Sunteți pe pagina 1din 1

Anul şcolar: 2011-2012

Curriculum aplicat: filiera tehnologica, lucrator in comert nivel I

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ NOTIUNI DE MARKETING

Total anual: 10 ore

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr ore Săpt. Obs./


Nr. texte
1. Introducere in marketing Prezentarea produselor si serviciilor Tehnici promotionale la nivelul 3
aferente vanzarii magazinului

2. Introducere in marketing Promovarea imaginii standului - Rolul 4


- Tipul promovarii
- Avantajele si dezavantajele
reclamelor
- Forta de vanzare a
magazinului
- Cunosterea marfurilor
- Cunoastearea clientului
- Negocierea vanzarii
3. Introducere in marketing Crearea mediului ambiental necesar - Tehnici de publicitate l;a 3
vanzarii locul de vanzare