Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda de determinare a clorului rezidual din apă

Pentru determinarea clorului rezidual folosim: metoda colorimetrică cu ortotolidină-arsenit


Principiul reacției
 se bazează pe reacţia de culoare pe care o dă CR (clorul rezidual total) în prezenţa
ortotolidinei cu care dezvoltă un compus galben-verde
 intensitatea culorii este proporţională cu concentraţia de clor şi se apreciază faţă de o scară
etalon pregătită dintr-o soluţie de cromat-bicromat (cuprinde de obicei conc. de la 0,1 la 0,5).
 rezultatul este exprimat direct în mg Cl2/dm³, pentru conţinutul fiecărei eprubete
 Concentrația optimă = 0,25 mg CR/l
La intrarea in sistemul de distributie, apa poate avea concentrații putin mai mari (mai scad pe drum)
dar maxim 0,5 mg CR/l!
Pentru a determina doar CRL mai adăugăm, pe lângă ortolidina (intră imediat în reacţie cu clorul
rezidual liber, după un timp mai lung intră în reacție şi cu clorul rezidual legat, intră în reacţie şi cu
substanţele interferente) și meta arsenit (reduce atât clorul rezidual liber, cât şi clorul rezidual legat,
este folosit pentru blocarea reacţiei în momentul dorit, nu influenţează reacţia ortotolidinei cu
substanţele interferente).
Metoda de lucru:
Determinarea clorului rezidual liber (CRL)
 Se recoltează apă de la reţea după 5 minute de curgere (determinarea se face imediat pentru a
nu se degaja clorul liber)
 Punem 1 ml ortotolidină în 2 eprubete
 Adăugăm în prima eprubetă 20 ml proba de apă de analizat
 Dacă apare colorația galbenă, adăugăm și în a 2-a eprubetă 20 ml apă + 1 ml metaarsenit.
 Metaarsenitul blochează/neutralizează clorul rezidual legat (CRC), astfel că rămâne doar
clorul rezidual liber (CRL).
 Reacţia de culoare este dată numai de clorul rezidual liber, care se va colora cu ortotolidina =>
colorație galbenă.
valoarea găsită se notează cu A = clorul rezidual liber + substanţele interferente (Fe3+, Mn2+,
NO2-, H2S)
Determinarea clorului rezidual total
 Se recoltează apă de la reţea după 5 minute de curgere (determinarea se face imediat pentru a
nu se degaja clorul liber)
 Punem 1 ml ortotolidină într-o eprubetă
 Adăugăm 20 ml proba de apă de analizat
 Se agită puternic și se lasă 5 minute
 Se compară cu scara etalon
valoarea găsită se notează cu B = cantitatea totală de clor rezidual + substanţele interferente
(Fe3+, Mn2+, NO2-, H2S)
Determinarea substanţele interferente (Fe3+, Mn2+, NO2-, H2S)
 prezenţa în apă a unor substanţe (Fe3+, Mn2+, NO2-, H2S) poate provoca erori, întrucât
dezvoltă aceeaşi reacţie de culoare ortotolidina
 pentru evitarea erorii se face umătoarea determinare:
 se recoltează apă de la reţea după 5 minute de curgere (determinarea se face imediat
pentru a nu se degaja clorul liber)
 punem 1 ml ortotolidină într-o eprubetă
 adăugăm 1 ml soluţie arsenit de sodiu
 adăugăm 20 ml proba de apă de analizat
 Se agită puternic și se lasă 5 minute
 se compară cu o scară etalon
 metaarsenitul blochează tot clorul rezidual liber (CRL) şi clorul rezidual legat (CRC), iar
culoarea apărută este dată doar de substanţele interferente (Fe3+, Mn2+, NO2-, H2S) = C
Calcul:
 clorul rezidual liber = A-C
 clorul rezidual legat = B-A
 clorul rezidual total = B-C
NORME IGIENICO-SANITARE:
1. CRL-> CMA=0,10-0,25 mg/dm³
2. CR-> CMA= 0,10-0,28 mg/dm³

S-ar putea să vă placă și