Sunteți pe pagina 1din 19

Cuprins

INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Câteva elemente de teorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix


Principalele limite de funcţii şi unele reguli de calcul ale limitelor de funcţii ix
Criteriul majorării, criteriul cleştelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii

Partea I Enunţuri

1 LIMITE DE FUNCŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Exerciţii şi probleme asupra existenţei unor limite de funcţii . . . . . . . . 3
1.2 Criteriul majorării, criteriul cleştelui ( . . . . . . .). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0 ∞
1.3 Limite de funcţii - expresii raţionale , ..................... 9
0 ∞
1.4 Limite de funcţii în care apar radicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Limite de funcţii în care apar funcţii trigonometrice . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6 Limite de funcţii în care apar puteri, exponenţiale şi logaritmi . . . . . . . 20
1.7 Alte limite în care apar exponenţiale şi logarimti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.8 Cazurile 1∞ , 00 , ∞0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
0
1.9 Alte limite în cazurile , 0 · ∞, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
0
1.10 Alte limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.11 Limite de funcţii cu parametri reali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.12 Limite de funcţii în care apar n termeni sau n funcţii . . . . . . . . . . . . . . 35
1.13 Limite duble de funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.14 Limite de compuneri de funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2 LIMITE LEGATE DE REGULA LUI L’HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . 43


2.1 Limite de funcţii care se calculează cu Regula lui L’Hospital . . . . . . . . 43

3 LIMITE CU GRAD SPORIT DE DIFICULTATE . . . . . . . . . . . . . . . 53


3.1 Relaţii şi limite de funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2 Determinarea funcţiilor ce satisfac anumite condiţii . . . . . . . . . . . . . . . . 68

v
vi Cuprins

Partea II Soluţii

4 LIMITE DE FUNCŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.1 Exerciţii şi probleme asupra existenţei unor limite de funcţii . . . . . . . . 75
4.2 Criteriul majorării, criteriul cleştelui ( . . . . . .)....................... 81
0 ∞
4.3 Limite de funcţii - expresii raţionale , ..................... 88
0 ∞
4.4 Limite de funcţii în care apar radicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.5 Limite de funcţii în care apar funcţii trigonometrice . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.6 Limite de funcţii în care apar puteri, exponenţiale şi logaritmi . . . . . . . 112
4.7 Alte limite de funcţii în care apar exponenţiale şi logaritmi . . . . . . . . . 117
4.8 Cazurile 1∞ , 00 , ∞0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
0
4.9 Alte limite în cazurile , 0 · ∞, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
0
4.10 Alte limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4.11 Limite de funcţii cu parametri reali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.12 Limite de funcţii în care apar n termeni sau n funcţii . . . . . . . . . . . . . . 146
4.13 Limite duble de funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
4.14 Limite de compuneri de funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

5 LIMITE LEGATE DE REGULA LUI L’HOSPITAL . . . . . . . . . . . . . 169


5.1 Limite de funcţii care se calculează cu Regula lui L’Hospital . . . . . . . . 169

6 LIMITE CU GRAD SPORIT DE DIFICULTATE . . . . . . . . . . . . . . . 191


6.1 Relaţii şi limite de funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6.2 Determinarea funcţiilor ce satisfac anumite condiţii . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Capitolul 2
LIMITE LEGATE DE REGULA LUI
L’HOSPITAL

2.1 Limite de funcţii care se calculează cu Regula lui


L’Hospital

1. Să se arate că:
x − sin x 1
a. lim = ;
x→0 x3 6
arcsin x − x 1
b. lim = ;
x→0 x3 6
tgx − x 1
c. lim = ;
x→0 x3 3
x − arctgx 1
d. lim = ;
x→0 x3 3
x − ln (1 + x) 1
e. lim = ;
x→0 x2 2
e −x−1 1
x
f. lim = ;
x→0 x2 2
chx − 1 1
g. lim = ;
x→0 x2 2
shx − x 1
h. lim = ;
x→0 x3 6
x − thx 1
i. lim = ;
x→0 x3 32
x
cos x − 1 +
j. lim 2 = 1;
x→0 x 4 24
tgx − x cos x
k. lim .
x→0 x − sin x

2.* Să se calculeze limitele, unde n ∈ N∗ :


xn − sin xn
a. lim ;
x→0 x3n n
arcsin x − xn
b. lim ;
x→0 x3nn
tgx − x
n
c. lim ;
x→0 x3n

43
44 2 LIMITE LEGATE DE REGULA LUI L’HOSPITAL

xn − arctgxn
d. lim ;
x→0 x3n
x − ln (1 + x )
n n
e. lim ;
x→0 x2n
chx − 1
n
f. lim ;
x→0 x2n
shx − xn
n
g. lim ;
x→0 x3n
xn − thxn
h. lim ;
x→0 x3n
xn
e −x −1 n
i. lim .
x→0 x2n

