Sunteți pe pagina 1din 17

Alimedia

Revista Catedrei de Industrie Alimentara


Alimentara
din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania,
Transilvania, Baia Mare

Coordonator:
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
Colaboratori:
prof. dr. Frânc Sorin Mihai
prof. Istrăuan Adriana
prof. Moholea Mioara
prof.ing. Fodo Daniela
prof. Diana Paul
prof. Cristina Popa şi prof. Rada Mihuţ - Colegiul Economic al Banatului Montan, Reşiţa
Nuszer Rajmond Peter – clasa 13B, Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare
Florian Roxana – clasa XC, Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare
Pop Bianca – clasa XC, Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare
Băbuţ Nicoleta – clasa XIC, Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare
Demeter Timea – clasa XIIC, Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare
Tehnoredactare:
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
Coperta
operta:
ta:
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
Colectivul clasei XC – Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare
Din sumar:
 Pagini inedite de istorie. Istoria unui obicei

 Crăciunul
Cr ciunul în Preluca Nouă
Nouă – Maramureş
Maramureş

 Gânduri alese în pragul Noului


Noului An

 SOS – uri

 Impresii ale participanţ


participanţilor la proiectul “SOS – PRODUCŢ
PRODUCŢIA DE

ALIMENTE!”, ediţ
ediţia II

 Lucră
Lucrări prezentate la “SOS – PRODUCŢ
PRODUCŢIA DE ALIMENTE!”, ediţ
ediţia a II-
II-a

 Concursul de creaţ
creaţie literară
literară “Flori de gând ... împotriva violenţ
violenţei”, ediţ
ediţia a

