Sunteți pe pagina 1din 115

PLANIFICARE GRUPA MIJLOCIE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt, suntem?

DENUMIREA PROIECTULUI: ,,Poveste de început”

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):;LKO0

3.,, În oglindă când privesc,/Eu pe mine mă zăresc”

4.,, Faptele, oglinda oamenilor sunt/ În orice loc de pe pământ”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;

O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;

O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;

O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;

O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;

O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;

O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;

O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Familia este baza societăţii, mediul în care copilul creşte, învaţă despre responsabilităţi, despre valorile umane ca: respect, muncă,
dragoste, dăruire, este locul unde copilul învaţă să fie OM.
Prin acest proiect vom urmări conştientizarea importanţei familiei în viaţa fiecărui copil, rolurile şi îndatoririle pe care le are fiecare
membru al familiei şi totodată, prin sprijinul acordat de părinţi, vom realiza un parteneriat viabil grădiniţă-familie, atât de important pentru
dezvoltarea armonioasă a copilului.
INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


-Suntem oameni
- de ce creştem şi suntem diferiţi;
-Ştim cum arătăm
- ce înseamnă viaţă sănătoasă;
-Suntem fete şi băieţi(bărbaţi şi femei)
- din ce este compus corpul uman şi care sunt organele interne, ce rol au;
- Cu ce se îmbracă fetele şi băieţii.
- de ce suntem diferiţi;
-Avem părinţi, fraţi, surori, bunici- o familie

-Locuim în apartament la bloc, sau în casă la curte - cum se numesc părinţii lor şi ceilalţi membrii ai familiei;
-Avem vecini
- rolul familiei si al membrilor ei;
-Ca să fim sănătoşi trebuie să ne îngrijim.
- cum ne comportăm în familie şi în alte situaţii;
-Corpul e format din cap, mâini, picioare şi corp.
- cum este împărţită locuinţa proprie;
-Mergem la grădiniţă pentru a învăța lucruri noi și interesante, iar părinţii la
serviciu. - de ce copiii seamănă cu părinţii;
-Ce rol are fiecare în familia lui?

-Ce înseamnă acasă?

- Ce rol are fiecare parte componentă a corpului?

- Care sunt organele de simţ.

- La ce ne ajută organele de simţ.

-De ce trebuie să ne îngrijim zilnic?

-Cum trebuie sa ne comportam in situtii problema?

-Cum trebuie să ne comportăm în familie.

-Cum trebuie să ne comportăm în societate. (în vizită, la doctor, etc)

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Diferite jocuri de creaţie Unelte pentru nisip

HARTA PROIECTULUI
,,Dragi copii, vă dăm de veste, ,,În familie, se ştie,
Grădiniţa-i o poveste” Viaţa e o bucurie”
-Grădiniţa - membrii familiei
-Activităţi - rolul fiecărui membru
-Rechizite -activităţi
-Reguli de comportare - norme de comportare
-Drepturile copilului în grădiniţă

POVESTE DE
ÎNCEPUT

,, Faptele, oglinda oamenilor sunt


În orice loc de pe pământ”
,, În oglindă când privesc, -comportament civilizat
Eu pe mine mă zăresc” -norme de comportare în diferite
- înfăţişare situaţii
-părţi componente
-organe de simţ
- norme sanitare
EVALUARE (eveniment de închidere)

S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate pe tot parcursul proiectului.

S-a realizat un concurs de ghicitori pe baza conţinuturilor proiectului tematic.

Sapt. 1. TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: EVALUARE INIŢIALĂ

TEMA SAPTAMANII: „ Din nou la grădiniţă”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Dragă grădiniţă, bine te-am găsit!”
I ÎD: ,,Bine v-am regăsit, BIBLIOTECA:,,Răsfoim cărticele cu DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Ce poţi să- Jocuri distractive în curtea grădiniţei
colegi!” poveşti” mi spui despre?” - joc didactic
R: ,,Servim în linişte micul CONSTRUCŢII: ,,Un castel pentru (recunoaştere, descriere obiecte uzuale
dejun” copii” şi jucării)
a II-a ,,În grupa mijlocie am intrat, DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Ghicitori Jocuri de mişcare la alegerea copiilor
regulile n-am uitat” despre obiecte uzuale şi jucării”
,,Mâna dreaptă, mâna
stângă, ne-mprietenim”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Poveşti din vacanţă”
I ÎD:,,Unde ţi-ai petrecut JOC DE ROL: ,,De-a gospodinele la DLC: Educarea limbajului ,,O poveste Joc distractiv în curtea grădiniţei:
vacanţa?” casa bunicii” hazlie din vacanţă” – povestirea copiilor ,,Recunoşte-mă!”
R: ,,Spălăm mânuţele înainte JOC DE MASĂ:,,Din jumătăţi, DPM: Educaţie fizică: ,,Pe la munte, pe
de masă” întreg” la mare” – parcurs aplicativ
a II-a ,,Plecăm voioşi de la DLC: Educarea limbajului: ,,Cea mai Joc liniştitor: ,,Plimbare prin curtea
grădiniţă” frumoasă întâmplare din vacanţă” – grădiniţei”
,,Fiecare are locul lui” povestirea copiilor
DPM: Educaţie fizică: ,,Gărgăriţele la
munte, la mare”(repetarea
deprinderilor motrice de bază)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Copiii cuminţi merg la grădiniţă”
I ÎD:,,Bună dimineaţa, CONSTRUCŢII: temă liberă DŞ: Activitate matematică: Joc de atenţie: ,,Deschide urechea
prieteni! Astăzi sunt...” NISIP ŞI APĂ: temă liberă ,,Grămăjoare, grămăjoare” –joc didactic bine!”
(exprimarea emoţiilor) constituire de grupe de obiecte după
R:,,O coroană noi formăm” diferite criterii
DEC: Activitate artistico -plastică:
,,Jucăria preferată” - desen
a II-a ,,Noi nu plecăm la masă DŞ: Activitate matematică: ,,Aşează-mă Jocuri cu mingea în curtea grădiniţei
până nu ne-am spălat bine la căsuţa mea!”-joc exerciţiu
pe mână” DEC: Activitate artistico -plastică:
,,Mă îmbrac/dezbrac singur” finalizarea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Drumul de acasă la grădiniţă”
I ÎD: ,,Chiar de sunt puţin cam ŞTIINŢĂ: ,,Ajută copilul să ajungă DOS: Educaţie pentru societate: ,,Aşa Joc de mişcare: ,,Micii sportivi”
mic, Nu stau în braţe la la grădiniţă” – labirint da, aşa nu!” - joc didactic
bunic” ARTĂ:,,Fapte bune, fapte rele” -
R: ,,Singurel mă îngrijesc” aplicaţie
a II-a ,,Să salut nu mă feresc, DOS: Educaţie pentru societate: Regulile Jocuri la nisipar
cuvinte fermecate folosesc” grupei sunt respectate – discuţii libere
,,Am grijă de colegii mai
mici”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Colegii mei, prietenii mei”
I ÎD:,,Cât mă bucur să vă ARTĂ: ,,Lanţul prieteniei” (înşirare DEC: Educaţie muzicală: ,,Recunoaşte Jocuri distractive în curtea grădiniţei
revăd!” (exprimarea mărgele) cântece din grupa mică!”
emoţiilor) CONSTRUCŢII: ,,Căsuţa prieteniei”
R:,,Mă prezint colegilor”
a II-a ,,Jucării pentru o zi” DEC: Educaţie muzicală: audiţie Joc de mişcare: ,,Ştafeta prieteniei”
,,Copii mari, copii ordonaţi” ,,Cântece pentru copii”
Sapt. 2. TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Evaluare iniţială

TEMA SAPTAMANII: „ De-acum îţi pot spune ţie/ Sunt în grupa mijlocie”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,În lumea animalelor”
I ÎD: ,,Am grijă de animalul CONSTRUCŢII :„Adăposturi DŞ: Cunoaşterea mediului:,,În lumea Joc distractiv: ,,Cursa iepuraşilor”
preferat!” pentru animale” animalelor”- joc didactic
R: „Unde îmi este locul?” JOC DE ROL: „Jocuri de
(deprinderi de autoservire) socializare”
a II-a ,,Singurel mă îngrijesc” DŞ: Cunoaşterea mediului: ,,Hrană, Joc cu text şi cânt: ,,Eu sunt iepuraşul
,,La revedere, prieteni ai foloase, mediu de viaţă” – fişe Ţup”
animalelor!” individuale
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Fiecare are o meserie”
I ÎD: ,,Mama mea este..., JOC DE MASĂ: ,,Meserii şi unelte” DLC: Educarea limbajului: ,,Cine este şi Joc de mişcare: ,,Cine ajunge primul la
tatăl meu este...” NISIP ŞI APĂ: ,,Constructorii ce face” – joc didactic(exprimarea în doamna educatoare”
R: „Ajut la aşezarea mesei” zidesc case” propoziţii simple - meserii)
DEC: activitate artistico-plastică:
,,Unelte” - modelaj
a II-a ,,Servim masa în linişte” DLC: Educarea limbajului: ,,Povesteşte- Joc senzorial: ,,Cine l-a trezit pe
,,La revedere, doamna mi din vacanţă” bucătar?”
educatoare” DEC: activitate artistico-plastică:
finalizarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Grădiniţa, casa mea cu jucării”
I ÎD: ,,Jucăria mea preferată ARTĂ: ,,Scriem, desenăm , DŞ: Activitate matematică: ,,Unde s-a Jocuri la nisipar
este...” colorăm” ascuns ursuleţul?” – joc didactic (poziţii
R: ,,Ne pregătim de BIBLIOTECĂ: ,,Răsfoim cărticica cu spaţiale)
activităţi” regulile grupei în imagini” DPM: Educaţie fizică: ,,Mergi şi caută
ursuleţul” (diferite tipuri de mers,
alergare)
a II-a ,,Nu îmi murdăresc DŞ: Activitate matematică: ,,Asează Joc distractiv: ,,Cu păpuşa la plimbare”
hăinuţele!” jucăria unde îţi spun!”-joc exerciţiu
,,Somnul vine la ochii DPM: Educaţie fizică: repetarea
închişi” deprinderilor motrice
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,În lumea minunată a poveştilor”
I ÎD: ÎD: ,,Să facem cunoştinţă JOC DE MASĂ: „Imagini din DOS: Educaţie pentru societate: ,,Fapte Joc de mişcare: ,,Ursul şi vulpea”
cu scaunul povestitorului” bucăţi” bune, fapte rele din poveştile învăţate”
R: „Pitici, veniţi la mine!” ARTĂ: „Colorăm personajul – joc didactic
a II-a ,,O poveste ascultăm şi-n preferat din poveşti” DOS: Educaţie pentru societate: ,,Cu ce Vizionare filme de desen animat cu
pătuţ ne aşezăm” personaj din poveste ţi-ai dori să poveştile îndrăgite
,,Astăzi ne luăm rămas bun, semeni?” – discuţii libere
Mîine iar pornim la drum!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”E ziua prietenului meu”
I ÎD:,,La mulţi ani, prietene!” JOC DE ROL: ,,De-a aniversarea” DOS: Elemente de activitate casnică: Joc de mişcare:„La semnal veniţi la
R: ,,Sunt prieten cu toţi ARTĂ: ,,Cărticica de 4 ani” ,,Pâinică pentru aniversarea prietenului mine!”
copiii” meu”
a II-a ,,Nu ne certăm pe jucării” DOS: Elemente de activitate casnică: Jocuri distractive în curtea grădiniţei
,,La revedere, dragi prieteni” ,,Clasa noastră ca o floare”

Sapt. 3. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „Dragi copii, vă dăm de veste/Grădiniţa-i o poveste”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,În lumea de poveste a grădiniţei”
I ÎD: "Bună dimineaţa, dragi CONSTRUCŢII:"Grădiniţa mea e DŞ:Cunoaşterea mediului:"Ce fac eu la Joc distractiv în curtea grădiniţei
gărgăriţe!" cea mai frumoasă” grădiniţă?” – lectură după imagini - "Prinde mingea!”
R: "Trenuleţul copiilor din JOC DE ROL: "De-a grădiniţa”
grupa mijlocie"
a II-a "Îmi ajut colegii " DŞ:Cunoaşterea mediului:"Care este ,,Grădiniţa mea, o lume de poveste” –
,,Singurel mă îngrijesc” jocul, activitatea preferată de la plimbare în parcul din curtea
grădiniţă?” – discuţii libere grădiniţei

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi la grădiniţă”


I ÎD: "Prietenul meu din grupa ŞTIINŢĂ: "Drumul de acasă la DLC: Educarea limbajului: ,,Prima zi de Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei
mijlocie este..." grădiniţă” (labirint) grădiniţă” – povestire creată după un şir
R: ,,Facem ordine la jucarii" JOC DE MASĂ: ,,La grădiniţă” de ilustraţii
(puzzle) DEC: educaţie muzicală: învăţare cântec
,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!”,
repetare joc muzical ,, Dacă vesel se
trăieşte”
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DLC: Educarea limbajului:,,O zi la Joc distractiv: ,,Caută-ţi prietenul!”
somnului" grădiniţă” - lectură după imagini
"Servim politicos gustarea" DEC: Educaţie muzicală: repetarea
cântecului/jocului muzical învăţat
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Grădiniţa – casa mea cu jucării”
I ÎD: ,,De ce plâng uneori BIBLIOTECĂ: ,,Cu ce ne jucăm la DŞ: Activitate matematică: Activitate gospodărească:
jucăriile?" grădiniţă?”(discuţii libere) ,,Săculeţul fermecat” – joc didactic ( ,,Facem ordine la jucării”
R: "Ne ascultăm unii pe alții" ARTĂ: "Mărgele pentru grupare obiecte după diferite criterii
păpuşă”(înşirare mărgele prin sugerate)
alternarea de culoare, mărime, DPM: Educaţie fizică: ,, La plimbare cu
formă) săculeţul fermecat” (mers în diferite
direcţii)
a II-a "Ajut și eu cu drag" DŞ: Activitate matematică: fişe Jocuri muzicale cu text şi cânt la
"Mâini curate-sănătate" individuale matematice, grupare alegerea copiilor, în curtea grădiniţei
obiecte după diferite criterii
DPM: Educaţie fizică: „Copii, copii,
veniţi la jucării!” (mers în diferite
direcţii)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Stiu să mă comport la grădiniţă!”
I ÎD: "De ce plâng uneori CONSTRUCŢII: "Rafturi pentru DOS: Educaţie pentru societate : ,,Cum Joc de atenţie: ,,Unde s-a ascuns
jucăriile?" cărţi şi jucării " au fugit odată jucăriile de la un copil”- păpuşa?”
R: "Cea mai curată sală de JOC DE ROL: "Dispensarul lectura educatoarei
grupă" jucăriilor"
a II-a "Folosesc des cuvintele DOS: Educaţie pentru societate: Joc muzical: ,,Dacă vesel se trăieşte”
fermecate" ,,Regulile grupei în imagini” – lectură
„Imi iau rămas bun când după imagini
plec acasă”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Sunt în grupa mijlocie”
I ÎD:"Prieteni buni la mijlocie" NISIP ŞI APĂ: "Casute din pietre si DEC: Activitate artistico-plastică: În vizită la alte grupe din grădiniţă
R: „Servim frumos gustarea” nisip" " Jucăriile preferate” - desen
a II-a "Când ne sculăm, patul ne JOC DE MASĂ: ,,Din jumătăţi, DEC: Activitate artistico-plastică : Jocuri distractive din vacanţa la bunici
aranjăm" întreg” finalizarea lucrărilor, amenajarea
"Curat și ordonat în orice expoziţiei
colțișor"

Sapt.4. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „În familie, se ştie/Viaţa e o bucurie”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Familia mea e o comoară”
I ÎD: "Albumul familiei mele" JOC DE ROL:"Aniversare în DŞ:Cunoaşterea mediului:"Membrii Joc distractiv în curtea grădiniţei
R: "Folosesc şi în familie familie” familiei” – lectură după imagini - "Ce face mama, fac şi eu!”
cuvintele fermecate" JOC DE MASĂ: "Pentru cine
a II-a "Sunt cuminte-n orice loc şi este?”(sortare îmbrăcăminte DŞ:Cunoaşterea mediului:"Prezintă-ţi Joc de atenţie: ,,Ghici cine lipseşte din
la masă nu mă joc” membri ai familiei) membrii familiei” – discuţii libere pe familia gărgăriţelor?”
,,Cu trenuleţul la plimbare la marginea fotografiilor
rude”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi în familie”
I ÎD: "O întâmplare hazlie din ŞTIINŢĂ: "Câţi membri sunt în DLC: Educarea limbajului: ,,Doi fraţi Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei
familia mea" familia ta? cuminţi”, de E. Farago - memorizare
R: ,,Unu-doi, unu-doi, fac JOC DE MASĂ: ,,Casa familiei DOS: Activitate practică: ,,Ramă pentru
gimnastică vioi" mele”(mozaic) tabloul familiei” - aplicaţie
a II-a "Ne odihnim să creştem DLC: Educarea limbajului:repetarea Joc distractiv: ,,Ne jucăm, ne jucăm/ O
mari ca părinţii noştri" poeziei învăţate familie noi formăm!”
"Servim politicos gustarea" DOS: Activitate practică: finalizarea
lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Casa familiei mele este cea mai frumoasă”
I ÎD: ,,Casă, căsuţă, cine CONSTRUCŢII: ,,Casa familiei DŞ: Activitate matematică: Joc distractiv:,,Puişori, veniţi la căsuţa
locuieşte aici? " mele” ,,Aşează-mă la căsuţa mea!” – joc voastră!”
R: "Ne pregătim de NISIP ŞI APĂ: ,,Casa mea”, ,,Blocul didactic ( grupare obiecte după diferite
activităţi" în care locuiesc” criterii)
DPM: Educaţie fizică: ,, La plimbare cu
familia mea” (mers cu opriri şi porniri la
semnal)
a II-a "Fiecare jucărie la familia ei" DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de mişcare: ,,Aruncă în căsuţă!”
"Noi nu plecăm la masă individuale matematice, grupare
până nu ne spălăm bine pe obiecte după diferite criterii
mână " DPM: Educaţie fizică: repetarea
deprinderii motrice învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Stiu să mă comport în familie!”
I ÎD: ,,Reguli de aur în familia ARTĂ: modelaj ,,Prăjitură colorată DOS: educaţie pentru societate:,,Iedul Jocuri muzicale cu text şi cânt la
mea” pentru bunica mea” cu trei capre”, de O.P.Iaşi – lectura alegerea copiilor, în curtea grădiniţei
R: ,,Lanţul prieteniei” JOC DE ROL:,,Cu familia la educatoarei
a II-a "Impart întotdeauna cumpărături” DOS: educaţie pentru societate:,,Iedul Jocuri distractive din vacanţa la bunici
jucăriile cu fraţii/prietenii cu trei capre”, de O.P.Iaşi – repovestire
mei"
„Imi iau rămas bun când
plec acasă”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Membrii familiei mele”
I ÎD:"Cine e la noi acasă?” " BIBLIOTECĂ: " Răsfoiesc albumul DEC: Educaţie muzicală: învăţare cântec Ghicitori despre membrii familiei
R: „Unul după altul, în rând familiei mele" ,,Membrii familiei”, repetare joc de
ne-nşirăm” CONSTRUCŢII: ,,Încăperile casei în degete ,,Aceasta este familia mea”
a II-a "Când ne sculăm, patul ne care locuiesc” DEC: Educaţie muzicală: repetarea Joc de miscare: ,,Braţele cu palme
aranjăm" cântecului/jocului muzical învăţat mici, le apleci şi le ridici”
"Imi respect părinţii, bunicii"