3. Să se calculeze: 3
sin 3x + 4sin x − 3 ln (1 + x)
a. lim ;
( − 1))
(e x sin]x
x→0
[ x
1 x
b. lim x − ;
x→∞
( e ) x + 1
1
tg x x2
c. lim 1 ;
x↘0
(tgx) x2
1 1 x3
d. lim − unde P (x) = x − + ax5 ;
x→0 arctg4 x P 4 (x) 3
sin2 x2 ln2 (1 + x) − x2 sin2 x − x2 ln2 (1 + x) + x4
e. lim .
x→0 ln (1 + tg7 x)

4. Să se calculeze limitele:
1
ex − x2 − x − 1
a. lim 2 ;
x→0 x3
e − e − 2x
x −x
b. lim ;
x→0 x3
ln (a + x) + ln (a − x) − 2 ln a
c. lim ;
x→0 x2
ex + e−x − 2 cos x
d. lim ;
x→0 x(2
)
1
e. lim x − x2 ln 1 + ;
x→0 x
x [ln x − ln (x + 1)] + 1
f. lim .
x→∞ ex [ln (ex + 1) − ln x] − 1

5. Să se calculeze limitele:
ax + a−x − 2
a. lim , a, b ∈ (0, ∞) \ {1} , a ̸= b;
x→0 x2a
(1 + x) + (1 − x) − 2
a
b. lim , a ∈ R∗ ;
x→0 x2
a b
c. lim − , a, b ∈ (0, ∞) , a ̸= b.
x→1 1 − xa 1 − xb
2.1 Limite de funcţii care se calculează cu Regula lui L’Hospital 45

6. Să se calculeze limitele:
tg (sin x) − sin (tgx)
a. lim ;
x→0 tgx − sin x
tg (tgx) − sin (sin x)
b. lim ;
x→0 tgx − sin x
arctg (1 + x) − arctg (1 − x)
c. lim ;
x→0 tg (1 + x) − tg (1 − x)
th (thx) − sh (shx)
d. lim .
x→0 x3

) depind de parametrul a ∈ R :

7.* Să se arate
( că limitele nu
1 1
a. lim − ax ;
x→0
( sin ax e −1 )
1 1
b. lim − ax ;
x→0
( ln (1 + ax) e − 1)
1 1
c. lim − ;
x→0 x sin ax 1 − cos ax
(1 + ax) − (1 + bx)
b a
d. lim , a, b ∈ R∗ ;
x→0( x2 )
a b
e. lim − ;
x→0 ln (1 + ax) ln (1 + bx)
arcsin ax − a arcsin x
f. lim , a ∈ R∗ \ {±1}.
x→0 x3

8. Să se calculeze limitele:
x − arcsin x
a. lim ;
x→0 x − arctgx
( )
1 ctgx
b. lim − ;
x→0 x2 x
tgx − arctgx
c. lim ;
x→0 sin x − arcsin x
th (thx) − sh (shx)
d. lim ;
x→0
( − shx)
thx
sin x
arccos
x
e. lim ;
x→0 x
arcsin x − arctgx
f. lim .
x→0 sin x − tgx

9. Să se calculeze
( 2 limitele:
)1
x + x − sin x x
a. lim ;
x→0 x2
( )1
tgx − x + x2 x
b. lim ;
x→0 x2
1
c. lim (1 + x − sin x) tgx−x ;
x→0
46 2 LIMITE LEGATE DE REGULA LUI L’HOSPITAL
1
d. lim (1 + x − arctgx) arcsin x−x ;
x→0
1
e. lim [1 + x − ln (1 + x)] chx−1 ;
x→0 ( ( ) )x
1 3
2
f. lim x ln 1 + −x+ ;
x→∞ x 2
( ) ln (1+x)−x
2
xp
2

ln (1 + x)
g. lim , p ∈ N∗ .
x→0 x

x [ x ( 1 ]
10.* Să se calculeze limitele: )
a. lim xx −1 −1 ;
x→∞( ln x ln x )
x x
b. lim 2 − ;
( (e − 1)
x→0 x ln2 (1 + x)
1)
c. lim ln (sin x) + e x ;
x↘0
( )
sin x
ln
x
d. lim π ;
x↘0
+ arctg (ln x)
2 [ ]
ln (1 + x)
e. lim ln x −1 ;
x↘0 x
ln x
(1 + x) x − x
f. lim ;
(x (x − 1)
x
x↘0
)
2x + 1 1
g. lim − ;
(x + x − 2 x ln x )
x→1 2

x+1
− x2 e− x ;
1
h. lim x4 ln2
x→∞
( x )x
ln x
i. lim x 1 − .
x→∞ x

11.* Să se calculeze
( limitele:)x2
ln a
a. lim a−x 1 + , a > 1;
x→∞
[( )x ]
a x
b. lim x 1 + − ea , a > 0;
x→∞ [ x(
a )x ]
c. lim x e−a − 1 − , a > 0;
x→∞ [ ( x a )x ]
d. lim x 1 − e−a 1 + , a > 0;
x→∞ [ ( x )a ]
x
e. lim x−2 ex − 1 + , a > 0;
x→0 [ ( ax )a ]
f. lim x−2 e−x − 1 − , a > 0.
x→0 a

