Sunteți pe pagina 1din 9

2.

3 Validarea Programului de dezvoltare a creativității la elevii de vârstă școlară mică

Experimentul pedagogic de control a fost realizat în același gimnaziu, cu aceleași


clase de elevi.

Pentru a determina nivelul de formare a capacităţilor creative, am aplicat testul 1 care cuprinde
itemi ce vizează originalitatea, ,elaborarea ,fluenţa, flexibilitatea în exprimare şi imaginaţia
creatoare a elevilor din clasa experimentală și clasa de control. Testul Construirea
tabloului(Ovciarova R.V) realizat determina particularitățile individuale ale
creativității.Modalitatea desfășurări este individual.Să deseneaza un cloun ,o casa,o fața și un
obiect la dorința,folosind doar figurile triunghi,cerc,patrat.O figura poate fi folosita de mai multe
ori.Dimensiunile și poziția figurilor pot fi modificate ,dar nu pot fi utilizate alte figuri.

Rezultatele obţinute în baza observărilor realizate sunt înregistrate în tabelele ce


urmează. Cotarea şi interpretarea datelor este următoarea: pentru determina nivelul de
formare a capacităţilor creative la elevii din eșantionul experimental s-a folosit metoda
observării după 4 criterii:

- fluenţa,

- originalitatea,

- flexibilitatea,

- elaborare

Nivelul lor de formare a fost identificat prin intermediul a trei niveluri:

 nivel înalt;
 nivel mediu;
 nivel scăzut.
Analizînd datele experimentale obținute în cadrul realizării experimentului de
constatare observăm, că numărul elevilor cu nivel superior la cele 4 criterii este mai
mare în clasa a II-a „B”, numărul elevilor cu nivel mediu este 9 şi numărul elevilor cu
nivel inferior este mai mare în clasa a II-a „C”. De aceea, vom lua în calitate de clasă
experimentală clasa a II-a „C”, iar clasa a II-a „B” va constitui clasa de control.

Rezultatele experimentului de constatare sunt următoarele:


La criteriul Originalitate la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 3 elevi
(ceea ce constituie 15%), iar în clasa de control – 6 elevi (ceea ce constituie 37,5%); La
criteriul Originalitate la nivel mediu, în clasa experimentală s-au plasat 10 elevi (ceea ce
constituie 50%), în clasa de control – 7 elevi (ceea ce constituie 43,75%); La criteriul
Originalitate la nivel scăzut, în clasa experimentală s-au plasat 7 elevi (ceea ce constituie
35%), în clasa de control – 7 elevi (ceea ce constituie 43,75%);

La criteriul Fluență la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 3 elevi (ceea ce
constituie 15%), în clasa de control – 5 elevi (ceea ce constituie 31,25%); La criteriul
Fluență la nivel mediu, în clasa experimentală s-au plasat 10 elevi (ceea ce constituie 50
%), în clasa de control – 8 elevi (ceea ce constituie 50 %); La criteriul Fluență la nivel
scăzut, în clasa experimentală s-au plasat 7 elevi (ceea ce constituie 35%), în clasa de
control – 7 elevi (ceea ce constituie 43,75%);

La criteriul Flexibilitate la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 3 elevi (ceea ce
constituie 15%), în clasa de control – 4 elevi (ceea ce constituie 25%); La criteriul
Flexibilitate la nivel mediu, în clasa experimentală s-au plasat 14 elevi (ceea ce constituie
70 %), în clasa de control – 4 elevi (ceea ce constituie 25%); La criteriul Flexibilitate la
nivel scăzut, în clasa experimentală s-au plasat 3 elevi (ceea ce constituie 15%), în clasa
de control – 7 elevi (ceea ce constituie 43,75%);

La criteriul Elaborarea la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 4 elevi (ceea ce
constituie 20%), în clasa de control – 4 elevi (ceea ce constituie 25%);La criteriul
Elaborare la nivel mediu, în clasa experimentală s-au plasat 16 elevi (ceea ce constituie
80 %), în clasa de control – 9 elevi (ceea ce constituie 56,25 %);La criteriul Elaborare la
nivel scăzut, în clasa experimentală şi în clasa de control – nu s-au plasat nici un elev.
Figura 3.3 Rezultatele experimentului de control a nivelului al capacităţilor creative la
elevii din eșantionul experimental

80%
75%
70%
60% 56.25%
50% 43.75%
40%
25%
30%
20%
0% 0.00%
10%
0%
GRUPA EXPERIMENTALĂ GRUPA DE CONTROL

Nivelul înalt Nivelul mediu Nivelul scăzut

Un alt test aplicat pentru determina nivelul de formare a capacităţilor creative, am


aplicat testul 2 care determină nivelul de dezvoltare creativă a elevilor din grupa
experimentală și grupa de control. Testul Completarea figurilor (varianta modificată
,după E.Torrance) realizat determina nivelul individual ale creativității.Modalitatea
desfășurări este individual și constă în modificarea a 10 figuri astfel ca să se obțină din
ele diferite imagini .

