Sunteți pe pagina 1din 101

PLANIFICARE GRUPA MIJLOCIE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt, suntem?


DENUMIREA PROIECTULUI: ,,Poveste de început”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. ,,În familie se ştie,/Viaţa e o bucurie”
2. ,, În oglindă când privesc,/Eu pe mine mă zăresc”
3. ,, Faptele, oglinda oamenilor sunt/ În orice loc de pe pământ”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT


DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un
reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
DESCRIEREA PROIECTULUI:
Familia este baza societăţii, mediul în care copilul creşte, învaţă despre responsabilităţi, despre valorile umane ca: respect, muncă,
dragoste, dăruire, este locul unde copilul învaţă să fie OM.
Prin acest proiect vom urmări conştientizarea importanţei familiei în viaţa fiecărui copil, rolurile şi îndatoririle pe care le are fiecare
membru al familiei şi totodată, prin sprijinul acordat de părinţi, vom realiza un parteneriat viabil grădiniţă-familie, atât de important pentru
dezvoltarea armonioasă a copilului.
INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- Suntem oameni - de ce creştem şi suntem diferiţi;
-Ştim cum arătăm - ce înseamnă viaţă sănătoasă;
-Suntem fete şi băieţi(bărbaţi şi femei) - din ce este compus corpul uman şi care sunt organele interne, ce rol
- Cu ce se îmbracă fetele şi băieţii. au;
-Avem părinţi, fraţi, surori, bunici- o familie - de ce suntem diferiţi;
-Locuim în apartament la bloc, sau în casă la curte - cum se numesc părinţii lor şi ceilalţi membrii ai familiei;
-Avem vecini - rolul familiei si al membrilor ei;
-Ca să fim sănătoşi trebuie să ne îngrijim. - cum ne comportăm în familie şi în alte situaţii;
-Corpul e format din cap, mâini, picioare şi corp. - cum este împărţită locuinţa proprie;
-Mergem la grădiniţă pentru a învăța lucruri noi și interesante, iar - de ce copiii seamănă cu părinţii;
părinţii la serviciu. - Ce rol are fiecare în familia lui?
- Ce înseamnă acasă?
- Ce rol are fiecare parte componentă a corpului?
- Care sunt organele de simţ.
- La ce ne ajută organele de simţ.
-De ce trebuie să ne îngrijim zilnic?
-Cum trebuie sa ne comportam in situtii problema?
-Cum trebuie să ne comportăm în familie.
-Cum trebuie să ne comportăm în societate. (în vizită, la doctor, etc)

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Diferite jocuri de creaţie Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI

,,Dragi copii, vă dăm de veste, ,,În familie, se ştie,


Grădiniţa-i o poveste” Viaţa e o bucurie”
- Grădiniţa - membrii familiei
-Activităţi - rolul fiecărui membru
-Rechizite - activităţi
-Reguli de comportare - norme de comportare
-Drepturile copilului în grădiniţă
POVESTE
DE
ÎNCEPUT

, În oglindă când privesc,


Eu pe mine mă zăresc”
, Faptele, oglinda oamenilor sunt
- înfăţişare
În orice loc de pe pământ”
-părţi componente
-comportament civilizat
-organe de simţ
-norme de comportare în diferite
- norme sanitare
situaţii

EVALUARE (eveniment de închidere)


S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate pe tot parcursul proiectului.
S-a realizat un concurs de ghicitori pe baza conţinuturilor proiectului tematic.
Sapt. 1. TEMA ANUALĂ DE STUDIU:
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: EVALUARE INIŢIALĂ
TEMA SAPTAMANII: „ Din nou la grădiniţă”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Dragă grădiniţă, bine te-am găsit!”
I ÎD: ,,Bine v-am regăsit, BIBLIOTECA:,,Răsfoim DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Ce Jocuri distractive în curtea
colegi!” cărticele cu poveşti” poţi să-mi spui despre?” - joc grădiniţei
R: ,,Servim în linişte CONSTRUCŢII: ,,Un castel didactic (recunoaştere, descriere
micul dejun” pentru copii” obiecte uzuale şi jucării)
a II-a ,,În grupa mijlocie am DŞ: Cunoaşterea mediului: Jocuri de mişcare la alegerea
intrat, regulile n-am uitat” ,,Ghicitori despre obiecte uzuale şi copiilor
,,Mâna dreaptă, mâna jucării”
stângă, ne-mprietenim”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Poveşti din vacanţă”
I ÎD:,,Unde ţi-ai petrecut JOC DE ROL: ,,De-a DLC: Educarea limbajului ,,O Joc distractiv în curtea grădiniţei:
vacanţa?” gospodinele la casa bunicii” poveste hazlie din vacanţă” – ,,Recunoşte-mă!”
R: ,,Spălăm mânuţele JOC DE MASĂ:,,Din povestirea copiilor
înainte de masă” jumătăţi, întreg” DPM: Educaţie fizică: ,,Pe la
munte, pe la mare” – parcurs
aplicativ
a II-a ,,Plecăm voioşi de la DLC: Educarea limbajului: ,,Cea Joc liniştitor: ,,Plimbare prin
grădiniţă” mai frumoasă întâmplare din curtea grădiniţei”
,,Fiecare are locul lui” vacanţă” – povestirea copiilor
DPM: Educaţie fizică: ,,Gărgăriţele
la munte, la mare”(repetarea
deprinderilor motrice de bază)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Copiii cuminţi merg la grădiniţă”
I ÎD:,,Bună dimineaţa, CONSTRUCŢII: temă liberă DŞ: Activitate matematică: Joc de atenţie: ,,Deschide urechea
prieteni! Astăzi sunt...” NISIP ŞI APĂ: temă liberă ,,Grămăjoare, grămăjoare” –joc bine!”
(exprimarea emoţiilor) didactic constituire de grupe de
R:,,O coroană noi obiecte după diferite criterii
formăm” DEC: Activitate artistico -plastică:
,,Jucăria preferată” - desen
a II-a ,,Noi nu plecăm la masă DŞ: Activitate matematică: Jocuri cu mingea în curtea
până nu ne-am spălat bine ,,Aşează-mă la căsuţa mea!”-joc grădiniţei
pe mână” exerciţiu
,,Mă îmbrac/dezbrac DEC: Activitate artistico -plastică:
singur” finalizarea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Drumul de acasă la grădiniţă”
I ÎD: ,,Chiar de sunt puţin ŞTIINŢĂ: ,,Ajută copilul să DOS: Educaţie pentru societate: Joc de mişcare: ,,Micii sportivi”
cam mic, Nu stau în braţe ajungă la grădiniţă” – labirint ,,Aşa da, aşa nu!” - joc didactic
la bunic” ARTĂ:,,Fapte bune, fapte
R: ,,Singurel mă rele” - aplicaţie
îngrijesc”
a II-a ,,Să salut nu mă feresc, DOS: Educaţie pentru societate: Jocuri la nisipar
cuvinte fermecate Regulile grupei sunt respectate –
folosesc” discuţii libere
,,Am grijă de colegii mai
mici”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Colegii mei, prietenii mei”
I ÎD:,,Cât mă bucur să vă ARTĂ: ,,Lanţul prieteniei” DEC: Educaţie muzicală: Jocuri distractive în curtea
revăd!” (exprimarea (înşirare mărgele) ,,Recunoaşte cântece din grupa grădiniţei
emoţiilor) CONSTRUCŢII: ,,Căsuţa mică!”
R:,,Mă prezint colegilor” prieteniei”
a II-a ,,Jucării pentru o zi” DEC: Educaţie muzicală: audiţie Joc de mişcare: ,,Ştafeta
,,Copii mari, copii ,,Cântece pentru copii” prieteniei”
ordonaţi”

Sapt. 2. TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Evaluare iniţială
TEMA SAPTAMANII: „ De-acum îţi pot spune ţie/ Sunt în grupa mijlocie”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,În lumea animalelor”
I ÎD: ,,Am grijă de CONSTRUCŢII :„Adăposturi DŞ: Cunoaşterea mediului:,,În Joc distractiv: ,,Cursa iepuraşilor”
animalul preferat!” pentru animale” lumea animalelor”- joc didactic
R: „Unde îmi este locul?” JOC DE ROL: „Jocuri de
(deprinderi de socializare”
autoservire)
a II-a ,,Singurel mă îngrijesc” DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Hrană, Joc cu text şi cânt: ,,Eu sunt
,,La revedere, prieteni ai foloase, mediu de viaţă” – fişe iepuraşul Ţup”
animalelor!” individuale
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Fiecare are o meserie”
I ÎD: ,,Mama mea este..., JOC DE MASĂ: ,,Meserii şi DLC: Educarea limbajului: ,,Cine Joc de mişcare: ,,Cine ajunge
tatăl meu este...” unelte” este şi ce face” – joc didactic primul la doamna educatoare”
R: „Ajut la aşezarea NISIP ŞI APĂ: ,,Constructorii (exprimarea în propoziţii simple -
mesei” zidesc case” meserii)
DEC: activitate artistico-plastică:
,,Unelte” - modelaj
a II-a ,,Servim masa în linişte” DLC: Educarea limbajului: Joc senzorial: ,,Cine l-a trezit pe
,,La revedere, doamna ,,Povesteşte-mi din vacanţă” bucătar?”
educatoare” DEC: activitate artistico-plastică:
finalizarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Grădiniţa, casa mea cu jucării”
I ÎD: ,,Jucăria mea ARTĂ: ,,Scriem, desenăm , DŞ: Activitate matematică: ,,Unde Jocuri la nisipar
preferată este...” colorăm” s-a ascuns ursuleţul?” – joc didactic
R: ,,Ne pregătim de BIBLIOTECĂ: ,,Răsfoim (poziţii spaţiale)
activităţi” cărticica cu regulile grupei în DPM: Educaţie fizică: ,,Mergi şi
imagini” caută ursuleţul” (diferite tipuri de
mers, alergare)
a II-a ,,Nu îmi murdăresc DŞ: Activitate matematică: ,,Asează Joc distractiv: ,,Cu păpuşa la
hăinuţele!” jucăria unde îţi spun!”-joc exerciţiu plimbare”
,,Somnul vine la ochii DPM: Educaţie fizică: repetarea
închişi” deprinderilor motrice
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,În lumea minunată a poveştilor”
I ÎD: ÎD: ,,Să facem JOC DE MASĂ: „Imagini din DOS: Educaţie pentru societate: Joc de mişcare: ,,Ursul şi vulpea”
cunoştinţă cu scaunul bucăţi” ,,Fapte bune, fapte rele din poveştile
povestitorului” ARTĂ: „Colorăm personajul învăţate” – joc didactic
R: „Pitici, veniţi la preferat din poveşti”
mine!”
a II-a ,,O poveste ascultăm şi-n DOS: Educaţie pentru societate: Vizionare filme de desen animat
pătuţ ne aşezăm” ,,Cu ce personaj din poveste ţi-ai cu poveştile îndrăgite
,,Astăzi ne luăm rămas dori să semeni?” – discuţii libere
bun,
Mîine iar pornim la
drum!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”E ziua prietenului meu”
I ÎD:,,La mulţi ani, JOC DE ROL: ,,De-a DOS: Elemente de activitate Joc de mişcare:„La semnal veniţi
prietene!” aniversarea” casnică: ,,Pâinică pentru aniversarea la mine!”
R: ,,Sunt prieten cu toţi ARTĂ: ,,Cărticica de 4 ani” prietenului meu”
copiii”
a II-a ,,Nu ne certăm pe jucării” DOS: Elemente de activitate Jocuri distractive în curtea
,,La revedere, dragi casnică: ,,Clasa noastră ca o floare” grădiniţei
prieteni”

Sapt. 3. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”
TEMA SAPTAMANII: „Dragi copii, vă dăm de veste/Grădiniţa-i o poveste”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,În lumea de poveste a grădiniţei”
I ÎD: "Bună dimineaţa, CONSTRUCŢII:"Grădiniţa DŞ: Cunoaşterea mediului:"Ce fac Joc distractiv în curtea grădiniţei
dragi gărgăriţe!" mea e cea mai frumoasă” eu la grădiniţă?” – lectură după - "Prinde mingea!”
R: "Trenuleţul copiilor JOC DE ROL: "De-a imagini
din grupa mijlocie" grădiniţa”
a II-a "Îmi ajut colegii " DŞ:Cunoaşterea mediului:"Care ,,Grădiniţa mea, o lume de
,,Singurel mă îngrijesc” este jocul, activitatea preferată de la poveste” – plimbare în parcul din
grădiniţă?” – discuţii libere curtea grădiniţei

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi la grădiniţă”


I ÎD: "Prietenul meu din ŞTIINŢĂ: "Drumul de acasă DLC: Educarea limbajului: ,,Prima Jocuri de mişcare în curtea
grupa mijlocie este..." la grădiniţă” (labirint) zi de grădiniţă” – povestire creată grădiniţei
R: ,,Facem ordine la JOC DE MASĂ: ,,La după un şir de ilustraţii
jucarii" grădiniţă” (puzzle) DEC: educaţie muzicală: învăţare
cântec ,,Bună dimineaţa, dragă
grădiniţă!”, repetare joc muzical ,,
Dacă vesel se trăieşte”
a II-a
"Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: ,,O zi la Joc distractiv: ,,Caută-ţi
timpul somnului" grădiniţă” - lectură după imagini prietenul!”
"Servim politicos DEC: Educaţie muzicală: repetarea
gustarea" cântecului/jocului muzical învăţat
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Grădiniţa – casa mea cu jucării”
I ÎD: ,,De ce plâng uneori BIBLIOTECĂ: ,,Cu ce ne DŞ: Activitate matematică: Activitate gospodărească:
jucăriile?" jucăm la grădiniţă?”(discuţii ,,Săculeţul fermecat” – joc didactic ,,Facem ordine la jucării”
R: "Ne ascultăm unii pe libere) ( grupare obiecte după diferite
alții" ARTĂ: "Mărgele pentru criterii sugerate)
păpuşă”(înşirare mărgele prin DPM: Educaţie fizică: ,, La
alternarea de culoare, mărime, plimbare cu săculeţul fermecat”
formă) (mers în diferite direcţii)
a II-a "Ajut și eu cu drag" DŞ: Activitate matematică: fişe Jocuri muzicale cu text şi cânt la
"Mâini curate-sănătate" individuale matematice, grupare alegerea copiilor, în curtea
obiecte după diferite criterii grădiniţei
DPM: Educaţie fizică: „Copii,
copii, veniţi la jucării!” (mers în
diferite direcţii)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Stiu să mă comport la grădiniţă!”
I ÎD: "De ce plâng uneori CONSTRUCŢII: "Rafturi DOS: Educaţie pentru societate : Joc de atenţie: ,,Unde s-a ascuns
jucăriile?" pentru cărţi şi jucării " ,,Cum au fugit odată jucăriile de la păpuşa?”
R: "Cea mai curată sală JOC DE ROL: "Dispensarul un copil”- lectura educatoarei
de grupă" jucăriilor"
a II-a "Folosesc des cuvintele DOS: Educaţie pentru societate: Joc muzical: ,,Dacă vesel se
fermecate" ,,Regulile grupei în imagini” – trăieşte”
„Imi iau rămas bun când lectură după imagini
plec acasă”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Sunt în grupa mijlocie”
I ÎD:"Prieteni buni la NISIP ŞI APĂ: "Casute din DEC: Activitate artistico-plastică: În vizită la alte grupe din
mijlocie" pietre si nisip" " Jucăriile preferate” - desen grădiniţă
R: „Servim frumos JOC DE MASĂ: ,,Din
gustarea” jumătăţi, întreg”
a II-a "Când ne sculăm, patul DEC: Activitate artistico-plastică : Jocuri distractive din vacanţa la
ne aranjăm" finalizarea lucrărilor, amenajarea bunici
"Curat și ordonat în orice expoziţiei
colțișor"

Sapt.4. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”
TEMA SAPTAMANII: „În familie, se ştie/Viaţa e o bucurie”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Familia mea e o comoară”
I ÎD: "Albumul familiei JOC DE ROL:"Aniversare în DŞ: Cunoaşterea Joc distractiv în curtea grădiniţei
mele" familie” mediului:"Membrii familiei” – - "Ce face mama, fac şi eu!”
R: "Folosesc şi în familie JOC DE MASĂ: "Pentru cine lectură după imagini
cuvintele fermecate" este?”(sortare îmbrăcăminte
a II-a "Sunt cuminte-n orice loc membri ai familiei) DŞ:Cunoaşterea Joc de atenţie: ,,Ghici cine lipseşte
şi la masă nu mă joc” mediului:"Prezintă-ţi membrii din familia gărgăriţelor?”
,,Cu trenuleţul la familiei” – discuţii libere pe
plimbare la rude” marginea fotografiilor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi în familie”
I ÎD: "O întâmplare hazlie ŞTIINŢĂ: "Câţi membri sunt DLC: Educarea limbajului: ,,Doi Jocuri de mişcare în curtea
din familia mea" în familia ta? fraţi cuminţi”, de E. Farago - grădiniţei
R: ,,Unu-doi, unu-doi, fac JOC DE MASĂ: ,,Casa memorizare
gimnastică vioi" familiei mele”(mozaic) DOS: Activitate practică: ,,Ramă
pentru tabloul familiei” - aplicaţie
a II-a "Ne odihnim să creştem DLC: Educarea limbajului: Joc distractiv: ,,Ne jucăm, ne
mari ca părinţii noştri" repetarea poeziei învăţate jucăm/ O familie noi formăm!”
"Servim politicos DOS: Activitate practică:
gustarea" finalizarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Casa familiei mele este cea mai frumoasă”
I ÎD: ,,Casă, căsuţă, cine CONSTRUCŢII: ,,Casa DŞ: Activitate matematică: Joc distractiv:,,Puişori, veniţi la
locuieşte aici? " familiei mele” ,,Aşează-mă la căsuţa mea!” – joc căsuţa voastră!”
R: "Ne pregătim de NISIP ŞI APĂ: ,,Casa mea”, didactic ( grupare obiecte după
activităţi" ,,Blocul în care locuiesc” diferite criterii)
DPM: Educaţie fizică: ,, La
plimbare cu familia mea” (mers cu
opriri şi porniri la semnal)
a II-a "Fiecare jucărie la familia DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de mişcare: ,,Aruncă în
ei" individuale matematice, grupare căsuţă!”
"Noi nu plecăm la masă obiecte după diferite criterii
până nu ne spălăm bine DPM: Educaţie fizică: repetarea
pe mână " deprinderii motrice învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Stiu să mă comport în familie!”
I ÎD: ,,Reguli de aur în ARTĂ: modelaj ,,Prăjitură DOS: educaţie pentru Jocuri muzicale cu text şi cânt la
familia mea” colorată pentru bunica mea” societate:,,Iedul cu trei capre”, de alegerea copiilor, în curtea
R: ,,Lanţul prieteniei” JOC DE ROL:,,Cu familia la O.P.Iaşi – lectura educatoarei grădiniţei
a II-a "Impart întotdeauna cumpărături” DOS: educaţie pentru Jocuri distractive din vacanţa la
jucăriile cu fraţii/prietenii societate:,,Iedul cu trei capre”, de bunici
mei" O.P.Iaşi – repovestire
„Imi iau rămas bun când
plec acasă”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Membrii familiei mele”
I ÎD:"Cine e la noi acasă?” BIBLIOTECĂ: " Răsfoiesc DEC: Educaţie muzicală: învăţare Ghicitori despre membrii familiei
" albumul familiei mele" cântec ,,Membrii familiei”,
R: „Unul după altul, în CONSTRUCŢII: ,,Încăperile repetare joc de degete ,,Aceasta
rând ne-nşirăm” casei în care locuiesc” este familia mea”
a II-a "Când ne sculăm, patul DEC: Educaţie muzicală: repetarea Joc de miscare: ,,Braţele cu palme
ne aranjăm" cântecului/jocului muzical învăţat mici, le apleci şi le ridici”
"Imi respect părinţii,
bunicii"