12.* Să se calculeze
[ ( limitele:
)x ] x1
1
a. lim e − 1 + ;
x→∞ x
2.1 Limite de funcţii care se calculează cu Regula lui L’Hospital 47
( ( ) )1
x+1 1 x
b. lim x2 ln −x+ ;
x→∞
( x ) 2
1 1
c. lim e arctgx − e x +
1
.
x↘0 x

13. Să se calculeze1 limitele:


(1 + ax) x − ea
a. lim , a ∈ R∗ ;
x→0 x1 1
(1 + ax) x (1 + bx) x − ea+b
b. lim , a, b ∈ R∗ ;
x→0
1
x 1 1
(1 + a1 x) x (1 + a2 x) x · . . . · (1 + an x) x − ea1 +a2 +...+an
c. lim .
x→0 x

14. Să se calculeze limitele:2006


ln (1 + x2006 ) − ln (1 + x)
a. lim 2007
;
x→0 x
1 ( )
b. lim e 2 +arctg(ln x) − ln e sin x − e x .
π 1 1

x↘0

15.* Să se calculeze limitele:


enx − (1 + x)
m
a. lim ;
x→0 x
b. lim (ln (e + sin nx − (1 + x) ) − ln x);
nx p
x→0
ln (1 + xn ) − lnn (1 + x)
c. lim .
x→0 xn+1

16. Să se calculeze limitele:


ex − 1 − ln (1 + x)
a. l1 = lim ;
x→0 x2
(e − 1) (e − 1) − ln (1 + x) ln (1 + 2x)
x 2x
b. l2 = lim ;
x→0 ∏ ∏x3
(e − 1) −
kx
ln (1 + kx)
k=1,n k=1,n
c. ln = lim n+1
.
x→0 x

17. Să se calculeze limitele:


nxn+2 − xn+1 − (n + 1) xn + x + 1
a. lim ;
x→1 x3 − x2 − x + 1
x − nx + x − 1
n
b. lim .
x→1 (xm − 1) ln x

18.* Să se calculeze următoarele limitele:


xn − sinn x
a. lim ;
x→0 xn+2
arcsin x − xn
n
b. lim ;
x→0 xn+2n
tg x − x
n
c. lim ;
x→0 xn+2
48 2 LIMITE LEGATE DE REGULA LUI L’HOSPITAL

xn − arctgn x
d. lim ;
x→0 xn+2
x − ln (x + 1)
n n
e. lim ;
x→0 xn+1
(e − 1) − x
x n n
f. lim ;
x→0 xn+1
chn x − 1
g. lim ;
x→0 xnn+1 n
sh x − x
h. lim ;
x→0 xn+2n
x − tg x
n
i. lim .
x→0 xn+2

19. Să se calculeze:
sin xn − sinn x
a. lim ;
x→0 xn+2 n
tg x − tgx
n
b. lim ;
x→0 xn+2
arcsinn x − arcsin xn
c. lim ;
x→0 xn+2
tgx − tg x
n n
d. lim ;
x→0 xn+2
ln (x + 1) − lnn (x + 1)
n
e. lim ;
x→0 xn+1n
(e − 1) − e + 1
x n x
f. lim ;
x→0 xn+1
shn x − shxn
g. lim n+2
;
x→0 x
thx − th x
n n
h. lim ;
x→0
n
xn+2 n
tg x = ln (1 + x)
i. lim ;
x→0 xn+1
tgx − ln (1 + x)
n n
j. lim ;
x→0 xnn+1
arctg x − arctgxn
k. lim .
x→0 arcsinn x − arcsin xn

20.* Să se calculeze
n
limitele:
n
earcsin x − esin x
a. lim ;
x→0 tgn+2 x
n2
x − ln (1 + x )
n n
b. lim ;
x→0 xn2 +n
x3n
e −x −1 3n
c. lim ;
x→0 sin6 2xn
n2
x − arctg x n n
d. lim ;
x→0 xn2 +2n
2.1 Limite de funcţii care se calculează cu Regula lui L’Hospital 49
2
xn − lnn (1 + xn+1 )
+n
e. lim (n+1)2
;
x→0
( 2nx )2
ex − 1
f. lim .
x→0 1
x2n + cos xn − 1
2

21.* [
Să se calculeze (
limitele: )]x
1 1
a. lim + x ln 1 + ;
x→∞ x x]
[
1 ( 1 ) x
b. lim +x ex −1 ;
x→∞ x
[ ( )]bx
a 1
c. lim + x ln 1 + , a, b ∈ R∗ ;
x→∞ x x
[a ( x )] xb
d. lim ln 1 + , a, b ∈ R+ ∗
;
x→0 x [( )
ax ]
1
e. lim x 1 + −e ;
x→∞
[( x ]
)1
1 x 1
f. lim x 2
1+ − cos 2 .
x→∞ x x

22.* Calculaţi:
( ) 1
a. lim 1 + x2 − ln2 (x + 1) x−arctgx ;
x→0
1
b. lim [1 + (x2 − sin2 x) ln (1 + x)] tg3 x−x3 ;
x→0
( 3 ) 1
x(tgx+sin x)−x2 −sin xtgx
c. lim ex − x3 .
x→0

