Sunteți pe pagina 1din 22

2.

2 Implementarea Programului de dezvoltare a creativității la elevii de vârstă


școlară mică .

Scopul :Dezvoltarea creativității la elevii de vârstă școlară mică

Obiective:
1. dezvoltarea creativități creatoare
2. stimularea creativității prin jocuri și activități de creeare
3. Educarea capacității creative
4. Dezvoltarea fanteziei, reactualizarea mintală a reprezentărilor și realizarea
imaginare .Dezvoltarea și antrenarea flexibilității și fluidității gândirii
5. Dezvoltarea fluidității ,formarea deprinderii de redare a imaginilor.
6. Dezvoltarea antrenarea flexibilității și fluidității gîndirei creative , învățarea
de a lucra în grup și a comunica cu semenii săi.
7. Demonstrarea capacității de elaborare a programului de dezvoltare a
creativității la vârsta preadolescentă.

Grupul țintă:36 elevi din clasa a II-a A și a II-a B

Locul desfășurării:Liceul teoretic Alexei Mateevicii s.Pîrlița;

Numărul de ședințe : 15;

Tehnologii implementate în cadrul programului:

Metode : Conversația ,explicația ,demonstrația,joc didactic, joc de rol.

Forme de lucru cu subiecții: macrogrup,microgrup ,individual,diade;

Mijloace didactice :

-obiectuale:creioane,carioci,foi A4,pixuri

-Imagistice: fișe de activitate individuală; desene,fotografii,planșe

Audio-vizuale:filmulețe didactice,înregistrări
Ședința nr. I

OBIECTIVE:

 Educarea capacitatea de a fi creativ;


 Dezvoltarea creativității și imaginației verbale
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :
Timp:45 min

Exercițiul nr.1 ’’Numește cît mai mult’’

Timp:10 min

Scop: Dezvoltarea creativității și imaginației verbale.

Desfășurarea: Elevilor li se propune însărcinarea cu următoarea instrucțiune:

Numiți cît mai multe cuvinte cu … prefixul, sufixul, rădăcina,dezinența…

Exercițiul nr.2 ‘’Consecințe: Ce s-ar întâmpla dacă…’’

Timp: 10 min

Scop: Dezvoltarea capacităților de a reda verbal ceea ce-și imaginează.

Desfășurarea : Elevii răspund înscris la urmatoarele întrebări:

Ce s-ar întîmpla dacă animalele ar începe a vorbi?

Ce s-ar întîmpla dacă va ploua fără încetare?

Ce s-ar întîmpla dacă ție ți-ar crește aripi?

Ce s-ar întîmpla dacă oamenii ar putea să citească gîndurile unul altuia?

Ce s-ar întîmpla dacă ar învia toți eroii din povești?

Exercițiul nr.3 ‘’Cercuri pe apă’’

Timp:10 min

Desfășurarea : Cînd aruncăm în apă o piatră ,de la ea pe apă se formează cercuri. La fel și
cuvîntul reținut în minte,poate să aducă multe asociații ,diferite comparații, amintiri,
închipuiri,imagini. Propuneți copilului un cuvînt ,de exemplu ‘’carte’’.
Timp de un minut de scris cîte mai multe cuvinte cu prima literă din cuvîntul ‘’carte’’.

Timp de un minut de scris cite mai multe cuvinte cu silaba ‘’car’’.

Exemplu : Cartof,carton.

Timp de un minut de scris cât mai multe rime la cuvântul ‘’carte’’.

Exemplu : parte, frate, șapte…

De alcătuit o propoziție din 5 cuvinte ,unde fiecare cuvânt să înceapă cu litera respectivă
din cuvântul :

C–

A–

R–

T–

E–

Exercițiul nr.4 ‘’Povestitorul’’

Timp:10 min

Obiectiv : Dezvoltarea creativități verbale, fanteziei.

Desfășurarea : Copiilor li se citește un început de povestire, iar ei trebuie să continue.

Ședința II

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea creativității în desen.


 Educarea capacitatea de a fi creativ;
 Facilitarea cunoașterii de sine și a celorlalți.
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice : foi de hârtie album și creioane.
Timp:45 min

Jocul nr.1 ‘’Punctul’’


Timp: 45 min

Scop:cum se dezvoltă elevul în desen și idea care o atribuie punctului.