VII – a:
a: Premiul III – Pop Bianca, clasa a X-
X-a C

 Ziua porţ
porţilor deschise la ISU – Maramureş
Maramureş

 Parada tinerilor

 Din inimă
inimă pentru ... copii

 Halloween în Transilvania
localităţile Baia Mare şi Baia Sprie4. În secolul XV,
Pagini inedite de istorie. Istoria unui la Cavnic se află sediul minelor din Ardeal. În anul
obicei 1465 regele Mathyas al Ungariei acceptă
recunoaşterea de „iure” a faptului că aici se
exploatează minereuri5 .O inscripţie descoperită pe un
perete al unei foste galerii datând din anul 1511, arată
că: „Hier hats erschlangen Iacob Huber anno 1511”
prof. dr. Frânc Sorin Mihai (În acest loc a fost omorât Iacob Huber în anul
1511)6.
Într-un alt document inedit, datând din anul
1588, aflăm că Irigmand Bathory a închiriat mina la
Herbestein Feliczian pentru trei ani7.
În anul 1568 Herbestein şi Lisborn, probabil
proprietari la aceea dată ai minei din Cavnic,
închiriază pentru trei ani mina, sub condiţia
suspensorie ca satele aparţinătoare comunei Cavnic
să rămână arondate acesteia8.
În anul 1583 localitatea, chiar dacă era
subordonată Băii Mari, se consideră că făcea parte
din domeniul Chioarului, 16 sate din acest ţinut
(Chioar) aparţineau moşiei Cavnic9.
Perioada secolului al XVI-lea este destul de
Localitatea Cavnic, oraş al judeţului tulbure, cert este însă că, o bună parte din această
Maramureş cu un număr de 5205 locuitori, este aşezat perioadă, minele din Cavnic au încetat să
în depresiunea cu acelaşi nume la o altitudine de 610 funcţioneze.
metri, şi-a consolidat existenţa pe valea cu toponim
similar, la aproximativ 30 de kilometri de localitatea Anul 1717 consemnează lupta dintre o hoardă
Baia Mare, în centrul judeţului, la poalele Munţilor de tătari şi locuitori care, alături de nobilimea condusă
Gutâi, împrejmuit fiind de culmile Mogoşa, Măgura de Bagossy Laszló, au învins prădătorii. În amintirea
şi Higea şi croindu-şi istoria în strânsă legătură cu acestui eveniment localnicii au ridicat un obelisc
celelalte aşezări miniere din Transilvania, evoluţia sa numit Stâlpul Tătarilor, pe care se află inscripţionat
fiind condiţionată de valorificarea bogăţiilor citatul: Ave celse Viator! Tristis haec fuit ora prius,
subsolului1. grassantibus tartaris, anno quem signat hic lapis ast
hunc transeunte Francisco rege toto gessit pectore.
Prima atestare documentara datează de la (Te salut mândru călător. Trist a fost acest ţinut
1336, când localitatea este cunoscută ca având statut odinioară datorită trecerii tătarilor în anul înscris pe
de comună sub conducerea unui oarecare Robert această piatră10. Fiind în trecere, regele Franscis
Károly2, însă există dovezi, sub forma unor desene,
care arată că, încă de pe vremea romanilor, aici se
practica mineritul3 . 4
Ibidem .
5
În 1455 Hunyadi Janos, emite un act prin care Ibidem, p. 91.
6
i se întăreşte localităţii acest statut, alături de Ibidem.
7
Siegmeth Karoly, Máramarosi utivázlatok – A Magyarorsz.
Kárpát-egy. évk., XIII., (1881), Késmárk, p. 164.
8
Balog Béla, Oszóczki Kálman, Bányászat és pénzverés a Gutin
1
Ioan Nădişan, Octavian Bandula, Maramureş, ghid turistic al alatt, Miskolc-Rudabanya, 2001, p. 22.
9
judeţului, Editura Sport-turism, Bucureşti, 1980, p. 141. Szentgyörgy Mária, Kövàr vidèkènek társadalma, (Societatea
2
*** Szatmár Vármegye, Orszagos Monografia Tarsasag, ţinutului Chioar), Budapest, 1972, p. 9.
10
Budapest, 1902, p. 90. Inscripţia menţionază anul 1717 sub care scrie :Haec fuerunt
3
Ibidem. tartari (până aici au fost tătarii).
4
tresaltă de bucurie)11. Respectiva inscripţie datează nimerit sa fie în prima zi de Crăcun, timp de trei zile,
din anul 1852 şi a fost pusă cu ocazia vizitei generaţii după generaţii şi-au îmbrăcat costumele de
împăratului Austriei, Franz Josef (1830-1916) ce brondoşii, flăcăii voinici, celebrând victoria
vizita minele din Transilvania12. înaintaşilor împotriva tătarilor cotropitori.
Spaţiul colocvial consacră varianta, potrivit Obiceiul se păstrează şi astăzi, tinerii şi mai
căreia, legat de acest eveniment, cel trecerii tătarilor puţin tinerii, deopotrivă, rememorează lupta şi
prin mica localitate, are loc, cu prilejul Crăciunului, victoria înaintaşilor lor străbătând localitatea în lung
obiceiul brondoşitului. Acest obicei, desfăşurat pe şi în lat, amintindu-le celor ce nu ştiu că tătarii au fost
parcursul celor trei zile, îi pune în prim-plan pe tinerii izgoniţi datorită isteţimii şi curajului ortacilor.
localităţii, îmbrăcaţi cu straie albe, imaculate, peste Notă:
care zornăie zgomotos, în diferite tonuri, tălăngi, care
împreună cu masca confecţionată din piei de oaie, S-au folosit date preluate din Teza de
denotă un tablou înfiorător plutind spectral peste doctorat intitulată „Monografia toponimică a Văii
localitate. Cavnicului, a semnatarului articolului, aflată în curs
de publicare.
De fapt, varianta colocvială propune
următoarea legendă, care ţinând cont de contextul
istoric, nu pare să fie lipsită de credibiltate. Localitate
eminamente locuită de mineri, fără simţul practic al
luptei, puşi în faţa unei fracţiuni ruptă din marea
hoardă şi care incendia localitate cu localitate, de pe
Valea Cavnicului, ortacii au găsit rapid o soluţie care
se baza în fapt pe frica ancestrală a tătarilor, faţă de
păduri şi spaţii închise, aceştia fiind, în fond stăpânii
spaţiilor deschise, ai stepelor.
Astfel, s-a născut legenda potrivit căreia,
văzând fumurile rostogolindu-se în vălătuci grei spre
cerul de iarnă, din preajma Crăciunului, ortacii din
Cavnic n-au stat cu mâinile în sân asteptând venirea
prădătorilor. Aşa au luat ei hainele lor, ţărăneşti,
cele mai bune, tălăngile din gâtul vitelor şi le-au pus
pe un ham, pe care şi l-au tras peste capul acoperit
cu două piei de oaie cusute în care au scobit două
găuri pentru ochi şi una pentru gură. În mâni purtau
bicele cu care mânau animalele pe păşuni, şi cărora
le ziceau corbace, căci alte arme nu aveau.
În locul numit Dealul Erştiolului, au tăiat
copacii pe la jumătate şi i-au legat cu frânghii gata
să-i rostogolească peste tătarii surpinşi în valea
îngustă. Când aceştia au ajuns în acel loc, minerii,
îmbrăcaţi de „brondoşi” au ieşit din păduri făcând
zgomot mult şi îngrozind tătarii. Care nu au murit
striviţi de copacii rostogoliţi peste ei, au murit
îngroziţi de priveliştea înfiorătoare a brodoşilor
făcând mult zgomot. Autor desen:
Băbuţ Nicoleta – clasa XIC
Legenda spune că astfel, minerii şi-au slavat
Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare
mica localitate. În memoria acestei date, care s-ar fi