23.* Să se calculeze:
x2 −arctg2 x
a. lim [arcsin2 x − x2 ] ;
x→0
tg2 x−x2
b. lim [sin2 x − ln (1 + x2 )] ;
x→0
3 3
c. lim (x3 − sin3 x)
tg x−x
;
x→0 [ ]
+ (ex − 1)
x sin x sin x ln(1−x)
d. lim (sin x) + (tgx) + ln (1 + x) .
x↘0

24.* [(
Să se calculeze limitele:
)x+1 ( )x ]
1 1
a. lim x 1 + − 1+ ;
x→∞ x x+1
[( )x+1 ( )x ]
1 1
b. lim x2 1 + − 1+ ;
x→∞ x+1 x
[ ( )ax+d ]
( a )bx+c b
c. lim x 1 + − 1+ , a, b > 0, c, d ∈ R.
x→∞ x x
50 2 LIMITE LEGATE DE REGULA LUI L’HOSPITAL
( )n
t
25.*
Pentru orice t ∈ (0, ∞) notăm ln (t) = 1 + , ∀n ∈ N∗ . Pentru u, v ∈ (0, ∞) să
n
se calculeze lim n [ln (u) ln (v) − eu+v ].
n→∞

26.* Fie a, b ∈ R şi Ga,b : (0, ∞) → R funcţia definită cu ajutorul fracţiei Ga,b (x) =
x+2+a x+1+a
(x + 3) (x + 2)
x+1+a − x+b
. Să se calculeze lim Ga,b (x).
(x + 2) (x + 1) x→∞

a sin x + bx cos x 1
27. a. Să se determine a, b ∈ R astfel încât lim = ;
x→0 x e − e−x − 2 sin x 2
a sin x + bx cos x 1
b. Să se determine a, b ∈ R astfel încât lim = ;
x→∞ 2 (shx − sin x) 2
( )
a b m−n
c. Care sunt valorile reale ale lui a şi b astfel încât lim − = ,
x→1 1 − xm 1 − xn 2
unde m, n ∈ N∗ ?
1
d. Aflaţi numerele reale a, b cu a + b + 2 > 0, astfel încât lim (ax2 + bx + 2) (x−1)2
x→1
să fie finită şi nenulă.

1
28. Ce relaţii trebuie să fie între constantele reale a, b, c ca lim (ax2 + bx + x) (x−1)2 să
x→1
existe şi să fie finită şi nenulă?

axn + bxm + c
29. Să se determine a, b, c astfel încât limita lim , m, n ∈ N∗ , a, b, c ∈ R să
(x − 1)
2
x→1

fie finită.

30. Fie f, g : [0, ∞) → R, f (x) = x ln (ex + 2) , g (x) = ax2 + bx + c.


a. Să se determine a, b, c ∈ R astfel încât lim (f (x) − g (x)) = 0;
x→∞
b. În condiţiile punctului a. să se arate că sup {f (x) − g (x) , x ∈ (0, ∞)} < 2.
√ √
3
1+x+ 3 1−x−2
31. Fie lim , n ∈ N∗ .
x→0 xn
a. Pentru ce valori ale lui n limita este finită?
b. Pentru ce valori ale lui n limita există?

32. Să se discute limitele în funcţie de n ∈ N:


x cos x − sin x
a. lim ;
x→0 xn
x − n ln (1 + x)
n
b. lim ;
x→0 xn+1
cos (xe ) − cos (xe−x )
x
c. lim .
x→0 xn
( )
tgx − arcsin x
33. Determinaţi n ∈ Z astfel încât limita lim x n
să fie finită şi nenulă.
x→0 sin x + arctgx
2.1 Limite de funcţii care se calculează cu Regula lui L’Hospital 51

34. Fie f : (a, ∞) → R o funcţie derivabilă:


a. Dacă lim f (x) = l1 ∈ R, lim f ′ (x) = l2 ∈ R, atunci lim f ′ (x) = 0;
x→∞ x→∞ x→∞
b. Dacă lim f (x) = l1 ∈ R, lim xf ′ (x) = l3 ∈ R, atunci
x→∞ x→∞
lim xf ′ (x) = 0.
x→∞

35. Fie a > 0.[Să se discute


] şi să se calculeze limitele:
π
a. lim xa − arctgx ;
x→∞ 2
b. lim eax [1 − thx];
x→∞
c. lim xa (1 − thx);
x→∞ [ ]
2
d. lim x a
arctgx − thx ;
x→∞ π
e. lim x [e − x − 1];
−a x
x↘0
−a
f. lim (x − 1) [ex − ex];
x↘1
−a
g. lim (x − e) [ex − xe ];
x↘e
[ ]ax
πx πx
h. lim sin + cos ;
x→∞ 6x + 2 3x + 1
x −x
x
i. lim 2.
x→1 (x − 1)
Capitolul 3
LIMITE CU GRAD SPORIT DE
DIFICULTATE

3.1 Relaţii şi limite de funcţii

1. Fie f : R → (0, ∞) astfel încât f (x + 1) − f (x) > k > 0. Să se arate că există


lim f (x).
x→∞

1
2. Fie f : R → I, interval mărginit. Să se calculeze lim (x + f (x)) x .
x→∞

3. Fie f : R → (0, ∞) o funcţie crescătoare şi surjectivă, iar (xn )n>0 un şir descrescător
şi nemărginit. Să se calculeze lim f (xn ).
n→∞

4. Dacă [ 1 ]
f (x)
f : (0, ∞) → R astfel încât lim 2 = l. Să se calculeze lim f (x) a x+1 − a x ,
1

x→∞ x x→∞
unde a > 0, a ̸= 1.