Desfășurarea : Conducătorul va pregăti pentru fiecare participant o foaie de


hârtie(complet albă) în mijlocul căreia este desenat un punct. După ce a împărțit foile ,
cere fiecărui să realizeze propriul desen plecând de la elementul dat. Când toți au
terminat de desenat , conducătorul va cere să se de-a un titlul desenului și să-l scrie pe
foaie. În prima parte conclusivă a activității,conducătorul învită fiecare persoană să
descrie și să comenteze propriul desen , întrebând în special care a fost idea care a
inspirat-o și în ce fel a perceput punctual.

Variante: După ce va timp de lucru în grup ,se poate propune din nou același joc
plecând de la o foaie cu două puncte . În acest, caz atenția este centrată pe relația dintre
cele doua puncte: punctul fiind considerat un simbol cele doua puncte reprezentând
relația care există între o persoană și alta.

Sugestii pentru conducător. Punctul reprezintă identitatea noastră și modul în care ne


percepem pe noi înșine . Plecând de la această idee,este interesant de văzut în ce fel se
dezvoltă desenul și idea pe care o persoană o atribuie punctului.Este important să se
stimuleze grupul să intervină pe desenele altora și să se favorizeze schimbul de trăiri.

Ședința III

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea creativității,imaginației vizuale și verbale ,fanteziei.


 Educarea capacității creative.
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :imagini,planșe
Timp:45 min

Exercițiul nr.1 ‘’Titlul’’

Timp:5 min

Scop : Dezvoltarea creativității și imaginației vizuale.

Desfășurarea : Copiilor li se propune o imagine cu subiect . Sarcina este de a da cât mai


multe titluri pentru imaginea dată.
Exercițiul nr.2 ‘’Pantomimica’’

Timp:10 min

Scop: Dezvoltarea imaginației și a capacității creative.

Desfășurarea : Propuneți copilului să reducă prin gesturi și mimică o acțiune (citirea unei
cărți, mersul, înotul,spălarea, furia pe cineva , salutul, etc.)

Exercițiul nr .3 ‘’Rolstorming’’

Timp:15 min

Scop: Dezvoltarea creativități,imaginației verbale ,fanteziei.

Desfășurarea: Copii sunt rugați să-și aleagă câte un personaj din poveste. Apoi li se
propune o problemă ,o situație și fiecare trebuie s-o rezolve de pe pozițiile personajului
ales.

Exercițiul nr.4 ‘’Povestirea în lanț’’

Timp:15 min

Scop: Dezvoltarea creativității,fanteziei, perspicacității.

Desfășurarea: Copiilor li se propune să alcătuiască în lanț o povestire ,unde fiecare


trebuie să continuie povestirea printr-o frază sau mai multe, terminând această frază cu o
conjucție sau prepoziție.

Ședința IV

OBIECTIVE:

 Educarea capacitatea de a fi creativ;


 Dezvoltarea fanteziei, reactualizarea mintală a reprezentărilor și realizarea
imaginară de similitudini cu pata de culoare .
 Dezvoltarea și antrenarea flexibilității și fluidității gândirii
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.
 TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :planșe
Timp:45 min

Exercițiul nr.1 ‘’Desenează…’’


Timp:10 min

Scop: Dezvoltarea capacității de a crea chipuri în baza figurilor geometrice.

Desfășurarea : Folosind numai cercuri și dreptunghiuri (de diferite mărimi ), desenați un


bărbat, o femeie , un copil.

Exercițiul nr.2 ‘’Găsește deosebirea’’

Scop: Dezvoltarea creativității .

Timp:10 min

Desfășurarea: Găsește cât mai multe deosebiri: dulap,magnitofon,carte , sonerie,călimară


, avion. Prin ce aceste obiecte se deosebesc de : televizor, cîine ,mașină,creion ,masă
,păsări?