11
Szatmár Vármegye…, p.91.
12
Ibidem.
5
Crăciunul
răciunul în Preluca Nou
Nouă
ouă -
Maramureş

Florean Roxana – clasa XC


Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare

Preluca Nouă este o localitate din Maramureş


cu obiceiuri şi tradiţii de Crăciun dintre cele mai
frumoase din ţară.
Sărbătorile de iarnă în această zonă geografică
încep odată cu Sfântul Nicolae, pe data de 6
Decembrie, când copii satului îşi pregătesc ghetuţele
încă din ajun, pentru ca moşul darnic să-i răsplătească
cum se cuvine pe cei cuminţi. Pentru cei leneşi şi
neascultători Moş Nicolae are doar o nuieluşă aurită,
dar nu sunt dintre aceştia pe la noi.
Perioada care precede Sărbătoarea
Crăciunului este cunoscută în popor sub denumirea
de “Postul Crăciunului” sau “Postul Mare” ce ţine 40
de zile, în care nu se consumă alimente din carne, ouă
Autor desen:
şi lapte. În săptămâna Crăciunului, gospodarii taie
Demeter Timea – clasa XIIC
porcul şi pregătesc preparatele din carne tradiţionale:
Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare
cârnaţi, caltaboşi şi tobă. Urmează cozonacii, colacii
speciali de Crăciun şi prăjiturile.
Seara de Crăciun este cea mai frumoasă seară
din an. Colindătorii inundă uliţele satului iar glasurile Gânduri alese în pragul noului an
lor vestesc în fiecare casă Naşterea Pruncului Isus
Hristos. Gazdele sunt darnice cu ei, astfel că traistele
lor sunt umplute cu colaci, nuci şi bombonele.
Sărbătorile de iarnă continuă apoi cu Anul
Nou şi Boboteaza.
De Anul Nou sătenii din Preluca Nouă preferă prof.ing. Ioan Orha – director adjunct
tot compania familiilor lor. La graniţa dintre ani Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare
oamenii deapănă amintiri în jurul mesei îmbelşugate
apoi cei tineri se îndreaptă spre Căminul Cultural La ora bilanţurilor cu mintea şi judecata
unde petrecerea continuă până în zori. limpede, cu înţelepciune şi inima deschisă, felicitări
Sărbătorile de iarnă în frunte cu minunatul tuturor pentru eforturile depuse în anul care a trecut.
Crăciun, au un farmec aparte, aduc bucurie în casele În prag de sărbători, când roata timpului a mai
şi sufletele oamenilor, adună împreună familiile ţesut un an, prilej de dulci amintiri şi planuri de
risipite pentru nevoile existenţiale în toată lumea, dar viitor, fie ca anul în care intrăm să vă aducă tuturor,
cel mai important lucru îl reprezintă tărâmul spiritual elevi şi profesori deopotrivă, multă sănătate, împliniri
în care suntem introduşi. Sărbătoarea Crăciunului ne sufleteşti şi materiale, bucurie şi veselie dar şi
aminteşte în fiecare an de Naşterea Mântuitorului ca rezultate pe măsura muncii pe care o depuneţi.
rezultat al dragostei divine.
Să-L sărbătorim şi să ne bucurăm de El,
alături de cei dragi !
Sărbători fericite şi La Mulţi Ani !!!
6
SOS-
SOS-uri Concursul de educaţie civică şi sănătate „SOS
- producţia de alimente!” a fost structurat pe 3
secţiuni:
- Concurs de eseuri: „Mâncând sănătos, ne protejăm
viaţa!”
- Concurs de desene, afişe şi spoturi video: „
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe Alimentele – prieteni sau duşmani !”
- Sesiune de comunicări ştiinţifice: „S.O.S. –
Sosul, nume generic dat unor preparate Siguranţă, Oportunităţi, Soluţii în domeniul
culinare lichide sau vâscoase cu care se pregătesc ori alimentar !”
care însoţesc anumite mâncăruri, tinde să devină
“specialitatea casei” pentru elevii şi profesorii
Colegiului Tehnic Transilvania. Şi asta nu pentru că
deliciosul preparat ar fi preocuparea noastră de
căpătâi, ci semnalarea prin SOS-uri repetate a
pericolului reprezentat de alimentele nesănătoase şi
promovarea în schimb a unei diete care să reprezinte
pentru organismul uman, sursa de energie şi sănătate,
necesară unei vieţi echilibrate.
Aşadar, Colegiul Tehnic Transilvania
lansează în fiecare an, invitaţii la SOS, proiect
educativ ce îşi propune să stimuleze iniţiative şi idei
noi care să aducă în domeniul alimentar Siguranţă,
Oportunităţi şi Soluţii.
A doua ediţie a Concursului de Educaţie
Civică şi Sănătate “SOS – PRODUCŢIA DE
ALIMENTE!”, înscris în Calendarul Activităţilor
Educative Naţionale 2012, desfăşurat în săptămâna
“Şcoala altfel” s-a bucurat de un real succes atât în ce
priveşte numărul participanţilor din întreaga ţară cât
şi calitatea lucrărilor acestora.
Scopul activităţii a fost promovarea de
demersuri didactice în domeniul educaţiei, prin
consolidarea relaţiei dintre creaţie, educaţie şi
abilităţile practice ale elevilor precum şi asigurarea
interdisciplinarităţii educaţiei.

7
desene, afişe şi spoturi video, editarea de
materiale educative pentru părinţi, copii şi cadre
didactice (volumul având codul ISBN 978-973-
0-12564-1 şi Revista Alimedia nr.3, ISSN 2247
– 8078).
• Participarea unui număr mare de elevi, studenţi,
cadre didactice, reprezentanţi ai agenţilor
economici de profil, reprezentanţi ai
autorităţilor responsabile de supravegherea şi
reglementarea activităţilor din sectorul
alimentar, presă, precum şi alţi membrii ai
comunităţii locale, la prezentarea lucrărilor de
la cele 3 secţiuni ale concursului.
În anul 2012, proiectul educativ „SOS -
producţia de alimente!” a participat la competiţia
naţională “O activitate de succes în ŞCOALA
ALTFEL”, în cadrul secţiunii „Educaţie pentru
sănătate şi stil de viaţă sănătos”, obţinând locul I pe
judeţ şi 193 de voturi la faza finală din partea
vizitatorilor site-ului www.edu.ro.

