Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Goranu, Rm. Vâlcea


Clasa: a V – a
Disciplina: Dirigenţie
Modulul: Planificarea carierei
Tema: Viaţa şi preocupările tale
Propunător: prof. Laura Stroescu

Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei

Obiective de referinţă:
1. Educarea spiritului critic manifestat în activităţile de autodescriere şi descrierea
celorlalţi:
2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză a propriilor gânduri, sentimente,
atitudini faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Obiective operaţionale:
1. să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă, ocupaţie şi carieră
2. să-şi comunice deschis şi sincer opiniile despre sine şi despre ceilalţi

Strategii de realizare:
1. conversaţia
2. fişa de lucru

Resurse:
1. fişe de lucru
2. creioane
Bibliografie:
1. Adriana Băban, Consiliere educaţională, Cluj – Napoca, 2001
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. Organizarea clasei:
a. elevii sunt aşezaţi în semicerc
b. se pregătesc materialele necesare

2. Anunţarea temei activităţii:


a. Elevii sunt anunţaţi că în cadrul acestei activităţi vom face o primă sondare
a viitorului fiecăruia
b. elevilor li se anunţă titlul activităţii pe care o vor desfăşura „Viaţa şi
preocupările tale”;

3. Realizarea obiectivelor propuse:


a. prima sarcină pe care o primesc elevii este să facă un exerciţiu de dezgheţ:
pizza (frământat, porţionat, presărat ingrediente, întinderea sosului);
b. se împart fişele de lucru şi urmează a fi completate;
c. după ce fiecare elev a rezolvat cerinţa îşi va susţine punctul de vedere în
faţa grupului;
d. în încheierea activităţii elevii vor putea adresa întrebări şi sugestii dacă vor
considera necesar acest lucru.

4. Feed – back:
a. aprecierea activităţii se va realiza de către elevi prin stabilirea unui cuvânt
care ar caracteriza cel mai bine activitatea desfăşurată;
b. se anunţă tema următoare „Regulamentul nostru”.
Numele şi prenumele __________________________________________
Clasa _________________________

FIŞĂ DE LUCRU NR. 1

Gândeşte-te cum te simţi în acest moment şi scrie numele emoţiei trăite în


chenarul de mai jos:

Alege dintre figurile de mai jos pe cea care redă cel mai bine starea ta emoţională:
Numele şi prenumele ___________________________________________
Clasa _______________________________

FIŞA DE LUCRU NR. 2

1. Completaţi următoarele propoziţii:


a. Dacă eu aş fi floare aş fi ………………………….………………………………..
b. Dacă aş fi animal aş fi ……………………………………………….…………….
c. Dacă aş fi culoare aş fi ……………………….……………………………………
d. Dacă aş fi jucărie aş fi ………………………………………….…….……………
e. Dacă aş fi actor aş fi ………………………..………………………….…………..
f. Dacă aş fi vedetă aş fi ……………………………………….………..……………
g. Dacă aş fi instrument muzical aş fi ………………………………………………..
h. Dacă aş fi sportiv aş fi ……………………………………………………….…….

2. Completează următoarele fraze:


a. Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt …………………………..…………..
b. Mă simt mândru de mine pentru că ……………………………………………….
c. Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt ……………………………………….
d. Îmi place mult să …………………………………………………………………..
e. Îmi doresc să ………………………………………………………………………
f. Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este …………………………….
g. Mi-ar plăcea să devin ……………………………………………………………...
h. Îmi propun să ………………………………………………………………………
i. Prefer să ………………………………… decât să ……………………………….
j. Ştiu că pot să ………………………………………………………………………
Numele şi prenumele ____________________________________________
Clasa ________________________________

FIŞA DE LUCRU NR. 3

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNAL

Pornind de la activităţile zilnice, estimează timpul pe care îl petreci săptămânal cu


următoarele activităţi:

ACTIVITATEA TIMPUL ACORDAT


Cursuri
Studiu
Somn
Hrană
Timp petrecut în familie
Transport
Cumpărături şi alte activităţi personale
Prieteni şi alte relaţii importante
Telefon
Timp liber/hobby
Viaţă spirituală
Altele:

Sarcini:
1. monitorizează acum modul în care îţi utilizezi timpul într-o săptămână;
2. notează care a fost cea mai mare surpriză pe care ai avut-o în legătură cu modul cum
îţi petreci timpul _______________________________________________________
3. numeşte o modificare pe care ai vrea să o faci în programul tău _________________
4. fă-ţi un plan pentru această schimbare.