Sunteți pe pagina 1din 11

Curs I - 14.03.2019

Pe baza constitutiei din 1923 exista statutul din 1928.

Act jud regulament propriu prin care se stabileste organizarea organismelor de jud, forma si metotdologia de sanctionare din bis. (cod penal si cod de procedura civila - impreuna)

Statutul autoritatilor canonice si intantelor de judecata.

Autoritatea in biserica : sinodul si episcopul

Autoritatea : epsopul + 3 sinoade : Sf sinod, Sinodul permanent, Sinod metropolitan.

Instante de judecata :

Consistoriu = a sta impreuna ( in trecut era un consiliu la care asista un principe)

1. Consistoriul protopopesc : pt. laici

2. Consistoriul eparhial : pt. clerici

3. Consistroiul eparhial monahal: pt. monahi

Deciziile consistoriului eparhial sunt definitive dupa aprobarea de catre Episcop.

Nu se pot contesta toate deciziile. Se pot contesta doar depunerea din slujirea clericala si caterisirea la Consistoriul Mitropolitan.

Contestarea se face mai intai la Consist. Mitropolitan , iar apoi la Consist Superior Bisericesc, CSB monahal (doar cazurile de caterisire)

Consist superior bis : 6 membrii. Fiecare mitropolie trimite reprez in acest consistoriu

Snactiuni: au caracter taumaturgic, de indreptare, de aceea ele se aplica etapizat. Exista o ierarhizare a sanctiunilor :

1. Dojana arhiereasca verbala sau scrisa (avertisment scris)

2. Canonisirea mirenilor

4.

Pt parohi suspendarea din oficiul de parohi pe perioada specificata sau

destiutuirea din oficiul de paroh

5. Degradarea din rangurile onorifice bis sau retragerea distinctiilor primitre de la

chiriarh

6. Pt teologi nehirotoiniti - Pierderea dreptului de a fi hirotonit

7. Pt. Clerici - Pierderea dreptului e a promova sau de a ocupa functii bis

8. Canonisirea clericilor la o manastire sau schit timp de 30 zile + canon de pocainta

si participare la toate slujbele bis

9. Oprirea clericilor de la oficirea unor lucrari sfinte

10. Diminuarea salariului

11. Pt monahi trecerea la ascultari inferioare pe 30 zile

12. Pt monahi mutarea la alta manastire sau schit

13. Pt clerici oprirea totala de la slujbe pe 1 an cu obligativitaea de a activa la strana

sau ca paraclisier la acea biserica sau la o alta biserica

14. Pt clerici mutarea la o parohie inferioara

15. Pt cei din invatamant - profesori retragerea binecuvantarii pt cei care predau

religie la scoala sau teologie in Universitati

16. Retragerea binecuvantarii de savarsire a unei activitati

17. Pt cantaret retragerea din activitatea de cantare la strana

18. Pt monahi excluderea din monahism si inerzicerea de a mai purta haina

monahala

19. Destituirea din slujirea clericala pierderea dr de a sluji lucrari sfinte, de a purta

haina monahala si de a se impartasi. (nu mai este cleric si teolog laic, dar poate sluji Biserica in activitati filantropice, culturale, etc.)

20. Caterisirea pierderea preotiei pt totdeauna si a posibilitatii de a ocupa orice

functie in Bis. - devine laic. (in canonane nu este dif intre caterisire (cateresis - a smulge din

cadrul clerical) si destituire). Aceasta dif este pt a scoate biserica din autoritatea (presiunea) statului si pt a-i folosi inca in Biserica daca sunt depusi. Deosebirea aceasta este doar in BOR.

21. Excomunicarea Acea persoana nu mai are legatura cu Biseria. Iesirea din

BISERICA. Se da in situatiile abaterilor grave: abatere de la invataturile de credinta (erezie).

Aceste sanctiuni se distig astfel :

- unele sunt fara drept de contestatie,

- iar altele pot fi contestate;

- pot fi date direct de chiriarh sau in urma unui raport al consist.

Sanctiunile fara contestatie : dojana, canonisirea mire, mutarea disciplinara, suspendarea, destituirea din oficiul de paroh, pierderea posibilitatii de a fi hirotonit etc.

