Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD“ IAŞI


FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
SPECIALIZAREA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ ŞI
AGROTURISM

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

ÎNDRUMĂTOR,
ASIST. DR. ALEXANDRU DRAGOŞ ROBU

STUDENTĂ,
BALAN MIHAELA ANCA

1
2015

2
MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND MODERNIZAREA ŞI

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII TEHNICE DE PRODUCȚIE

ÎN CADRUL UNEI LIVEZI DE POMI PROPRII

3
CAPITOLUL Pagina nr.

Cererea de finanţare
1. Date generale
1.1.Denumirea solicitantului
1.2.Scurt istoric al solicitantului
1.3.Obiecte de activitate – CAEN
1.4.Bunurile şi terenurile aflate în exploatare
2. Descrierea proiectului
2.1.Denumirea investiţiei
2.2.Elaborator (coordonate de identificare)
2.3.Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)
2.4.Descrierea obiectivelor propuse
2.5.Piaţa de aprovizionare/desfacere
3. Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului
3.1.Total personal
3.2.Estimări privind noi angajări
3.3.Responsabil legal
4. Descrierea achiziţiilor de bunuri realizate prin proiect
5. Durata de realizare (luni) şi etape principale – diagrama Gant
6. Valoarea investiţiei

4
1 Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia (adresa)


Denumire solicitant: Olaru Ionel Întreprindere Individuală
Sediul social: Comuna Albeni , judeţul Gorj
Cod unic de înregistrare: 13080320
Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: F02/346/18.01.2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului (o descriere a societăţii solicitante, de la înfiinţarea acesteia pâna în prezent.
Evoluţia proprietăţilor deţinute, evoluţia personalului şi altele)

Întreprinderea individuală Olaru Ionel a fost înfiinţată în anul 2013.


Până în prezent nu a desfăşurat activităţi generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul
Registrului Comerţului în sensul că desfăşoară respectivele activităţi – codul CAEN)

Întreprinderea individuală Olaru Ionel are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv CAEN 0125 –
„Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi”, domeniul de interes
pentru propunerea de finanţare.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului
proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix Data achiziţiei Valoare netă la data Bucăţi


întocmirii ultimului bilanţ
-Lei-
1.CLĂDIRI TOTAL
Nu este cazul
2.UTILAJE TOTAL
Nu este cazul
3.ANIMALE
Nu este cazul
4.ALTELE – detaliaţi
TOTAL

TERENURI
Nr. Amplasare Suprafaţa totală (mp) / Valoarea Regim juridic
crt Judeţ/Localitate Categoria de folosinţă contabilă
- Lei-
1 Localitatea Albeni 50.000 mp / arabil 75.000 lei Proprietate Olaru Ionel
Judeţul Gorj Întreprindere Individuală conform
Contractului de vânzare cumpărare nr. 93
din 01.03.2013

2 Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei (titlul investiţiei)

5
Livadă de pomi fructiferi

2.2 Elaborator (date despre realizatorul proiectului)

Balan Mihaela Anca, studentă anul II, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de
la Brad” Iaşi, Facultatea de Zootehnie
Specializarea: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziţie de MADR pentru Livada de
pomi fructiferi.
Data întocmirii Memoriului justificativ: 17.05.2013
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013)

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, judetul Gorj, localitatea Albeni

2.4 Descrierea obiectivelor propuse prin proiect, respectiv:

- descrierea fluxului tehnologic detaliat prin care se obţin produsele

Proiectul de investiţii are ca scop înfiinţarea unei livezi de meri pe o suprafaţă de 5 ha şi dotarea fermei
pomicole cu echipamentele necesare realizării în bune condiţii a tehnologiei de înfiinţare şi întreţinere
plantaţie.
Obiective specifice:
•introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului,
nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei.
•creşterea veniturilor exploataţiilor agricole.