Sapt. 5. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „În oglindă când privesc, eu pe mine mă zăresc”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Corpul şi organele de simţ”
I ÎD: "Bună dimineaţa, copii BIBLIOTECA: ,, Citire de imagini DŞ:Cunoaşterea mediului:"Corpul meu Joc distractiv: ,,Joacă fetiţă, joacă
sănătoşi!" (corpul uman) din enciclopedia şi organele de simţ” - observare băieţele!”
R: "Facem gimnastică, pentru copii”
suntem sănătoşi" JOC DE MASĂ: ,,Fetiţa şi
a II-a ,,Cum ne ferim de microbi?” băiatul”(refacere întreg din DŞ:Cunoaşterea mediului:"Arată-mi ce Joc muzical: ,,Deschide urechea bine!”
,,Ne odihnim să creştem părţile sale) îţi cer!” – joc de orientare în schema
mari” corporală
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Dacă ştii să te-ngrijeşti, Pe microbi îi ocoleşti”
I ÎD: "Ştii să te fereşti de JOC DE ROL:"De-a doctorul” DLC: Educarea limbajului: ,,Fetiţa cu Joc de mişcare: „Stângul, dreptul,
microbi?" CONSTRUCŢII: "Cabinetul fundiţe roşii”, de Cella Aldea – lectura stângul, poc! Bat din palme, stau pe
R: ,,Apa şi săpunul, prietenii medical” educatoarei loc!”
noştri " DEC: Activitate artistico-plastică:
,,Obiecte de igienă personală” - pictură
a II-a "Zilnic peria de dinţi şi cu DLC: Educarea limbajului: ,,Fetiţa cu Vizită la cabinetul medical al grădiniţei
pasta folosiţi! " fundiţe roşii”, de Cella Aldea –
"Servim gustarea în linişte" repovestire după ilustraţii
DEC: Activitate artistico-plastică:
finalizarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”
I ÎD: ,,Mişcarea este sănătate” BIBLIOTECĂ: ,,citire” imagini DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt: ,,Câte unul pe
R: ,,Dacă vreau să cresc ,,Cum ne îngrijim” ,,Grupează obiectele de aceeaşi cărare”
voinic, fac gimnastică de ARTĂ: ,,Pieptenele”, ,,Periuţa de formă”– exerciţiu cu material individual
mic” dinţi” - modelaj DPM: Educaţie fizică: ,,Mers în coloană,
câte unul, câte doi”, Joc: ,,Câte unul,
câte doi”
a II-a ,,Împreună noi lucrăm, când DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de mişcare: ,,Cu păpuşa la
nu ştim, ne ajutăm” individuale matematice, grupare plimbare”
,,Mâncăm sănătos, la ore obiecte după diferite criterii
potrivite” DPM: Educaţie fizică: repetarea
deprinderii motrice învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Cum mă simt azi?”
I ÎD: ,,Astăzi sunt...(vesel, NISIP ŞI APĂ: ,,Chipuri vesele, DOS: educaţie pentru societate: Jocuri muzicale cu text şi cânt la
trist, furios etc) pentru că... " chipuri triste” ,,Tabloul emoţiilor” – joc didactic alegerea copiilor, în curtea grădiniţei
R: "Trenuleţul gărgăriţelor CONSTRUCŢII: ,,Orăşelul copiilor
vesele către masă" veseli”
a II-a "Corpul meu e bucuros dacă DOS: educaţie pentru societate: ,,Cum Jocuri distractive: ,,Plimbă faţa
îmi păstrez hăinuţele mă simt azi?”(discuţii libere) veselă/tristă”
curate”
,,Sunt fericit când imi pot
ajuta colegii”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Acesta sunt eu”
I ÎD:"În oglindă când privesc, BIBLIOTECĂ: " Oglindă, oglinjoară, DEC: educaţie muzicală: învăţare joc Jocuri distractive în curtea grădiniţei
eu pe mine mă zăresc " Cine-i cea mai frumoasă din ţară " muzical ,,Chipul meu”, repetare cântec
R: „Corpul meu este mereu CONSTRUCŢII: ,,Baia”, ,,Oglinda” ,,Membrii familiei”
curat”
a II-a "Când ne sculăm, patul ne DEC: Educaţie muzicală: repetarea Activitate gospodărească: ,,Copiii
aranjăm" cântecului/jocului muzical învăţat ordonaţi fac ordine la jucării”
"Singurel mă îngrijesc"
Sapt. 6. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Poveste de început”

TEMA SAPTAMANII: „Faptele, oglinda oamenilor sunt/ În orice loc de pe Pământ”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Pe tărâmul copiilor politicoşi”
I ÎD: "Bună dimineaţa, dragi JOC DE ROL:,,De-a copiii DŞ:Cunoaşterea mediului: ,,Nu numai la Joc de mişcare: ,,Ştafeta copiilor
colegi! Bună dimineaţa, politicoşi” grădiniţă” – lectură după imagini (reguli politicoşi”
doamna educatoare!" CONSTRUCŢII:,, Un castel de pe de comportare civilizată la grădiniţă, în
R: ,,Iute ne-nşirăm, pe mâini tărâmul copiilor politicoşi” familie, în societate)
ne spălăm!”
a II-a ,,Îmi aştept cuminţel rândul” DŞ:Cunoaşterea mediului: ,,Regulile Joc uri distractive în curtea grădiniţei
,,Copiii politicoşi salută la grupei” – discuţii libere cu exemplificări
venire/plecare”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Fapte bune, fapte rele”
I ÎD: "Sunt prieten cu toţi JOC DE MASĂ:"Repară DLC: Educarea limbajului: ,,Aşa da, aşa Joc distractiv: ,,Dacă vesel se trăieşte”
copiii" jucăria!”(refacerea întregului din nu!” - joc didactic
R: ,,Apa şi săpunul, prietenii părţi) DPM: Educaţie fizică: Diferite tipuri de
noştri " ŞTIINŢĂ:,,Ce înseamnă să fii mers, ca piticii, ca uriaşii etc. Joc:
politicos?” ,,Mergi cum îţi spun!”
a II-a ÎD:,,Sunt mic, dar DLC: Educarea limbajului: ,,Povesteşte o Joc de mişcare: ,,Azi te iau la joc cu
binecrescut!” faptă bună/faptă rea făcută de mine!” – deplasare în perechi
R: Respect regulile grupei tine!”(discuţii libere)
DPM: Educaţie fizică: repetarea
deprinderii motrice învăţate
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Cuvinte fermecate”
I ÎD: ,,Ştiu cuvinte fermecate BIBLIOTECĂ: ,,În lumea lui DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt: ,,Avea tanti
şi le folosesc în toate” mulţumesc” ( ,,citire” imagini) ,,Te rog să pui toate obiectele de Marioara, avea un băiat”
R: ,,Ne pregătim de activităţi JOC DE ROL: ,,De-a Pinochio” aceeaşi culoare în căsuţa lor”– exerciţiu
cu material individual
DOS: Elemente de activitate casnică:
,,Suntem ordonaţi, fiecare jucărie are
locul ei”
a II-a ,,Adevărul iese întotdeauna DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de mişcare: ,,Pinochio la plimbare”
la iveală” individuale matematice, grupare
,,Mulţumim pentru ziua de obiecte după culoare
astăzi” DOS: Elemente de activitate casnică:
,,Copii cuminţi, copii
ordonaţi”(activitate gospodărească)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Sărbătorim ziua de naştere a prietenului meu”
I ÎD: ,,Colegii mei, prietenii ŞTIINŢĂ: ,,Alege şi grupează DEC: Activitate artistico-plastică: ,,Tort Jocuri muzicale cu text şi cânt la
mei " obiectele necesare mesei festive” şi prăjituri pentru aniversare” – modelaj alegerea copiilor, în curtea grădiniţei
R: "Trenuleţul prieteniei" JOC DE ROL: ,,De-a aniversarea”
a II-a "Îi ajut pe prietenii mei mai DEC: Activitate artistico-plastică: ,,Sărbătorim ziua de naştere a
mici” finalizarea lucrărilor prietenului nostru”
,,Aranjăm masa festivă”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Scufiţa Roşie ne învaţă”
I ÎD:"În oglindă când privesc, BIBLIOTECĂ: "citire" imagini DOS: educaţie pentru societate: ,,Reguli Parcurs aplicativ: ,,Plimbă coşuleţul
un copil politicos zăresc" ,,Scufiţa Roşie” de comportare cu prilejul vizionării unui Scufiţei Roşii”
R: „Pe urmele Scufiţei Roşii” CONSTRUCŢII: ,,Casa bunicuţei” spectacol”- aplicarea normelor de
comportament învăţate
a II-a "Eu îmi ascult mămica" DOS: Educaţie pentru societate: ,,Cum Joc cu text şi cânt: ,,Un copil politicos”
"Sărut-mâna, bunicuţo!" ne-am comportat la spectacol?” –
discuţii libere
Sapt. 7. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

1. Toamna când sosește,/ Naturii aur dăruiește (aspecte)

2. Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna ce culoare are?

3. Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală!

4. Vine Vara cu mult soare , aducând vacanța mare!

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;

O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;


O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;

O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;

O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;

O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;

O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.

O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;

O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:
O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;

O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor multiple şi noi posibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din natură, legăturile dintre acestea,
cauzele care le determină şi urmările pe care le au.
Preşcolarii, fiind la vârsta DE CE-urilor, au nevoie de ajutor pentru a-şi satisface curiozitatea trezită de aspectele şi fenomenele care se manifestă în toate
cele patru anotimpuri. Prin intermediul proiectului propus, vom încerca să înarmăm copiii grupei mijlocii cu noi cunoştinţe, precise, lărgindu-le orizontul
intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre fenomene.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Toamna cad frunzele. De unde vine ploaia?
Toamna aduce ploi multe. Cum se formează anotimpurile?
Toamna este bogată. De ce se îngălbenesc frunzele?
Toamna găsim multe fructe şi legume. Ce sunt fulgii de zăpadă, cum se formează?
Legumele şi fructele conţin vitamine. Ce este viscolul?
Legumele şi fructele se spală înainte de a fi consumate. Care este semnificaţia mărţişorului?
Iarna este foarte frig. Informaţii despre transformările din natură.
Care este îmbrăcămintea şi încălţăminte de iarnă. Lunile anotimpului primăvara.
Ce este gheţa. De ce suntem diferiţi?
Primăvara este mai cald şi ne îmbrăcăm mia subţire. Cum putem comunica cu copii din alte ţări?
Înfloresc grădinile.
Vin păsările călătoare.
Oamenii lucrează în grădini, înfloresc pomii.
Vestitorul primăverii este ghiocelul.
Vara merge la mare.
1 Iunie este ziua copilului.

Ce am învăţat? Cum am învăţat?


Toamna frunzele se îngălbenesc, se înroşesc, ruginesc, se usucă şi cad. Am fost în plimbare în parc, unde am observat culorile frunzelor, forma şi
Vântul provoacă zgomot. mărimea lor.
Vântul ridică în aer obiecte uşoare şi îngreunează mersul oamenilor. Am efectuat experienţe simple care au permis informaţii noi despre lumea
Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de apă, căldură şi lumină. plantelor.
Iarna trebuie să ne îmbrăcăm cu lucruri călduroase. Am privit imagini cu aspecte de iarnă.
Fulgii de nea se topesc la căldură. Am atins fulgii de zăpadă şi am observat ca ei sunt reci şi în contact cu
Trebuie să mergem cu grijă pentru a nu aluneca pe gheaţă. căldura mâinilor nostre se topesc.
Trebuie să avem grijă de plante. Am ascultat Legenda mărţişorului.
Trebuie să ocrotim păsările şi animalele. Ne-am plibat în Crâng şi am observat natura.
Semnificaţia mărţişorului. Am plantat flori în curtea grădiniţei.
Drepturile şi obligaţiile copiilor. Am răsfoit pliantul cu drepturile copiilor.
Trebuie să respectăm anumite reguli la grădiniţă, acasă, pe stradă. Am vazut imagini cu copii din alte ţări.
Toţi copiii trebuie sa fie fericiţi.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
Toamna când sosește,/ Naturii Pe cărări de primăvară, începem
aur dăruiește (aspecte) marea hoinăreală!

- fenomene caracteristice - vestitorii primăverii


( vânt, ploaie, ceaţă, brumă)
- aspecte caracteristice ale
-caracteristicile frunzelor în anotimpului primăvara
anotimpul toamna (temperatura mai ridicată,
înfloresc copacii, păsările
călătoare)
Călătorim prin
cartea lui Moș
Timp,/ În
fiecare anotimp
Vine Vara cu mult soare ,
aducând vacanța mare!

Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna - vara este foarte cald


ce culoare are?
- îmbrăcămintea adecvată
- cum se formează fulgii de nea
- vara margem la mare
- aspecte caracteristice ale
anotimpului iarna (îngheţ,
polei,zăpadă)
EVALUARE (eveniment de închidere)

Copiii au lucrat machete specifice pentru fiecare anotimp.

S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate de-a lungul celor patru săptămâni.

Sapt. 7. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp (PT transsemestrial)

SUBTEMA PROIECTULUI: Toamna când sosește,/ Naturii aur dăruiește (aspecte)

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I)
DATA Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)

LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "Forme şi mărimi"

I ÎD : " Ce ne povesteşte JOC DE ROL: "De-a gospodinele" DŞ: Activitate matematică: Joc cu text şi cânt:"Bate vântul
vântul?" frunzele"
ARTĂ: "Şiragul de mărgele mari, "Spune ce frunze ai găsit?" - joc didactic
R: Frunze multe am adunat/ şiragul de mărgele mici" (alcătuire de grupe de obiecte după
Şi pe jos am curăţat (modelaj) criteriile mărime şi culoare)

a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Activitate matematică: " ARTĂ: "Frunze ruginii" (desen)
Grămăjoare, grămăjoare" - joc exerciţiu
"Mânuţe curate-sănătate"
(deprinderi igienice)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "Peste tot sunt culori"


I ÎD: "Păsări călătoare" ARTĂ: "Covoraşul toamnei" DŞ: Cunoaşterea mediului: "A sosit Joc de mişcare: "Mergem pe cercuri
(lipire) toamna!" - observare colorate"
R: "Când e frig şi vântul
bate/ Îmi iau haine CONSTRUCŢII: "Parcul - toamna"
adecvate."

a II-a "Te rog, mulţumesc!" - DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce JOC DE ROL: "Cu păpuşa la plimbare"
reguli de politeţe culoare îţi place?"- joc exerciţiu

"Mă îmbrac/ dezbrac singur"

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Frunze plutitoare"

I ÎD: "Sunt vesel, trist, pentru NISIP ŞI APĂ: "Frunzele plutesc" DLC: Educarea limbajului: "Toamna în Plimbare în curtea grădiniţei
că...." pădure" - lectură după imagini
ŞTIINŢĂ: "Separăm frunzele după
R: "În grădină am lucrat/ formă, mărime şi culoare" DEC: Educaţie muzicală:

Şi în urmă las curat!"  "Toamnă, toamnă harnică"


cântec (repretare)
 joc cu text şi cânt. "Toamna"
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DLC: Educarea limbajului: "Ghiceşte "Câte unul pe cărare"- joc cu text şi
somnului" sunetul" - joc exerciţiu cânt

"Cum ne ajutăm?" - DEC: Educaţie muzicală: "Toamnă,


deprinderea de a oferi toamnă harnică" - cântec (repetare)
ajutor

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Picături de ploaie"

I ÎD: "Povestea frunzei" JOC DE MASĂ: "Alegem jetoane DOS: Educaţie pentru societate: "Pic-Pic Adunăm frunze din curtea grădiniţei şi
cu obiecte de îmbrăcat/încălţat - şi Pica-Pica" de L.Trăsura (lectura le punem la presat
Activitate opţională.Dans
toamna" educatoarei)
modern.Tema din
planificare JOC DE ROL: "De-a actorii" DEC: Activitate artistico-plastică:
R: "Zâna Toamnă ne învaţă, "Copacul cu frunze ruginii" – desen
lucruri bune despre viaţă"

a II-a "Eşti important pentru DOS: Educaţie pentru societate: "Pic-Pic CONsasweedderesSTRUCŢII: "Alei şi
mine" (deprinderea de a-i şi Pica-Pica" de L.Trăsura - repovestire bănci în parc"
respecta pe ceilalţi)
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Să servim politicos "Copacul cu frunze ruginii" - desen
gustarea" (terminarea lucrărilor)

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Vis de toamnă"

I ÎD: "Ghicim ghici..." BIBLIOTECĂ: "Povesteşte ce-ai DPM: Educaţie fizică: mers pe vârfuri, Joc de mişcare: "Fuga printre copaci"
visat!" pe călcâie, mers cu ridicarea coapsei la
R: "Dacă tuşesc, am grijă să
piept - predare
nu stropesc!" CONSTRUCŢII: "Băncuţe în parc"
Joc: "Mergi la fel ca mine!"

a II-a "Sunt atent la tot ce fac" DPM: repetarea diferitelor variante de JOC DE MASĂ: "Frunze de toamnă"-
mers mozaic
"Mă pregătesc de joc"
Joc: "Mergem la plimbare"

Sapt. 8. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești de toamnă noi descoperim

SUBTEMA PROIECTULUI: Fructe, parfumate, dulci/În cămară la bunici

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce ne aduce toamna în coş?"
I ÎD: "Livezi de toamnă pline CONSTRUCŢII: "Coşuri pentru DŞ: Cunoaşterea mediului: "Mărul" - "Culegem mere" - exerciţii de
cu arome, vitamine" fructe" observare mişcare
R: "Nu vreau să mă BIBLIOTECĂ: "Citim imagini cu DOS: Activitate practică: "Mărul"
îmbolnăvesc!" (deprinderea aspecte de toamnă" (rupere, lipire)
de a spala fructele înainte
de consum)
a II-a "La spălător"(deprinderea DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce Jocuri de mişcare în sala de grupă
de a se spăla pe mâini, ori ştii despre...?" (fructe de toamnă)
de câte ori este nevoie) DOS: Activitate practică: "Mărul"
"Te rog, mulţumesc!" (rupere, lipire) - continuarea lucrărilor şi
expunerea lor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Toamnă harnică, toamnă bogată"
I ÎD: "Mere, gutui, nuci şi JOC DE MASĂ: "Alegeţi şi DLC: Educarea limbajului: "Toamna" de "Cine ajunge primul la pomişor?" -
pere, vitamine şi putere!" grupaţi!" - jetoane cu fructe de D. Botez - memorizare joc de mişcare
R: "Mâncăm frumos şi toamnă DEC: Activitate artistico-plastică:
sănătos!" ŞTIINŢĂ: "În lumea lui DE CE?" "Mărul" (pictură)
a II-a "Fructele curate, bune-s (despre beneficiile consumului de DLC: Educarea limbajului: "Toamna" de CONSTRUCŢII: "Lădiţe pentru
pentru sănătate" fructe) D. Botez - repetarea poeziei fructe"
"Păstrăm liniştea în timpul DEC: Activitate artistico-plastică:
somnului!" "Mărul" (pictură)- terminarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fructe vesele"
I ÎD: " Cere frumos un măr!" ARTĂ: "Fructe vesele" - desen DŞ: Activitate matematică: "Unde sunt "Câte unul pe cărare"- joc cu text şi
(formule de politeţe) NISIP ŞI APĂ: "Livada" mai multe şi unde sunt mai puţine?" cânt
R: "Fructele - izvor de ( exerciţii cu material individual)
sănătate"
a II-a "Fructele noi le-am mâncat/ DŞ: Activitate matematică: "Ce comoară "Toamna" - joc cu text şi cânt
La coş , resturile am se ascunde în cămară?" (aprecierea (repetare)
aruncat" globală a cantităţii) - joc didactic
"Prietenii robinetului"
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fructe colorate"
I ÎD: "Sunt un fruct şi mă CONSTRUCŢII: "Rafturi pentru DPM: Educaţie fizică: Predarea alergării "Bate vântul frunzele" - joc cu text
prezint!" fructe" pe loc şi cânt
R: "Mânuţele curate - ARTĂ: cântec: "Acum e toamnă, Joc: "Pe loc alergăm, braţele mişcăm"
sănătate" da!"
a II-a "Cei mai mari m-au învăţat/ DPM: Educaţie fizică: Repetarea JOC DE ROL: "De-a gospodinele"
Să fiu foarte cumpătat" alergării pe loc
"Singurel mă îngrijesc" Joc: "Fructe aşezate în cercuri colorate"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Salata de fructe"
I ÎD: "Zâna Toamnă ne învaţă JOC DE ROL: "Salata de fructe" DOS: Educaţie pentru societate: "Frunze suflate de vânt"- joc
lucruri bune despre viaţă!" ARTĂ: "Mere mari şi mici" "Găinuşa cea moţată" - povestirea distractiv
R: "Vreau să fiu sănătos!" (modelaj) educatoarei
a II-a "Fructele aromate/Hai să le DOS: Educaţie pentru societate: "Festivalul fructelor" - joc
mâncăm pe toate!" "Găinuşa cea moţată" -repovestire dramatizare
"Sunt ordonat şi pe mâini
curat"

Sapt. 9. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești de toamnă noi descoperim

SUBTEMA PROIECTULUI: În panere încărcate,/Legume proaspăt-aromate

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Legume pline de vitamine"
I ÎD: "Ce ne-aduce toamna.n JOC DE MASĂ: "Alegem jetoane DLC: Educarea limbajului: "Eu spun una, Plimbare la piaţa de legume
coş?" cu legume de toamnă" tu spui multe" -joc didactic
R: "Legume curate înseamnă NISIP ŞI APĂ: "Grădina de DEC: Activitate artistico-plastică:
sănătate" legume" "Morcovi pentru iepuraşi" - modelaj
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DLC: Educarea limbajului:"Te rog să-mi CONSTRUCŢII: "Grădina cu legume"
"La spălător" dai..." - joc didactic
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Morcovi pentru iepuraşi" - continuarea
lucrărilor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Anotimpul bogăției"
I ÎD: "Toamna-anotimpul JOC DE ROL: "De-a bucătarii" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce-ai "Iepuraşii la morcovi!" - joc de mişcare
bogăţiei" CONSTRUCŢII:"Lădiţe pentru gustat?" (joc-exerciţiu senzorial)
R: "Apa-prietena legumelor" legume"
a II-a "Prietenii robinetului" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce "Bate vântul frunzele"- joc cu text şi
"Gata de joc" ştii despre..." (părţi componente ale cânt (repetare)
unor legume de toamnă)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Toamnă încărcată, de daruri bogată!"
I ÎD: "De vorbă cu o legumă" BIBLIOTECĂ: "Grădina de legume" DŞ: Activitate matematică: "Morcovi "Legumele la defilare"- exerciţii cu
R: "Legume curate pentru - citire de imagini groşi - morcovi subţiri" - ex.cu material variante de mers
sănătate" CONSTRUCŢII: "Rafturi în cămară" individual

