Sunteți pe pagina 1din 2

2 .

Teorii, Metode şi Modele de Evaluare a Activelor Intangibile

Pentru că în această lucrare ne-am propus elaborarea unei metodologii de evaluare a


comportamentului organizaţional din perspectiva percepţiei reputaţiei corporative, iar reputaţia
corporativă reprezintă un activ intangibil, considerăm necesar să prezentăm, pe scurt, cele mai
importante metode utilizate pentru măsurarea activelor intangibile. După o prezentare detaliată a
metodelor utilizate pe plan internaţional pentru măsurarea activelor intangibile, Suciu (2008:17-
18) apreciază că cele mai importante sunt următoarele:
• Metoda capitalului intelectual direct (CID) prin care numeroasele componente ale activelor
intangibile sunt identificate şi evaluate direct, fie individual, fie sub forma unui coeficient
agregat. Astfel, se estimează valoarea monetară a activelor intangibile.
• Metoda capitalizării pieţei (MCP) prin intermediul căreia valoarea activelor intangibile ale unei
companii se determină ca diferenţă între capitalizarea ei de piaţă şi capitalul acţionarilor.
• Metoda randamentelor şi ratelor de recuperare a activelor (MPA) şi (ROA). Rezultatul dintre
împărţirea mediei randamentului brut al unei companii, pe o anumită perioadă de timp, la
media activelor tangibile ale companiei se compară cu media înregistrată în acel domeniu.
Diferenţa rezultată se înmulţeşte cu media activelor tangibile, rezultând, astfel, o medie
anuală de câştig rezultat din activele intangibile. Pentru a se obţine valoarea estimativă a
activelor intangibile ale companiei, se divide media câştigului la media costului de capital al
companiei sau la rata dobânzii.
• Metoda Scorecard (SC) identifică diverşi indicatori, sub forma unor punctaje, pentru evaluarea
componentelor activelor intangibile şi capitalului uman.