Sunteți pe pagina 1din 62

DEMOGRAFIE.

STATICA
POPULAȚIEI. PIRAMIDA
VÂRSTELOR

UMF CRAIOVA
2019

1
DEMOGRAFIA

▪ demo – greaca veche demos înseamnă „popor,


populație", și graphō, care înseamnă „scriere, descriere
sau măsurare“
▪ Demografia = știința care studiază populațiile umane,
mărimea, distribuția, structura și mișcarea acestora.
▪ Populație = numărul indivizilor care locuiesc într-un
anume teritoriu la un anumit moment de timp

2
DEMOGRAFIA – IMPORTANȚA PENTRU
SĂNĂTATEA PUBLICĂ
◼ obiectul Sănătății Publice îl constituie studiul stării de
sănătate a populației;

◼ starea de sănătate a populației este influențată de o


serie de factori printre care și structura populației pe
grupe de vârstă, pe sexe, pe ocupații, etc.;

◼ indicatorii utilizați în măsurarea stării de sănătate a


populației au la numitor populația sub diferite aspecte
(populația generală, de sex masculin sau feminin,
populația ocupată, etc.);

3
DEMOGRAFIA – IMPORTANȚA PENTRU
SĂNĂTATEA PUBLICĂ
◼ acțiunile de intervenție care vizează îmbunătățirea stării
de sănătate, trebuie să aibă în vedere caracteristicile
populației;

◼ sursa primară de informație pentru principalele


evenimente demografice (nașterea, decesul) este
medicul care completează certificatul constatator al
nașterii sau decesului.

4
SURSE DE INFORMAȚIE DEMOGRAFICĂ

◼ Sistemul informațional al ţării – oferă date în


legătură cu numărul și caracteristicile născuților vii,
născuților morți și decedaților.

◼ Statistica stării civile – înregistrează în mod


continuu principalele evenimente demografice: nașteri,
decese, căsătorii, divorțuri.

5
SURSE DE INFORMAȚIE DEMOGRAFICĂ

◼ Birourile de evidenţă a populaţiei – aparțin


Ministerului de Interne şi înregistrează pe Buletinul
statistic pentru schimbarea domiciliului mișcarea
populației cu schimbarea domiciliului stabil în
momentul producerii ei. Aceste buletine sunt trimise la
INSSE unde datele sunt prelucrate.

◼ Anchetele demografice – sunt studii speciale ce


servesc la aprofundarea elementelor de structură şi
dinamică a populației

6
NOȚIUNI FUNDAMENTALE

◼ Evenimentul demografic – reprezintă cazul observat


purtător de informații demografice (născutul viu,
născutul mort, decedatul)

◼ Fenomenul demografic – este ansamblul


evenimentelor demografice care apar într-o populație,
într-o anumită perioadă de timp (natalitate, mortalitate,
mortinatalitate).

◼ Indicator demografic – constituie raportul care


măsoară aceste fenomene.

7
COMPONENTELE DEMOGRAFIEI

1. STATICA POPULAȚIEI – studiază numărul, structura


și distribuția populației

2. DINAMICA POPULAȚIEI (MIȘCAREA POPULAȚIEI)


a. Naturală - reproducerea

b. Mecanică – generată de factori economici, sociali, politici


(mobilitatea socio-profesională, migrația)

8
STATICA POPULAȚIEI

❖ Numărul populației

❖ Densitatea populației

❖ Structura populației (mediu de rezidență,


grupe de vârstă, sex)

9
NUMĂRUL (MĂRIMEA) POPULAȚIEI

= numărul indivizilor dintr-o populație

1. Număr înregistrat – determinat la recensăminte


1992 - 22.700.000 locuitori
2002 - 21. 698.181 locuitori
Între primele două recensăminte populația a scăzut cu
1.001.819 (4.85%) datorită sporului natural care a devenit
negativ începând cu 1992 și datorită fenomenului de
emigrație.
2011 - 20.121.641 locuitori

10
NUMĂRUL (MĂRIMEA) POPULAȚIEI

2. Număr estimat (calculat) care derivă din


recensăminte și alte date administrative.
Populația la jumătatea anului – Metoda sporului natural
Pt =Po +(N-D) +(I-E),
Po = populația la ultimul recensământ
N = nr. total de nașteri
D = nr. total de decese
I = nr. total imigranți
E = nr. total emigranți
3. Număr proiectat - care estimează evoluția numerică
viitoare a populației

11
DENSITATEA POPULAȚIEI

◼ Densitatea populației – frecvența populației (P) pe


unitatea de suprafață (S în km²)
D = P/S
◼ Inversul acestui raport = indice de arealitate (S
exprimată în hectare)
I.A.= S/P

Ex - În anul 2002, în România, indicele de densitate a


populației a fost 95,4 loc./km², iar cel de arealitate de
1,04 ha.