DOS: Activitate practică: "Legume de


toamnă" - rupere, mototolire, lipire
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DŞ: Activitate matematică: "Grupează "Strângem cartofi" - joc distractiv
somnului" cum îţi spun! - joc exerciţiu
"Spune-i colegului DOS: Activitate practică: "Legume de
mulţumesc, pentru că te-a toamnă" - rupere, mototolire, lipire -
servit cu morcovi!" continuarea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Coșul toamnei"
I ÎD: "Ce ne aduce toamna în ŞTIINŢĂ: "Alegem legume pentru DPM: Educaţie fizică: Predarea alergării "Cine l-a trezit pe ursuleţ?" - joc
coş?" masa de prânz" cu pendularea gambei înapoi (călcâiele senzorial
R:"Şi eu mănânc sănătos!" JOC DE MASĂ: "Din jumătăţi- la şezut), alergare cu ridicarea coapsei
Activitate opţională.Dans întregul" (la piept)
modern - tema din Joc: "În excursie"
planificare
a II-a "Singurel îmi port de grijă" DPM: Educaţie fizică: Repetarea JOC DE ROL: "De-a gospodinele"
"Te rog.Mulţumesc!" alergării cu pendularea gambei înapoi
(călcâiele la şezut), alergare cu ridicarea
coapsei (la piept)
Joc: "Căluţii nărăvaşi"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Hora legumelor istețe"
I ÎD:"Şi eu vreau să cresc JOC DE ROL:"Să facem o salată" DOS: Educaţie pentru societate: "Supa "Hora legumelor"- paşi de dans
mare şi sănătos!" ARTĂ: "Legume fericite" - desen de zarzavat" de O.Cazimir - lectura
R:"Am lucrat şi fac curat" educatoarei
a II-a "Ştiu să ofer ajutor!" DOS: Educaţie pentru societate: "Supa ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce-ai gustat?"- joc
"Hai la joc!" de zarzavat" de O.Cazimir - convorbire senzorial

Sapt. 10. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pe covor de frunze de călătorim,/Povești de toamnă noi descoperim

SUBTEMA PROIECTULUI: Flori de toamnă colorate/Din grădină adunate

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petală cu petală se formează o floare"
I ÎD: "Flori şi culori" CONSTRUCŢII: "Lădiţe pentru DŞ: Cunoaşterea mediului : "Fă la fel ca mine!" - exerciţii analitice
R: "Îngrijeşte-mă, ca să-ţi flori" "Crizantema" - observare pentru segmentele corpului
dau aer curat!" (deprinderea JOC DE MASĂ: "Flori" - îmbinare DEC: Activitate artistico-plastică:
de a ocroti natura) "Crizantema" - pictură
a II-a "Sunt o floricică micuţă şi DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce JOC DE ROL: "De-a florăresele"
hărnicuţă" ştii despre..." (părţile componente ale
"Prietenii robinetului" crizantemei)
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Crizantema" - pictură (terminarea
lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Împreună noi lucrăm"
I ÎD: "Ghicitori, ghicitori" ARTĂ: "Buchetul toamnei" - lipire DŞ: Activitate matematică:"Buchete de "Suflăm puful păpădiei" - joc distractiv
R: Respect orice plantă" BIBLIOTECĂ: "Unde a zburat flori" - ex.cu material individual
(deprinderea de a respecta rândunica?" de T. Constantinescu (criteriul lungime)
mediul natural) - repovestire
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Activitate matematică: "Fluturaşul şi florile" - joc distractiv
"Servim politicos gustarea" "Grămăjoare, grămăjoare" (grupe de
obiecte după criteriul lungime)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești cu flori..."
I ÎD: "Povestea unei flori" ŞTIINŢĂ: "Grupează florile după DLC:Educarea limbajului: "Spune ce "Respectă traseul!" - parcurs aplicativ
R: "Când şi unde ajutăm?" criterii sugerate" (mărime şi face?" - joc didactic
(deprinderea de a da sfaturi culoare) DEC: Educaţie muzicală:
la momentul potri JOC DE ROL: "De-a florăria"  "Toamna" - cântec (predare)
vit)  "Toamna" - joc cu text şi cânt
(repetare)
a II-a "Când şi unde ajutăm?" DLC:Educarea limbajului: "Dacă aş fi o "Umplem coşurile cu flori" - exerciţii
"Suntem gata de joc!" floare, mi-ar plăcea să fiu..." de mers cu transport de obiecte
DEC: Educaţie muzicală:
 "Toamna" - cântec (repetare)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petale și flori"
I ÎD: "Când, cui şi cum oferim NISIP ŞI APĂ: "Petalele şi frunzele DOS: Educaţie pentru societate: "E ziua "Toamna" - joc cu text şi cânt
flori?" plutesc" mea!" - joc didactic
Activitate opţională.Dans JOC DE MASĂ: "Flori de toamnă" -
modern -tema din mozaic
planificare
R: "După faptă, şi răsplată!"
(deprinderea de a manifesta
bucurie când finalizează o
activitate)
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DOS: Educaţie pentru societate: "Cum "Cine ţi-a oferit floarea?" - joc
somnului" ne comportăm la o aniversare?" - joc distractiv
"Servim politicos gustarea" exerciţiu
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Flori și culori"
I ÎD: "Dacă aş fi floare.." ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii despre..." DPM: Educaţie fizică: Predare Jocuri în aer liber
R: "Împreună noi lucrăm şi (părţi componente ale unei flori) deplasarea în alergare spre diferite
dorim să terminăm!" ARTĂ: "Crizantema" - modelaj direcţii, cu opriri, porniri şi întoarceri la
(deprinderea de a lucra în semnal, cu ocoliri şi păşiri peste
echipă) obstacole.
Joc: "Cursa cu obstacole"
a II-a "Îmi place să ofer ajutor!" DPM: Educaţie fizică: Repetare CONSTRUCŢII: "Coşuri pentru flori de
"Sunt copil politicos" deplasarea în alergare spre diferite toamnă"
direcţii, cu opriri, porniri şi întoarceri la
semnal, cu ocoliri şi păşiri peste
obstacole.
Joc: "Suntem sportivi"

Sapt. 11. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Pentru-a țării sărbătoare, /Noi rostim caldă urare.

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Sunt un pui de românaş"
I ÎD: "Cine eşti?" ARTĂ:"Drapelul tricolor" - rupere, DŞ:Cunoaşterea mediului:"Portul "Fuga la steguleţ!" - joc de mişcare
R: "Mândru că sunt român" mototolire, lipire popular de la noi" - lectură dupa imagini
a II-a "Singurel mă îngrijesc" JOC DE MASĂ: "Steagul ţării DŞ:Cunoaşterea mediului:"Mândru sunt CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru"
"Ne pregătim de joc" mele" - mozaic că sunt român" - joc didactic
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Steagul nostru"
I ÎD: "Oraşul în sărbătoare" NISIP ŞI APĂ: "Munţi, dealuri şi DLC: Educarea limbajului: "Limba "Eu am o casă mică" - joc cu text şi
R: "Un copil, un steguleţ" câmpii - ale ţării bogăţii" românească" de G Sion (memorizare) cânt
JOC DE ROL: "De-a gospodinele" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Steagul ţării mele" - pictură
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DLC: Educarea limbajului: "Limba ARTĂ: "Steagul tricolor" – desen
somnului" românească" de G Sion (repetarea
"Servim politicos gustarea" poeziei învăţate)
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Steagul ţării mele" - pictură (finalizarea
lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Costumul popular"
I ÎD: Cu mic, cu mare BIBLIOTECĂ:"Decorăm costume DŞ: Activitate matematică: "La defilare" - plimbare în oraş
Am plecat la defilare" populare "Găseşte-mi fraţii!" - joc logic
R: "Tu vorbeşti, noi JOC DE MASĂ: "Conturul ţării" - DEC: Educaţie muzicală:
ascultăm" material mărunt  "Drag mi-e jocul românesc" -
cântec - predare
 "Am cunoscut un orăşel" - joc
cu text şi cânt - repetare
a II-a "Îmi ajut colegii la DŞ: Activitate matematică: "Românaşul JOC DE MASĂ: "Steguleţe mari şi mici"
îmbrăcat/dezbrăcat" curios" - formare de grupe după diferite – mozaic
"Mâini curate-sănătate" criterii
DEC: Educaţie muzicală:
 "Drag mi-e jocul românesc" -
cântec - repetare
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Orașul în sărbătoare"
I ÎD: "Impresii de la CONSTRUCŢII: " Oraşul în DOS: Activitate practică: "Drapelul" "Am cunoscut un orăşel" - joc cu text
sărbătoare" sărbătoare" (mototolire,lipire) şi cânt"
R: "Cea mai curată sală de ŞTIINŢĂ: "Steagul României" -
grupă" observare
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DOS: Activitate practică: "Drapelul" JOC DE ROL: "Excursionist în ţara mea"
"Amândoi avem un nume/ (mototolire,lipire) - terminarea
Amândoi o ţară-n lume". lucrărilor
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Românași și româncuțe"
I ÎD:"Ce ştim despre ţara ARTĂ: "Românaşul şi româncuţa" DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e jocul "Detectivii" - joc de mişcare
noastră?" - desen românesc!" - joc popular
R: Amândoi suntem români NISIP ŞI APĂ: "Conturul ţării
şi suntem prieteni buni" mele"
a II-a "Când ne sculăm, patul DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e jocul "Ne-am jucat, am învăţat, acum - la
aranjăm" românesc!" - repetare joc popular aer curat!" - plimbare în curtea
"Mâini curate - sănătate" grădiniţei

Sapt. 12. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI: : ” Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde susurând”

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

1. „Călare pe măgăruș/ Cine vine acuș-acuș”?

2.”E scris în calendar străbun-/Curând sosește Mșs Crăciun!”

3.”Îngerii aduc veste pe pământ:/Se naște astăzi Pruncul Sfânt!”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.


DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;

O3: sa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;

O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;

O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);

O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;

O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

O8:să cunoască existența corpurilor cerești.


DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;

O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii noi cunoştinţe legate de sărbătorile de iarnă și obiceiurile tradiționale
românești, lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le dorința de a le duce mai departe cu dragoste și prețuire.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Zâna Iarnă ne aduce multe sărbători. Cine a fost Crăciun?
Poporul român are obiceiuri multe și frumoase de iarnă. Cum a fost ales bradul de Crăciun?
De Craciun vine Moșul, iar copiii primesc multe cadouri. Ce înseamnă, de fapt, sărbătoarea de Crăciun?
Gospodarii de la țară taie porcul. Cum trebuie să întâmpinăm Crăciunul?
Mama și bunica pregătesc multe bucate bune pentru Sărbătoarea de Cum sărbătorim Crăciunul?
Crăciun. Ce obiceiuri sunt de Crăciun în alte zone din țara noastră?
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE


Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI


Călare pe măgăruș,

Cine vine acus acuș? E scris pe calendar străbun-


Din înaltul cerului Curând soseește Mos Crăciun!
-legende și obiceiuri legate de
cel sfânt/ Se-aud
Sărbătoarea lui Moș Nicolae colinde -legende și obiceiuri legate de
Sărbătoarea Crăciunului
susurând

usurand

Îngerii aduc veste pe pământ:

Se naște astăzi Pruncul Sfânt!

-obiceiuri de Crăciun

-pregătiri pentru întâmpinarea


marii sărbători creștine

EVALUARE (eveniment de închidere)

Copiii pregătesc o serbare pentru întâmpinarea lui Moș Crăciun și invită pe părinți la o seară de colinde.

Se organizează o expozțtie cuprinzând lucrările realizateîin timpul activităţilor desfăşurate de-a lungul celor trei săptămâni.
Sapt. 12. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde susurând”

TEMA SAPTAMANII: „Călare pe măgăruș/ Cine vine acuș-acuș?”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Moș Nicolae sfânt și drag”
I ÎD: "Cine este Moș Nicolae?" ARTĂ:"Ghetuța lui Moș Nicole " - DŞ:Cunoaşterea mediului:"Jocurile și Joc de mișcare-"Fuga cu săculețul pe
R: "Cuvinte fermecate" rupere, mototolire, lipire jucăriile copiilor la grădiniță și acasă " - umăr”
JOC DE MASĂ: "Casa lui Moș lectură dupa imagini
a II-a "Ajut pe colegii mei" Nicolae" - mozaic DŞ:Cunoaşterea mediului:"Când se Joc muzical la alegerea copiilor
„Vorbesc politicos” întâmplă" - joc didactic (momentele CONSTRUCŢII: "Oraşelul copiilor"
zilei)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Poveste de demult”


I ÎD: "Oare vine și la noi Moș NISIP ŞI APĂ: "Drumul lui Moș DLC: Educarea limbajului: "Povestea lui Joc distractiv- „Plimbă toiagul
Nicolae" Nicolae" Moș Nicolae" moșului”
R: "Ordine la jucării" JOC DE ROL: "De-a gospodarii" DEC: Activitate artistico-plastică: "Darul
Moșului" - desen

a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DLC: Educarea limbajului: : "Povestea lui ARTĂ: "Jucăria preferată" – modelaj
somnului" Moș Nicolae" (repovestire)
"Servim politicos gustarea" DEC: Activitate artistico-plastică: "Darul
Moșului" - desen (finalizarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Săculețul moșului”
I ÎD: Uite așa îmi pregătesc BIBLIOTECĂ:"Decorăm saculeții” DŞ: Activitate matematică: "În căutarea lui Moș Nicolae" -
ghetuțele" JOC DE MASĂ: "Cauta și "Ordonează în ordine crescătoare de la plimbare prin cartier”
R: "Ne ascultăm unii pe alții" potrivește” cel mai mic la cel mai marei" – exerciții
cu material individual
DOS:Activitate practica:”Cizmulița lui
Moș Nicolae”- colaj
a II-a "Ajut și eu cu drag" DŞ: Activitate matematică: "Așează în Petrecere in pijamale-“ A venit Moș
"Mâini curate-sănătate" ordine crescătoare, de la cel mai scurt la Nicolae!”
cel mai lung" –exerciții cu material Seară de colinde în jurul bradului
individual
D0S: Activitate practica:”Cizmulița lui
Mșs Nicolae”- finalizarea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ :”Orașul meu în sărbătoare”
I ÎD: "Impresii de la CONSTRUCŢII: " Oraşul în DOS: „Fapte bune scrise în cartea lui "Am cunoscut un orăşel" - joc cu text
sărbătoare" sărbătoare" Moș Nicolae”- convorbire şi cânt"
R: "Cea mai curată sală de ŞTIINŢĂ: "Grădina" – observare
grupă"
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DOS:”Faptele bune ale lui „Moș JOC DE ROL: "De-a Moș Nicolae"
„Vreau să fiu curat” Nicolae”- povestirea educatoarei Joc muzical- „Sus la munte”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Pe urmele Moșului”
I ÎD:"Prieteni buni la ARTĂ: "Jucariile dragi" - pictură DPM: Educaţie fizică: " Pe urmele "Îmi plac colindele”-audiție muzicală
grădiniță" NISIP ŞI APĂ: "Casuțe din pietre și moșului”- parcurs aplicativ-învățarea
R: „Servim frumos gustarea” nisip" ocolirii și pășirii peste obstacole
a II-a "Când ne sculăm, patul ne DPM: Educaţie fizică: "Detectivii" - joc "Ne-am jucat, am învăţat, acum - la
aranjăm" de mişcare aer curat!" - plimbare în curtea
"Curat și ordonat în orice grădiniţei
colțișor" “Scrisoare pentru Moș Nicolae- lucrare
colectivă”

Sapt. 13. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: “Din înaltul cerului cel sfânt/ Se-aud colinde susurând”

TEMA SAPTAMANII:E scrisîn calendar străbun: / Curând sosește Moș Crăciun”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: : "Bine ai venit, Zână Iarnă!”

I ÎD: "Bine ai venit, Zână ARTĂ:"Împodobirea brăduțului de DŞ:Cunoaşterea mediului:"La colindat " Joc distractiv „Atinge steaua”
Iarna!” Crăciun - lectură dupa imagini
R: "Cuvinte fermecate" CONSTRUCTII: „Case pentru copiii DEC: Educație muzicală- „Colinde,
săraci” colinde”
a II-a ID:"Călătorie în țara lui Moș DŞ:Cunoaşterea mediului:"Cum Joc de masă :Puzzle „Poveste de
Crăciun" mergem noi cu colindul”- convorbire Craciun”
„Spiridușii fac curat în sala DEC:Audiție -Colinde
de grupă

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Obiceiuri de iarnă românești”


I ÎD: "Ce obiceiuri de iarnă îți JOC DE MASA:”Jocul DLC: Educarea limbajului: "Bradul"de H. Joc distractiv- „Plimbă toiagul
plac? De ce?" umbrelor”(imagini de iarnă) Ch. Andersen-lectura educatoarei moșului”
R: "Ordine la jucării" JOC DE ROL: "De-a gospodinele"

a II-a „Dulăpiorul fermecat, astăzi DLC: Educarea limbajului: : "Bradul" Joc muzical ” Ïn padure
este ordonat” (repovestire)
"Prinde căciula lui Moș
Crăciun"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Am plecat să colindăm”
I ÎD:”Am plecat să colindăm, BIBLIOTECĂ:"Trasează pe contur DŞ: Activitate matematică: "În căutarea lui Moș Crăciun" -
pe la grupe să urăm’’ cerc și brăduți”” "Ordonează în ordine crescătoare de la plimbare prin cartier
R: "Un baiat ăi o fetiță merg JOC DE ROL:”De-a sorcova, de-a cel mai scurt la cel mai lung" – exerciții
frumos prin grădiniță" capră, de-a ursul” cu material individual
DEC: Educaţie plastica:”Globulețe
colorate”-modelaj
a II-a "Știi, dragă Moș Crăciun, DŞ: Activitate matematică: "Așează în Seară de colinde în jurul bradului
Aș dori să-ți spun ordine crescătoare, de la cel mai scurt la Joc distractiv-„Cursa colindătorilor
Că sunt copil cuminte, cel mai lung" –exerciții cu material
Hărnicuț și bun" individual
DEC: Educaţie plastică- modelaj-tema
liberă
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În curând sosește Moș Crăciun!”
I ÎD: "Prețuiește ceea ce ți se CONSTRUCŢII: " Casa lui Moș DOS: Educație pentru societate- Construcții din bețișoare- temă
oferă" Crăciun" memorizare „Moș Crăciun” liberă
R: "Cea mai curată sală de ŞTIINŢĂ: "De unde vine Moș
grupă" Crăciun?"
a II-a "Cum vom sarbatori DOS: Educație pentru societate- JOC DE ROL: "De-a Moș Craciun"
Crăciunul în familie" repetarea poeziei „Moș Crăciun”
„Îmi place să colind cu voi”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Îmi plac colindele”
I ÎD:"E vremea colindelor " ARTĂ: "Cărticică pentru Moș DPM: Educaţie fizică: "Drumul "Îmi plac colindele”-audiție
R: „Servim frumos gustarea” Crăciun" - pictură colindătorilor”- parcurs aplicativ muzicală
Construcții: temă liberă
a II-a " Prieteni buni la grădiniță " DPM: Educaţie fizică: "Pe urmele lui "Ne-am jucat, am învăţat, acum -
"Curat și ordonat în orice Moș Crăciun”- parcurs aplicativ la aer curat!" - plimbare în curtea
colțișor" grădiniţei

Sapt. 14. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Din înaltul cerului cel sfânt / Se-aud colinde susurând”

SUBTEMA PROIECTULUI: „Îngerii aduc veste pe pământ: /Se naște astăzi Pruncul Sfânt!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Steaua sus răsare"
I ÎD: "Vine Crăciunul!" ARTĂ:"Steaua " - rupere, DŞ:Cunoaşterea mediului:"Astăzi s-a "Cu steaua la colindat!" - joc de
R: "Să fim mai buni" mototolire, lipire născut Isus" - lectură dupa imagini mişcare
a II-a "Singurel mă îngrijesc" JOC DE MASĂ: "Steaua" - mozaic DŞ:Cunoaşterea mediului:" Astazi s-a CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru"
"Ne pregătim de activități" născut Isus" - convorbire
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Din inimă să dăruim"
I ÎD: "Oraşul în sărbătoare" NISIP ŞI APĂ: "Steaua"-desen cu DLC: Educarea limbajului: "Steaua”-colinda
R: "Din inimă să dăruim!" bețișorul "Steaua”(memorizare)
JOC DE ROL: "De-a gospodarii în DEC: Activitate artistico-plastică: "Cer cu
prag de Crăciun" stele" - pictură
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DLC: Educarea limbajului: "Steaua” ARTĂ: "Steluțe luminoase" - desen
somnului" (repetarea poeziei învăţate)
"Servim politicos gustarea" DEC: Activitate artistico-plastică: "cer cu
stele" - pictură (finalizarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Nașterea Sfântă”
I ÎD: Cu mic, cu mare BIBLIOTECĂ:"Colorează imaginea DŞ: Activitate matematică: "La colindat prin grădiniță" -
Am plecat la sarbatoare" cu Familia Sfântă „Micul matematician”-joc didactic-
R: "Tu vorbeşti, noi JOC DE MASĂ: "Steaua" - material verificarea numerației în limitele 1-3
ascultăm" mărunt DOS”Activitate practică „Tabloul
Nașterii Sfinte”- lucrare colectivă
a II-a "Îmi ajut colegii la DŞ: Activitate matematică: "Numărăm JOC DE MASĂ: "Stele mari şi mici" –
îmbrăcat/dezbrăcat" înainte și înapoi în limitele 1-3” mozaic
"Mâini curate-sănătate" DOS”Activitate practică „Tabloul
Nașterii Sfinte”-finalizarea lucrării
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Casa mea în prag de CONSTRUCŢII: " Biserica" DOS: „Ïnger, îngerașul meu”- "Steaua"- repetare
Crăciun" ŞTIINŢĂ: "Unde s-a născut Isus" – memorizare
R: "Cea mai curată sală de lectură dupa imagini
grupă"
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DOS: : „Ïnger, îngerașul meu”- repetare JOC DE ROL: "La biserică"
"Ajut pe colegii mei".
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vine, vine Moș Crăciun!”
I ÎD:"Ce ştim despre Isus?" ARTĂ: "Steaua" - desen DPM: Educaţie fizică: Deplasare în „Vine, vine Moș Crăciun!”- SERBARE
R: „Bunul creștin" Joc de rol-„De-a Crăciunul alergare cu ocolire-joc”Mergem cu
steaua”
a II-a "Când ne sculăm, patul DPM: Educaţie fizică: „La colindat”- Seară de colinde – invitați: părinți și
aranjăm" parcurs aplicativ bunici
"Mâini curate - sănătate"

Sapt. 15. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp (PT transsemestrial)
SUBTEMA PROIECTULUI: Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna ce culoare are?

