Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU PAŞII

Nr............/...................

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
GRĂDINIȚĂ-FAMILIE

“ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII


NOŞTRI”
AN ŞCOLAR 2017-2018

COORDONATOR: Prof. înv. Preșcolar CRĂCIUN ILEANA

Director ,

Prof. Rotărescu Viorica

1
ARGUMENT

Mediul în care copilul se naşte, trăieşte, se dezvoltă şi se formează este familia.


Învăţarea primelor comportamente sociale, prin imitaţie şi interacţiune, se produce în
copilăria timpurie si e dependentă de tipul relaţiilor din familie.
Dar, ca primă etapă a învăţământului preuniversitar, pe langa procesul instructiv-educativ
ce se desfasoara la nivelul grădiniţei, un rol deosebit de important îi revine activitatii din ciclul
primar, avand rolul de a contribui responsabil la formarea personalităţii copiilor, de a le deschide
calea spre cunoaştere si mai ales de a descoperi lumea înconjurătoare.
In acest sens, scoala este o a doua casă a copilului şi reprezintă pentru el un spaţiu în care
se simte ocrotit şi în siguranţă, însă, în mod obligatoriu, părinţii devin parteneri, deoarece acestia
pot oferi cele mai multe informaţii pe baza carora profesorul poate adopta cele mai eficiente
metode de abordare in vederea atingerii scopurilor si obiectivelor educationale. In acest sens, o
buna conlucrare asigura atingerea idealului educational.
Obiectivele pe care scoala şi le propune nu pot fi realizate în totalitate fără sprijinul
susţinut al familiei.
De aceea, cadrul didactic trebuie să menţină o legătură strânsă cu familia pentru a asigura
acea cursivitate si continuitate a informatiilor si a situatiilor educationale atât de necesare în
activitatea noastră.
Prin acest parteneriat educaţional, părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea scolara,
fiind priviţi ca participanţi activi.
În acest fel, părinţii îşi vor forma deprinderea de a se implica în toate activităţile,
cunoscând programul educativ la care participă copiii, progresele făcute de aceştia, dar şi
achizitiile pe care le percepe scoala in ceea ce priveste programa scolara ca si cumul de
cunostinte dar si in ceea ce priveste modelarea comportamentala a elevilor in vederea integrarii
acestora in societate.

SCOPUL

2
 Dezvoltarea unui parteneriat real, bazat pe sinceritate si implicare, a părinţilor;
 Implicarea şi participarea efectivă a părinţilor în activităţile scolare - curriculare cât şi
în cele extracurriculare.

OBIECTIVE

 Formarea unor atitudini de parteneri egali ( intre parinti si cadrele didactice ) in


procesul instructiv-educativ;
 Formarea unei concepţii responsabile fata de scoala şi rolul acesteia în viaţa copilului;
 Crearea unui mediu educaţional optim, favorabil unei bune dezvoltări a copilului,
conform cu nevoile şi necesităţile sale;
 Implicarea părinţilor în acţiuni de atragere de resurse financiare şi materiale
extrabugetare, în vederea îmbunătăţirii mediului educaţional;
 Achiziţionarea de către părinţi a celor mai recente informaţii despre creşterea şi
educarea copiilor, in spiritul integrarii lor eficiente in societate.

PĂRŢI IMPLICATE:
 Cadrele didactice care isi desfasoara activitatea la clasa;
 Părinţii copiilor din clasa I
 Persoane avizate din comunitate.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
Cadrul didactic are obligaţia să:
 Aducă la cunoştinţa părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în
unitatea scolara;
 Informeze părinţii despre standardele de creştere şi dezvoltare ale copiilor în funcţie
de particularitatile de vârstă si individuale;
 Contribuie la diseminarea bunelor experienţe educative în rândul părinţilor;
 Ascultă cu atenţie şi atribuie importanţa cuvenită informaţiilor primite de la părinţii
copiilor;
 Acordă consiliere individuală şi/sau în grup pe teme de educaţie în familie şi în
instituţia şcolară.