12
DENSITATEA POPULAȚIEI

= măsura mărimii populațiai per unitate teritorială, i.e.,


mărimea populației împărțită la mărimea suprafeței
teritoriului

= numărul indivizilor care locuiesc într-un anume teritoriu


per km2. (ex - Romania - 84,4 loc./km², Recensământ
2011)

13
DISPERSIA POPULAȚIEI

◼ Dispersia populației – reprezintă gradul de răspândire


a populației pe un teritoriu dat.
◼ Se studiază cu ajutorul a 2 indici

1. ponderea populației cu domiciliul stabil în mediul U sau R


𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑒ș𝑡𝑒 î𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙 𝑈 𝑠𝑎𝑢 𝑅
P. P = x 100
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒

2. distribuția populației în funcție de tipul și mărimea


localităților (ex – o comună are aprox 5000 loc.)

14
FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ
MĂRIMEA POPULAȚIEI
➢ Vârsta la prima căsătorie
➢ Durata căsătoriei
➢ Planningul familial
➢ Igiena mediului, sanitație
➢ Nivelul economic și educațional
➢ Accesul la îngrijiri de sănătate
➢ Nutriție
➢ Religie
➢ Nivel de trai
➢ Medicina muncii și siguranța

15
Proiecții ale creșterii populației globului

◼ Proiecțiile efectuate în 2015 stipulează că populația


umană va crește continuu până cel puțin în anul 2050,
atingând numărul estimat de 8 bilioane indivizi în 2024 și
9 bilion până în 2040, în timp ce pragul de 7 bilion a fost
deja atins în 2011.
◼ Conform ediția din 2016 a United Nations' World
Population Prospects report, populația globului crește cu
aprox. 83 milioane în fiecare an.

16
DENSITATEA POPULAȚIEI (loc/Km²)

17
STRUCTURA POPULAȚIEI

= modul în care se distribuie statistic o populație în funcție


de diferite variabile demoraficeîn grupe sau subpopulații

➢ Distribuția în funcție de sex Masc/feminin

➢ Distribuția în funcție de mediul de rezidență urban/rural

➢ Piramida vârstelor (piramida populațională)

18
STRUCTURA POPULAȚIEI

➢ Distribuția în funcție de sex masc/feminin

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑥 𝐹 𝑠𝑎𝑢 𝑀


P. P F,M = x 100
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒

➢ Indice de masculinitate (I.M.) – numărul de


persoane de genul masculin care revin la 100 persoane
de gen feminin. La naștere – val acestuia este relativ
constantă, în jur de 105 – 106%.
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑥 𝑀
I. M. = x 100
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑥 𝐹

19
STRUCTURA POPULAȚIEI

➢ Indice de feminitate (I.F.) – calculat în special pentru


născuții vii și utilizat în proiecții demografice
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑥 𝐹
I. F. = x 100
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑥 𝑀

20
STRUCTURA POPULAȚIEI

◼ Principalele grupe de vârstă (0-14, 15-39, 40-59, 60-X)


◼ Populația feminină în funcție de principalele grupe de
vârstă (0-14, 15-39, 40-59, 60-X)
◼ Populația masculină în funcție de principalele grupe de
vârstă (0-14, 15-39, 40-59, 60-X)
◼ Structura în funcție de anul nașterii – cohortă, sau grupe
de vârstă pe câte cinci ani
◼ Distribuția în funcție de rasă, etnie