Sapt. 5. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”
TEMA SAPTAMANII: „În oglindă când privesc, eu pe mine mă zăresc”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Corpul şi organele de simţ”
I ÎD: "Bună dimineaţa, BIBLIOTECA: ,, Citire de DŞ: Cunoaşterea mediului:"Corpul Joc distractiv: ,,Joacă fetiţă, joacă
copii sănătoşi!" imagini meu şi organele de simţ” - băieţele!”
R: "Facem gimnastică, (corpul uman) din observare
suntem sănătoşi" enciclopedia pentru copii”
a II-a ,,Cum ne ferim de JOC DE MASĂ: ,,Fetiţa şi DŞ:Cunoaşterea mediului:"Arată- Joc muzical: ,,Deschide urechea
microbi?” băiatul”(refacere întreg din mi ce îţi cer!” – joc de orientare în bine!”
,,Ne odihnim să creştem părţile sale) schema corporală
mari”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Dacă ştii să te-ngrijeşti, Pe microbi îi ocoleşti”
I ÎD: "Ştii să te fereşti de JOC DE ROL:"De-a doctorul” DLC: Educarea limbajului: ,,Fetiţa Joc de mişcare: „Stângul, dreptul,
microbi?" CONSTRUCŢII: "Cabinetul cu fundiţe roşii”, de Cella Aldea – stângul, poc! Bat din palme, stau
R: ,,Apa şi săpunul, medical” lectura educatoarei pe loc!”
prietenii noştri " DEC: Activitate artistico-plastică:
,,Obiecte de igienă personală” -
pictură
a II-a "Zilnic peria de dinţi şi cu DLC: Educarea limbajului: ,,Fetiţa Vizită la cabinetul medical al
pasta folosiţi! " cu fundiţe roşii”, de Cella Aldea – grădiniţei
"Servim gustarea în repovestire după ilustraţii
linişte" DEC: Activitate artistico-plastică:
finalizarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”
I ÎD: ,,Mişcarea este BIBLIOTECĂ: ,,citire” DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt: ,,Câte unul pe
sănătate” imagini ,,Cum ne îngrijim” ,,Grupează obiectele de aceeaşi cărare”
R: ,,Dacă vreau să cresc ARTĂ: ,,Pieptenele”, formă”– exerciţiu cu material
voinic, fac gimnastică de ,,Periuţa de dinţi” - modelaj individual
mic” DPM: Educaţie fizică: ,,Mers în
coloană, câte unul, câte doi”, Joc:
,,Câte unul, câte doi”
a II-a ,,Împreună noi lucrăm, DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de mişcare: ,,Cu păpuşa la
când nu ştim, ne ajutăm” individuale matematice, grupare plimbare”
,,Mâncăm sănătos, la ore obiecte după diferite criterii
potrivite” DPM: Educaţie fizică: repetarea
deprinderii motrice învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Cum mă simt azi?”
I ÎD: ,,Astăzi sunt...(vesel, NISIP ŞI APĂ: ,,Chipuri DOS: educaţie pentru societate: Jocuri muzicale cu text şi cânt la
trist, furios etc) pentru vesele, chipuri triste” ,,Tabloul emoţiilor” – joc didactic alegerea copiilor, în curtea
că... " CONSTRUCŢII: ,,Orăşelul grădiniţei
R: "Trenuleţul copiilor veseli”
gărgăriţelor vesele către
masă"
a II-a "Corpul meu e bucuros DOS: educaţie pentru societate: Jocuri distractive: ,,Plimbă faţa
dacă îmi păstrez hăinuţele ,,Cum mă simt azi?”(discuţii libere) veselă/tristă”
curate”
,,Sunt fericit când imi pot
ajuta colegii”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Acesta sunt eu”
I ÎD:"În oglindă când BIBLIOTECĂ: " Oglindă, DEC: educaţie muzicală: învăţare Jocuri distractive în curtea
privesc, eu pe mine mă oglinjoară, Cine-i cea mai joc muzical ,,Chipul meu”, repetare grădiniţei
zăresc " frumoasă din ţară " cântec ,,Membrii familiei”
R: „Corpul meu este CONSTRUCŢII: ,,Baia”,
mereu curat” ,,Oglinda”
a II-a "Când ne sculăm, patul DEC: Educaţie muzicală: repetarea Activitate gospodărească: ,,Copiii
ne aranjăm" cântecului/jocului muzical învăţat ordonaţi fac ordine la jucării”
"Singurel mă îngrijesc"
Sapt. 6. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”
TEMA SAPTAMANII: „Faptele, oglinda oamenilor sunt/ În orice loc de pe Pământ”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Pe tărâmul copiilor politicoşi”
I ÎD: "Bună dimineaţa, JOC DE ROL:,,De-a copiii DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Nu Joc de mişcare: ,,Ştafeta copiilor
dragi colegi! Bună politicoşi” numai la grădiniţă” – lectură după politicoşi”
dimineaţa, doamna CONSTRUCŢII:,, Un castel imagini (reguli de comportare
educatoare!" de pe tărâmul copiilor civilizată la grădiniţă, în familie, în
R: ,,Iute ne-nşirăm, pe politicoşi” societate)
mâini ne spălăm!”
a II-a ,,Îmi aştept cuminţel DŞ:Cunoaşterea mediului: Joc uri distractive în curtea
rândul” ,,Regulile grupei” – discuţii libere grădiniţei
,,Copiii politicoşi salută cu exemplificări
la venire/plecare”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Fapte bune, fapte rele”
I ÎD: "Sunt prieten cu toţi JOC DE MASĂ:"Repară DLC: Educarea limbajului: ,,Aşa Joc distractiv: ,,Dacă vesel se
copiii" jucăria!”(refacerea întregului da, aşa nu!” - joc didactic trăieşte”
R: ,,Apa şi săpunul, din părţi) DPM: Educaţie fizică: Diferite
prietenii noştri " ŞTIINŢĂ:,,Ce înseamnă să fii tipuri de mers, ca piticii, ca uriaşii
politicos?” etc. Joc: ,,Mergi cum îţi spun!”
a II-a ÎD:,,Sunt mic, dar DLC: Educarea limbajului: Joc de mişcare: ,,Azi te iau la joc
binecrescut!” ,,Povesteşte o faptă bună/faptă rea cu mine!” – deplasare în perechi
R: Respect regulile grupei făcută de tine!”(discuţii libere)
DPM: Educaţie fizică: repetarea
deprinderii motrice învăţate
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Cuvinte fermecate”
I ÎD: ,,Ştiu cuvinte BIBLIOTECĂ: ,,În lumea lui DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt: ,,Avea tanti
fermecate şi le folosesc în mulţumesc” ( ,,citire” imagini) ,,Te rog să pui toate obiectele de Marioara, avea un băiat”
toate” JOC DE ROL: ,,De-a aceeaşi culoare în căsuţa lor”–
R: ,,Ne pregătim de Pinochio” exerciţiu cu material individual
activităţi DOS: Elemente de activitate
casnică: ,,Suntem ordonaţi, fiecare
jucărie are locul ei”
a II-a ,,Adevărul iese DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de mişcare: ,,Pinochio la
întotdeauna la iveală” individuale matematice, grupare plimbare”
,,Mulţumim pentru ziua obiecte după culoare
de astăzi” DOS: Elemente de activitate
casnică: ,,Copii cuminţi, copii
ordonaţi”(activitate gospodărească)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Sărbătorim ziua de naştere a prietenului meu”
I ÎD: ,,Colegii mei, ŞTIINŢĂ: ,,Alege şi grupează DEC: Activitate artistico-plastică: Jocuri muzicale cu text şi cânt la
prietenii mei " obiectele necesare mesei ,,Tort şi prăjituri pentru aniversare” alegerea copiilor, în curtea
R: "Trenuleţul prieteniei" festive” – modelaj grădiniţei
a II-a "Îi ajut pe prietenii mei JOC DE ROL: ,,De-a DEC: Activitate artistico-plastică : ,,Sărbătorim ziua de naştere a
mai mici” aniversarea” finalizarea lucrărilor prietenului nostru”
,,Aranjăm masa festivă”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Scufiţa Roşie ne învaţă”
I ÎD:"În oglindă când BIBLIOTECĂ: "citire" DOS: educaţie pentru societate: Parcurs aplicativ: ,,Plimbă
privesc, un copil politicos imagini ,,Scufiţa Roşie” ,,Reguli de comportare cu prilejul coşuleţul Scufiţei Roşii”
zăresc" CONSTRUCŢII: ,,Casa vizionării unui spectacol”- aplicarea
R: „Pe urmele Scufiţei bunicuţei” normelor de comportament învăţate
Roşii”
a II-a "Eu îmi ascult mămica" DOS: Educaţie pentru societate: Joc cu text şi cânt: ,,Un copil
"Sărut-mâna, bunicuţo!" ,,Cum ne-am comportat la politicos”
spectacol?” – discuţii libere
Sapt. 7. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? DENUMIREA
PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp SUBTEMELE
PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. Toamna când sosește,/ Naturii aur dăruiește (aspecte)
2. Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna ce culoare are?
3. Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală!
4. Vine Vara cu mult soare , aducând vacanța mare!

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT


DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un
reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor multiple şi noi posibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din natură, legăturile
dintre acestea, cauzele care le determină şi urmările pe care le au.
Preşcolarii, fiind la vârsta DE CE-urilor, au nevoie de ajutor pentru a-şi satisface curiozitatea trezită de aspectele şi fenomenele care se
manifestă în toate cele patru anotimpuri. Prin intermediul proiectului propus, vom încerca să înarmăm copiii grupei mijlocii cu noi cunoştinţe,
precise, lărgindu-le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre fenomene.

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
Toamna cad frunzele. De unde vine ploaia?
Toamna aduce ploi multe. Cum se formează anotimpurile?
Toamna este bogată. De ce se îngălbenesc frunzele?
Toamna găsim multe fructe şi legume. Ce sunt fulgii de zăpadă, cum se formează?
Legumele şi fructele conţin vitamine. Ce este viscolul?
Legumele şi fructele se spală înainte de a fi consumate. Care este semnificaţia mărţişorului?
Iarna este foarte frig. Informaţii despre transformările din natură.
Care este îmbrăcămintea şi încălţăminte de iarnă. Lunile anotimpului primăvara.
Ce este gheţa. De ce suntem diferiţi?
Primăvara este mai cald şi ne îmbrăcăm mia subţire. Cum putem comunica cu copii din alte ţări?
Înfloresc grădinile.
Vin păsările călătoare.
Oamenii lucrează în grădini, înfloresc pomii.
Vestitorul primăverii este ghiocelul.
Vara merge la mare.
1 Iunie este ziua copilului.

Ce am învăţat? Cum am învăţat?


Toamna frunzele se îngălbenesc, se înroşesc, ruginesc, se usucă şi cad. Am fost în plimbare în parc, unde am observat culorile frunzelor,
Vântul provoacă zgomot. forma şi mărimea lor.
Vântul ridică în aer obiecte uşoare şi îngreunează mersul oamenilor. Am efectuat experienţe simple care au permis informaţii noi despre
Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de apă, căldură şi lumină. lumea plantelor.
Iarna trebuie să ne îmbrăcăm cu lucruri călduroase. Am privit imagini cu aspecte de iarnă.
Fulgii de nea se topesc la căldură. Am atins fulgii de zăpadă şi am observat ca ei sunt reci şi în contact cu
Trebuie să mergem cu grijă pentru a nu aluneca pe gheaţă. căldura mâinilor nostre se topesc.
Trebuie să avem grijă de plante. Am ascultat Legenda mărţişorului.
Trebuie să ocrotim păsările şi animalele. Ne-am plibat în Crâng şi am observat natura.
Semnificaţia mărţişorului. Am plantat flori în curtea grădiniţei.
Drepturile şi obligaţiile copiilor. Am răsfoit pliantul cu drepturile copiilor.
Trebuie să respectăm anumite reguli la grădiniţă, acasă, pe stradă. Am vazut imagini cu copii din alte ţări.
Toţi copiii trebuie sa fie fericiţi.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE
CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA )PROIECTULUI

Toamna când Pe cărări de


sosește,/ Naturii primăvară, începem
aur dăruiește marea hoinăreală!
(aspecte)
Călătorim prin - vestitorii primăverii
- fenomene caracteristice cartea lui Moș
( vânt, ploaie, ceaţă, brumă) - aspecte caracteristice ale
Timp,/ În anotimpului primăvara
-caracteristicile frunzelor în fiecare anotimp (temperatura mai ridicată,
anotimpul toamna înfloresc copacii, păsările
călătoare)

Viscol, ger, joc de


ninsoare, /Iarna
ce culoare are?
Vine Vara cu mult soare ,
- cum se formează fulgii de nea aducând vacanța mare!

- aspecte caracteristice ale - vara este foarte cald


anotimpului iarna (îngheţ,
polei,zăpadă) - îmbrăcămintea adecvată

- vara margem la mare

EVALUARE (eveniment de închidere)


Copiii au lucrat machete specifice pentru fiecare anotimp.
S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate de-a lungul celor patru săptămâni.
Sapt.. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp
(PT transsemestrial)
SUBTEMA PROIECTULUI: Toamna când sosește,/ Naturii aur dăruiește (aspecte)
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "Forme şi mărimi"
I ÎD : " Ce ne povesteşte JOC DE ROL: "De-a DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt:"Bate vântul
vântul?" gospodinele" "Spune ce frunze ai găsit?" - joc frunzele"
R: Frunze multe am ARTĂ: "Şiragul de mărgele didactic (alcătuire de grupe de
adunat/ Şi pe jos am mari, şiragul de mărgele mici" obiecte după criteriile mărime şi
curăţat (modelaj) culoare)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "Peste tot sunt culori"
I ÎD: "Păsări călătoare" ARTĂ: "Covoraşul toamnei" DŞ: Cunoaşterea mediului: "A sosit Joc de mişcare: "Mergem pe
R: "Când e frig şi vântul (lipire) toamna!" - observare cercuri colorate"
bate/ Îmi iau haine CONSTRUCŢII: "Parcul -
adecvate." toamna"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Frunze plutitoare"
I ÎD: "Sunt vesel, trist, NISIP ŞI APĂ: "Frunzele DLC: Educarea limbajului: Plimbare în curtea grădiniţei
pentru că...." plutesc" "Toamna în pădure" - lectură după
R: "În grădină am lucrat/ ŞTIINŢĂ: "Separăm frunzele imagini
Şi în urmă las curat!" după formă, mărime şi DEC: Educaţie muzicală:
culoare" "Toamnă, toamnă harnică" cântec
(repretare)
joc cu text şi cânt. "Toamna"
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Picături de ploaie"
I ÎD: "Povestea frunzei" JOC DE MASĂ: "Alegem DOS: Educaţie pentru societate: Adunăm frunze din curtea
Activitate opţională.Dans jetoane cu obiecte de "Pic-Pic şi Pica-Pica" de L.Trăsura grădiniţei şi le punem la presat
modern.Tema din îmbrăcat/încălţat - toamna" (lectura educatoarei)
planificare JOC DE ROL: "De-a actorii" DEC: Activitate artistico-plastică:
R: "Zâna Toamnă ne "Copacul cu frunze ruginii" - desen
învaţă, lucruri bune
despre viaţă"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Vis de toamnă"
I ÎD: "Ghicim ghici..." BIBLIOTECĂ: "Povesteşte DPM: Educaţie fizică: mers pe Joc de mişcare: "Fuga printre
R: "Dacă tuşesc, am grijă ce-ai visat!" vârfuri, pe călcâie, mers cu copaci"
să nu stropesc!" CONSTRUCŢII: "Băncuţe în ridicarea coapsei la piept - predare
parc" Joc: "Mergi la fel ca mine!"

Sapt. . TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești de toamnă noi
descoperim
SUBTEMA PROIECTULUI: Fructe, parfumate, dulci/În cămară la bunici
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce ne aduce toamna în coş?"
I ÎD: "Livezi de toamnă CONSTRUCŢII: "Coşuri DŞ: Cunoaşterea mediului: "Mărul" "Culegem mere" - exerciţii de
pline cu arome, vitamine" pentru fructe" -observare mişcare
R: "Nu vreau să mă BIBLIOTECĂ: "Citim DOS: Activitate practică: "Mărul"
îmbolnăvesc!" imagini cu aspecte de (rupere, lipire)
(deprinderea de a spala toamnă"
fructele înainte de
consum)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Toamnă harnică, toamnă bogată"
I ÎD: "Mere, gutui, nuci şi JOC DE MASĂ: "Alegeţi şi DLC: Educarea limbajului: "Cine ajunge primul la
pere, vitamine şi putere!" grupaţi!" - jetoane cu fructe "Toamna" de D. Botez - pomişor?" - joc de mişcare
R: "Mâncăm frumos şi de toamnă memorizare
sănătos!" ŞTIINŢĂ: "În lumea lui DE DEC: Activitate artistico-plastică:
CE?" (despre beneficiile "Mărul" (pictură)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fructe vesele"
I ÎD: " Cere frumos un ARTĂ: "Fructe vesele" - DŞ: Activitate matematică: "Unde "Câte unul pe cărare"- joc cu
măr!" (formule de desen sunt mai multe şi unde sunt mai text şi cânt
politeţe) NISIP ŞI APĂ: "Livada" puţine?" ( exerciţii cu material
R: "Fructele - izvor de individual)
sănătate"
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fructe colorate"
I ÎD: "Sunt un fruct şi mă CONSTRUCŢII: "Rafturi DPM: Educaţie fizică: Predarea "Bate vântul frunzele" - joc cu
prezint!" pentru fructe" alergării pe loc text şi cânt
R: "Mânuţele curate - ARTĂ: cântec: "Acum e Joc: "Pe loc alergăm, braţele
sănătate" toamnă, da!" mişcăm"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Salata de fructe"
I ÎD: "Zâna Toamnă ne JOC DE ROL: "Salata de DOS: Educaţie pentru societate: "Frunze suflate de vânt"- joc
învaţă lucruri bune despre fructe" "Găinuşa cea moţată" - povestirea distractiv
viaţă!" ARTĂ: "Mere mari şi mici" educatoarei
R: "Vreau să fiu sănătos!" (modelaj)
Sapt. . TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești de toamnă noi
descoperim
SUBTEMA PROIECTULUI: În panere încărcate,/Legume proaspăt-aromate
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Legume pline de vitamine"


I ÎD: "Ce ne-aduce JOC DE MASĂ: "Alegem DLC: Educarea limbajului: "Eu Plimbare la piaţa de legume
toamna.n coş?" jetoane cu legume de toamnă" spun una, tu spui multe" -joc
R: "Legume curate NISIP ŞI APĂ: "Grădina de didactic
înseamnă sănătate" legume" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Morcovi pentru iepuraşi" -
modelaj

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Anotimpul bogăției"


I ÎD: "Toamna-anotimpul JOC DE ROL: "De-a DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune "Iepuraşii la morcovi!" - joc de
bogăţiei" bucătarii" ce-ai gustat?" (joc-exerciţiu mişcare
R: "Apa-prietena CONSTRUCŢII:"Lădiţe senzorial)
legumelor" pentru legume"
a

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Toamnă încărcată, de daruri bogată!"