5.* Fie f : (0, ∞) → R astfel încât lim xf (x) = 0. Să se calculeze lim xxf (x ln x)−f (ln x) .
x→∞ x→∞

6.* Fie f : (0, ∞) → R cu proprietatea că lim xf (ex ) = 0. Să se calculeze lim xf (x) .


x→∞ x→∞

7. Fie f, g ∈ R [X] şi a > 1, unde f = a0 xn + a1 xn−1 + . . . + an şi g = b0 xm + b1 xm−1 +


af (x)
. . . + bm . Să se calculeze lim .
x→∞ g (x)

8. Fie f : R → R∗ şi a, b ∈ R astfel încât lim xa f (x) = l1 ∈ R∗ şi lim xb f (x) = l2 ∈ R.


x→∞ x→∞
Să se arate că a = b.

53
54 3 LIMITE CU GRAD SPORIT DE DIFICULTATE

f (x)
9.* Fie f : R → R pentru care lim şi lim x [f (x + 1) − f (x)] există şi sunt finite.
ln x
x→∞ x→∞
f (x) f (x)
Să se arate că dacă lim = 2 lim x [f (x + 1) − f (x)], atunci lim = 0.
x→∞ ln x x→∞ x→∞ ln x

10. Fie f, g : (a, ∞) → (0, ∞) astfel încât:


a. lim f (x) = lim g (x) = 0;
x→∞ x→∞
f (x)
b. lim = l ∈ (0, ∞).
x→∞ g (x)
ln f (x)
Să se arate că lim = 1.
x→∞ ln g (x)

11. Fie f : (0, ∞) → R o funcţie crescătoare cu proprietatea că există a > 0


astfel încât lim [f (x + a) − f (x)] = 0. Arătaţi că pentru orice b > 0 avem
x→∞
lim [f (x + b) − f (x)] = 0.
x→∞

12.* Fie f : [a, b] → R şi pentru care există c ∈ (a, b) astfel încât lim f (x) = −∞ şi
x↗c
lim f (x) = ∞. Să se arate că f nu este monotonă pe [a, b].
x↘c

13.* Fie f, g : R → R două funcţii periodice care îndeplinesc condiţia


lim (f (x) − g (x)) = 0. Să se arate că:
x→∞
a. f şi g au perioade egale;
b. f şi g sunt egale.

14.* Se consideră f : R → R o funcţie mărginită superior şi cu proprietatea că ex-


( x ) f (x) + b
istă a, b ∈ R, a > 1, astfel încât f 6 , ∀x ∈ R. Demonstraţi că f (x) 6
a a
b
, ∀x ∈ R.
a−1

15. Fie funcţia f : R → R astfel încât:


a. f (x) 6 2, ∀x ∈ R;
( x ) 1 + f (x)
b. f 6 .
2 2
Să se arate că f (x) 6 1.

f (x)
16. Să se arate că dacă lim f (x) = lim g (x) = 0 şi lim există, atunci
x→a x→a x→a g (x)
ln [ln (e + f (x))] f (x)
lim = lim .
x→a ln [ln (e + g (x))] x→a g (x)
3.1 Relaţii şi limite de funcţii 55

f (x) − x 1
17.* Fie f : (−a, a) → R, a > 0 pentru care lim = l ∈ R, unde l ̸= − . Să se
x→0 x3 6
f (x) cos x − sin x 6l − 2
arate că lim = .
x→0 f (x) − sin x 6l + 1

18. Fie f : R → (−1, 1) \ {0} şi lim f (x) = 0, unde x0 ∈ R. Să se calculeze


x→x0
ln (1 + f (x)) − ln (1 − f (x))
lim .
x→x0 arctg (1 + f (x)) − arctg (1 − f (x))

19.* Fie f : R → I, unde I este interval mărginit. Să se calculeze


1
lim (xm + f (x)) xn , m, n ∈ N∗ .
x→∞

20.* Fie f : (1, ∞) → N cu proprietatea că 2f (x) 6 x < 2f (x)+1 , ∀x > 1. Determinaţi


punctele în care f nu are limită.

21.* Fie a, b, c, d > 0. Demonstraţi echivalenţa ax + bx > cx + dx , ∀x ∈ R ⇔ ab = cd şi


max (a, b) > max (c, d).