21
Populația României (Nr. loc.),
2006-2015

An Nr. loc An Nr. loc

2006 22594368 2011 22441740

2007 22562913 2012 22401865

2008 22542169 2013 22359849

2009 22520477 2014 22299730

2010 22492083 2015 22260158

22
Populația României – grupe de vârstă(%),
2006-2015
0-14 15-49 50-64 65+

2006 15,5 52,7 17,4 14,4


2007 15,4 52,4 17,8 14,4
2008 15,3 52,0 18,2 14,5
2009 15,3 51,7 18,5 14,5
2010 15,3 51,4 18,8 14,5
2011 15,2 51,2 19,0 14,6
2012 15,2 51,1 19,0 14,7
2013 15,1 51,1 19,0 14,8
2014 14,9 51,1 18,8 15,2
2015 14,8 51,2 18,5 15,5
23
Populația României– mediu de
rezidență(%), 2006-2015
Masc. Fem. Masc. Fem.

2006 48,9 51,1 56,8 43,2


2007 48,9 51,1 56,8 43,2
2008 48,9 51,1 56,7 43,3
2009 48,8 51,2 56,7 43,3
2010 48,8 51,2 56,7 43,3
2011 48,8 51,2 56,6 43,4
2012 48,8 51,2 56,5 43,5
2013 48,8 51,2 56,5 43,5
2014 48,8 51,2 56,4 43,6
2015 48,8 51,2 56,4 43,6
24
Populația României– vârstă medie – sex(%),
2013-2015
Vârstă medie

2013 2014 2015

Total Total Total


m+f m+f m+f
M F M F M F

Total 40,2 38,7 41,7 40,5 39,0 42,0 40,7 39,2 42,2

U 40,3 38,9 41,6 40,7 39,3 42,0 41,0 39,6 42,3

F 40,1 38,5 41,7 40,7 39,3 42,0 40,4 38,8 42,0

25
UE – Vârsta medie, 2014

26
Structura populației pe grupe de vârstă, 2006 și 2016
(% populație totală)

27
Structura populației pe grupe de vârstă, EU-28,
2016- 2080 (% populația totală)

28
POPULAȚIA ROMÂNIEI

Populație 20,121,641 ( recensământ 2011)


Rată de creștere a populației -0.29% (2014)
Natalitate 9.27 nașteri/1,000 loc (2014)
Mortalitate 11.88 decese/1,000 loc (2014)
Speranța de viață 75 ani (2015)
• masculin 71.4 ani
• feminin 78.8 ani
Fertilitate 1.58 copii născuți/femeie (2015)
9.01 decese/1,000 nou născuți vii
Mortalitate infantilă
(2012)
Migrație -0.24 migranți /1.000 populație (2015)

29
STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTĂ A
POPULAȚIEI ROMÂNIEI

Structura pe trei grupe de vârstă


0–14 ani 15.8%
15–64 ani 68.1%
65 și peste 16.1%
Raportul sexelor
Total 0.95 bărbați/femei (2014)
La naștere 1.06
< 15 1.05
15–64 ani 0.99
> 65 0.69

30
TRANZIȚIA DEMOGRAFICĂ

= se referă la trecerea de la rate de natalitate și mortalitate


crescute la rate mai mici ale acestor două fenomene, pe
măsură ce o țară sau o regiune trece de la perioada pre-
industrială la un sistem economic puternic industrializat.

Țările dezvoltate au trecut deja prin acest proces,


încheindu-l iar țările în curs de dezvoltare se află încă în
plin proces de tranziție.

31
TRANZIȚIE DEMOGRAFICĂ
ETAPELE
TRANZIȚIEI
DEMOGRAFICE 1. Pre-industrializare
(natalitate crescută/mortalitate crescută)

2. Industrializare precoce
(condiții mai bune de mediu, sanitație)
1 2 3 4
3. Industrializare completă
(îngrijiri de sănătate mai bune)

4. Echilibru post-industrializare
(natalitate scăzută/mortalitate scăzută)
PIRAMIDA VÂRSTELOR
OBIECTIVE DE STRUDIU

➢ Ce este piramida vârstelor?


➢ Cum citim piramida vârstelor?
➢ Recunoașterea formei piramidei vârstelor
➢ Importanța interpretării piramidei vârstelor.

