Sunteți pe pagina 1din 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10i: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educație timpurie, învățământ
primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;
Obiective specifice (O.S.) : 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titlul proiectului: „Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/74/6/18/106406
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Argeș

FIŞĂ DE LUCRU

Clasa a V – a

1. Subliniază cuvintele care îndeplinesc rolul de subiect în următoarele propoziţii :

„ Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prispă. Pletele lui albe şi creţe flutură
în vânt. Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară : blânzi şi mângâietori.”

2. Scrie propoziţii în care substantivele : bunica, săniuţa, brăduţul, Sorin să fie :

a). subiect
b). parte secundară de propoziţie

3. Alcătuieşte propoziţii cu subiectul în următoarele poziţii :

a. la începutul uneri propoziţii simple ;


b. în cuprinsul unei propoziţii dezvoltate ;
c. la sfârşitul unei propoziţii simple ;
d. la sfârşitul unei propoziţii dezvoltate.

4. Scrie propoziţii în care următoarele cuvinte să îndeplinească rolul de subiect : Robert, gheţuşul,
strada, Monica .

S-ar putea să vă placă și