Sunteți pe pagina 1din 15

Motivaţia angajaţilor în

cadrul companiei
Orange România
“ It’s all about what
matters to you

2
PREZENTAREA
COMPANIEI
3
Scurt istoric

Orange România a fost înființată in 1997 și este rețeaua de telefonie


care apropie milioane de oameni pe care îi despart distanțe, care vorbesc limbi
diferite și au moduri de viață diferite. Creativitatea, îndrăzneala, dinamismul,
deschiderea, grija pentru detalii, consecvența definesc Orange în tot ce face.

Succesul firmei face ca în prezent să devină lider de piaţă cu 10,087


milioane de clienţi şi venituri de 220 de milioane de euro. Orange oferă o gamă
extinsă de soluţii de comunicaţii clienţilor săi, atât utilizatori individuali, cât şi
companii.

4
Analiza S.W.O.T.

5
- Cea mai uitilizată rețea de
telefonie mobilă - Reducerea ponderii pe piață
- Acoperire 3G a populației de
98% - Scăderea veniturilor
- Este partener oficial al unor - Sistemele online nu sunt
emisiuni, evenimente de tot
felul Puncte foarte securizate
Puncte Tari
- Prețuri avantajoase Slabe

- Apariția unui nou concurent


- Inovații în domeniul
Oportunități Amenințări în domeniu
tehnologic favorizează
- Scăderea numărului de
extinderea serviciilor
magazine și a personalului de
operatorului de telefonie
lucru
mobilă
- Intrarea în insolvență a firmei
- Ritmul rapid de dezvoltare a
6
pieței
DIAGNOZA SISTEMULUI
MOTIVAȚIONAL AL ANGAJAȚILOR
Sistemul de motivare

Datorită concurenței din ce în


ce mai puternice a telefoniei mobile pe
piața de consum, aceasta și-a mărit
treptat numărul de angajați. Angajații
direcți ai companiei, la care se adaugă și
colaboratorii externi, toți, însă,
beneficiază de o politică de motivare
asemănătoare.

8
Tipuri de motivare în compania Orange

Recompensele directe a Comisioanele pentru Recompensări


angajaților vânzări indirecte

Stabilirea salariului Implicare în Concedii


vânzarea Sporuri de vechime
produselor

9
Problemele sistemului
de motivare existente

10
Principalele probleme ale sistemului
motivațional

▪ Personalului nu îi este asigurată în permanență o activitate


interesantă, care să le sfideze imaginația, să îl incite la autodepășire,
la creativitate, intervenind monotonia și sentimentul de involuție
▪ Nu se prioritizează cerințele și nevoile angajaților
▪ Se acordă o importanță mai mare stimulilor finaciari, în detrimentul
celor non-finaciari
▪ Nu există o particularizare a motivațiilor ca fel, mărime și mod de
acordare în funție de caracteristicile salariaților
▪ Stabilirea unor obiective foarte dificil de atins/nerealiste, cu scopul
de a reduce șansele acordării de comosioane
11
Propuneri de
îmbunătățire

12
PRINCIPALELE PROPUNERI DE
IMBUNATARIRE

SALARIZAREA EVALUAREA DISCURSURI


Salariile să fie Evaluarea anuală în
stabilite în funcție Discursuri și
funcție de criterii si discuții
de performanțele Prezentarea
angajatului, în motivaționale ,
atribuțiilor și a Petreceri sau serate
mod obiectiv, beneficiilor în
fara a se stabili scurte și premierea
termeni cât mai clari salariatului cu cele
obiective dificil pentru noii angajați,
de atins mai bune
13
Concluzii

În motivarea personalului, pe lânga factori motivatori bănesti există


și anumite tipuri de instrumente non-financiare ce au același efect. Oamenii tind
să fie mai motivați dacă sunt interesați de munca respectivă, dacă se simt
respectați, dacă agreeaza oamenii cu care lucrează, au un anumit statut si
posibilitatea unor promovări viitoare prin training, lucruri pe care o firmă
precum Orange le poate oferi destul de usor.

În concluzie, deși motivarea personalului ramâne o importantă


problemă a politicii publice actuale și în special a celor implicați în administrația
publică, fie manageri, fie executanți, există întotdeauna noi propuneri de
îmbunătățire pentru a fi rezolvate.

14
Bibliografie

▪ http://www.rasfoiesc.com/business/management/resurse-umane/Analiza-cadrului-
motivational-21.php
▪ http://www.academia.edu/31020789/Orange_Romania
▪ www.orange.ro
▪ Revista Wall Street
▪ Psihologia muncii- Motivația pentru muncă, accesat la data de 15.01.2019,
http://psihologie.tripod.com/motivația.html
▪ Analiza cadrului motivational, accesat la data de 15.01.2019,
http://www.rasfoiesc.com/business/management/resurse-umane/Analiza-cadrului-
motivational-21.php
▪ Studiu de caz privind motivarea personalului, accesat la data de 15.01.2019,
https://www.academia.edu/11570858/Studiu_de_caz_privind_motivarea_personalului_in_
cadrul_unei_societati_comerciale
15