Impresii ale participanţilor la proiectul


„SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”

Impresia mea despre Concursul de educaţie


civică şi sănătate „S.O.S. – Producţia de alimente!”
este una foarte bună, deoarece am învăţat lucruri noi
şi frumoase nu numai de la colegii noştri ci şi de la
profesori, care m-au ajutat să înţeleg ce înseamnă o
Rezultate obţinute în urma activităţii: alimentaţie corectă şi sănătoasă.
• Creşterea interesului elevilor, cadrelor didactice Participarea mea la acest concurs, a constat în
şi părinţilor pentru alimentaţia sănătoasă realizarea unei lucrări ştiinţifice, împreună cu colega
• Facilitarea schimburilor de experienţă între mea îndrumate de doamna profesoară, precum şi
şcolile participante la acest proiect pentru prezentarea acesteia în faţa colegilor mei, a
promovarea bunelor practici în cadrul acestui profesorilor prezenţi precum şi a invitaţiilor.
tip de educaţie. Această activitate, a fost pentru mine, o
experienţă frumoasă şi utilă care mi-a creat o emoţie
• Realizarea activităţilor specifice propuse în
puternică. Consider că participarea mea la acest
proiect: organizarea concursurilor de eseuri,

8
proiect a adus un plus de informaţie atât mie cât şi alte lucruri, diferite de cele predate la clasă dar foarte
celorlalţi participanţi. utile pentru viaţă.
La această activitate au participat o categorie
MICLE RAMONA - Clasa XII B foarte variată de persoane, începând de la copii
Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare preşcolari, elevi din clasele I-VIII, precum şi elevi de
la liceu sau studenţi. Fiecare participant a efectuat o
lucrare, sub formă de desen, eseu sau lucrare de
specialitate, pe teme de alimentaţie sănătoasă, foarte
sugestive şi care au avut un efect pozitiv asupra
participanţilor.
Toate informaţiile din secţiunea de lucrări
ştiinţifice au fost bine documentate, prezentate
dinamic, cu imagini sugestive care să-ţi capteze
atenţia.
Consider că activitatea şi-a realizat scopul
propus deoarece cei prezenţi au fost încântaţi de
informaţiile primite.

prof. ing. FODO DANIELA

Lucrări prezentate
la Concursul de educaţie civică şi sănătate
„SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”

FRUCTELE ŞI SĂNĂTATEA

Prof. Cristina Popa


Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa
Prof. Rada Mihuţ
Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa

Alimentaţia reprezintă unul din cei mai


importanţi factori care influenţează sănătatea
organismului uman. O alimentaţie neraţională
pereclitează nu numai vitalitatea individului , a unei
generaţii ci şi descendenţa acesteia .O alimentaţie
dezechilibrată duce la scăderea rezistenţei la infecţii a
organismului şi în consecinţă la creşterea
morbidităţii.
Marile transformări economico – sociale ,
generate de procesele de industrializare şi urbanizare,
au redus în mare măsură eforturile fizice , în
schimbul unor solicitări intelectuale tot mai intense.
S-au înregistrat mutaţii importante în ce priveşte
Am ales ca activitate principală în săptămâna
sortimentul de alimente , compoziţia acestora şi
„Scoala Altfel”, participarea la Concursul de educaţie
nevoile nutritive ale populaţiei. Decalajul dintre
civică şi sănătate „S.O.S. – Producţia de alimente!”
aceste modificări şi posibilităţile de adaptare
deoarece am privit acest proiect ca pe o oportunitate
biologice la noile condiţii de mediu s-a răsfrânt
deosebită ce a dat elevilor posibilitatea de a învăţa şi
asupra patologiei omului , înregistrându-se o
9
frecvenţă sporită a unor boli generative cronice , cum conţine obligatoriu şi fructe , în special pentru aportul
sunt obezitatea , artero-scleroza , diabetul zaharat , lor de vitamine şi săruri .
bolile cardio – vasculare etc. Fructele în regimul de crudităţi . Regimul de
Iată de ce, astăzi când omul trăieşte mai mult, crudităţi este compus din zarzavaturi şi fructe
când munceşte în condiţii incomparabil mai bune ca nepregătite , proaspete şi se administrează în timp
în trecut şi locuieşte confortabil , când se dispune de limitat . Dieta conţine apă , glucide , săruri minerale
suficiente resurse alimentare se impune ca, pe aceeaşi şi vitamine şi este indicată în constipaţiile atone ,