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ : "A venit iarna!"
I ÎD: "E frig şi ninge, ninge.." JOC DE MASĂ: "Alegem fulgii de DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ne jucăm cu Jocuri în aer liber : " Afară ieşim, cum
R: " Dacă vreau să cresc zăpadă" Zâna Iarnă"- observare ninge să privim!"
voinic" JOC DE ROL: "De-a povestitorii" DEC: Activitate artistico-plastică
"Ninge" -desen (tehnica picului)
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DŞ: Cunoaşterea mediului: "Iarna- CONSTRUCŢII: "Săniuţa"
somnului" anotimpul bucuriei" (convorbire)
"Ne pregătim de joc!" DEC: Activitate artistico-plastică
"Ninge" -desen (finalizarea lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fulgi de nea..."
I ÎD: "Sunt un fulg de nea!" ARTĂ: "Modelăm bulgări de DŞ: Activitate matematică: Plimbare în curtea căminului
R: "Vorbesc încetişor, că zăpadă (mari, mici), grisine (lungi, "Ne jucăm, ne jucăm, matematică- "Urme pe zăpadă!"
sunt fulguşor" scurte), covrigi (groşi, subţiri) nvăţăm" - ex. cu material individual
BIBLIOTECĂ: "Să ne mirăm!" - joc (Predarea numărului şi a cifrei 4)
exerciţiu

a II-a "Pe zăpadă ne jucăm, DŞ: Activitate matematică: "Arată-mi JOC DE ROL :"Plimbăm păpuşile cu
sănătatea o păstrăm" unde sunt patru obiecte!" săniuţa"
"Servin politicos gustarea"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Prin zăpadă"
I ÎD: "Gândeşte şi ghiceşte" ŞTIINŢĂ: "Apa şi transformările DOS: Educaţie pentru societate :" Te Joc de mişcare : "Cursa fulgilor de
R: "Împreună, toţi, grămadă, ei" - observare rog.Bună ziua!Mulţumesc!" -lectura nea"
Ne jucăm noi prin CONSTRUCŢII: "Parcul-iarna" educatoarei
zăpadă!" DEC: Educaţie muzicală :
 "Săniuţa" cântec (predare)
 "Băbuţa" joc cu text şi cânt
(repretare)
a II-a "Îmi place să ofer ajutor" DOS: Educaţie pentru societate: "Te JOC DE MASĂ: "Alegem fulgi de
"Mânuţe curate-sănătate" rog.Bună ziua!Mulţumesc!" - zăpadă"
repovestire
DEC: Educaţie muzicală: "Săniuţa"
cântec (repretare)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Roua"
I ÎD:"Cum ne îmbrăcăm ARTĂ: "Rochiţa fetiţei cu numele DLC: Educarea limbajului: "Povestea Joc distractiv:"Aruncăm cu bulgări de
iarna?" Roua" (lipire fulgi de zăpadă) fulgului de zăpadă" de T. Banciu - zăpadă"
R: "Fulgii zboară, dar se şi JOC DE MASĂ: "Omul de zăpadă" povestirea educatoarei
odihnesc" - mozaic
Activitate opţională.Dans
modern.Tema din
planificare
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DLC: Educarea limbajului: "Povestea Joc de mişcare: "Cine ajunge primul la
somnului" fulgului de zăpadă" de T. Banciu - omul de zăpadă?"
"Te rog, mulţumesc!" repovestire
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "La săniuș"
I ÎD: "Întâmplări la săniuş" JOC DE ROL: "Îngrijim păpuşile DPM: Educaţie fizică: Sărituri în Exerciţii de înviorare: "Luaţi seama
R:"Pe nas inspir, pe gură bolnave" adâncime de pe aparate (40-50 cm) - bine!"
expir" NISIP ŞI APĂ: "Palatul de gheaţă" predare
Joc:"Broscuţele sar în lac"
a II-a "Prietenii robinetului" DPM: Repetarea săriturii în adâncime CONSTRUCŢII: "Orăşelul copiilor"
"Mă îmbrac/dezbrac singur" de pe aparate (40-50 cm)

Sapt. 16. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ : „A fost odată ca niciodată/ o poveste-adevărată”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;

O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;

O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;

O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);

O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;

O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;

O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii cunoştinţe legate de evenimentul Unirii de la 24 Ianuarie și
personalități marcante ale acesteia- Vodă Cuza și moș Ion Roată, precum și despre marii noștri scriitori- Mihai Eminescu și Ion Creangă, lărgindu-le
orizontul cunoașterii și dezvoltându-le sentimente de dragoste și prețuire față de acestia.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Noi suntem români. Când s-a realizat Unirea și cum?
Țara noastră se numește România. Cine a realizat Unirea?
Drapelul nostru are trei culori. Cum sărbătorim Unirea?
Cunoaștem multe poezii și povești . Ce poezii a scris Mihai Eminescu?
Ce cărți a scris Ion Creangă?
Cum s-au împrietenit cei doi mari scriitori?
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE


Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„A fost odată ca niciodată/O poveste-


adevărată” (personalități ale lunii ianuarie)

-Mihai Eminescu și Ion Creangă- doi mari


prieteni
-Pagini de aur din scrierile celor doi mari
scriitori

-Mica Unire și personalități- Vodă Cuza și


moș Ion Roată
EVALUARE (eveniment de închidere)„Mândru sunt că sunt român!”(organizarea unei expoziții cu cărți despre cele două sărbători importante ale lunii
ianuarie)

Sapt. 16. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „A fost odată ca niciodată/ o poveste-adevărată”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Călătorie în trecut "
I ÎD: "Călătorie în trecut” BIBLIOTECĂ: "Somnoroase DŞ:Cunoaşterea mediului: "Mihai "Păsărele vesele!" - Joc de mişcare
R: "Cuvinte fermecate " păsărele” -lectura educatoarei Eminescu și Ion Creangă- doi mari
JOCURI DE ROL la Căsuța prieteni " - lectură dupa imagini
a II-a "Învăț să fiu bun prieten" poveștilor DŞ:Cunoaşterea mediului: "Ghicește CONSTRUCŢII: "Oraşul nostru în prag
"Mergem prieteni cîte doi" personajul " - joc didactic de sărbătoare"
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Somnoroase păsărele "
I ÎD: "Somnoroasele păsărele NISIP ŞI APĂ: "Păsărele"- desen cu DOS: Educaţie pentru societate-„Ce "Pupăza din tei”- audiție muzicala
se prezintă..." bețișorul înseamnă să fii bun prieten”- convorbire
R: "Știu să vorbesc frumos ca BIBLIOTECA: „Amintiri din DEC: Activitate artistico-plastică:
scriitorii" copilărie”-povestirea educatoarei "Păsărelele in cuib”- modelaj
a II-a "Păstrăm liniştea la masă” DOS: Educație pentru societate-„Fapte ARTĂ: "Casa lui Mihai Eminescu" -
"Păsărelele în zbor ajung la bune la grădiniță”-discuție liberă desen
pătuțurile lor" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Păsărelele în cuib”- modelaj-
finalizarea lucrărilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Bunica mi-a povestit”
I ÎD: „Bunica mi-a povestit” JOC DE MASĂ: "Steagul tricolor”- DŞ: Activitate matematică: Joc de mi;care-„Buchețele, buchetele”
R: "Tu vorbeşti, noi mozaic "Cine știe mai bine" - joc didactic („tot
ascultăm" JOC DE ROL : "De-a pupăza din atâtea”)
tei" DOS: Activitate practică-„Lacul”- colaj

a II-a "Noi suntem ca niste frați" DŞ: Activitate matematică: "Românaşul CONSTRUCTII din bețișoare: "Copacii
"Facem ordine la bibliotecă" curios" - formare de grupe după diferite din pădure”
criterii
Dos:Activitate practică-„Lacul”-colaj

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Moș Ion Roată ș i Vodă Cuza”


I ÎD: " Hai sa dam mana cu CONSTRUCŢII: Case românești" DLC:”Moș Ion Roată și Vodă Cuza” Joc de mișcare -"Românasule, mergi
mana" ŞTIINŢĂ: "Harta României" - (povestirea educatoarei) cum bat din tobiță!"
R: "Un român și-o observare
româncuță merg frumos
prin grădiniță"
a II-a "Ştiu şi pot să ofer ajutor" DLC :”Moș Ion Roată și Vodă Cuza” Joc de mișcare-„Trec ostașii voinicei”
"Amândoi avem un nume/ (repovestire)
Amândoi o ţară-n lume".
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Hai să dăm mână cu mână”
I ÎD:" Cu mic, cu mare ARTĂ: "Românaşul şi româncuţa" DPM: Educaţie fizică: „Hai să dăm mână Joc de masă-„Drapelul tricolor”-
Am plecat la defilare" – desen cu mână" - joc popular mozaic
R: Un copil, un steguleţ " JOC DE ROL: „De-a povestitorul”
a II-a " Amândoi suntem români şi DPM: Educaţie fizică: " Drag mi-e jocul „Mândru sunt că sunt român!”
suntem prieteni buni " românesc!" - repetare jocuri populare (organizarea unei expoziții cu cărți
"Românașii fac curat la despre cele două sărbători importante
locurile de joaca" ale lunii ianuarie)

Sapt. 17. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI// TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ : ”Timp prezent cu bucurie,/ Iarna e copilarie”
OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;

O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;

O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;

O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);

O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;

O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;

O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Iarna, anotimpul alb, este bucuria copiilor. Timpul petrecut la joacă, în zăpadă, aduce multă veselie. Prin intermediul acestui proiect dorim să constientizăm
copiii asupra frumuseții jocului ăn aer liber, precum și asupra unor norme de comportare în timpul jocului și asupra regulilor de circulatie specifice iernii.
INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Zâna Iarnă ne aduce multe jocuri de iarnă. Care sunt locurile special amenajate pentru jocurile de iarnă?
Iarna ninge și bate vântul. Cum ne ferim de răceală în anotimpul iarna?
Iarna cad fulgi de zăpadă. Cum circulăm pe stradă pentru a nu ne accidenta?
Iarna se circulă greu pe șosele și pe trotuare. Unde ne jucăm iarna și cum?
Iarna ne îmbrăcam gros.
Iarna răcim mai des.
Iarna ne jucam afara.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE


Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

” Timp prezent cu bucurie,

Iarna e copilarie”

-Jocuri de iarnă

-Reguli de comportare în jocurile de iarnă

-Reguli de circulație specifice anotimpului alb


EVALUARE (eveniment de închidere)-Proiectul va avea ca eveniment de închidere jocuri de iarnă în aer liber în curtea grădiniței.

Sapt. 17. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Timp prezent cu bucurie,/ Iarna e copilarie”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Iarna, bucuria copiilor"
I ÎD: "Iarna a sosit în zori" JOC DE ROL: "Suntem gospodine" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Iarna, "Pe urmele iepuraşului" - joc de
R: "Vom pleca acuș- acuș cu CONSTRUCŢII: Săniuța" bucuria copiilor" - lectură după imagini mişcare
toții la derdeluș!"
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului : "Unește "În pădure" - joc cu text şi cânt
"Ninge, ninge, bate vântul" fiecare imagine cu anotimpul
corespunzător”- fișă de lucru
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ninge peste casa mea"
I ÎD: "Bună dimineața, dragi JOC DE ROL: "Pregătim prăjituri DLC: Educarea limbajului: „Fetița de "Plimbă papucul" - joc distractiv
fulgi de zăpadă!" pentru păpuși" zăpadă"-basm rusesc- povestirea
R: "Suntem prietenii apei” ŞTIINŢĂ: Experiment- apa și educatoarei
gheața DEC: -”Ninge peste casa mea” –pictură
cu cerneală și pic
a II-a "Mâini curate-sănătate" DLC: Educarea limbajului: " Fetița de CONSTRUCŢII: "Săniuța printre munți"
"Fulgișori veseli, plutim! zăpadă" - repovestire
Pentru activități ne DEC: Ninge peste casa mea" - pictură
pregătim!" (terminarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Jocuri de iarnă”
I ÎD: "Unde ne jucăm iarna? BIBLIOTECĂ: Repetarea poeziilor DŞ: Activitate matematică: "Ne batem cu bulgări de zăpadă"- joc
R: "Prieteni buni la joacă” de iarnă "Te rog să-mi dai”-joc logic-cerc, de mişcare
ARTĂ: "Colorăm imagini de triunghi, patrat
iarnă" DEC: Educaţie muzicală:
 "Săniuța - cântec (predare)
 "Mergi cum sună clopoțeii" - joc
ritmic
a II-a "Saniuțele la odihnă" DŞ: Activitate matematică: " Deseneaza "Prinde codița"- joc de mişcare
"Ëu cresc mare, sanatos tot atâtea"-fișă de lucru
Când ascult și sunt voios!” DEC: Educaţie muzicală:
 "Săniuța” (repetare)

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Strada nu e loc de joacă"


I ÎD: "Strada nu e loc de CONSTRUCŢII: "Căsuţă pentru DOS: Educaţie pentru societate: "Unde Plimbare pe stradă
joacă" păsărele" ne jucăm iarna" - lectură după imagini
R: " Sunt politicos pe stradă” NISIP ŞI APĂ: "Oameni de zăpadă"
a II-a "Mergeți la pătuțuri, - desen cu beţişorul DOS: "Vacanță de iarnă la munte" - JOC DE ROL: "De-a familia "
mașinuțe vesele!" discuţii libere
"Scoatem mașinuțele din
garaj!"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”De vorbă cu Omul de zăpadă”
I ÎD: " De vorbă cu omul de BIBLIOTECĂ: Jocuri de iarnă- citire DPM: Educaţie fizică-„Atinge fulgul de "Cine l-a trezit pe Omul de zăpad?" -
zapada " de imagini zăpadă”- saritură în înălțime joc senzorial
R: "Știu să ascult, știu să ARTĂ: "Decorează cu linii și
vorbesc " puncte obiecte de îmbrăcăminte
a II-a "Omuleți i de zăpadă la și încălțăminte” DPM: Educaţie fizică”Cine atinge "Facem îngerași în zăpadă”-jocuri în
culcare” fulgușorul- câștigă!” aer liber
"Călcăm încet pe zăpadă"
Sapt. 18. DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Ce-am învățat vom folosi/În timpul care va veni. (Evaluare sem I)

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Bună dimineaţa, copii JOC DE ROL: "Suntem personaje DŞ: Cunoaşterea mediului: " Când se "Sus! Jos!" - exerciţii de înviorare
isteţi!" din poveşti" întâmplă?" - joc diactic
R: "Şi eu pot!" CONSTRUCŢII: "Maşini pentru DEC: ACtivitate artistico-plastică:
transportul legumelor" "Jucăriile mele" - desen
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce CONSTRUCŢI: "Oraşul meu"
"Gândeşte şi ghiceşte!" ştii despre..." joc-exerciţiu
DEC: ACtivitate artistico-plastică:
"Jucăriile mele" - desen (finalizarea
lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Cu cine ţi-ar plăcea să JOC DE MASĂ: "Sortăm fructe, DŞ: Activitate matematică: "Cursa într-un picior" - joc distractiv
semeni?" (personaje din legume, flori" "Isteţilă ştie tot" - evaluare
poveşti) ARTĂ: "Suntem cântăreţi de soi"
R: "Mă pregătesc şi reuşesc"
a II-a "Îmi ajut colegii la îmbrăcat/ DŞ: Activitate matematică: "Răspunde "Am cunoscut un orăşel" - joc cu text
dezbrăcat" repede şi bine!" - joc exerciţiu şi cânt
"Ne pregătim de joc"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Ce e bine, ce e rău?" NISIP ŞI APĂ: "Grădina de DLC: Educarea limbajului: "Cine este "Ţară, ţară, vrem ostaşi!" - joc de
R: "Poftiţi, vă rog!" legume/fructe/flori" personajul?" - joc didactic mişcare
ŞTIINŢĂ:"Isteţilă ştie tot!" DEC: Educaţie muzicală: "Tip-top
minitop"
a II-a "Păstrăm liniştea în timupl DLC : Educarea limbajului: "Recunoaşte JOC DE ROL: "Îngrijim păpuşile
somnului" personajul!" - joc exerciţiu bolnave"
"Mânuţe curate-sănătate" DEC: Educaţie muzicală: "La spectacol" -
repetarea cântecelor învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Ce - ţi inspiră?" JOC DE ROL: "Ciuboţelele DOS: Educaţie pentru societate: "Cu "Dii, căluţ!" - joc cu text şi cânt
R: Sunt ordonat" ogarului" - joc-dramatizare cine mă joc?" - joc-exerciţiu (repetare)
a II-a "Şi eu pot fi de ajutor" JOC DE MASĂ: "Din jumătate- DOS: Educaţie pentru societate. "Cine e CONSTRUCŢII: "Grădiniţa"
"Te rog, mulţumesc - cuvinte întregul" prietenul meu?" - convorbire
fermecate"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Cum ne alegem BIBLIOTECĂ: "Citim imagini DPM: Educaţie fizică: "Prichindeii la "Plimbă păpuşa!" - joc liniştitor
prietenii?" despre toamnă şi iarnă" concurs"- parcurs aplicativ (mers,
R: "Sunt mic, dar priceput!" ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce am în coş?" alergare, săritură)
a II-a "Suntem prietenii DPM: EDucaţie fizică: Repetarea unor "Făt -Frumos şi Cosânzeana" - joc cu
robinetului" variante de mers, alergare, săritură text şi cântec
"E bine să fii bun!" Joc: "Fă la fel ca mine!"

Semestrul II, saptamanile 19, 20, 21

Sapt. 19. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pământ

DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe învățăm

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

1. În ogradă la bunici, animale mari și mici

2. Atlasul zoologic noi îl răsfoim, fiindcă multe vrem să știm!

3. Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm lucruri importante

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;

O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;

O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;

O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;

O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;

O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;

O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.