Un principiu care se aplica in judecare - caracterul unui persoana.

In cadrul judecarii se va tine cont de circumstantele in care s-a savarsit abatarea :

atenuante sau agravante

Abateri : doctrinare, canonice, morale, liturgice. Abaterea este fapta care aduce atingere inv. dogmatice, valorilor moral-duhovnicesti, randuielilor liturgice si ordinii canonice a BO. (Art.8, al. 2).

Consistoriul arhieresc membrii sinodului permanent.

Hotararile sunt aprobate de sin permanent si apoi de Sf. Sinod.

Judecata este graduala. Aplicarea sanctiunii este, de asemenea, graduala.

Clasificarea abaterilor :

- Dogmatice : apostazia, erezia, nerespecatrea marturisirii de credinta, simonia

- Morale : omor, comportament violent, divort, adulter, betii, furt.

- Pastoral - liturgice : savarsire incorecta a tainelor si ierurgiilor

- Administrative : neascultarea de autoritatea bisericeasca.

Curs II. 21.03.2019

Judecata bisericeaca

Este posibil ca o persoana sau o comunitate de persoane sa se abata de la reguli poate fi vorba de un adevar de credinta, de aplicare a unui adevar de credinta in mod eronat.

Biserica urmareste indreptarea lor si cresterea in comuniunea cu Hristos.

A nu se confunda judecata bisericeasca cu administrarea Tainei Marturisirii! Sanctiunile sunt date in mod sinodal si sunt publice.

Categorii de abateri:

Abateri doctrinare: aduc vatamare invataturii de credinta

Abateri morale (care sunt contrare moralei crestine

Abateri pastoral-liturgice - Abateri care se refera la nerespectarea regulilor tipiconare

Abateri administrative

Abateri doctrinare:

Apostazia: identitatea crestinului se pierde; actul este realizat din vointa proprie nu se face din greseala, ci prin vointa proprie; renuntarea la credinta crestin ortodoxa, cu sau fara trecerea la alta religie sau confesiune.

Erezia = este o greseala dogmatica; o invatatura de credinta inteleasa si propovaduiuta in mod eronat, respingand pe cea ortodoxa; si aici, se poate face prin viu grai, privat, public, sau in scris (ca si la apostazie). Este foarte important rolul preotului si a profesorilor, de a invata corect.

! Se sanctioneza cu cateririsire si excomunicare la clerici (ca si la apostazie)! Monahii sunt exclusi din monahism! Sanctiunea este proportionala cu efectele erorii ! Dar raman membri ai Bisericii, nu sunt scosi din Biserica (ca la apostazie).

Schisma - ruptura sau despartire de biserica, prin actiuni sau interpretari publice ale unor norme de disciplina morala si de cult, din invatatura si traditia Bisericii, sau nesupunere fata de autoritate, cand i s-a atras atentia, motivate in scris, de catre autoritatea bisericeasca.

Blasfemie - forma publica de usoara erezie; fapta prin care sunt defaimate, in public:

credinta, cultul sau simbolurile crestine ortodoxe, prin scrieri gesturi, atitudini, sau imagini.

Este sanctionata aproape identic cu schisma.

Sacrilegiul - se refera la profanarea bunurilor sacre; fapta prin care sunt profanate bunuri sacre ale Bisericii, sau lipsa de respect fata de cele sfinte.

Sanctionarea este identica cu cea de la blasfemie.

Nerespectarea indatoririlor sau juramantul fals al clericilor si profesorilor de religie = doar pt teologi; sanctionarea se face cu destituire sau pierderea dreptului de a mai fi hirotonit.

Nerespectarea inv de credinta si insusirea de bunuri materiale = simonia (fapta prin care, in schimbul unor valori, ori prin prietenie, nepotism sau presiuni politice se obtine hirotonie, eparhie, parohie, functie, disticntie, sau avansare clericala, precum si admiterea, notarea, absolvirea sau promovarea in invatamantul teologic !!!! Aceasta abataere se refera atat la cel care pretinde, cat si cel care ofera, accepta, mijloceste, sau patroneaza astfel de acte.

Abateri morale: sanctionate prin pedepse si de catre stat !