linie a progresului să se situeze şi alimentaţia. dispepsia de putrefacţie în stările de acidoză ,
Cercetările au dovedit că pentru realizarea azotomie , hipertensiunea arterială , gută , litiaza
unei alimentaţii echilibrate , corespunzătoare renală , în obezitate şi diabetul grav.
cerinţelor fiziologice ale organismului uman , fructele În regimul hipolipidic , indicat bolnavilor de
şi legumele trebuie să reprezinte 15 – 17 % din totalul hepatită virală , colecistite şi litiază biliară , obezitate
caloriilor şi 12 – 14 % din necesarul de proteine. , în unele tulburări digestive , tulburări ale
Deci , pentru asigurarea necesarului metabolismului lipidic , ateroscleroză , pot fi
organismului uman este nevoie să se consume anual , consumate fructele cu conţinut redus de glucide şi
alături de celelalte alimente , minimum 100 kg fructe lipsite de grăsimi , cum sunt : merele , afinele ,
, ceea ce revine în medie 300 – 400 g zilnic. Acestea coacăzele , portocalele , căpşunile , zmeura , pepenele
conţin aproape toate substanţele nutritive necesare verde .
organismului , în forme uşor asimilabile , iar Regimul alcalinizant este alcătuit din fructe ,
fermenţii respectivi , care au rol de activare a legume şi lapte , cu indicaţie specială în diabetul
proceselor de digestie , înlesnesc substanţial zaharat cu acidoză , stări de nutriţie cu acidoză ,
asimilarea alimentelor de origine animală. vărsături cu acidoză , litiazele renale acide , urice şi
Fructele ocupă un loc important în regimurile oxalice .
alimentare , împărţite în mai multe categorii , în Dacă în trecut fructele erau consumate mai
raport cu felul alimentaţiei şi cu scopul urmărit. mult dintr-un instinct de conservare , astăzi ştiinţa
Fructele în regimul hidric. Dieta hidrică are alimentaţiei raţionale consideră fructele un mijloc
ca scop introducerea în organism a apei sau lichidelor important de îmbunătăţire a hranei , indispensabile în
sub formă de apă de orez , bulion de legume , sucuri alcătuirea unor raţii echilibrate , datorită bogăţiei de
de fructe , ceaiuri , cantitate ce nu va depăşi la adulţi substanţe nutritive şi a rolului pozitiv pe care îl au
2 l pe zi şi nu poate dura mai mult de 3 – 5 zile. Sucul asupra desfăşurării normale a funcţiilor organismului
de fructe în special are avantajul aportului de şi a menţinerii sănătăţii.
vitamine , săruri minerale şi a combaterii acidozei. O importantă valoare nutritivă o au şi
Dieta hidrică este indicată în gastroenterite acute , produsele derivate din fructe , cum sunt sucurile
afecţiuni cardio – vasculare , după intervenţii naturale nefermentate , dulceaţa gemul , marmelada ,
chirurgicale şi altele. piureul , compotul , siropurile , fructele uscate ,
Fructele în regimul hipocaloric. Regimul adevărate izvoare de sănătate , produse ce îmbogăţesc
hipocaloric este folosit de obicei în cura de slăbire. Se şi diversifică alimentaţia zilnică.
realizează prin zile de consum exclusiv de fructe , Dintre aceste produse se detaşează net ca
timp de câteva zile , administrându – se în medie 300 importanţă sucurile din fructe , care conţin cele mai
-400 calorii pe zi , după care se trece la regimul valoroase substanţe din materia primă folosită la
prelungit de 1200 – 2000 de calorii , în care fructele obţinerea lor şi prezintă avantajul că sunt foarte uşor
au o pondere însemnată şi se continuă atât cât se asimilabile , deoarece nu conţin celuloză.
consideră necesar. În prezent , medicina le recomandă tot mai
Fructele în regimul hipercaloric. Fără a se mult în alimentaţia raţională şi le introduce în
urmării o supraalimentaţie , regimul hipercaloric se arsenalul mijloacelor de menţinere şi refacere a
recomandă pentru tonifierea organismului , pentru sănătăţii , datorită efectelor curative într-o serie de
creşterea capacităţii de muncă şi de efort , pentru boli. Sucurile din fructe conţin zaharuri , alcătuite în
sporirea rezistenţei la agresiuni , în perioada de cea mai mare parte din fructoză , formă foarte bine
creştere , de sarcină şi lehuzie . Acest regim , ca şi tolerată de diabetici.
celelalte diete , va fi stabilit numai de medic şi va Prezenţa sărurilor de potasiu , în cantităţi de 5
-6 ori mai mari decât cele de sodiu , conferă sucurilor