Exemplu :

Dulap Televizor

-mare; mic;

- se foloseste pentru pastrarea hainelor; nu se foloseste pentru

- nu are nevoie de electricitate; pastrarea hainelor;

are nevoie de electricitate;

Exercițiul nr.3 ‘’ E imposibil ‘’

Timp: 5 min

Scop:Dezvoltarea imaginației și a capacităților creative.

Desfășurarea : Copii sunt rugați să enumere câte mai multe imposibilități.

Exercițiul nr 4.’’Pata de culoare’’

Timp:20 min

Scop:Dezvoltarea fanteziei și a creativității.

Materiale: Se desenază pe o foaie o pată de culoare,după procedeul îndoirii foii.

Desfășurarea : Copii sunt solicitați să privească cu atenție pata și să găsească trei lucruri
cu care ar putea semăna ea. Foaia se va roti de la stânga spre dreapta. Continuăm această
rotire a foii de 5 ori în fata fiecarui copil, de fiecare data numind alte trei lucruri care să
nu fie identice cu ale celoralți colegi. Apoi , la pată se mai adaugă și altă culoare ,care îi
va schimba forma, reluând același procedeu ca la prima variantă. După fiecare răspuns
copilul primește atâtea fișe câte obiecte a denumit. La sfârșitul probei este menționat acel
elev care a denumit cele mai multe obiecte asemănătoare cu pata.

Ședința V

OBIECTIVE:

 Educarea capacitatea de a fi creativ;


 Dezvoltarea creativității și imaginației verbale
 Dezvoltarea imaginației verbale, gândirii creative și abstracte
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.
 TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :
Timp:45 min

Exercițiul nr.1 ‘’Obiecte zgomotoase’’

Timp:5 min

Scop: dezvoltarea creativității.

Desfășurarea : Elevii sunt rugați să scrie numele tuturor obiectelor zgomotoase(lucruri ce


provoacă zgomot ) care le vin în minte

Exercițiul nr.2 ‘’Numește obiectele’’

Timp: 15 min

Scop: Dezvoltarea creativități , gândirii creative și abstracte .

Desfășurarea : Numește trei obiecte care pot combina urmatoarele trei particularități:

neted ,greu, gălăgios

luminos , usor, strălucitor

alb , moale, comestibil

Exercițiul nr.3 ‘’ Asemănări’’

Timp: 5min

Scop: Dezvoltarea gândirii creative.

Desfasurarea : Descrieți câte mai multe asemănări dintr-o prună și un măr .


Exercițiul nr.4 ‘’Crocodilul din șifonier ‘’

Scop: Dezvoltarea imaginatiei verbale.

Desfășurarea : Scrie-ți o scurtă povestire (cel putin o pagină) cu titlul ‘’Crocodilul din
șifonier’’.

Ședința VI

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea creativității în scriere și a imaginație.


 Educarea capacitatea de a fi creativ;
 Facilitarea cunoașterii de sine și a celorlalți.
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice : foi ,pix.
Timp:45 min

Exerciţiul 1: Jocul „Să facem cunoştinţă”.

Timp: 10 min

Scopul. A însuşi numele participanţilor.

Desfășurarea: Se propune copiilor să-şi spună numele şi animalul preferat.

Exerciţiul 2: „Ţara Mişcăriască”

Timp:15 min.

Scopul : dezvoltarea creativități şi mărirea volumului memoriei mişcărilor.

Desfășurarea: Închipuiţi-vă că ne-am pomenit în Ţara Mişcăriască. Locuitorii ei


comunică doar prin mişcări. Şi acum în această ţară are loc concursul celei mai lungi
fraze. Acum vom afla cine va putea să repete cea mai lungă frază în stilul „mişcăresc”.
Eu voi începe să arăt prima mişcare, vecinul din dreapta va trebui să o memoreze, să o
repete şi să mai adauge la ea propria mişcare, urmează apoi rîndul următorului copil să
repete mişcările dinainte şi să adauge una nouă ş.a.m.d.

Exerciţiul 3: „Găseşte deosebirile”

Timp: 20 min.
Scopul: dezvoltarea creativități și atenţiei.

Desfășurarea: Prin ce se deosebesc desenele? Găseşte şi colorează pe desenul din


dreapta cel puţin 10 deosebiri. Numiţi-le.

Ședința VII

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea perceperii culorilor și a creativității.