O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;

O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;

O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Nevoia de dezvoltare a capacităţii de cunoaştere şi de înţelegere a mediului înconjurător, de îmbogăţire a cunoştinţelor copiilor, a vocabularului
cu cuvinte noi privind denumirea, rase, hrana animalelor, de stimulare a curiozităţii pentru investigarea acestora, precum permanentă și dorința de a
povesti despre și din experiența lor de viață ne conving să studiem, împreună cu cei mici, aspecte din viața necuvântătoarelor. Subiectul proiectului va
fi adus la cunoştinţa părinţilor încât să poată fi abordat şi în familie.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


- care sunt animalele si păsările domestice/sălbatice; - că animalele au o zi a lor;

- care este deosebirea dintre pasăre si animal; - cum se înmulțesc animalele si păsările;

- unde trăiesc animalele si păsările domestice/sălbatice; - ce este un animal erbivor;

- sunt animale care trăiesc doar in alte țări; - ce este un animal carnivor;

- care sunt părțile componente ale corpului fiecărui animal in parte; - ce este un animal omnivor;

- cu ce se hrănesc animalele si păsările domestice/sălbatice; - că animalele și păsările se pot îmbolnăvi;

- ce foloase ne aduc animalele si păsările domestice/sălbatice; - că exista un medic care se ocupă de animale;

- să recunoaștem animalele si păsările după glas; - că atunci când sunt bolnave trebuie duse la medicul veterinar;

- cum se numesc adăposturile animalelor si păsărilor; - că în fermele mari se cresc animale dintr-o singură specie împreună;

- cum se numesc puii animalelor si păsărilor; - că din laptele și carnea obținute de la animale și păsări se fac diverse
preparate;
- că păsările fac oua și le clocesc, iar animalele nasc pui;
- că preparatele se pot face în gospodaria părinților sau la fabrică;

- că din lană se fac covoare, pături, saltele,stofe, dar și haine, mănuși,


fulare;

- că din pielea unor animale se pot face cojoace, haine, genți, pantofi,
curele, mănuși;
Ce am învăţat? Cum am învăţat?
- că animalele nu se pot îngriji singure; chiar și cele sălbatice sunt Am privit imagini cu diferite animale.
supravegheate de om - pădurar; Am observat, in clasă, animale mici, de companie - iepuraș, pisică, câine,
iguana, țestoase, pești.
- că oamenii au datoria de a le asigura animalelor hrana, adapostul, un Am fost în plimbare în parc unde am observat animale și păsări mici.
tratament adecvat, atât comportamental,cât și medical; Am atins blănița animalelor şi am observat ca ele sunt calde, moi și pufoase.
Am ascultat legende și povești despre animale.
- că unele boli ale animalelor sunt foarte periculoase pentru om;
Am adoptat cațiva pești pe care i-am îngrijit la acvariul grădiniţei.
- că animalele pot fi cei mai buni și mai fideli prieteni, dar pot avea un Am răsfoit pliante si enciclopedii cu imagini și curiozități despre animale.
comportament imprevizibil atunci când se simt în pericol; Am vizionat filme despre viața animalelor.

- că oamenii trebuie să manifeste sentimente de empatie fațăde


animalele aflate in suferință, față de cele sălbatice sau aflate in captivitate;

- căanimalele care nasc pui vii se numesc mamifere;

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI
În călătorie noi Atlasul zoologic noi îl răsfoim,
În ogradă la bunici, animale fiindcă multe vrem să știm!
mari și mici plecăm,/
- animale sălbatice din țara
Despre
- animale domestice; noastră;
animalele lumii
- condiții/mediu de viață, - condiții/mediu de viață, hrană,
multe învățăm
hrană, înmulțire, foloase, înmulțire, foloase, daune,
reguli de igienă, înfățișare, înfățișare, comportament
comportament

Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm


lucruri importante

- animale sălbatice care nu trăiesc


în țara noastră ( din deșert, junglă,
de la Poli)

- condiții/mediu de viață, hrană,


înmulțire, foloase, daune,
înfățișare, comportament

EVALUARE (eveniment de închidere)

Copiii au decupat, au colorat și au confecționat machete specifice fiecarui tip de animale.

S-a realizat un album foto cu aspecte din timpul activităţilor desfăşurate pe tot parcursul proiectului.
Copiii au dansat la un carnaval al animalelor, cu măști confecționate de ei, pe o melodie adecvată.

19. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe învățăm

SUBTEMA PROIECTULUI: În ogradă la bunici, animale mari și mici

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce știm despre animale?"
I ÎD: "Graiul animalelor" BIBLIOTECĂ: "Citim imagini cu DŞ: Cunoaşterea mediului: "Animale JOC DE MIȘCARE- "Șoricelul și
R: "Nu vreau să mă animale domestice" domestice" -observare (fisa de lucru in pisica"
îmbolnăvesc!" (deprinderea JOC DE ROL: " De-a fermierii" caietul de Cun. med)
de a se spala pe maini ori de
cate ori este nevoie)
a II-a "La spălător"(deprinderea DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce CONSTRUCȚII: "Ferma animalelor"
de a se spăla pe mâini, ori ştii despre...?" (animale domestice)
de câte ori este nevoie)
"Te rog, mulţumesc!"
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Învățăm de la animale..."
I ÎD: "Dacă aș fi pisică..." JOC DE MASĂ: "Alegeţi şi DLC: Educarea limbajului: "Cei trei "Cine ajunge primul la casuță?" -
R: "Cine a spus miau?!" grupaţi!" - animale domestice purceluși" - povestirea educatoarei (fisa joc de mişcare
CONSTRUCȚII: "Adăposturi pentru de lucru in caietul DLC)
animale" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Casuțele celor trei purceluși"(pictură)
a II-a "Hrănim păsările din curtea DLC: Educarea limbajului: "Cei trei JOC DE MIȘCARE: "Zboară.
bunicilor!" purceluși" - repovestire zboară..."
"Păstrăm liniştea în timpul DEC: Activitate artistico-plastică:)-
somnului!" "Casuțele celor trei
purceluși"(terminarea lucrărilor)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Din ograda casei mele..."


I ÎD: " Cum îl cheamă pe ARTĂ: "Prietenul meu credincios" DŞ: Activitate matematică: "Cu "Câte unul pe cărare"- joc cu text şi
cainele meu?" (exerciții de - desen matematica in lumea animalelor" cânt
exprimare corectă) NISIP ŞI APĂ: "Baia purcelușilor" ( exerciţii cu material individual -
R: "Singurel mă îngrijesc..." predarea numărului și a cifrei 5)
DEC: "Graiul animalelor", cântec,
predare; "Rățuștele mele", joc cu text și
cânt, consolidare
a II-a "În ograda casei mele am DŞ: Activitate matematică: "Câte JOC DE ROL: "Dialog între
prieteni fel de fel..." animale sunt?" (aprecierea globală a animalele din curte"
"Recunoaște cantităţii) - joc didactic
onomatopeea!" DEC: "Cântece despre animale"- audiție
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Animale și pui..."
I ÎD: "Sunt ȘTIINȚĂ: "Caută-i puiul!" DPM: Educaţie fizică: "Parcurs aplicativ: "Fulgi suflati de vânt"- joc distractiv
cățel/pisoi/animăluț...şi mă JOC DE ROL: "La medicul mers, alergare, săritura"
prezint!" veterinar" Joc: "Cel mai bun, câștigă!"
R: "Mânuţele curate -
sănătate"
a II-a "Găinile ciugulesc boabe"- DPM: Educaţie fizică: Repetarea ARTĂ: "Animale domestice" -
joc distractiv mersului, săriturii si a alergării modelaj
"Singurel mă îngrijesc" Joc: "Sărim intr-un picior!"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești cu animale..."
I ÎD: "După ce mă joc cu ARTĂ: "Ograda cu animale" DOS: Educaţie pentru societate: Lupul și gâștele" - joc de mișcare
animalele..." (reguli de (pictură) "Ciuboțelele ogarului" - povestirea
igienă) JOC DE MASĂ: "Animale educatoarei
R: "Vreau să fiu sănătos!" domestice"- puzzle
a II-a "Povestesc ce am visat!" DOS: Educaţie pentru societate: ȘTIINȚĂ: "De ce creștem găini?"
"Cățelușul șchiop"-de E. "Ciuboțelele ogarului" -repovestire
Farago - audiție

20. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt


DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe învățăm

SUBTEMA PROIECTULUI: Atlasul zoologic noi îl răsfoim, fiindcă multe vrem să știm!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: DŞ┼ADA: "Ce știm despre animalele din pădure?"
I ÎD: "Bună dimineața, dragi BIBLIOTECĂ: "Citim imagini cu DŞ: Cunoaşterea mediului: "Animale din JOC DE MIȘCARE- "Cursa
ursuleți!" animale din pădure" pădure" - lectură după imagini iepurașilor"
R: " Noutăți din weekend " CONSTRUCȚII: "Casa pădurarului"
a II-a "Mâncăm cu gura inchisă" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce JOC DE MASĂ: "Caută mama și
"Salutăm la plecare" ştii despre...?" (animale sălbatice) puiul"

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: DLC, DEC: "Animale...prietenoase..."


I ÎD: "De vorbă cu Moș JOC DE MASĂ: "Alegem animalele DLC: Educarea limbajului: " Ursul păcălit JOC DE MIȘCARE: "Vulpea și
Martin" sălbatice din țara noastră" de vulpe" - de I. Creangă - lectura iepurașii"
R: "Sunt curat in orice loc, și JOC DE ROL: "La grădina educatoarei
la lucru, și la joc'" zoologică" DEC: Activitate artistico-plastică: "Ursul
din poveste..."(desen)
a II-a "Singur mă îmbrac!" DLC: Educarea limbajului: : " Ursul CONSTRUCȚII: "Bărlogul lui Moș
"Nu deranjăm somnul păcălit de vulpe"- repovestire Martin"
colegilor!" DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Ursul din poveste..."(terminarea
lucrărilor)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADA, ADE: "Vulpea cea șireată..."


I ÎD: " Graiul animalelor din CONSTRUCȚII: "Vizuina vulpii" DŞ: Activitate matematică: "Formează Jocuri de mișcare în curtea
pădure" ( onomatopee) BIBLIOTECA: "Ghicitori despre perechi între obiectele celor două grupe grădiniței
R: "Copil ca tine sunt și eu..." animale sălbatice" diferite; ce ai observat?"
( exerciţii cu material individual - "tot
atatea")
DEC: "Vulpea și ursul" - aplicație
a II-a "Așezăm masa de prânz" DŞ: Activitate matematică: "Să formăm JOC DE ROL: "De-a vânătorii"
"Recunoaște perechi..."-exercițiu-joc
onomatopeea!" DEC: "Vulpea și ursul" - aplicație-
finalizarea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Curiozități..."
I ÎD: "Învățăm să protejăm ȘTIINȚĂ: "Curiozități din lumea DPM: Educaţie fizică: "Predarea săriturii "Căntece despre animale" - audiție
animalele" animalelor sălbatice" cu deplasare înainte, înapoi, stânga, muzicală
R: "Hrănim vrăbiuțele" ARTĂ: "Modelăm morcovi pentru dreapta"
iepurași" Joc: "Sări si te întoarce!"
a II-a "De ce iubim animalele DPM: Educaţie fizică: "Săritura cu JOC DE MASĂ: "Așază-mă la umbra
pădurii?" deplasare înainte, înapoi, stânga, mea!" (animale sălbatice)
"Iepurașul Țup"- joc cu text dreapta" - exersare
și cânt
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Să le ajutăm..."
I ÎD: "Animale protejate" JOC DE MASĂ: "Animale DOS: Educaţie pentru societate: "Stolul de păsărele" - joc de
R: "Doctorul te sfătuiește" sălbatice"- puzzle "Pregătim căsuțe pentru păsărele" - mișcare
BIBLIOTECA: "Poezii despre activitate gospodărească
a II-a "Cum ar fi daca aș fi un...?" animale" DOS: Educaţie pentru societate: ARTĂ: "Animalul preferat" - desen
"√ulpea și iepurașii" - joc de "Pregătim căsuțe pentru păsărele" -
mișcare activitate gospodărească - finalizarea
lucrărilor

21. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pamânt

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: În călătorie noi plecăm,/ Despre animalele lumii multe învățăm

SUBTEMA PROIECTULUI: Din ținuturi reci sau calde,/ Aflăm lucruri importante

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În lumea ghețurilor"
I ÎD: „Lumea gheţurilor!” BIBLIOTECĂ: „Citim imagini DŞ: Cunoaşterea mediului: "Viaţa la JOC DE MIȘCARE- "Jocul
R: „Imită acţiunea din despre Antarctica” poli"- lectură după imagini pinguinilor"
imagine” CONSTRUCȚII: " Baza de cercetare
a II-a "Așezăm masa de prânz" pentru exploratori " DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce ȘTIINȚĂ: "Curiozități din Oceanul
"Broscuțele"- joc cu text și ştii despre...?" (animale sălbatice) Înghețat"
cânt
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ținuturi de gheață"
I ÎD: "Ne facem noi prieteni" JOC DE MASĂ: "Puzzle cu animale DLC: Educarea limbajului: " Povestea JOC DE MIȘCARE: "Atinge
R: "Îmi fac ordine la masa de polare" ursului cafeniu"-de V. Colin- povestirea pinguinul!"
lucru" JOC DE ROL: "De-a circul!" educatoarei
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Animale de la Poli"(modelaj)
a II-a "Îmi așez frumos hăinuțele!" DLC: Educarea limbajului: " Povestea ŞTIINŢĂ - "Ce manâncă pinguinii?"
"Apă, mal!" - joc de atentie ursului cafeniu"-de V. Colin- repovestire
DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Pinguini si ursi polari"(modelaj)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Exploratorii junglei"


I ÎD: " Suntem exploratori și BIBLIOTECA: "Ghicitori despre DŞ: Activitate matematică: "Ordonează JOC DE MIȘCARE: ,,Cursa tigrilor si
plecăm in ținuturi calde" animale din jungla" grupele în șir crescător și descrescător"- a leilor”
R: "Bat din palme!” - joc ( exerciţii cu material individual în
ritmic JOC DE MASĂ: ,,Din jumatate- limitele 1-5)
intreg” DEC: "Elefantul Cici"-cântec-predare;
"Recunoaște glasul meu"-joc muzical-
consolidare
a II-a "Așezăm masa de prânz" DŞ: Activitate matematică: "Multe, JOC DE ROL: " Veterinarul
"Peripețiile delfinului puține..." - exercițiu-joc animalelor"
Flipper" DEC: "Elefantul Cici"-cântec-consolidare
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În deșert"
I ÎD: "Bună ziua, maimuțică!" ȘTIINȚĂ: "A cui blană este...?" DPM: Educaţie fizică: "Învățarea săriturii "Căntece despre animale" - audiție
R: "Suntem mari, suntem ARTĂ: "Conturăm și colorăm în înălțime pentru atingerea unui obiect muzicală
mici..." cămile" suspendat"
Joc: "Atinge banana!"
a II-a "Mă spăl pe mâini înainte de DPM: Educaţie fizică: "Săritura în ȘTIINȚĂ: ,,Din lumea animalelor”-
masă" înălțime pentru atingerea unui obiect joc pe calculator
"Din piatră în piatră"- joc de suspendat " - exersare
mișcare
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Ce am învățat...?"
I ÎD: "Scrisoare de la pinguin " CONSTRUCȚII: "Refugii pentru DOS: Educaţie pentru societate: ,,Să JOC DE MIȘCARE: ,,Prinde și aruncă
R: "Sus, jos,/sunt sănătos!" animale" facem o machetă cu animale din junglă/ bulgărele/banana!”
ȘTIINȚĂ: ,,Ghici, cine este?”(joc de la poli.’’
a II-a "Ce ne-a povestit Zâna senzorial) DOS: Educaţie pentru societate: JOC DE ROL: "În safari"
ghețurilor?" "Pinguinul"- de G. Sauciuc-Cicone -
"Alergăm printre iglu-uri" - audiție
joc de mișcare

Sapt. 22. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI:TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ ”Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/ Mama- Începutul, este izvor!”

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: să-și adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului;

O3: ăa aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;

O4: Să identifice, sa proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse;
O5: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);

O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;

O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O6: să cunoască elemente ale mediului social și cultural, pozitionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

O8:să cunoască existența corpurilor cerești.

DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;

O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prin intermediul proiectului propus vom încerca să transmitem copiilor grupei mijlocii noi cunoştinţe legate de sărbătorile de iarnă și obiceiurile tradiționale
românești, lărgindu-le orizontul cunoașterii și dezvoltându-le dorința de a le duce mai departe cu dragoste și prețuire.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Mama are multe sarcini acasa și la serviciu. Ce lucrează mama mea la serviciu?
Mama are grija familiei. Cum pot să o ajut pe mama acasă?
Mama are multe treburi acasă. Cum îmi pot arăta dragostea pentru mama mea?
Mama muncește împreună cu tata pentru a cumpăra tot ce trebuie în De ce se dăruiesc flori mamei și i se fac surprize?
familie. Unde se sărbătorește în lume Ziua Mamei?
Copiii și tata au și ei sarcini în familie.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE


Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip
HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI

„Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/ Mama-


Începutul , este izvor!”

-Activitățile mamei în familie

-Activitatea mamei la serviciu

-Sarcinile membrilor de familie

EVALUARE (eveniment de închidere) Proiectul se va finaliza cu un program artistic dedicat mamelor și o expoziție cu lucrările realizate în timpul săptămânii.

Sapt. 22. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Eu- fluviu de speranță, iubire și dor,/ Mama- Începutul, este izvor!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Petală cu petală se formează o floare"
I ÎD: "O iubesc pe mama CONSTRUCŢII: "Cutii pentru DŞ: Cunoaşterea mediului : "Ghiocelul" - Jocuri în aer liber la alegerea copiilor
pentru că..." cadouri” observare
R: "Îngrijim florile din grupă” JOC DE MASĂ: "Flori" - îmbinare DEC: Pictura-„Flori pentru mama mea”
a II-a "Sunt o floricică micuţă şi DŞ: Cunoaşterea mediului: "Cum JOC DE ROL: "De-a florăresele"
hărnicuţă" sărbătorim Ziua Mamei- discuție liberă
"Prietenii robinetului" DEC: Activitate muzicală: ”Mama”-
cântec -repetare
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Eu și mama mea"
I ÎD: "Aceasta este mama ARTĂ: "Lalele pentru mama”- DŞ: Activitate matematică:"Ordonează "Fă cum spun eu, nu cum arăt" - joc
mea" trasare pe contur grupele de flori în șir crescător și distractiv
R: „Îngrijesc și ocrotesc orice BIBLIOTECĂ: Citim imagini cu descrescător" - ex.cu material individual
plantă" (deprinderea de a mama și activitățile zilnice ale în limitele 1-5
respecta mediul natural) acesteia
a II-a "Singurel mă îngrijesc ca și DŞ: Activitate matematică: "Colorează a "Mama mea”- desen
floarea ce- o iubesc" doua......" –fișă de lucru Joc muzical la alegerea copiilor
"Un copil politicos pentru
fiecare mămică"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Inimioare, inimioare”
I ÎD: "Un gând frumos pentru ŞTIINŢĂ: "Zi de primăvara" DLC:Educarea limbajului: "Inima "Cursa printre cadouri” - parcurs
mama mea" observare mamei" – lectura educatoarei aplicativ
R: "Când şi unde o ajutăm pe „Scrisoare de la rândunică”de DOS:Activitate practică-„Felicitare
mama?" (deprinderea de a Elena Dragoș- audiție pentru mama mea”
ajuta la momentul potrivit)
a II-a "Când şi unde ajutăm?" DLC:Educarea limbajului: "Dacă aş fi o "Umplem coşurile cu flori" - exerciţii
"Te iubesc, mămica mea!" floare, mi-ar plăcea să fiu..." de mers cu transport de obiecte
DOS:Activitate practica- finalizarea
felicitărilor pentru mama

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”E ziua ta, mămico!”