10
naturale proprietăţi incontestabile , contribuind la sursă de energie , furnizând organismului 60 -70
îmbunătăţirea echilibrului acido-bazic şi favorizând calorii pentru fiecare 100 g mere consumate. Prin
eliminarea sodiului în exces. Totodată , ele au o conţinutul variat de săruri minerale , în deosebi de
acţiune antitoxică şi de protecţie a splinei , ficatului şi potasiu , merele au efect alcalinizat, iar fierul, cuprul ,
rinichilor. În obezitate , prin aportul redus de calorii , zincul etc. stimulează activitatea enzimelor şi
preîntâmpină depunerea de grăsimi şi favorizează înlesnesc arderile din organism. Merele au acţiune
eliminarea apei în exces. diuretică, de aceea sunt indicate în stările de acidoză ,
De aceea , ele pot fi introduse fără riscuri în în afecţiunile însoţite de febră, boala postoperatorie ,
alimentaţia copiilor , adulţilor şi a bătrânilor şi sunt în boli cardio – vasculare şi renale. Cura de mere dă
recomandate în dieta tuturor categoriilor de bolnavi. bune rezultate în combaterea constipaţiei cronice , a
Consumul de fructe proaspete este astăzi o colitelor de putrefacţie şi a diareilor . Administrate
necesitate stringentă pentru faptul că în alimentaţia fără coajă , seminţe şi camere seminale şi date pe
zilnică suntem tot mai tributari unor alimente răzătoare se obţin rezultate bune în combaterea
prelucrate , care în cursul proceselor tehnologice diareilor acute la copii. Folosirea zilnică a 200 – 300
pierd o bună parte din vitamine. g mere, în timpul iernii şi mai ales la începutul
Cunoaşterea compoziţiei şi a influenţei primăverii, contribuie nu numai la menţinerea
diferitelor componente ale fructelor asupra rezistenţei rezervei necesare de baze, la combaterea asteniei de
la infecţii prezintă un mare avantaj profilactic şi ne primăvară şi hipovitaminozei C, dar şi la creşterea
orientează just în echilibrarea raţiilor alimentare. rezistenţei organismului şi evitarea infecţiilor
Acestea influenţează favorabil organismul uman nu aparatului respirator , frecventă în acest anotimp.
numai prin aportul de vitamine , catalizatori Desigur în alimentaţia omului sănătos nu se
indispensabili ai diferitelor procese metabolice , dar poate vorbi de raţii alcătuite exclusiv din fructe , deşi
şi prin aportul de săruri minerale , majoritatea asigurarea zilnică a unor suplimente energetice şi
acestora având efect alcalinizat. vitaminice de origine vegetală constituie factori de
Introducerea sucului de fructe în alimentaţia bază în desfăşurarea normală a funcţiilor vitale ale
copilului are importanţă majoră atât datorită organismului.
vitaminelor , cât mai ales a sărurilor de fier. Sucurile Fructele pot participa în cantităţi mai mici în
din fructe şi fructele rase constituie surse principale viaţa omului sănătos cu efort normal . În cazul vieţii
de fier în hrana sugarului. sedentare şi al activităţilor cu cheltuieli energetice
S-a constatat , în foarte multe cazuri , că mai mici , ele sunt necesare zilnic şi în proporţii
hrănirea copiilor numai cu lapte matern , fără adaos sporite , în detrimentul alimentelor de origine animală
de zeamă de fructe , a provocat anemii severe . şi vegetală bogate în lipide şi glucide.
În numeroase cercetări s-a demonstrat
acţiunea energetică a coacăzelor negre în reglarea BIBLIOGRAFIE :
digestiei şi combaterea oboselii.
Introduse în alimentaţia gravidelor , coacăzele 1. Ciupercescu M. , 1964 , Vitaminele în
negre reduc frecvenţa cazurilor de avort. De industria alimentară , Ed. Tehnică ,
asemenea , sucul de fructe stimulează lactaţia Bucureşti.
femeilor care alăptează. 2. Constantin Dumitrescu ,1987 , Bazele
Merele şi strugurii , prin conţinutul lor de practicii alimentaţiei dietetice profilactice
glucide, apă şi săruri minerale potasice, au efect în şi curative, Ed. Medicală , Bucureşti.
tratamentul unor boli renale şi cardio vasculare, 3. Gontea I. , 1967 , Valoarea terapeutică a
precum si în unele afecţiuni hepatice. fructelor , Revista de horticultură şi
Merele constituie cel mai important şi aproape viticultură nr .6 , Bucureşti.
singurul izvor de vitamina C dintre fructele indigene , 4. Gh. Bădescu , M. Constantinescu , Lidia
din luna noiembrie până primăvara târziu , datorită Bădescu , 1984 , Fructele şi sănătatea ,
însuşirii unor soiuri de a se păstra în stare proaspătă Ed. Ceres , Bucureşti.
în condiţii corespunzătoare , timp îndelungat. Merele 5. Stoicescu Gh. , 1975 , Sănătatea şi cea de
pot satisface aproape în întregime nevoile a treia vârstă , Ed. Medicală , Bucureşti.
organismului în vitamine , iar prin conţinutul lor în
zaharuri simple , uşor asimilabile , reprezintă şi o