I ÎD: "De vorbă cu o BIBLIOTECĂ: "Grădina de DŞ: Activitate matematică: "Legumele la defilare"- exerciţii
legumă" legume" - citire de imagini "Morcovi groşi - morcovi subţiri" - cu variante de mers
R: "Legume curate pentru CONSTRUCŢII: "Rafturi în ex.cu material individual
sănătate" cămară"
DOS: Activitate practică: "Legume
de toamnă" - rupere, mototolire,
lipire
a II-a

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Coșul toamnei"


I ÎD: "Ce ne aduce toamna ŞTIINŢĂ: "Alegem legume DPM: Educaţie fizică: Predarea "Cine l-a trezit pe ursuleţ?" - joc
în coş?" pentru masa de prânz" alergării cu pendularea gambei senzorial
R:"Şi eu mănânc JOC DE MASĂ: "Din înapoi (călcâiele la şezut), alergare
sănătos!" jumătăţi-întregul" cu ridicarea coapsei (la piept)
Activitate opţională.Dans Joc: "În excursie"
modern - tema din
planificare
a II-a

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Hora legumelor istețe"


I ÎD:"Şi eu vreau să cresc JOC DE ROL:"Să facem o DOS: Educaţie pentru societate: "Hora legumelor"- paşi de dans
mare şi sănătos!" salată" "Supa de zarzavat" de O.Cazimir -
R:"Am lucrat şi fac curat" ARTĂ: "Legume fericite" - lectura educatoarei
a II-a
Sapt. 10. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești de toamnă noi
descoperim
SUBTEMA PROIECTULUI: Flori de toamnă colorate/Din grădină adunate
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petală cu petală se formează o floare"
I ÎD: "Flori şi culori" CONSTRUCŢII: "Lădiţe DŞ: Cunoaşterea mediului : "Fă la fel ca mine!" - exerciţii
R: "Îngrijeşte-mă, ca să-ţi pentru flori" "Crizantema" - observare analitice pentru segmentele
dau aer curat!" JOC DE MASĂ: "Flori" - DEC: Activitate artistico-plastică: corpului
(deprinderea de a ocroti îmbinare "Crizantema" - pictură
natura)
a II-a

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Împreună noi lucrăm"


I ÎD: "Ghicitori, ghicitori" ARTĂ: "Buchetul toamnei" - DŞ: Activitate matematică:"Buchete "Suflăm puful păpădiei" - joc
R: Respect orice plantă" lipire de flori" - ex.cu material individual distractiv
(deprinderea de a BIBLIOTECĂ: "Unde a (criteriul lungime)
respecta mediul natural) zburat rândunica?" de T.
a II-a

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești cu flori..."


I ÎD: "Povestea unei flori" ŞTIINŢĂ: "Grupează florile DLC:Educarea limbajului: "Spune "Respectă traseul!" - parcurs
R: "Când şi unde după criterii sugerate" ce face?" - joc didactic aplicativ
ajutăm?" (deprinderea de (mărime şi culoare) DEC: Educaţie muzicală:
a da sfaturi la momentul JOC DE ROL: "De-a florăria" "Toamna" - cântec (predare)
potrivit) "Toamna" - joc cu text şi cânt
(repetare)
a II-a

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petale și flori"


I ÎD: "Când, cui şi cum NISIP ŞI APĂ: "Petalele şi DOS: Educaţie pentru societate: "E "Toamna" - joc cu text şi cânt
oferim flori?" frunzele plutesc" ziua mea!" - joc didactic
Activitate opţională.Dans JOC DE MASĂ: "Flori de
modern -tema din toamnă" - mozaic
planificare
R: "După faptă, şi
răsplată!" (deprinderea de
a manifesta bucurie când
finalizează o activitate)
a II-a

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Flori și culori"


I ÎD: "Dacă aş fi floare.." ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii DPM: Educaţie fizică: Predare Jocuri în aer liber
R: "Împreună noi lucrăm despre..." (părţi componente deplasarea în alergare spre diferite
şi dorim să terminăm!" ale unei flori) direcţii, cu opriri, porniri şi
(deprinderea de a lucra în ARTĂ: "Crizantema" - întoarceri la semnal, cu ocoliri şi
echipă) modelaj păşiri peste obstacole.
Joc: "Cursa cu obstacole"
a II-a
Sapt. 11. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pentru-a țării sărbătoare, /Noi rostim caldă urare.
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Sunt un pui de românaş"
I ÎD: "Cine eşti?" ARTĂ:"Drapelul tricolor" - DŞ:Cunoaşterea mediului:"Portul "Fuga la steguleţ!" - joc de
R: "Mândru că sunt rupere, mototolire, lipire popular de la noi" - lectură dupa mişcare
român" JOC DE MASĂ: "Steagul ţării imagini
a II-a

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Steagul nostru"


I ÎD: "Oraşul în sărbătoare" NISIP ŞI APĂ: "Munţi, DLC: Educarea limbajului: "Limba "Eu am o casă mică" - joc cu text
R: "Un copil, un steguleţ" dealuri şi câmpii - ale ţării românească" de G Sion şi cânt
bogăţii" (memorizare)
JOC DE ROL: "De-a DEC: Activitate artistico-plastică:
gospodinele" "Steagul ţării mele" - pictură
a II-a

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Costumul popular"


I ÎD: Cu mic, cu mare BIBLIOTECĂ:"Decorăm DŞ: Activitate matematică: "La defilare" - plimbare în oraş
Am plecat la defilare" costume populare "Găseşte-mi fraţii!" - joc logic
R: "Tu vorbeşti, noi JOC DE MASĂ: "Conturul DEC: Educaţie muzicală:
ascultăm" ţării" - material mărunt "Drag mi-e jocul românesc" -
cântec - predare
"Am cunoscut un orăşel" - joc cu
text şi cânt - repetare
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Orașul în sărbătoare"
I ÎD: "Impresii de la CONSTRUCŢII: " Oraşul în DOS: Activitate practică: "Am cunoscut un orăşel" - joc cu
sărbătoare" sărbătoare" "Drapelul" (mototolire,lipire) text şi cânt"
R: "Cea mai curată sală ŞTIINŢĂ: "Steagul României"
de grupă" - observare
a II-a

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Românași și româncuțe"


I ÎD:"Ce ştim despre ţara ARTĂ: "Românaşul şi DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e "Detectivii" - joc de mişcare
noastră?" româncuţa" - desen jocul românesc!" - joc popular
R: Amândoi suntem NISIP ŞI APĂ: "Conturul ţării
români şi suntem prieteni mele"
buni"
a II-a
Sapt. 12. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
DENUMIREA PROIECTULUI: : ” Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde susurând”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. „Călare pe măgăruș/ Cine vine acuș-acuș”?
2.”E scris în calendar străbun-/Curând sosește Mșs Crăciun!”
3.”Îngerii aduc veste pe pământ:/Se naște astăzi Pruncul Sfânt!”
OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT
DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;
O3: sa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
O8: să cunoască existența corpurilor cerești.
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii noi cunoştinţe legate de sărbătorile de iarnă și
obiceiurile tradiționale românești, lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le dorința de a le duce mai departe cu dragoste și prețuire.

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
Zâna Iarnă ne aduce multe sărbători. Cine a fost Crăciun?
Poporul român are obiceiuri multe și frumoase de iarnă. Cum a fost ales bradul de Crăciun?
De Craciun vine Moșul, iar copiii primesc multe cadouri. Ce înseamnă, de fapt, sărbătoarea de Crăciun?
Gospodarii de la țară taie porcul. Cum trebuie să întâmpinăm Crăciunul?
Mama și bunica pregătesc multe bucate bune pentru Sărbătoarea de Cum sărbătorim Crăciunul?
Crăciun. Ce obiceiuri sunt de Crăciun în alte zone din țara noastră?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

Călare pe măgăruș, E scris pe calendar

Cine vine acuș străbun-Curând


Din înaltul cerului
acuș?
cel sfânt/ Se-aud soseește Moș
-legende și obiceiuri colinde
Crăciun!
legate de
susurând
Sărbătoarea lui Moș -legende și obiceiuri legate de
Nicolae Sărbătoarea Crăciunului

Îngerii aduc veste pe pământ:

Se naște astăzi Pruncul Sfânt!

-obiceiuri de Crăciun

-pregătiri pentru întâmpinarea


marii sărbători creștine

EVALUARE (eveniment de închidere)


Copiii pregătesc o serbare pentru întâmpinarea lui Moș Crăciun și invită pe părinți la o seară de colinde.
Se organizează o expozțtie cuprinzând lucrările realizateîin timpul activităţilor desfăşurate de-a lungul celor trei săptămâni.
Sapt. 12. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde susurând”
TEMA SAPTAMANII: „Călare pe măgăruș/ Cine vine acuș-acuș?”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Moș Nicolae sfânt și drag”
I ÎD: "Cine este Moș ARTĂ:"Ghetuța lui Moș DŞ: Cunoaşterea mediului:"Jocurile Joc de mișcare-"Fuga cu săculețul
Nicolae?" Nicole " - rupere, mototolire, și jucăriile copiilor la grădiniță și pe umăr”
R: "Cuvinte fermecate" lipire acasă " - lectură dupa imagini
a II-a "Ajut pe colegii mei" JOC DE MASĂ: "Casa lui DŞ:Cunoaşterea mediului:"Când se Joc muzical la alegerea copiilor
„Vorbesc politicos” Moș Nicolae" - mozaic întâmplă" - joc didactic (momentele CONSTRUCŢII: "Oraşelul
zilei) copiilor"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Poveste de demult”


I ÎD: "Oare vine și la noi NISIP ŞI APĂ: "Drumul lui DLC: Educarea limbajului: Joc distractiv- „Plimbă toiagul
Moș Nicolae" Moș Nicolae" "Povestea lui Moș Nicolae" moșului”
R: "Ordine la jucării" JOC DE ROL: "De-a DEC: Activitate artistico-plastică:
gospodarii" "Darul Moșului" - desen

a II-a "Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: : ARTĂ: "Jucăria preferată" –


timpul somnului" "Povestea lui Moș Nicolae" modelaj
"Servim politicos (repovestire)
gustarea" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Darul Moșului" - desen
(finalizarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Săculețul moșului”
I ÎD: Uite așa îmi BIBLIOTECĂ:"Decorăm DŞ: Activitate matematică: "În căutarea lui Moș Nicolae" -
pregătesc ghetuțele" saculeții” "Ordonează în ordine crescătoare plimbare prin cartier”
R: "Ne ascultăm unii pe JOC DE MASĂ: "Cauta și de la cel mai mic la cel mai marei"
alții" potrivește” – exerciții cu material individual
DOS:Activitate practica:”Cizmulița
lui Moș Nicolae”- colaj
a II-a "Ajut și eu cu drag" DŞ: Activitate matematică: "Așează Petrecere in pijamale-“ A venit
"Mâini curate-sănătate" în ordine crescătoare, de la cel mai Moș Nicolae!”
scurt la cel mai lung" –exerciții cu Seară de colinde în jurul bradului
material individual
D0S: Activitate practica:”Cizmulița
lui Mșs Nicolae”- finalizarea
lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ :”Orașul meu în sărbătoare”
I ÎD: "Impresii de la CONSTRUCŢII: " Oraşul în DOS: „Fapte bune scrise în cartea "Am cunoscut un orăşel" - joc cu
sărbătoare" sărbătoare" lui Moș Nicolae”- convorbire text şi cânt"
R: "Cea mai curată sală ŞTIINŢĂ: "Grădina" –
de grupă" observare
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DOS:”Faptele bune ale lui „Moș JOC DE ROL: "De-a Moș
„Vreau să fiu curat” Nicolae”- povestirea educatoarei Nicolae"
Joc muzical- „Sus la munte”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Pe urmele Moșului”
I ÎD:"Prieteni buni la ARTĂ: "Jucariile dragi" - DPM: Educaţie fizică: " Pe urmele "Îmi plac colindele”-audiție
grădiniță" pictură moșului”- parcurs aplicativ- muzicală
R: „Servim frumos NISIP ŞI APĂ: "Casuțe din învățarea ocolirii și pășirii peste
gustarea” pietre și nisip" obstacole
a II-a "Când ne sculăm, patul DPM: Educaţie fizică: "Detectivii" "Ne-am jucat, am învăţat, acum -
ne aranjăm" - joc de mişcare la aer curat!" - plimbare în curtea
"Curat și ordonat în orice grădiniţei
colțișor" “Scrisoare pentru Moș Nicolae-
lucrare colectivă”
Sapt. 13. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: “Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde susurând”
TEMA SAPTAMANII:E scrisîn calendar străbun: / Curând sosește Moș Crăciun”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa
a IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: : "Bine ai venit, Zână Iarnă!”

I ÎD: "Bine ai venit, Zână ARTĂ:"Împodobirea DŞ:Cunoaşterea mediului:"La Joc distractiv „Atinge steaua”
Iarna!” brăduțului de Crăciun colindat " - lectură dupa imagini
R: "Cuvinte fermecate" CONSTRUCTII: „Case pentru DEC: Educație muzicală- „Colinde,
copiii săraci” colinde”
a II-a ID:"Călătorie în țara lui DŞ:Cunoaşterea mediului:"Cum Joc de masă :Puzzle „Poveste
Moș Crăciun" mergem noi cu colindul”- de Craciun”
„Spiridușii fac curat în convorbire
sala de grupă DEC:Audiție -Colinde

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Obiceiuri de iarnă românești”


I ÎD: "Ce obiceiuri de iarnă JOC DE MASA:”Jocul DLC: Educarea limbajului: Joc distractiv- „Plimbă toiagul
îți plac? De ce?" umbrelor”(imagini de iarnă) "Bradul"de H. Ch. Andersen- moșului”
R: "Ordine la jucării" JOC DE ROL: "De-a lectura educatoarei
gospodinele"

a II-a
„Dulăpiorul fermecat, DLC: Educarea limbajului: : Joc muzical ” Ïn padure
astăzi este ordonat” "Bradul" (repovestire)
"Prinde căciula lui Moș
Crăciun"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Am plecat să colindăm”
I ÎD:”Am plecat să BIBLIOTECĂ:"Trasează pe DŞ: Activitate matematică: "În căutarea lui Moș Crăciun"
colindăm, pe la grupe să contur cerc și brăduți”” "Ordonează în ordine crescătoare - plimbare prin cartier
urăm’’ JOC DE ROL:”De-a sorcova, de la cel mai scurt la cel mai lung"
R: "Un baiat ăi o fetiță de-a capră, de-a ursul” – exerciții cu material individual
merg frumos prin DEC: Educaţie plastica:”Globulețe
grădiniță" colorate”-modelaj
a II-a "Știi, dragă Moș Crăciun, DŞ: Activitate matematică: "Așează Seară de colinde în jurul
Aș dori să-ți spun în ordine crescătoare, de la cel mai bradului
Că sunt copil cuminte, scurt la cel mai lung" –exerciții cu Joc distractiv-„Cursa
Hărnicuț și bun" material individual colindătorilor
DEC: Educaţie plastică- modelaj-
tema liberă
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În curând sosește Moș Crăciun!”
I ÎD: "Prețuiește ceea ce ți CONSTRUCŢII: " Casa lui DOS: Educație pentru societate- Construcții din bețișoare-
se oferă" Moș Crăciun" memorizare „Moș Crăciun” temă liberă
R: "Cea mai curată sală ŞTIINŢĂ: "De unde vine Moș
de grupă" Crăciun?"
a II-a "Cum vom sarbatori DOS: Educație pentru societate- JOC DE ROL: "De-a Moș
Crăciunul în familie" repetarea poeziei „Moș Crăciun” Craciun"
„Îmi place să colind cu
voi”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Îmi plac colindele”
I ÎD:"E vremea colindelor ARTĂ: "Cărticică pentru Moș DPM: Educaţie fizică: "Drumul "Îmi plac colindele”-audiție
" Crăciun" - pictură colindătorilor”- parcurs aplicativ muzicală
R: „Servim frumos Construcții: temă liberă
gustarea”
a II-a " Prieteni buni la DPM: Educaţie fizică: "Pe urmele "Ne-am jucat, am învăţat,
grădiniță " lui Moș Crăciun”- parcurs aplicativ acum - la aer curat!" -
"Curat și ordonat în orice plimbare în curtea grădiniţei
colțișor"
Sapt. 14. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Din înaltul cerului cel sfânt / Se-aud colinde susurând”
SUBTEMA PROIECTULUI: „Îngerii aduc veste pe pământ: /Se naște astăzi Pruncul Sfânt!”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Steaua sus răsare"
I ÎD: "Vine Crăciunul!" ARTĂ:"Steaua " - rupere, DŞ:Cunoaşterea mediului:"Astăzi "Cu steaua la colindat!" - joc de
R: "Să fim mai buni" mototolire, lipire s-a născut Isus" - lectură dupa mişcare
JOC DE MASĂ: "Steaua" - imagini
a II-a "Singurel mă îngrijesc" mozaic DŞ:Cunoaşterea mediului:" Astazi CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru"
"Ne pregătim de s-a născut Isus" - convorbire
activități"
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Din inimă să dăruim"
I ÎD: "Oraşul în sărbătoare" NISIP ŞI APĂ: "Steaua"- DLC: Educarea limbajului: "Steaua”-colinda
R: "Din inimă să desen cu bețișorul "Steaua”(memorizare)
dăruim!" JOC DE ROL: "De-a DEC: Activitate artistico-plastică:
gospodarii în prag de Crăciun" "Cer cu stele" - pictură
a II-a "Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: ARTĂ: "Steluțe luminoase" -
timpul somnului" "Steaua” (repetarea poeziei desen
"Servim politicos învăţate)
gustarea" DEC: Activitate artistico-plastică:
"cer cu stele" - pictură (finalizarea
lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Nașterea Sfântă”
I ÎD: Cu mic, cu mare BIBLIOTECĂ:"Colorează DŞ: Activitate matematică: "La colindat prin grădiniță" -
Am plecat la imaginea cu Familia Sfântă „Micul matematician”-joc didactic-
sarbatoare" JOC DE MASĂ: "Steaua" - verificarea numerației în limitele 1-
R: "Tu vorbeşti, noi material mărunt 3
ascultăm" DOS”Activitate practică „Tabloul
Nașterii Sfinte”- lucrare colectivă
a II-a "Îmi ajut colegii la DŞ: Activitate matematică: JOC DE MASĂ: "Stele mari şi
îmbrăcat/dezbrăcat" "Numărăm înainte și înapoi în mici" - mozaic
"Mâini curate-sănătate" limitele 1-3”
DOS”Activitate practică „Tabloul
Nașterii Sfinte”-finalizarea lucrării
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Casa mea în prag de CONSTRUCŢII: " Biserica" DOS: „Ïnger, îngerașul meu”- "Steaua"- repetare
Crăciun" ŞTIINŢĂ: "Unde s-a născut memorizare
R: "Cea mai curată sală Isus" – lectură dupa imagini
de grupă"
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DOS: : „Ïnger, îngerașul meu”- JOC DE ROL: "La biserică"
"Ajut pe colegii mei". repetare
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vine, vine Moș Crăciun!”
I ÎD:"Ce ştim despre ARTĂ: "Steaua" - desen DPM: Educaţie fizică: Deplasare în „Vine, vine Moș Crăciun!”-
Isus?" Joc de rol-„De-a Crăciunul alergare cu ocolire-joc”Mergem cu SERBARE
R: „Bunul creștin" steaua”
a II-a "Când ne sculăm, patul DPM: Educaţie fizică: „La Seară de colinde – invitați: părinți
aranjăm" colindat”-parcurs aplicativ și bunici
"Mâini curate - sănătate"