 Educarea capacitatea de a fi creativ;
 Facilitarea cunoașterii de sine și a celorlalți.
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :fișe
Timp:45 min

Exerciţiul 1: Continuă enunţul

Timp:15 min

Scopul: dezvoltarea creativității


Desfăşurarea. Eu ma să citesc enunţul voi continuaţi.

1) Primăvara este…………

2) Copiii se joacă de-a……….

3) Ziua este…………

4) Se aude………

5) Ce copaci ai întîlnit, jucîndu-te pe terenul grădiniţei?

6) Copiii pleacă la……….

7) Ce face rîndunica………….., dar mămica………….

8) Numeşte regulile de igienă personală………………....

9) De ce are nevoie o plantă ca să crească? Dar un om?

10) Cine este Ion Creangă? Ce alţi scriitori mai cunoşti?

11) Numeşte poveştile cunoscute………………………

12) Ai văzut o lingură? Ce este o lingură? Ce poţi spune despre ea?

13) Ce poate fi galben? Roşu?

14) Descrie o plantă sau un animal.

Exercițiul 2: „Tehnica petelor”

Timp:15 min.

Scopul. Dezvoltarea perceperii culorilor și a creativității.

Desfăşurare: copii cu ajutorul guaşului şi aquarelei formează diferite pete de


diferite culori amestecate. Apoi trebuie să se uite atent pentru a evidenţia existenţa unui
animal, obiecte din natură prin adăugarea altor elemente.

Exercițiul 3: Jocul „ Ghici ce lipseşte”

Timp:10 min.

Scopul: Dezvoltarea creativității și a concentrării atenţiei.

Desfăşurarea. Psihologul aranjază pe masă 8-10 obiecte, copii le privesc, apoi copii
închid ochii, psihologul ascunde un obiect, copii ghicesc ce obiect lipseşte.
Ședința VIII

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea creativității verbale – logice


 Dezvoltarea capacităţii de comparare
 Educarea capacitatea de a fi creativ;
 Facilitarea cunoașterii de sine și a celorlalți.
 Dezvoltarea creativități ,imaginației creative și concomitent a capacităților
filologice a copilului și îmbogățirea vocabularului.

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :fișe

Timp:45 min

Exerciţiul 1 Sinonime

Timp: 10 min.

Scopul: Dezvoltarea capacităţii de comparare.

Desfăşurarea. Se propun un şir de cuvinte şi se cere de a găsi cuvântul asemănător după


sens.

Material:

Pix Vorbăreţ Obez Stăpîn

Limbă Atent Eşec Geantă

Copac Frumos Insectă A învăţa

Copil Uriaş Mulţime A face

Vesel Nea Cosmos Mare

Exerciţiul nr.2 Răspunde la întrebări

Timp:10 min

Scopul: Dezvoltarea creativități și gîndirii divergente.

Desfăşurare: Se dă copiilor o /un text sau o propoziţie / un caz. Apoi se încurajează copiii
să pună cît mai multe întrebări în baza acestuia.
În poiana veselă mişună multe vieţuitoare harnice.

Cine mişună în poiană?

Cîte vieţuitoare mişună?

Cum sunt vieţuitoarele care mişună?

Cum este poiana?

De ce poiana este vesela?

Exerciţiul 3.„Jocul pictorilor”

Timp: 15 min.

Scopul: Dezvoltarea perceperii

Desfăşurare: Pe o foaie împărţită în 20 căsuţe, elevii trebuie să deseneze obiectele


spuse de psiholog. Pentru fiecare căsuţă un cuvînt. După care elevii citesc desenele
făcute. Fiecare desen spus corect se punctează.

Joc de adio. Copii se iau de mîini şi îşi spun impresiile care le-au primit la şedinţele de
remediere.

Ședința IX

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea perceperii culorilor și a creativității.


 Educarea capacitatea de a fi creativ;
 dezvoltarea fluidității ,formarea deprinderii de a reda în desen anumite obiecte
 Facilitarea cunoașterii de sine și a celorlalți.

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie
Timp:45 min

Exerciţiul 1.Jocul Cine desenează mai mult ?