Alegerea locului pentru livadă

Alegerea locului pentru o viitoare plantatie pomicola se face în functie de factorii naturali si social-economici.
Temperatura trebuie sa fie corespunzatoare din punct de vedere al mediei anuale, a minimelor si maximelor
absolute, suma gradelor de temperatura. Precipitatiile trebuie sa satisfaca speciile care vor fi cultivate.
Soiurile altoite pe portaltoi de vigoare mica au nevoie de irigare, deoarece acestea nu pot rezista la seceta
prelungita. Lumina este foarte importanta atat pentru speciile iubitoare de caldura: nuc, cires, cais, piersic,
migdal, dar si pentru cele mai putin pretentioase cum sunt arbustii fructiferi, care sufera în conditii de
iluminare insuficienta.

Solul. Speciile pomicole reusesc bine pe soluri usoare, fertile cu pH-ul cuprins între 5,6-7,8, cu panza de apa
freatica la suprafata. Relieful are o mare influenta asupra alegerii locului pentru livada. Panta terenului se

6
recomanda sa fie în jur de 6-15%, adica terenuri care sa nu necesite amenajari speciale. Expozitia terenului
se alege în-functie de specie si altitudine. Cele mai bune expozitii sunt cele sudice, estice si vestice. In zonele
sudice, plantatiile pot fi înfiintate si pe versanti nordici. Adaposturile fata de vanturi sunt obligatorii pentru mar,
par, gutui, prun, care sunt sensibile la curentii de aer.

Vecinatatile. Plantatia trebuie sa fie amplasata la distanta mare de paduri, de unde pot veni insecte si
animale daunatoare (iepuri, caprioare, cerbi). De asemenea trebuie amplasate departe de rauri sau alte
întinderi mari de apa care pot face sa creasca hidroscopicitatea, în cazul raurilor, sa formeaza curenti de aer
rece si brume.

Factorii social-economici de care pomicultorul trebuie sa tina cont sunt:


- apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;
- asigurarea fortei de munca în tot timpul anului, ieftina;
- asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;
- lucrarile de îmbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;
- posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere
financiar;
- distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele
sanitare;
- asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata în orice moment pentru interventii.

Alegerea soiurilor si portaltoilor


Pe plan mondial sortimentul la mar este foarte bogat fiind apreciat la 10 – 12.000 de soiuri. Paradoxal, din
aceste numar mare, productia utilizeaza cateva soiuri foarte valoroase si de larga circulatie internationala.
Cele mai raspandite soiuri sunt: Golden Delicious si mutantele sale, Red Delicious si mutantele sale,
Frumusetea Romei, Cox Orange Pepin, Belle de Boskoop, Jonathan, Mc Intosh, Granny Smith, Reinette de
Canada, Gravenstein, Spartan, Morgenduft, etc.

Pregatirea terenului
Pregatirea terenului se face prin defrisare, nivelare, fertilizare „substantiala” si mobilizare adanca prin
desfundare la 60 cm. In cazul in care marul urmeaza dupa mar,par sau gutui,se impune o pauza de 3-5
ani.Intervalul amintit poate fi redus la 2-3 ani daca defrisarea se face cu atentie si apoi urmeaza cultivarea
terenului cu leguminoase si ierburi perene,plus o fertilizare abundenta cu gunoi de grajd.

Stabilirea distantelor de plantare si pichetare


Distantele de plantare se stabilesc în functie de urmatorii factori: vigoarea speciei, a soiului si a portaltoiului;
sistemul de livada si de coroana; fertilitatea solului; regimul de precipitatii s.a. In general, ca regula, se poate
spune ca cu cat vigoarea este mai mare, se va planta mai rar. De asemenea, cu cat terenul este mai fertil si
zona mai bogata în precipitatii se va planta mai rar, deoarece pomii cresc viguros.