Sapt. 15. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp
(PT transsemestrial)
SUBTEMA PROIECTULUI: Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna ce culoare are?
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "A venit iarna!"
I ÎD: "E frig şi ninge, JOC DE MASĂ: "Alegem DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ne Jocuri în aer liber : " Afară ieşim,
ninge.." fulgii de zăpadă" jucăm cu Zâna Iarnă"- observare cum ninge să privim!"
R: " Dacă vreau să cresc JOC DE ROL: "De-a DEC: Activitate artistico-plastică
voinic" povestitorii" "Ninge" -desen (tehnica picului)
a II-a "Păstrăm liniştea în DŞ: Cunoaşterea mediului: "Iarna- CONSTRUCŢII: "Săniuţa"
timpul somnului" anotimpul bucuriei" (convorbire)
"Ne pregătim de joc!" DEC: Activitate artistico-plastică
"Ninge" -desen (finalizarea
lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fulgi de nea..."
I ÎD: "Sunt un fulg de ARTĂ: "Modelăm bulgări de DŞ: Activitate matematică: Plimbare în curtea căminului
nea!" zăpadă (mari, mici), grisine "Ne jucăm, ne jucăm, matematică- "Urme pe zăpadă!"
R: "Vorbesc încetişor, că (lungi, scurte), covrigi (groşi, nvăţăm" - ex. cu material individual
sunt fulguşor" subţiri) (Predarea numărului şi a cifrei 4)
BIBLIOTECĂ: "Să ne
mirăm!" - joc exerciţiu
a II-a "Pe zăpadă ne jucăm, DŞ: Activitate matematică: "Arată- JOC DE ROL :"Plimbăm păpuşile
sănătatea o păstrăm" mi unde sunt patru obiecte!" cu săniuţa"
"Servin politicos
gustarea"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Prin zăpadă"
I ÎD: "Gândeşte şi ŞTIINŢĂ: "Apa şi DOS: Educaţie pentru societate :" Joc de mişcare : "Cursa fulgilor de
ghiceşte" transformările ei" - observare Te rog.Bună ziua!Mulţumesc!" - nea"
R: "Împreună, toţi, CONSTRUCŢII: "Parcul- lectura educatoarei
grămadă, iarna" DEC: Educaţie muzicală :
Ne jucăm noi prin "Săniuţa" cântec (predare)
zăpadă!" "Băbuţa" joc cu text şi cânt
(repretare)
a II-a "Îmi place să ofer ajutor" DOS: Educaţie pentru societate: JOC DE MASĂ: "Alegem fulgi de
"Mânuţe curate-sănătate" "Te rog.Bună ziua!Mulţumesc!" - zăpadă"
repovestire
DEC: Educaţie muzicală: "Săniuţa"
cântec (repretare)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Roua"
I ÎD:"Cum ne îmbrăcăm ARTĂ: "Rochiţa fetiţei cu DLC: Educarea limbajului: Joc distractiv:"Aruncăm cu bulgări
iarna?" numele Roua" (lipire fulgi de "Povestea fulgului de zăpadă" de T. de zăpadă"
R: "Fulgii zboară, dar se zăpadă) Banciu -povestirea educatoarei
şi odihnesc" JOC DE MASĂ: "Omul de
Activitate opţională.Dans zăpadă" - mozaic
modern.Tema din
planificare
a II-a "Păstrăm liniştea în DLC: Educarea limbajului: Joc de mişcare: "Cine ajunge
timpul somnului" "Povestea fulgului de zăpadă" de T. primul la omul de zăpadă?"
"Te rog, mulţumesc!" Banciu -repovestire
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "La săniuș"
I ÎD: "Întâmplări la săniuş" JOC DE ROL: "Îngrijim DPM: Educaţie fizică: Sărituri în Exerciţii de înviorare: "Luaţi
R:"Pe nas inspir, pe gură păpuşile bolnave" adâncime de pe aparate (40-50 cm) seama bine!"
expir" NISIP ŞI APĂ: "Palatul de - predare
gheaţă" Joc:"Broscuţele sar în lac"
a II-a "Prietenii robinetului" DPM: Repetarea săriturii în CONSTRUCŢII: "Orăşelul
"Mă îmbrac/dezbrac adâncime de pe aparate (40-50 cm) copiilor"
singur"

Sapt. 16. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ : „A fost odată ca niciodată/ o poveste-adevărată”
OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT
DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;
O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii cunoştinţe legate de evenimentul Unirii de la 24 Ianuarie
și personalități marcante ale acesteia- Vodă Cuza și moș Ion Roată, precum și despre marii noștri scriitori- Mihai Eminescu și Ion Creangă,
lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le sentimente de dragoste și prețuire față de acestia.

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
Noi suntem români. Când s-a realizat Unirea și cum?
Țara noastră se numește România. Cine a realizat Unirea?
Drapelul nostru are trei culori. Cum sărbătorim Unirea?
Cunoaștem multe poezii și povești . Ce poezii a scris Mihai Eminescu?
Ce cărți a scris Ion Creangă?
Cum s-au împrietenit cei doi mari scriitori?
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR
BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„A fost odată ca niciodată/O poveste-adevărată”


(personalități ale lunii ianuarie)

-Mihai Eminescu și Ion Creangă- doi mari prieteni

-Pagini de aur din scrierile celor doi mari scriitori


-Mica Unire și personalități- Vodă Cuza și moș Ion Roată

EVALUARE (eveniment de închidere) „Mândru sunt că sunt român!”(organizarea unei expoziții cu cărți despre cele două sărbători importante
ale lunii ianuarie)
Sapt. 16. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „A fost odată ca niciodată/ o poveste-adevărată”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Călătorie în trecut "
I ÎD: "Călătorie în trecut” BIBLIOTECĂ: "Somnoroase DŞ:Cunoaşterea mediului: "Mihai "Păsărele vesele!" - Joc de
R: "Cuvinte fermecate " păsărele” -lectura educatoarei Eminescu și Ion Creangă- doi mari mişcare
JOCURI DE ROL la Căsuța prieteni " - lectură dupa imagini
a II-a "Învăț să fiu bun prieten" poveștilor DŞ:Cunoaşterea mediului: CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru
"Mergem prieteni cîte "Ghicește personajul " - joc didactic în prag de sărbătoare"
doi"
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Somnoroase păsărele "
I ÎD: "Somnoroasele NISIP ŞI APĂ: "Păsărele"- DOS: Educaţie pentru societate-„Ce "Pupăza din tei”- audiție muzicala
păsărele se prezintă..." desen cu bețișorul înseamnă să fii bun prieten”-
R: "Știu să vorbesc BIBLIOTECA: „Amintiri din convorbire
frumos ca scriitorii" copilărie”-povestirea DEC: Activitate artistico-plastică:
educatoarei "Păsărelele in cuib”- modelaj
a II-a "Păstrăm liniştea la DOS: Educație pentru societate- ARTĂ: "Casa lui Mihai
masă” „Fapte bune la grădiniță”-discuție Eminescu" - desen
"Păsărelele în zbor ajung liberă
la pătuțurile lor" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Păsărelele în cuib”- modelaj-
finalizarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Bunica mi-a povestit”
I ÎD: „Bunica mi-a JOC DE MASĂ: "Steagul DŞ: Activitate matematică: Joc de mi;care-„Buchețele,
povestit” tricolor”-mozaic "Cine știe mai bine" - joc didactic buchetele”
R: "Tu vorbeşti, noi JOC DE ROL : "De-a pupăza („tot atâtea”)
ascultăm" din tei" DOS: Activitate practică-„Lacul”-
colaj

a II-a "Noi suntem ca niste DŞ: Activitate matematică: CONSTRUCTII din bețișoare:
frați" "Românaşul curios" - formare de "Copacii din pădure”
"Facem ordine la grupe după diferite criterii
bibliotecă" Dos:Activitate practică-„Lacul”-
colaj

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Moș Ion Roată ș i Vodă Cuza”


I ÎD: " Hai sa dam mana cu CONSTRUCŢII: Case DLC:”Moș Ion Roată și Vodă Joc de mișcare -"Românasule,
mana" românești" Cuza” (povestirea educatoarei) mergi cum bat din tobiță!"
R: "Un român și-o ŞTIINŢĂ: "Harta României" -
româncuță merg frumos observare
prin grădiniță"
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DLC :”Moș Ion Roată și Vodă Joc de mișcare-„Trec ostașii
"Amândoi avem un Cuza” (repovestire) voinicei”
nume/ Amândoi o ţară-n
lume".
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Hai să dăm mână cu mână”
I ÎD:" Cu mic, cu mare ARTĂ: "Românaşul şi DPM: Educaţie fizică: „Hai să dăm Joc de masă-„Drapelul tricolor”-
Am plecat la defilare" româncuţa" – desen mână cu mână" - joc popular mozaic
R: Un copil, un steguleţ " JOC DE ROL: „De-a
a II-a " Amândoi suntem povestitorul” DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e „Mândru sunt că sunt român!”
români şi suntem prieteni jocul românesc!" - repetare jocuri (organizarea unei expoziții cu
buni " populare cărți despre cele două sărbători
"Românașii fac curat la importante ale lunii ianuarie)
locurile de joaca"

Sapt. 17. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI// TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ : ” Timp prezent cu bucurie,/ Iarna e copilarie”
OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT
DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;
O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Iarna, anotimpul alb, este bucuria copiilor. Timpul petrecut la joacă, în zăpadă, aduce multă veselie. Prin intermediul acestui proiect dorim să
constientizăm copiii asupra frumuseții jocului ăn aer liber, precum și asupra unor norme de comportare în timpul jocului și asupra regulilor de
circulatie specifice iernii.
INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
Zâna Iarnă ne aduce multe jocuri de iarnă. Care sunt locurile special amenajate pentru jocurile de iarnă?
Iarna ninge și bate vântul. Cum ne ferim de răceală în anotimpul iarna?
Iarna cad fulgi de zăpadă. Cum circulăm pe stradă pentru a nu ne accidenta?
Iarna se circulă greu pe șosele și pe trotuare. Unde ne jucăm iarna și cum?
Iarna ne îmbrăcam gros.
Iarna răcim mai des.
Iarna ne jucam afara.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE
CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

” Timp prezent cu bucurie,

Iarna e copilarie”

-Jocuri de iarnă

-Reguli de comportare în jocurile de iarnă

-Reguli de circulație specifice anotimpului alb


EVALUARE (eveniment de închidere)-Proiectul va avea ca eveniment de închidere jocuri de iarnă în aer liber în curtea grădiniței.
Sapt. 17. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Timp prezent cu bucurie,/ Iarna e copilarie”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Iarna, bucuria copiilor"
I ÎD: "Iarna a sosit în zori" JOC DE ROL: "Suntem DŞ: Cunoaşterea mediului: "Iarna, "Pe urmele iepuraşului" - joc de
R: "Vom pleca acuș- acuș gospodine" CONSTRUCŢII: bucuria copiilor" - lectură după mişcare
cu toții la derdeluș!" Săniuța" imagini
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului : "Unește "În pădure" - joc cu text şi cânt
"Ninge, ninge, bate fiecare imagine cu anotimpul
vântul" corespunzător”- fișă de lucru
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ninge peste casa mea"
I ÎD: "Bună dimineața, JOC DE ROL: "Pregătim DLC: Educarea limbajului: „Fetița "Plimbă papucul" - joc distractiv
dragi fulgi de zăpadă!" prăjituri pentru păpuși" de zăpadă"-basm rusesc- povestirea
R: "Suntem prietenii ŞTIINŢĂ: Experiment- apa și educatoarei
apei” gheața DEC: -” Ninge peste casa mea” –
pictură cu cerneală și pic
a II-a
"Mâini curate-sănătate" DLC: Educarea limbajului: " Fetița CONSTRUCŢII: "Săniuța printre
"Fulgișori veseli, plutim! de zăpadă" - repovestire munți"
Pentru activități ne DEC: Ninge peste casa mea" -
pregătim!" pictură (terminarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Jocuri de iarnă”
I ÎD: "Unde ne jucăm BIBLIOTECĂ: Repetarea DŞ: Activitate matematică: "Ne batem cu bulgări de zăpadă"-
iarna? poeziilor de iarnă "Te rog să-mi dai”-joc logic-cerc, joc de mişcare
R: "Prieteni buni la ARTĂ: "Colorăm imagini de triunghi, patrat
joacă” iarnă" DEC: Educaţie muzicală:
"Săniuța - cântec (predare)
"Mergi cum sună clopoțeii" - joc
ritmic
a II-a "Saniuțele la odihnă" DŞ: Activitate matematică: " "Prinde codița"- joc de mişcare
"Ëu cresc mare, sanatos Deseneaza tot atâtea"-fișă de lucru
Când ascult și sunt DEC: Educaţie muzicală:
voios!” "Săniuța” (repetare)

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Strada nu e loc de joacă"


I ÎD: "Strada nu e loc de CONSTRUCŢII: "Căsuţă DOS: Educaţie pentru societate: Plimbare pe stradă
joacă" pentru păsărele" "Unde ne jucăm iarna" - lectură
R: " Sunt politicos pe NISIP ŞI APĂ: "Oameni de după imagini
stradă” zăpadă" - desen cu beţişorul
a II-a "Mergeți la pătuțuri, DOS: "Vacanță de iarnă la munte" JOC DE ROL: "De-a familia "
mașinuțe vesele!" - discuţii libere
"Scoatem mașinuțele din
garaj!"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”De vorbă cu Omul de zăpadă”
I ÎD: " De vorbă cu omul BIBLIOTECĂ: Jocuri de DPM: Educaţie fizică-„Atinge "Cine l-a trezit pe Omul de
de zapada " iarnă- citire de imagini fulgul de zăpadă”- saritură în zăpad?" -joc senzorial
R: "Știu să ascult, știu să ARTĂ: "Decorează cu linii și înălțime
vorbesc " puncte obiecte de
a II-a "Omuleți i de zăpadă la îmbrăcăminte și încălțăminte” DPM: Educaţie fizică”Cine atinge "Facem îngerași în zăpadă”-jocuri
culcare” fulgușorul- câștigă!” în aer liber
"Călcăm încet pe zăpadă"

Sapt. 18. DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Ce-am învățat vom folosi/În timpul care va
veni. (Evaluare sem I)
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Bună dimineaţa, JOC DE ROL: "Suntem DŞ: Cunoaşterea mediului: " Când "Sus! Jos!" - exerciţii de înviorare
copii isteţi!" personaje din poveşti" se întâmplă?" - joc diactic
R: "Şi eu pot!" CONSTRUCŢII: "Maşini DEC: ACtivitate artistico-plastică:
pentru transportul legumelor" "Jucăriile mele" - desen
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune CONSTRUCŢI: "Oraşul meu"
"Gândeşte şi ghiceşte!" ce ştii despre..." joc-exerciţiu
DEC: ACtivitate artistico-plastică:
"Jucăriile mele" - desen (finalizarea
lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Cu cine ţi-ar plăcea JOC DE MASĂ: "Sortăm DŞ: Activitate matematică: "Cursa într-un picior" - joc
să semeni?" (personaje fructe, legume, flori" "Isteţilă ştie tot" - evaluare distractiv
din poveşti) ARTĂ: "Suntem cântăreţi de
R: "Mă pregătesc şi soi"
reuşesc"
a II-a "Îmi ajut colegii la DŞ: Activitate matematică: "Am cunoscut un orăşel" - joc cu
îmbrăcat/ dezbrăcat" "Răspunde repede şi bine!" - joc text şi cânt
"Ne pregătim de joc" exerciţiu
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Ce e bine, ce e rău?" NISIP ŞI APĂ: "Grădina de DLC: Educarea limbajului: "Cine "Ţară, ţară, vrem ostaşi!" - joc de
R: "Poftiţi, vă rog!" legume/fructe/flori" este personajul?" - joc didactic mişcare
ŞTIINŢĂ:"Isteţilă ştie tot!" DEC: Educaţie muzicală: "Tip-top
minitop"
a II-a "Păstrăm liniştea în DLC : Educarea limbajului: JOC DE ROL: "Îngrijim păpuşile
timupl somnului" "Recunoaşte personajul!" - joc bolnave"
"Mânuţe curate-sănătate" exerciţiu
DEC: Educaţie muzicală: "La
spectacol" - repetarea cântecelor
învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Ce - ţi inspiră?" JOC DE ROL: "Ciuboţelele DOS: Educaţie pentru societate: "Dii, căluţ!" - joc cu text şi cânt
R: Sunt ordonat" ogarului" - joc-dramatizare "Cu cine mă joc?" - joc-exerciţiu (repetare)
a II-a "Şi eu pot fi de ajutor" JOC DE MASĂ: "Din DOS: Educaţie pentru societate. CONSTRUCŢII: "Grădiniţa"
"Te rog, mulţumesc - jumătate- întregul" "Cine e prietenul meu?" -
cuvinte fermecate" convorbire
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Cum ne alegem BIBLIOTECĂ: "Citim DPM: Educaţie fizică: "Prichindeii "Plimbă păpuşa!" - joc liniştitor
prietenii?" imagini despre toamnă şi la concurs"- parcurs aplicativ (mers,
R: "Sunt mic, dar iarnă" alergare, săritură)
priceput!" ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce am în
a II-a "Suntem prietenii coş?" DPM: EDucaţie fizică: Repetarea "Făt -Frumos şi Cosânzeana" - joc
robinetului" unor variante de mers, alergare, cu text şi cântec
"E bine să fii bun!" săritură
Joc: "Fă la fel ca mine!"

Semestrul II, saptamanile 19, 20, 21


Sapt. 19. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pământ
DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe învățăm
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. În ogradă la bunici, animale mari și mici
2. Atlasul zoologic noi îl răsfoim, fiindcă multe vrem să știm!
3. Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm lucruri importante

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT


DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un
reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Nevoia de dezvoltare a capacităţii de cunoaştere şi de înţelegere a mediului înconjurător, de îmbogăţire a cunoştinţelor copiilor, a
vocabularului cu cuvinte noi privind denumirea, rase, hrana animalelor, de stimulare a curiozităţii pentru investigarea acestora, precum
permanentă și dorința de a povesti despre și din experiența lor de viață ne conving să studiem, împreună cu cei mici, aspecte din viața
necuvântătoarelor. Subiectul proiectului va fi adus la cunoştinţa părinţilor încât să poată fi abordat şi în familie.
INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- care sunt animalele si păsările domestice/sălbatice; - că animalele au o zi a lor;
- care este deosebirea dintre pasăre si animal; - cum se înmulțesc animalele si păsările;
- unde trăiesc animalele si păsările domestice/sălbatice; - ce este un animal erbivor;
- sunt animale care trăiesc doar in alte țări; - ce este un animal carnivor;
- care sunt părțile componente ale corpului fiecărui animal in - ce este un animal omnivor;
parte; - că animalele și păsările se pot îmbolnăvi;
- cu ce se hrănesc animalele si păsările domestice/sălbatice; - că exista un medic care se ocupă de animale;
- ce foloase ne aduc animalele si păsările domestice/sălbatice; - că atunci când sunt bolnave trebuie duse la medicul veterinar;
- să recunoaștem animalele si păsările după glas; - că în fermele mari se cresc animale dintr-o singură specie
- cum se numesc adăposturile animalelor si păsărilor; împreună;
- cum se numesc puii animalelor si păsărilor; - că din laptele și carnea obținute de la animale și păsări se fac
- că păsările fac oua și le clocesc, iar animalele nasc pui; diverse preparate;
- că preparatele se pot face în gospodaria părinților sau la fabrică;
- că din lană se fac covoare, pături, saltele, stofe, dar și haine,
mănuși, fulare;
- că din pielea unor animale se pot face cojoace, haine, genți,
pantofi, curele, mănuși;

Ce am învăţat? Cum am învăţat?