I ÎD: "Toate florile din lume, ți NISIP ŞI APĂ: "Petale şi frunze pe DOS: Educaţie pentru societate: "De Joc distractiv-„Schimbă cadoul
le-aș da, măicuța mea" apă" ziua mamei”- memorizare mamei”
R: "După faptă, şi răsplată!" JOC DE MASĂ: "Flori de
(deprinderea de a manifesta primăvară" - mozaic
bucurie când finalizează o
activitate)
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DOS: Educaţie pentru societate: "De „Dansul florilor”
somnului" ziua ta, mamico!" - program artistic
"Poftă bună, mămico! "

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Eu sunt floarea mamei mele”


I ÎD: "Eu sunt floarea mamei ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii despre..." DPM: Educaţie fizică: Predarea aruncării Plimbare în parcul grădiniței
mele (părţi componente ale unei flori) și prinderii mingii de la piept cu două
R: "La revedere, mămico!” ARTĂ: "Ghiocelul" - desen mâini
Joc: "Mingea călătoare"
a II-a "Îmi place să ofer ajutor DPM: Educaţie fizică: Repetarea CONSTRUCŢII: "Coşuri pentru flori de
mamei mele!" aruncării și prinderii mingii de la piept primavara"
"Bine ai venit, mămica cu doua mâini
mea!" Joc: "Suntem sportivi"
Sapt. 23. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp (PT transsemestrial)

SUBTEMA PROIECTULUI: Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Primăvara-anotimpul renaşterii"
I ÎD: "Salutare CONSTRUCŢII: "Ronduri de flori" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Primăvara" Joc de mişcare: "Explorăm teritorii
primăvară!Timp frumos, JOC DE ROL: "Îngrijim animalele de T. Constantinescu - povestirea necunoscute"
bine-ai venit!" pamântului" educatoarei
R: "Iubim natura şi o DEC: Activitate artistico-plastică: "Flori
îngrijim! zâmbitoare" (modelaj)
a II-a "Sunt mare, mă descurc DŞ: Cunoaşterea mediului: "Primăvara" ARTĂ: "S.O.S - curtea grădiniţei, cea
singur" de T. Constantinescu - repovestire mai frumoasă!"
"Iubim natura pentru că este DEC: Activitate artistico-plastică: "Flori
vie" zâmbitoare" (modelaj) - continuarea şi
terminarea lucrărilor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "La căsuţa noastră mică, ARTĂ:"Copaci înmuguriţi" DŞ:Activitate matematică: Joc de mişcare:"Câte unul pe cărare"
a sosit o rândunică" (mototolire, lipire) "Unde este aşezat?"- joc didactic
R:"Cuiburi protejate, păsări BIBLIOTECĂ: "Fire de iarbă" (poziţii spaţiale)
salvate" (exerciţiu grafic)

a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ:Activitate matematică: "Unde s-a BIBLIOTECĂ: "Cartea primăverii"
"Şi ea este vie" ascuns Zâna Primavară?"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Plăpumioara s-a topit, NISIP ŞI APĂ: "Plantăm floricele" DLC: Educarea limbajului: "Scrisoare de Activitate gospodărească: "Suntem
ghiocelul s-a ivit" JOC DE MASĂ: "Flori multicolore" la rândunică" de Elena Dragoş micii grădinari"
R: "Ce mult îmi place - mozaic (memorizare)
primăvara!"
a II-a "Suntem prietenii DLC:Educarea limbajului: "Scrisoare de ARTĂ:"Peisaj de primăvară" (pictură)
curăţeniei" la rândunică" de Elena Dragoş
"Hai la joc!" (repetarea poeziei)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Micii ecologişti"
I ÎD: "Vestitorii primăverii" ŞTIINŢĂ: "Apă pentru floarea cea DOS:Educaţie pentru societate: "Câte doi în pas vioi"- exerciţii de mers
R: "Cu mic, cu mare, am ieşit mică" "Învăţam să protejăm!" - convorbire
acum la soare!" BIBLIOTECĂ: "Natura în imagini" DEC: Educaţie muzicală:
 "Copăcelul" - cântec (predare)
 "În poiană" - joc cu text şi cânt
(repetare)
a II-a "Pot şi vreau" DOS: Educaţie pentru societate: "La pădure" - joc cu text şi cânt
"Păstrez darurile "Protejăm natura" -povestire creată de
Pământului" copii
DEC: Educaţie muzicală: "Copăcelul" -
cântec (repretare)
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Fir de iarbă subţirel, voi NISIP ŞI APĂ: "Muşuroaie, uite- DPM:Educaţie fizică : Predare aruncarea Joc de mişcare: "Fereşte-te de
avea grijă de el" aici:căsuţe pentru furnici" şi prinderea de la piept cu două mâini poluare!"
R: "Mie-mi pasă!" JOC DE MASĂ: "Barza"-mozaic Joc: "Mingea la coş"
a II-a "Prietenii robinetului" DPM:Educaţie fizică : Repetare Joc de mişcare:"Mingea la coş"
"Şi eu pot fi ecologist" aruncarea şi prinderea de la piept cu
două mâini
Semestrul II, sapt. 24,25

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/organizează o activitate

DENUMIREA PROIECTULUI: O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor în viață

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

1. În viață, de folos, se știe/ E să ai o meserie

2. În mașina Timpului urcăm, despre invenții și inventatori ca să aflăm

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: Să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect;

O5: Să își îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței personale și/sau a relației cu ceilalți;

O6: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O7: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;

O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;

O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;

O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;

O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;

O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;

O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;

O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Acceptarea diversităţii presupune acceptarea rolului social îndeplinit la un moment dat. Dacă sunt făcute cu responsabilitate, cu omenie şi cu credinţă, „toate
meseriile-s frumoase/ fiindcă rodul lor meşteşugit,/ne aduce tuturor foloase! ”(Emilia Căldăraru).

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

- câteva meserii și profesii; - profesii și meserii noi;

- produse realizate de diferiți meseriași; - care este diferența între profesii și meserii;

- ce profesie sau meserie le place mai mult; - ce unelte (instrumente) folosesc oamenii ce practică diferite profesii și
meserii;
- ce își doresc să fie când vor fi mari; - în ce profesii sau meserii oamenii poartă uniformă;

- de ce le place o anume profesie (meserie); - care sunt produsele realizate de diverși meseriași;

- care este ocupația lor prezentă; - cine poate practica meserii sau profesii;

- ce profesie(meserie) au parintii lor; - cine poate practica profesiile vocaționale;

- bucătarul lucrază la bucătărie; - care este diferența între profesie (meserie) și o funcție;

- pâinea se face din făină şi se coace în cuptor; - poezii, povești și cântece despre diferite profesii (meserii);

- mobila se face din lemn; - ghicitori despre profesii (meserii);

- tablourile sunt pictate cu diverse culori; - proverbe, zicători și citate depre meserii, profesii și muncă;

- medicul îngrijeşte bolnavi; -ce rol are fiecare meserie în societate;

- mecanicul repară maşini. - trebuie să respecţi fiecare om indiferent de munca pe care o prestează in
cadrul societăţii;

Ce am învăţat? Cum am învăţat?


- sa-și dorească să devină ceva în viață; Am privit imagini cu diferite meserii și profesii.
Am fost în plimbare în oraș unde am observat ce fac oamenii la serviciu.
- dorința de a munci, de a fi utili; Am observat casa de marcat, cântarul, scaunul dentistului, casca si
instrumentele de la coafor.
- dorința de a aprecia munca parinților;
Am ascultat legende și povești despre unelte, meserii și meseriași.
- să-și ajute părinții după puterile lor; Am răsfoit pliante si enciclopedii cu imagini și curiozități despre meserii.
Am vizionat filme despre cum se fabrică diverse obiecte.
- să se achite de sarcinile pe care le au în activitățile de la grădiniță;

- să cunoască valoarea banilor și sț nu-i cheltuiască pe lucruri nefolositoare;

- ambiția de a-și atinge țelul propus prin învățătură;

- că nicio muncă nu e rușinoasă dacă e făcută bine;

- că munca pe care o faci îți aduce satisfacții numai când îți place;

- muncind, câștigi bani cu care îți poți asigura cele necesare;

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE
Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume de carnaval Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip

HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI

"O profesie și-o


minte isteață ne
sunt ajutor în viață"
În mașina Timpului urcăm,
despre invenții și inventatori ca
să aflăm
În viață, de folos, se știe/ E să
ai o meserie

- regulament de ordine interioară/


disciplină; munca în echipă;

- echipamente şi norme de
protecţia muncii; - produse ale
muncii

- retribuţie: salariu, bonuri


valorice, concediu

- salariu;

-bonuri valorice
EVALUARE (eveniment de închidere)

1. Realizarea unui poster, expoziţie cu lucrările copiilor, discuţii între toţi cei implicaţi în derularea proiectului, fişe de lucru individuale, concurs ,,Ce
stiu?”(meserii-unelte).
2. Probă orală: descrierea caracteristicilor meseriilor şi profesiilor;
3. Probă practică: implicarea în acţiuni care presupun asumarea unor roluri şi responsabilităţi în echipă.

24. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine si cum planifică/organizează o activitate

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: O profesie si-o minte isteață ne sunt ajutor în viață!

SUBTEMA PROIECTULUI: În viață, de folos, se știe/ E să ai o meserie

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Vreau să-nvăț o meserie..."
I ÎD: „Mă intreb, BIBLIOTECĂ: „Citim imagini DŞ: Cunoaşterea mediului: "Îmi aleg o JOC DISTRACTIV- "Magazinul de
nerăbdătoare:/ Ce să fiu despre meserii si profesii” meserie"- lectură după imagini jucării"
când cresc mai mare?” CONSTRUCȚII: " Șantierul de
R: „Imită acţiunea din construcții"
imagine”
a II-a "Așezăm masa de prânz" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ce știi JOC DE ROL: "De-a șoferii"
"Îmi salut prietenii!" despre meserii?" (discuții libere)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Meseriașii"


I ÎD: "Vreau să fac totul cît JOC DE MASĂ: "Alege uneltele DLC: Educarea limbajului: "Ce miros au JOC DE MIȘCARE: "Bat din palme!"
mai bine!" care-i trebuie meseriașului!" meseriile"- de Gianni Rodari-
R: "Știu ce trebuie să fac!" JOC DE ROL: "De-a doctorul" memorizare
DEC: Activitate artistico-plastică: "Ce
instrumente îi trebuie doctorului?"
(modelaj)
a II-a "Îmi așez frumos hăinuțele!" DLC: Educarea limbajului: "Ce miros au BIBLIOTECA: "Alege uneltele ce
"Ultimul n-are loc!" meseriile"- de Gianni Rodari- sugerează diferite meserii"
consolidare
DEC: Activitate artistico-plastică: -
"Uneltele zidarului"(modelaj)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Drag de muncă..."


I ÎD: " Doar ce-i obținut prin BIBLIOTECA: "Ghicitori despre DŞ: Activitate matematică: "Unde sunt JOC DE MIȘCARE: ,,Clovnul”
muncă are temeinicie!" meserii" mai multe, mai puține, tot atâtea?"-
R: "Ajutăm părinții în ( exerciţii cu material individual în
gospodărie!" JOC DE MASĂ: ,,Din jumatate- DOS: "Trusa doctorului"- aplicație
a II-a "Ajut la aranjatul patului" întreg” DŞ: Activitate matematică: "Multe, JOC DE ROL: " Laudă-ți colegii care
"Știu ce trebuie să spun puține..." - exercițiu-joc au lucrat corect!"
după masă" DOS: "Uneltele grădinarului"- aplicație

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Aș vrea să știu..."


I ÎD: "Eu sunt..., și aș vrea să CONSTRUCȚII: "Gardul grădiniței" DPM: Educaţie fizică: "Învățarea JOC DE CUNOAȘTERE
fiu..." JOC DE MASĂ: "Ce a greșit tracțiunii și împingerii unor obiecte" INTERUMANĂ:"Cadoul meu este
R: "Mergi la muncă liniștit!" pictorul?" Joc: "Scoate-mă din cerc!" pentru..."

a II-a "Mă spăl pe mâini înainte de DPM: Educaţie fizică: - exersare ARTĂ: ,,Scenă din povestea mea
masă" "Tracțiunea și împingerea unor preferată!"
"Ajut la curățenie!" obiecte"- exersare

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ''Munca și rostul ei..."


I ÎD: "De ce trebuie să BIBLIOTECA: ,,Cum răsfoim o DOS: Educaţie pentru societate: "Banul “Proverbe despre muncă şi
muncesc?" carte?” muncit"- de Al. Mitru- povestea meserii”
R: "Singurel muncesc,/ educatoarei
Lucrul să îl preţuiesc!" NISIP ȘI APĂ: ,,Cofetarul”
a II-a "Somn ușor, noi nu vorbim,/ DOS: Educaţie pentru societate: "Banul JOC DE MASĂ:“Caută umbra
Pe colegi să nu-i trezim!" muncit"- de Al. Mitru- repovestire meseriaşului!”
"Aranjăm scăunelul la
plecare!"
25. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine si cum planifică/organizează o activitate

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor în viață!

SUBTEMA PROIECTULUI: În mașina Timpului urcăm, despre invenții și inventatori ca să aflăm

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ce s-a mai inventat..."
I ÎD: „Bună dimineața, dragi BIBLIOTECĂ: „Citim imagini DŞ: Cunoaşterea mediului: "Cele mai JOC DE MIȘCARE: "Fugi și te așază!"
inventatori!” despre invenții trăsnite” vechi invenții"- lectură după imagini
R: „Îmi place să mă joc cu ARTĂ: "Turnul cu ceas"- desen
tine...”
a II-a "Învățăm să ne protejăm..." DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ce știi JOC DE ROL: "La dispecerat"
"Îi respect pe cei mai mari ca despre inventatorii români?" (discuții
mine!" libere)

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Inventatorii"


I ÎD: "Tic-tac...!" ȘTIINȚĂ:"Măsurarea timpului în DLC: Educarea limbajului: "Dis-de JOC DE MIȘCARE: "Fuga la telefon!"
R: "Inventatorii în cerc" vechime și azi" dimineață"- poezie - memorizare
JOC DE MASĂ: "Din bucățele - DEC: Educație muzicală: "Ceasul bate" -
întreg" joc muzical - predare; "Pendulul"- joc
muzica;
a II-a "Îmi așez frumos hăinuțele!" DLC: Educarea limbajului: "Dis-de BIBLIOTECA: "Citim imagini despre
"Învățăm momentele zilei" dimineață" - consolidare invenții și inventatori"
DEC: Educație muzicală: "Ceasul bate" -
joc muzical - consolidare
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Compartimentul IT..."
I ÎD: "Poate fi calculatorul un JOC DE MASĂ: ,,Din jumatate- DŞ: Activitate matematică: "Spune câte JOC DE MIȘCARE: ,,Ne jucăm cu
bun prieten!?" intreg” sunt?" - joc didactic (raportarea mouse-ul!”
R: "Ajutăm păinții în numărului la cantitate și a cantității la
gospodărie!" ȘTIINȚĂ: "Cunoașterea tipurilor număr)
de microcalculatoare" DOS: "Componentele
microcalculatoarelor"- aplicație
a II-a "Ajut la aranjatul patului" DŞ: Activitate matematică: "Numără si JOC DE ROL: "La atelierul de
"Stiu ce trebuie să spun potrivește!" - exersare reparații"
după masă" DOS: "Tastatura"- aplicație
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Invenții prietene"
I ÎD: "O JOC DE ROL: "De-a reporterii" DPM: Educaţie fizică: "Învățarea VIZIONARE FILM PENTRU COPII
inventie...prietenoasă: JOC DE MASĂ: "Alege mijloacele mersului șerpuit cu pășire peste
televizorul" de comunicare mass-media!" obstacole"
R: "Lucrăm cu voioșie!" Joc: "În pădure, la izvor"
a II-a "Mă spăl pe mâini înainte de DPM: Educaţie fizică: - "Mersul șerpuit ARTĂ: ,,Colorează și găsește
masă" cu pășire peste obstacole" - exersare surpiza!"
"Ajut la curățenie!"

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Munca și răsplata ei"


I ÎD: "După muncă și răsplată" ȘTIINTĂ: "Alte invenții: iluminatul DOS: Educaţie pentru societate: "Roți “Curiozități despre invenții și
R: "Cine primește o răsplată electric, radioul, telefonul, roata, diferite" - de Șuteev - povestea inventatori”
bună?" aparatul de fotografiat" educatoarei

a II-a "Facem ordine la jucării" CONSTRUCȚII: "Invenția DOS: Educaţie pentru societate: "Roți JOC DE MASĂ:“Caută umbra
"Aranjăm scăunelul la preferată" diferite" - de Șuteev - repovestire inventiei”
plecare!"

Sapt. 26. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Cu suflet de lumină, cu gândul prea curat, /Rostim cu toții astăzi: Hristos a înviat!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ne pregătim de Paşte"
I ÎD: "Cu sfială-n ochi şi paşi a JOC DE ROL: "Suntem gospodine" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Tradiţii de "Pe urmele iepuraşului" - joc de
sosit un iepuras!" CONSTRUCŢII: "Biserica" Paşti" - lectură după imagini mişcare
R: "Ţup,ţup sunt tare mic!"
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Cunoaşterea mediului : "Paştele la "Iepuraşul Ţup" - joc cu text şi cânt
"Ţup, ţup sunt tare mic!" români" - convorbire (repetare)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În aşteptarea Iepuraşului"
I ÎD: "De vorbă cu Ţopăilă" JOC DE ROL: "Pregătim prăjituri DLC: Educarea limbajului: "Povestea "Cursa iepuraşilor" - joc distractiv
R: "Paştele am pregătit, un pentru Paşte" iepuraşului de Paşte"- povestirea
ou roşu am vopsit!" ŞTIINŢĂ: "Ce sărbătorim de educatoarei
Paşte?" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Decorăm ouă de Paşte" - desen
a II-a "Mâini curate-sănătate" DLC: Educarea limbajului: " Povestea CONSTRUCŢII: "Bisericuţa copiilor"
"Să ne pregătim, cu toţi mai iepuraşului de Paşte" - repovestire
buni să fim!" DEC: Activitate artistico-plastică:
"Decorăm ouă de Paşte" - desen
(terminarea lucrărilor)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Legende...colorate..."
I ÎD: "Ce vrei să primeşti de la BIBLIOTECĂ: "Legenda ouălor DŞ: Activitate matematică: "Iepuraşii la culcuş"- joc de mişcare
iepuraş?" roşii" - lectură "Iepuraşul cel isteţ" (verificarea
R: "Haideţi să ne pregătim, ARTĂ: "Colorăm îngeraşi" numeraţiei în limitele 1-5)
cu toţi mai buni să fim!" DEC: Educaţie muzicală:
 "Vine, vine primăvara!" - cântec
(repetare)
 "Zi de sărbătoare" - joc cu text
şi cânt (predare)
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DŞ: Activitate matematică: "Numără şi "Prinde iepuraşul"- joc de mişcare
somnului" potriveşte!"
"Hai la joc!" DEC: Educaţie muzicală:
 "Zi de sărbătoare" - joc cu text
şi cânt (repetare)

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Tradiții"


I ÎD: "La împărtăşit" CONSTRUCŢII: "Căsuţă pentru DOS: Educaţie pentru societate: "Mers cu oul în lingură" - joc distractiv
R: "Ştiu să mă închin!" iepuraş" "Tradiţii de Paşte" - lectură după
NISIP ŞI APĂ: "Ouşoare" - desen imagini
a II-a "Ştiu şi pot!" cu beţişorul DOS: "Cum îmi petrec vacanţa de JOC DE ROL: "Pictăm ouă pentru
"Sunt politicos!" Paşte?" - discuţii libere Sfintele Sărbători"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Coșulețul cu ouă"
I ÎD: "Iepuraşul alb-pufos, BIBLIOTECĂ: "Din Abecedarul DPM: Educaţie fizică: Învăţarea paşilor "Cine l-a trezit pe Iepuraş?" -joc
anunţă învierea lui Hristos" Micuţului Crestin" de dans folcloric: "Alunelul" senzorial
R: "Sunt cuminte, ascultător ARTĂ: "Coşuleţul cu ouă de
şi bun" Paşte" - desen
a II-a "Sunt bun şi harnic!" DPM: Educaţie fizică: Repetare dans "Iepuraşul Ţup" - joc cu text şi cânt
"Suntem prietenii folcloric: "Alunelul" (repetare)
robinetului"

Sapt. 27. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”

DENUMIREA PROIECTULUI: „Primăvara când sosește, la viață totul se trezește!”

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

1. „Grădina se răsfață-n soare, noi îi vom da strop de culoare!”

2. „Gâze- pete de culoare, lângă mugur, lângă floare!”

3. „ În salate delicioase, legumele sunt sănătoase!”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O3: să-și îmbogățească vocabularul activ ăi pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu ceilalți și simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical;

O4: să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;

O5: să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie.


DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;

O2: să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;

O3: să-și formeze deprinderi practice ăi gospodărești;

O4: să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;

O5: să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;

O6: să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;

O3: să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;

O4: să fie apt să utilizeze deprinderile însusșite în diferite contexte.

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O3: să efectueze operații de adunare și scădere cu 1 unitate în limitele 1-5;

O4: să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
O6: să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O7: să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;

O8: să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;

O2: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: să recunoască elemente ale limbajului plastic si sa diferentieze forme si culori din mediul inconjurator;

O5: să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;

O6: să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Anotimpul primăvara ne oferă o lume plină de culoare, căldură, parfum, mișcare, murmur de viață. Prin intermediul acestui proiect, copiii sunt invitați să
descopere lumea fermecată a florilor și micilor vietăți, precum și să înțeleagă și să se bucure de prospețimea primelor legume din an.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Suntem in anotimpul primăvara. De ce florile sunt colorate?
Primăvara înfloresc multe flori. De unde au florile parfumul?
Florile sunt frumoase și au multe culori. De ce are nevoie o plantă ca să se dezvolte?
Florile cresc în parcuri și gradini. De ce fluturii și albinele zboară pe deasupra florilor?
Fluturii și albinele zboară pe deasupra florilor. Cine ajută floarea să se miște dupa lumină?
În iarbă traiesc furnici și greierași. Care este importanța frunzei în lumea plantelor?
Legumele sunt necesare în hrana zilnică. Care este viața micilor vietăți din iarbă?
Care sunt legumele de primăvara?
Care sunt părțile componente ale unor legume de primăvara?
Ce vitamine ne dau legumele de primăvară?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE


Materiale din natură Set de bucătarie Puzzle
Cuburi Costume tematice Jetoane
Lego Păpuşi Forme
Mozaic Unelte pentru nisip

HARTA (SCHIŢA) PROIECTULUI


„Grădina se răsfață-n
soare, noi îi vom da strop „Primăvara când
de culoare!” sosesște, la
viațătotul se „Gâze- pete de culoare, lângă
-Flori de primăvara mugur, lângă floare!”
trezește!”
-Gâze

- fenomene caracteristice
( vânt, ploaie, ceaţă, brumă) „ În salate delicioase, legumele
sunt sănătoase!”
-caracteristicile frunzelor în
anotimpul toamna -Legume de primăvară

EVALUARE (eveniment de închidere)

Copiii organizează o expoziție cu lucrările realizate în cadrul acestui proiect.