Plantarea pomilor
Perioada optima de plantare este toamna, dupa caderea frunzelor si pana la venirea gerurilor. Plantarea de
primavara da rezultate bune cu cat se face mai devreme. Daca plantarea se face toamna, între radacini si sol
se stabileste un contact bun, ranile se cicatrizeaza mai usor si încep procesele de rizogeneza, care duc la
formarea a noi radacini, pana în primavara. Daca plantarea se face primavara, se începe cu speciile care
dezmuguresc mai repede: cais, piersic, visin, prun, par si arbustii fructiferi.

Inainte de plantare pomii sunt supusi unor operatiuni obligatorii


Controlul viabilitatii si a sanatatii. Pomii sanatosi au scoarta turgescenta, tesuturile sanatoase de culoare
caracteristica, uniforma,.sectiunea prin radacina este alba cu miros placut.

Fasonarea radacinilor se face pentru împrospatarea sectiunii la radacinile de schelet mai groase de 3-4
mm, scurtarea radacinilor cu diametrul între 4 mm si 10 mm. Radacinile fibroase se taie scurt. Ţinand cont ca
prinderea se face pe baza radacinilor groase, de schelet, acestea se lasa cat mai lungi, daca nu sunt ranite.

7
Mocirlirea radacinilor consta în scufundarea repetata a radacinilor pomilor într-un amestec alcatuit din parti
egale de balega proaspata de vita, pamant de telina si apa. Acest amestec asigura în primele faze de dupa
plantare un contact bun cu solul, asigura o buna cicatrizare a ranilor si substante nutritive. Mocirlirea este
obligatorie la toate plantele si cele din toamna si cele din primavara. Pomii se vor planta imediat dupa
mocirlire, ca mocirla sa nu se usuce pe radacini.

- descrierea pieţei produselor pe care societatea le produce la nivel naţional, regional şi local

Evoluţia suprafeţei şi a producţiei de fructe

Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014*


Suprafaţa mii ha 206,0 207,0 205,0 198,6 155,6 142,2 144,0 145,4
Producţie mii to 1085,8 1179,2 1323 1419,6 1476,3 1128,5 1300,0 1115,2
totală
Sursa: INS- Anuarul Statistic al României,2007- 2013 cu pepiniere
* Date operative MADR

Evoluţia suprafeţelor şi a producţiilor la principa lele specii pomicole


Cultura Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014*
Măr Suprafaţa mii ha 61,3 57,9 56,4 56,0 56,0 55,4 56,9 57,5
Producţie mii to 475,4 459,0 517,5 552,9 600,9 462,9 493,4 535,1
totală
Prun Suprafaţa mii ha 83,8 80,8 65,8 69.0 78,0 68,5 68,0 70,7
Producţie mii to 372,6 475,3 533,7 624,9 550,2 424,1 512,5 404,3
totală
Alte Suprafaţa mii ha 60,9 68,3 82,8 73,6 21,6 18,3 19,1 17,2
specii mii to 237,8 244,9 271,8 241,8 325,2 241,5 294,1 175,8
pomicole
Producţie
totală
Sursa: INS- Anuarul Statistic al României, 2007- 2013
* Date operative MADR

- descrierea zonei în care este localizată investiţia (descrierea comunei)

Amplasarea în cadrul judeţului Gorj

Albeni este o comună, situată pe râul Gilort din județul Gorj, la o distanța de 37 km de Târgu Jiu.

8
Proiectul este în acord cu potenţialul agricol al zonei în care va fi implementat. Conform “Studiului pentru
determinarea zonelor cu potenţial, a zonelor geografice şi marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul
Măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA şi ICDEA, 2004” ,
localitatea Albeni , judeţul Gorj are potenţial mediu pentru livezile de meri.