22.* a. Fie ecuaţia 2x4 − 15x3 + 40x2 − 45x + 18 = 0. Să se calculeze lim f (x), unde
√ x→∞
f (x) = x − (x − x1 ) (x − x2 ) (x − x3 ) (x − x4 ), unde xk , k = 1, 4 sunt rădăcilile
ecuaţiei date;
f (x)
b. Dacă f : (0, ∞) → R are proprietatea că există lim k = a ∈ R, k ∈ N∗ \ {1} şi
x→∞ x
f (x + 1) − f (x)
dacă există lim = b ∈ R, atunci să se determine relaţia între a, b
x→∞ xk−1
şi k.

23. Fie f : R → R, f (x) = x3 + x.


a. Să se arate că f este inversabilă;
f −1 (x)
b. Să se calculeze lim √ , unde n ∈ N∗ \ {1}.
x→∞ n
x

f (x) − f (0)
24. Dacă lim = l, să se calculeze:
x→0 x
f (x) − f (−x)
a. lim ;
x→0 2x
f (x) + f (2x) + . . . + f (nx) − nf (0)
b. lim ;
x→0 x
∑ f (kx) − f (−kx)
c. lim .
x→0
k=1,n
x

25.* Fie f : R → R o funcţie aditivă, adică f (x + y) = f (x) + f (y) , ∀x, y ∈ R şi crescă-


[f (x)]
toare, cu lim f (x) = ∞. Să se arate că lim = 1.
x→∞ x→∞ f ([x])
56 3 LIMITE CU GRAD SPORIT DE DIFICULTATE
[ ]
1
26.* Fie f : [0, 1] → R, f (x) = x .
x
a. Arătaţi că f este mărginită şi precizaţi marginile;
b. Dacă x1 = x ∈ (0, 1) şi xn+1 = f (xn ) , ∀n ∈ N∗ , calculaţi lim xn .
n→∞

f (x)
27. Fie f : (0, ∞) → R cu proprietatea că lim = l ∈ R şi
x→∞ xp
f (x + 2) − 2f (x + 1) + f (x)
lim = L ∈ R, unde p > 3. Să se determine relaţia între
x→∞ xp−2
l şi L.

28. Să se determine şirurile de numere nenule, (an )n>1 şi (bn )n>1 cu proprieăţile:
∑ 3
tg ak x
k=1,n
a. lim ( )2 = 1, ∀n ∈ N∗ ;
x→0

x ln (1 + ak x)

k=1,n
arctg3 bk x
k=1,n
b. lim ( )2 = 1, ∀n ∈ N∗ .
x→0

x sin bk x
k=1,n

( )
1
29.*
Fie f : R → (0, ∞) o funcţie cu proprietatea că lim f (x) + = 2. Să se arate
x→0 f (x)
că lim f (x) = 1.
x→0

( )
1
30.**
Fie f : A → R şi a ∈ A astfel încât ∃lim f (x) +
∗ ′
= 0 ⇒ ∃lim f (x) = −1.
x→a |f (x) | x→a

31.* [ f]: [0, 1] → R o funcţie mărginită. Ştiind că f (ax) = bf (x), pentru orice x ∈
Fie
1
0, , unde a, b > 1, să se arate că lim f (x) = f (0).
a x→0

f (2x) − f (x)
32.* Fie f : R → R o funcţie. Să se arate că dacă lim f (x) = 0 şi lim = 0,
x→0 x→0 x
f (x)
atunci lim = 0.
x→0 x

33.* Fie f : (−a, a) \ {0} → R. Să se arate că lim f (x) = 0 dacă şi numai dacă
x→0
lim f (sin x) = 0.
x→0

f (ax)
34. Fie f : R → R şi α ∈ R astfel încât lim = g (a) pentru orice a ∈ (0, ∞). Să
x→∞ xα
se arate că există c astfel încât g (a) = c · a .
α
3.1 Relaţii şi limite de funcţii 57

35.* Fie f : R → R. Să se arate că dacă există ϵ > 0 astfel încât |f (x) − f (y) | 6 |x −
y|, ∀x, y cu |x − y| < ϵ, atunci |f (x) − f (y) | 6 |x − y|, ∀x, y ∈ R.
( √ ) √
36.* Fie f : R → R o funcţie cu proprietatea că f p − q 3 = p − q 2, ∀p, q ∈ N. Ştiind
că f are limita în x0 = 0, să se arate că lim f (x) = ∞.
x→0

37.* Fie f : N → N, injectivă. Să se arate că lim f (n) = ∞. Rămâne adevărată afirmaţia


n→∞
dacă se înlocuieşte condiţia de injectivitate cu cea de surjectivitate?