11
FRIGUL DIN SUFLET
Autor eseu:
Pop Bianca Irina – clasa XC
Colegiul Tehnic “Transilvania”
Profesor coordonator:
Istrăuan Adriana

O zi friguroasă, peste care se adaugă şi


sfârşeala din suflet. Totul îmi este potrivnic! Cu ce
am greşit? Am făcut alte alegeri decât femeile de
lângă mine? Mă preling pe lângă zidurile cenuşii ale
oraşului, aş vrea să mă contopesc cu noaptea, să
dispar, să mă risipesc ca ceaţa peste oraş, să devin o
Autori desen: particulă a întunericului. Ciulesc urechile, un râset
MICU LAURA ROXANA cristalin cade în cascadă peste mine. Din casa cu
PREDA ROXANA MARIA geamuri înalte, se aude râset cristalin de copil. Înalţ
Profesor coordonator: ochii şi văd oameni îmbrăţişaţi urmărind năzbâtiile
MIHUŢ RADA copilei care desenează o inimă pe fereastră. Doamne,
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI câtă armonie!
MONTAN, Reşiţa Mă întreb neliniştită ce mă aşteaptă azi acasă?
Un urlet de bun venit. Unde ai stat? La ora aceasta, se
vine acasă? Umbli aiurea şi spui că ai stat la muncă.
Cât de prost mă crezi? Frânturi de vorbe înecate în
Concursul de creaţie literară aburii duhnitori ai alcoolului. Stau şi ascult fără
„Flori de gând ... împotriva cuvinte, fără gesturi de împotrivire, doar mii de
şoapte: mai încet, mai încet, te aud oamenii şi copilul
violenţ
violenţei !” este în camera de alături. Am învăţat să mă proiectez
în altă lume unde cuvintele lui nu ajung, unde nu mă
Ediţia a VII-a atinge nimic, o lume pe care eu o stăpînesc şi nimeni
altcineva.
În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2012 Detunarea unei pălmi pe faţa-mi încremenită,
s-a desfăşurat „Campania celor 16 zile de activism mă trezeşte la realitate. Suspin, dar lacrimile refuză
împotriva violenţei asupra femeii”, prilej cu care s-a să-mi inunde ochii, căci este atât de frig în sufletul
organizat concursul de creaţie literară „Flori de gând meu. Privesc prin el, ura îi aşterne pe faţă cea mai
împotriva violenţei”. La acest concurs, eleva Pop grotescă mască, din câte mi-a fost dat să văd. Nu-l
Bianca din clasa XC, a obţinut premiul III, pentru urăsc, mi-e doar milă: de mine, de el, de copil, de
eseul „Frigul din suflet”. viaţa noastră. Regret ce am fi putut avea şi nu avem.
Visuri tinereşti înăbuşite în noroiul cotidian.
Cum am ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu
drumul pe care am ales să păşim amândoi, de ce ne-
am împotmolit atât de tare? Cât am greşit eu, cât a
greşit el? Sunt mii de întrebări fără de răspuns, sunt
mii de gesturi fără sens, sunt valuri de cuvinte
născute din ură care zugrăvesc noroiul existenţial. Ce
poartă să aleg, să ies la lumină? De atâtea ori, am
hotărât să fug, să fug, să nu mă uit, în urmă, să uit,
dar sunt doar plăsmuiri ale minţii mele, sunt evadări
imaginate. Întotdeauna există un ,,dar’’, dar copilul ce
va spune că l-am despărţit de tată, dar lumea din jur,
dar părinţii? Atâtea obstacole în calea libertăţii mele
12
care încep toate cu un dar. Nu am forţă, sunt Clasa IXD - diriginte Culic Liliana
secătuită, să fugi, să te eliberezi e nevoie de…De ce? Clasa XA - diriginte Ghiras Cornelia
Dacă aş găsi răspunsul, m-aş elibera, lanţurile Clasa XB - diriginte Boloş Milica
invizibile care mă leagă s-ar frânge, dar…Din nou, Clasa XC - diriginte Bonaţ Ioan
acest cuvânt piedică care face ca totul să devină Clasa XIA - diriginte Dale Camelia
neguros în jurul meu, nu am nicio scăpare, niciuna. Clasa XIB - diriginte Pop Aurel
Prietenii ar putea să mă ajute, familia, dar ei nu ştiu Clasa XIC - dirigine Berinde Lia
nimic. Cum aş fi putut să le spun, atâta ruşine mă Clasa XA profesională.- diriginte Moholea Maria
copleşea, cuvintele deveneau mute, de fiecare dată, Clasa 13B - diriginte Şpan Mihaela.
când încercam să spun celor din jur. Am jucat un rol
în propria mea viaţă.
Aud in minte răsunând un râs de copil şi
revăd imaginea fericită a familiei care se bucură de
propriul copil. Aceasta este salvarea: o astfel de viaţă
vreau pentru mine şi pentru copilul meu. Plec şi
nimic nu mă mai întoarce din drumul ales de mine.
M-am salvat!

Ziua porţilor deschise la ISU –


Maramureş
prof. Maria Moholea

În data de 12.X.2012 elevii Colegiului Tehnic


„Transilvania”, Baia Mare au participat alături de
profesorii diriginţi la „Ziua porţilor deschise”
organizată de I.S.U Maramureş. Acţiunea desfăşurată
a marcat Ziua Pompierilor din România.
Elevii s-au prezentat la ora 12,00 la
Departamentul de Pompieri „Căpitan Adrian
Marchiş” din Baia Mare şi au văzut tehnica de luptă
şi echipamentele de intervenţie ale pompierilor şi ale
echipajelor S.M.U.R.D.
La ativitate au participat următoarele clase:
Clasa IXA - diriginte Paul Diana
Clasa IXB - diriginte Dumitraşcu Doina
Clasa IXC - diriginte Raţa Natalia
13
Au participat de asemenea profesorii: Hudin DIN INIMĂ PENTRU ... COPII
Letiţia, Şteţca Dod Cristiana şi d-na bibliotecar Chiş
Eugenia.
Coordonatorii activităţii au fost: prof. Moholea
Maria, prof. Marian Claudia şi Chiş Eugenia. prof. Daniela Fodo

