Sunteți pe pagina 1din 1

Conform documentului normativ NCM A.01.

02-96 ”Sistemul de documente normative în


construcţii. Dispoziţii generale”, documentele normative în Republica Moldova sunt divizate în
documente obligatorii şi cu caracter de recomandare. Obligatorii sunt documentele normative care
stabilesc cerinţele privind: rezistenţa şi stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, igiena,
sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; izolaţia termică, hidrofugă şi economia de
energie, protecţia împotriva zgomotului.
Documentele normative în construcţii se creează respectînd următoarele principii:
- Dinamismul modificării exigenţelor, funcţie a realizărilor progresului tehnico-ştiinţific;
- Stabilitatea în timp a exigenţelor fundamentale.
Conform documentului normativ NCM A.01.02-96 "Sistemul de documente normative în
construcţii. Dispoziţii generale", documentele normative sunt divizate în următoarele categorii:
- Acte legislative şi normative în construcţii - reglementări în construcţii;
- Normative în construcţii moldovene (NCM);
- Coduri practice în construcţii (CP) [43].