38.* Fie f : (a, b) → (a, b) o funcţie monotonă şi surjectivă. Să se calculeze lim f (x) şi
x↘a
lim f (x).
x↗b

39.** Fie f : (0, 1) → R o funcţie cu proprietăţile:


1. lim f (x) = 0;
x↘0
f (x) − f (ax) f (x)
2. există a ∈ (0, 1) astfel încât lim = 0. Să se afle lim .
x→0 x x→0 x

40.* Fie f : (a, b) → (a, b) , a > 0 o funcţie crescătoare, cu proprietatea că există b > a
f (x + b) f (x + kb)
astfel încât lim = 1. Să se arate că lim = 1, ∀k ∈ N∗ şi
n→∞ f (x) n→∞ f (x + (k − 1) b)
f (x + c)
lim = 1, ∀c > a.
n→∞ f (x)

f (ax)
41.* Fie a > 1 şi f : R → R o funcţie monotonă. Să se arate că dacă lim = 1,
x→∞ f (x)
f (bx)
atunci lim = 1, ∀b > 0.
x→∞ f (x)

42.* Fie a > 0 şi f : (a, ∞) → (0, ∞) o funcţie care îndeplineşte următoarele condiţii:
1. f este crescătoare;
f (x + 2) f (x + b)
2. lim = 1. Să se arate că lim = 1, ∀b ∈ (a, ∞).
x→∞ f (x) x→∞ f (x)

43.* Fie f : [a, ∞) → R, a ∈ R o funcţie care verifică proprietăţile:


1. lim f (x) = l1 ∈ R;
x→∞ [ ]
2. lim (x + 1) f (x) − xf (x + 1) = l2 ∈ R .
x→∞
Să se arate că l1 = l2 .

44.** Fie f : [0, ∞) → [0, ∞) pentru care are loc relaţia f (f (x)) + 9x = f (6x) , ∀x ∈
[0, ∞). Arătaţi că f (x) > 3x, ∀x > 0.
58 3 LIMITE CU GRAD SPORIT DE DIFICULTATE

45.** Fie f : (−a, a) → R, a > 0 cu proprietăţile:


1. lim xf (x) = 0;
x→0
2. ∃λ ∈ (0, 1) astfel încât lim [f (x) − λf (λx)] = 0.
x→0
Arătaţi că lim f (x) = 0.
x→∞

46.* Fie şirul de funţii (fn )n>1 definit astfel: fn : [e, ∞) → [e, ∞) , f0 = 1[e,∞) ; fn = f ◦
1
(ln ◦fn−1 ) , ∀n > 1. Să se calculeze lim (ln fn (x)) x−e .
x↘e

47.** Fie f : R → R o funcţie cu proprietatea că: |f (x + y)−f (x)−f (y) | 6 |x−y|, ∀x, y ∈
R. Arătaţi că lim f (x) = 0 ⇔ lim xf (x) = 0.
x→0 x→0

48.** a. Fie f : R∗+ → R astfel încât lim x (f (x) − 1) = 1 să se arate că lim f (x) = ∞;
x↘0 x↘0
b. Dacă f safisface condiţia (x + 2) f (x + 2) − 2 (x + 1) f (x + 1) + xf (x) = 0, ∀x > 0
şi dacă există lim f (x) să se calculeze această limită. Generalizare.
x→∞

2
(xn + sngx)
49. Fie funcţia f : D → R, f (x) = lim . Să se determine domeniul D
x→∞ x2n − xsgnx + 1
şi funcţia f .

50.* Să se studieze monotonia


[ funcţiei ]
1 1
f : D → R, f (x) = lim 1 + 1−n−n2
, unde D repre-
n→∞ (1 + x + x2 )1+n+n (1 + x − x2 )
zintă domeniul maxim de definiţie pentru funcţia f .

51.* Fie f ∈ R [X], având coeficientul dominant şi suma coeficienţilor strict pozitive.
Să se calculeze:
a. lim logf (xm ) f (xn );
x→1
b. lim logf (xm ) f (xn ).
x→∞

52.* Fie f, g : R → R două funcţii care verifică proprietăţile:


g (x)
1. lim = 1 şi g (0) = 0;
x→∞ x
2. f (x − y) − xf (y) 6 1 − g (x) , ∀x, y ∈ R;
3. lim f (x) există.
x→∞
Să se arate că f (x) = 1, ∀x ∈ R.

0,x ∈/Q
53.** Fie f : R → R+ , definită astfel: f (x) = 1 p . Să se arate că
 , x = , (p, q) = 1
p+q q
pentru orice a > 0, limita lim f (x) există.
x→a
3.1 Relaţii şi limite de funcţii 59

54.* Se consideră funcţiile f, g : R \ {0} → R, unde g este mărginită şi


lim x2 [f (x) + g (x)] = m ∈ R \ {0}.
x→0
a. Să se arate că există lim f (x) şi apoi să se calculeze limita;
x→0
b. Să se calculeze lim f (x) sin xk , unde k ∈ N∗ .
x→0

55.** Fie p > 0 un număr real şi fie f : R → R o funcţie periodică cu proprietatea că


f (x)
există lim p . Demonstraţi că funcţia f este mărginită.
x→∞ x

56.* Fie f : R → R o funcţie care satisface condiţia |f (x + y) + xf (y) + yf (x) | 6 x2 +


f (x)
y 2 , ∀x, y ∈ R. Să se arate că lim f (x) = 0 şi lim = 0.
x→0 x→0 x

57.* Să se demonstreze că√următoarele funcţii nu pot fi raţionale:


a. f : R → R, f (x) = x2 + 1;
b. f : R → R, f (x) = ex ;
c. f : (0, ∞) → R, f (x) = ln x;
d. f : R → R, f (x) = ax ; √
e. f : [−1, ∞) → R, f (x) = n x + 1;
f. f : R → R, f (x) = (x√
2
+ 1) a−x , a > 1;
g. f : R → R, f (x) = x x2 + x + 1;
h. f : R → R, f (x) = (x3 − x2 + x + 1) e−x .