Rezultatele obţinute în baza observărilor realizate sunt înregistrate în tabelele ce


urmează. Cotarea şi interpretarea datelor este următoarea: pentru determina nivelul de
formare a capacităţilor creative la elevii din eșantionul experimental a fost identificat
prin intermediul a trei niveluri:

 nivel foarte înalt;


 nivel înalt;
 nivel mediu;
 nivel scăzut;
 Nivel foarte scăzut.
Analizînd datele experimentale obținute în cadrul realizării experimentului de
constatare observăm, că numărul elevilor cu nivel superior la cele 4 criterii este mai
mare în clasa a II-a „A”, numărul elevilor cu nivel mediu este 15 şi numărul elevilor cu
nivel Înalt este mai mare în clasa a II-a „B”. De aceea, vom lua în calitate de clasă
experimentală clasa a II-a „A”, iar clasa a II-a „B” va constitui clasa de control.

Tabelul 3.6 Rezultatele experimentului de control în grupa experimentală și


grupa de control privind nivelul initial a creativității la elevi de vârstă școlară mică
după Testul Completarea figurilor (varianta modificată ,după E.Torrance)

70%
60% 62.50%
60%

50% Nivel foarte înalt


40% Nivel înalt
31.25%
Nivel mediu
30%
20%
Nivel scăzut
20%
20% 6.25% Nivel foarte scăzut
10%
0% 0% 0.00%0.00%
0%
Grupa experimentală (20 Grupa de control
elevii) (16 elevii)

La nivelul Nivel foarte înalt, în clasa experimentală s-au plasat 4 elevi (ceea ce constituie
20%), iar în clasa de control – 1 elev (ceea ce constituie 6,25%)

La nivelul Nivel înalt în clasa experimentală s-au plasat 4 elevi (ceea ce constituie 20%),
iar în clasa de control – 10 elevi (ceea ce constituie 62,,5%)

La nivelul Nivel mediu în clasa experimentală s-au plasat 12 elevi (ceea ce constituie
60%), iar în clasa de control – 5 elevi (ceea ce constituie 31,25%)

La nivelul Nivel scazut şi Nivel foarte scazut în clasa experimentală şi clasa de control
nu s-au plasat nici un elev ceea ce constituie o creştere a nivelului de dezvoltarea a
creativităţii.

Un al treilea test aplicat pentru determina nivelul de formare a capacităţilor creative,


am aplicat testul 3 care determină nivelul de dezvoltare creativă a elevilor din clasa
experimentală și clasa de control. Testul Trei cuvinte ( după O.Diocenco) realizat
determina evaluarea imaginați reproductive și ale creativității.Modalitatea desfășurări
este individual și constă în aceea că copii au în fața 3 cuvinte. Să alcătuesc și scrie cît
mai multe enunturi cu sens astfel ca fiecare enunt să conțina toate cele 3 cuvinte si
toate enunțurile împreună să formeze o povestire.

Se propun 3 seturi de cuvinte.În timpul evaluarii se utilizeaza un set de cuvinte,celelalte


pot fi utilizate în cazul unei evaluari repetate sau ca exercitii de dezvoltare a creativității.

Rezultatele obţinute în baza observărilor realizate sunt înregistrate în tabelele ce


urmează. Cotarea şi interpretarea datelor este următoarea: pentru determina nivelul de
formare a capacităţilor creative la elevii din eșantionul experimental a fost identificat
prin intermediul a trei niveluri:

 nivel înalt;
 nivel mediu;
 nivel scăzut;
Analizînd datele experimentale obținute în cadrul realizării experimentului de control
observăm, că la nivelul Nivel înalt în clasa experimentală s-au plasat 7 elevi (ceea ce
constituie 35%), iar în clasa de control – 7 elevi (ceea ce constituie 43,75%)

La nivelul Nivel mediu în clasa experimentală s-au plasat 13 elevi (ceea ce constituie
65%), iar în clasa de control – 9 elevi (ceea ce constituie 56,25%)

La nivelul Nivel scazut în clasa experimentală s-au plasat 0 elev (ceea ce constituie 0%),
iar în clasa de control – 0 elevi (ceea ce constituie 0%)

Figura 3.9 Rezultatele experimentului de control în grupa experimentală și grupa de


control privind nivelul initial a creativității la elevi de vârstă școlară mică după Trei
cuvinte ( după O.Diocenco).
70% 65%

56,25%
60%

50% 43,75%

40% 35% Nivel Înalt


Nivel Mediu
30%
Nivel Scăzut
20%

10%
0% 0%
0%
Grupa experimentală (20 Grupa de control (16 elevii)
elevii)

La nivelul Nivel înalt în grupa experimentală s-au plasat 7 elevi (35 %), iar în grupa de
control – 7 elevi (ceea ce constituie 43,75%)

La nivelul Nivel mediu în grupa experimentală s-au plasat 13 elevi (65%), iar în grupa de
control – 9 elevi (56,25%)

La nivelul Nivel scazut în grupa experimentală s-au plasat 0 elevi (0%), iar în grupa de

control – 0 elevi (0%).


Tabelul 3.12 rezultatele finale experimentului de control în grupa experimentală și
grupa de control privind nivelul initial a creativității la elevi de vârstă școlară mică .

70% 65%

56%
60%

50% 44%

40% 35% Nivel Înalt


Nivel Mediu
30%
Nivel Scăzut
20%

10%
0% 0%
0%
grupa experimentală grupa de control (16
(20 elevii) elevi)