Omorul = voluntar sau involuntar, cauzand moartea unei fiinte umane; caterisirea pentru clerici sau oprirea de la savarsirea Sf. Taine; un canom de Post, Pocainta si pierderea dreptului de hirotonie.

Furtul sau camata = sanctionata grav;

Petrecerea in locuri nepotrivite;

Atingerea demnitatii unei persoane = sanctionate gradual;

Toate faptele indreptate impotriva moralei crestine sunt sanctionate de acest regulament; De asemena, si instigarea la fapte negative este sanctionata!

Abateri pastorale si liturgice:

Administrarea gresita a Sf. Taine si a ierurgiilor- sanctionate gradual

Neaplicarea Sf Taine si aplicarea eronata a Sf. Taine : neamestecarea vinului cu apa

Provocarea de tulburari, certuri, folosirea de limbaj necuviincios:

functie de gravitatea faptei

sanctionare in

Abateri administrative - fac referire la nerespectarea prevederilor statutare si sunt considerate neascultari fata de autoritatile bisericesti

Neascultarea si razvratirea

Participarea la manifestatii neautorizate de Biserica. Prezenta in asociatii, functii publice se face cu incuviintarea episcopului;

Executarea unei lucrari edilitare, care nu a fost aprobata de Biserica. Este nevoie de aprobarea chiriarhului

Administrarea frauduloasa a bunurilor Bisericii

Prezentanta in instante civile, fara aprobare se sanctioneaza

Exercitarea de catre clerici a activitatilor economice se sanctioneaza

Curs III 28.03.2019

În cadrul consistoriului Eparhial poate fi introdusa o cauza ptin urmatoarele modalitati:

1. Prin sesizari adresate chiriarhului (orice persoana/institutie publica are dreptul de

a sesiza)

2. Prin raport scris de inspectie de catre un reprezentant al episcopului (trebuie

anexate dovezi).

În cazul sesizarii (art.67):

Sesizarea treb sa cuprinda:

Numele si prenumele celui care sesizeaza, al celui reclamat, al martorilor propusi cu indicarea fapteleor si situatiilor imputate,

Data la care s-a savarsit abaterea,

Conditiile in care s-a savarsit impreuna cu toate dovezile care demonstreaza respectiva sesizare.

In cazaul in care sunt incomplete sunt trimise pt a fi completate.

Etapele:

1. Ispectorul eparhial analizeaza sesizarea (termen 30 zile) si reacteaza un referat cu

propuneri pe care il inainteaza chiriarhului. Propunerile pe care le face inspectorul: clasarea

sesizarii trimiteterea in consistotiu.

2. Chiriarhul, pe baza propunerilor inaintate de inspectotul eparhial, aproba, fie

clasarea respectivei sesizari, fie dispunerea de sanctiuni fara drept de apel, fie o trimite spre judecata consistoriului eparhial

In timpul cercetarii disciplinare autoritatea bis. NU poate opri salarizarea respectivului cercetat.

In cazul in care se aplica o sanctiune fara drept de apel, de asemeanea, autoritatea bisericeasca NU poate opri salarizarea celui in cauza. In caz de abateri grave, chiriarhul are dreptul de a suspenda pe cel acuzat pana la pronuntarea deciziei definitive, cu obligatie, insa, de a accelera judecata bis.

In aceasta situatie cel suspendat din functie este suspendat si de la plata drepturilor salariale, iar postul lui este suplinit de catre un alt cleric.

In cazul in care sesizarile se dovedesc a fi neadevarate sau calomnioase, atunci insasi sesizarea este considerata a fi o abatere.

In cazul in care exista intarzieri nejustificate in desfasurarea procesului de judecata si in pronuntarea hotararilor atunci acestea trebuie sesizate de catre consilierul administrativ bis. care printr-un referat propune sanctionari

In ceea ce priveste modalitatea practica:

Citarea anuntarea intalnirii pentru cerecetare

Cercetarea in localitatea unde domiciliaza

Nu pot fi admisi martori decat ortodocsi care intrunesc regulile morale cerute

Procedura de judacata in consistoriu (art. 88):

In functie de identitatea celui acuzat chiriarhul poate inainta cauza catre consist. Eparhial sau catre consist. Eparhial Monahal

Daca un proces a fost inscris pe registrul unui consistoriu desfasurarea acelui proces nu mai poate fi oprita.