DECEMBRIE – prima luna de iarnă,


Parada tinerilor cunoscută şi sub denumirea de LUNA
CADOURILOR este cea mai îndrăgită din an şi
prof. Moholea Maria aşteptată cu nerăbdare de către copii, nu numai
datorită faptului că ea aduce mult aşteptata vacanţă de
iarnă cât şi atmosferei de sărbătoare care însoţeşte
În 24.09.2012 s-a organizat la nivelul aceste zile.
Municipiului Baia Mare, în cadrul Programului Cu primele zile din decembrie şi apariţia
„Toamna Băimăreană”, PARADA TINERILOR, primilor fulgi de zăpadă, apar şi primele zâmbete pe
eveniment la care au participat din cadrul Colegiului chipurile copiilor, amplificate de cadourile primite de
Tehnic „Transilvania” următorii profesori diriginţi la primul MOŞ darnic, din această lună magică,
cu un număr de 40 de elevi din următoarele clase: MOŞUL NICOLAE.
- Profesor Ghiras Dănuţ Cornelica cu clasa XA ”Moşul” am fost noi: elevii claselor a 13B şi
- Profesor Boloş Milica cu clasa XB IXA, coordonaţi de d-nul director Mircea Cărăuşan
- Profesor Dale Camelia cu clasa XIA şi profesorii: Daniela Fodo, Coralia Hauler,
- Profesor Pop Aurel cu clasa XIB Mihaela Şpan, Daniela Bodnar, Diana Paul,
- Profesor Berinde Georgeta cu clasa XIC Monica Raţ de la Colegiul Tehnic Transilvania, iar
- Profesor Mărieş Adora cu clasa 13A celor cărora le-am adus bucurie au fost elevi de la
- Profesor Moholea Maria cu clasa Xaprofesională Şcoala Gimnazială Specială din Baia Mare.
La activitate a luat parte şi directorul Colegiului Prin ”nămeţi” am ajuns în data de 13
Tehnic „Transilvania”, prof.ing. Mircea Cărăuşan. decembrie la Şcoala Gimnazială Specială unde am
Tinerii au parcurs traseul: Bulevardul Unirii- Câmpia fost aşteptaţi de cei mici cu un program artistic şi
Tineretului apoi a urmat discursul primarului Băii colinde dăruindu-ne la rândul lor ornamente pentru
Mari şi s-au înmânat diplomele de participare tuturor brad realizate de ei.
reprezentanţilor şcolilor şi liceelor prezente. Activitatea numită sugestiv ”Din inimă
Surpriza a fost asigurată de Aeroclubul pentru copii” realizată în cadrul parteneriatului
România care a coborât Steagul Municipiului Baia încheiat între cele două unităţi şcolare, se găseşte la a
Mare de la o înălţime de 4000 de m. III-a ediţie şi are ca scop sensibilizarea elevilor în
Coordonatorii activităţii au fost profesorii pragul Sărbătorilor de Iarnă în scopul dezvoltării
Moholea Maria şi Frânc Sorin . unui comportament altruist.
Activitatea a avut un impact emoţional
puternic asupra elevilor Colegiului Tehnic
Transilvania, care au învăţat că dăruind cu dragoste
din puţinul lor înseamnă să trăieşti şi bucuria celui
care primeşte.

14
Nou ca o cascadă ce tâşnea din glasul lor. S-a facut
schimb de “daruri” ca într-o societate patriarhală,
unde alte legi conduceau cunoaşterea celuilalt. Am
zărit în ochii unei eleve de la Colegiul nostru, o
lacrimă pitită, ca un diamant încă nedescoperit. În
inimile noastre se aşezase pacea, precum un fulg de
iarnă în părul unui copil.
Apoi am vizitat pavilionul “severilor”. Nu a
profesorilor severi, ci a copiilor cu handicap grav.
Aici viaţa a muşcat din noi fără menajamente,
arătându-ne faţa crudă a bolii. Am văzut chipuri
distorsionate de boală, în care bucuria vederii noastre
genera uimire, spaima, dar şi acceptare. Elevii
Colegiului nostru au contemplat cu discreţia unui
adult aceste încăperi ale suferinţei. La un moment dat
un baieţel autist s-a repezit în braţele unei eleve din
clasa a IX-a, generând acel declick atât de necesar.
Umanitatea nu cunoaşte limite, chiar şi atunci când e
gravată de spectrul unor boli necruţătoare.
Am închis în taină uşa inimilor noastre,
păşind ca nişte îngeri vinovaţi prin curtea prea mică
pentru torentul emoţiilor noastre.
Urmele pasilor noştri stângaci au rămas
pentru o clipă, amprentaţi în chipul rece al zăpezii
delicate de început de decembrie.

DIN INIMĂ ...

prof. Diana Paul


P
Fulgii cădeau în forme geometrice neregulate
pe asfaltul încă uscat. Privirile noastre puţin
stânjenite şi emoţionate căutau clădirea din strada
Delavrancea, acolo unde învaţă colegii noştri mai
mici de la Şcoala Gimnazială Specială.
Era o dimineaţă plăpândă, moale de început
de decembrie, când alături de colegele mele Fodo
Daniela, Şpan Mihaela, Bodnar Daniela şi câţiva
elevi din clasa a IX-a A, a 13-a B am pornit cu
mâinile pline de daruri din inimă spre acest lăcaş al
bucuriei şi al suferinţei. Ne-au întâmpinat doamnele
directoare Modoc Maria şi Hossu Tincuţa, urmând să
ne fie ghid în acest labirint al sufletului.
Un brad mare trona în holul şcolii, acoperit de
ornamente clasice, dar şi de unele mai puţin dibace,
dar atât de vii, create de aceşti copii. Elevii noştri
priveau curioşi şi sensibilizaţi de atmosfera ce o
emana această lume nouă.
Ne-au primit cu atâta bucurie în clasa a VIII-
a, elevi ce au realizat un spectacol emoţionant de
Crăciun: magi stângaci, îngeri rebeli şi urări de An
15
HALLOWEEN ÎN TRANSILVANIA
prof. Daniela Fodo
m.i. Daniela Bodnar

Halloween sărbătoarea americanilor a fost


„adoptată” de câţiva ani şi de către români, motiv
pentru care a fost sărbătorită şi în cadrul Colegiului
Tehnic Transilvania, de către CATEDRA DE
INDUSTRIE ALIMENTARĂ.
Cu această ocazie elevii din clasele IXC şi
XIC alături de m.i Bodnar Daniela, prof. Fodo
Daniela şi prof. Hauler Coralia au realizat în atelierul
şcolii, fursecuri cu diferite motive specifice
sărbătorii.
Prin această activitate am urmărit să insuflăm
elevilor respectul pentru sărbătorile şi tradiţiile altor
popoare.

16
“Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi,
dar trebuie trăită privind înainte.”
Soren Aabye Kierkegaard

Alimedia (online) = ISSN 2247 – 8078


ISSN – L = 2247 – 8078

17