= reprezentare grafică de tip histogramă (2 grafice așezate


spate în spate) partea stângă pentru sexul masculin,
dreapta pentru sexul feminin, fiecare bară orizontală
reprezentând populația pe o perioadă de cinci ani (cohortă)

34
PIRAMIDA POPULAȚIONALĂ
◼ Structura populaței pe grupe de vârstă de câte cinci ani
și în funcție de sex.
•BAZA PIRAMIDEI (populația tânără)
• CORPUL PIRAMIDEI, PARTEA CENTRALĂ (populația adultă)

• VÂRFUL (populația vârstnică)

▪ MARGINILE, CONTURUL – controlate de


• Natalitate

• Mortalitate

• Migrație

35
PIRAMIDA VÂRSTELOR
COHORTE VÂRSTĂ - SEX

36
PIRAMIDA POPULAȚIONALĂ?

37
Tipuri de piramidă populațională –
semnificație
Creștere rapidă – Creștere moderată – Creștere negativă
Expansivă Staționar (Cuib de albine,
(Triunghi, Brad de (Dreptunghi, Cutie) Cupă)
crăciun)

Natalitate crescută, Mortalitate infantilă Natalitate scăzută,


speranță de viață scăzută, creștere populația se
scăzută (Namibia, populațională contractă, speranță
Bangladesh) moderată, speranță de viață mare (Italia,
de viață Japonia)
mare(Suedia, USA) 38
CUM CITIM PIRAMIDA POPULAȚIONALĂ

1. Dimensiunea bazei - natalitatea (bază largă înseamnă


natalitate crescută, bază îngustă natalitate redusă)
2. Asimetrie – diferențe între populația masculină și
feminină
3. Margini - Concave indică mortalitate mare, convex
indică mortalitate redusă
4. Margini neregulate, bombări - indică o anomalie
demografică(e.g. baby boom, migrație)

Piramida – formă simetrică

39
CREȘTERE MODERATĂ

40
CREȘTERE RAPIDĂ

41
> 85 ani

80 – 84 ani

75 – 79 ani

70 – 74 ani

65 – 69 ani

60 – 64 ani

55 – 59 ani

50 – 54 ani

45 – 49 ani Masculin
40 – 44 ani
Feminin
35 – 39 ani

30 – 34 ani

25 – 29 ani

20 – 24 ani

15 – 19 ani

10 – 14 ani

5 – 9 ani

0 – 4 ani

-1000000 -800000 -600000 -400000 -200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000

Romanian population, age groups and sex, 2001.

triunghi clopot amfora treflă

Forme de piramidă populațională 42


43
44
45
46
1. Perioada de tranziție

2. Politică pronatalistă
– regimul comunist

3. Legalizarea
avorturilor

4. După Al Doilea
Război Mondial

5. Al Doilea Război
Mondial

47
Romania – Population Pyramid

48
> 85 ani

80 – 84 ani
75 – 79 ani
70 – 74 ani

65 – 69 ani
60 – 64 ani

55 – 59 ani
50 – 54 ani
45 – 49 ani Masculin
40 – 44 ani
Feminin
35 – 39 ani

30 – 34 ani

25 – 29 ani
20 – 24 ani

15 – 19 ani
10 – 14 ani

5 – 9 ani

0 – 4 ani

-1000000 -800000 -600000 -400000 -200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000

> 85 ani

80 – 84 ani
75 – 79 ani
70 – 74 ani

65 – 69 ani
60 – 64 ani

55 – 59 ani
50 – 54 ani
45 – 49 ani Masculin
40 – 44 ani
Feminin
35 – 39 ani

30 – 34 ani

25 – 29 ani
20 – 24 ani

15 – 19 ani
10 – 14 ani
5 – 9 ani

0 – 4 ani

-1200000 -1000000 -800000 -600000 -400000 -200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Piramida vârstelor, România, în anii: 1956, 2000. 49


50
România 2008
Sursa datelor : Institutul National de statistică
51
52
53
54
55
56
57
58
59
THE IDEAL POPULATION PYRAMID

60
61
Paradoxul actual
◼ Cea mai bună reprezentare a populaţiei tinere
◼ Cel mai mic număr de persoane active
◼ Cel mai mare număr de pensionari
◼ Cel mai mare număr de persoane inactive (copii,
pensionari, persoane cu handicap)

62