Dupa ce o cauza este inscrisa pe ordinea de zia unui consistoriu dosarul respectivei cauze este predat presedintelui respectivului consistoriu care demareaza citarea partilor, a martorilor, si apoi judecata propriu-zisa.

In cadrul judecatii bisericesti partile aflate in proces trebuie sa se prezinte in persoana avand dreptul de a fi asistate de aparatori bisericesti. Astfel, apararea poate fi facuta personal sau prin aparatori bisericesti.

Constituie probe de jud urmatoarele:

1. Inscrisuri oficiale

2. Inscrisuri sub semnatura privata

3. Declaratii ale martorilor sub prestare de juramant

4. Expertize analizate de specialisti

5. Cercetari la fata locului

In cauzele de judecata ale consistoriului eparhial NU pot fi martori membriii familiei.

In cazul in care consistoriul eparhial judeca unele cazuri deja judecate de instantele civile acesta se poate servi de hotararile instantelor civile.

In cazul Consistoriului Protopopesc acuzarea o sustine PROTOPOPUL, iar in consistoriul Eparhial - inspectorul bis.

Acuzatorul reprezinta intotdeauna autoritatea bisericeasca.

Hotararea este semnata de toti membrii consistoriului.

Cel acuzat poate refuza judecarea de catre un membru al consistoriului.

Instantele in care pot fi constestate anumite decizii:

1. Consistoriul eparhial instanta de recurs pt consistoriul protopopesc.

2. Consistoriul mitroplitan intanta de recurs pt. Consist. Eparhial. (pt. Destituirea

din slujirea clericala si caterisire)

3. Consistoriul Superior Bisericesc instanta de recurs pt consist. Mitropolitan.

Orice hotarare data de instate capata putere de judecata.

Art.166 o persoana sanctionata prin hotarare spre destituire sau caterisire poate solicita in mod exceptional revizuirea deciziei in urmatoarele cazuri:

1. A intrat in posesia unor acte care ii dovedesc nevinovatia.

2. Probeaza ca partea adversa s-a folosit de martori mincinosi.

Curs IV 04.04.2019

Parohul:

Pictura bisericeasca

- constata si ia masurile necesare privind lucrarile de pictura necesare in bis.

- El trebuie sa solicite de la centrul eparhial aprobarea demersurilor legale.

- Solicita direct unui pictor de categ. I sau II, sau unui restaurator sa intocmeasca

documentele.

- Dosarul intocmit si avizat de organismele prohiale se transmite la Protopop si se ingrijeste de licitarea lucrarii

-

Parohul are responsabilitatea de a veghea asupra lucrarilor.

-

!!! La finalul regulamentului sunt toate documentele necesare dosarului

Manastire : in manastire staretul are atributiile parohului.

-

El trebuie sa solicite de la centrul eparhial aprobarea demersurilor legale.

-

Solicita direct unui pictor de categ. I sau II sau unui restaurator sa intocmeasca

documentele.

-

Dosarul intocmit si avizat se trimite la Protopop si se ingrijeste de licitarea

lucrarii.

Staretul are responsabilitatea de a veghea asupra lucrarilor

Comisia bisericeasca este alcatuita din 5 pana la 7 membrii specialisti autorizati in arta bis dintre care min 2 prictori si un restaurator. Acestia sunt numiti prin decizie patriarhala pe o durata de 4 ani.

Membrii trebuie sa aiba studii superioare de arta/teologie ortodoxa si treb sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- Sa fie aprobati

- Sa indeplineasca aceasta activitate permamnenta

- Sa aiba lucrari reprezentative

- Sa fie cooperanti

- Sa nu fie sanctionati de aut. Bis sau de autoritatea civila in legatura cu activitatea

desfasurata.

- La aceste COMISII pot fi invitati si profesori de teologie precum si specialisti din alte domenii ale artei bis.

- Presedintele comisiei este PF. El o prezideaza personal sau prin reprezentant

- Hotararea intra in vigoare dupa aprobarea scrisa a PF.

Etapele pictorilor bis:

- Ucenicia

- Stagiatura

- Autorizarea ca pictori

Statutul pictorilor iconari etapizare.