Sapt. 27. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:” Primăvara când sosește,/ La viață totul se trezește”

SUBTEMA PROIECTULUI: „Grădina se răsfață-n soare,/ Noi îi vom da strop de culoare”


ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Flori şi culori "
I ÎD: "Flori şi culori" CONSTRUCŢII: "Lădiţe pentru DŞ: Cunoaşterea mediului : "Laleaua" - "Fă la fel ca mine!" - exerciţii analitice
R: "Îngrijeşte-mă, ca să-ţi flori" observare pentru segmentele corpului
dau aer curat!" JOC DE MASĂ: "Flori" - îmbinare DEC: Activitate artistico-plastică:
(deprinderea de a ocroti "Grădina cu flori" –modelaj( lucrare
natura) colectiva)
a II-a "Sunt o floricică micuţă şi DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce JOC DE ROL: "De-a florăresele"
hărnicuţă" ştii despre..." (părţile componente ale
"Prietenii naturii"-îngrijim lalelei)
florile din grupă DEC: Activitate artistico-plastică:
"Grădina cu flori" - pictură (terminarea
lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Fluturi și flori ”
I ÎD: "Ghicitori, ghicitori" ARTĂ: "Buchetul primăverii" - DŞ: Activitate matematică:"Fluturii vin "Mirosim florile din grădină”- joc
R: „Respect orice plantă" lipire la flori”- joc didactic (recunoasterea senzorial
(deprinderea de a respecta BIBLIOTECĂ: "Florile îmi sunt cifrelor)
mediul natural) surori" - memorizare
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DŞ: Activitate matematică: "Numără "Fluturaşul şi florile" - joc distractiv
"Servim gustarea ca un fluturii și florile”
fluturaș"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Povestea unei flori”
I ÎD: "Povestea unei flori" ŞTIINŢĂ: "Grupează florile după DLC:Educarea limbajului: "Spune ce știi Joc muzical:” Iata, ți-am adus o
R: "Suntem delicați ca și criterii sugerate" (mărime şi despre...- joc didactic (flori de floare”
floricelele” culoare) primăvara)
JOC DE ROL: "De-a florăria" DEC: Educaţie muzicală:
 "Primăvara" - cântec (predare)
 "Mirosul florilor" - joc cu text şi
cânt (repetare)
a II-a " Floricelele se duc la DLC:Educarea limbajului: "Dacă aş fi o "Umplem coşurile cu flori" - exerciţii
culcare" floare, mi-ar plăcea să fiu..." de mers cu transport de obiecte
"Sunteți gata de joc, DEC: Educaţie muzicală:
floricelelor?"  "Primavara" - cântec (repetare)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Flori de primăvară”
I ÎD: "Când, cui şi cum oferim NISIP ŞI APĂ: "Flori”- desen cu DOS: Educaţie pentru societate: "Cum "Mirosul florilor" - joc cu text şi cânt
flori?" bețișorul îngrijim grădina noastră" - convorbire
R: "Ce ție nu-ți place, altuia JOC DE MASĂ: "Flori de
nu face!" (deprinderea de primăvara" - mozaic
comportare ecologica)
a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DOS: Educaţie pentru societate: "Florăresele - joc muzical
somnului" "Îngrijim grădina" - activitate practic-
"Servim politicos gustarea" gospodarească

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În grădină, printre flori”


I ÎD: "Dacă aş fi un copac.." ŞTIINŢĂ: "Spune ce ştii despre..." DPM: Educaţie fizică: Parcurs aplicativ Jocuri în aer liber
R: "Împreună noi lucrăm şi (părţi componente ale unei flori) "În grădină, printre flori"
dorim să terminăm!" ARTĂ: "Laleaua" - modelaj
(deprinderea de a lucra în
echipă)
a II-a "Îmi place să ofer ajutor!" DPM: Educaţie fizică: Repetare “Udam florile”- activitate practic-
"Sunt copil civilizat" deplasarea în alergare spre diferite gospodarească
direcţii, cu opriri, porniri şi întoarceri la
semnal, cu ocoliri şi păşiri peste
obstacole.
Joc: "Suntem sportivi"
Sapt. 28. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:” Primavara cand sosește,/ La viață totul se trezește”

SUBTEMA PROIECTULUI: „Gâze-pete de culoare,/ Lângă mugur, lângă floare!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Lumea gărgărițelor"
I ÎD: "Gărgărițele se prezintă" CONSTRUCŢII: "Căsuțe pentru DŞ: Cunoaşterea mediului: "Insecte" - "Gărgăriță riță...”- recitativ ritmic
R: "Gărgărițele fac curat la gărgărițe” observare
jucării” BIBLIOTECĂ: "Citim imagini cu DOS: Activitate practică: "Gărgărițe și
insecte din enciclopedie " flori" (lipire)
a II-a "Gărgărițele la spălător” DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce Jocuri de mişcare în sala de grupă
"Mulțumesc, dragă ştii despre...?" (insecte)
gărgăriță!” DOS: Activitate practică: " Gărgărițe și
flori" (lipire) continuarea lucrărilor şi
expunerea lor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Omida mâncăcioasă"
I ÎD: "Fluturașii salută florile!" JOC DE MASĂ: "Fluturi și flori”- DLC: Educarea limbajului: "Omida "Care fluturaș ajunge primul la
R: "Mâncăm frumos ca mozaic mâncăcioasă" – lectura educatoarei floare?" - joc de mişcare
fluturașii!" ŞTIINŢĂ: "Ghici ce floare ai DEC: Activitate artistico-plastica-desen
mirosit”- Joc senzorial „Gâze și flori”
a II-a "Fructele curate, bune-s DLC: Educarea limbajului: "Formulează CONSTRUCŢII : "Orășelul
pentru sănătate" propoziții și desparte cuvintele în insectelor"
"Păstrăm liniştea ca silabe”(insecte)
fluturașii" DEC: joc –exercițiu: recitative ritmico-
melodice

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Suntem harnici ca furnica "


I ÎD: " Suntem harnici ca ARTĂ: "Trasează drumul gâzelor"- DŞ: Activitate matematică: "Să "Furnicile" joc muzical
furnica” trasare pe linie întreruptă adaugăm- să luam”- exercițiu cu
R: "Servim masa în liniște ca NISIP ŞI APĂ: "Piciorușe de material individual -adunarea și
furnicile " furnică "- Desen cu bețișorul scăderea cu o unitate
a II-a "Insecte periculoase" DŞ: Activitate matematică: Probleme " Furnicile" joc muzical (repetare)
"Prietenii curățeniei " ilustrate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Ai grijă de gândăcei că-s ca tine mititei!”
I ÎD: "Buna dimineața, gâze BIBLIOTECA: "Greierele și furnica” DPM: Educaţie fizică: Mers în echilibru "Zboară, zboară!”-joc distractiv
dragi!" CONSTRUCŢII: "Mușuroiul pe o linie trasată pe sol, cu pășire peste
R: "Zburăm ca fluturașii și furnicilor" obstacol
albinuțele la centrele de Joc: "Ai grija cum mergi! Nu călca pe
activități" gândăcel!"
a II-a "Cei mai mari m-au învăţat/ DPM: Educaţie fizică: Repetarea "
Să fiu foarte cumpătat" mersului în echilibru Greierele și furnica" - joc
"Singurel mă îngrijesc ca și Joc: "Nu călca furnica!" dramatizare
gâza ce-o iubesc"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Gâzele mereu ne-nvaţă lucruri bune despre viaţă! ”
I ÎD: "Gâzele mereu ne-nvaţă STIINȚA: „Cum trăiesc furnicile? DOS: Educaţie pentru societate: Activitate practic- gospodarească în
lucruri bune despre viaţă!" Dar albinele?” "Albinița și soarele" –povestirea gradină
R: "Vreau să fiu si eu ARTĂ: "Insecte" (modelaj) educatoarei
hărnicuț!"
a II-a "Regulile Grupei DOS: Educaţie pentru societate: " JOC DE ROL: "De-a gâzele
Gărgărițelor!" Albinița și soarele " -repovestire hărnicuțe"
"Sunt ordonat şi mereu
curat"

Sapt. 29. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: ” Prim[vara c\nd sose;te,/ La viață totul se trezește”

SUBTEMA PROIECTULUI: ” În salate delicioase sunt legume sănătoase”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: " Ce ne-aduce Primăvara în coş?"
I ÎD: "Ce ne-aduce Primăvara JOC DE MASĂ: "Alegem jetoane DLC: Educarea limbajului: "Gasește Plimbare la piaţa de legume
în coş?" cu legume de primăvară" cuvântul potrivit" -joc didactic
R: "Legume curate înseamnă NISIP ŞI APĂ: "Grădina de DEC: Activitate artistico-plastică:
sănătate" legume" "Legume de primăvară" - modelaj
a II-a "Singurel mă îngrijesc" DLC: Educarea limbajului:"Te rog să-mi CONSTRUCŢII: "Grădina cu legume"
"La spălător" dai..." - joc didactic
DEC: Activitate artistico-plastică:
"Legume de primăvară" finalizarea
lucrărilor
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Grădina de legume”
I ÎD: "Primăvara-anotimpul BIBLIOTECĂ: "Grădina de legume" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce-ai "Cine pune primul salata în cos - joc de
verde" - citire de imagini gustat?" (joc-exerciţiu senzorial) mişcare
R: "Apa-prietena legumelor" CONSTRUCŢII:"Lădiţe pentru
a II-a "Prietenii robinetului" legume" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce Jocuri muzicale la alegerea copiilor
"Gata de joc și activitate" ştii despre..." (părţi componente ale
unor legume de primăvară)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "În grădina de legume câte poți gasi,ți-oi spune!"
I ÎD: "De vorbă cu o legumă" JOC DE ROL: "De-a bucătarii" DŞ: Activitate matematică: "Din "Legumele la defilare"- exerciţii cu
R: "Legume curate pentru CONSTRUCŢII: "Straturi de jumătate, întregul" - ex.cu material variante de mers
sănătate" legume" individual

DEC:Educație muzicală:”Grădina de
zarzavat”-cântec-predare
Joc muzical „Continuă cântecul”

a II-a "Păstrăm liniştea în timpul DŞ: : Activitate matematică: "Din "Strângem ridichi" - joc distractiv
somnului" jumătate, întregul" - ex.cu material
" Mulțumește frumos individual
colegului pentru că te-a DEC:Educație muzicală:”Grădina de
servit cu salată" zarzavat”-cantec-repetare

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:” Legume pline de vitamine”


I ÎD: " Legume pline de ŞTIINŢĂ: "Alegem legume pentru DPM: Educaţie fizică: „Cu legumele la "Ghici ce legumă este?" - joc senzorial
vitamine " masa de prânz" piață”- transport de greutăți
R:"Şi eu mănânc sănătos!" JOC DE MASĂ: "Din jumătăţi-
întregul"
a II-a "Singurel îmi port de grijă" DPM: Educaţie fizică JOC DE ROL: "De-a gospodinele"
"Te rog!Mulţumesc! Cu Joc: "Umplem coșurile și le
plăcere!" transportăm"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:”Din grădina de legume, pe farfurii mâncăruri bune”
I ÎD:"Şi eu vreau să cresc JOC DE ROL:"Să facem o salată" DOS: Educaţie pentru societate: "În "Hora legumelor"- paşi de dans
mare şi sănătos!" ARTĂ: "Legume fericite" - desen grădina de legume”de Emilia Căldăraru-
R:"Am mâncat şi fac curat la lectura educatoarei
mas["
a II-a "Ştiu să ajut la sevirea DOS: Educaţie pentru societate: " În ŞTIINŢĂ: "Ghiceşte ce-ai gustat?"- joc
mesei!" grădina de legume”convorbire senzorial
"Hai la joc, legume vesele!"

30-33. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce si cum vreau sa fiu?


DENUMIREA PROIECTULUI: ,,Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie”

SUBTEMELE PROIECTULUI (DIRECŢII DE DEZVOLTARE):

1.„Cu autocaru-acum,/Cu toţii pornim la drum”

2. „Meşterim un avion/Să plecăm cu el în zbor!”

3.„Pe val înspumat de mare/Vom porni spre lumea mare”

4.„În racheta azi lansată,/Este grupa noastră toată”

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT

DLC:

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

O4: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

O5: Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţie;

DOS:

O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală;

O2: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;

O3: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;

O4: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;


O5: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;

O6: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

O7: Să dobândească comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte;

DPM:

O1: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în deplasare);

O2: Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;

O3: Să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play;

O4: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;

DŞ:

O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O4: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

O5: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative , să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

O6: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

O7: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;

O8: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

DEC:

O1: Să redea teme plastice specifice desenului;


O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;

O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;

O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;

O5: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;

O6: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;

O7: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Trăim în secolul vitezei! Cine poate nega acest lucru? Nimeni! Poate doar amintirile unui bunic ce păstrează cu sfinţenie în suflet imaginea satului
natal cufundat în liniştea binefăcătoare a naturii. Acest dar divin a fost înlăturat pentru a face loc unei noi vieţi: o viaţă tumultoasă, plină de sunetul
claxoanelor şi al scrâşnitului de roţi. Dar cu toate acestea, parcă nu ar exista viaţă dacă nu am vedea străzile pline de maşini, cerul străbătut de avioane,
mările şi oceanele înfruntate de vapoare, submarine sau iahturi. Viaţa înseamnă mişcare! Tot ceea ce mişcă ne aduce aminte că suntem oameni şi că trăim
datorită evoluţiei şi tehnicii.
Suntem în plin progres şi ne deplasăm cu tot felul de mijloace de locomoţie şi transport, iar copiii sunt curioşi să afle cât mai multe lucruri despre
acestea. Sunt interesaţi de mici , în special băieţii, de maşinuţe, trenuleţe, avioane, rachete, sunt curioşi în legătură cu structura acestora, modul lor de
funcţionare.
În cadrul proiectului tematic propun copiilor aflarea mai multor informaţii referitoare la mijloacele de transport şi posibilitatea de a descoperi
lumea prin intermediul călătoriilor. Activităţile educative vizează cele patru mari ramuri ale transportului: transportul terestru, feroviar, aerian şi naval.
Puţinele informaţii referitoare la mijloacele de transport deţinute de cei mici se vor suplimenta o dată cu parcurgerea activităţilor propuse în cadrul acestui
proiect tematic. Copiii au şansa să îşi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, să verbalizeze impresii şi opinii personale, să descopere secrete ale lumii, să
călătorească într-o manieră oarecum virtuală în cele mai deosebite locuri ale Globului Pământesc şi Univers.
INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


- Mijloacele de transport pot fi terestre, aeriene şi maritime. -Care au fost şi cum arătau primele mijloace de transport?
- Ele ne ajută să ne deplasăm dintr-un loc în altul, să mergem în excursii. -Ne putem descurca fără aceste mijloace de transport?
- În excursii, în mijloacele de transport în comun trebuie să ne comportăm -Ce fel de combustibil folosesc?
frumos, cu grijă, să fim atenţi. -Ce alte semne de circulaţie trebuie să respectăm?
- Noi suntem pietoni, traversăm pe zebră, pe culoarea verde a semaforului. -La ce foloseşte o hartă?
-Lumea în care trăim este foarte mare. -Ce lucruri îmi pun în bagaje atunci când plec într-o excursie?
-De unde luăm trenul, avionul, vaporul pentru a pleca în călătorie?
-Cu ce pot ajunge la stele
-Despre planete, stele, constelaţii

Ce am învăţat? Cum am învăţat?


 Că mijloacele de transport sunt de trei feluri: pe uscat, pe apă, prin  Lecturi după imagini
aer  Observări,
 Cum arătau mijloacele de transport pe vremuri, cum vor arăta cele  Poezii, cântece
din viitor  Povești, povestiri, legende
 Care este combustibilul pe care îl folosesc  Jocuri/jocuri didactice
 Care este rolul lor  Plimbări, vizite
 Despre stele, planete, constelaţii  Realizare de desene, picturi, lucrări practice individuale/pe grupuri.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ


Caiete de lucru Calculator Acuarele, pensule
Fişe suport Puzzle Creioane colorate
Coli de scris, creioane Cd, DVD Coli desen
Imagini, planşe cu mijloace de transport Frunze de diferite forme si culori Plastilină, planşete
Cărţi, reviste, planşe Atlas botanic Lipici
Carioci Enciclopedie

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ŞI APĂ/ALTE CENTRE


Materiale din natură Truse de creație adecvate temelor de studiu, Puzzle
Cuburi accesorii. Jetoane
Lego Indicatoare rutiere. Forme
Mozaic Marcaje pentru podea. Unelte pentru nisip
Indicatoare urbane/rurale
HARTA (SCHIŢA ) PROIECTULUI

„Cu autocaru-acum, „Meşterim un avion


Cu toţii pornim la drum” Să plecăm cu el în zbor!”
 Alcătuire  Alcătuire
 Combustibil  Combustibil
 Viteză ,,AZI, CU MARE  Viteză
 Reguli de circulaţie  Rolul lor
BUCURIE, PLECĂM
 Locul prin care circulă  Reguli de comportare în
 Locomoţie, transport ÎN CĂLĂTORIE” mijloacele de transport

„În racheta azi lansată,


„Pe val înspumat de mare Este grupa noastră toată”
Vom porni spre lumea mare”  Stele
 Alcătuire  Planete
 Combustibil  Constelaţii
 Viteză  Univers
 Rolul lor  Cu ce putem călători prin
 De la corăbii la submarine Univers?
EVALUARE (eveniment de închidere)

Prin activitatea integrată ,, Am călătorit pe uscat, pe apa si prin aer ” copiii au avut ocazia să enumere mijloace de transport, reguli de
comportare când călătoresc, au construit pe cele preferate, motivând alegerea făcută. De asemenea, punctul culminant l-a constituit realizarea
machetelor specifice cu materiale variate și completarea lor cu lucrari realizate pe parcursul proiectului. La final au defilat cu mijloace de
transport-jucării, le-au prezentat și au cântat.
S-au făcut fotografii, s-a filmat și s-au realizat expoziții.