- că animalele nu se pot îngriji singure; chiar și cele sălbatice sunt Am privit imagini cu diferite animale.
supravegheate de om - pădurar; Am observat, in clasă, animale mici, de companie - iepuraș, pisică,
- că oamenii au datoria de a le asigura animalelor hrana, adapostul, câine, iguana, țestoase, pești.
un tratament adecvat, atât comportamental, cât și medical; Am fost în plimbare în parc unde am observat animale și păsări mici.
- că unele boli ale animalelor sunt foarte periculoase pentru om; Am atins blănița animalelor şi am observat ca ele sunt calde, moi și
- că animalele pot fi cei mai buni și mai fideli prieteni, dar pot pufoase.
avea un comportament imprevizibil atunci când se simt în pericol; Am ascultat legende și povești despre animale.
- că oamenii trebuie să manifeste sentimente de empatie față de Am adoptat cațiva pești pe care i-am îngrijit la acvariul grădiniţei.
animalele aflate in suferință, față de cele sălbatice sau aflate in Am răsfoit pliante si enciclopedii cu imagini și curiozități despre
captivitate; animale.
- că animalele care nasc pui vii se numesc mamifere; Am vizionat filme despre viața animalelor.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR
BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE
CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI

În ogradă la bunici, animale


În călătorie noi Atlasul zoologic noi îl răsfoim,
fiindcă multe vrem să știm!
mari și mici plecăm,/
Despre - animale sălbatice din țara
- animale domestice; noastră;
animalele lumii
- condiții/mediu de viață, multe învățăm - condiții/mediu de viață, hrană,
hrană, înmulțire, foloase, înmulțire, foloase, daune,
reguli de igienă, înfățișare, înfățișare, comportament
comportament

Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm


lucruri importante

- animale sălbatice care nu trăiesc


în țara noastră ( din deșert, junglă,
de la Poli)

- condiții/mediu de viață, hrană,


înmulțire, foloase, daune,
înfățișare, comportament

EVALUARE (eveniment de închidere)


Copiii au decupat, au colorat și au confecționat machete specifice fiecarui tip de animale.
S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate pe tot parcursul proiectului.
Copiii au dansat la un carnaval al animalelor, cu măști confecționate de ei, pe o melodie adecvată.
19. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe
învățăm
SUBTEMA PROIECTULUI: În ogradă la bunici, animale mari și mici
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce știm despre animale?"
I ÎD: "Graiul animalelor" BIBLIOTECĂ: "Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: JOC DE MIȘCARE- "Șoricelul
R: "Nu vreau să mă imagini cu animale "Animale domestice" -observare și pisica"
îmbolnăvesc!" domestice" (fisa de lucru in caietul de Cun.
(deprinderea de a se spala JOC DE ROL: " De-a med)
pe maini ori de cate ori fermierii"
este nevoie)
a II-a "La spălător"(deprinderea DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune CONSTRUCȚII: "Ferma
de a se spăla pe mâini, ori ce ştii despre...?" (animale animalelor"
de câte ori este nevoie) domestice)
"Te rog, mulţumesc!"
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Învățăm de la animale..."
I ÎD: "Dacă aș fi pisică..." JOC DE MASĂ: "Alegeţi şi DLC: Educarea limbajului: "Cei "Cine ajunge primul la casuță?"
R: "Cine a spus miau?!" grupaţi!" - animale domestice trei purceluși" - povestirea - joc de mişcare
CONSTRUCȚII: "Adăposturi educatoarei (fisa de lucru in caietul
pentru animale" DLC)
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Casuțele celor trei
purceluși"(pictură)
a II-a "Hrănim păsările din DLC: Educarea limbajului: "Cei JOC DE MIȘCARE: "Zboară.
curtea bunicilor!" trei purceluși" - repovestire zboară..."
"Păstrăm liniştea în DEC: Activitate artistico-plastică:)-
timpul somnului!" "Casuțele celor trei
purceluși"(terminarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Din ograda casei mele..."
I ÎD: " Cum îl cheamă pe ARTĂ: "Prietenul meu DŞ: Activitate matematică: "Cu "Câte unul pe cărare"- joc cu
cainele meu?" (exerciții credincios" - desen matematica in lumea animalelor" text şi cânt
de exprimare corectă) NISIP ŞI APĂ: "Baia ( exerciţii cu material individual -
R: "Singurel mă purcelușilor" predarea numărului și a cifrei 5)
îngrijesc..." DEC: "Graiul animalelor", cântec,
predare; "Rățuștele mele", joc cu
text și cânt, consolidare
a II-a "În ograda casei mele am DŞ: Activitate matematică: "Câte JOC DE ROL: "Dialog între
prieteni fel de fel..." animale sunt?" (aprecierea globală animalele din curte"
"Recunoaște a cantităţii) - joc didactic
onomatopeea!" DEC: "Cântece despre animale"-
audiție
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Animale și pui..."
I ÎD: "Sunt ȘTIINȚĂ: "Caută-i puiul!" DPM: Educaţie fizică: "Parcurs "Fulgi suflati de vânt"- joc
cățel/pisoi/animăluț...şi JOC DE ROL: "La medicul aplicativ: mers, alergare, săritura" distractiv
mă prezint!" veterinar" Joc: "Cel mai bun, câștigă!"
R: "Mânuţele curate -
sănătate"
a II-a "Găinile ciugulesc DPM: Educaţie fizică: Repetarea ARTĂ: "Animale domestice" -
boabe"- joc distractiv mersului, săriturii si a alergării modelaj
"Singurel mă îngrijesc" Joc: "Sărim intr-un picior!"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești cu animale..."
I ÎD: "După ce mă joc cu ARTĂ: "Ograda cu animale" DOS: Educaţie pentru societate: Lupul și gâștele" - joc de
animalele..." (reguli de (pictură) "Ciuboțelele ogarului" - povestirea mișcare
igienă) JOC DE MASĂ: "Animale educatoarei
R: "Vreau să fiu sănătos!" domestice"- puzzle
a II-a "Povestesc ce am visat!" DOS: Educaţie pentru societate: ȘTIINȚĂ: "De ce creștem
"Cățelușul șchiop"-de E. "Ciuboțelele ogarului" -repovestire găini?"
Farago - audiție
20. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe
învățăm
SUBTEMA PROIECTULUI: Atlasul zoologic noi îl răsfoim, fiindcă multe vrem să știm!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: DŞ┼ADA: "Ce știm despre animalele din pădure?"
I ÎD: "Bună dimineața, BIBLIOTECĂ: "Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: JOC DE MIȘCARE- "Cursa
dragi ursuleți!" imagini cu animale din "Animale din pădure" - lectură după iepurașilor"
R: " Noutăți din weekend pădure" imagini
" CONSTRUCȚII: "Casa
a II-a "Mâncăm cu gura pădurarului" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune JOC DE MASĂ: "Caută mama
inchisă" ce ştii despre...?" (animale și puiul"
"Salutăm la plecare" sălbatice)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: DLC, DEC: "Animale...prietenoase..."


I ÎD: "De vorbă cu Moș JOC DE MASĂ: "Alegem DLC: Educarea limbajului: " Ursul JOC DE MIȘCARE: "Vulpea
Martin" animalele sălbatice din țara păcălit de vulpe" - de I. Creangă - și iepurașii"
R: "Sunt curat in orice noastră" lectura educatoarei
loc, și la lucru, și la joc'" JOC DE ROL: "La grădina DEC: Activitate artistico-plastică:
zoologică" "Ursul din poveste..."(desen)
a II-a "Singur mă îmbrac!" DLC: Educarea limbajului: : " Ursul CONSTRUCȚII: "Bărlogul lui
"Nu deranjăm somnul păcălit de vulpe"- repovestire Moș Martin"
colegilor!" DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Ursul din poveste..."(terminarea
lucrărilor)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADA, ADE: "Vulpea cea șireată..."


I ÎD: " Graiul animalelor CONSTRUCȚII: "Vizuina DŞ: Activitate matematică: Jocuri de mișcare în curtea
din pădure" ( vulpii" "Formează perechi între obiectele grădiniței
onomatopee) BIBLIOTECA: "Ghicitori celor două grupe diferite; ce ai
R: "Copil ca tine sunt și despre animale sălbatice" observat?"
eu..." ( exerciţii cu material individual -
"tot atatea")
DEC: "Vulpea și ursul" - aplicație
a II-a "Așezăm masa de prânz" DŞ: Activitate matematică: "Să JOC DE ROL: "De-a vânătorii"
"Recunoaște formăm perechi..."-exercițiu-joc
onomatopeea!" DEC: "Vulpea și ursul" - aplicație-
finalizarea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Curiozități..."
I ÎD: "Învățăm să protejăm ȘTIINȚĂ: "Curiozități din DPM: Educaţie fizică: "Predarea "Căntece despre animale" -
animalele" lumea animalelor sălbatice" săriturii cu deplasare înainte, înapoi, audiție muzicală
R: "Hrănim vrăbiuțele" ARTĂ: "Modelăm morcovi stânga, dreapta"
pentru iepurași" Joc: "Sări si te întoarce!"
a II-a "De ce iubim animalele DPM: Educaţie fizică: "Săritura cu JOC DE MASĂ: "Așază-mă la
pădurii?" deplasare înainte, înapoi, stânga, umbra mea!" (animale
"Iepurașul Țup"- joc cu dreapta" - exersare sălbatice)
text și cânt
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Să le ajutăm..."
I ÎD: "Animale protejate" JOC DE MASĂ: "Animale DOS: Educaţie pentru societate: "Stolul de păsărele" - joc de
R: "Doctorul te sălbatice"- puzzle "Pregătim căsuțe pentru păsărele" - mișcare
sfătuiește" BIBLIOTECA: "Poezii despre activitate gospodărească
a II-a "Cum ar fi daca aș fi animale" DOS: Educaţie pentru societate: ARTĂ: "Animalul preferat" -
un...?" "Pregătim căsuțe pentru păsărele" - desen
"√ulpea și iepurașii" - joc activitate gospodărească -
de mișcare finalizarea lucrărilor
21. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe
învățăm
SUBTEMA PROIECTULUI: Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm lucruri importante
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În lumea ghețurilor"
I ÎD: „Lumea gheţurilor!” BIBLIOTECĂ: „Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: "Viaţa JOC DE MIȘCARE- "Jocul
R: „Imită acţiunea din imagini despre Antarctica” la poli"- lectură după imagini pinguinilor"
imagine” CONSTRUCȚII: " Baza de
a II-a "Așezăm masa de prânz" cercetare pentru exploratori " DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ȘTIINȚĂ: "Curiozități din
"Broscuțele"- joc cu text ce ştii despre...?" (animale Oceanul Înghețat"
și cânt sălbatice)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ținuturi de gheață"


I ÎD: "Ne facem noi JOC DE MASĂ: "Puzzle cu DLC: Educarea limbajului: " JOC DE MIȘCARE: "Atinge
prieteni" animale polare" Povestea ursului cafeniu"-de V. pinguinul!"
R: "Îmi fac ordine la JOC DE ROL: "De-a circul!" Colin- povestirea educatoarei
masa de lucru" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Animale de la Poli"(modelaj)
a II-a "Îmi așez frumos DLC: Educarea limbajului: " ŞTIINŢĂ - "Ce manâncă
hăinuțele!" Povestea ursului cafeniu"-de V. pinguinii?"
"Apă, mal!" - joc de Colin - repovestire
atentie DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Pinguini si ursi polari"(modelaj)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Exploratorii junglei"


I ÎD: " Suntem exploratori BIBLIOTECA: "Ghicitori DŞ: Activitate matematică: JOC DE MIȘCARE: ,,Cursa
și plecăm in ținuturi despre animale din jungla" "Ordonează grupele în șir crescător tigrilor si a leilor”
calde" JOC DE MASĂ: ,,Din și descrescător"-
R: "Bat din palme!” - joc jumatate-intreg” ( exerciţii cu material individual în
ritmic limitele 1-5)
DEC: "Elefantul Cici"-cântec-
predare; "Recunoaște glasul meu"-
joc muzical-consolidare
a II-a "Așezăm masa de prânz" DŞ: Activitate matematică: "Multe, JOC DE ROL: " Veterinarul
"Peripețiile delfinului puține..." - exercițiu-joc animalelor"
Flipper" DEC: "Elefantul Cici"-cântec-
consolidare
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În deșert"
I ÎD: "Bună ziua, ȘTIINȚĂ: "A cui blană DPM: Educaţie fizică: "Învățarea "Căntece despre animale" -
maimuțică!" este...?" săriturii în înălțime pentru atingerea audiție muzicală
R: "Suntem mari, suntem ARTĂ: "Conturăm și colorăm unui obiect suspendat"
mici..." cămile" Joc: "Atinge banana!"
a II-a "Mă spăl pe mâini înainte DPM: Educaţie fizică: "Săritura în ȘTIINȚĂ: ,,Din lumea
de masă" înălțime pentru atingerea unui animalelor”- joc pe calculator
"Din piatră în piatră"- joc obiect suspendat " - exersare
de mișcare
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Ce am învățat...?"
I ÎD: "Scrisoare de la CONSTRUCȚII: "Refugii DOS: Educaţie pentru societate: JOC DE MIȘCARE: ,,Prinde și
pinguin " pentru animale" ,,Să facem o machetă cu animale aruncă bulgărele/banana!”
R: "Sus, jos,/sunt ȘTIINȚĂ: ,,Ghici, cine din junglă/ de la poli.’’
sănătos!" este?”(joc senzorial)
a II-a "Ce ne-a povestit Zâna DOS: Educaţie pentru societate: JOC DE ROL: "În safari"
ghețurilor?" "Pinguinul"- de G. Sauciuc-Cicone
"Alergăm printre iglu- - audiție
uri" - joc de mișcare

Sapt. 22. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI: TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ ” Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/ Mama- Începutul,
este izvor!”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT
DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;
O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
O8:să cunoască existența corpurilor cerești.
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii noi cunoştinţe legate de sărbătorile de iarnă și
obiceiurile tradiționale românești, lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le dorința de a le duce mai departe cu dragoste și prețuire.

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
Mama are multe sarcini acasa și la serviciu. Ce lucrează mama mea la serviciu?
Mama are grija familiei. Cum pot să o ajut pe mama acasă?
Mama are multe treburi acasă. Cum îmi pot arăta dragostea pentru mama mea?
Mama muncește împreună cu tata pentru a cumpăra tot ce trebuie în De ce se dăruiesc flori mamei și i se fac surprize?
familie. Unde se sărbătorește în lume Ziua Mamei?
Copiii și tata au și ei sarcini în familie.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/ Mama-


Începutul , este izvor!”

-Activitățile mamei în familie

-Activitatea mamei la serviciu

-Sarcinile membrilor de familie

EVALUARE (eveniment de închidere) Proiectul se va finaliza cu un program artistic dedicat mamelor și o expoziție cu lucrările realizate în
timpul săptămânii.
Sapt. 22. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/ Mama- Începutul, este
izvor!”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petală cu petală se formează o floare"
I ÎD: "O iubesc pe mama CONSTRUCŢII: "Cutii DŞ: Cunoaşterea mediului : Jocuri în aer liber la alegerea
pentru că..." pentru cadouri” "Ghiocelul" - observare copiilor
R: "Îngrijim florile din JOC DE MASĂ: "Flori" - DEC: Pictura-„Flori pentru mama
grupă” îmbinare mea”
a II-a "Sunt o floricică micuţă DŞ: Cunoaşterea mediului: "Cum JOC DE ROL: "De-a florăresele"
şi hărnicuţă" sărbătorim Ziua Mamei- discuție
"Prietenii robinetului" liberă
DEC: Activitate muzicală: ”Mama”-
cântec -repetare
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Eu și mama mea"
I ÎD: "Aceasta este mama ARTĂ: "Lalele pentru DŞ: Activitate "Fă cum spun eu, nu cum arăt" -
mea" mama”-trasare pe contur matematică:"Ordonează grupele de joc distractiv
R: „Îngrijesc și ocrotesc BIBLIOTECĂ: Citim imagini flori în șir crescător și descrescător "
orice plantă" (deprinderea cu mama și activitățile zilnice - ex.cu material individual în
de a respecta mediul ale acesteia limitele 1-5
natural)
a II-a "Singurel mă îngrijesc ca DŞ: Activitate matematică: "Mama mea”- desen
și floarea ce- o iubesc" "Colorează a doua......" –fișă de Joc muzical la alegerea copiilor
"Un copil politicos pentru lucru
fiecare mămică"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Inimioare, inimioare”
I ÎD: "Un gând frumos ŞTIINŢĂ: "Zi de primăvara" DLC:Educarea limbajului: "Inima "Cursa printre cadouri” - parcurs
pentru mama mea" observare mamei" – lectura educatoarei aplicativ
R: "Când şi unde o „Scrisoare de la rândunică”de DOS:Activitate practică-„Felicitare
ajutăm pe mama?" Elena Dragoș- audiție pentru mama mea”
(deprinderea de a ajuta la
momentul potrivit)
a II-a "Când şi unde ajutăm?" DLC:Educarea limbajului: "Dacă aş "Umplem coşurile cu flori" -
"Te iubesc, mămica fi o floare, mi-ar plăcea să fiu..." exerciţii de mers cu transport de
mea!" DOS:Activitate practica- finalizarea obiecte
felicitărilor pentru mama

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”E ziua ta, mămico!”


I ÎD: "Toate florile din NISIP ŞI APĂ: "Petale şi DOS: Educaţie pentru societate: Joc distractiv-„Schimbă cadoul
lume, ți le-aș da, măicuța frunze pe apă" "De ziua mamei”- memorizare mamei”
mea" JOC DE MASĂ: "Flori de
R: "După faptă, şi primăvară" - mozaic
răsplată!" (deprinderea de
a manifesta bucurie când
finalizează o activitate)
a II-a "Păstrăm liniştea în DOS: Educaţie pentru societate: „Dansul florilor”
timpul somnului" "De ziua ta, mamico!" - program
"Poftă bună, mămico! " artistic
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Eu sunt floarea mamei mele”
I ÎD: "Eu sunt floarea ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii DPM: Educaţie fizică: Predarea Plimbare în parcul grădiniței
mamei mele despre..." (părţi componente aruncării și prinderii mingii de la
R: "La revedere, ale unei flori) piept cu două mâini
mămico!” ARTĂ: "Ghiocelul" - desen Joc: "Mingea călătoare"
a II-a "Îmi place să ofer ajutor DPM: Educaţie fizică: Repetarea CONSTRUCŢII: "Coşuri pentru
mamei mele!" aruncării și prinderii mingii de la flori de primavara"
"Bine ai venit, mămica piept cu doua mâini
mea!" Joc: "Suntem sportivi"

Sapt. 23. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp
(PT transsemestrial)
SUBTEMA PROIECTULUI: Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Primăvara-anotimpul renaşterii"
I ÎD: "Salutare CONSTRUCŢII: "Ronduri de DŞ: Cunoaşterea mediului: Joc de mişcare: "Explorăm
primăvară!Timp frumos, flori" "Primăvara" de T. Constantinescu - teritorii necunoscute"
bine-ai venit!" JOC DE ROL: "Îngrijim povestirea educatoarei
R: "Iubim natura şi o animalele pamântului" DEC: Activitate artistico-plastică:
îngrijim! "Flori zâmbitoare" (modelaj)
a II-a "Sunt mare, mă descurc DŞ: Cunoaşterea mediului: ARTĂ: "S.O.S - curtea grădiniţei,
singur" "Primăvara" de T. Constantinescu - cea mai frumoasă!"
"Iubim natura pentru că repovestire
este vie" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Flori zâmbitoare" (modelaj) -
continuarea şi terminarea lucrărilor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "La căsuţa noastră ARTĂ:"Copaci înmuguriţi" DŞ:Activitate matematică: Joc de mişcare:"Câte unul pe
mică, a sosit o rândunică" (mototolire, lipire) "Unde este aşezat?"- joc didactic cărare"
R:"Cuiburi protejate, BIBLIOTECĂ: "Fire de (poziţii spaţiale)
păsări salvate" iarbă" (exerciţiu grafic)
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ:Activitate matematică: "Unde s- BIBLIOTECĂ: "Cartea
"Şi ea este vie" a ascuns Zâna Primavară?" primăverii"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Plăpumioara s-a NISIP ŞI APĂ: "Plantăm DLC: Educarea limbajului: Activitate gospodărească:
topit, ghiocelul s-a ivit" floricele" "Scrisoare de la rândunică" de "Suntem micii grădinari"
R: "Ce mult îmi place JOC DE MASĂ: "Flori Elena Dragoş (memorizare)
primăvara!" multicolore" - mozaic
a II-a "Suntem prietenii DLC:Educarea limbajului: ARTĂ:"Peisaj de primăvară"
curăţeniei" "Scrisoare de la rândunică" de (pictură)
"Hai la joc!" Elena Dragoş (repetarea poeziei)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Micii ecologişti"
I ÎD: "Vestitorii ŞTIINŢĂ: "Apă pentru DOS:Educaţie pentru societate: "Câte doi în pas vioi"- exerciţii de
primăverii" floarea cea mică" "Învăţam să protejăm!" - convorbire mers
R: "Cu mic, cu mare, am BIBLIOTECĂ: "Natura în DEC: Educaţie muzicală:
ieşit acum la soare!" imagini" "Copăcelul" - cântec (predare)
"În poiană" - joc cu text şi cânt
(repetare)
a II-a "Pot şi vreau" DOS: Educaţie pentru societate: "La pădure" - joc cu text şi cânt
"Păstrez darurile "Protejăm natura" -povestire creată de
Pământului" copii
DEC: Educaţie muzicală: "Copăcelul"
- cântec (repretare)
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Fir de iarbă subţirel, NISIP ŞI APĂ: DPM:Educaţie fizică : Predare aruncarea Joc de mişcare: "Fereşte-te de
voi avea grijă de el" "Muşuroaie, uite- şi prinderea de la piept cu două mâini poluare!"
R: "Mie-mi pasă!" aici:căsuţe pentru furnici" Joc: "Mingea la coş"
a II-a "Prietenii robinetului" JOC DE MASĂ: "Barza"- DPM:Educaţie fizică : Repetare aruncarea Joc de mişcare:"Mingea la coş"
"Şi eu pot fi ecologist" mozaic şi prinderea de la piept cu două mâini
Semestrul II, sapt. 24,25
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/organizează o activitate
DENUMIREA PROIECTULUI: O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor în viață
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. În viață, de folos, se știe/ E să ai o meserie
2. În mașina Timpului urcăm, despre invenții și inventatori ca să aflăm

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT


DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect;
O5: Să își îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței personale și/sau a relației cu ceilalți;
O6: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O7: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un
reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Acceptarea diversităţii presupune acceptarea rolului social îndeplinit la un moment dat. Dacă sunt făcute cu responsabilitate, cu omenie şi cu
credinţă, „toate meseriile-s frumoase/ fiindcă rodul lor meşteşugit,/ne aduce tuturor foloase! ” (Emilia Căldăraru).

