Sunteți pe pagina 1din 2

Începând din acest an, finantarea spitalelor se va face în

functie de clasificare. Ministerul Sãnãtãtii a anuntat cã


indicatorul de finantare va fi tariful pe caz ponderat
modificat în functie de clasificarea spitalului. Spitalele
din judetul Vaslui au fost clasificate în 2011 în categoriile
III, IV si V.
În prezent, existã tarife pe caz ponderat la spitale de gradul I mai
mici decât la spitale de gradul IV. Ministerul Sãnãtãtii a anuntat
controale la toate spitalele din tarã care au planuri de conformare
pentru a se înacadra într-un anumit grad. În urma clasificãrii
efectuate în trecut, 123 de spitale sunt în clasa a IV-a de
competentã, 92 sunt în clasa a V-a monospecialitate, mai ales boli
cronice, 35 de unitãti sunt în categoria a III-a, iar 14 sunt în
categoria a II-a. În categoria I sunt sapte unitãti sanitare, toate cu
plan de conformare. Dacã un spital avanseazã la dotare – unul
dintre criteriile la clasificare, la liniile de gardã sau îsi extinde
activitatea si la alte domenii de specialitate si se considerã cã se
poate încadra într-o clasã superioarã, va putea oricând solicita
încadrarea într-o treaptã superioarã. Potrivit clasificãrii spitalelor
din întreaga tarã fãcute de MSP în 2011 în functie de competente,
de dotare, specialitãti, dar si de activitatea medicalã, universitarã
sau de cercetare a acestora, spitalele din judetul Vaslui au fost
clasificate în categoriile III, IV si V. Spitalul Judetean de Urgentã
Vaslui a fost încadrat de MS în categoria III, Spitalul Municipal de
Urgentã “Elena Beldiman” Bârlad tot în categoria III, Spitalul de
Psihiatrie Murgeni în categoria V, Spitalul Municipal Husi în
categoria IV iar Spitalul de Copii “Sf. Nicolae” Bârlad nu a primit
o clasificare.