Sapt. 30. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „Cu autocaru-acum,/Cu toţii pornim la drum”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O stradă aglomerată”
I ÎD: ,, La grădi când am venit, ARTĂ: ,,Intersecţia”(machetă) DŞ: cunoaşterea mediului: lectură după Joc distractiv: ,,Cine încarcă cele mai
cu multe maşini m-am JOC DE ROL:,,De-a poliţiştii” imagini:,,Pe stradă” multe jucării în camioane?”
întâlnit
R: ,,Maşinuţele au nevoie
de combustibil/ hrană”
a II-a ,,Maşinuţele se odihnesc” DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Roşu stop, stai pe
,,Când pe stradă ne- Convorbire:,,Mijloace de transport pe loc!”
ntâlnim, bună ziua noi uscat”
rostim!”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Trenuleţul veseliei”
I ÎD:,,Ieri am fost pe strada BIBLIOTECĂ: trasare ,,Calea DŞ: activitate matematică: exerciţiu cu Vizită la gară.
mea, azi pe şine noi ne vom ferată” material individual - ,, Numeraţia în
plimba!” JOC DE MASĂ: puzzle limitele 1-5”
R: ,,Trenuleţul copiilor spre ,,Thomas şi prietenii lui” DPM: educaţie fizică: ,,Săritura în
micul dejun” lungime de pe loc” Joc: ,,Sari peste
calea ferată”
a II-a
,,In echipă e mai bine DŞ: activitate matematică: fişe CONSTRUCŢII: ,,Cale ferată”
fiindcă mă bazez pe tine” individuale numeraţia 1-5 JOC DE ROL:,,De-a mecanicul de
,,La revedere, trenuleţe DPM: Educaţie fizică: repetarea locomotivă”
vesele!” deprinderii motrice învăţate
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Pietonul informat”
I ÎD:,,Pe stradă şi peste tot, CONSTRUCŢII: ,,Semaforul” DLC: educarea limbajului: lectura Vizita agentului de circulaţie:
sunt atent cum mă JOC DE ROL:,,De-a şoferii, de-a educatoarei:,,Drumul colorat” ,,Domnul poliţist ne informează”.
comport” pietonii” DOS: educaţie rutieră
R: ,, Pietonul informat este observare:,,Indicatoare rutiere”
un pieton educat”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DLC: educarea limbajului: repovestire Jocuri muzicale cu text şi cânt despre
informat, acum cu toţii în ,,Drumul colorat” mijloace de transport pe uscat.
pat!” DOS: educaţie pentru societate: joc
,,Sunt un copil ordonat, la didactic ,,Aşa da, asa nu!”
maşini eu fac curat”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,De la maşinile de epocă la maşinile viitorului”
I ÎD:,,Îţi prezint colecţia mea ŞTIINŢĂ:,,Maşini de epocă, DOS: activitate practică: confecţie: Joc distractiv: ,,Întrecerea
de maşinuţe de epocă” maşini ale viitorului”(observare) ,, Maşini de curse” maşinuţelor”
R: ,,Câte doi în maşinuţă” JOC DE MASĂ:
a II-a ,,Maşinuţele au nevoie de ,,Maşina viitorului” DOS: activitate practică: finalizarea ,,Ştiaţi că...?”
combustibil (mărgele pyssla) lucrărilor, realizarea unei expoziţii (curiozităţi despre mijloacele de
(servirea gustării) transport pe uscat)
,,Şoferii de curse se îmbracă
singuri”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,, O întâmplare pe strada mea”
I ÎD:,,Ce am vazut în drumul ŞTIINŢĂ:,,Combustibilul DEC: activitate artistico-plastică: Joc de mişcare: ,,Tractează remorca!”
meu către grădiniţă? mijloacelor de transport” ,,Strada mea” - pictură
R: ,,Un băiat şi o fetiţă merg BIBLIOTECĂ:ghicitori despre
frumos prin grădiniţă” mijloace de transport pe uscat
a II-a ,,Am grijă de copiii mai DEC: activitate artistico- Intrecere: ,,Cursa bicicletelor şi
mici!” plastică:,,Maşini pe strada mea” - trotinetelor”
,,Singurel mă îngrijesc!” pictură
Sapt. 31. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „Meşterim un avion/Să plecăm cu el în zbor!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Hai cu mine în călătorie!”
I ÎD: ,,Mijlocul de transport JOC DE ROL:,,De-a aviatorii” DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Zboară, zboară”
prin aer preferat” CONSTRUCŢII: Joc didactic,,Cu ce călătorim?”
a II-a ,,Avioanele aterizează şi în ,,Hangarul” DŞ: cunoaşterea mediului: Joc: ,,Cine cară mai multe bagaje la
pat se relaxează” Convorbire:,,Cu ce ţi-ai dori să te plimbi cală?”
,,Împachetăm hăinuţele prin aer?”
pentru călătorie”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Baloane colorate printre steluţe luminate”
I ÎD:,,Putem pluti, putem ŞTIINŢĂ:,,Baloane DŞ: activitate matematică: joc Lansare lampioane
zbura?” colorate”(experiment baloane cu didactic,,Caută vecinii steluţelor”
aer-baloane cu heliu) (limitele 1-5)
JOC DE MASĂ: puzzle DPM: educaţie fizică: parcurs
,,Mijloace de transport prin aer” aplicativ,,Hai cu mine în călătorie!”
a II-a ,,In echipă e mai bine fiindcă DŞ: activitate matematică: fişe ,,Avion cu motor, ia-mă şi pe mine-n
mă bazez pe tine” individuale matematice zbor!” – recitativ ritmic
,,La revedere, baloane DPM: repetarea deprinderilor motrice
colorate !” învăţate
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,O zi imaginară la aeroport”
I ÎD:,,Chiar şi în aeroport sunt CONSTRUCŢII:,,Aeroportul”, DLC: educarea limbajului: lectura după Joc de mişcare: ,,Impinge bagajele”
atent cum mă comport” ,,Turnul de control” imagini:,,La aeroport”
ARTĂ:,,Avioane”(plierea hârtiei) DEC: educaţie muzicală:
înv.cântec,,Avionul”, repetare
joc:,,Cosmonautul”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DLC: educarea limbajului: ,,Ce ţi-a Jocuri muzicale cu text şi cânt despre
informat, acum cu toţii în plăcut cel mai mult în aeroport?” mijloace de transport.
pat!” DEC: educaţie muzicală: ,,Ghici ce ţi-am
,,Sunt un copil ordonat, la cântat?”
dulap eu fac curat”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Vreau să fiu aviator!”
I ÎD: ,,Zburăm, zburăm, vom fi BIBLIOTECĂ: ,,Citire” imagini din DOS: educaţie pentru societate joc ,,De-a lupping-ul cu avioanele”
aviatori!” enciclopedii, tipuri de avioane didactic,,Aşa da, aşa nu!”(reguli de
R: ,,Fii atent la comandant!” JOC DE ROL: ,,De-a aviatorul” comportare în aeroport, avion)
a II-a ,,Toată lumea e la bord? DOS: educaţie pentru societate: fişe Joc distractiv: ,,Fii atent la ce spun eu,
Decolăm/aterizăm către individuale nu la ce fac eu! (păcăleli)
pătuţuri!”
,,Să trăiţi, domnule
comandant!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ”Călătorie prin Europa”
I ÎD: ,,Cu avionul plecăm, BIBLIOTECĂ: Răsfoim albume cu DEC: activitate artistico- ,,Câte unul, câte doi, în excursie cu
Europa vizităm” imagini din Europa plastică:,,Norişori pufoşi şi stele noi!”
R: ,,Ne îmbarcăm unul după ARTĂ: confecţie ,,Avionul” luminoase” - desen
altul”
a II-a ,,Plutim şi călătorim în Ţara DEC: activitate artistico-plastică: Lansăm avioane de hârtie
Viselor” finalizarea desenului, expoziţie
,,Mulţumim de călătorie,
dragi aviatori!”

Sapt. 32.. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „Pe val înspumat de mare/Vom porni spre lumea mare”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,, ,,O călătorie pe mare”
I ÎD: ,,Astăzi toţi ne vom BIBLIOTECĂ:,,citire” imagini din DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,Marinarii trag de
plimba cu vaporul şi barca” excursii pe mare lectură după imagini:,,,În port” frânghie”
R: ,,Unul câte unul urcăm pe JOC DE ROL:,,De-a marinarii”
vapor!”
a II-a ,,Marinarii au obosit/Şi-n DŞ: cunoaşterea mediului: Joc distractiv: ,,1,2,3, din barcă
pătuţ au poposit” Convorbire:,,Mijloace de transport pe sari”
,,La revedere, marinari, bună apă”
ziua, căpitane!”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Orientarea pe mare”
I ÎD:,,Farul îi orientează pe cei ŞTIINŢĂ: ,,Busola” DLC: educarea limbajului: ,,Tatăl meu” Joc de atenţie:,,Ghici ce barcă a
care navighează” CONSTRUCŢII:,,Farul” de Mircea Micu, memorizare plecat în larg”
R: ,,Urcăm/ coborâm scările DPM: educaţie fizică: Săritura cu
la far” deplasare de pe un picior inainte –
inapoi-Joc:,,Sari peste apă”
a II-a ,,Unul după altul în rând ne- DLC: repetarea poeziei învăţate CONSTRUCŢII: ,,Cârmă”, ,,Busolă”
nşirăm, unul după altul pe DPM: repetarea deprinderii motrice JOC DE ROL:,,De-a pescarii ”
mare plecăm!” învăţate
,,Ajutor, om la apă!”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Mica Sirenă - prietena mea”
I ÎD:,,Prietenii mei din ŞTIINŢĂ:,,Ambarcaţiuni pe mări şi DŞ: activitate matematică: joc didactic Joc distractiv:,,Aruncă colacul şi
adâncuri” oceane” ,,Debarcaderul cu bărci” (numeralul prinde sirena!”
R: ,,Înotăm ca Mica Sirenă şi JOC DE ROL:,,De-a Mica Sirenă” ordinal în limitele 1-5)
ajungem la masa de prânz” DOS: activitate practică: confecţie:
,, Corabia cu pânze”
a II-a ,,Ne-am jucat, ne-am DŞ: activitate matematică: fişe de lucru Lansează bărcuţele la apă
informat, acum cu toţii în numeralul ordinal în limitele 1-5)
pat!” DOS: activitate practică: finalizarea
,,Marinarii spală puntea” lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,De la corăbiile cu pânze la submarin”
I ÎD:,,Îţi prezint colecţia mea BIBLIOTECĂ:,,citire” imagini DOS: educaţie pentru societate: lectura Joc distractiv:,,Un marinar avea o
de bărci cu pânze” despre submarin educatoarei ,,Povestea puişorului balerină”
R: ,, Marinarii se hrănesc” JOC DE MASĂ: îngâmfat”
(servirea prânzului) ,,Barca, vaporul”
a II-a ,,Barca pe valuri pluteşte (mărgele pyssla) DOS:educaţie pentru societate: ,,Ştiaţi că...?”
uşor şi copilaşii repede- convorbire,,Comportamentul (curiozităţi despre mijloacele de
adorm” puişorului” transport pe apă)
,,Ochişorii închişi, suntem în
submarin!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ” ,, Piraţii în căutarea comorilor”
I ÎD:,,O comoară am aflat, ŞTIINŢĂ:,,Ajută-l pe Popey să DEC: activitate artistico- Joc de mişcare: ,,Piraţii înfruntă
sunt pirat adevărat!” găsească corabia”(labirint) plastică:,,Corabia piraţilor”- modelaj furtuna!”
R: ,,Caută comorile de pe CONSTRUCŢII:,,Corabia piraţilor”
covoraş”
a II-a ,,Căpitanul îi învaţă pe micii DEC: activitate artistico-plastică: Jocuri muzicale la alegerea
marinari” ,,Corabia piraţilor”- modelaj, finalizarea copiilor:,,Podul de piatră”
,,Singurel mă îngrijesc!” lucrărilor, expoziţie

Sapt. 33. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost/este şi va fi pe pământ?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: „Azi, cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”

TEMA SAPTAMANII: „În racheta azi lansată,/Este grupa noastră toată” (Universul)

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Călătorie prin Univers”
I ÎD: ,,Ce este un cosmonaut” CONSTRUCŢII: ,,Rachete” DŞ: cunoşterea mediului : ,,Sistemul Joc de mişcare: ,,De pe o planetă pe
R: ,,În rachetă ne urcăm şi la BIBLIOTECĂ: ,,Citire” imagini din Solar” – lectură după imagini alta”
masă noi plecăm” Enciclopedii
a II-a ,,Cosmonauţii se pregătesc DŞ: cunoaşterea mediului: ,,Despre Joc de atenţie : ,,Ce planetă a
pentru somn” rachete şi planete” – discuţii libere dispărut?”
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Micul cosmonaut”
I ÎD: ,,Ce mi-a povestit un JOC DE MASĂ:,,Stele mari şi mici” DŞ: Activitate matematică: ,,Aşează 5 Jocuri de mişcare în curtea
cosmonaut” (mozaic) cosmonauţi în două rachete”- exerciţiu grădiniţei
R: Un cosmonaut voinic face ARTĂ: ,,Planetele Sistemului cu material individual compunerea şi
gimnastică de mic Solar”(modelaj) descompunerea lui 5
DPM: Educaţie fizică: ,,Aruncarea mingii
cu o mână la ţintă fixă” Joc: ,,Atinge
steluţele, planetele”
a II-a ,,Ascultăm muzica stelară şi DŞ: Activitate matematică: fişe Joc de atenţie: ,,Schimbă racheta!”
intrăm în lumea viselor” individuale matematice
,,Unu-doi, unu-doi, DPM: Educaţie fizică: repetarea
cosmonautule, trezeşte-te deprinderii motrice învăţate
vioi!”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Soarele, prietenul nostru”
I ÎD: :,,Sunt mic într-un BIBLIOTECĂ: ,,De vorbă cu DLC: Educarea limbajului :,,Legenda Eu, tu , noi si voi/astazi suntem
Univers mare” Soarele” florii soarelui” – lectura educatoarei foarte vioi/dansam cu
R: ,,Facem cercul Soarelui” ŞTIINŢĂ: ,,Soarele, prietenul DEC: educaţie muzicală: învăţare cântec soarele/valsam cu stelele”-pasi de
nostru” ,,Lună, lună nouă”, repetare recitativ dans
ritmic ,,Avion cu motor”
a II-a ,,Razele Soarelui se trezesc DLC: Educarea limbajului :,,Legenda Jocuri de mişcare la alegerea
una câte una” florii soarelui” – repovestire copiilor
,,Luna spune la revedere DEC: educaţie muzicală: repetarea
Soarelui” cântecelor/ jocurilor ritmice învăţate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,SOS Planeta Pământ!”
I ÎD: ,,De vorbă cu Globul ARTĂ: Costum din materiale DOS: educaţie ecologică: ,,Fapte bune, ,,Lanţul ecologiştilor în jurul
Pământesc” reciclabile fapte rele” – joc didactic Globului Pământesc”
R: ,,Micii ecologişti în JOC DE MASĂ: ,,Planeta Pământ”
acţiune” (puzzle)
a II-a ,,Călătorie în universul DOS: educaţie ecologică: ,,Salvaţi Activitate gospodărească: ,,Avem
viselor” Mărgica Albastră!” – vizionare desen grijă de natură!”
,,Nu risipim apa!” animat
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Stele şi constelaţii”
I ÎD:,,Sunt născut în zodia...” BIBLIOTECĂ: ,,Stele şi constelaţii” DEC: Activitate artistico-plastică:,,Cerul Joc muzical: ,,Cine-i născut în...”
R: ,,Drum printre stele” – desen după puncte înstelat” - pictură
a II-a ,,Steluţele închid ochişorii” JOC DE ROL: ,,De-a observatorul DEC :Activitate artistico-plastică,,Cerul Excursie la Observatorul
,,La revedere, steluţe astronomic” înstelat” – finalizarea lucrărilor astronomic mobil.
căzătoare!”

Sapt. 34. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?

DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/ În fiecare anotimp (PT transsemestrial)
SUBTEMA PROIECTULUI: Vine Vara cu mult soare , aducând vacanța mare!

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "La mulţi ani, copile!"
I ÎD: "Cum aş dori să BIBLIOTECĂ: "De ziua noastră" DŞ: Cunoaşterea mediului:" Ce se Joc distractiv: "Am cunoscut un
sărbătorim ziua de 1 Iunie?" CONSTRUCŢII: "Scenă pentru potriveşte?" - joc didactic orăşel"
R: "Discutăm despre..." serbare" DEC: Activitate artistico-plastică: "Ce
visează un copil de ziua lui" - modelaj
a II-a "Cum îmi aleg prietenii?" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Ne ARTĂ:"Jocul culorilor"
"Singurel mă îngrijesc" pregătim de vacanţă" - joc didactic pictura/desen (teme preferate de
DEC: Activitate artistico-plastică: "Ce copii)
visează un copil de ziua lui" - modelaj
(finalizarea lucrărilor)
MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Prietenie"
I ÎD: Scrisoare pentru ARTĂ: "Flori pentru copiii lumii" DLC: Educarea limbajului: "Hai să facem "Podul de piatră" - joc cu text şi
prietenul meu" JOC DE ROL: "La carnaval" o poveste!" (joc diactic) cânt
R: "Aş vrea...şi pot!"
a II-a "Îmi place să ofer ajutor" DLC: Educarea limbajului: "Cum aş vrea JOC DE MASĂ: puzzle (scene din
"Servim politicos gustarea" să-mi petrec vacanţa?" - discuţii libere poveşti)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Roata vremii se- ŞTIINŢĂ: "Ce anotimp îţi place DOS: Activitate practică: "Morişca" - A "Schimbaţi-vă locurile!" - joc de
nvârteşte..." mai mult?" îndoi alternativ spre centrul atenţie şi mişcare
R: "Preţuiesc timpul!" NISIP ŞI APĂ: "Pregătim plaja patrulaterului, unghiurile rezultate din
pentru turişti" tăieturile făcute pe diagonalele spre
centru
a II-a "Suntem mici, dar voinici!" DOS: Activitate practică: "Morişca" - Vizionare desene animate
"Hai la joc!" indoire (terminarea lucrărilor)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Povești de vară"
I ÎD: "Zâna Vară povesteşte" JOC DE MASĂ: "Facem ordine prin DŞ: Activitate matematică: Plimbare în curtea grădiniţei
R: "Sunt punctual" anotimpuri"(sortare, grupare) "Trenul copilăriei" - joc didactic
JOC DE ROL: "Zânele anului" DEC: Educaţie muzicală: "Un anotimp,
un cântec"- repetarea cântecelor
învăţate
a II-a "Ne jucăm împreună, DŞ: Activitate matematică: "Ne-am "A sosit trenuleţul vacanţei, poftiţi
suntem bucuroşi!" jucat, ne-am jucat, matematică am în vagoane!"
"Mânuţe curate- înseamnă învăţat!" - concurs
sănătate" DEC: Educaţie muzicală: "Cântă mai
departe...!"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: "Patru anotimpuri, patru surori"
I ÎD: "Patru flori, patru surori! BIBLIOTECĂ: "Spunem poezii" DPM: Educaţie fizică: "Trenul "Hocus-pocus" - joc imitativ
R: "Vreme buna şi frumoasă, CONSTRUCŢII: "Trenuleţul anotimpurilor" - parcurs aplicativ
haideţi să ieşim din clasă!" veseliei" (variante de mers, alergare, săritură)
a II-a "Sunt copil fericit!" DPM: Educaţie fizică: "Suntem cei mai "Printre munţi şi printre văi" - joc
"Suntem prietenii buni sportivi!" - parcurs aplicativ cu text şi cânt
curăţeniei"

35. DENUMIREA PROIECTULUI/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ: Evaluare finală

ZIUA/ TURA ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
DATA PERSONALĂ ALESE Etapa I (TURA I) Etapa a III-a (TURA I)/ etapa a IV-a
(TURA a II-a)
LUNI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: ""Unde mergem în ȘTIINȚĂ: "Locuri frumoase din DŞ: Cunoaşterea mediului: " Când se Jocuri de mișcare în curtea
vacanță?" țara noastră" întâmplă?" - joc didactic grădiniței
R: "Şiu e pot!" BIBLIOTECA: "Cuvinte potrivite -
a II-a "Singurel mă îngrijesc" sinonime" DŞ: Cunoaşterea mediului: "Spune ce CONSTRUCȚII: "Casa de la țară"
"Gândeşte şi ghiceşte!" ştii despre..." joc-exerciţiu

MARŢI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: " Cuvinte fermecate" JOC DE ROL: "La casa bunicilor" DŞ: Activitate matematică: "Ursul și albinele" - joc de mișcare
R: "Mă grăbesc să ajung la ARTĂ: "Noaptea în sat" - desen "Rezolvă repede ți bine!" - evaluare
țară"
a II-a "La masă stăm cu spatele DŞ: Activitate matematică: "Răspunde ARTĂ: "Un dar de adio"- desen
drept" repede şi bine!" - joc exerciţiu
"Ne pregătim de joc"
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Cum ai vrea să fii?" NISIP ŞI APĂ: "La mare" DLC: Educarea limbajului: "Cine recită "Sărim din piatră în piatră!" - joc
R: "Mă port civilizat!" ŞTIINŢĂ:"Din rucsac nu trebuie să mai bine?" -joc exercițiu de mişcare
lipsească..." DEC: Educaţie muzicală: "Să cântăm cu
veselie..."- repetarea căntecelor
învățate
a II-a "Mâncăm cu gura închisă" DLC: Educarea limbajului: "Cine recită JOC DE ROL: "Pe plajă"
"Mânuţe curate-sănătate" mai bine?" -joc exercițiu
DEC: Educaţie muzicală: "Să cântăm cu
veselie..."- repetarea căntecelor
învățate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "Pe cărări de munte" JOC DE ROL: "Salvamontiștii" DOS: Educaţie pentru societate: "Cum e Dramatizare: "Capra cu trei iezi"
R: "Mă comport civilizat!" JOC DE MASĂ: "Din jumătate- bine?" - convorbire cu suport intuitiv
a II-a "Ajut la curățenie" întregul" DOS: Educaţie pentru societate. CONSTRUCŢII: "Cabana de la
"Cunosc cuvintele "Prieteni buni la drum" - convorbire munte"
fermecate"
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: "În vacanță voi merge la BIBLIOTECĂ: "Itinerar de vacanță" DPM: Educaţie fizică: "Cel mai bun Joc liniștitor: "Jucăria frige!"
munte, la mare..." ŞTIINŢĂ: "Calendarul naturii" sportiv"- parcurs aplicativ (mers,
R: "Mulțumesc pentru alergare, săritură)
ajutor!"
a II-a "Ajut la strânsul patului" DPM: Educaţie fizică: Repetarea unor CONSTRUCȚII: "Trenulețul
"Ce mi-a plăcut la variante de mers, alergare, săritură veseliei"
grădiniță?" Joc: "Fă la fel ca mine!"

S-ar putea să vă placă și