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- câteva meserii și profesii; - profesii și meserii noi;
- produse realizate de diferiți meseriași; - care este diferența între profesii și meserii;
- ce profesie sau meserie le place mai mult; - ce unelte (instrumente) folosesc oamenii ce practică diferite profesii
- ce își doresc să fie când vor fi mari; și meserii;
- de ce le place o anume profesie (meserie); - în ce profesii sau meserii oamenii poartă uniformă;
- care este ocupația lor prezentă; - care sunt produsele realizate de diverși meseriași;
- ce profesie(meserie) au parintii lor; - cine poate practica meserii sau profesii;
- bucătarul lucrază la bucătărie; - cine poate practica profesiile vocaționale;
- pâinea se face din făină şi se coace în cuptor; - care este diferența între profesie (meserie) și o funcție;
- mobila se face din lemn; - poezii, povești și cântece despre diferite profesii (meserii);
- tablourile sunt pictate cu diverse culori; - ghicitori despre profesii (meserii);
- medicul îngrijeşte bolnavi; - proverbe, zicători și citate depre meserii, profesii și muncă;
- mecanicul repară maşini. - ce rol are fiecare meserie în societate;
- trebuie să respecţi fiecare om indiferent de munca pe care o prestează
in cadrul societăţii;

Ce am învăţat? Cum am învăţat?


- sa-și dorească să devină ceva în viață; Am privit imagini cu diferite meserii și profesii.
- dorința de a munci, de a fi utili; Am fost în plimbare în oraș unde am observat ce fac oamenii la
- dorința de a aprecia munca parinților; serviciu.
- să-și ajute părinții după puterile lor; Am observat casa de marcat, cântarul, scaunul dentistului, casca si
- să se achite de sarcinile pe care le au în activitățile de la grădiniță; instrumentele de la coafor.
- să cunoască valoarea banilor și sț nu-i cheltuiască pe lucruri Am ascultat legende și povești despre unelte, meserii și meseriași.
nefolositoare; Am răsfoit pliante si enciclopedii cu imagini și curiozități despre
- ambiția de a-și atinge țelul propus prin învățătură; meserii.
- că nicio muncă nu e rușinoasă dacă e făcută bine; Am vizionat filme despre cum se fabrică diverse obiecte.
- că munca pe care o faci îți aduce satisfacții numai când îți place;
- muncind, câștigi bani cu care îți poți asigura cele necesare;

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE
CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI

"O profesie și-o


minte isteață ne
sunt ajutor în viață"
În mașina Timpului urcăm,
despre invenții și inventatori ca
să aflăm
În viață, de folos, se știe/ E să
ai o meserie

- regulament de ordine interioară/


disciplină; munca în echipă;

- echipamente şi norme de
protecţia muncii; - produse ale
muncii

- retribuţie: salariu, bonuri


valorice, concediu

EVALUARE (eveniment de închidere)


1. Realizarea unui poster, expoziţie cu lucrările copiilor, discuţii între toţi cei implicaţi în derularea proiectului, fişe de lucru individuale, concurs
,,Ce stiu?”(meserii-unelte).
2. Probă orală: descrierea caracteristicilor meseriilor şi profesiilor;
3. Probă practică: implicarea în acţiuni care presupun asumarea unor roluri şi responsabilităţi în echipă.
24. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine si cum planifică/organizează o activitate
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: O profesie si-o minte isteață ne sunt ajutor în viață!
SUBTEMA PROIECTULUI: În viață, de folos, se știe/ E să ai o meserie
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Vreau să-nvăț o meserie..."
I ÎD: „Mă intreb, BIBLIOTECĂ: „Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: "Îmi JOC DISTRACTIV-
nerăbdătoare:/ Ce să fiu imagini despre meserii si aleg o meserie"- lectură după "Magazinul de jucării"
când cresc mai mare?” profesii” imagini
R: „Imită acţiunea din CONSTRUCȚII: " Șantierul
imagine” de construcții"
a II-a "Așezăm masa de prânz" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ce știi JOC DE ROL: "De-a șoferii"
"Îmi salut prietenii!" despre meserii?" (discuții libere)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Meseriașii"


I ÎD: "Vreau să fac totul cît JOC DE MASĂ: "Alege DLC: Educarea limbajului: "Ce JOC DE MIȘCARE: "Bat din
mai bine!" uneltele care-i trebuie miros au meseriile"- de Gianni palme!"
R: "Știu ce trebuie să meseriașului!" Rodari- memorizare
fac!" JOC DE ROL: "De-a DEC: Activitate artistico-plastică:
doctorul" "Ce instrumente îi trebuie
doctorului?" (modelaj)
a II-a "Îmi așez frumos DLC: Educarea limbajului: "Ce BIBLIOTECA: "Alege uneltele
hăinuțele!" miros au meseriile"- de Gianni ce sugerează diferite meserii"
"Ultimul n-are loc!" Rodari- consolidare
DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Uneltele zidarului"(modelaj)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Drag de muncă..."


I ÎD: " Doar ce-i obținut BIBLIOTECA: "Ghicitori DŞ: Activitate matematică: "Unde JOC DE MIȘCARE: ,,Clovnul”
prin muncă are despre meserii" sunt mai multe, mai puține, tot
temeinicie!" JOC DE MASĂ: ,,Din atâtea?"-
R: "Ajutăm părinții în jumatate-întreg” ( exerciţii cu material individual în
gospodărie!" DOS: "Trusa doctorului"- aplicație
a II-a "Ajut la aranjatul patului" DŞ: Activitate matematică: "Multe, JOC DE ROL: " Laudă-ți
"Știu ce trebuie să spun puține..." - exercițiu-joc colegii care au lucrat corect!"
după masă" DOS: "Uneltele grădinarului"-
aplicație
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Aș vrea să știu..."
I ÎD: "Eu sunt..., și aș vrea CONSTRUCȚII: "Gardul DPM: Educaţie fizică: "Învățarea JOC DE CUNOAȘTERE
să fiu..." grădiniței" tracțiunii și împingerii unor INTERUMANĂ:"Cadoul meu
R: "Mergi la muncă JOC DE MASĂ: "Ce a greșit obiecte" este pentru..."
liniștit!" pictorul?" Joc: "Scoate-mă din cerc!"
a II-a "Mă spăl pe mâini înainte DPM: Educaţie fizică: - exersare ARTĂ: ,,Scenă din povestea
de masă" "Tracțiunea și împingerea unor mea preferată!"
"Ajut la curățenie!" obiecte"- exersare
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ''Munca și rostul ei..."
I ÎD: "De ce trebuie să BIBLIOTECA: ,,Cum DOS: Educaţie pentru societate: “Proverbe despre muncă şi
muncesc?" răsfoim o carte?” "Banul muncit"- de Al. Mitru- meserii”
R: "Singurel muncesc,/ NISIP ȘI APĂ: ,,Cofetarul” povestea educatoarei
Lucrul să îl preţuiesc!"
a II-a "Somn ușor, noi nu DOS: Educaţie pentru societate: JOC DE MASĂ: “Caută umbra
vorbim,/ Pe colegi să nu-i "Banul muncit"- de Al. Mitru- meseriaşului!”
trezim!" repovestire
"Aranjăm scăunelul la
plecare!"

25. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine si cum planifică/organizează o activitate


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor în viață!
SUBTEMA PROIECTULUI: În mașina Timpului urcăm, despre invenții și inventatori ca să aflăm
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce s-a mai inventat..."
I ÎD: „Bună dimineața, BIBLIOTECĂ: „Citim DŞ: Cunoaşterea mediului: "Cele JOC DE MIȘCARE: "Fugi și
dragi inventatori!” imagini despre invenții mai vechi invenții"- lectură după te așază!"
R: „Îmi place să mă joc trăsnite” imagini
cu tine...” ARTĂ: "Turnul cu ceas"-
a II-a "Învățăm să ne desen DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ce știi JOC DE ROL: "La dispecerat"
protejăm..." despre inventatorii români?"
"Îi respect pe cei mai mari (discuții libere)
ca mine!"
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Inventatorii"
I ÎD: "Tic-tac...!" ȘTIINȚĂ:"Măsurarea DLC: Educarea limbajului: "Dis-de JOC DE MIȘCARE: "Fuga la
R: "Inventatorii în cerc" timpului în vechime și azi" dimineață"- poezie - memorizare telefon!"
JOC DE MASĂ: "Din DEC: Educație muzicală: "Ceasul
bucățele - întreg" bate" -joc muzical - predare;
"Pendulul"- joc muzica;
a II-a
"Îmi așez frumos DLC: Educarea limbajului: "Dis-de BIBLIOTECA: "Citim imagini
hăinuțele!" dimineață" - consolidare despre invenții și inventatori"
"Învățăm momentele DEC: Educație muzicală: "Ceasul
zilei" bate" -joc muzical - consolidare
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Compartimentul IT..."
I ÎD: "Poate fi calculatorul JOC DE MASĂ: ,,Din DŞ: Activitate matematică: "Spune JOC DE MIȘCARE: ,,Ne
un bun prieten!?" jumatate-intreg” câte sunt?" - joc didactic (raportarea jucăm cu mouse-ul!”
R: "Ajutăm păinții în ȘTIINȚĂ: "Cunoașterea numărului la cantitate și a cantității
gospodărie!" tipurilor de microcalculatoare" la număr)
DOS: "Componentele
microcalculatoarelor"- aplicație
a II-a "Ajut la aranjatul patului" DŞ: Activitate matematică: JOC DE ROL: "La atelierul de
"Stiu ce trebuie să spun "Numără si potrivește!" - exersare reparații"
după masă" DOS: "Tastatura"- aplicație
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Invenții prietene"
I ÎD: "O JOC DE ROL: "De-a DPM: Educaţie fizică: "Învățarea VIZIONARE FILM PENTRU
inventie...prietenoasă: reporterii" mersului șerpuit cu pășire peste COPII
televizorul" JOC DE MASĂ: "Alege obstacole"
R: "Lucrăm cu voioșie!" mijloacele de comunicare Joc: "În pădure, la izvor"
a II-a "Mă spăl pe mâini înainte mass-media!" DPM: Educaţie fizică: - "Mersul ARTĂ: ,,Colorează și găsește
de masă" șerpuit cu pășire peste obstacole" - surpiza!"
"Ajut la curățenie!" exersare

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Munca și răsplata ei"


I ÎD: "După muncă și ȘTIINTĂ: "Alte invenții: DOS: Educaţie pentru societate: “Curiozități despre invenții și
răsplată" iluminatul electric, radioul, "Roți diferite" - de Șuteev - inventatori”
R: "Cine primește o telefonul, roata, aparatul de povestea educatoarei
răsplată bună?" fotografiat"
a II-a "Facem ordine la jucării" CONSTRUCȚII: "Invenția DOS: Educaţie pentru societate: JOC DE MASĂ: “Caută umbra
"Aranjăm scăunelul la preferată" "Roți diferite" - de Șuteev - inventiei”
plecare!" repovestire

Sapt. 26. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Cu suflet de lumină, cu gândul prea curat, /Rostim cu
toții astăzi: Hristos a înviat!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
PERSONALĂ (TURA I) IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ne pregătim de Paşte"
I ÎD: "Cu sfială-n ochi şi JOC DE ROL: "Suntem DŞ: Cunoaşterea mediului: "Tradiţii "Pe urmele iepuraşului" - joc de
paşi a sosit un iepuras!" gospodine" CONSTRUCŢII: de Paşti" - lectură după imagini mişcare
R: "Ţup,ţup sunt tare "Biserica"
mic!"
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului : "Iepuraşul Ţup" - joc cu text şi
"Ţup, ţup sunt tare mic!" "Paştele la români" - convorbire cânt (repetare)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În aşteptarea Iepuraşului"
I ÎD: "De vorbă cu JOC DE ROL: "Pregătim DLC: Educarea limbajului: "Cursa iepuraşilor" - joc distractiv
Ţopăilă" prăjituri pentru Paşte" "Povestea iepuraşului de Paşte"-
R: "Paştele am pregătit, ŞTIINŢĂ: "Ce sărbătorim de povestirea educatoarei
un ou roşu am vopsit!" Paşte?" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Decorăm ouă de Paşte" - desen
a II-a "Mâini curate-sănătate" DLC: Educarea limbajului: " CONSTRUCŢII: "Bisericuţa
"Să ne pregătim, cu toţi Povestea iepuraşului de Paşte" - copiilor"
mai buni să fim!" repovestire
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Decorăm ouă de Paşte" - desen
(terminarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Legende...colorate..."
I ÎD: "Ce vrei să primeşti BIBLIOTECĂ: "Legenda DŞ: Activitate matematică: "Iepuraşii la culcuş"- joc de
de la iepuraş?" ouălor roşii" - lectură "Iepuraşul cel isteţ" (verificarea mişcare
R: "Haideţi să ne ARTĂ: "Colorăm îngeraşi" numeraţiei în limitele 1-5)
pregătim, cu toţi mai buni DEC: Educaţie muzicală:
să fim!" "Vine, vine primăvara!" - cântec
(repetare)
"Zi de sărbătoare" - joc cu text şi
cânt (predare)
a II-a "Păstrăm liniştea în DŞ: Activitate matematică: "Prinde iepuraşul"- joc de mişcare
timpul somnului" "Numără şi potriveşte!"
"Hai la joc!" DEC: Educaţie muzicală:
"Zi de sărbătoare" - joc cu text şi
cânt (repetare)

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Tradiții"


I ÎD: "La împărtăşit" CONSTRUCŢII: "Căsuţă DOS: Educaţie pentru societate: "Mers cu oul în lingură" - joc
R: "Ştiu să mă închin!" pentru iepuraş" "Tradiţii de Paşte" - lectură după distractiv
NISIP ŞI APĂ: "Ouşoare" - imagini
a II-a "Ştiu şi pot!" desen cu beţişorul DOS: "Cum îmi petrec vacanţa de JOC DE ROL: "Pictăm ouă pentru
"Sunt politicos!" Paşte?" - discuţii libere Sfintele Sărbători"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Coșulețul cu ouă"
I ÎD: "Iepuraşul alb-pufos, BIBLIOTECĂ: "Din DPM: Educaţie fizică: Învăţarea "Cine l-a trezit pe Iepuraş?" -joc
anunţă învierea lui Abecedarul Micuţului paşilor de dans folcloric: "Alunelul" senzorial
Hristos" Crestin"
R: "Sunt cuminte, ARTĂ: "Coşuleţul cu ouă de
ascultător şi bun" Paşte" - desen
a II-a "Sunt bun şi harnic!" DPM: Educaţie fizică: Repetare "Iepuraşul Ţup" - joc cu text şi
"Suntem prietenii dans folcloric: "Alunelul" cânt (repetare)
robinetului"
Sapt. 27. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
DENUMIREA PROIECTULUI: „Primăvara când sosește, la viață totul se trezește!”
SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. „Grădina se răsfață-n soare, noi îi vom da strop de culoare!”
2. „Gâze- pete de culoare, lângă mugur, lângă floare!”
3. „ În salate delicioase, legumele sunt sănătoase!”
OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT
DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O3: să-și îmbogățească vocabularul activ ăi pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu ceilalți și simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
O4: să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
O2: să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
O3: să-și formeze deprinderi practice ăi gospodărești;
O4: să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: să fie apt să utilizeze deprinderile însusșite în diferite contexte.
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O3: să efectueze operații de adunare și scădere cu 1 unitate în limitele 1-5;
O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un
reper dat;
O6: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
O8: să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic si sa diferentieze forme si culori din mediul inconjurator;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Anotimpul primăvara ne oferă o lume plină de culoare, căldură, parfum, mișcare, murmur de viață. Prin intermediul acestui proiect, copiii sunt
invitați să descopere lumea fermecată a florilor și micilor vietăți, precum și să înțeleagă și să se bucure de prospețimea primelor legume din an.

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
Suntem in anotimpul primăvara. De ce florile sunt colorate?
Primăvara înfloresc multe flori. De unde au florile parfumul?
Florile sunt frumoase și au multe culori. De ce are nevoie o plantă ca să se dezvolte?
Florile cresc în parcuri și gradini. De ce fluturii și albinele zboară pe deasupra florilor?
Fluturii și albinele zboară pe deasupra florilor. Cine ajută floarea să se miște dupa lumină?
În iarbă traiesc furnici și greierași. Care este importanța frunzei în lumea plantelor?
Legumele sunt necesare în hrana zilnică. Care este viața micilor vietăți din iarbă?
Care sunt legumele de primăvara?
Care sunt părțile componente ale unor legume de primăvara?
Ce vitamine ne dau legumele de primăvară?
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR
BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„Grădina se
răsfață-n „Primăvara când
soare, noi îi sosesște, la
vom da strop viațătotul se „Gâze- pete de culoare,
de culoare!” trezește!” lângă
mugur, lângă floare!”
-Flori de primăvara
-Gâze

„În salate
delicioase,
legumele sunt
sănătoase!”