Timp: 5 min

Scopul: dezvoltarea fluidității ,formarea deprinderii de a reda în desen anumite obiecte


,plante,animale,etc.
Desfășurarea jocului: Copiilor li se distribuie foi de hîrtie ,pe care ei trebuie să deseneze
cât maimulte florii ,dar să fie diferite.

Exerciţiul 2.Cea mai frumoasă exprimare.

Timp: 5 min

Scopul: Dezvoltarea fluedității vorbirii,a orginalității,dezvoltarea capacității de analiză


și sinteză.

Desfășurarea jocului:Găsirea unor exprimării cât mai frumoase .Jocul se poate dezvolta
individual sau în colectiv.Învățătorul formulează un enunț –printr-o propropoziție.De
exemplu ,,Soarele încălzește pământul ,,,apoi numește elevul care să dezvolte propoziția
păstrând conținutul ei.Elevilor li se oferă posibilitatea de folosire a celor mai frumoase
și variate cuvinte,păstrând idea conținutului.

Exercițiul 3.,,Ce nu s-a mai întâmplat?”

Timpul: 15 min

Scopul: Dezvoltarea fluedității vorbirii,a orginalității creative.

Desfășurarea:Exerciţiul , aparent simplu, solicită creativitatea gândirii prin cunoaşterea şi


eliminare arealului, înlocuindu-le cu fantezii situate între basm şi realitate.Desfăşurare:
învăţătorul spune elevilor un cuvânt. Ei caută automat să creeze o situaţie princare să
atribuie unor obiecte/fiinţe însuşiri ale altor obiecte/ fiinţe cu ajutorul cărora
ele facceva care ,,nu s-au mai întâmplat”.Exemplu: urs – răspuns posibil: ,,Ursul a
zburat, luându-se la întrecere cu un avion. Ursul acâştigat întrecerea.

Exercițiul 4. ,,Trei lumi într-una singură”


Timp: 15 min
Scop: Să facă legătura între cuvinte.
Desfăşurare: li se vor spune copiilor trei cuvinte, între care se poate face mai greu
legătura. Cu cât această legătură este mai dificil de făcut, cu atât mai interesante
suntasocierile făcute de copii. Ei vor avea de alcătuit un text scurt, din minim trei
enunţuri, prin care să realizeze o situaţie care să cuprindă cele trei noţiuni/accepţii ale cuv
intelor date.Exemplu: albină, tren, medic.Posibil răspuns: ,,Un tren se opri într-o gară
mică. O albină intră, din greşeală, în tren, pe ofereastră deschisă. Un medic, ce călătorea
cu trenul, a prins-o cu grijă şi i-a dat drumulafară din tren.”

Ședința X

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea perceperii culorilor și a creativității.


 Educarea capacitatea de a fi creativ;
 dezvoltarea și formarea deprinderii de a confecționa mărțișoare .

TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația, , demonstraţia
practică, exerciţiul,conversaţia,modelarea
Forme de organizare : individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie ,carton colorat, diferite decupaje, fire
pentru mărţişoare
Timp:45 min

Tipul activităţii: Activitate practică, ,,Mărţişoare”

Scop:realizarea unor mărţişoare

Caracteristici ale activităţii: Diversitatea materialelor utilizate, utilitatea produselor


realizate, posibilitatea utilizării suprapunerii,explicarea şi demonstrarea modului
derealizare al mărţişoarelor ,finalizarea activităţii prin realizarea unei expoziţii.

Ședința XI

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea capacității de crearea .


 Dezvoltarea creativități procesuală
 dezvoltarii imaginaţiei creative.
 Dezvăluirea un mod particular de a interpreta lumea.
TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie
Timp:45 min

Exerciţiul 1 „Crează singur”


Timp: 10 min.
Scopul: Dezvoltarea capacităţii de a crea chipuri în baza figurelor geometrice.
Desfăşurarea. Folosind numai cercuri şi dreptunghiuri alcătuiţi un bărbat, o femeie, un
copil.