Părinţii au îndatorirea:
 Să continue în familie programul educaţional propus în scoala;
 Să participe active la solicitari în cadrul parteneriatului familie-scoala;
 Să dea dovadă de perseverenţă în acţiunile educative, solicitând sprijinul cadrului didactic
ori de câte ori este cazul.

3
OBLIGAŢII COMUNE
Părţile implicate trebuie să colaboreze cât mai eficient pentru a dezvolta direcţiile de acţiune
formativ-educative antrenate instituţional, dar şi pentru a găsi rezolvări concrete la necesităţile
impuse :financiare, practice, aplicative, organizatorice.

DURATA : - an scolar 2018-2019

GRUP ŢINTĂ:
 Preșcolarii grupei
 Părinţii preșcolarilor
 Cadrele didactice

RESURSE UMANE:
 Părinţi
 Bunici
 Cadre didactice
 Preșcolari

RESURSE MATERIALE:
 Materiale informative din domeniul educaţiei
 Reviste de specialitate
 Psihologia copilului

RESURSE FINANCIARE:
 Donaţii din partea părinţilor
 Sponsorizări.

4
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA
DERULĂRII PARTENERIATULUI
Clasa I
An şcolar 2018-2019

Perioada Conţinuturi Modalităţi de realizare Locaţia Responsabilităţi

Septembrie “Împreună este mai Întâlnire între parteneri Sala de clasa Cadre didactice
2017 uşor!” Părinţi
Octombrie “Ce nu ne place la Sugestii pentru ameliora- Sala de clasa Părinţi
2017 comportamentul rea unor comportamente Cadre didactice
copiilor noştri?” problematice ale
copiilor
Noiembrie “O nouă informaţie, Informarea părinţilor Sala de clasa Părinţi
2017 un nou pas în rela- despre noi strategii de Cadre didactice
ţia cu copilul meu” relaţionare cu copiii-ches-
tionar pentru părinţi
Decembrie “Sărbători de Prezentare program Sala de Părinţi
2017 iarnă” artistic clasa Cadre didactice
preșcolari
Ianuarie “Cât timp acordăm Întâlnire cu familia, Sala de clasa Părinţi
2018 pentru a ne juca /a discuţii Cadre didactice
invata cu
copilul nostru?”
Februarie “Aşa e bine, Dezbatere,chestionare Sala de clasa Părinţi
2018 aşa nu!” Cadre didactice

Martie “E ziua ta, Serbare Sala de clasa Părinţi


2018 mămico Cadre didactice
dragă!” preșcolari
Aprilie “Cum să devii un Referat Sala de clasa Părinţi
2018 părinte mai bun?” Cadre didactice

Mai “Mişcarea pentru Lectorat,întâlnire şi Dispensarul Părinţi


2018 sănătate” dialog între părinţi şi medical Asistenta
asistenta medicală medicală
Iunie “În plimbare în na- Excursie tematică Gradina Părinţi
2018 tură!” Zoologica Cadre didactice
Bucov preșcolari

5
IMPLEMENTAREA PARTENERIATULUI
Se va urmări:
 Modul în care s-a desfăşurat parteneriatul;
 Atingerea obiectivelor propuse;
 Desfăşurarea programului de activităţi;
 Impactul parteneriatului asupra partenerilor.

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
PARTENERIATULUI
 Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii şi conducătorii acestei acţiuni;
 Întocmirea unui raport de evaluare a activităţilor desfăşurate în parteneriat.

DISEMINAREA REZULTATELOR
 Raportul de evaluare a parteneriatului va fi popularizat în cadrul activităţilor
metodice desfăşurate la nivelul unităţii.

FINALIZAREA PARTENERIATULUI
 “Carnavalul copiilor”
 Raport de evaluare a activitatilor derulate in cadrul parteneriatului

Coordonator,
Prof. inv. preșcolar CRĂCIUN ILEANA

6
7

S-ar putea să vă placă și