-Legume de primăvară

EVALUARE (eveniment de închidere)


Copiii organizează o expoziție cu lucrările realizate în cadrul acestui proiect.
Sapt. 27. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:” Primăvara când sosește,/ La viață totul se trezește”
SUBTEMA PROIECTULUI: „Grădina se răsfață-n soare,/ Noi îi vom da strop de culoare”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Flori şi culori "
I ÎD: "Flori şi culori" CONSTRUCŢII: "Lădiţe DŞ: Cunoaşterea mediului : "Fă la fel ca mine!" - exerciţii
R: "Îngrijeşte-mă, ca să-ţi pentru flori" "Laleaua" - observare analitice pentru segmentele
dau aer curat!" JOC DE MASĂ: "Flori" - DEC: Activitate artistico-plastică: corpului
(deprinderea de a ocroti îmbinare "Grădina cu flori" – modelaj(
natura) lucrare colectiva)
a II-a "Sunt o floricică micuţă DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune JOC DE ROL: "De-a florăresele"
şi hărnicuţă" ce ştii despre..." (părţile
"Prietenii naturii"- componente ale lalelei)
îngrijim florile din grupă DEC: Activitate artistico-plastică:
"Grădina cu flori" - pictură
(terminarea lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fluturi și flori ”
I ÎD: "Ghicitori, ghicitori" ARTĂ: "Buchetul DŞ: Activitate matematică:"Fluturii "Mirosim florile din grădină”- joc
R: „Respect orice plantă" primăverii" - lipire vin la flori”- joc didactic senzorial
(deprinderea de a BIBLIOTECĂ: "Florile îmi (recunoasterea cifrelor)
respecta mediul natural) sunt surori" - memorizare
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Activitate matematică: "Fluturaşul şi florile" - joc
"Servim gustarea ca un "Numără fluturii și florile” distractiv
fluturaș"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Povestea unei flori”
I ÎD: "Povestea unei flori" ŞTIINŢĂ: "Grupează florile DLC:Educarea limbajului: "Spune Joc muzical:” Iata, ți-am adus o
R: "Suntem delicați ca și după criterii sugerate" ce știi despre...- joc didactic (flori floare”
floricelele” (mărime şi culoare) de primăvara)
JOC DE ROL: "De-a florăria" DEC: Educaţie muzicală:
"Primăvara" - cântec (predare)
"Mirosul florilor" - joc cu text şi
cânt (repetare)
a II-a " Floricelele se duc la DLC:Educarea limbajului: "Dacă "Umplem coşurile cu flori" -
culcare" aş fi o floare, mi-ar plăcea să fiu..." exerciţii de mers cu transport de
"Sunteți gata de joc, DEC: Educaţie muzicală: obiecte
floricelelor?" "Primavara" - cântec (repetare)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Flori de primăvară”
I ÎD: "Când, cui şi cum NISIP ŞI APĂ: "Flori”- desen DOS: Educaţie pentru societate: "Mirosul florilor" - joc cu text şi
oferim flori?" cu bețișorul "Cum îngrijim grădina noastră" - cânt
R: "Ce ție nu-ți place, JOC DE MASĂ: "Flori de convorbire
altuia nu face!" primăvara" - mozaic
(deprinderea de
comportare ecologica)
a II-a "Păstrăm liniştea în DOS: Educaţie pentru societate: "Florăresele - joc muzical
timpul somnului" "Îngrijim grădina" - activitate
"Servim politicos practic- gospodarească
gustarea"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În grădină, printre flori”
I ÎD: "Dacă aş fi un ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii DPM: Educaţie fizică: Parcurs Jocuri în aer liber
copac.." despre..." (părţi componente aplicativ "În grădină, printre flori"
R: "Împreună noi lucrăm ale unei flori)
şi dorim să terminăm!" ARTĂ: "Laleaua" - modelaj
(deprinderea de a lucra în
echipă)
a II-a "Îmi place să ofer DPM: Educaţie fizică: Repetare “Udam florile”- activitate practic-
ajutor!" deplasarea în alergare spre diferite gospodarească
"Sunt copil civilizat" direcţii, cu opriri, porniri şi
întoarceri la semnal, cu ocoliri şi
păşiri peste obstacole.
Joc: "Suntem sportivi"
Sapt. 28. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:” Primavara cand sosește,/ La viață totul se trezește”
SUBTEMA PROIECTULUI: „Gâze-pete de culoare,/ Lângă mugur, lângă floare!”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Lumea gărgărițelor"
I ÎD: "Gărgărițele se CONSTRUCŢII: "Căsuțe DŞ: Cunoaşterea mediului: "Gărgăriță riță...”- recitativ
prezintă" pentru gărgărițe” "Insecte" -observare ritmic
R: "Gărgărițele fac curat BIBLIOTECĂ: "Citim DOS: Activitate practică:
la jucării” imagini cu insecte din "Gărgărițe și flori" (lipire)
a II-a "Gărgărițele la spălător” enciclopedie " DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune Jocuri de mişcare în sala de
"Mulțumesc, dragă ce ştii despre...?" (insecte) grupă
gărgăriță!” DOS: Activitate practică: "
Gărgărițe și flori" (lipire)
continuarea lucrărilor şi expunerea
lor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Omida mâncăcioasă"
I ÎD: "Fluturașii salută JOC DE MASĂ: "Fluturi și DLC: Educarea limbajului: "Omida "Care fluturaș ajunge primul la
florile!" flori”- mozaic mâncăcioasă" – lectura educatoarei floare?" - joc de mişcare
R: "Mâncăm frumos ca ŞTIINŢĂ: "Ghici ce floare ai DEC: Activitate artistico-plastica-
fluturașii!" mirosit”- Joc senzorial desen „Gâze și flori”
a II-a "Fructele curate, bune-s DLC: Educarea limbajului: CONSTRUCŢII : "Orășelul
pentru sănătate" "Formulează propoziții și desparte insectelor"
"Păstrăm liniştea ca cuvintele în silabe”(insecte)
fluturașii" DEC: joc –exercițiu: recitative
ritmico- melodice

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Suntem harnici ca furnica "


I ÎD: " Suntem harnici ca ARTĂ: "Trasează drumul DŞ: Activitate matematică: "Să "Furnicile" joc muzical
furnica” gâzelor"- trasare pe linie adaugăm- să luam”- exercițiu cu
R: "Servim masa în întreruptă material individual -adunarea și
liniște ca furnicile " NISIP ŞI APĂ: "Piciorușe de scăderea cu o unitate
a II-a "Insecte periculoase" furnică "- Desen cu bețișorul DŞ: Activitate matematică: " Furnicile" joc muzical
"Prietenii curățeniei " Probleme ilustrate (repetare)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ai grijă de gândăcei că-s ca tine mititei!”
I ÎD: "Buna dimineața, BIBLIOTECA: "Greierele și DPM: Educaţie fizică: Mers în "Zboară, zboară!”-joc distractiv
gâze dragi!" furnica” echilibru pe o linie trasată pe sol, cu
R: "Zburăm ca fluturașii CONSTRUCŢII: "Mușuroiul pășire peste obstacol
și albinuțele la centrele de furnicilor" Joc: "Ai grija cum mergi! Nu călca
activități" pe gândăcel!"
a II-a "Cei mai mari m-au DPM: Educaţie fizică: Repetarea "
învăţat/ Să fiu foarte mersului în echilibru Greierele și furnica" - joc
cumpătat" Joc: "Nu călca furnica!" dramatizare
"Singurel mă îngrijesc ca
și gâza ce-o iubesc"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Gâzele mereu ne-nvaţă lucruri bune despre viaţă! ”
I ÎD: "Gâzele mereu ne- STIINȚA: „Cum trăiesc DOS: Educaţie pentru societate: Activitate practic-
nvaţă lucruri bune despre furnicile? Dar albinele?” "Albinița și soarele" –povestirea gospodarească în gradină
viaţă!" ARTĂ: "Insecte" (modelaj) educatoarei
R: "Vreau să fiu si eu
hărnicuț!"
a II-a "Regulile Grupei DOS: Educaţie pentru societate: " JOC DE ROL: "De-a gâzele
Gărgărițelor!" Albinița și soarele " -repovestire hărnicuțe"
"Sunt ordonat şi mereu
curat"

Sapt. 29. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: ” Prim[vara c\nd sose;te,/ La viață totul se trezește”
SUBTEMA PROIECTULUI: ” În salate delicioase sunt legume sănătoase”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Ce ne-aduce Primăvara în coş?"
I ÎD: "Ce ne-aduce JOC DE MASĂ: "Alegem DLC: Educarea limbajului: Plimbare la piaţa de legume
Primăvara în coş?" jetoane cu legume de "Gasește cuvântul potrivit" -joc
R: "Legume curate primăvară" didactic
înseamnă sănătate" NISIP ŞI APĂ: "Grădina de DEC: Activitate artistico-plastică:
legume" "Legume de primăvară" - modelaj
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DLC: Educarea limbajului:"Te rog CONSTRUCŢII: "Grădina cu
"La spălător" să-mi dai..." - joc didactic legume"
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Legume de primăvară" finalizarea
lucrărilor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Grădina de legume”
I ÎD: "Primăvara- BIBLIOTECĂ: "Grădina de DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune "Cine pune primul salata în cos -
anotimpul verde" legume" - citire de imagini ce-ai gustat?" (joc-exerciţiu joc de mişcare
R: "Apa-prietena CONSTRUCŢII:"Lădiţe senzorial)
legumelor" pentru legume"
a II-a "Prietenii robinetului" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune Jocuri muzicale la alegerea
"Gata de joc și activitate" ce ştii despre..." (părţi componente copiilor
ale unor legume de primăvară)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În grădina de legume câte poți gasi,ți-oi spune!"
I ÎD: "De vorbă cu o JOC DE ROL: "De-a DŞ: Activitate matematică: "Din "Legumele la defilare"- exerciţii
legumă" bucătarii" jumătate, întregul" - ex.cu material cu variante de mers
R: "Legume curate pentru CONSTRUCŢII: "Straturi de individual
sănătate" legume"
DEC:Educație muzicală:”Grădina
de zarzavat”-cântec-predare
Joc muzical „Continuă cântecul”

a II-a "Păstrăm liniştea în DŞ: : Activitate matematică: "Din "Strângem ridichi" - joc distractiv
timpul somnului" jumătate, întregul" - ex.cu material
" Mulțumește frumos individual
colegului pentru că te-a DEC:Educație muzicală:”Grădina
servit cu salată" de zarzavat”-cantec-repetare

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Legume pline de vitamine”


I ÎD: " Legume pline de ŞTIINŢĂ: "Alegem legume DPM: Educaţie fizică: „Cu "Ghici ce legumă este?" - joc
vitamine " pentru masa de prânz" legumele la piață”- transport de senzorial
R:"Şi eu mănânc JOC DE MASĂ: "Din greutăți
sănătos!" jumătăţi-întregul"

a II-a "Singurel îmi port de DPM: Educaţie fizică JOC DE ROL: "De-a
grijă" Joc: "Umplem coșurile și le gospodinele"
"Te rog!Mulţumesc! Cu transportăm"
plăcere!"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Din grădina de legume, pe farfurii mâncăruri bune”
I ÎD:"Şi eu vreau să cresc JOC DE ROL:"Să facem o DOS: Educaţie pentru societate: "În "Hora legumelor"- paşi de dans
mare şi sănătos!" salată" grădina de legume”de Emilia
R:"Am mâncat şi fac ARTĂ: "Legume fericite" - Căldăraru- lectura educatoarei
curat la mas[" desen
a II-a "Ştiu să ajut la sevirea DOS: Educaţie pentru societate: " ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce-ai
mesei!" În grădina de legume”convorbire gustat?"- joc senzorial
"Hai la joc, legume
vesele!"

30-33. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce si cum vreau sa fiu? DENUMIREA


PROIECTULUI: ,,Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie” SUBTEMELE
PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):
1. „Cu autocaru-acum,/Cu toţii pornim la drum”
2. „Meşterim un avion/Să plecăm cu el în zbor!”
3. „Pe val înspumat de mare/Vom porni spre lumea mare”
4. „În racheta azi lansată,/Este grupa noastră toată”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT


DLC:
O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;
DOS:
O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;
O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;
DPM:
O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;
O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
DŞ:
O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un
reper dat;
O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;
O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
DESCRIEREA PROIECTULUI:
Trăim în secolul vitezei! Cine poate nega acest lucru? Nimeni! Poate doar amintirile unui bunic ce păstrează cu sfinţenie în suflet imaginea
satului natal cufundat în liniştea binefăcătoare a naturii. Acest dar divin a fost înlăturat pentru a face loc unei noi vieţi: o viaţă tumultoasă, plină de
sunetul claxoanelor şi al scrâşnitului de roţi. Dar cu toate acestea, parcă nu ar exista viaţă dacă nu am vedea străzile pline de maşini, cerul străbătut
de avioane, mările şi oceanele înfruntate de vapoare, submarine sau iahturi. Viaţa înseamnă mişcare! Tot ceea ce mişcă ne aduce aminte că suntem
oameni şi că trăim datorită evoluţiei şi tehnicii.
Suntem în plin progres şi ne deplasăm cu tot felul de mijloace de locomoţie şi transport, iar copiii sunt curioşi să afle cât mai multe lucruri
despre acestea. Sunt interesaţi de mici , în special băieţii, de maşinuţe, trenuleţe, avioane, rachete, sunt curioşi în legătură cu structura acestora,
modul lor de funcţionare.
În cadrul proiectului tematic propun copiilor aflarea mai multor informaţii referitoare la mijloacele de transport şi posibilitatea de a
descoperi lumea prin intermediul călătoriilor. Activităţile educative vizează cele patru mari ramuri ale transportului: transportul terestru, feroviar,
aerian şi naval. Puţinele informaţii referitoare la mijloacele de transport deţinute de cei mici se vor suplimenta o dată cu parcurgerea activităţilor
propuse în cadrul acestui proiect tematic. Copiii au şansa să îşi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, să verbalizeze impresii şi opinii personale,
să descopere secrete ale lumii, să călătorească într-o manieră oarecum virtuală în cele mai deosebite locuri ale Globului Pământesc şi Univers.
INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- Mijloacele de transport pot fi terestre, aeriene şi maritime. -Care au fost şi cum arătau primele mijloace de transport?
- Ele ne ajută să ne deplasăm dintr-un loc în altul, să mergem în -Ne putem descurca fără aceste mijloace de transport?
excursii. -Ce fel de combustibil folosesc?
- În excursii, în mijloacele de transport în comun trebuie să ne -Ce alte semne de circulaţie trebuie să respectăm?
comportăm frumos, cu grijă, să fim atenţi. -La ce foloseşte o hartă?
- Noi suntem pietoni, traversăm pe zebră, pe culoarea verde a -Ce lucruri îmi pun în bagaje atunci când plec într-o excursie?
semaforului. -De unde luăm trenul, avionul, vaporul pentru a pleca în călătorie?
-Lumea în care trăim este foarte mare. -Cu ce pot ajunge la stele
-Despre planete, stele, constelaţii

Ce am învăţat? Cum am învăţat?


Că mijloacele de transport sunt de trei feluri: pe uscat, pe apă, prin aer Lecturi după imagini
Cum arătau mijloacele de transport pe vremuri, cum vor arăta cele din Observări,
viitor Poezii, cântece
Care este combustibilul pe care îl folosesc Povești, povestiri, legende
Care este rolul lor Jocuri/jocuri didactice
Despre stele, planete, constelaţii Plimbări, vizite
Realizare de desene, picturi, lucrări practice individuale/pe grupuri.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ
Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini, planşe cu mijloace de transport Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE


CENTRE
Materiale din natură Truse de creație adecvate temelor de studiu, Puzzle
Cuburi accesorii. Jetoane
Lego Indicatoare rutiere. Forme
Mozaic Marcaje pentru podea. Unelte pentru nisip
Indicatoare urbane/rurale
HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI

„Cu autocaru-acum, „Meşterim un avion


Cu toţii pornim la drum” Să plecăm cu el în zbor!”
 Alcătuire  Alcătuire
 Combustibil  Combustibil
 Viteză  Viteză
 Reguli de circulaţie
,,AZI, CU MARE  Rolul lor
 Locul prin care circulă BUCURIE,  Reguli de comportare în
 Locomoţie, transport mijloacele de transport
PLECĂM ÎN
CĂLĂTORIE”

„În racheta azi lansată,


„Pe val înspumat de mare Este grupa noastră toată”
Vom porni spre lumea mare”  Stele
 Alcătuire  Planete
 Combustibil  Constelaţii
 Viteză  Univers
 Rolul lor  Cu ce putem călători prin
 De la corăbii la submarine Univers?

EVALUARE (eveniment de închidere)