2.5 Piaţa de aprovizionare/desfacere, enumerarea unor furnizori şi clienţi în tabelele urmatoare:

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de materii Adresa Produs furnizat Valoare aproximativă
prime/materiale şi cantitate -Lei-
auxiliare/produse/servicii aproximativă
Târgu Jiu, Str. Merilor, Îngrăşăminte,
S.C Îngrăşăminte S.R.L nr.13, Judeţul Gorj insecticid, 21.540
erbicid, fungicid
– 800 kg
Târgu Jiu, Str. Unirii, Nr. Motorina pt
S.C Motorină S.R.L 17, Judeţul Gorj lucrări 27.500
mecanizate
-5000 l
Targu Jiu, str. Lăzi – 10.000
S.C Ambalaje S.R.L Narciselor, nr.3 Judeţul buc 50.000
Gorj

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire şi adresă) Denumire produs valorificat Valoare
-Lei -
1 SC Magazin alimentar
SRL,Târgu Jiu, str. Victoriei, mere proaspete 100.000
nr. 4, judeţul Gorj
2 SC Supermarket SRL, Târgu produse rezultate din
Jiu, str. Barajului, nr. 44, procesarea merelor (ex. 220.000
judeţul Gorj sucuri din mere, gemuri)

3 Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului;

3.1 Total personal existent în prezent – număr angajaţi:


Descrierea posturilor angajatilor, şi numarul de angajaţi pe fiecare post (ingineri, mecanizatori, contabili etc)
0 angajaţi

3.2 Estimări privind noi angajări după modernizarea societăţii

Locuri de muncă nou-create:

După implementarea proiectului vor fi angajate 2 persoane care vor realiza activităţile zilnice de întreţinere şi
pază.
Pentru activităţile care necesită forţa de muncă suplimentară, cum sunt activităţile de toaletare pomi, recoltare
etc, întreprinderea individuală va angaja zilieri.

3.3 Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţă profesională),
relevante pentru proiect – se va întocmi CV-ul propriu, în format Euro-Pass.

9
4 Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile
tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce
urmează a fi achiziţionate prin proiect. Se vor adauga şi fotografii cu bunurile respective

Descrierea maşinilor şi utilajelor care vor fi achiziţionate este prezentată în cele ce urmează :
Tractor: 1 buc;
Caracteristici tehnice :
- Putere: 45-60 CP;
- Rezervă de putere 14%;
- Suport cu bulon pentru remorcă.

Maşina de stropit: 1 buc;


Caracteristici tehnice:
- Capacitate 200-450 l;
- Agitator hidraulic.

Cositoare: 1 buc;
Caracteristici tehnice :
- Lăţimea de lucru: 120-180 cm;
- Număr de cuţite: 8 buc.

10
Foarfeca electrică cu acumulator: 1 buc;
Caracteristici tehnice :
- Autonomie de 1,5 zile;

Tocătoare pomicolă: 1 buc;


Caracteristici tehnice :
- Lăţime de lucru 150-180 cm;
- Lungimea 170-200 cm.

Stivuitor: 1 buc;
Caracteristici tehnice :
- Capacitate de ridicare 1000 -1500 kg.

11
5. Durata de realizare (luni) şi etape principale – diagrama gantt in format tabel

DENUMIRE ACTIVITATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. Vizita Oficiul Registrului Comerțului
2. ÎntocmireMemoriu Justificativ
3. Obținere Aviz Protecția Mediului
4. Recrutare Resurse Umane
5. Discuții cu Băncile
6. Întocmirea Dosarului
7. Depunerea la Finanțarea Dosarului
8. Evaluarea Dosarului de către finanțator

12
6. Valoarea investiţiei

Se vor menţiona toate bunurile prin care societatea solicitantă se modernizează, numărul de bucăţi pentru
fiecare tip de bun cât şi valoara fără TVA şi cu TVA

Nr. Denumire bun Nr. buc Preţ fara TVA Preţ cu


TVA TVA
1 Tractor 1 95.934 23.024 118.959
2 Maşina de stropit 1 18.250 4.380 22.630
3 Echipament fertilizat 1 11.016 2.644 13.660
4 Cositoare 1 14.529 3.487 18.016
5 Foarfecă electrică 1 6.072 1.457 7.529
6 Tocătoare pomicolă 1 19.408 4.658 24.066
7 Stivuitor 1 14.637 3.513 18.150
TOTAL 179.847 43.163 223.010

13