuare CFR SA, ca gestionar al infrastructurii feroviare publice si operatorii
feroviari licentiati, denumiti in continuare operatori feroviari ale caror vehicule sau/si personal au fost antrenate in evenimentul de cale ferata,
trebuie sa intervina la timp si eficient pentru inlaturarea urmarilor evenimentului de cale ferata si redeschiderea circulatiei. In acest scop se
utilizeaza mijloace de interventie adecvate si formatii de lucru specializate. 2
3