Prin activitatea integrată ,, Am călătorit pe uscat, pe apa si prin aer ” copiii au avut ocazia să enumere mijloace de transport, reguli de
comportare când călătoresc, au construit pe cele preferate, motivând alegerea făcută. De asemenea, punctul culminant l-a constituit realizarea
machetelor specifice cu materiale variate și completarea lor cu lucrari realizate pe parcursul proiectului. La final au defilat cu mijloace de
transport-jucării, le-au prezentat și au cântat.
S-au făcut fotografii, s-a filmat și s-au realizat expoziții.
Sapt. 30. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”
TEMA SAPTAMANII: „Cu autocaru-acum,/Cu toţii pornim la drum”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O stradă aglomerată”
I ÎD: ,, La grădi când am ARTĂ: DŞ: cunoaşterea mediului: lectură Joc distractiv: ,,Cine încarcă cele
venit, cu multe maşini ,,Intersecţia”(machetă) după imagini:,,Pe stradă” mai multe jucării în camioane?”
m-am întâlnit JOC DE ROL:,,De-a
R: ,,Maşinuţele au poliţiştii”
nevoie de combustibil/
hrană”
a II-a ,,Maşinuţele se DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Roşu stop, stai pe
odihnesc” Convorbire:,,Mijloace de transport loc!”
,,Când pe stradă ne- pe uscat”
ntâlnim, bună ziua noi
rostim!”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Trenuleţul veseliei”
I ÎD:,,Ieri am fost pe BIBLIOTECĂ: trasare ,,Calea DŞ: activitate matematică: Vizită la gară.
strada mea, azi pe şine ferată” exerciţiu cu material individual - ,,
noi ne vom plimba!” JOC DE MASĂ: puzzle Numeraţia în limitele 1-5”
R: ,,Trenuleţul copiilor ,,Thomas şi prietenii lui” DPM: educaţie fizică: ,,Săritura în
spre micul dejun” lungime de pe loc” Joc: ,,Sari peste
calea ferată”
a II-a ,,In echipă e mai bine DŞ: activitate matematică: fişe CONSTRUCŢII: ,,Cale ferată”
fiindcă mă bazez pe tine” individuale numeraţia 1-5 JOC DE ROL:,,De-a mecanicul
,,La revedere, trenuleţe DPM: Educaţie fizică: repetarea de locomotivă”
vesele!” deprinderii motrice învăţate
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Pietonul informat”
I ÎD:,,Pe stradă şi peste CONSTRUCŢII: ,,Semaforul” DLC: educarea limbajului: lectura Vizita agentului de circulaţie:
tot, sunt atent cum mă JOC DE ROL:,,De-a şoferii, educatoarei: ,,Drumul colorat” ,,Domnul poliţist ne informează”.
comport” de-a pietonii” DOS: educaţie rutieră observare:
R: ,, Pietonul informat ,,Indicatoare rutiere”
este un pieton educat”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DLC: educarea limbajului: Jocuri muzicale cu text şi cânt
informat, acum cu toţii repovestire despre mijloace de transport pe
în pat!” ,,Drumul colorat” uscat.
,,Sunt un copil ordonat, DOS: educaţie pentru societate: joc
la maşini eu fac curat” didactic ,,Aşa da, asa nu!”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,De la maşinile de epocă la maşinile viitorului”
I ÎD:,,Îţi prezint colecţia ŞTIINŢĂ:,,Maşini de epocă, DOS: activitate practică: confecţie: Joc distractiv: ,,Întrecerea
mea de maşinuţe de maşini ale ,, Maşini de curse” maşinuţelor”
epocă” viitorului”(observare)
R: ,,Câte doi în JOC DE MASĂ:
maşinuţă” ,,Maşina viitorului”
a II-a ,,Maşinuţele au nevoie (mărgele pyssla) DOS: activitate practică: ,,Ştiaţi că...?”
de combustibil finalizarea lucrărilor, realizarea (curiozităţi despre mijloacele de
(servirea gustării) unei expoziţii transport pe uscat)
,,Şoferii de curse se
îmbracă singuri”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,, O întâmplare pe strada mea”
I ÎD:,,Ce am vazut în ŞTIINŢĂ:,,Combustibilul DEC: activitate artistico-plastică: Joc de mişcare: ,,Tractează
drumul meu către mijloacelor de transport” ,,Strada mea” - pictură remorca!”
grădiniţă? BIBLIOTECĂ:ghicitori
R: ,,Un băiat şi o fetiţă despre mijloace de transport
merg frumos prin pe uscat
grădiniţă”
a II-a ,,Am grijă de copiii mai DEC: activitate artistico- Intrecere: ,,Cursa bicicletelor şi
mici!” plastică:,,Maşini pe strada mea” - trotinetelor”
,,Singurel mă îngrijesc!” pictură
Sapt. 31. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?
DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”
TEMA SAPTAMANII: „Meşterim un avion/Să plecăm cu el în zbor!”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Hai cu mine în călătorie!”
IÎD: ,,Mijlocul de JOC DE ROL:,,De-a aviatorii” DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Zboară, zboară”
transport prin aer CONSTRUCŢII: Joc didactic,,Cu ce călătorim?”
preferat” ,,Hangarul”
a II-a ,,Avioanele aterizează şi DŞ: cunoaşterea mediului: Joc: ,,Cine cară mai multe bagaje
în pat se relaxează” Convorbire:,,Cu ce ţi-ai dori să te la cală?”
,,Împachetăm hăinuţele plimbi prin aer?”
pentru călătorie”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Baloane colorate printre steluţe luminate”
I ÎD:,,Putem pluti, putem ŞTIINŢĂ:,,Baloane DŞ: activitate matematică: joc Lansare lampioane
zbura?” colorate”(experiment baloane didactic,,Caută vecinii steluţelor”
cu aer-baloane cu heliu) (limitele 1-5)
JOC DE MASĂ: puzzle DPM: educaţie fizică: parcurs
,,Mijloace de transport prin aplicativ,,Hai cu mine în călătorie!”
a II-a ,,In echipă e mai bine aer” DŞ: activitate matematică: fişe ,,Avion cu motor, ia-mă şi pe
fiindcă mă bazez pe tine” individuale matematice mine-n zbor!” – recitativ ritmic
,,La revedere, baloane DPM: repetarea deprinderilor
colorate !” motrice învăţate
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi imaginară la aeroport”
I ÎD:,,Chiar şi în aeroport CONSTRUCŢII:,,Aeroportul”, DLC: educarea limbajului: lectura Joc de mişcare: ,,Impinge
sunt atent cum mă ,,Turnul de control” după imagini:,,La aeroport” bagajele”
comport” ARTĂ:,,Avioane”(plierea DEC: educaţie muzicală:
hârtiei) înv.cântec,,Avionul”, repetare
joc:,,Cosmonautul”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DLC: educarea limbajului: ,,Ce ţi-a Jocuri muzicale cu text şi cânt
informat, acum cu toţii în plăcut cel mai mult în aeroport?” despre mijloace de transport.
pat!” DEC: educaţie muzicală: ,,Ghici ce
,,Sunt un copil ordonat, la ţi-am cântat?”
dulap eu fac curat”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Vreau să fiu aviator!”
I ÎD: ,,Zburăm, zburăm, BIBLIOTECĂ: ,,Citire” DOS: educaţie pentru societate joc ,,De-a lupping-ul cu avioanele”
vom fi aviatori!” imagini din enciclopedii, tipuri didactic,,Aşa da, aşa nu!”(reguli de
R: ,,Fii atent la de avioane comportare în aeroport, avion)
comandant!” JOC DE ROL: ,,De-a
a II-a ,,Toată lumea e la bord? aviatorul” DOS: educaţie pentru societate: fişe Joc distractiv: ,,Fii atent la ce
Decolăm/aterizăm către individuale spun eu, nu la ce fac eu!
pătuţuri!” (păcăleli)
,,Să trăiţi, domnule
comandant!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Călătorie prin Europa”
I ÎD: ,,Cu avionul plecăm, BIBLIOTECĂ: Răsfoim DEC: activitate artistico-plastică: ,,Câte unul, câte doi, în excursie
Europa vizităm” albume cu imagini din Europa ,,Norişori pufoşi şi stele luminoase” cu noi!”
R: ,,Ne îmbarcăm unul ARTĂ: confecţie ,,Avionul” - desen
după altul”
a II-a ,,Plutim şi călătorim în DEC: activitate artistico-plastică: Lansăm avioane de hârtie
Ţara Viselor” finalizarea desenului, expoziţie
,,Mulţumim de călătorie,
dragi aviatori!”

Sapt. 32.. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”
TEMA SAPTAMANII: „Pe val înspumat de mare/Vom porni spre lumea mare”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa
a IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,, ,,O călătorie pe mare”
I ÎD: ,,Astăzi toţi ne vom BIBLIOTECĂ:,,citire” DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Marinarii trag
plimba cu vaporul şi imagini din excursii pe mare lectură după imagini:,,,În port” de frânghie”
barca” JOC DE ROL:,,De-a
R: ,,Unul câte unul marinarii”
urcăm pe vapor!”
a II-a ,,Marinarii au obosit/Şi-n DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,1,2,3, din
pătuţ au poposit” Convorbire:,,Mijloace de transport barcă sari”
,,La revedere, marinari, pe apă”
bună ziua, căpitane!”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Orientarea pe mare”
I ÎD:,,Farul îi orientează ŞTIINŢĂ: ,,Busola” DLC: educarea limbajului: ,,Tatăl Joc de atenţie:,,Ghici ce barcă
pe cei care navighează” CONSTRUCŢII:,,Farul” meu” de Mircea Micu, memorizare a plecat în larg”
R: ,,Urcăm/ coborâm DPM: educaţie fizică: Săritura cu
scările la far” deplasare de pe un picior inainte –
inapoi-Joc:,,Sari peste apă”
a II-a
,,Unul după altul în rând DLC: repetarea poeziei învăţate CONSTRUCŢII: ,,Cârmă”,
ne-nşirăm, unul după DPM: repetarea deprinderii motrice ,,Busolă”
altul pe mare plecăm!” învăţate JOC DE ROL:,,De-a pescarii
,,Ajutor, om la apă!” ”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Mica Sirenă - prietena mea”
I ÎD:,,Prietenii mei din ŞTIINŢĂ:,,Ambarcaţiuni pe DŞ: activitate matematică: joc Joc distractiv:,,Aruncă colacul
adâncuri” mări şi oceane” didactic ,,Debarcaderul cu bărci” şi prinde sirena!”
R: ,,Înotăm ca Mica JOC DE ROL:,,De-a Mica (numeralul ordinal în limitele 1-5)
Sirenă şi ajungem la Sirenă” DOS: activitate practică: confecţie:
masa de prânz” ,, Corabia cu pânze”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DŞ: activitate matematică: fişe de Lansează bărcuţele la apă
informat, acum cu toţii în lucru numeralul ordinal în limitele
pat!” 1-5)
,,Marinarii spală puntea” DOS: activitate practică: finalizarea
lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,De la corăbiile cu pânze la submarin”
I ÎD:,,Îţi prezint colecţia BIBLIOTECĂ:,,citire” DOS: educaţie pentru societate: Joc distractiv:,,Un marinar
mea de bărci cu pânze” imagini despre submarin lectura educatoarei ,,Povestea avea o balerină”
R: ,, Marinarii se JOC DE MASĂ: puişorului îngâmfat”
hrănesc” (servirea ,,Barca, vaporul”
prânzului) (mărgele pyssla)
a II-a ,,Barca pe valuri pluteşte DOS:educaţie pentru societate: ,,Ştiaţi că...?”
uşor şi copilaşii repede- convorbire,,Comportamentul (curiozităţi despre mijloacele
adorm” puişorului” de transport pe apă)
,,Ochişorii închişi,
suntem în submarin!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ” ,, Piraţii în căutarea comorilor”
I ÎD:,,O comoară am aflat, ŞTIINŢĂ:,,Ajută-l pe Popey DEC: activitate artistico- Joc de mişcare: ,,Piraţii
sunt pirat adevărat!” să găsească corabia”(labirint) plastică:,,Corabia piraţilor”- înfruntă furtuna!”
R: ,,Caută comorile de pe CONSTRUCŢII:,,Corabia modelaj
covoraş” piraţilor”
a II-a ,,Căpitanul îi învaţă pe DEC: activitate artistico-plastică: Jocuri muzicale la alegerea
micii marinari” ,,Corabia piraţilor”- modelaj, copiilor:,,Podul de piatră”
,,Singurel mă îngrijesc!” finalizarea lucrărilor, expoziţie

Sapt. 33. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost/este şi va fi pe pământ?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”
TEMA SAPTAMANII: „În racheta azi lansată,/Este grupa noastră toată” (Universul)
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a
IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Călătorie prin Univers”
I ÎD: ,,Ce este un CONSTRUCŢII: ,,Rachete” DŞ: cunoşterea mediului : Joc de mişcare: ,,De pe o
cosmonaut” BIBLIOTECĂ: ,,Citire” ,,Sistemul Solar” – lectură după planetă pe alta”
R: ,,În rachetă ne urcăm imagini din Enciclopedii imagini
şi la masă noi plecăm”
a II-a ,,Cosmonauţii se DŞ: cunoaşterea mediului: ,,Despre Joc de atenţie : ,,Ce planetă a
pregătesc pentru somn” rachete şi planete” – discuţii libere dispărut?”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Micul cosmonaut”
I ÎD: ,,Ce mi-a povestit un JOC DE MASĂ:,,Stele mari şi DŞ: Activitate matematică: Jocuri de mişcare în curtea
cosmonaut” mici” (mozaic) ,,Aşează 5 cosmonauţi în două grădiniţei
R: Un cosmonaut voinic ARTĂ: ,,Planetele Sistemului rachete”- exerciţiu cu material
face gimnastică de mic Solar”(modelaj) individual compunerea şi
descompunerea lui 5
DPM: Educaţie fizică: ,,Aruncarea
mingii cu o mână la ţintă fixă” Joc:
,,Atinge steluţele, planetele”
a II-a
,,Ascultăm muzica stelară DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de atenţie: ,,Schimbă
şi intrăm în lumea individuale matematice racheta!”
viselor” DPM: Educaţie fizică: repetarea
,,Unu-doi, unu-doi, deprinderii motrice învăţate
cosmonautule, trezeşte-te
vioi!”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Soarele, prietenul nostru”
I ÎD: :,,Sunt mic într-un BIBLIOTECĂ: ,,De vorbă cu DLC: Educarea limbajului Eu, tu , noi si voi/astazi suntem
Univers mare” Soarele” :,,Legenda florii soarelui” – lectura foarte vioi/dansam cu
R: ,,Facem cercul ŞTIINŢĂ: ,,Soarele, prietenul educatoarei soarele/valsam cu stelele”-pasi
Soarelui” nostru” DEC: educaţie muzicală: învăţare de dans
cântec ,,Lună, lună nouă”, repetare
recitativ ritmic ,,Avion cu motor”
a II-a ,,Razele Soarelui se DLC: Educarea limbajului Jocuri de mişcare la alegerea
trezesc una câte una” :,,Legenda florii soarelui” – copiilor
,,Luna spune la revedere repovestire
Soarelui” DEC: educaţie muzicală: repetarea
cântecelor/ jocurilor ritmice
învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,SOS Planeta Pământ!”
I ÎD: ,,De vorbă cu Globul ARTĂ: Costum din materiale DOS: educaţie ecologică: ,,Fapte ,,Lanţul ecologiştilor în jurul
Pământesc” reciclabile bune, fapte rele” – joc didactic Globului Pământesc”
R: ,,Micii ecologişti în JOC DE MASĂ: ,,Planeta
acţiune” Pământ”
a II-a ,,Călătorie în universul (puzzle) DOS: educaţie ecologică: ,,Salvaţi Activitate gospodărească:
viselor” Mărgica Albastră!” – vizionare ,,Avem grijă de natură!”
,,Nu risipim apa!” desen animat
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Stele şi constelaţii”
I ÎD:,,Sunt născut în BIBLIOTECĂ: ,,Stele şi DEC: Activitate artistico- Joc muzical: ,,Cine-i născut
zodia...” constelaţii” – desen după plastică:,,Cerul înstelat” - pictură în...”
R: ,,Drum printre stele” puncte
a II-a ,,Steluţele închid JOC DE ROL: ,,De-a DEC :Activitate artistico- Excursie la Observatorul
ochişorii” observatorul astronomic” plastică,,Cerul înstelat” – astronomic mobil.
,,La revedere, steluţe finalizarea lucrărilor
căzătoare!”

Sapt. 34. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp
(PT transsemestrial)
SUBTEMA PROIECTULUI: Vine Vara cu mult soare , aducând vacanța mare!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa
a IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "La mulţi ani, copile!"
I ÎD: "Cum aş dori să BIBLIOTECĂ: "De ziua DŞ: Cunoaşterea mediului:" Ce se Joc distractiv: "Am cunoscut
sărbătorim ziua de 1 noastră" potriveşte?" - joc didactic un orăşel"
Iunie?" CONSTRUCŢII: "Scenă DEC: Activitate artistico-plastică:
R: "Discutăm despre..." pentru serbare" "Ce visează un copil de ziua lui" -
modelaj
a II-a "Cum îmi aleg prietenii?" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ne ARTĂ:"Jocul culorilor"
"Singurel mă îngrijesc" pregătim de vacanţă" - joc didactic pictura/desen (teme preferate
DEC: Activitate artistico-plastică: de copii)
"Ce visează un copil de ziua lui" -
modelaj (finalizarea lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Prietenie"
I ÎD: Scrisoare pentru ARTĂ: "Flori pentru copiii DLC: Educarea limbajului: "Hai să "Podul de piatră" - joc cu text
prietenul meu" lumii" facem o poveste!" (joc diactic) şi cânt
R: "Aş vrea...şi pot!" JOC DE ROL: "La carnaval"
a II-a "Îmi place să ofer ajutor" DLC: Educarea limbajului: "Cum JOC DE MASĂ: puzzle
"Servim politicos aş vrea să-mi petrec vacanţa?" - (scene din poveşti)
gustarea" discuţii libere
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Roata vremii se- ŞTIINŢĂ: "Ce anotimp îţi DOS: Activitate practică: "Schimbaţi-vă locurile!" - joc
nvârteşte..." place mai mult?" "Morişca" - A îndoi alternativ spre de atenţie şi mişcare
R: "Preţuiesc timpul!" NISIP ŞI APĂ: "Pregătim centrul patrulaterului, unghiurile
plaja pentru turişti" rezultate din tăieturile făcute pe
diagonalele spre centru
a II-a "Suntem mici, dar DOS: Activitate practică: Vizionare desene animate
voinici!" "Morişca" - indoire (terminarea
"Hai la joc!" lucrărilor)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești de vară"
I ÎD: "Zâna Vară JOC DE MASĂ: "Facem DŞ: Activitate matematică: Plimbare în curtea grădiniţei
povesteşte" ordine prin "Trenul copilăriei" - joc didactic
R: "Sunt punctual" anotimpuri"(sortare, grupare) DEC: Educaţie muzicală: "Un
JOC DE ROL: "Zânele anotimp, un cântec"- repetarea
anului" cântecelor
învăţate
a II-a "Ne jucăm împreună, DŞ: Activitate matematică: "Ne-am "A sosit trenuleţul vacanţei,
suntem bucuroşi!" jucat, ne-am jucat, matematică am poftiţi în vagoane!"
"Mânuţe curate- învăţat!" - concurs
înseamnă sănătate" DEC: Educaţie muzicală: "Cântă
mai departe...!"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Patru anotimpuri, patru surori"
I ÎD: "Patru flori, patru BIBLIOTECĂ: "Spunem DPM: Educaţie fizică: "Trenul "Hocus-pocus" - joc imitativ
surori! poezii" anotimpurilor" - parcurs aplicativ
R: "Vreme buna şi CONSTRUCŢII: "Trenuleţul (variante de mers, alergare, săritură)
frumoasă, haideţi să ieşim veseliei"
din clasă!"
a II-a "Sunt copil fericit!" DPM: Educaţie fizică: "Suntem cei "Printre munţi şi printre văi" -
"Suntem prietenii mai buni sportivi!" - parcurs joc cu text şi cânt
curăţeniei" aplicativ

35. DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Evaluare finală


ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE DOMENII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE Etapa I EXPERIENŢIALE ALESE
PERSONALĂ (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa
a IV-a (TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: ""Unde mergem în ȘTIINȚĂ: "Locuri frumoase DŞ: Cunoaşterea mediului: " Când Jocuri de mișcare în curtea
vacanță?" din țara noastră" se întâmplă?" - joc didactic grădiniței
R: "Şiu e pot!" BIBLIOTECA: "Cuvinte
a II-a "Singurel mă îngrijesc" potrivite - sinonime" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune CONSTRUCȚII: "Casa de la
"Gândeşte şi ghiceşte!" ce ştii despre..." joc-exerciţiu țară"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: " Cuvinte fermecate" JOC DE ROL: "La casa DŞ: Activitate matematică: "Ursul și albinele" - joc de
R: "Mă grăbesc să ajung bunicilor" "Rezolvă repede ți bine!" - evaluare mișcare
la țară" ARTĂ: "Noaptea în sat" -
a II-a "La masă stăm cu spatele desen DŞ: Activitate matematică: ARTĂ: "Un dar de adio"-
drept" "Răspunde repede şi bine!" - joc desen
"Ne pregătim de joc" exerciţiu
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Cum ai vrea să fii?" NISIP ŞI APĂ: "La mare" DLC: Educarea limbajului: "Cine "Sărim din piatră în piatră!" -
R: "Mă port civilizat!" ŞTIINŢĂ:"Din rucsac nu recită mai bine?" -joc exercițiu joc de mişcare
trebuie să lipsească..." DEC: Educaţie muzicală: "Să
cântăm cu veselie..."- repetarea
căntecelor învățate
a II-a "Mâncăm cu gura DLC: Educarea limbajului: "Cine JOC DE ROL: "Pe plajă"
închisă" recită mai bine?" -joc exercițiu
"Mânuţe curate-sănătate" DEC: Educaţie muzicală: "Să
cântăm cu veselie..."- repetarea
căntecelor învățate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Pe cărări de munte" JOC DE ROL: DOS: Educaţie pentru societate: Dramatizare: "Capra cu trei
R: "Mă comport "Salvamontiștii" "Cum e bine?" - convorbire cu iezi"
civilizat!" JOC DE MASĂ: "Din suport intuitiv
a II-a "Ajut la curățenie" jumătate- întregul" DOS: Educaţie pentru societate. CONSTRUCŢII: "Cabana de
"Cunosc cuvintele "Prieteni buni la drum" - convorbire la munte"
fermecate"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "În vacanță voi merge BIBLIOTECĂ: "Itinerar de DPM: Educaţie fizică: "Cel mai bun Joc liniștitor: "Jucăria frige!"
la munte, la mare..." vacanță" sportiv"- parcurs aplicativ (mers,
R: "Mulțumesc pentru ŞTIINŢĂ: "Calendarul alergare, săritură)
ajutor!" naturii"
a II-a "Ajut la strânsul patului" DPM: Educaţie fizică: Repetarea CONSTRUCȚII: "Trenulețul
"Ce mi-a plăcut la unor variante de mers, alergare, veseliei"
grădiniță?" săritură
Joc: "Fă la fel ca mine!"

S-ar putea să vă placă și