Exercițiul 2,,Surpriza petelor”


Timp: 10 min
Scopul: Eficiența dezvoltarii imaginaţiei creative.
Desfăşurare: copiii vor primi ca primă sarcină să acopere în întregime o foaie de desen cu
pete de diferite culori şi mărimi. După terminarea acestei sarcini, le se cere să-
ş i privească foarte atent lucrarea, şi, cu ajutorul unei carioca groasă, să dea petelor
contur, înaşa fel încât lucrarea să devină o compoziţie figurativă.Exerciţiul devine mai
interesant dacă aceeaşi lucrare iniţială se multiplică la copiator color şi li se dă tuturor
elevilor. Rezultatele diferite, apoi comparate, sunt un stimulant deosebit de
eficient pentru dezvoltarea imaginaţiei creative.

Exercițiul 3,, Ce putem face din…?”

Timp: 10 min.

Scop:Să dezvoltăm creativitatea prin modificarea materialului,obiectului.

Desfășurarea:Acest tip de exerciţii de creativitate capătă o tot mai largă utilizare în şcoli.
Pentru o bună educaţie
ecologică, copiilor li se dau sarcini atractive de reciclare a unor material mai mult sau
mai puţin refolosibile. Astfel de exerciţii sunt: cum putem refolosi cutiile metalice de
conserve?(suport de creioane, cutie pentru nasturi, jucării muzicale) sau ce putem face
frumos din peturi? (păpuşi decorative, oameni de zăpadă, vase pentru flori de interior).

Exercițiul 4. Creativitate procesuală:,, Jocul figurilor geometrice”


Timp:15 min
Scop: să creeze o compoziţie figurativă, lipindu-le.
Copiii primesc câte zece figuri geometrice de acelaşi tip, dar de mărimi şi culori diferite
(rotunduri, pătrate, triunghiuri, dreptunghiuri). Din acestea li se cere să creeze o
compoziţie figurativă, lipindu-le. Cele patruzeci de figuri trebuie să creeze
împreună oimagine inspirată din realitate, pe care copilul o va prezenta, descriind-o aşa
cum a văzut-o el. Sunt acceptate şi interpretările fanteziste. Pe lângă realizare,
mai importante sunt explicaţiile copilului, care poate dezvălui un mod particular de a
interpreta lumea.

Ședința XII

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea capacității de crearea .


 Dezvoltarea creativități procesuală
 dezvoltarii imaginaţiei creative.
 Dezvăluirea un mod particular de a interpreta lumea.
TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie
Timp:45 min

Exercițiul 1Creativitate procesuală:,,În excursie”


Timp: 10 min.

Scopul: dezvoltă stimuli auditivi și a creativități.


Desfăşurare: se audiază o înregistrare cu ciripit de păsărele, susur de izvor şi, dacă e posibil, şi cu foşnet
de frunze mişcate de vânt. Se cere elevilor să-şi imagineze o excursieîn care, la un moment dat, au văzut
un lucru care fie le-a plăcut foarte mult, fie i-a speriatşi să-l povestească şi celorlalţi. Dacă elevii sunt în
clasa a II e bine să-şi noteze, pe scurt, ce şi-au imaginat, pentru a nu uita propriile idei în timpul
povestirii celorlalţi. În acest exerciţiu, stimulii auditivi vin foarte mult în sprijinul copiilor în
imaginarea unor situaţii despre un subiect dat. La fel se poate imagina o călătorie cu trenul, ascultând o
înregistrare cu sunetele produse de acesta etc.

Exercițiul 2 ,,Un extraterestru pe Pământ”


Timp: 15 min
Scop:
Desfăşurare: Li se explică elevilor ce se presupune a fi un extraterestru ( dacă este
nevoie), după care se organizează un joc de rol bazat pe întrebări şi răspunsuri. Jocul se
reduce la rolul unui extraterestru care a ajuns pe Pământ, unde toate lucrurile îi sunt
necunoscute şi ciudate. El se întâlneşte cu un grup de copii pământeni ( ceilalţi copii), pe
care îi întrebă diverse lucruri despre viaţa de pe pământ, de exemplu.- De ce plouă? De ce
mănâncă oamenii? De ce citesc în cărţi copiii? De ce dansează etc.
,,Pământenii” îi răspund extraterestrului şi imediat îi pun ei o întrebare
de tipul: ,,dar pe planeta ta de unde vine apa? …cum trăiţi fără să mâncaţi?”. Pe rând, în
rolul,,extraterestrului” intră şi ceilalţi copii.