( )1
2x + 3x + 4x x
58.*
Fie f : (0, ∞) → R, f (x) = . Să se arate că nu există niciun poli-
3
nom g ∈ R [X] astfel încât f (x) = g (x) , ∀x > 0.

59.** a. Arătaţi că nu există polinoamele P, Q ∈ R [X] , P (x) = a0 xn + a1 xn−1 + . . . +


an√, a0 ̸= 0 şi Q (x) = b0 xm +1 xm−1 + . . . + b0 , b0 ̸= 0, ∀x ∈ R, astfel încât P (x) =
x x2 + 1Q (x) , ∀x ∈ R;
b. Fie f : (0, ∞) → R, f (x) = x ln x + e−x sin x. Să se arate că nu există două
P (x)
polinoame P, Q ∈ R [X] astfel încât f (x) = , ∀x > 0.
Q (x)

60.* a. Fie funcţia f : R → R, f (x) = a1 sin x + a2 sin 2x + . . . + an sin nx, unde ak ∈ R, k =


1, n sunt numere fixate. Demonstraţi că, dacă |f (x) | 6 | sin x|, ∀x ∈ R, atunci a1 +
2a2 + . . . + nan | 6 1; xy xy
e 1 1 e 1 2
b. Arătaţi că pentru orice numere reale x1 < x2 şi y1 < y2 avem x2 y1 x2 y2 > 0.
e e

1 1
61.* Să se arate că nu există funcţii raţionale f astfel încât f (n) = 1 + + + . . . +
2 3
1
, ∀n ∈ N∗ \ {1}.
n
60 3 LIMITE CU GRAD SPORIT DE DIFICULTATE

1
62.* Să se arate că nu există funcţii f : R → R raţionale astfel încât f (n) = 1 + +
2!
1 1
+ . . . + , ∀n ∈ N∗ \ {1}.
3! n!

63.* Să se determine a, b ∈ R ştiind că |2x + 3sin x + ax + b| 6 x2 , ∀x ∈ (−1, 1).

ln2 (1 + a1 x) (1 + a2 x) · . . . · (1 + an x)
64.** Să se arate că dacă lim > n, n ∈ N, atunci
1 x) (1 + a2 x) · . . . · (1 + an x)
x→0 x ln (1 + a2 2 2
a1 = a2 = . . . = an .

65.* Se consideră funcţia f : R → R, f (x) = aex + be2x + ce3x , unde a, b, c ∈ R cu propri-


etatea |f (x) | 6 | sin x|, ∀x ∈ (−1, 1). Demonstraţi că |a + 2b + 3c| 6 1.

66. Fie αi , βi ∈ R, i = 1, n şi ϵ > 0 astfel încât: |α1 tgβ1 x + α2 tgβ2 x + . . . + αn tgβn x| 6


|tgx|, ∀x ∈ (−ϵ, ϵ). Să se demonstreze că |α1 β1 + α2 β2 + . . . + αn βn | 6 1.

67.* Fie f : (−1, 1) → R, f (x) = ak bkx , ∀x ∈ (−1, 1), unde ak ∈ R, ∀k = 1, n, b > 1.
k=1,n
( )


Ştiind că |f (x) | 6 |tgx| , ∀x ∈ (−1, 1), să se arate că kak ln b 6 1.
k=1,n

68. a. Fie numerele reale ak , k = 1, n, pentru care


∑ există δ∑> 0 astfel încât pentru
orice x ∈ R cu |x| < δ să existe relaţia x + ak > ak ekx . Să se arate că
∑ k=1,n k=1,n
kak 6 1;
k=1,n
b. Fie n ∈ N∗ şi numerele ak , k = 1,∑
n pentru care există
∑ ∀x ∈ R cu
δ > 0 astfel încât∑
|x| < δ să avem inegalitatea x2 + ak cos kx > ak . Să se arate că k 2 ak 6
k1,n k=1,n k=1,n
2.

69.* Fie a1 , a2 , . . . , an , ϵ numere reale strict pozitive şi I ⊆ R un interval pentru care


ax1 + ax2 + . . . + axn > x, ∀x ∈ I. Demonstraţi că:
a. Dacă I = (0, ϵ), atunci a1 a2 · . . . · an > 1;
b. Dacă I = (−ϵ, 0), atunci a1 a2 · . . . · an 6 1;
c. Dacă I = (−ϵ, ϵ), atunci a1 a2 · . . . · an = 1.

70.** Fie f : R → R o funcţie cu proprietatea că f (x + y) = f (x) + f (y) , ∀x, y ∈ R.


Demonstraţi că următoarele afirmaţii sunt echivalente.
1. f este strict crescătoare;
2. lim f (x) = ∞;
x→∞
3. lim f (x) = −∞.
x→−∞