Exercițiul 3 Interpretarea: ,,O scrisoare desenată”


Timp:
Scopul:15 min
Desfăşurare: se dă fiecărui copil o fişă cu desene de tipul celor de mai jos şi li se spunecă
este o scrisoare reprezentată prin desene. Fără alte explicaţii suplimentare, li se cere să
compună scrisoarea ,,cu cuvinte”, respectând desenul. Multitudinea de interpretări le va
face copiilor o mare surpriză şi plăcere, dorind să mai execute astfel de exerciţii(concluzi
a este reală, în urma unei aplicaţii la clasa mea).

Ședința XIII

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea capacității de crearea .


 Dezvoltarea creativități procesuală
 dezvoltarii imaginaţiei creative.
 Dezvăluirea un mod particular de a interpreta lumea.
TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie
Timp:45 min

Ședința XIII

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea capacității de crearea .


 Dezvoltarea creativități procesuală
 dezvoltarii imaginaţiei creative.
 Dezvăluirea un mod particular de a interpreta lumea.
TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie,fișe.
Timp:45 min

Exerciţiul 1. Comparaţii

Timpul:10 min

Scopul. Dezvoltarea creativității.

Desfăşurare: Completaţi comparaţiile alegînd cuvîntul potrivit după sens :

Cuvintele : Gheata, lup, săgeata, câine, pin, piatra, vulpe, ceară, pământ.
Comparatiile : Tare ca … Negru ca … Iute ca…

Galben ca… Bun ca… Rece ca …

Şiret ca … Înalt ca … Flămând ca … Credincios ca …

Exercițiul 2 .Jocul „Poştaşul”

Timpul :15 min

Scopul. Dezvoltarea creativă.

Desfăşurarea. Jucătorii sunt aşezaţi în cerc. Un jucător poştaşul, stă în picioare la


mijloc. El spune tare, pe un ton lesne şi înţelese: „Poştaşul a sosit...” Ceilalţi
jucători întrebă: „pentru cine?”. Poştaşul răspunde „Pentru toţi acei care...” şi
inventează ceva: „cei care au un frate, cei care au vizitat cu tare loc, cei care poartă
culoare verde etc.”

Exercițiul nr.3 ‘’Arhimede’’

Timp:10 min

Scop: Dezvoltarea fanteziei ,perspicacității.

Desfășurarea : Se dă însărcinarea de a rezolva anumite probleme căutând cît mai


multe soluții pentru rezolvarea lor.De exemplu: ,,Cum se pot număra toate stelele
de pe cer?’’, ‘’Cum de crescut o livadă pe Lună?’’, ‘’Cum de însuflețit o păpușă?’’,
‘’Cum de inventat o mașină pentru pregătirea lecțiilor?’’.

Exercițiul nr.4 ‘’Binom’’

Timp:10 min

Scop: Dezvoltarea imaginației ,fanteziei ,a creativitatii ,abstracte.

Desfășurarea : Fiecare copil scrie pe foaie două colonițe de cuvinte a câte 4 fiecare
(denumiri de obiecte și fenomene, nume de oameni și animale). Pentru fiecare
pereche de cuvinte din ambele colonițe se alcătuiesc asociații. Cine a alcătuit cele
mai multe asociații acela e ciștigătorul.

Exemplu de asociații din cuvinte ‘’pisică’’ și ‘’soarele’’.

- pisica se încălzește la soare;

- pisica e rotundăși caldă ca soarele;


- ochii pisicii sclipesc ca soarele;

- forma capului pisicii se aseamănă cu soarele etc.

Ședința XIV

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea capacității de crearea .


 Dezvoltarea imaginației vizuale și a capacității creative, fanteziei .
 dezvoltarii imaginaţiei creative.
 Dezvăluirea un mod particular de a interpreta lumea.
TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie,fișe.
Timp:45 min

Exercițiul nr.1 ‘’Fericirea’’

Timpul:5 min

Scopul: Dezvoltarea creativități și a optimismului.

Desfășurarea : Elevii sunt rugați să scrie toate lucrurile și situațiile care ne bucură

Exercițiul nr.2 ‘’Colajul’’

Timpul:15min

Scop: Dezvoltarea fanteziei și a creativității.

Desfășurarea : Din bucăți de hirtie de diferite culori (sau folosind și alte materiale
)realizați pe un carton un colaj reprezentind un peizaj de primăvară.

Exerciţiul 3: „Mâzgâlituri”
Timp:15 min

Scopul: dezvoltarea creativități și atenţiei.


D e s f ă ș u r a r e a : Următorul exerciţiu este o foarte bună modalitate de astimula imaginaţia
şi de a mentine fluditatea creativităţii noastre. Pe o foaie de hartie se desenează la
întâmplare linii “mâzgâlituri” şi apoi desenul trebuie completat până este “terminat”. La
clasă desenul poate şi completat cu câte o linie de fiecare elev. Mai
jos prezint câtevaexemple de desene ce pot fi completate de elevi. Exerciţiul poate varia
răsturnând desenul.

. Exercițiu 4: ,, Cum ieşim din situaţii-limită?”

Timp:10 min

Scop: Dezvoltarea creativitate inventivă

Desfășurarea:Se dă copiilor următorul text: ,,Un om a căzut într -o groapă


adâncă de trei metri, proaspăt săpată şi cu pereţii abrupţi, pe care nu se poate urca.
Omul nu are la el mâncare decât pentru o zi – două, un cuţit, o lingură şi o cană. El ştie că
pe acolo nu va mai trece sigur niciun om timp de o lună de zile, aşa că peste două zile a
ieşit din groapă.”Întrebare: cum a ieşit omul din groapă? (răspunsul: a săpat cu
cuţitul într-un perete al gropii şia pus pământul lângă peretele opus, bătătorindu-l.
Deoarece groapa era proaspăt săpată, nu afost imposibil să construiască, prin
bătătorire două praguri de câte jumătate de metru ca săajungă la marginea gropii
şi să se salveze).

Ședința XV
OBIECTIVE:

 Stimularea creativitatii de grup a copiilor


 dezvoltarii imaginaţiei creative.
 Dezvăluirea un mod particular de a interpreta lumea.
TEHNOLOGII DIDACTICE:
Metode didactice:conversația ,explicația
Forme de organizare :frontal și individual.
Mijloace didactice :foi de hârtie,coli de hartie, creioane colorate.
Timp:45 min

Activitate – Arta – Desen: „In vacanță”

Timp:45 min.

Scop: . Reprezentarea prin desen a unor elemente care sa ilustreze o tema,


continuand si completând totodata desenul copiilor.

Desfasurarea jocului: Copiii sunt impartiti in grupuri de cate 6. Fiecare copil al


grupului isi alege cate o culoare cu care va lucra, diferita de a celorlalti 5 copii de
grup.Astazi, la Centrul Arta vom desena tema „In vacanța”. Fiecare copil să se
gândească care vor fi primele 3 elemente care vor alcătui desenul lui. Dupa ce veți
desena cele trei elemente, dați foaia colegului din dreapta pentru „ a citi „ desenele
și pentru a continua desenul vostru.

Astfel se alterneaza activitatea individuala cu cea de grup. Foile se deplaseaza apoi


de la stanga la dreapta pana ajung în poziție inițială. Fiecare copil, când primește
coala colegului din stânga sa , priveste desenul, identifica elementele desenate și
încearca sâ adauge altele, să le completeze ori sa le modifice creativ fară a se
departa de tema redata de colegul sau.

Se urmarește ca schimbul de fișe să se facă în ordinea stabilita, respectandu-se


regula. Noteaza implicarea fiecarui copil în realizarea temei. Fiecare lucrare
realizata va reprezenta o subtema a temei prezentate la începutul activitții. Copiilor
li se solicita sa gaseasca un titlu care sa defineasca continutul desenului. Exemplu:
„In vacanta, la bunici”, „La mare”, „In tabara”. Deoarece fiecare copil deseneaza
cu o singura culoare, educatoare are o evidenta clara a contributiei fiecaruia in
realizarea temei.